Synth

All posts tagged Synth

Title: พูดมาเลย / Poot Mah Loey (Say It)
Artist: Synth
Album: [Single]
Year: 2019

เพราะไม่มีใคร ที่อยู่ตรงนี้ข้างกาย
Pror mai mee krai tee yoo dtrong nee kahng gai
Because I don’t have anyone else right here beside me
ก็มีแต่เธอนี่ไง ที่ดีกับฉัน
Gor mee dtae tur nee ngai tee dee gup chun
I only have you who is good to me

(*) ฉันก็รออยู่ รอให้เธอพูด บอกความในใจของเธอ
Chun gor ror yoo ror hai tur poot bauk kwahm nai jai kaung tur
I’m waiting, waiting for you to speak, to tell me the things in your heart
ก็พูดที่ให้รออยู่ เพื่ออะไร เธอยังไม่บอกกัน
Gor poot tee hai ror yoo peua arai tur yung mai bauk gun
Say it, what are you making me wait for? You still haven’t told me
ก็ทำไม่สนใจ
Gor tum mai son jai
You act like you don’t care

(**) ไม่รู้จะวันใด ไม่รู้จะเมื่อไหร่ แค่เธอเข้ามา
Mai roo ja wun dai mai roo ja meua rai kae tur kao mah
I don’t know which day, I don’t know when, just come on
บอกรักกันได้ไหม ช่วยบอกสักทีนะ
Bauk ruk gun dai mai chuay bauk suk tee na
Please tell me you love me, please finally tell me
ถ้ารักฉันก็ พูดมาเลย
Tah ruk chun gor poot mah loey
If you love me, then say it
ไม่รู้จะรอใคร ไม่รู้จะกลัวอะไร
Mai roo ja ror krai mai roo ja glua arai
I don’t know whom you’re waiting for, I don’t know what you’re scared of
แค่ฉันมองตาก็รู้เธอคิดอะไร ช่วยบอกสักทีนะ
Kae chun maung dtah gor roo tur kit arai chuay bauk suk tee na
Just looking into your eyes, I know what you’re thinking, please tell me
จะรักไม่รัก พูดมาเลย
Ja ruk mai ruk poot mah loey
Do you love me or not? Say it
แค่คำว่ารักคำเดียว
Kae kum wah ruk kum diao
Just the word love

ก็เห็นเธอไม่มีใคร ที่อยู่ตรงนี้ข้างกาย
Gor hen tur mai mee krai tee yoo dtrong nee kahng gai
It seems like you don’t have anyone else right here beside you
ก็มีแต่ฉันนี่ไง เลยเข้าใจว่ารัก
Gor mee dtae chun nee ngai loey kao jai wah ruk
You have only me, so I understand that you love me

(*,**)

ฉันชอบมองแววตาแบบนี้ของเธอ
Chun chaup maung waew dtah baep nee kaung tur
I like seeing the look in your eyes like this
และชอบเวลาที่เธอยิ้มมาสบตากับฉัน
Lae chaup welah tee tur yim mah sop dtah gup chun
And I like when you smile and look in my eyes

(**)

   

Music: Shane Edwards, Blaze Crause
Lyrics / Melody: SYNTH

Title: เติมคำในช่องว่าง / Dterm Kum Nai Chaung Wahng (Fill In This Gap with Words)
Artist: Synth
Album: [Single]
Year: 2018

รักกัน กอดกันต้องมีไออุ่น
Ruk gun gaut gun dtaung mee ai oon
To love each other or embrace each other, there must be warmth
ให้รับรู้ ข้างใน
Hai rup roo kahng nai
To realize what’s inside
แต่ทุกที ที่กอดเธอกลับหนาวหัวใจ เธอรู้ใช่ไหม ทำไมเราเหินห่าง
Dtae took tee tee gaut tur glup nao hua jai tur roo chai mai tummai rao hern hahng
But every time I hug you, my heart ends up cold, you know why we’re so distant, don’t you?

(*) ถ้าเธอพอจะมีเวลาอยากชวนเล่นเติมคำในช่องว่าง ที่เธอเว้นเอาไว้ให้ฉันตลอดมา
Tah tur por ja mee welah yahk chuan len dterm kum nai chaung wahng tee tur wen ao wai hai chun dtalaut mah
If you have some time, I want you to invite you to add more words into the gap that you’ve always saved for me

(**) Hey เธอต้องการให้ฉันเป็นอะไร
Hey tur dtaung gahn hai chun bpen arai
Hey, what do you want me to be?
เอาให้ชัดเจนเลยได้ไหม มันจะได้ไม่ต้องค้างคา
Ao hai chut jen loey dai mai mun ja dai mai dtaung kahng kah
Please make it clear so there’s no need for loose ends
Hey หากว่าคำที่ได้ยินมันไม่ใช่คำว่าคนรักฉันก็คงต้องลา
Hey hahk wah kum tee dai yin mun mai chai kum wah kon ruk chun gor kong dtaung lah
Hey, if the words I hear aren’t that I’m your lover, I have to say good-bye
โปรดอย่ามาทำร้ายใจกัน
Bproht yah mah tum rai jai gun
Please don’t break my heart
ปล่อยฉันไป
Bploy chun bpai
Let me go

ใกล้เธอ แต่เป็นได้เพียงคนอื่น
Glai tur dtae bpen dai piang kon eun
I’m near you, but I can only be someone else
ไม่สำคัญเหมือนใคร
Mai sumkun meuan krai
I’m not important like others
ให้รักเธอ มากกว่านี้อีกซักเท่าไร
Hai ruk tur mahk gwha nee eek suk tao rai
However much more I love you
แต่ผลสุดท้ายก็ต้องทรมาน
Dtae pon soot tai gor dtaung toramahn
The final result is torture

(*,**,**,**)

   

คำร้อง: เหนือวงศ์
ทำนอง: ภัทรภร แสงสำอางค์ (SYNTH)
เรียบเรียง: Zung Kidakarn
โปรดิวเซอร์: ณรงค์รัช แสงสำอางค์
เปียโน: ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร

   

This is a lovely song with melancholy, meaningful lyrics. Interesting direction the music video took, making this from the point of view of a transgender, perhaps not wanting to be just a fetish or a guilty secret kept in the closet of someone who didn’t want to openly commit to them