Takkatan Cholada

All posts tagged Takkatan Cholada

Title: ไม่ได้เจตนา / Mai Dai Jettanah (I Didn’t Mean To)
Artist: Takkatan Cholada (ตั๊กแตน ชลดา)
Album: อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอ / Yahk Lup Dtah Nai Aum Gaut Tur (I Want to Close My Eyes in Your Embrace)
Year: 2015

เปล่านะ ไม่มีอะไร
Bplao na mai mee arai
No, there’s nothing
สาบานก็ได้ ว่าแค่พี่น้องกัน
Sabahn gor dai wah kae pee naung gun
Fine, I vow we’re just like brother and sister
กอดนิด หอมหน่อยแค่นั้น
Gaut nit haum noy kae nun
Just a little hug, a tiny kiss, that’s it
ไม่ได้กิ๊กกัน หนูบริสุทธิ์ใจ
Mai dai gik gun noo borisoot jai
We’re not friends with benefits, I’m innocent
ก็แค่รู้จักผ่านโซเชียลก็เท่านั้น
Gor kae roo juk pahn social gor tao nun
I just know him through Social, that’s all
พี่เขาว่าโสดก็เลยกด Like
Pee kao wah soht gor loey got like
He said if you’re single, press like
ก็ถามเหมือนกัน เคยเห็นรูปคู่ในโปรไฟล์
Gor tahm meuan gun koey hen roop koo nai profile
So I’m asking too; have you ever seen a couple’s picture his profile?
พี่เขาว่าถ่ายกับยายก็แค่นั้น
Pee kao wah tai gup yai gor kae nun
He says he took it with his grandmother, that’s all

(*) มะ..ไม่ได้เจตนา หนูไม่ได้ตั้งใจ
Ma mai dai jettanah noo mai dai dtung jai
I didn’t mean it, it wasn’t my intention
ก็ช่วยเคลียร์กันเองจะได้ไหม
Gor chuay clear gun eng ja dai mai
Please help me clear it up
หนูกลับก่อนก็แล้วกัน
Noo glup gaun gor laeo gun
I’ll leave first, okay?
มะ..ไม่ได้เจตนา หนูไม่ได้คิดสั้น
Mae mai dai jettanah noo mai dai kit sun
I didn’t mean it, I won’t kill myself
อย่าถือสาหนูเลย เรื่องแค่นั้น
Yah teu sah noo loey reuang kae nun
Don’t mind me, that’s all
ขอกลับไปหาแฟนหนูก่อนนะ
Kor glup bpai hah faen noo gaun na
I want to go back and find my boyfriend

จะหวง หรือว่าจะหึง
Ja huang reu wah ja heung
Be it possessiveness or jealousy
หน้าตาบึ้งตึง ใส่หนูก็ไม่ว่า
Nah dtah beung dteung sai noo gor mai wah
I don’t mind your taught face
บอกแล้ว ว่าหนูเปล่านะ
Bauk laeow ah noo bplao na
I told you, I’m not
พี่เขาให้ท่า หนูก็เลยเผลอใจ
Pee kao hai tah noo gor loey plur jai
He flirted with me, and I was careless
ก็แค่รู้จักผ่านโซเชียลก็เท่านั้น
Gor kae roo juk pahn social gor tao nun
I just know him through Social, that’s all
พี่เขาว่าโสดก็เลยกด Like
Pee kao wah soht gor loey got like
He said if you’re single, press like
ก็ถามเหมือนกัน เคยเห็นรูปคู่ในโปรไฟล์
Gor tahm meuan gun koey hen roop koo nai profile
So I’m asking too; have you ever seen a couple’s picture his profile?
พี่เขาว่าถ่ายกับยายก็แค่นั้น
Pee kao wah tai gup yai gor kae nun
He says he took it with his grandmother, that’s all

(*)

ก็แค่รู้จักผ่านโซเชียลก็เท่านั้น
Gor kae roo juk pahn social gor tao nun
I just know him through Social, that’s all
พี่เขาว่าโสดก็เลยกด Like
Pee kao wah soht gor loey got like
He said if you’re single, press like
ก็ถามเหมือนกัน เคยเห็นรูปคู่ในโปรไฟล์
Gor tahm meuan gun koey hen roop koo nai profile
So I’m asking too; have you ever seen a couple’s picture his profile?
พี่เขาว่าถ่ายกับยายก็แค่นั้น
Pee kao wah tai gup yai gor kae nun
He says he took it with his grandmother, that’s all

(*)

Title: ไม่ได้โทรผิดแต่ทนคิดถึงไม่ไหว / Mai Dai Toh Pit Dtae Ton Kit Teung Mai Wai (I Didn’t Dial the Wrong Number, But I Can’t Bear Missing You)
Artist: Takkatan Cholada (ตั๊กแตน ชลดา)
Album: อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอ / Yahk Lup Dtah Nai Aum Gaut Tur (I Want to Close My Eyes in Your Embrace)
Year: 2015

ฉันไม่ลืมหรอก ที่เธอบอกเราจบกันนะ
Chun mai leum rauk tee tur bauk rao jop gun na
I haven’t forgotten that you said we were over
ยังจำได้ว่า สถานะฉันคือแฟนเก่า
Yung jum dai wah satahna chun keu faen gao
I still remember that my status is your ex-girlfriend
เคยรับปากเธอ จะไม่โทรหาให้เคืองใจเขา
Koey rup bpahk tur ja mai toh hah hai keuang jai kao
I once guaranteed you that I wouldn’t call and irritate her
แต่ขอสักครั้งได้หรือเปล่า
Dtae kor suk krung dai reu bplao
But can I ask you, just this once?
วันนี้มันเหงาสุดขั้วหัวใจ
Wun nee mun ngao soot kua hua jai
Today it’s so incredibly lonely
ไม่อยากรบกวนเธอ
Mai yahk rop guan tur
I don’t want to bother you
กดเบอร์แล้ววาง ไปตั้งหลายหน
Got bur laeo wahng bpai dtung lai hon
I’ve dialed your number many times, then hung up
แต่ความคิดถึงทบต้น
Dtae kwahm kit teung top dton
But my longing for you is growing
ก็เอ่อท้นล้นมาจนได้
Gor ur ton lon mah jon dai
It was welling up and finally overflowed
ทำทุกอย่างแล้ว ไม่มีวี่แววเหงาจะจางหาย
Tum took yahng laeo mai mee wee waew ngao ja jahng hai
I’ve already done everything, but there’s no sign my loneliness will go away
เหลือเธอเป็นคนสุดท้าย
Leua tur bpen kon soot tai
Leaving you as the last person
ช่วยฉันรอดตายจากเหงาคราวนี้
Chuay chun raut dtai jahk ngao krao nee
To help me escape the loneliness this time

(*) ไม่ได้โทรผิด แต่ทนคิดถึงไม่ไหว
Mai dai toh pit dtae ton kit teung mai wai
I didn’t dial the wrong number, but I can’t bear missing you
ขอร้องอย่าเพิ่งวางสาย
Kor raung yah perng wahng sai
I’m begging you, don’t hang up yet
ขอเวลาเธอไม่กี่นาที
Kor welah tur mai gee nahtee
I just want a few minutes of your time
รบกวนแค่เพียง ฟังเสียงคุ้นเคย
Rop guan kae piang fung siang koon koey
I’m bothering you just to hear a familiar voice
เอ่ยคำพูดดีดี
Oey kum poot dee dee
Speak some good words
ยามใจอ่อนไหวอย่างนี้
Yahm jai aun wai yahng nee
When I’m weak like this
คงมีแต่เธอที่ช่วยฉันได้
Kong mee dtae tur tee chuay chun dai
Only you can help me

(**) คนเป็นอดีต ไม่มีสิทธิ์ในปัจจุบัน
Kon bpen adeet mai mee sit nai bputjoobun
A person of the past has no rights in the present
บอกใจทุกวัน แต่ความคิดถึงไม่ยอมเข้าใจ
Bauk jai took wun dtae kwahm kit teung mai yaum kao jai
I tell my heart that every day, but my longing refuses to understand
แต่รับรองว่า ไม่ได้โทรมาให้เธอวุ่นวาย
Dtae rup raung wah mai dai toh mah hai tur woon wai
But I guarantee I didn’t call to bother you
ขอคุยแค่พอรอดตาย
Kor kooey kae por raut dtai
I just want to talk enough to escape death
จากความคิดถึงที่รุนแรงเหลือเกิน
Jahk kwahm kit teung tee roon raeng leua gern
From my longing that’s so strong

(*,**)

Title: ก่อนคำโกหกคำต่อไป / Gaun Kum Goh Hok Kum Dtor Bpai (Before Any More Lies)
Artist: Takkatan Cholada (ตั๊กแตน ชลดา)
Album: อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอ / Yahk Lup Dtah Nai Aum Gaut Tur (I Want to Close My Eyes in Your Embrace)
Year: 2015

ก็ไม่รู้จะทนฟังไปได้นานเท่าไร
Gor mai roo ja ton fung bpai dai nahn tao rai
I don’t know how much longer I can continue enduring listening
เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จริงสักอย่าง
Pror wah mun mai mee arai tee jing suk yahng
Because nothing is real
ได้แต่เคยหวัง มาจนหมดหวัง
Dai dtae koey wung mah jon mot wung
I can only hope until I’m out of hope
เธอคงไม่มีทางพูดความจริง
Tur kong mai mee tahng poot kwahm jing
There’s no way for you to speak the truth

(*) โกหกจนสับสนอะไรที่จริงที่หลอก
Goh hok jon sup son arai tee jing tee lauk
You lie so much, I’m confused about what’s real and what’s not
ทั้งชีวิตเธอคงมีเพียงเรื่องลวงทุกสิ่ง
Tung cheewit tur kong mee piang reuang luang took sing
Your entire life has only deception
คำว่าที่รัก ก็คงไม่จริง
Kum wah tee ruk gor kong mai jing
The word “sweetheart” isn’t true
พูดไปเพราะเคยชินเล่นลิ้นลวงกัน
Poot bpai pror koey chin len lin luang gun
You say it because you’ve gotten used to deceiving me
แล้วฉันต้องเจ็บต้องฝืนให้ได้อะไร
Laeo chun dtaung jep dtaung feun hai dai arai
And what does hurting and forcing things get me?
ปิดปากเธอไว้ หยุดพูดอะไรสักที
Bpit bpahk tur wai yoot poot arai suk tee
Shut up, stop speaking

(**) ก่อนคำโกหกคำต่อไป จะออกจากปากของเธอ
Gaun kum gohhok kum dtor bpai ja auk jahk bpahk kaung tur
Before the lies continue to come out of your mouth
ขอได้ไหม ไปเถอะไปอย่าเจอกันจากนี้
Kor dai mai bpai tur bpai yah jur gun jahk nee
Please, leave, go, don’t see me anymore
ก่อนคำโกหกจะทำร้าย ให้ใจไม่เหลือชิ้นดี
Gaun kum gohhok ja tum rai hai jai mai leua chin dee
Before your lies hurt me and leave my heart with nothing good left
ช่วยไปเสียวันนี้ เก็บคำลวงที่เหลือไปไกลไกล
Chuay bpai sia wun nee gep kum luang tee leua bpai glai glai
Please leave, keep your deceptions that you have left and go far away

(*,**)

Title: เริ่มต้นเจ้าชาย ลงท้ายเจ้าชู้ / Rerm Dton Jao Chai Long Tai Jao Choo (Starting Out a Prince, Ending Up a Playboy)
Artist: Takkatan Cholada (ตั๊กแตน ชลดา)
Album: อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอ / Yahk Lup Dtah Nai Aum Gaut Tur (I Want to Close My Eyes in Your Embrace)
Year: 2015

คงสนุกใช่ไหม ที่หลอกว่าคนคนหนึ่งพิเศษ
Kong sanook chai mai tee lauk wah chun kon neung piset
It’s funny that you tricked me into thinking I was someone special, isn’t it?
คงภูมิใจที่เห็น วันนี้ฉันเหลือแค่เพียงเศษใจ
Kong poom jai tee hen wun nee chun leua kae piang set jai
You’re probably proud to see that today all I have left is a fragment of my heart
เธอสร้างภาพจนฉันเชื่อ
Tur sahng pahp jon chun cheua
You created such an illusion, I believed you
จนไม่คิดเผื่อ น้ำตาจะไหล
Jon mai kit peua num dtah ja lai
I never planned for the tears to fall
รู้สึกคล้ายกับเป็นเจ้าหญิง
Roo seuk klai gup bpen jao ying
I felt like I had become a princess
ได้มาพบผู้ชายรักจริง และแสนดีเช่นเธอ
Dai mah pob poo chai ruk jing lae saen dee chen tur
Like I had found my prince who really loved me, and he was so wonderful like you

คงแสดงบทนี้ ตบตาผู้หญิงมาเป็นร้อยครั้ง
Kong sadaeng bot nee dtop dtah poo ying mah bpen roy krung
You’ve played this part and pulled the wool over women’s eyes hundreds of times
พอได้สิ่งที่หวัง ก็ค่อยค่อยเผยตัวจริงให้เจอ
Por dai sing tee wung gor koy koy poey dtua jing hai jur
As soon as you get the thing you want, you gradually reveal your true self
เปลี่ยนคนควงมาไม่ซ้ำ
Bplian kon kuang mah mai sum
Changing the person you’re dating without repeating
กระทำความผิดซึ่งหน้าเสมอ
Gratum kwahm pit seung nah samur
Always committing offenses right in front of them
กว่าจะรู้ว่าเสียรู้เธอ
Gwah ja roo wah sia roo tur
Until I knew I’m being fooled by you
หยดใสใสก็ไหลล้นเอ่อ
Yot sai sai gor lai lon ur
The clear drops overflow
เพราะเธอหลายใจ
Pror tur lai jai
Because you were unfaithful

(*) เริ่มต้นเจ้าชาย ทำไมลงท้าย เธอเจ้าชู้อย่างนี้
Rerm dton jao chai tummai long tai tur jao choo yahng nee
You started as a prince, why did you end up a playboy like this?
อยากได้ ทำดี ได้แล้ว ทำเลว
Yahk dai tum dee dai laeo tum leo
When you want something, you act good, when you get it, you act evil
งานถนัดใช่ไหม
Ngahm tanut chai mai
You’re skilled at your trade, aren’t you?
เธอซ่อนผู้ร้ายได้แนบเนียน
Tur saun poo rai dai naep nian
You can hide your transgressions quite well
และสอนบทเรียนได้บาดใจ
Lae saun bot rian dai baht jai
And can teach a lesson about grieving
เอาให้จำจนตายเลยใช่ไหม
Ao hai jum jon dtai loey chai mai
You make it so I’ll remember it until I die, don’t you?
ไว้ใจคนเร็วเกินไป ต้องเสียอะไรบ้าง
Wai jai kon rew gern bpai dtaung sia arai bahng
If you’re too trusting of people, you’ll lose something

กลีบกุหลาบที่ฝัน ไม่โปรยสักวัน บนทางรักนี้
Gleep goolahp tee fun mai bproy suk wun bon tahng ruk nee
The rose petals of my dreams haven’t been scattered on the path of this love
เธอสวมบทบาทคนดี
Tur suam bot baht kon dee
You act like a good person
เพื่อเด็ดดอกไม้ แล้วก็ทิ้งขว้าง
Peua det dauk mai laeo gor ting kwahng
For a perfect flower, then you throw it away
ที่คิดว่าเธอรักมาก ที่จริงมากรัก เพิ่งตาสว่าง
Tee kit wah tur ruk mahk tee jing mahk ruk perng dtah sawahng
I thought you loved me so much, in reality, love just blinded me
การไม่แคร์และค่อยค่อยห่าง
Gahn mai care lae koy koy hahng
Not caring and growing distant
คือการบอกให้ฉันรู้ว่า หมดค่าให้เธอสนใจ
Keu gahn bauk hai chun roo wah mot kah hai tur son jai
I telling me that I’m not worth your interest

(*,*)
ไว้ใจเธอง่ายเกินไป ไม่เหลืออะไรสักอย่าง
Wai jai tur ngai gern bpai mai leua arai suk yahng
I was too trusting with you, there’s nothing left

Title: ไม่เหลือคำว่ารัก ก็เหลือคำว่าลา / Mai Leua Kum Wah Ruk Gor Leua Kum Wah Lah (There’s No Love Left, Only a Good-Bye)
Artist: Takkatan Cholada (ตั๊กแตน ชลดา)
Album: อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอ / Yahk Lup Dtah Nai Aum Gaut Tur (I Want to Close My Eyes in Your Embrace)
Year: 2015

เจอกันทุกวัน นั่นคือตอนเริ่มต้น
Jur gun took wun nun keu dtaun rerm dton
Meeting each other every day was the beginning
อาทิตย์ละหน นั่นคือตอนต่อมา
Ahtit la hon nun keu dtaung dtor mah
Later, that became once a week
จนถึงวันนี้ เป็นเดือนแล้วสินะ
Jon teung wun nee bpen deuan laeo si na
Until today it’s once a month
ที่ไม่ได้เจอหน้า มันแปลว่าอะไร
Tee mai dai jur nah mun bplae wah arai
What does it mean when I can’t see your face?
หากว่านี่คือ วิธีบอกเลิกกัน
Hahk wah nee keu witee bauk lerk gun
If this is the way you’re breaking up with me
มันมีวิธี ที่ง่ายกว่านั้นรู้ไหม
Mun mee witee tee ngai gwah nun roo mai
Do you realize there’s easier ways?

(*) ถ้าไม่เหลือคำว่ารัก ก็เหลือแค่คำว่าลา
Tah mai leua kum wah ruk gor leua kae kum wah lah
If there’s no love left, all that’s left is a good-bye
เธอก็แค่พูดออกมา ฉันจะได้จากเธอไป
Tur gor kae poot auk mah chun ja dai jahk tur bpai
Just say it out loud and I’ll leave you
ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตา ก็ปล่อยให้มันไหลไป
Mai dtaung huang reuang num dtah gor bploy hai mun lai bpai
You don’t have to worry about my tears, let them fall
น้ำตาฆ่าฉันไม่ได้ อย่างเดียวที่ฉันจะตาย
Num dtah kah chun mai dai yahng diao tee chun ja dtai
Tears can’t kill me, the one thing that will
ก็เพราะคนอย่างเธอ
Gor pror kon yahng tur
Is because of people like you

แค่เสียงของเธอ กว่าจะเจอยังยาก
Kae siang kaung tur gwah ja jur yung yahk
Just your voice, until we meet, it’s still hard
ก็ไหนว่ารัก รักนั้นอยู่ไหนเหรอ
Gor nai wah ruk ruk nun yoo nai ror
Where is the love?
ข้อความไปหา ว่าไม่สบายอยากเจอ
Kor kwahm bpai hah wah mai sabai yahk jur
Sending a message wondering if you’re sick and wanting to see you
สิ่งที่ได้จากเธอ มีแต่ความห่างไกล
Sing tee dai jahk tur mee dtae kwahm hahng glai
But the only thing I get from you is distance
หากว่านี่คือ วิธีบอกเลิกกัน
Hahk wah nee keu witee bauk lerk gun
If this is the way you’re breaking up with me
มันมีวิธี ที่ง่ายกว่านั้นรู้ไหม
Mun mee witee tee ngai gwah nun roo mai
Do you realize there’s easier ways?

(*,*)

Title: นักร้องงานเลี้ยง / Nuk Raung Ngahn Liang (Banquet Singer)
Artist: Takkatan Cholada (ตั๊กแตน ชลดา)
Album: หนาวแสงนีออน / Nao Saeng Neon (Cold and Neon Lights)
Year: 2006

ร้องเพลงพอไปวัดไปวา
Raung pleng por bpai wut bpai wah
I’ve sung a good number of songs
แต่จับไมค์ขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องทุกที
Dtae jup mic keun mah laeo bpen reuang took tee
But I pick up the mic and it’s an issue every time
อาศัยว่าความจำดี ร้องไม่ผิดคีย์ไม่มีดำน้ำ
Ahsai wah kwahm jum dee raung mai pit key mai mee kum num
It depends on my memory, I sing on-key and without reverb
อยู่ห้องร้องคาราโอเกะ
Yoo haung raung karaoke
In the karaoke room
แอ็คท่าทำเท่หน้ากระจกประจำ
Act tah tum tay nah grajok bprajum
I act stylish in front of the mirror
รับตำแหน่งเป็นนักร้องนำ
Rup dtum naeng bpen nuk raung nah
Taking the position of a singer
ทุกครั้งเมื่อยามเพื่อนพ้องเขาขอมา
Took krung meua yahm peuan paung kao kor mah
Every time my friends ask me to come

(*) หวัดดีค่ะ อะโหล อะโหล อยากให้โชว์กี่เพลงล่ะจ๊ะ
Wut dee ka aloh aloh yahk hai show gee pleng la ja
Hello, hello, hello, I want to show you many songs
ขอให้มีดนตรีเปิดมา สู้ตายค่ะอยู่แล้วลูกพี่
Kor hai mee dondtree bpert mah soo dtai ka yoo laeo look pee
Please turn the music on, let’s fight to the death, ladies and gentlemen!

(**) เป็นนักร้องยามมีงานเลี้ยง
Bpen nuk raung yahm mee ngahn liang
I’m a banquet singer
มีโทนเสียงอยู่นอกสายตาแมวมอง
Mee tohn liang yoo nauk sai dtah maew maung
I have a tone and sound out of sight of scouters
ขึ้นเวทีบ่อยซะจนคล่อง
Keun wetee boy sa jon klaung
I go on stage so often, I have great skill
บางเพลงร้องแล้วเผลอเต้นก็มี
Bahng pleng raung laeo plur dten gor mee
Some songs I’ve sung already, absently dancing
อยู่ที่ทำงานขาดคนสนใจ พอได้จับไมค์สงสัยจะดูดี
Yoo tee tum ngahn kaht kon son jai por dai jup mic song sai ja doo dee
At work, no one cares about me, but as soon as I pick up the mic, I bet I look good
รับแต่เสียงปรบมือมาทุกที จบเพลงนี้ขออีกทีนะจ๊ะ
Rup dtae siang bprop meu mah took tee jop pleng nee kor eek tee na ja
I accept only the sound of applause every time, when this song ends, I want to do it again

งานปีใหม่ วันสงกรานต์ หรือที่ทำงานไปทัศนาจร
Ngahn bpee mai wun songkran reu tee tum ngahn bpai tutsanahjorn
A new years festival, Songkran, or going on tour
คนเสียงดีเขาจองไมค์ก่อน คนลูกคออ่อนต้องคอยเวลา
Kon siang dee kao jaung mic gaun kon look kor aun dtaung koy welah
People with a good voice get the mic first, and kids with weak throats have to wait
เขาหมดเพลงร้องกันเมื่อไหร่ เวลาจับไมค์ก็ใกล้เข้ามา
Kao mot pleng raung gun meua rai welah jup mic gor glai kao mah
When they’re out of songs to sing, that’s when I pic up the mic and get close
รับเชิญบ่อยจนไม่ค่อยขายหน้า
Rup chern boy jon mai koy kai nah
I’m invited to often, I don’t really sell my face
ร้องไปร้องมาก็เผลอยึดเวที
Raung bpai raung mah gor plur yeut wetee
I sing my heart out and carelessly seize the stage

(*,**)

พอจบเพลงนี้ ขออีกทีนะจ๊ะ
Por jop pleng nee kor eek tee na ja
As soon as this song is over, I want to do it again

Title: ลาออกจากน้องสาว / Lah Auk Jahk Naung Sao (Leaving the Little Sister Zone)
Artist: Takkatan Cholada (ตั๊กแตน ชลดา)
Album: หนาวแสงนีออน / Nao Saeng Neon (Cold and Neon Lights)
Year: 2006

ถ้อยคำง่ายง่าย ที่พี่เรียกว่าน้องสาว
Toy kum ngai ngai tee pee riak wah naung sao
It’s a simple word that you called your little sister
อยากให้เป็นคำชั่วคราว ที่ใช้เรียกกันก่อนนี้
Yahk hai bpen kum chua krao tee chai riak gun gwah nee
I want it to be a temporary word that you used to call me before
เพราะความรู้สึก ในใจของน้องที่มี
Pror kwahm roo seuk nai jai kaung naung tee mee
Because the feelings I have in my heart
ก้าวไกลไปเกินกว่าพี่ ตั้งมาตราฐานเอาไว้
Gao glai bpai gern gwah pee dtung mah dtrah tahn ao wai
Have progressed on more than you, setting up a foundation

ก็ดูที่พี่ ทำดีในแต่ละครั้ง
Gor doo tee pee tum dee nai dtae la krung
It seems like you behave each time
สายตาของคนรอบข้าง เขาเห็นจะคิดยังไง
Sai dtah kaung kon raup kaung kao hen ja kit yung ngai
The eyes of everyone around see what you’re thinking
ซึ้งน้ำใจพี่ ที่คอยดูแลห่วงใย
Seung num jai pee tee koy doo lae huang yai
Your compassion once took care of and worried about me
แต่ยามพี่บอกกับใคร ว่าเป็นพี่ชายน้องน้อยใจจัง
Dtae yahm pee bauk gup krai wah bpen pee chai naung naung jai jung
But when you tell anyone else you’re just my brother, I’m so offended

(*) อยากเป็นอย่างอื่น ที่มันลึกซึ้งกว่านี้
Yahk bpen yahng eun tee mun leuk seung gwah nee
I want to be like others who are deeper than this
เบื่อเป็นน้องสาวเต็มที อยากเป็นคนที่พิเศษดูบ้าง
Beua bpen naung sao dtem tee yahk bpen kon tee piset doo bahng
I’m sick of being just your little sister, I want to be your special person
ของขวัญวันเกิด ก็เริ่มเบื่อแล้วออมสินเก็บตังค์
Kaung kwun wun gert gor rerm beua laeo aum sim gep dtung
If you’re starting to get sick of saving money for a birthday present already
มีแผงดอกไม้ข้างทาง ใกล้ที่ทำงานพี่สังเกตไหม
Mee paeng dauk mai kahng tahng glai tee tum ngahn pee sung get mai
There’s a flower stand by the side of the road close to where you work, did you notice?

(**) อยากขอลาออก จากการเป็นแค่น้องสาว
Yahk kor lah auk jahk gahn bpen kae naung sao
I want to leave the little sister zone
เบื่อแกล้งทำเป็นไม่เศร้า เวลาพี่มองสาวใด
Beua glaeng tum bpen mai sao welah pee maung sao dai
I’m sick of pretending like I’m not sad when you look at other girls
คงได้แต่เก็บ ความลับเอาไว้ในใจ
Kong dai dtae gep kwahm lup ao wai nai jai
I can only keep my secrets in my heart
ทนเป็นน้องสาวพี่ไป ทั้งทั้งที่ใจอยากให้เป็นแฟน
Ton bpen naung sao pee bpai tung tung tee jai yahk hai bpen faen
I’ll endure being your little sister, even though my heart wants to be your girlfriend

(*,**)

Title: ขอจองในใจ / Kor Jaung Nai Jai (I Want to Reserve You In My Heart)
Artist: Takkatan Cholada (ตั๊กแตน ชลดา)
Album: ผู้หญิงนอกอ้อมแขน / Poo Ying Nauk Aum Kaen (The Woman Outside Your Embrace)
Year: 2006

ฟ้าสั่งให้ฉัน รักคนที่มีเจ้าของ
Fah sung hai chun ruk kon tee mee jao kaung
Heaven is ordering me to love a man who’s already taken
หมดสิทธิ์เรียกร้อง รักเอื้ออาทรที่ไหน
Mot sit riak raung ruk eua ahtorn tee nai
I don’t have the right to complain, where does my love help me?
ไม่มีบัตรทอง รักษาโรครักในใจ
Mai mee but taung ruk sah rohk ruk nai jai
There’s no golden ticket, I treat my lovesickness in my heart
สามสิบบาทเลยเก็บไว้ ไปซื้อผ้าเช็ดน้ำตา
Sahm sip baht loey gep wai bpai seu pah chet num dtah
I’m saving up thirty baht to buy a handkerchief

ได้อยู่ใกล้ชิด ได้มองเธอก็สุขใจ
Dai yoo glai chit dai maung tur gor sook
Being able to be near you, being able to look at you makes me happy
พออยู่ห่างไกล ฉันคอยใกล้เธอในฝัน
Por yoo hahng glai chun koy glai tur nai fun
As soon as we’re separated, I’m near you in my dreams
ฝนตกทางนี้ จะหนาวถึงเธอไหมนั่น
Fon dtok tahng nee ja nao teung tur mai nun
It’s raining over here, will the cold reach you?
ห่วงใยจากใจของฉัน เธอเคยจะรู้หรือเปล่า
Huang yai jahk jai kaung chun tur koey ja roo reu bplao
I worry about you from my heart, will you ever know?

(*) โอ๊ย ใจนะใจ ไม่รู้ทำไมต้องรักคนมีเจ้าของ
Oy jai na jai mai roo tummai dtaung ruk kon mee jao kaung
Oh, my heart, I don’t know why it must love someone who’s already taken
ทั้งที่ใจนี้ ไม่คิดแย่งเธอมาครอง
Tung tee jai nee mai kit yaeng tur mah kraung
Even though this heart wouldn’t dream of stealing you away
ไม่คิดเป็นตัวสำรอง แต่ขอจองเธอไว้ในใจ
Mai kit bpen dtua sumraung dtae kor jaung tur wai nai jai
I wouldn’t imagine being your #2, but I want to reserve you in my heart

(**) บางทีอยากถาม อยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหม
Bahng tee yahk tahm yahk roo wah tur neuay mai
Sometimes I want to ask, I want to know if you’re tired
แอบพาเธอไป เดินเล่นในใจเสมอ
Aep pah tur bpai dern len nai jai samur
From secretly having you always running around in my heart
แม้ว่าเรื่องจริง เป็นได้แค่ฝันละเมอ
Mae wah reuang jing bpen dai kae fun lamur
Even though in reality it can only be a daydream
ฉันได้แต่คิดถึงเธอ เวลาที่จุดจุดจุด
Chun dai dtae kit teung tur welah tee joot joot joot
I can only think of you when I…

(*,**)

Title: หนาวแสงนีออน / Nao Saeng Neon (Cold and Neon Lights)
Artist: Takkatan Cholada (ตั๊กแตน ชลดา)
Album: หนาวแสงนีออน / Nao Saeng Neon (Cold and Neon Lights)
Year: 2006

มองดาวใสผ่านใจเต็มฝัน
Maung dao sai pahn jai dtem fun
Looking at the clear stars passing by, my heart filled with dreams
คนอยู่ทางบ้านจะรู้หรือเปล่า
Kon yoo tahng bahn ja roo reu bplao
Will the people at home know?
คืนนี้มีหนึ่งคนเหงา
Keun nee mee neung kon ngao
Tonight there’s one lonely person
ฝากคำกับดาวบอกว่ายังห่วง
Fahk kum gup dao bauk wah yung huang
Leaving my words with the stars to tell you that I still worry about you
ในวันที่นกบินแรมทาง
Nai wunt ee nok bin raem tahng
When the birds fly home for the night
โบกปีกคว้างอยู่กลางเมืองหลวง
Bohk bpeek kwahng yoo glahng meuang luang
Flapping their wings randomly in the middle of the city
พกความรู้ต่ำกับดวง
Pok kwahm roo dtum gup duang
Carrying their knowledge with fate
ติดตามถามทวงหนทางสร้างฝัน
Dtit dtahm tahm tuang hon tahng sahng fun
Following and asking the way to creating dreams

อยู่ห้องเช่ากินข้าวริมทาง ทำงานรับจ้างได้ตังค์นิดหน่อย
Yoo haung chao gin kao warim tahng tum ngahn rup jahng dai dtung nit noy
In my studio apartment, eating street food, working freelance and getting little money
คือความจริงที่ท้าให้ถอย แต่ใจดวงน้อยไม่ยอมไหวหวั่น
Keu kwahm jing tee tah hai toy dtae jai duang noy mai yaum wai wun
It’s the reality that dares me to retreat, but my little heart refuses to waver
ความฝันและคำสัญญา ก่อนหักใจลาบ้านเราวันนั้น
Kwahm fun lae kum sunuah gaun huk jai lah bahn rao wun nun
My dreams and promises restrained me from leaving my house that day
ความหมายไม่เคยแปรผัน ยังเชื่อสักวันฟ้าคงเข้าข้าง
Kwahm mai mai koey bprae pun yung cheua suk wun fah kong kao kahng
The meaning never changes, I still believe that some day, heaven will be on my side

(*) อยู่บ้านเรายามหนาวก็หนาวแค่เพียงกาย
Yoo bahn rao yahm nao gor nao kae piang gai
At my house when it’s cold, just my body is cold
ข้างกองไฟยังมีไออุ่น
Kahng gaun fai yung mee ai oon
Beside the fire, it’s still warm
กลับจากนายังหอมละมุน กรุ่นดอกราตรีลอยลมข้างทาง
Glup jahk nah yung haum lamoon groon dauk rahdtree loy lom kahng tahng
Returning from the fields still with that gentle smell, the fragrance of the night jasmine floats by the side of the road
อยู่เมืองหลวงยามเหงาทนหนาวโดยเดียวดาย
Yoo meuang luang yahm ngao ton nao doy diao dai
Living in Bangkok, it’s a lonely time, enduring the cold with loneliness
ตากแสงไฟนีออนก็ไม่สร่าง
Dahk saeng fai nee aun gor mai sahng
Exposure to the neon lights doesn’t lessen
ดั่งเศษดาวลอยในฟ้ากว้าง พรุ่งนี้เส้นทางจะเป็นอย่างไร
Dung set dao loy nai fah gwahng proong nee sen tahng ja bpen yahng rai
Like the fragments of stars floating in space, how will the road be tomorrow?

(**) หลับตาฝันถึงภาพบ้านเรา ยังเห็นยอดพร้าวไหวในแสงเดือน
Lup dtah fun teung pahp bahn rao yung hen yaut prao wai nai saeng deuan
I close my eyes and dream of my home, I can still see Yot Prao in the moonlight
ลมหนาวคืนนี้ย้ำเตือน ผ่านอีกหนึ่งเดือนแล้วในเมืองไกล
Lom nao keun nee yum dteuan pahn eek neung deuan laeo nai meuang glai
The cold wind tonight reminds me that another month has passed in this distant city
เฝ้าฝันถึงวันได้ดี มีงานที่ตามวาดหวังไว้
Fao fun teung wun dai dee mee ngahn tee dtahm waht wung wai
I dream about the good old days, having work that followed my expectations
คือวันหนึ่งที่หัวใจ จะหอบรักไปซบอุ่นไอดิน
Keu wun neung tee hua jai ja haup ruk bpai sop oon ai din
It’s one day that my heart will carry its love to nestle into the warmth of the land

(*,**)
คือวันหนึ่งที่หัวใจ จะหอบรักไปซบอุ่นไอดิน
Keu wun neung tee hua jai ja haup ruk bpai sop oon ai din
It’s one day that my heart will carry its love to nestle into the warmth of the land

Title: อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอ / Yahk Lup Dtah Nai Aum Gaut Tur (I Want to Close My Eyes in Your Embrace)
Artist: Takkatan Cholada (ตั๊กแตน ชลดา)
Album: อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอ / Yahk Lup Dtah Nai Aum Gaut Tur (I Want to Close My Eyes in Your Embrace)
Year: 2015

เธอหลับหรือยัง
Tur lup reu yung
Are you asleep yet?
คงกำลังนอนกอดกับเขา
Kong gumlung naun gaut gup kao
You’re probably sleeping with her
เธอรู้หรือเปล่า
Tur roo reu bplao
Do you know
ใครกำลังหัวใจสลาย
Krai gumlung hua jai salai
Someone’s heart is shattering?
หลับตา เห็นแต่ภาพบาดใจ
Lup dtah hen dtae pahp baht jai
I close my eyes and only see the image of a broken heart
อิจฉา น้ำตายิ่งไหล
Itchah num dtah ying lai
I’m jealous, the tears continue to flow
เหมือนตายทั้งเป็น
Meuan dtai tung bpen
Like I’m dying

คืนนี้ เธอกับเขาคงมีความสุขกับชีวิตคู่
Keun nee tur gup kao kong mee kwahm sook gup cheewit koo
Tonight you and her are happy with your life together
ฉันเพิ่งรู้ การทำใจมันช่างยากเย็น
Chun perng roo gahn tum jai mun chahng yahk yen
I just realized that accepting it is so difficult

(*) อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอเหมือนใครคนนั้น
Yahk lup dtah nai aum gaut tur meuan krai kon nun
I want to close my eyes in your embrace like her
คนที่ฉันไม่มีโอกาสได้เป็น
Kon tee chun mai mee ohgaht dai bpen
The person whom I’ll never have the chance to be
อยากหลับใหล
Yahk lup lai
I want to snuggle against your shoulder
นอนฟังเสียงใจเธอเต้น
Naun fung siang jai tur dten
Sleeping and listening to the sound of your heartbeat
อยากตื่นมาเห็นเธอตอนเช้าเหมือนเขาสักวัน
Yahk dteun mah hen tur dtaun chao meuan kao suk wun
I want to wake up and see you in the morning like she does

รัก เธอรักเธอ ฉันจะตายเพราะคำคำนี้
Ruk tur ruk tur chun ja dtai pror kum kum nee
I love you, I love you, I’ll die because of these words
เจ็บทุกนาที ที่มันดังอยู่ในใจฉัน
Jep took nahtee tee mund ung yoo nai jai chun
It hurts every moment it echoes in my heart
ก็รู้เธอไม่เคยมองกัน
Gor roo tur mai koey maung gun
But I know you’ll never look at me
ผิดเองที่คนอย่างฉันลืมเธอไม่เป็น
Pit eng tee kon yahng chun leum tur mai bpen
It’s my fault that I don’t know how to forget you

(*)

อยากตื่นมาเห็นเธอตอนเช้า
Yahk dteun mah hen tur dtaunc hao
I want to wake up and see you in the morning
เหมือนเขาสักวัน
Meuan kao suk wun
Like she does