Tae Pansak

All posts tagged Tae Pansak

Title: ทำอะไรไม่ได้ / Tum Arai Mai Dai (Nothing Can Be Done)
English Title: “Undoable”
Artist: Tae Pansak
Album: [Single]
Year: 2020

ก่อนนั้น เธอให้เวลากับฉันมากมาย
Gaun nun tur hai welah gup chun mahk mai
You gave me so much of your time before
ฉันเองไม่แคร์ ไม่สนทุกอย่าง
Chun eng mai care mai sont ook yahng
I didn’t care and took it for granted
เธออยู่ดูแลข้างกัน ฉันกลับเย็นชาและมองข้าม
Tur yoo doo lae kahng gun chun glup yen chah lae maung kahm
You took care of me by my side, and I ended up acting nonchalant and overlooking you
ทำให้เธอร้องไห้เจ็บปวดเท่าไหร่ไม่รู้
Tum hai tur raung hai jep bpuat tao rai mai roo
I made you cry, I didn’t know how much I hurt you

แต่แล้ว สุดท้ายเมื่อเธอเดินจากฉันไป
Dtae laeo soot tai meua tur dern jahk chun bpai
But now, in the end, when you’ve left me
ฉันเอง เพิ่งจะได้รู้ความจริง
Chun eng perng ja dai roo kwahm jing
I’ve just realized the truth
ยิ่งกว่ามีลมหายใจ ฉันต้องการเธอเหนือทุกสิ่ง
Ying gwah mee lom hai jai chun dtaung gahn tur neuay took sing
Even more than my own breath, I need you above everything else
ชีวิตที่ไม่มีเธอ หมดความหมาย
Cheewit tee mai mee tur mot kwahm mai
A life without you is meaningless

(*) ถ้าบอกกับเธอว่ารัก
Tah bauk gup tur wah ruk
If I told you I loved you
ถ้าหากเคยหยุดรับฟัง
Tah hahk koey yoot rup fung
If I ever stopped and listened
ทุกสิ่งที่เธอนั้นทุ่มเททำ ฉันเองที่ไม่สนใจ
Took sing tee tur nun toom tay tum chun eng tee mai son jai
Everything that you devoted to me that I didn’t care about
คนที่รู้ตัวช้าไป คงทำอะไรไม่ได้
Kon tee roo dtua chah bpai kong tum arai mai dai
The person who realized too slowly can’t do anything about it
เจ็บซักเท่าไรเธอก็ไม่ย้อนมา
Jep suk tao rai tur gor mai yaun mah
However much it hurts, you won’t come back

วันนี้ ถ้าฉันทำให้เวลาย้อนมา
Wun nee tah chun tum hai welah yaun mah
Today, if I could turn back time
เธอยังให้โอกาสฉันรึเปล่า
Tur yung hai ohgaht chun reu bplao
Would you still give me a chance?
ฉันเองก็พอรู้ตัว ทุกอย่างคงเป็นแค่เรื่องเก่า
Chun eng gor por roo dtua took yahng kong bpen kae reuang gao
I realize that everything is just an old issue
เพราะความรักของสองเราจบไปแล้ว
Pror kwahm ruk kaung saung rao jop bpai laeo
Because our love is over

(*,*)

คนที่รู้ตัวช้าอย่างฉัน คงทำอะไรไม่ได้
Kon tee roo dtua chah yahng chun bpai kong tum arai mai dai
The person who realized too slowly, like myself, can’t do anything about it
เจ็บซักเท่าไหร่ต้องทนเก็บไว้
Jep suk tao rai dtaung ton gep wai
However much it hurts, I must endure keeping it in

   

Executive Directors : JEEP Thep-ard Kawin-anan, Boyd Kosiyabong
Executive Producer : TOR+ Saksit Vejsupaporn
Words: Pansak Vejsupaporn/ พรรศักดิ์ เวชสุภาพร, Panya Pakunpanya/ ปัญญา ปคูณปัญญา
Music : Pansak Vejsupaporn/ พรรศักดิ์ เวชสุภาพร, Panya Pakunpanya/ ปัญญา ปคูณปัญญา

Title: เจ็บวน / Jep Won (Reoccurring Pain)
English Title: “Routine”
Artist: Tae Pansak
Album: [Single]
Year: 2019

ทุกครั้งที่รัก มักจะเจอความเสียใจ
Took krung tee ruk muk ja jur kwahm sia jai
Every time I love, I always find sadness
ไม่รู้ทำไมต้องเจ็บแบบเดิมอยู่ซ้ำๆ
Mai roo tummai dtaung jep baep derm yoo sum sum
I don’t know why I must feel the same pain over and over
ทุกครั้งที่รัก มักจะโดนทำร้ายใจ
Took krung tee ruk muk ja dohn tum rai jai
Every time I love, I always get my heart broken
ทำดีแค่ไหนก็จบแบบเดิมเสมอ
Tum dee kae nai gor jop baep derm samur
However good I try to do, it always ends up the same

(*) ต้องร้องไห้ฟูมฟาย
Dtaung raung hai foom fai
I must cry uncontrollably
ต้องช้ำอยู่อย่างนี้
Dtaung chum yoo yahng nee
I must hurt like this

(**) ไม่รู้ทำไม ต้องผิดหวัง เรื่อยไป
Mai roo tummai dtaung pit wung reuay bpai
I don’t know why I must constantly be disappointed
เจ็บวนและเสียใจอยู่ทุกที ที่ฉันมี ใครผ่านมา
Jep won lae sia jai yoo took tee tee chun mee krai pahn mah
I have reoccurring pain and sadness every time that I have someone pass by
รักใคร ก็มีแต่รอยคราบน้ำตา
Ruk krai gor mee dtae roy krahp num dtah
Whenever I love anyone, there’s only tear stains
ต้องทนปวดร้าวทรมานอยู่อย่างนี้
Dtaung ton bpuat rao toramahn yoo yahng nee
I must endure the tortuous pain like this

ทุกครั้งที่เห็น ใครต่อใครเดินข้างกัน
Took krung tee hen krai dtor krai dern kahng gun
Every time I see everyone else walking beside each other
ฉันได้แค่มองและเดินจากไปอย่างเหงาๆ
Chun dai kae maung lae dern jahk bpai yahng ngao ngao
I can only look and walk away lonely
ทุกครั้งที่เห็น ใครต่อใครบอกรักกัน
Took krung tee hen krai dtor krai bauk ruk gun
Every time I see everyone else telling each other “I love you”
ฉันได้แต่เพ้อทำไมไม่มีอย่างเขา
Chun dai dtae pur tummai mai mee yahng kao
It just drives me crazy, why don’t I have what they do?

(*,**,*,**,**)

เจ็บวนอยู่อย่างนี้
Jep won yoo yahng nee
The pain is reoccurring like this

รักใคร ก็มีแต่รอยคราบน้ำตา
Ruk krai gor mee dtae roy krahp num dtah
Whenever I love anyone, there’s only tear stains
ต้องทนปวดร้าวทรมานอยู่อย่างนี้
Dtaung ton bpuat rao toramahn yoo yahng nee
I must endure the tortuous pain like this

   

Executive Producer : บอย โกสิยพงษ์
Executive Directors : JEEP เทพอาจ กวินอนันต์
Produce by Welfare 6
Words : Potay , MEAN
Music : Pat , MEAN
Arrange : รัฐ พิฆาตไพรี , วิธวินท์ อมรรัตนศักดิ์

Title: รักตรงไหน / Ruk Dtrong Nai (What Part of You Do I Love?)
English Title: “All of You”
Artist: Tae Pansak
Album: [Single]
Year: 2019

เธอเคยถาม ที่ฉันรักเธอ
Tur koey tahm tee chun ruk tur
You once asked what is it
เป็นเพราะเรื่องใด รักตรงไหนของเธอ
Bpen pror reuang dai ruk dtrong nai kaung tur
That I love about you, which part of you do I love?
อยากรู้ ว่าฉันคิดยังไง ยังไม่เข้าใจ
Yahk roo wah chun kit yung ngai yung mai kao jai
You want to know what I think, you still don’t understand
ทำไมฉันไม่ตอบสักที
Tummai chun mai dtaup suk tee
Why I don’t ever answer

(*) ฉันก็ (แค่) ไม่รู้ต้องพูดบรรยายอะไรให้เข้าใจ
Chun gor (kae) mai roo dtaung poot bunyai arai hai kao jai
I (just) don’t know how to explain it so you’ll understand
จะนับเรียงกันไป ให้(ต้อง)ใช้เวลาแค่ไหน
Ja nup riang gun bpai hai (dtaung) chai welah kae nai
No matter how long I (must) spend counting up everything
ก็(ถึง)ไม่พอ จึงอยากขอบอกว่าฉัน
Gor (teung) mai por jeung yahk kor bauk wah chun
It’s not enough, so I want to tell you that I

(**) รักตรงทุกอย่างเป็นเธอ ทั้งข้อดี และไม่ดี
Ruk dtrong took yahng bpen tur tung kor dee lae mai dee
I love everything that makes you you, both the good aspects and the bad
เธอคนนี้ช่างไม่เหมือนใคร
Tur kon nee chahng mai meuan krai
You’re so unlike anyone else
รักตรงทุกอย่างที่เป็นเธอ ทั้งหน้าตา และหัวใจ
Ruk dtrong took yahng tee bpen tur tung nah dtah lae hua jai
I love everything that makes you you, both your appearance and your heart
จะสิ่งไหนก็ตามที่ทำให้เธอเป็นเธอ
Ja sing nai gor dtahm tee tum hai tur bpen tur
And anything that makes you who you are
(สิ่งเหล่านี้รวมกันนั้นทำให้ฉันรักเธอ)
(Sing lao nee ruam gun nun tum hai chun ruk tur)
(All these things combined make me love you)

อยากให้รู้ และให้มั่นใจ
Yahk hai roo lae hai mun jai
I want to let you know and make you certain
ที่ไม่เคยตอบ ไม่ใช่ฉันไม่ได้รักเธอ
Tee mai koey dtaup mai chai chun mai dai ruk tur
That me never answering isn’t because I don’t love you

(*,**,*,**)

   

Executive Producer : Sutee Sangsareechon
Executive Director : Boyd Kosiyabong, JEEP Thep-ard Kawin-anun
Producer : MEAN
Compose : Potay MEAN
Lyrics : Pat MEAN
Drums : Gun MEAN
Bass : Gun MEAN
Guitar : Pat MEAN
Keyboards : Palm MEAN
Backing Vocal : Potay MEAN
Vocal Producer : Sutee Sangsareechon, Potay MEAN
Mix & Mastered : Sutee Sangsareechon
Recording Engineer : Ham Richboy
Record at : MM Studio, LOVEiS Entertainment

   

I think this is my first time hearing this singer, but he has a nice sounding voice. The song is simple but sweet, and is the band Mean’s first time writing and producing for an artist other than themselves~ Not bad~