Tata Young

All posts tagged Tata Young

Title: รักเธอได้ไหม / Ruk Tur Dai Mai (Can I Love You?)
Artist: Tata Young (ทาทา ยัง)
Album: Amazing Tata
Year: 1997

ฉันรักเธอได้ไหม
Chun ruk tur dai mai
Can I love you?
บอกว่าฉัน รักเธอได้ไหม
Bauk wah chun ruk tur dai mai
Tell me, can I love you?
ไม่มากไปใช่ไหม
Mai mahk bpai chai mai
It’s not too much to ask, right?
กับการที่ฉันจริงใจ อย่างนี้
Gup gahn tee chun jing jai yahng nee
With sincerity like this
ที่บอกให้เธอได้รู้ รู้จนหมดใจ
Tee bauk hai tur dai roo roo jon mot jai
I’m telling you to let you know, know all my feelings
ไม่คิดถาม ว่าใจเธออย่างไร
Mai kit tahm wah jai tur yahng rai
I never imagined asking what your feelings are
แค่รู้ เมื่อไรที่เราต้องอยู่ห่าง
Kae roo meua rai tee rao dtaung yoo hahng
Just know, whenever we must be apart
ฉันคิดถึงแต่เธอ
Chun kit teung dtae tur
I’m only thinking of you

คิดถึงตาคู่นั้น
Kit teung dtah koo nun
I miss those eyes
ที่ห่วงหา อาทรอย่างนั้น
Tee huang hah ahtaun yahng nun
That are caring and concerned like that
กับท่าทีแบบนั้น
Gup tah tee baep nun
And your mannerisms
ที่บอกว่าฉัน สำคัญเสมอ
Tee bauk wah chun sumkun samur
That tell me I’m always important
จากวันนั้นที่ฉัน ได้รู้จักเธอ
Jahk wun nun tee chun dai roo juk tur
Since that day I got to know you
ก็คล้ายคล้าย หัวใจมีแต่เธอ
Gor klai klai hua jai mee dtae tur
It’s like my heart has had only you
และทุก ทุกคืนก็มีเรื่องให้ฝันดี
Lae took took keun gor mee reuang hai fun dee
And every night, there’s something that gives me sweet dreams
ฝันถึงเธอ
Fun teung tur
I dream about you

(*) ก็อยากมีคืนที่ฝันดี
Gor yahk mee keun tee fun dee
I want to have a night of sweet dreams
ที่ซึ้งใจให้แสนนาน
Tee seung jai hai saen nahn
That touch my heart for a long time
ก็อยากมีวันที่สวยงาม เสมอไป
Gor yahk mee wun tee suay ngahm samur bpai
I want to always have beautiful days
ให้ฉันมีใครที่แสน ดีอย่างเธอ
Hai chun mee krai tee saen dee yahng tur
Let me have someone wonderful like you

(**) ฉันรักเธอได้ไหม
Chun ruk tur dai mai
Can I love you?
อยากจะรัก รักเธอได้ไหม
Yahk ja ruk ruk tur dai mai
I want to love you, can I?
ไม่ว่ากันใช่ไหม
Mai wah gun chai mai
You won’t blame me, right?
ถ้าจะขออะไร เธอแบบนี้
Tah ja kor arai tur baep nee
If I asked something like this of you
แบบวันนี้ที่ฉัน มีเธอห่วงใย
Baep wun nee tee chun mee tur huang yai
It’s like when I have you caring about me today
ชีวิตฉัน สวยงามขึ้นมากมาย
Cheewit chun suay ngahm keun mahk mai
My life has gotten more beautiful
เมื่อฉันได้มีเรื่องราว
Meua chun dai mee reuang rao
When I’ve collected so many stories
เธอที่แสนดี ที่หัวใจ
Tur tee saen dee tee hua jai
You’re wonderful to my heart

(*,**)

   

คำร้อง : คราม อมฤต
ทำนอง : พงศ์เพชร กลิ่นหอม
เรียบเรียง : พงศ์เพชร กลิ่นหอม

Title: คนเดิมคนนี้ / Kon Derm Kon Nee (This Same Person)
Artist: Tata Young
Album: OST มหากาลี เทวีพิทักษ์โลก / Mahahgahlee Taywee Pituk Lohk
Year: 2018

ที่ฉันดูใจร้าย หลายคนอาจมองเลือดเย็น
Tee chun doo jai rai lai kon aht maung leut yen
Since I seem bad, many people might see me as being cold-blooded
แต่ที่จริงมันไม่เป็น อย่างเข้าใจ
Dtae tee jing mun mai bpen yahng kao jai
But the truth isn’t like they understand it to be
อาจจะดูว่าไม่แคร์ ไม่ใจอ่อนยอมให้ใคร
Aht ja doo wah mai care mai jai aun yaum hai krai
I might seem like I don’t care, I’m not weak-hearted who gives in to anyone
แต่ข้างในใครจะรู้ความจริง
Dtae kahng nai krai ja roo kwahm jing
But who will know the truth inside?

(*) เจ็บช้ำทุกครั้งที่มอง กลับมาที่ตัวฉันเอง
Jep chum took krung ttee maung glup mah tee dtua chun eng
It hurts every time I look back at myself
ที่ไม่เหลือใครใคร ถูกมองว่าร้ายจนกลัว
Tee mai leua krai krai took maung wah rai jon glua
I don’t have anyone left, I’ve been seen as being so bad, they’re afraid

(**) ยังคงเป็นฉันคนเดิมคนนี้ ที่ยังคงรักเพียงเธอ
Yung kong bpen chun kon derm kon nee tee yung ruk piang tur
It’s still me, this same person, who still loves only you
และไม่เคยเปลี่ยนไป
Lae mai koey bplian bpai
And I’ve never changed
ต่อให้โลกนี้จะพังทลาย แต่ฉันไม่เคยเปลี่ยนไป
Dtor hai lohk nee ja pung talai dtae chun mai koey bplian bpai
Even if this world is destroyed, I’ll never change
ไม่ว่านานเท่าไร ก็รักเพียงแต่เธอ
Mai wah nahn tao rai gor ruk piang dtae tur
No matter how long, I love only you

เหตุและผลที่ฉันทำ หลายคนคงไม่เข้าใจ
Het lae pon tee chun tum lai kon kong mai kao jai
Many people don’t understand the reasons for my actions
ว่าทำไมต้องใจร้ายเหลือเกิน
Wah tummai dtaung jai rai leua gern
As to why I must be so cruel

(*,**)

เป็นคนเดิมของเธอ อย่างนี้ตลอดไป
Bpen kon derm kaung tur yahng nee dtalaut bpai
I’ll be your same person like this forever

   

เนื้อร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง : ปรเมศวร์ เหมือนสนิท
ควบคุมการผลิต : ยลลดา เกริกก้อง สวนยศ
สร้างสรรค์โครงการ : จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์

Title: เพียงเพื่อน / Piang Peuan (Only Friends)
Artist: Most Patiparn (มอส ปฏิภาณ) and Tata Young (ทาทา ยัง)
Album: Most & Tata
Year: 1997

(*) บอกตัวเองบอกทุกครั้ง
Bauk dtua eng bauk took krung
I tell myself every time
ทุกทุกคราวเวลาฉันเจอเธอ
Took took krao welah chun jur tur
Every time when I see you
ตอกและย้ำอยู่เสมอ
Dtauk lae yum yoo samur
I always repeat
ระหว่างเรานั้นจะเป็นได้แค่ไหน
Rawahng rao nun ja bpen dai kae nai
How much can be between us

ก็แค่เพียงเพื่อนเท่านั้น
Gor kae piang peuan tao nun
We’re only friends
ไม่มีทางจะเป็นมากกว่านี้
Mai mee tahng ja bpen mahk gwah nee
There’s no way we’ll be any more than this

(**) อยากให้เธอรู้สึก อยากให้เธอเข้าใจบางอย่าง
Yahk hai tur roo seuk yahk hai tur kao jai bahng yahng
I want you to feel it, I want you to understand
ที่มันทรมานฉันก็คือความรู้สึก
Tee mun toramahn chun gor keu kwahm roo seuk
That what’s torturing me are my feelings
เก็บมานานแสนนานเหลือเกิน
Gep mah nahn saen nahn leua gern
I’ve kept them in for way too long
ที่เธอคงไม่เคยรู้นั่นคือใจของฉัน
Tee tur kong mai koey roo nun keu jai kaung chun
What you’ve probably never known is that my heart
ให้กับเธอคนนี้คนเดียว
Hai gup tur kon nee kon diao
Is for you alone

(**,**,*)

ก็แค่เพียงเพื่อนเท่านั้น
Gor kae piang peuan tao nun
We’re only friends
ไม่มีทางจะเป็นมากกว่านี้จริงจริง
Mai mee tahng ja bpen mahk gwah nee jing jing
There’s really no way we’ll be any more than this

ทั้งที่ใจยังมีเธอคนนี้คนเดียว
Tung tee jai yung mee tur kon nee kon diao
Even though my heart still has you alone

   

คำร้อง สีฟ้า
ทำนอง/เรียบเรียง อภิไชย เย็นพูนสุข

Title: ต้นเหตุแห่งความเศร้า / Dton Het Haeng Kwahm Sao (The Cause of Sadness)
Artist: Tata Young (ทาทา ยัง)
Album: One Love
Year: 2008

ไม่เกี่ยวกับฟ้า ที่มืดครื้ม ที่มันสลัว
Mai giao gup fah tee meut kreum tee mun salua
It has nothing to do with the dark, overcast sky
เรื่องที่ใจฉันหมองมัว ที่ดูเศร้าในใจ
Reuang tee jai chun maung mua tee doo sao nai jai
The matters that my heart is gloomy over, that I seem sad in my heart
ไม่เกี่ยวกับฝน ที่หล่นรดลงมาไม่ซาไป
Mai giao gup fon tee lon rot long mah mai sah bpai
It has nothing to do with the rain that falls without cease
เรื่องที่ฉันน้ำตาไหล ที่เจ็บเกินจะฝืน
Reuang tee chun num dtah lai tee jep gern ja feun
The matters that I’m crying over, that hurts too much to resist

(*) และเธอเองก็เหมือนกัน ไม่ควรคิดมากไป
Lae tur eng gor meuan gun mai kuan kit mahk bpai
And you’re the same, you shouldn’t over-think things
ไม่เกี่ยวกับเธอ ที่ทิ้งฉันออกจากใจ
Mai giao gup tur tee ting chun auk jahk jai
It has nothing to do with you, when you threw me out from your heart
มันไม่ได้เป็นเหตุผล
Mun mai dai bpen het pon
That’s not the reason

(**) เจ็บก็เพราะใจของฉันเอง ก็หัวใจตัวเองที่ทำ
Jep gor pror jai kaung chun eng gor hua jai dtua eng tee tum
It hurts because of my own heart, my own heart did it
ที่วันนั้นได้ผิดได้พลั้ง ไปรักเธอหมดใจ
Tee wun nun dai pit dai plung bpai ruk tur mot jai
That I made a mistake and screwed up that day, loving you with all my heart
เจ็บก็เพราะตัวของฉันเอง
Jep gor pror dtua kaung chun eng
It hurts because of myself
ที่วันนี้แทบฝืน แทบยืนไม่ไหว
Tee wun nee taep feun taep yeun mai wai
That today I nearly can’t resist it and nearly can’t stand
สิ่งใดๆ ไม่เกี่ยวอะไร
Sing dai dai mai giao arai
It has nothing to do with other things
ต้นเหตุแห่งความเศร้าใจ คือฉันเอง
Dton het haeng kwahm sao jai keu chun eng
The cause of my sadness is myself

ไม่เกี่ยวกับลม ที่มันพัดให้ต้องเหน็บหนาว
Mai giao gup lom tee mun put hai dtaung nep nao
It has nothing to do with the wind that’s blowing and making things cold
เรื่องที่ฉันหายใจเบาลงไปทุกๆ ที
Reuang tee chun hai jai bao long bpai took took tee
The matter that has my breathing lessening at every moment
ไม่เกี่ยวกับเขา คนๆ นั้นที่เธอว่าแสนดี
Mai giao gup kao kon kon nun tee tur wah saen tee
It has nothing to do with that girl whom you say is so wonderful
เรื่องที่ฉันไม่อาจหนีความเจ็บความปวดร้าว
Reuang tee chun mai aht nee kwahm jep kwahm bpuat rao
The matter whose pain I can’t flee from

(*,**,*,**)

Title: แค่เธอรักฉัน / Kae Tur Ruk Chun (Just You Loving Me)
Artist: Tata Young (ทาทา ยัง)
Album: ??
Year: ??

เฝ้าถามตัวเอง เรื่องเดิมเดิมเรื่อยมา
Fao tahm dtua eng reuang derm derm reuay mah
I ask myself the same things constantly
ถ้าฉันจะรัก รักของฉันจะเป็นเช่นไร
Tah chun ja ruk ruk kaung chun ja bpen chen rai
If I fell in love, what would my love be like?
ถ้าแม้คนเรา เลือกเอาเองได้ตามหัวใจ
Tah mae kon rao leuak ao eng dai dtahm hua jai
Even though we can choose however we see fit
ความรักแบบไหน ที่หัวใจเรียกร้อง ต้องการ
Kwahm ruk baep nai tee hua jai riak raung dtaung gahn
What sort of love is my heart crying out that it wants?

ก็เป็นคำถาม ที่ค้างคาใจอย่างนั้น
Gor bpen kum tahm tee kahng kah jai yahng nun
Those were the questions stuck in my heart like that
ก็ตอบตัวเองไม่ได้ แม้สักคำ
Gor dtaup dtua eng mai dai mae suk kum
I couldn’t even begin to answer myself
ไม่เคยจะรู้หัวใจตัวเอง ได้ซักวัน
Mai koey ja roo hua jai dtua eng dai suk wun
I’d never know my own heart
จนเมื่อวัน ที่เธอบอกว่ารักกัน
Jon meua wun tee tur bauk wah ruk gun
Until the day you told me you loved me

(*) แค่เธอรักฉัน แค่เธอรักฉัน
Kae tur ruk chun kae tur ruk chun
Just you loving me, just you loving me
แค่นั้นที่ใจต้องการ
Kae nun tee jai dtaung gahn
That’s all my heart needs
แม้วันเวลาเนิ่นนาน เพียงใด
Mae wun welah nern nahn piang dai
No matter how long it is
แค่เธอรักฉัน แค่เธอรักฉัน
Kae tur ruk chun kae tur ruk chun
Just you loving me, just you loving me
อย่างนี้ทุกวันเรื่อยไป
Yahng nee took wun reuay bpai
Like this, every day from now on
เหมือนเดิมและตลอดไป
Meuan derm lae dtalaut bpai
Just the same and forever
นี่แหละแบบที่หัวใจ ฉันต้องการ
Nee lae baep tee hua jai chun dtaung gahn
This is what my heart wants

เพราะฉันนั้นรู้ เธอมีรักแท้จริงใจ
Pror chun nun roo tur mee ruk tae jaing jai
Because I know you have sincere, true love
และเป็นแบบเดียว ที่ใจฉันต้องการ
Lae bpen baep diao tee jai chund taung gahn
And that’s the only way my heart wants it

(*)

   

เนื้อร้อง : คราม อมฤต
ทำนอง : สุวัธชัย สุทธิรัตน์
เรียบเรียง : สุวัธชัย สุทธิรัตน์

Title: แบ่งไว้ทำไม / Baeng Wai Tummai (Why Share?)
Artist: Tata Young (ทาทา ยัง)
Album: Real TT
Year: 2003

หลอกตัวเอง อยู่อย่างนั้นไปเพื่อใคร
Lauk dtua eng yoo yahng nun bpai peua krai
I deceive myself, who am I living like that for?
ขอให้เธอช่วยยอมรับมัน
Kor hai tur chuay yaum rup mun
I want you to please accept it
ถ้าหากว่ารัก จิตใจนั้นสำคัญ
Tah hahk wah ruk jit jai nun sumkun
If she loves you, her mind is important
ฉันรู้ดีว่าเธอไม่เหลือใคร
Chun roo dee wah tur mai leua krai
I know full well that you don’t have anyone else left

ขอบใจเธอ แต่จะฝืนไปทำไม
Kaup jai tur dtae ja feun bpai tummai
Thank you, but why force it
ถ้าหัวใจเธอไม่ต้องการ
Tah hua jai tur mai dtaung gahn
If your heart doesn’t want it?
อยู่ตรงนี้ เธอยืนข้างข้างกัน
Yoo dtrong nee tur yeun kahng kahng gun
Right here, you’re standing beside me
แล้วหัวใจเธอไปอยู่ไหน
Laeo hua jai tur bpai yoo nai
But where has your heart gone?

(*) จะแบ่งเอาไว้ทำไม
Ja baeng ao wai tummai
Why share it?
จะอยู่ทำไมให้ลำบาก
Ja yoo tummai hai lumbahk
Why stay and make things troublesome
เมื่อหัวใจไม่มีให้กัน
Meua hua jai mai mee hai gun
When you don’t have feelings for me?
จะแบ่งให้ฉันทำไม
Ja baeng hai chun tummai
Why share with me
แค่ส่วนที่มันไม่สำคัญ
Kae suan tee mun mai sumkun
Just an insignificant piece?
ให้เขาไปให้หมดหัวใจ
Hai kao bpai hai mot hua jai
Let her have all of your heart

หากบางคน จะแบ่งเอาหัวใจเธอไป
Hahk bahng kon ja baeng ao hua jai tur bpai
If some people are sharing your heart
ฉันรู้ดี ฉันมองเห็นมัน
Chun roo dee chun maung hen mun
I know full well, I can see it
อย่าอยู่ตรงนี้ อย่าทำเหมือนรักกัน
Yah yoo dtrong nee yah tum meuan ruk gun
Don’t stay here, don’t act like you love me
ไม่ต้องเป็นคนเดิมถ้าฝืนใจ
Mai dtaung bpen kon derm tah feun jai
There’s no need to remain like this if it’s being forced

(*)

ถ้าหากต้องเสียเธอไป
Tah hahk dtaung sia tur bpai
If I must lose you
ฉันคิดว่าดีกว่า
Chun kit wah dee gwah
I think it’s better
ดีกว่ามีเธอยืนอยู่ตรงนี้
Dee gwah mee tur yeun yoo dtrong nee
Better than having you standing right here
แล้วเหมือนไม่มี
Laeo meuan mai mee
But having it seem like you’re not

(*)

Title: อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคน / Yahk Gep Tur Wai Tung Saung Kon (I Want to Keep Both of You)
Artist: Tata Young
Album: Real TT
Year: 2003

คนดีขอโทษที่ทำให้วุ่นวาย ให้หวั่นไหวและต้องมาถามกัน
Kon dee kor toht tee tum hai woon wai hai wun wai lae dtaung mah tahm gun
Sweetheart, I’m sorry for bothering you, for making you stressed and having to ask me
ว่าคนไหนที่เป็นคนสำคัญของฉัน ที่นั่งในใจคือเขาหรือเธอ
Wah kon nai tee bpen kon sumkun kaung chun tee nung nai jai keu kao reu tur
Which person is important to me, is it you or him sitting in my heart?

ไม่รู้จะบอกกับเธอได้ยังไง จะผิดไหมถ้าบอกว่าเท่ากัน
Mai roo ja bauk gup tur dai yyung ngai ja pit mai tah bauk wah tao gun
I don’t know how I can tell you, is it wrong if I told you you were equal?
อาจจะเห็นแก่ตัวเมื่อเธอช่างดีกับฉัน และเขาก็สำคัญเป็นคนที่รู้ใจ
Aht ja hen gae dtua meua tur chahng dee gup chun lae kao gor sumkun bpen kon tee roo jai
It might seem selfish when you’re so good to me, and he’s also important as the person who understands me

(*) หากฉันฝันถึงเธออย่างเขา หรือถ้าเขาแสนดีอย่างเธอ สิ่งที่ถามฉันคงไม่ลำบากใจ
Hahk chun fun teung tur yahng kao reu tah kao saen dee yahng tur sing tee tahm chun kong mai lumbahk jai
If I dreamed about you like I do about him, or if he was as wonderful as you, the thing you’re asking wouldn’t bother me so much

(**) อย่าเลยอย่าบอกให้ฉันเลือกเลย เพราะฉันไม่เคยรู้เลย ไม่รู้ว่าจะเลือกใคร
Yah loey yah bauk hai chun leuak loey pror chun mai koey roo loey mai roo wah ja leuak krai
Don’t, don’t tell me to choose because I never know, I don’t know who to choose
ขาดเธอก็เหงาขาดเขาก็คงเสียใจ ไม่อยากจะเลือกใคร อยากเก็บเธอเอาไว้ทั้งสองคน
Kaht tur gor ngao kaht kao gor kong sia jai mai yahk ja leuak krai yahk gep tur ao wai tung saung kon
Without you, I’m lonely, without him, I’m sad, I don’t want to choose anyone, I want to keep you both

ฉันรู้ว่ามันก็คงไม่ดี ทำอย่างนี้ที่สุดอาจไม่เหลือใคร
Chun roo wah mun gor kong mai dee tum yahng nee tee soot aht mai leua krai
I know it’s nog good, acting like this might not leave me with anyone left
หากว่าเธอเกลียดฉัน ก็อยากขอโทษได้ไหม เหตุการณ์ที่เป็นไปใจฉันเองก็เจ็บ
Hahk wah tur gliet chung or yahk kor toht dai mai het gahnt ee bpen bpai jai chun eng gor jep
If you hate me, can I apologize? This situation also breaks my heart

(*,**,*,**)

Title: ความรักกับความลับ / Kwahm Ruk Gup Kwahm Lup (Love and Secrets)
Artist: Tata Young
Album: Club Friday the Series 5
Year: 2014

ความรัก กับความลับ ทำไมต้องมาพร้อมกัน
Kwahm ruk gup kwahm lup tummai dtaung mah praum gun
Why do love and secrets have to go together?
เรื่องราวของเธอกับฉัน ใครกำหนดไว้ให้เป็นอย่างนี้
Reuang rao kaung tur gup chun krai gumnot wai hai bpen yahng nee
Who determined our story had to be like this?
ความรักที่อยู่ในใจ มันเป็นของเธอ
Kwahm ruk tee yoo nai jai mun bpen kaung tur
The love in my heart is yours
แต่พูดออกไป ไม่ได้สักที
Dtae poot auk bpai mai dai suk tee
But I can’t say it out loud
อาจยิ้มให้เธอวันนี้ แต่รู้ไหมในจิตใจ
Aht yim hai tur wun nee dtae roo mai nai jit jai
I might smile at you today, but do you know that in my heart…

(*) อึดอัดที่ฉันเป็นเพียงคนเดียวที่รู้ เรื่องราวที่มันเป็นไป
Eut ut tee chun bpen piang kon diao tee roo reuang rao tee mun bpen bpai
It’s frustrating that I’m the only person who knows the possible story?
อึดอัดที่ใครก็รู้ไม่ได้ แม้แต่เธอคนนี้
Eut ut tee krai gor roo mai dai mae dtae tur kon nee
It’s frustrating that no one can know, even you
เก็บกอดความลับคนเดียวในใจของฉัน
Gep gaut kwahm lup kon diao nai jai kaung chun
I embrace my secrets alone in my heart
ทุกวันต้องทำเหมือนไม่ได้มี อะไรที่ฉันรู้สึก
Took wun dtaung tum meuan mai dai mee arai tee chun roo seuk
Every day I must act like there’s nothing I feel
ทั้งที่ในใจส่วนลึกมันทรมาน
Tung tee nai jai suan leuk mun toramahn
Even though deep down inside my heart, it’s torture

ความรักกับคำนี้ ที่ใครบอกว่าสวยงาม
Kwahm ruk gup kum nee tee krai bauk wah suay ngahm
Love and these words that everyone tells me are beautiful
อีกคำนิยามคำนั้น ที่ฉันได้รู้ไม่เป็นอย่างใคร
Eek kum niyahm kum nun tee chund ai roo mai bpen yahng krai
Are just another fairytale that I found out aren’t like everyone else
หากใช้มันผิดเวลา พูดโดยไม่รู้ ไม่ดูเรื่องราวที่เป็นไป
Hahk chai mun pit welah poot doy mai roo mai doo reuang rao tee bpen bpai
If we use it at the wrong time, and speak without knowing, it doesn’t seem like the story is possible
มันอาจทำร้าย ทำลายในความสัมพันธ์
Mun aht tum rai tum lai nai kwahm sumpun
It might hurt and destroy the relationship

(*,*)

Title: เธอคนนั้นที่ฉันเห็นในกระจก / Tur Kon Nun Tee Chun Hen Nai Grajok (You Whom I See in the Mirror)
Artist: Tata Young
Album: [Single]
Year: 2014

อยากเป็นคนนั้น คนที่ฉันยืนมองจ้องอยู่
Yahk bpen kon nun kon tee chun yeun maung jaung yoo
I want to be that person,t he person whom I’m standing and staring at
อยู่ในกระจกเงา ทุกเช้าทุกเย็นอยากเป็นเหมือนเขา
You nai grajok ngao took chao took yen yahk bpen meuan kao
In the mirror’s reflection, every morning and every night, I want to be like them

(*) คนที่มีอะไรสมบูรณ์ทุกอย่าง ไม่ดูแปลกปลอมเหมือนเรา
Kon tee mee arai som boon took yahng mai doo bplaek bplaum meuan rao
Someone who is completely perfect, who doesn’t look strangely fake like me
ถ้าฉันได้เป็นดังเขา ก็คงสุขใจยิ่งกว่าใคร
Tah chun dai bpen dung kao gor kong sook jai ying gwah krai
If I could be like them, I’d be happier than anyone

(**) จะมีไหม จะมีไหม ที่ฝันเป็นจริงกับเขา
Ja mee mai ja mee mai tee fun bpen jing gup kao
Will it happen? Will it happen? Will my dreams come true with them?
ไม่ต้องทนอยู่ กับทุกข์ในวันเก่า จะมีบ้างหรือเปล่า ที่ได้เป็นอย่างนั้น
Mai dtaung ton yoo gup took nai wun gao ja mee bahng reu bplao tee dai bpen yahng nun
No need to endure the suffering of the past, will I ever be able to be like that?
จะมีไหม ที่ตัวฉัน ได้เติมเต็มในสิ่งที่ใจไม่เคยได้รับจากใคร
Ja mee mai tee dtua chun dai dterm dtem nai sing tee jai mai koey dai rup jahk krai
Will I ever be complete in the things my heart has never received from anyone?
อยากรู้จริงๆ วันนั้นจะมาเมื่อไร
Yahk roo jing jing wun nun ja mah meua rai
I really want to know when that day will come

ก็ได้แต่มอง คนๆนี้มานานแสนนาน
Gor dai dtae maung kon kon nee mah nahn saen nahn
I can only look at this person for so long
ได้แต่หวังสักวัน ตัวฉันต้องเป็นให้ได้เหมือนเขา
Dai dtae wung suk wun dtua chund taung bpen hai dai meuan kao
I can only hope for a day that I can actually be like them

(*,**,**)

Title: รบกวนมารักกัน / Rop Guan mah Ruk Gun (Bother You to Love Me)
Artist: Tata Young
Album: Amita Tata Young
Year: 1995

(มารักกันเถอะ)
(Mah ruk gun tur)
(Come love me)
ก็อยากมีใครซักคน จับจอง
Gor yahk mee krai suk kon jup jaung
I want someone to claim me
(มารักกันเถอะ)
(Mah ruk gun tur)
(Come love me)
แล้วฉันก็มองเธอมานาน
Laeo chun gor maung tur mah nahn
I’ve looked at you for a long time
(มารักกันเถอะ)
(Mah ruk gun tur)
(Come love me)
ก็อยากมีคนที่ดี ต่อกัน
Gor yahk mee kon tee dee dtor gun
I want to have a great guy with me
อยู่คนเดียวไปวันวัน
Yoo kon diao bpai wun wun
I’m alone day by day
ชักกลัวกับการไม่มีใคร
Chuk glua gup gahn mai mee krai
I’m so scared of not having anyone

(*) (ตกลงไหม)
(Dtok long mai)
(Okay?)
คนเดียวลำพัง หากหลงทางจะทำไง
Kon diao lumpung hahk long tahng ja tum ngai
If I get lost alone, what will I do?
(ตกลงไหม)
(Dtok long mai)
(Okay?)
มีตัวคนเดียว ฝันอะไรก็หนักใจ
Mee dtua kon diao fun arai gor nuk jai
I have only one body, whatever I dream is serious
(ตกลงไหม)
(Dtok long mai)
(Okay?)
เวลามันเซ็ง อยากระบายจะทำไง
Welah mun seng yahk rabai ja tum ngai
When I’m bored, I want to express what I’ll do
ก็คิด แล้วเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกัน
Gor kit laeo reuang yai yoo meuan gun
I’ve thought about it, and this is a big matter

(**) หากไม่ดูเป็นการรบกวน
Hahk mai doo bpen gahn rop guan
If it doesn’t seem like a bother
ก็จะชวนเธอมารักกัน
Gor ja chuan tur mah ruk gun
I’ll invite you to love me
ถูกใจเธอมาตั้งนาน รู้ไหม
Took jai tur mah dtung nahn roo mai
I’ve been taken with you for a long time, do you know?
หากเต็มใจจะโดนรบกวน
Hahk dtem jai ja dohn rop guan
If you’re willing to be bothered
ก็จะชวนมารวมหัวใจ
Gor ja chuan mah ruam hua jai
I’ll invite you to share my heart
ก็คิดว่าช่วย หน่อยก็แล้วกัน
Gor kit wah chuay noy gor laeo gun
Think of helping me out, okay?

(มารักกันเถอะ)
(Mah ruk gun tur)
(Come love me)
ก็อยากให้เธอนั้นดู ให้ดี
Gor yahk hai tur nun doo hai dee
I want you to take a good look
(มารักกันเถอะ)
(Mah ruk gun tur)
(Come love me)
ว่าคิดเหมือนกันบ้างหรือเปล่า
Wah kit meuan gun bahng reu bplao
If you feel the same or not
(มารักกันเถอะ)
(Mah ruk gun tur)
(Come love me)
อย่าปล่อยให้ตัวฉันมัว แต่เดา
Yah bploy hai dtua chun mua dtae dao
Don’t leave me guessing
บอก กันมาเบาเบา
Bauk gun mah bao bao
Tell me gently
ว่าอันที่จริงก็มีใจ
Wah un tee jing gor mee jai
That you actually have feelings for me

(*,**,*,**,**)