Sweat16!

All posts tagged Sweat16!

Title: ชาไข่มุก / Chah Kai Mook (Bubble Tea)
Artist: Sweat16!
Album: [Single]
Year: 2019

ทุกครั้งทุกทีไม่ว่าฉันจะต้องเจอกับเรื่องอะไร
Took krung took tee mai wah chun ja dtaung jur gup reuang arai
Every time, every time, no matter what I must face
เหนื่อยล้าร่างกายแค่ไหนหรือว่าจะเหนื่อยล้าหัวใจ
Neuay lah rahng gai kae nai reu wah ja neuay lah hua jai
No matter how physically or mentally exhausted I am

(*) แต่เป้าหมายที่ฉันมี ทุกๆ ทีให้ฉันสู้ข้ามไปได้
Dtae bpao mai tee chun mee took took tee hai chun soo kahm bpai dai
But the goal that I have every time that makes me able to keep fighting through
นั่นคือเธอ ที่ฉันจะได้เจอ ตอนสุดท้าย
Nun keu tur tee chun ja dai jur dtaun soot tai
Is you, whom I’ll get to meet at the end

(**) คือชาไข่มุกที่เพิ่มน้ำตาล เติมความหวานเป็นอีกสองเท่า
Keu chah kai mook tee perm num dtahn dterm kwahm wahn bpen eek saung tao
It’s bubble tea with added sugar, doubling the sweetness
เมื่อถูกดูดซึมแล้วเรา อยากจะลุกขึ้นมาเต้นต่อ
Meua took doot seum laeo rao yahk ja look keun mah dten dtor
When it’s been absorbed, I want to stand up and keep dancing
การได้ sugar high คือเป้าหมายที่ฉันเฝ้ารอ
Gahn dai sugar high keu bpao mai tee chun fao ror
Getting a sugar high is the goal I’ve been waiting for
ให้ไม่ท้อในทุกๆ วัน
Hai mai tor nai took took wun
To keep me from getting discouraged every day

(***) และส่วนตัวเธอก็เป็นเหมือนชานมไข่มุกที่ฉันรักมาก
Laeo suan dtua tur gor bpen meuan chah nom kai mook tee chun ruk mahk
And as for you, you’re like bubble milk tea that I love so much
อยากจะเจอเหลือเกิน จนแอบคิดและเก็บไปฝัน
Yahk ja jur leua gern jon aep kit lae gep bpai fun
I want to see you so badly, I’m secretly fantasizing and keep dreaming about it
ขอบคุณเธอมากมาย เป็นจุดหมายให้กันทุกวัน
Kaup koon tur mahk mai bpen joot mai hai gun took wun
Thank you so much for being my goal every day
ทำให้ฉันลุกขึ้นมาสู้
Tum hai chun look keun mah soo
Making me stand up and fight
เพราะฉันนั้นรู้ จะได้เจอเธอ
Pror chun nun roo ja dai jur tur
Because I know I’ll be able to see you

ไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งฉันจะลุกขึ้นวิ่งใหม่
Mai wah ja lom suk gee krung chun ja look keun wing mai
No matter how many times I fall, I’ll get up and run again
และขอสัญญากับเธอด้วยเพลงนี้จากหัวใจ
Lae kor sunyah gup tur duay pleng nee jahk hua jai
And I promise you with this song from my heart

(*,**,***)

ชานม กับ อารมณ์ แปรผันตรง เหมือนกราฟเอ็กวาย
Chah nom gup ahrom bprae pun dtrong meuan graph X Y
Milk tea changes emotions like an X Y graph
ผ่อนคลาย เมื่อฉันได้ลอง จากใจหมอง เปลี่ยนเป็น so fly
Paun klai meua chun dai laung jahk jai maung bplian bpen so fly
It relaxes me when I try it, from a gloomy heart, I become so fly
หมือนกับเธอ ตอนไม่เจอ ฉันละเมอ แทบจะบ้า คิดถึงเธอ แทบจะบ้า
Meuan gup tur dtaun mai jur chun lamur taep ja bah kit teung tur taep ja bah
It’s like when I don’t see you, I daydream, it drives me crazy, I miss you like crazy
เหมือนราวกับว่า ขาดน้ำตาลในหัวใจ เข้าใจมั้ย อีตาบ้า
Meuan rao gup wah kaht num dtahn nai hua jai kao jai mai ee dtah bah
It’s like I’ve got low sugar in my heart, understand? You drive me crazy!

(**,***)

   

Executive Producer : Sutee Sangsareechon
Executive Directors : Wim Manopimok, Boyd Kosiyabong, JEEP Thep-ard Kawin-anun
Producers : Boyd Kosiyabong, Sutee Sangsareechon
Music : Boyd Kosiyabong
Lyrics : Boyd Kosiyabong, Sutee Sangsareechon
Rap Lyrics : นายนะ
Vocal Director : Apicha Suksangpet
Arranged by : Ebbie Yananda Saputr
Digital Editing : Sutee Sangsareechon
Sound Engineer : Waratch Sangmung
Mixed & Mastering : Sutee Sangsareechon

   

Cute song in the cutesy-cutesy prepubescent style BNK48 perpetuates. Heck yes, bubble tea can fix anything, but the lyrics of making it double-sweet made my teeth hurt haha, how about half as sweet? And then I remembered the group name and imagined a bubble tea tasting of sweat and sugar and got grossed out.

Title: ปิ้งย่าง / Bping Yahng (Yakiniku)
Artist: Sweat16!
Album: [Single]
Year: 2018

คุโรบูตะ สันคอ เบค่อน
Kurobuta sunkor bacon
Kurobuta shoulder bacon
แถมกระดูกอ่อน ที่หมักโชยุร่วมกับมิริน
Taem gradook aun tee muk shoyu ruam gup mirin
Add cartilage fermented with soysauce and mirin

(*) น้ำมันงาหน่อย น้ำตาลเล็กน้อย ทำให้หวานและน่ากิน
Num mun ngah noy num dtahn lek noy tum hai wahn lae nah gin
A little sesame oil and a little sugar make it sweet and tasty
นี่คือโปรตีน ที่ช่วยให้เราแข็งแรง
Nee keu protein tee chuay hai rao kaeng raeng
This is the protein that makes us strong

(**) ก่อนกิน เตรียมเตาถ่าน ตั้งไฟให้ร้อน
Gaun gin dtriam dtao tahn dtung fai hai raun
Before eating, prepare the stove and get it hot
ปล่อยให้ไฟมอดก่อนแล้วค่อยพูดว่า
Bploy hai fai maut gaun laeo koy poot wah
Let the flames die down, then say

itadakimasu!

(***) จับเธอมาปิ้ง พลิกไปพลิกมา
Jup tur mah bping plik bpai plik mah
I’m grabbing you to roast, turning you and turning you
ย่างเธอจนเกรียมน้ำมันหยดซู่ซ่า
Yahng tur jon griam num mun yot soo sah
Barbecuing you until you’re cooked and drops of oil sizzle
คุณหมูจ๋า ฉันสัญญาจะเคี้ยวเธอเบาๆ
Koon moo jah chun sunyah ja kiao tur bao bao
Mr. Pig, I promise we’ll chew you gently
เข้าปากแล้วรอให้เธอละลาย นี่คือพาราไดซ์ ที่อยู่ตรงหน้าเตา
Kao bpahk laeo ror hai tur lalai nee keu paradise tee yoo dtrong nah dtao
And let you melt in our mouths, this is the paradise that’s right in front of the stove
ขอบคุณจริงๆ ที่ยอมหลอมละลายไปกับลิ้นเรา
Kaup koon jing jing tee yaum laum lalai bpai gup lin rao
Thank you so much for being willing to melt on our tongues

พอร์คลอยน์ก็เด็ด สันในก็นุ่ม
Pork loin gor det sun nai gor noom
The pork loin is awesome, the back is soft
คู่กับสลัดที่ชุ่มไปด้วย ซอสงาเดรสซิ่ง
Koo gup salut tee choom bpai duay saus ngah dressing
Paired with a salad moistened with sesame dressing

(*,**)

itadakimasu!

(***)

あーお腹すいっちゃたな
ah..onaka sui chatta na..
Ohh, I’m so hungry
ええーさっき⻝⾷食べたじゃん
eh? sakki tabeta jyan!)
Hey, didn’t you just eat?!
私もお腹すいたーー
watashi mo Onaka Suita
I’m hungry too~
じゃあ、何が⻝⾷食べたい
Jya…Nani ga Tabetai?
Okay, then what should we eat?
うーん、なんだろう
Hmmmmm Nandarou
Hmm, that’s a good question
焼き⾁肉?
Yakiniku?
Barbecue?
いいね!焼⾁肉⻝⾷食べたい!
iine! Yakiniku Tabetai!!
Wonderful! I want to eat barbecue!
じゃあ、みんなで焼き⾁肉⻝⾷食べに⾏行行こう!
Jya.. Minna de Yakiniku Tabe ni Ikou!!
Okay, everyone, let’s eat barbecue!

จับเธอมา
Jup tur mah
Grabbing you

(***)

เข้าปากแล้วรอให้เธอละลาย นี่คือพาราไดซ์ ที่อยู่ตรงหน้าเตา
Kao bpahk laeo ror hai tur lalai nee keu paradise tee yoo dtrong nah dtao
And let you melt in our mouths, this is the paradise that’s right in front of the stove
ขอบคุณจริงๆ ที่ยอมหลอมละลายไปกับลิ้นเรา
Kaup koon jing jing tee yaum laum lalai bpai gup lin rao
Thank you so much for being willing to melt on our tongues

   

Executive Producer: Sutee Sangsareechon
Executive Supervisor : Wim Manopimok, Boyd Kosiyabong , Thep-ardKawin-anun

Producers: Boyd Kosiyabong,SuteeSangsareechon
Music & Lyrics: Boyd Kosiyabong
Vocal Director: ApichaSuksangpet
Digital Editing: SuteeSangsareechon
Arranged by: EbbieYanandaSaputr
Sound Engineer: WaratchSangmung
Mixed & Mastering: SuteeSangsareechon

   

…A song about how much they love barbecued meat. Because, why not? I guess it’s better than your average regurgitated love song~ The music video is cute and bright too, and I like the one girl’s massive “Anxiety” earrrings haha

Title: TKO
Artist: Sweat16!
Album: [Single]
Year: 2018

ใจหาย มองหน้าเธอ โอว..ใจฉันมันหาย
Jai hai maung nah tur oh jai chun mun hai
My heart disappeared, looking at your face, my heart disappeared
ยิ่งสบตาเธอ…ใจฉันละลาย
Ying sop dtah tur jai chun lalai
The more I look into your eyes, my heart melts
ล่มสลายไม่มีเหลือ
Lom lalai mai mee leua
It melts completely away

ความรัก ทำไมมีพลังมากมายนัก
Kwahm ruk tummai mee palung mahk mai nuk
Why does love have such strong powers?
ทั้งที่ยังไม่ทัน…ได้รู้จัก
Tung tee yung mai tun dai roo juk
Even though I didn’t get a chance to get to know you
แต่กลับหลง….รัก..เธออย่างเหลือเชื่อ
Dtae glup long ruk tur yahng leua cheua
I ended up falling unbelievably in love with you

(*) โปรดอย่าเข้ามา อย่าพูดจา อย่าจ้องตาฉัน
Bproht yah kao mah yah poot jah yah jaung dtah chun
Please don’t come up, don’t speak, don’t stare at me
ยังไม่พร้อมจะรัก ยังไม่พร้อมถูก knock
Yung mai praum ja ruk yung mai prauk took knock
I’m not ready to love yet, I’m not ready to be knocked yet
ยังไม่พร้อมจะเปิดใจนะ
Yung mai praum ja bpert jai na
I’m not ready to open my heart yet

(**) (แต่)เหมือนโดนเธอต่อยหลับคาเวที
(Dtae) meuan dohn tur dtoy lup kah waytee
(But) it’s like you knocked me out in the ring
เหมือนโดนเธอเตะก้านคอ10 ที
Meuan dohn tur dtay gahn kor sip tee
It’s like you kicked me in the neck 10 times
เหมือนโดนเธอ ฮุคเข้าที่ลิ้นปี่
Meuan dohn tur hoot kao tee lin bpee
It’s like you hooked me right in the windpipe
ศอกซ้ายเธอช่าง sexy
Sauk sai tur chahng sexy
Your left elbow is so sexy
ทุกที ที่พบเธอ
Took tee tee pob tur
Every time I see you

แถมโดนตีเข่าสลับฟันปลา
Taem dohn dtee kao salup fun bplah
Adding alternating hits by your knees
โดนปล่อยหมัดขวาใส่เบ้าตาฉัน
Dohn bploy mut kao sai bao dtah chun
You throw a right punch right in my eye
จนยืนแทบจะไม่อยู่ จนใจฉันมันไม่สู้
Jon yeun taep ja mai yoo jon jai chun mun mai soo
Until I nearly can’t stand, until my heart can’t fight
และหาก…เธอรู้…. ก็จบกัน
Lae hahk tur roo gor jop gun
And if you knew, it’d be over

nante ieba ii dou sureba ii doko ni ikeba ii (na na na…)
anata ga soba ni iru dake demou
atama ga PANIC (oh) sentou funou (na na na…)
(TKO) One Two (oh) yume ni made miteta tatakai no ringu
(TKO) Three Four (oh) ima shika nai koko ga sekkou no SCENE (SCENE)
(TKO) Five Six (oh) nanoni doushite sude ni mou nakisou
(TKO) Seven Eight (oh) anata no mae ja dekinai nanimo

ตอนนี้ โดนจับนับแปดจน ฉันอยากหนี
Dtaun nee dohn jup nup bpaet jon chun yahk nee
Right now I’ve been caught for 8 counts until I want to run away
หน้าก็แดง หัวใจก็เต้นถี่
Nah gor daeng hua jai gor dten tee
My face is read, my heart is pounding
โดนอย่างนี้คงทนอีกไม่ไหว
Dohn yahng nee kong ton eek mai wai
I can’t take getting hit like this any more

(*,**,*,**)

   

Executive Producer: Sutee Sangsareechon
Executive Supervisor : Wim Manopimok, Boyd Kosiyabong
Producer: Sutee Sangsareechon
Lyric: Boyd Kosiyabong, Sutee Sangsareechon
Music: Sutee Sangsareechon
Vocal Director: Apicha Suksangpet
Digital Editing: Sutee Sangsareechon
RAP Rhyme: KEN THE 390
Arranged by: Sutee Sangsareechon, Ishizaka Shota (YOSHIMOTO MUSIC PUBLISHING CO.,LTD.)
Musician: Chikara Kitamura【electric guitar】
Sound Engineer: Waratch Sangmung
Mixed & Mastering: Sutee Sangsareechon

   

I’m SO HAPPY they have a new single related to sports/exercise again so their name isn’t so gross and unrelated~ It’s clever (though someone please correct me if a translated any of the boxing terms incorrectly, I know nothing about sports ^_^;), and the choreography is cute~
Why use the Zelda fairy saying “Hey, listen!” in the beginning, though? haha

Title: ความทรงจำที่สวยงาม / Kwahm Song Jum Tee Suay Ngahm (Beautiful Memories)
Artist: Sweat16!
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่…ที่เราไม่ได้พบกัน
Mai roo wah nahn tao rai tee rao mai dai pob gun
I don’t know how long it’s been since we last saw each other
บางสิ่งนั้น…อาจจางเลือนหายไป
Bahng sing nun aht jahng leuan hai bpai
Those times might have faded away

ถึงความสัมพันธ์จะจบ ถึงวันที่เริ่มต้นใหม่
Teung kwahm sum pun ja jop teung wun tee rerm dton mai
Though our relationship will end and it’s time to start over again
บางสิ่งนั้น…กลับยังคงอยู่ในหัวใจ
Bahng sing nun glup yung kong yoo nai jai
Those times ended up still in my heart

(*) ไม่ใช่แค่เป็นภาพฝันที่ลอยผ่านมา
Mai chai kae bpen pahp fun tee loy pahn mah
It’s not just a dream that floats past
ตื่น..ลืมตา แล้วก็จบไป
Dteun leum dtah laeo gor jop bpai
And when I wake up and open my eyes, it’s over
ภาพความทรงจำแม้เหลือแค่เพียงกลิ่นไอ
Pahp kwahm song jum mae leua kae piang glin ai
The memories, even though all that’s left is a scent
แต่นานเพียงใด…ฉันยังไม่ลืมเลือน
Dtae nahn piang dai chun yung maileum leuan
But however long it’s been, I still haven’t forgotten

นั่งคิดถึงเรื่องเก่าๆ ภาพเราที่เดินคู่กัน
Nung kit teung reuang gao gao pahp rap tee dern koo gun
I sit and think about the old times, the image of us walking together
ความสุขนั้น |ยัง|อยู่ภายในหัวใจ
Kwahm sook nun yung yoo pai nai hua jai
That happiness is still inside my heart

พบก็เพื่อต้องลา แต่ไม่ช้าก็พบกันใหม่
Pob gor peua dtaung lah dtae mai chah gor pob gun mai
We met to say good-bye, but soon we’ll meet again
ถึงวันนั้น จะกอดเธอให้ชื่นใจ
Teung wun nun ja gaut tur hai cheun jai
When that day comes, I’ll hug you and be happy

(*)

(**) Remembering the time จดจำเวลาที่ผ่าน
Remembering the time jot jum welah tee pahn
Remembering the times, remembering the times that have passed
ไม่ว่าจะทุกข์สุขแต่เรื่องเหล่านั้นคือสิ่งสวยงาม
Mai wah ja took sook dtae reuang lao nun keu sing suay ngahm
No matter if it was suffering or happiness, those stories are beautiful things
Remembering the time จดจำไม่มีวันจาง
Remembering the time jot jum mai mee wun jahng
Remembering the time, the memories will never fade away
แค่เพียงได้นึกถึงวันเวลาเหล่านั้น…ก็สุขใจ…
Kae piang dai neuk teung wun welah lao nun gor sook jai
Just being able to think about those times makes me happy

Goodbye my friend… see you again …

(**)
แค่เพียงได้นึกถึงวันเวลาเหล่านั้นก็ดีเกินพอ..
Kae piang dai neuk teung wun welah lao nun gor dee gern por
Just being able to think about those times is more than wonderful enough

   

Executive Producers: บอย โกสิยพงษ์, สุธี แสงเสรีชน
Producer: สุธี แสงเสรีชน
คำร้อง: จิรธิติกานต์ เหมสุวรรณ์/อภิชา สุขแสงเพ็ชร
ทำนอง: จิรธิติกานต์ เหมสุวรรณ์
คำร้อง,ทำนองเพิ่มเติม : สุธี แสงเสรีชน
เรียบเรียง: จิรธิติกานต์ เหมสุวรรณ์/สุธี แสงเสรีชน
Strings Arrangements: อภิสิทธิ์ วงศ์โชติ
Mixdown & Mastering สุธี แสงเสรีชน

   

A nice song for graduation~
Although this group’s name still grosses me out

Title: มุ้งมิ้ง / Moong Ming (Dazzle)
English Title: “Love Attention”
Artist: Sweat16!
Album: [Single]
Year: 2017

เช้านี้ใจเต้นแรงกว่าทุกวันไม่เหมือนทุกที
Chao nee jai dten raeng gwah took wun mai meuan took tee
This morning, my heart is pounding stronger than every other day
และในสมอง มีแค่เพียง เรื่องเธอที่คอยวนเวียน ทำยังไงดี!
Lae nai samung mee kae piang reuang tur tee koy won wian tum yung ngai dee
And in my brain, I have only thoughts of you that keep circulating, what should I do?
แย่แล้วสิ วุ่นแล้วสิ
Yae laeo si woon laeo si
It’s bad, it’s chaotic
ก็วันนี้คือวันนัดเดท แต่ยังไม่พร้อมเลยนี่
Gor wun nee keu wun nut date dtae yung mai praum loey nee
Today is the day of our date, but I’m still not read!
ตื่นเช้าเท่าไรก็ดูจะไม่ทัน
Dteun chao tao rai gor doo ja mai tun
However early I wake up, it doesn’t seem like I’ll be in time

แต่งตัวเสร็จซะที ส่องกระจกอีกสักที ถึงเวลานัดล่ะ ไปได้!
Dtae dtua set sa tee saung grajok eek suk tee teung welah nut la bpai dai
I’ve finally gotten dressed, I look in the mirror one last time, it’s time for our date, I can go!
ถุงเท้าสลับข้าง นี่นา ต้องไปเปลี่ยนแล้วเรา
Toong tao salup kahng nee nah dtaung bpai bplian laeo rao
Oh, my socks are on the wrong feet, oops, I have to go change them!
อุ๊ยตาย ต้องสายแน่เลย
Ooy dtai dtaung sai nae loey
Oh my god, I’m going to be late for sure

(*) ระเบิดความมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเป็นออร่าแห่งความรัก
Rabert kwahm moong ming moong ming bpen aura haeng kwahm ruk
An explosion of dazzle, it’s the aura of love
ใจเต้นตึ๊กตั๊ก คล้ายว่ามันอยากให้เธอรู้ให้ได้
Jai dten dteuk dtuk klai wah mun yahk hai tur roo hai dai
My heart is pounding, thump-thump, like it wants you to be able to know
บ่งบอกความรักในใจ ไม่ต้องลังเล
Bong bauk kwahm ruk nai jai mai dtaung lung lay
Indicating the love in my heart, there’s no need to hesitate
แค่บอกว่ารักเลยได้ไหม
Kae bauk wah ruk loey dai mai
Please just tell me you love me

(**) ขอมอบให้เธอนี่คือ Love Attention
Kor maup hai tur nee keu love attention
What I want to give you is love attention
ให้เธอเท่านั้น เธอคนเดียวหมดเลยทุกห้องหัวใจ
Hai tur tao nun tur kon diao mot loey took haung hua jai
For you alone, only you hold every single chamber of my heart
คือความรู้สึกข้างใน
Keu kwahm roo seuk kahng nai
It’s my feelings inside
คนน่ารัก จะไม่ให้เธอต้องเหงา
Kon naruk ja mai hai tur dtaung ngao
Cutie, I won’t let you be lonely
แต่โปรดอย่าทำฉันเศร้า ขอจองเธอไว้ได้รึเปล่า
Dtae bproht yah tum chun sao kor jaung tur wai dai reu bplao
But please don’t make me sad, can I put a claim on you?
ถ้าไม่ว่าอะไร เธอจะจับมือฉันไว้ก็ได้
Tah mai wah arai tur ja jup meu chun wai gor dai
If you don’t object, you can hold my hand
ถึงมันจะเขินเท่าไรก็ยอม
Teung mun ja kern tao rai gor yaum
No matter how much I blush, I’m willing

(***) แล้วเธอจะรักฉัน แต่ ไม่ว่าอย่างไรให้เธอรู้ ฉันชอบแต่เธอ
Laeo tur ja ruk chun dtae mai wah yahng rai hai tur roo chun chaup dtae tur
Now you’ll love me, but no matter what, I want you to know that I only like you

เธอคิดกับฉันอย่างไร ช่วยทำให้รู้ซะที
Tur kit gup chun yahng rai chuay tum hai roo sa tee
How do you feel about me? Please let me know
ถ้ายังไม่แน่ใจลอง ลองแตะนิ้วกันไหมล่ะ แตะแค่แบบนี้
Tah yung mai nae jai laung laung dtae niew gun mai la dtae kae baep nee
If you’re still not sure, try, try touching our two fingers together, just touch it like this
ขอโทษที ทำเธอเขินเลย
Kor toht tee tum tur kern loey
I’m sorry for making you blush
แต่รู้ไหมตอนเธอหน้าแดง แบบนี้น่ารักดี
Dtae roo mai dtaun tur nah daeng baep nee naruk dee
But do you know that when your cheeks are red like this, you’re so cute?
ทำให้ฉันใจเต้นแรงทุกที
Tum hai chun jai dten raeng took tee
You make my heart pound every time

ต่อให้มันเป็นเช่นไร ก็ต้องให้รู้ไป
Dtor hai mun bpen chen rai gor dtaung hai roo bpai
However things will be, I must let you know
ต้องบอกให้เธอได้รู้ไว้
Dtaung bauk hai tur dai roo wai
I must tell you and let you know
รู้ไหม ใจฉัน นั้นมีให้เธอเพียงผู้เดียว
Roo mai jai chun nun mee hai tur piang poo diao
Do you know I only have feelings for you?
ห้ามเธอ ให้ใจกับใคร!
Hahm tur hai jai gup krai
You’re forbidden from giving your heart to anyone else!

(*,**,***)

**Japanese rap**

ก็สิ่งที่ฉันเป็น ที่เธอนั้นเห็น
Gor sing tee chun bpen tee tur nun hen
What I am, what you see
เธอคือเหตุผลเลยรู้ไหม
Tur keu het pon loey roo mai
Do you know you’re the reason?
รู้ไหม ใจฉัน นั้นมีให้เธอเพียงผู้เดียว
Roo mai jai chun nun mee hai tur piang poo diao
Do you know I only have feelings for you?
ห้ามเธอ ให้ใจกับใคร!
Hahm tur hai jai gup krai
You’re forbidden from giving your heart to anyone else!

(*,**,**,***)

   
So, I knew the whole sports theme was only going to last the first single. And sure enough, now with a cutsie-cutsie song like this and their group name as “Sweat,” they just seem…stinky. Like maybe they should have a song about taking a shower next. I like the energy of this song, as I used to be into Jpop like this when I was in middle and high school, and the dance is everything you could hope for from a Japanese-esque group like this, but the lyrics are so ditzy and awkward, it made me cringe, even though I wanted to like it. Waiting for their third single, I guess, hopefully third will be the charm

Title: วิ่ง / Wing (Run)
Artist: Sweat16!
Album: [Single]
Year: 2017

(*) จะต้องล้มเท่าไร จะผิดหวังเท่าไร
Ja dtaung lom tao rai ja pit wung tao rai
However much I fall, however disappointed I get
แม้จะยากลำบากมากมายสักแค่ไหน
Mae ja yahk lumbahk mahk mai suk kae nai
No matter how difficult it gets
แต่ฉันจะพยายามสู้ต่อไป เพื่อให้ฝันนั้นเป็นจริง ในสักวัน
Dtae chun ja payayahm soo dtor bpai peua hai fun nun bpen jing nai suk wun
But I’ll try to keep fighting to make my dreams come true some day

อยากจะพบเหลือเกิน และอยากจะเจอเหลือเกิน
Yahk ja pong leua gern lae yahk ja jur leua gern
I want to find it so badly, I want to see it so badly
จุดหมายปลายทางที่ใฝ่ฝัน
Joot mai bplai tahng tee fai fun
The destination that I’ve dreamed of
ในทุกๆลมหายใจ ยังคิดถึงมันทุกวัน จนต้องมาตามหาในวันนี้
Nai took took lom hai jai yung kit teung mun took wun jon dtaung mah dtahm hah nai wun nee
In my every breath, I still think about it every day, until I had to come searching today

เพราะฉันนั้นรู้ดี ทุกเส้นทางชีวิตมี เวลาของมันอยู่เสมอ
Pror chun nun roo dee took sen tahng cheewit mee welah kaung mun yoo samur
Because I know full well every path that life has, its time is always there
แค่เดินช้าไปก้าวนึง ก็ช้าไปอีกช่วงนึง
Kae dern chah bpai gao neung gor chah bpai eek chuang neung
Just walking one slow step, going slowly another moment
กว่าจะไปถึงฝันที่อยากเจอ
Gwah ja bpai teung fun tee yahk jur
Until I reach the dreams I want to find

(**) จะจ้องมองที่เป้าหมายปลายทางโดย
Ja jaung maung tee bpao mai bplai tahng doy
I’ll stare at my goal
ที่ไม่ให้มันคลาดสายตา จะไม่ยอมให้สิ่งไหนมาคอยฉุด
Tee mai hai mun klaht sai dtah ja mai yaum hai sing nai mah koy choot
Without letting it out of my sight, I refuse to let anything pull me down
ให้สะดุดสิ่งที่ฉันฝัน เฝ้าคอยเสมอมา นี่คือสัญญาจากฉัน
Hai sadoot sing tee chun fun fao koy samur mah nee keu sunyah jahk chun
Making me stumble from the things that I dream of, that I’ve always waited for, this is a promise from me

(***) จะวิ่งมันเรื่อยไป สุดกำลังหัวใจ ทีละขั้น
Ja wing mun reuay bpai soot gumlung hua jai tee la kun
I’ll continuously run with all of my heart, each level
แต่ละปัญหาต้องแก้ไข ให้เป็นประสบการณ์ ที่ไม่มีวันมีทาง
Dtae la bpunhah dtaung gae kai hai bpen prasopgahn tee mai mee wun mee tahng
I must fix each problem, making it an experience that will never have a way
จะเรียนได้จากที่ไหน
Ja rian dai jahk tee nai
To be learned from anywhere else

(*)

หากเจอภูเขาสูงชัน แต่ฉันจะปีนขึ้นไปจะไปยืนรอเธออยู่บนนั้น
Hahk jur poo kao soong chun dtae chun ja bpeen keun bpai ja bpai yeun ror tur yoo bon nun
If I face a tall mountain, I’ll climb up to stand waiting for you up there
เวทีและแสงไฟ ท่ามกลางผู้คนมากมาย
Waytee lae saeng fai tahm glahng poo kon mahk mai
At the stage and lights in the middle of a crowd
มารวมตัวกันร้องเพลงด้วยกัน
Mah ruam dtua gun raung pleng duay gun
There together, singing together

(**,***,**,***)

   

Holy cow. Okay, first of all, the name. Sweat16? Someone tell me they’re a project group cheering for the Olympics or soccer or some sort of sporting event and that’s not, like going to be their permanent name for a permanent group? Because maybe it’s just me, but the name “sweat” doesn’t sound that appealing if it has nothing to do with sports or exercise. If sports/exercise is going to be their permanent theme, and all their songs to be upbeat motivational cheer songs, then it would be cute ^^ But otherwise they might want to rethink that. Second, these girls aren’t Japanese, right (otherwise their pronunciation is the best I’ve heard yet from a Japanese singer singing Thai!)? They’re Thai, right? And just marketed by a Japanese branch of the label (Yoshimoto Etertainment, I see)? Because wow, this is some bubbly, techno-y Jpop if I ever heard it haha. But the lyrics are nice and motivational, and the song is catchy~ Maybe it’ll have a cute music video with Japanese-style choreography to go with it (Para para, please?) 😀