Tata Young

All posts tagged Tata Young

Title: ใครจะรู้ / Krai Ja Roo (Who Would Know?)
Artist: Tata Young (ทาทท ยัง)
Album: OST ทรายสีเพลิง / Sai See Plerng
Year: 2014

ที่ดูเหมือนเก่ง มันเป็นแค่การแสดง
Tee doo meuan geng mun bpen kae gahn sadaeng
Me looking skilled is just an act
ที่แกล้งให้ดูแข็งแรง เพราะไม่ต้องการอ่อนแอให้ใครดู
Tee glaeng hai doo kaeng raeng pror mai dtaung gahn aun ae hai krai doo
I pretend to look strong because I don’t want to be weak and let anyone see

(*) สิ่งที่ใครต่อใครก็รู้ ไม่ใช่ตัวจริงเลยสักนิด
Sing tee krai dtor krai gor roo mai chai dtua jing loey suk nit
The things everyone knows aren’t the truth at all
เป็นภาพลวงตาที่ไม่มีใครเข้าใจ
Bpen pahp luang dtah tee mai mee krai kao jai
It’s an illusion that no one understands

(**) ใครจะรู้ว่าฉันก็เจ็บ ใครจะรู้ว่าฉันก็แพ้ ร้องไห้ในใจ
Krai ja roo wah chun gor jep krai ja roo wah chun gor pae raung hai nai jai
Who would know I’m hurting? Who would know I’m failing? Crying in my heart
ไม่มีใครดูแล เจ็บเองก็ต้องหายเอง
Mai mee krai doo lae jep eng gor dtaung hai eng
I don’t have anyone to look after me, I hurt myself and must heal myself
ใครจะรู้ถึงความรู้สึก ที่อยู่ลึกในใจของฉัน
Krai ja roo teung kwahm roo seuk tee yoo leuk nai jai kaung chun
Who would know about the feelings I have deep inside my heart?
ที่มันร้อนเป็นไฟ เพราะว่าใครกัน
Tee mun raun bpen fai pror wah krai gun
That they burn like fire because of someone
ที่ทำให้ตัวฉันต้องเป็นคนแบบนี้
Tee tum hai dtua chun dtaung bpen kon baep nee
Who made me have to be this sort of person

ขอเพียงสักคน ที่เข้าใจกันก็พอ
Kor piang suk kon tee kao jai gun gor por
I just want someone who understands me, that’s all
อยากขอเพียงสักคน ที่รักตัวตนที่ฉันนั้นเป็น
Yahk kor piang suk kon tee ruk dtua dton tee chun nun bpen
I want someone who loves me for who I am

สิ่งที่ใครต่อใครได้เห็น ไม่ใช่ตัวจริงเลยสักนิด
Sing tee krai dtor krai dai hen mai chai dtua jing loey suk nit
The things everyone else sees aren’t the truth at all
เป็นภาพลวงตาที่ไม่มีใครเข้าใจ
Bpen pahp luang dtah tee mai mee krai kao jai
It’s an illusion that no one understands

(**)

จะมีใครบ้างไหม มีไหมบนโลกใบนี้
Ja mee krai bahng mai mee mai bon lohk bai nee
Is there anyone, anyone at all on this earth
ที่รักตัวฉันคนนี้ และไม่ทอดทิ้งกันไป
Tee ruk dtua chun kon nee lae mai taut ting gun bpai
Who loves me and won’t abandon me?

(**, **)

Title: ยอม / Yaum (Give In)
Artist: Tata Young
Album: Dangerous Tata
Year: 2005

ฉันรู้ฉันรู้ ตั้งแต่วันที่ฉันนั้นมีโอกาสได้ใกล้เธอ
Chun roo chun roo dtung dtae wun tee chun nun mee ohgaht dai glai tur
I know, I know, since the day I got the chance to be near you
หัวใจฉันเองก็รู้ดี
Hua jai chun eng gor roo dee
My heart knows full well
เธอคือคนนั้น คนที่ฉันไม่เคยคิดฝันว่ามี
Tur keu kon nun kon tee chun mai koey kit fun wah mee
You’re the one, the person whom I never imagined I’d have
แล้วเธอ แล้วเธอก็ยืนอยู่ตรงนี้
Laeo tur laeo tur gor yeun yoo dtrong nee
But now you’re, now you’re standing right here

(*) แม้ว่าการ ตัดสินใจ ของฉันจะผิดพลาด
Mae wah gahnd tut sin jai kaung chun ja pit plaht
Regardless of how wrong my decision may be
มากสักเพียงไหน ก็ไม่อาจ เปลี่ยนหัวใจ ไปจากนี้
Mahk suk piang nai gor mai aht bplian hua jai bpai jahk nee
I won’t change my mind from now on

(**) หยุดไม่ได้แล้วทุกอย่าง ใจของฉันนั้นรักเธอ
Yoot mai dai laeo took yahng jai kaung chun nun ruk tur
Nothing can stop it, my heart loves you
ตั้งแต่เราได้พบหน้า สบสายตา กันและกัน
Dtung dtae rao dai pop nah sop sai dtah gun lae gun
Since we met, made eye contact, and were together
ห้ามไม่ได้แล้ว หัวใจ จะไม่ยอมปล่อยเธอให้ไปจากฉัน
Hahm mai dai laeo hua jai ja mai yaum bploy tur hai bpai jahk chun
I can’t stop myself, my heart refuses to let you go away from me
แม้ต้องเจ็บสักเท่าไหร่ แม้จะต้องแลกกับสิ่งไหน (ไม่สำคัญ)
Mae dtaung jep suk tao rai mae ja dtaung laek gup sing nai (mai sumkun)
However much it will hurt, whatever I’ll have to give up (It’s not important)

(*,**)

แม้ต้องเจ็บสักเท่าไหร่ ฉันยอม
Mae dtaung jep suk tao rai chun yaum
However much it’ll hurt, I give in

Title: ซักกะนิด / Suk Ga Nit (A Little)
Artist: Tata Young
Album: Amazing Tata
Year: 1997

ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาดประมาณเมฆใหญ่ ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาดประมาณรถไฟ
Chun kit teung tur took wun bpriap kanaht bpramahn mek yai chun kit teung tur took wun bpriap kanaht bpramahn rot fai
I miss you every day, it’s like a big cloud, I miss you every day, it’s like a train

(*) ก็ชอบเธอ ก็เลยบอก เรื่องจริง จึงไม่ยอมเก็บไว้
Gor chaup tur gor loey bauk reuang jing jeung mai yaum gep wai
I like you, so I’m telling you, it’s the truth, I refuse to keep it in
สนามบอล ที่ว่าใหญ่ แต่ใจเราให้เธอยิ่งกว่านี้ ดูให้ดีสิเยอะนะ
Sanahm ball tee wah yai dtae jai rao hai tur ying gwah nee doo hai dee si yur na
Soccer fields are large, but my heart that I give you is more than that, take a good look at it

ฉันคิดถึงเธอเท่าไร ใหญ่กว่าตึกที่มันสูงชัน ฉันนั้นรักเธอเท่าไร ใหญ่ขนาดประมาณพระจันทร์
Chun kit teung tur tao rai yai gwah dteuk tee mun soong chun chun nun ruk tur tao rai yai kanaht bpramahn prajun
How much do I miss you? It’s greater than a skyscraper, how much do I love you? It’s bigger than the moon

(*)

(**) ห่วงใยแต่เธอแต่เธอ ไม่เคยรักใครเท่าเธอ ก็คิดคิดถึง เธอเท่านั้น
Huang yai dtae tur dtae tur mai koey ruk krai tao tur gor kit kit teung tur tao nun
I only worry about you, I’ve never loved anyone as much as you, I miss, miss only you
ให้เธอให้เธอหมดใจ ให้เธอไม่เคยให้ใคร แค่เธอมีใจให้กับฉัน
Hai tur hai tur mot jai hai tur mai koey hai krai kae tur mee jai hai gup chun
I’m giving you my whole heart, I’m giving it to you, I never gave it to anyone else, just have some feelings to give to me

(***) บอกว่ารักซักกะนิด ซักกะนิด ลิตเติ้ลบิท แค่นี้ก็พอ ลิตเติ้ลบิท ลิตเติ้ลมอร์
Bauk wah ruk suk ga nit suk ga nit little bit kae nee gor por little bit little more
Tell me that you love me a little, a little, a little bit, just this is enough, a little bit, a little more
ขอน้ำตาล เติมหัวใจหน่อย อย่างงี้ มันค่อยดีหน่อย หนึ่งคำ ไม่ต้องมีมาแยะ
Kor numd tahn dterm hua jai noy yahng ngee mun koy dee noy neung kum mai dtaung mee mah yae
I want some sugar to fill my heart, it’s getting better like this, one word, you don’t have to come with more

(***)

รัก คำเดียวก็พอเลย
Ruk kum diao gor por loey
Just the word “love” is enough

(**,***,***)
แพะ ยังฟังเข้าใจเลย
Pae yung fung kao jai loey
I’m still listening, understand!

Title: แมลง / Malaeng (Bug)
Artist: Tata Young
Album: Tata Remix
Year: 1998

เสียงร้องก็ดังปีกมันบางใส
Siang raung gor dung bpeek mun bahng sai
My cry is loud, my wings are thin and transparent
ชอบร้องวุ่นวายและก็เที่ยวเก่ง
Chaup raung woon wai lae gor tiao geng
I like crying out and being bothersome and travelling around
ค่ำค่ำไม่นอนร่อนไปมาร้องเพลง
Kum kum mai naun raun bpai mah raung pleng
I don’t sleep at night, I hover to and fro, singing
นิสัยครื้นเครงคือเจ้าจักจั่น
Nisai kreun kraeng keu jao juk jun
This is the jolly behavior of a cicada

ถ้าพวกว่องไวไม่มีปัญหา
Tah puak waung wai mai mee bpun hah
If you’re agile, you won’t have a problem
ตั้งหน้าตั้งตาทำได้ทุกงาน
Dtung nah dtung dtah tum dai took ngahn
Be persistent and you can do every task
เจ้ามดทุกตัวต่างช่วยกันและกัน
Jao mot took dtua dtahng chuay gun lae gun
Every single ant helps each other
นิสัยของมันงานนั้นเรื่องใหญ่
Nisai kaung mun ngahn nun reuang yai
This behavior is important

(*) มีตัวแมลงอีกเป็นพันล้าน
Mee dtua malaeng eek bpen pon lahn
There are a billion bugs
เดินเดิน คลานคลาน บินก็บินได้
Dern dern klahn klahn bin gor bin dai
Walking, crawling, and flying
มีตัวแมลงโลกจึงมีสีสัน
Mee dtua malaeng lohk jeung mee see sun
There are bugs, so the world is colorful
แต่งเติมคืนวันให้สดใส
Dtaeng dterm keun wun hai sot sai
Making the days and nights bright

(**) แมลงตัวนั้นตัวนี้ มีเยอะมากมาย
Malaeng dtua nun dtua nee mee yur mahk mai
There are many bugs like this and that
ดูไปก็รักรักมันทุกตัว
Doo bpai gor ruk ruk mun took dtua
When I look at them, I love them all
แมลงไม่เหมือนมนุษย์ มนุษย์หลายใจ
Malaeng mai meuan manoot manoot lai jai
Bugs aren’t like humans, humans are unfaithful
พอลองไปรักแล้วเราเวียนหัว
Por laung bpai ruk laeo rao wian hua
As soon as we try to love, we feel dizzy

(**)

ไดทิสสิด ไดทิสสิด ไดทิสสิด คือ ด้วงดีด
Daitissit daidissit daitissit keu duang deet
Daitissit, daitissit, daitissit is the beetle’s call
แลมไพริด แลมไพริด แลมไพริด คือ หิ่งห้อย
Laempairit laempairit laempairit keu hing hoy
Laempairit laempairit laempairit is the firefly
ซิคาดิด ซิคาดิด ซิคาดิด คือ จักจั่น
Sikahdit sikadit sikadit keu jukkajun
Sikahdit sikahdit sikahdit is the cicada

จิงโจ้น้ำ จิงโจ้น้ำ จิงโจ้น้ำ คือ เจอริด
Jing joh num jing joh num jing joh num keu jurrit
Jing joh num jing joh num jing joh num is the jurrit (?)
ฟอมิสิด ฟอมิสิด ฟอมิสิด คือ มด
Formisit formisit formisit keu mot
Formisit formisit formisit is the ant
คูลิสิด คูลิสิด คูลิสิด คือ ยุง
Doo li sit doo li sit doo li sit keu yoong
Doolisit, doolisit, doolisit is the mosquito
โนโตเนคทิด โนโตเนคทิด โนโตเนคทิด คือ มวนวน
Nohdtohnektit nohdtohnektit nohdtohnektit keu muanwon
Nohdtohnektit nohdtohnektit nohdtohnektit is the notonectidae
สะคาราบิอิด สะคาราบิอิด สะคาราบิอิด คือ ด้วงกว่าง
Sakarabiit sakarabiit sakarabiit keu duang gwahng
Sakarabiit sakarabiit sakarabiit is the stag beetle

ไอ้เจ้าสแกแรปมันมีเขา
Ai jao scarab mun mee kao
There are scarabs
ก็ที่พวกเราเรียกว่าด้วงกว่าง
Gor tee puak rao riak wah duang gwahng
They’re what we call stag beetles
ทั้งสู้ทั้งทนพุ่งเข้าชนทุกทาง
Tung soo tung ton poong kao chom took tahng
They both fight and endure crashing into everything
สู้แล้วต้องพังพังให้เป็นแถบ
Soo laeo dtaung pung pung hai bpen taep
Fighting and collapsing

(*,**,**,**,**)

Title: ฉันรักเธอ / Chun Ruk Tur (I Love You)
Artist: Tata Young
Album: Amita Tata Young
Year: 1995

ก็เพราะฉันเองนั้นยังไม่แน่ใจ
Gor pror chun eng nun yung mai nae jai
Because I wasn’t certain
ก็เพราะฉันอายถ้าเธอจะรู้
Gor pror chun ai tah tur ja roo
Because I’m shy if you’d know
ก็ได้แต่เพียงเฝ้ามองเธออยู่
Gor dai dtae piang fao maung tur yoo
I could only stare at you

(*) บ่อยครั้งที่เธอต้องการจะฟัง
Boy krung tee tur dtaung gahn ja fung
Often times you wanted to hear it
แต่ว่าฉันเองยังต้องการจะเก็บไว้
Dtae wah chun eng yung dtaung gahn ja gep wai
But I still wanted to keep it in
บอกเธอวันนั้นมันอาจเร็วไป
Bauk tur wun nun mun aht rew bpai
Telling you that day might have been too soon

(**) จะบอกเธอวันนี้ ให้เธอฟัง
Ja bauk tur wun nee hai tur fung
I’ll tell you today so you can hear it
หวังว่าไม่ช้าเกินไป
Wung wah mai chah gern bpai
I hope I wasn’t too slow
ที่บอกเธอวันนี้ เพราะมั่นใจ
Tee bauk tur wun nee pror mun jai
I’ll tell you today because I’m certain
ฉันรักเธอ
Chun ruk tur
I love you

ก็เพราะฉันเองไม่เคยมีใคร
Gor pror chun eng mai koey mee krai
Because I’ve never had anyone before
ก็เพราะไม่เคยได้เจอใครอย่างนี้
Gor pror mai koey dai jur krai yahng nee
Because I’ve never met anyone like this
อยากจะกลั่นกรองหัวใจให้ดี
Yahk ja glun graung hua jai hai dee
I want to scrutinize my heart well

(*,**)

ถึงแม้จะช้า แต่ฉันไม่เคยลืม
Teung mae ja chah dtae chun mai koey leum
Though it was slow, I’ve never forgotten
ยังเก็บเอาไว้ทุกเวลา
Yung gep ao wai took welah
I’ve still kept it in at all times
อยากให้เธอได้เห็นคุณค่า
Yahk hai tur dai hen koon kah
I want you to see the value of it
เมื่อเวลาที่บอกกับเธอ
Meua welah tee bauk gup tur
When I tell it to you

(**)

ฉันรักเธอ รักเธอ
Chun ruk tur ruk tur
I love you, I love you

Title: อย่าเกลียดกันก็พอ / Yah Gliat Gun Gor Por (Just Don’t Hate Me)
Artist: Tata Young
Album: Tata Young
Year: 2001

รู้ว่าเธอไม่รัก ไม่มีใจให้ฉัน แต่เธอรู้ไหมหัวใจไม่มีเหตุผล
Roo wah tur mai ruk mai mee jai hai chun dtae tur roo mai hua jai mai mee het pon
I know that you dont love me, you don’t have any feelings for me, but do you know that the heart has no reason?
แลกทุกอย่างเพื่อคำว่ารัก รักแล้วเจ็บก็ยอมก็ทน อยู่อย่างคนที่รอให้เธอรัก
Laek took yahng peua kum wah ruk ruk laeo jep gor yaum gor ton yoo yahng kon tee ror hai tur ruk
Trading everything for love, loving and then getting hurt, it agrees to it, it endures it, living like a person who’s waiting for you to love them

รู้ว่าเธอหนักใจ รู้ว่าลำบากใจ ที่ยังเห็นฉันทุ่มเทใจให้เธออย่างนี้
Roo wah tur nuk jai roo wah lumbahk jai tee yung hen chun toom tay jai hai tur yahng nee
I know you’re stressed out, I know you’re annoyed to still see me devoting myself to you like this
ไม่มีทางที่จะรักฉัน ทุกถ้อยคำฉันเข้าใจดี แต่ในวันนี้ยังทำใจไม่ได้เลย
Mai mee tahng tee ja ruk chun took toy kum chun kao jai dee dtae nai cheewit nee yung tum jai mai dai loey
There’s no way you’ll love me, I understand every word, but today I still can’t take it

(*) อย่าบอกฉัน ให้ตัดใจ อย่าผลักไสฉันให้ไกลเลยอย่าขอ
Yah bauk chun hai dtut jai yah pluk sai chun hai glai loey yah kor
Don’t tell me to give up, don’t push me away, don’t ask
ปล่อยให้ฉัน ได้เฝ้ารอ คนที่รักแค่ได้เฝ้ารอก็สุขใจ
Bploy hai chun dai fao ror kon tee ruk kae dai fao ror gor sook jai
Let me wait, the person who loves you is happy just waiting

รักที่เธอไม่รับ ช่วยทำเป็นไม่รู้ ปล่อยให้ฉันได้รักเธออยู่เหมือนเดิมได้ไหม
Ruk tee tur mai rup chuay tum bpen mai roo bploy hai chund ai ruk tur yoo meuan derm dai mai
Please act like you don’t know about the love you won’t accept, please let me go on loving you
ไม่วิงวอนให้เธอสงสาร อ้อนวอนให้เธอมีใจ แค่อย่าใจร้าย อย่าเกลียดกันก็พอ
Mai wing waun hai tur song sahn aun waun hai tur mee jai kae yah jai rai yah gliat gun gor por
I’m not begging you to feel sorry for me or pleading with you to have feelings for me, just don’t be cruel, just don’t hate me

(*)

รู้ว่าเธอไม่รัก ไม่มีใจให้ฉัน แต่เธอรู้ไหมหัวใจไม่มีเหตุผล
Roo wah tur mai ruk mai mee jai hai chun dtae tur roo mai hua jai mai mee het pon
I know that you dont love me, you don’t have any feelings for me, but do you know that the heart has no reason?
ไม่วิงวอนให้เธอสงสาร อ้อนวอนให้เธอมีใจ แค่อย่าใจร้าย อย่าเกลียดกันก็พอ
Mai wing waun hai tur song sahn aun waun hai tur mee jai kae yah jai rai yah gliat gun gor por
I’m not begging you to feel sorry for me or pleading with you to have feelings for me, just don’t be cruel, just don’t hate me

Title: โอ๊ะ…โอ๊ย / Oh…Oy
Artist: Tata Young
Album: Amita Tata Young
Year: 1995

ถูกบังคับและก็ขู่เสมอ ขู่ว่าฉันต้องระวังให้ดี
Took bung kup lae gor koo samur koo wah chun dtaung rawung hai dee
I’m always coerced and threatened, threatened that I should watch out
บอกว่าฉันนั้นต้องยอมทุกที อย่าได้เถียงเดี๋ยวจะเจอไม้ตาย
Bauk wah chun nun dtaung yaum took tee yah dai tiang diao ja jur mai dtai
Telling me that I need to give in every time, don’t argue or I’ll be tricked

ถูกบังคับให้เอาอย่างคนนั้น บอกว่าฉันไม่เพอร์เฟคเท่าไหร่
Took bung kup hai ao yahng kon nun bauk wah chun mai perfect tao rai
I’ve been commanded to like the things those people like, telling me how much I’m not perfect
บุคลิกก็ต้องเปลี่ยนเสียใหม่ ไม่อย่างงั้นฉันจะโดนแยกทาง
Book lik gor dtaung plian sia mai mai yahng ngun chun ja dohn yaek tahng
My personality needs to change, lose it and get a new one, not like that, or I’ll get dumped

(*) จะทิ้งไปกับคนนั้น จะทิ้งกันไปมีรักใหม่
Ja ting pai gup kon nun ja ting gun pai mee ruk mai
You’ll leave me for that girl, you’ll leave me and get a new love
ถ้าฉันเมินที่สั่งไว้ จะทิ้งไปไปกับคนอื่น ยื่นคำขาดแน่นอน
Tah chun mern tee sung wai ja ting pai pai gup kon eun yeun kum kaht nae naun
If I ignore the commands, you’ll leave me for someone else, you give me this certain ultimatum

(**) โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ย น่ากลัวจังเลย ฉันต้องกลัว ฉันต้องกลัวหรือเปล่า
Oh oh oh oy nah glua jung loey chun dtaung glua chun dtaung glua reu plao
Oh oh oh oy, it’s so scary, I should be scared, should I be scared?
คิดทิ้งกันไป จะทิ้งกันหน้าตาเฉย
Kit ting gun pai ja ting gun nah dtah choey
If you’re thinking of leaving me, then go right ahead and go
โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ย น่ากลัวจริงจริง ฉันจะตายฉันจะตายไหมเอ่ย
Oh oh oh oy nah glua jing jing chun ja dtai chun ja dtai mai oey
Oh oh oh oy, it’s really scary, will I die? Will I die?
สงสัยต้องลองให้รู้ไปเลยซักที
Song sai dtaung laung hai roo pai loey suk tee
I bet I’ll have to try to find out

ถ้าเธอทิ้งฉันคงป่วยเลยมั้ง ก็มีหวังฟ้าถล่มหรือไง
Tah tur ting chun kong puay loey mung gor mee wung fah talom reu ngai
If you leave me, perhaps I’ll get sick, do I have hope that the sky will fall down or what?
อนาคตมิต้องหมดหรือไร เนี่ยสงสัยไม่ได้เกิดแน่เลย
Anakot mee dtaung mot reu ngai nia song sai mai dai gert nae loey
Does the future have to be over? I bet it’ll never happen

(*,**,*,**,**)

Title: One Love
Artist: Tata Young (ทาทา ยัง)
Album: One Love
Year: 2008

เรายืนห่างกันสุดไกลตา มองไปสุดฟ้าไม่เห็นกัน
Rao yeun hahng gun soot glai dtah maung pai soot fah mai hen gun
We’re standing apart as far as our eyes can see, looking at the horizon, we can’t wee each other
มือเราไม่เคยจับมือกัน ฉันและเธอแสนไกล
Meu rao mai koey jup meu gun chun lae tur saen glai
Our hands have never held the other’s, you and I are so far apart
เพียงใจที่มองสิ่งเดียวกัน เพียงเราส่งใจให้ถึงใจ
Piang jai tee maung sing diao gun paing rao song jai hai teung jai
The one thing our hearts look at, we only send our hearts to the other’s
มือเราที่เคยห่างกันไกล ก็จับกันได้ง่ายดาย
Meu rao tee koey hahng gun glai gor jup gun dai ngai dai
And our hands that were once so far apart can easily clasp together

(*) เพราะคำว่า รัก
Pror kum wah ruk
Because of the word “love”
ยังคงจะเป็นที่รวมใจ ไม่ให้ห่างกัน
Yung kong ja pen tee ruam jai mai hai hahng gun
We can still combine our hearts and not let them separate
รัก ยัง ผูกพัน ไม่จางจากใจฉันและเธอ
Ruk yung pook pun mai jahng jahk jai chun lae tur
Love is still the bounds, never fading from the hearts of you and me

(**) one love ด้วยทุกหัวใจที่เหมือนกัน
One love duay took hua jai tee meuan gun
One love with each heart that is the same
with love ไม่ว่าอยู่ที่ใด
With love mai wah yoo tee dai
With love, regardless where you are
one love ด้วยรักที่มีในหัวใจ
One love duay ruk tee mee nai hua jai
One love with love that’s in my heart
อาจจะใกล้จะไกลต่างกันสักเท่าไหร่
Aht ja glai ja glai dtahng gun suk tao rai
It might be near or far, however different we are
หล่อรวมหัวใจเป็นรักเดียว
Lor ruam hua jai pen ruk diao
Our hearts combine into one love

จะไกลแค่ไหนไม่เดียวดาย
Ja glai kae nai mai diao dai
However far apart we are, I’m not lonely
ก็เพราะว่าใจที่ฉันมี
Gor pror wah jai tee chun mee
Because the heart that I have
ยังมองยังเห็นเธอคนดี
Yung maung yung hen tur kon dee
Still looks at, still sees you, sweetheart
เป็นรักเดียวเสมอไป
Pen ruk diao samur pai
It’s always one love
เพราะรักไม่เพียงแค่ตามอง
Pror ruk mai piang kae dtah maung
Because love isn’t only just seen with the eyes
รักนั้นต้องมองด้วยหัวใจ
Ruk nun dtaung maung duay hua jai
Love must be seenw ith the heart
จะเป็นที่ไหนเวลาใด ก็อยู่ใกล้ๆ กัน
Ja pen tee nai welah dai gor yoo glai glai gun
Wherever we are, at any time, we’re near each other

(*,**,*,**,**)

Title: พรุ่งนี้…ไม่สาย / Proong Nee…Mai Sai (Tomorrow…Isn’t Too Late)
Artist: Tata Young
Album: Amita Tata Young
Year: 1995

เพียงแค่มองในตาก็รู้ว่าเราชอบกัน
Piang kae maung nai dtah gor roo wah rao chaup gun
Just looking in your eyes, I know we like each other
แต่เราสองคนต้องเก็บมันไว้
Dtae rao saung kon dtaung gep mun wai
But the two of us must keep it in
ในเมื่อความเป็นจริงก็รู้กันในหัวใจ
Nai meua kwahm pen jing gor roo gun nai hua jai
When in reality we know in our hearts
เรายังเป็นได้แค่เพียงเพื่อนกัน
Rai yung pen dai kae piang puean gun
We still can only be friends

(*) แม้ใจเราจริงจังเท่าไร
Mae jai rao jing jung tao rai
No matter how sincere our hearts are
ไม่มีใครเต็มใจให้รักกัน
Mai mee krai dtem jai hai ruk gun
No one is willing to love the other
คงยังไม่ถึงเวลาของเรา
Kong yung mai teung welah kaung rao
It’s not our time yet

(**) อดทนเก็บความในใจ แล้วรอแค่วันเวลา
Aut ton gep kwahm nai jai laeo ror kae wun welah
Endure the things in your heart and just wait for the time
ให้มันหมุนช้าช้า แล้วเดินไปกับมัน
Hai mun moon chah chah laeo dern pai gup mun
Let it turn slowly and walk with it
อดทนเก็บความในใจ แล้วเรียนรู้กันและกัน
Aut ton gep kwahm nai jai laeo rian roo gun lae gun
Endure the things in your heart, and we’ll figure it out together
เพื่อให้เรามีความมั่นใจ ว่าเรานั้นมีความลึกซึ้งเพียงใด
Peua hai rao mee kwahm mun jai wah ror nun mee kwahm leuk seung piang dai
So we can have certainty of how deep our feelings are
พรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกัน
Proong nee mai sai tee ja ruk gun
Tomorrow isn’t too late to love each other

วันนี้แม้จะเป็นเพียงเพื่อนก็ไม่สำคัญ
Wun nee mae ja pen piang peuan gor mai sumkun
Even if today I’m only a friend, that’s not important
เมื่อใจให้กันจะหวั่นอะไร
Meua jai hai gun ja wun arai
When the feelings we have are shaken by something
วันข้างหน้าจะมา จะช้าจะนานเท่าไหร่
Wun kahng nah ja mah ja chah ja nahn tao rai
The next day will come, however slow and long it’ll take
คงเป็นอะไรได้มากกว่านั้น
Kong pen arai dai mahk gwah nun
It’ll be something much more than that

(*,**)

หากว่าเรามีความมั่นใจ
Hahk wah rao mee kwahm mun jai
If we’re certain
หากว่าเรามีความรักแท้ในใจ
Hahk wah rao mee kwahm ruk tae nai jai
If we have true love in our hearts
พรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกัน
Proong nee mai sai tee ja ruk gun
Tomorrow isn’t too late to love each other

Title: ผิดไหมที่ฉันไม่กลับไปรักเธอ / Pit Mai Tee Chun Mai Glup Pai Ruk Tur (Is It Wrong That I Won’t Return to Loving You?)
Artist: Tata Young (ทาทา ยัง)
Album: Real TT
Year: 2003

ก็รู้ว่าการกลับมาของเธอ
Gor roo wah gahn glup mah kaung tur
I know about your return
ก็รู้ว่าเธอต้องการเป็นเหมือนเดิม
Gor roo wah tur dtaung gahn pen meuan derm
I know you want to get back together like before
แต่รู้อะไรบ้างไหม ว่าเธอได้ซ้ำเติม
Dtae roo arai bahng mai wah tur dai sum dterm
But do you realize at all that you’re stirring things up again
ให้ภาพเดิมๆกลับมาทำร้ายกัน
Hai pahp derm derm glup mah tum rai gun
Making the old images come back to hurt me

และฉันก็คงจะจำไม่ผิด
Lae chun gor kong ja jum mai pit
And I remember perfectly
วันนั้นฉันเองที่ยืนเช็ดน้ำตา
Wun nun chun eng tee yeun chet num dtah
That day that I stood and dried my tears
ผ่านทุกนาทีที่เหงา ห่วงกับมันเรื่อยมา
Pahn took nahtee tee ngao huang gun mun reuay mah
Spending every minute lonely, constantly worried about you
แต่วันนั้นไม่รู้เธอไปอยู่ไหน
Dtae wun nun mai roo tur pai yoo nai
But that day, I didn’t know where you went

(*) ฉันเจอมาหนักรู้ไหม
Chun jur mah nuk roo mai
I faced so much, do you know?
ให้เจออีกคงไม่ไหว
Hai jur eek kong mai wai
To face it again, I don’t think I could do it
เหตุผลดีๆไม่มีใช่ไหม
Het pon dee dee mai mee chai mai
There aren’t any good reasons, are there?
กับคนที่ทำร้ายกัน
Gup kon tee tum rai gun
For the person who hurt me

(**) ผิดไหมถ้าฉันไม่กลับไปรักเธอ
Pit mai tah chun mai glup pai ruk tur
Is it wrong if I don’t return to loving you?
ผิดไหมถ้าฉันเปลี่ยนไปจากวันนั้น
Pit mai tah chun plian pai jahk wun nun
Is it wrong if I’ve changed since that day?
ผิดไหมที่ฉันลืมว่าเราเคยรักกัน
Pit mai tee chun leum wah rao koey ruk gun
Is it wrong if I’ve forgotten that we were ever in love?
ผิดไหมที่ทำอย่างนั้น
Pit mai tee tum yahng nun
Is it wrong to act like this?
ผิดไหมที่สงสารหัวใจตัวเอง
Pit mai tee song sahn hua jai dtua eng
Is it wrong to pity my own heart?

ถ้าถามว่ายังโกรธไหมไม่โกรธ
Tah tahm wah yung groht mai mai groht
If you ask if I’m still angry, I’m not
และซึ้งที่เธอก็ยังคิดถึงกัน
Lae seung tee tur gor yung kit teung gun
And deep down I still miss you
แต่ถามว่ารักเธอไหม ให้กลับมารักกัน
Dtae tahm wah ruk tur mai hai glup mah ruk gun
But ask if I still love you and if I’ll come back to you
คำตอบฉันก็คงไม่ตรงใจเธอ
Kum dtaup chun gor kong mai dtrong jai tur
My answer won’t be what you’re hoping for

(*,**)