Tangmo

All posts tagged Tangmo

Title: จากคนเคยใกล้ / Jahk Kon Koey Glai (From a Person Who Was Once Close)
Artist: Tangmo
Album: OST นักสู้มหากาฬ / Nuk Soo Ma Hah Gahn
Year: 2013

อยากรู้อยากถามเหตุผลเหมือนกัน
Yahk roo yahk tahm het pon meuan gun
I want to know, I want to ask why
ที่เธอทำอย่างนั้นทำเพื่ออะไร
Tee tur tum yahng nun tum peua arai
What are you acting like that for?
เรื่องราวดีๆ ที่เคยสร้างไว้
Reuang rao dee dee tee koey sahng wai
The good memories we once created
เปลี่ยนไปเป็นความเฉยชา
Bplian bpai bpen kwahm choey chah
Have changed into indifference

สิ่งที่เธอกระทำ ทำให้ฉันมั่นใจ
Sing tee tur gratum tum hai chun mun jai
The things you do make me certain
ว่าเธอคงมีใครคนที่ดีกว่า
Wah tur kong me krai kon tee dee gwah
That you’ve probably gotten someone better
ต้องอยู่ตรงนี้กับรอยน้ำตา
Dtaung yoo dtrong nee gup roy num dtah
I must stay right here with the tear stains
เมื่อรู้เธอไม่รักกัน
Meua roo tur mai ruk gun
When I know you don’t love me

(*) จากคนเคยใกล้กลับไกลออกไป
Jahk kon koey glai glup glai auk bpai
From a person who was once close, to a person far away
เป็นได้แค่คนห่างๆ เท่านั้น
Bpen dai kae kon ahng ahng tao nun
I can only be a distant person

(**) รักคนที่ไม่มีหัวใจ
Ruk kon tee mai mee hua jai
I loved someone who doesn’t have a heart
ทั้งที่รู้ว่าต้องเสียใจแค่ไหน
Tung tee roo wah dtaung sia jai kae nai
Even though I knew how much I would be hurt
จากรักที่เคยผูกพัน
Jahk ruk tee koey pook pun
From a love that once had a connection
กลับมองฉันว่าเป็นคนอื่น
Glup maung chun wah bpen kon eun
You now look at me like I’m someone else

(***) ไม่รู้จริงๆ เธอทำได้ไง
Mai roo jing jing tur tum dai ngai
I really don’t know how you could do it
ทิ้งฉันไว้ให้อยู่กับความว่างเปล่า
Ting chun wai hai yoo gup kwahm wahng bplao
Abandoning me to live in emptiness
อยากเป็นคนไม่มีหัวใจ
Yahk bpen kon mai mee hua jai
I want to be the heartless person
อยากจะลืมเธอง่ายดาย ทำได้เหมือนเธอ
Yahk ja leum tur ngai dai tum dai meuan tur
I want to forget you so easily and be able to act like you

อยากจะคอยห้ามใจให้ได้ซักที
Yahk ja koy hahm jai hai dai suk tee
I want to continue being able to forbid myself
ก็ไม่รู้ตอนนี้ต้องทำยังไง
Gor mai roo dtaun nee dtaung tum yung ngai
But I don’t know what to do now
จะตัดใจให้ลืมก็ทำไม่ได้
Ja dtut jai hai leum gor tum mai dai
I decided to forget, but I can’t do it
อีกนานเท่าไรกันเธอ
Eek nahn tao rai gun tur
How much longer will this last?

(*,**,***)

Title: คนที่รออยู่ / Kon Tee Ror Yoo (The Person Waiting)
Artist: Tangmo
Album: OST พยัคฆ์ร้ายหัวใจจิ๋ว / Payak Rai Hua Jai Jiew
Year: 2009 (?)

ใจบางทีก็เหงาๆอยู่ แต่ก็รู้ว่าคงมีซักวัน
Jai bahng tee gor ngao ngao yoo dtae gor roo wah kong mee suk wun
Sometimes my heart is lonely, but I know there will probably be some day
จะมีคนที่หัวใจนั้น เป็นของกันและกัน เป็นคนของใจ
Ja mee kon tee hua jai nun pen kaung gun lae gun pen kon kaung jai
That the person who my heart belongs to will be together with me, will be the person belonging to my heart

(*) หนาวก็คงอุ่นนะ ใกล้ๆกันนะ มีคนดูแลคอยห่วงใย
Nao gor kong oon na glai glai gun na mee kon doo lae koy huang yai
It’s cold, but it’s probably warm near him, huh? Having someone to take care of me and be concerned about me
เขารู้ตัวบ้างไหม ว่ามีคนอยากเจอ อยู่ตรงนี้
Kao roo dtua bahng mai wah mee kon yahk jur yoo dtrong nee
Does he know that he has someone who wants to meet him right here?

(**) คนๆนั้นเป็นใคร อยู่ที่ไหนกัน
Kon kon nun pen krai yoo tee nai gun
Who is that person? Where is he?
ใจฉันก็รออยู่ทุกนาที
Jai chun gor ror yoo took nahtee
My heart is waiting every minute
คนๆนั้นเป็นใคร เมื่อไหร่คนที่รออยู่
Kon kon nun pen krai meua rai kon tee ror yoo
Who is that person? When will the person waiting
จะมาสักที มาเอาความรักของฉันไป
Ja mee suk tee mah ao kwahm ruk kaung chun pai
Get a chance to have the love taken from me?

ใจบางทีก็ลองคิดไป ว่าตัวเขา จะเป็นคนเช่นไร
Jai bahng tee gor laung kit pai wah dtua kao ja pen kon chen rai
Sometimes my heart tries imagining what he will be like
จิตใจดีและรักเราไหม จะรู้ใจกันไปอย่างเคยนึกฝัน
Jit jai dee lae ruk rao mai ja roo jai gun pai yahng koey neuk fun
Will he be smart and love me? Will he understand me like in my dreams?

(*,**,**)

Title: ไถ่รักแท้ด้วยศรัทธา / Tai Ruk Tae Duay Suttah (Redeeming True Love By Faith)
Artist: Tangmo
Album: OST Kasanaka
Year: 2010 (?)

ตะวันส่งยิ้ม ทักทายวันใหม่อีกครั้ง
Dtawun song yim tuk tai wun mai eek krung
The sun smiles and greets a new day again
หอบเอาความหวัง พารักมาพิงพักใจ
Haup ao kwahm wung pah ruk mah ping puk jai
Carrying with it hope, bringing love for my weary heart
แต่สายลมโชคชะตา ก็พาเธอลอยหายไป
Dtae sai lom chok chadtah gor pah tur loy hai pai
But the winds of fate led you to disappear
ความรัก ร่วมกันใช้ได้เพียงไม่นาน
Kwahm ruk ruam gun chai kae piang mai nahn
We could only have our love for a short time

กี่ความคิดถึง เขียนลงตรงเส้นขอบฟ้า
Gee kwahm kit teung kian long dtrong sen kaup fah
I’ve written so many thoughts of you on the horizon
กี่หยดน้ำตา จารึกลงใจร้าวราน
Gee yot num dtah jah reuk long jai rao rahn
So many tears have eroded my grieving heart
กี่เหงาที่ต้องเจอ กี่คืนที่ทรมาน
Gee ngao tee dtaung jur gee keun tee toramahn
The many loneliness I’ve had to face, the many nights that have tortured me
กอดเธอในฝันไม่ห่างหัวใจ
Gaut tur nai fun mai hahng hua jai
Hugging you in my dreams close to my heart

(*) พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ก็จะรักเธอเสมอ
Proong nee ja pen yahng rai gor ja ruk tur samur
However tomorrow will be, I’ll always love you
ขาดเธอ ฉันคงไม่อาจรักใคร
Kaht tur chun kong mai aht ruk krai
Without you, I probably might not love anyone else

(**) ขอคืนเถิดฟ้า ขอเธอคืนมาสักครั้ง
Kor keun tert fah kor tur keun mah suk krung
I’m begging the sky for your return, I want you to come back just once
ฟ้าช่วยเปิดทาง ให้เรารักกันได้ไหม
Fah chuay pert tahng hai rao ruk gun dai mai
Can heaven give me the chance and let us love each other?
ไถ่รักแท้ด้วยศรัทธา โปรดเถิดฟ้าอย่าแกล้งใจ
Tai ruk tae duay suttah proht tert fah yah glaeng jai
Redeeming true love through faith, please, heaven, don’t tease me
โลกคงเป็นดาวดวงสุดท้าย ให้เราพบกัน(รักกัน)
Lohk kong pen dao duang soot tai hai rao pob gun (ruk gun)
This world might be the final planet on which we can meet (love each other)

เผ้าอธิฐาน ขอเธอข้ามผ่านภัยร้าย
Fao atitahn kor tur kahm pahn pai rai
Praying for you to pass over the tribulations
จะกอดเธอไว้ ในรักจนชั่วนิรันดร์
Ja gaut tur wai nai ruk jon chua nirun
I’ll embrace you in love for eternity
เก็บคำวันเก่า ที่เรามีกันและกัน
Gep kum wun gao tee rao mee gun lae gun
Keeping the words of the old days we had together
ศรัทธาจากฉัน จะห่มหัวใจ
Suttah jahk chun ja hom hua jai
If my faith leaves me, I’ll close my heart

(*,**)

Title: ตัวถ่วง / Dtua Tuang (Hindrance)
Artist: Nexus
Album: [Single]
Year: 2011

ไม่เป็นอะไรไม่ต้องห่วง
Mai pen arai mai dtaung huang
It’s nothing, you don’t have to worry
รักเธอยังไงยังงั้น
Ruk tur yung ngai yung ngun
My love for you will always be that
ขอบใจทุกๆสิ่ง ขอบใจทุกเรื่องราวที่เธอได้ทำให้ฉัน
Kaup jai took took sing kaup jai took reuang rao tee tur dai tum hai chun
Thank you for everything, thank you for every memory that you did for me

แต่รู้ดีว่าเธอต้องลำบาก
Dtae roo dee wah tur dtaung lum bahk
But I know well that it must be difficult for you
รู้ดีว่าเธอต้องทนต้องฝืน
Roo dee wah tur dtaung ton dtaung feun
I know well that you must put up with it and force things
เจอคนที่คู่ควรเธอเองก็ต้องไป
Jur kon tee koo kuan tur eng gor dtaung pai
If you meet your perfect match, you must go
อย่ากังวลอะไรอีกเลย
Yah gung won arai eek loey
Don’t worry about anything anymore

(*) เมื่อวันนี้แค่รักมันไม่พอ
Meua wun nee kae ruk mun mai por
When today, just love isn’t enough
และเธอเองก็ท้อฉันขอไม่เป็นตัวถ่วง
Lae tur eng gor tau chun kor mai pen dtua tuang
And you’re discouraged, I don’t want to be a hindrance
รักเธอมากเท่าไหร่ถึงมันต้องเสียใจ อย่างไร
Ruk tur mahk tao rai teung mun dtaung sia jai yang rai
However much I love you, even though I must be sad
แต่น้ำตาที่ไหลออกมา
Dtae num dtah tee lai auk mah
But the tears that flow
แค่ตัวฉันซาบซึ้งและสุขใจ
Kae dtua chun sahp seung lae sook jai
Are just me being grateful and happy
เมื่อเธออันเป็นที่รักของฉัน
Meua tur un pen tee ruk kaung chun
When you were the one I loved
ได้เจอใครที่ดีกว่า
Dai jur krai tee dee gwah
You found someone better
ขอเพียงให้ความสุข
Kor piang hai kwahm sook
I just want you to be happy
อยู่กับเธอนานแสนนาน
Yoo gup tur nahn saen nahn
And that they stay with you for a long time
ส่วนฉัน ให้เหลือเพียงแค่ความทรงจำก็พอ
Suan chun hai leua piang kae kwahm song jum gor por
As for me, just leaving me with the memories is enough

รู้ดีว่าเธอต้องลำบาก
Roo dee wah tur dtaung lum bahk
I know it must be difficult for you
รู้ดีว่าเธอต้องเหนื่อยขนาดไหน
Roo dee wah tur dtaung neuay kanaht nai
I know how tired you must be
เจอคนที่คู่ควรเธอเองก็ต้องไป
Jur kon tee koo kuan tur eng gor dtaung pai
If you find your perfect match, you must go
อย่ากังวลอะไรกับคนอย่างฉัน
Yah gung won arai gup kon yahng chun
Don’t worry about a person like me

(*)
ให้เหลือเพียงแค่ความทรงจำจนตาย..
Hai leua piang kae kwahm song jum jon dtai
Just leave me with the memories until I die

จากคนเคยใกล้ / Jahk Kon Koey Glai (From a Person Who Was Once Close)
คนที่รออยู่ / Kon Tee Ror Yoo (The Person Waiting)
ตัวถ่วง / Dtua Tuang (Hindrance)
ไถ่รักแท้ด้วยศรัทธา / Tai Ruk Tae Duay Suttah (Redeeming True Love By Faith)

   
All songs tagged Tangmo