Sunshine

All posts tagged Sunshine

Title: ใจละเมอ / Jai Lamur (Daydreaming Heart)
Artist: Sunshine
Album: [Single]
Year: 2011

(*) ใจละเมอไปรักเธอ ใจมันเผลอไม่เคยรั้งได้
Jai lamur bpai ruk tur jai mun plur mai koey rung dai
My heard is daydreaming about loving you, my heart carelessly never held back
ใจมันลอยไปบนฟ้าไกล รักเพียงดาวในใจดวงนั้น
Jai mun lou bpai bon fah glah ruk piang dao nai jai duang nun
My heart is floating to the sky, I love only the star in my heart

(**) ใจละเมอไปรักเธอ ที่ตัวเธอไม่เคยรู้ได้
Jai lamur bpai ruk tur tee dtua tur mai koey roo dai
My heart is daydreaming about loving you, who has never known
เธอมีใครที่รักมากมาย แต่ว่าฉันก็ยังเอาใจไปให้เธอ
Tur mee krai tee ruk mahk mai dtae wah chun gor yung ao jai bpai hai tur
You have so many people who love you, but I’m still bringing my heart to you

(***) คิดถึงทุกวัน อยากฝันไม่ยอมตื่น ให้ค่ำคืนมีดาวตลอดไป
Kit teung took wun yahk fun mai yaum dteun hai kum keun mee dao dtalaut bpai
I think of you every day, I want to dream, I refuse to wake up, let the nights have stars forever

(****) ได้แต่เพ้อไป หลงฝันละเมอรักเธอคนเดียว เพ้อไป รักดาวในใจคือเธอคนเดียว
Dai dtae pur bpai long fun lamur ruk tur kon diao pur bpai ruk dao nai jai keu tur kon diao
I can only fantasize, daydreaming about loving you alone, fantasizing, the focus of the love in my heart is only you
มองเพียงแค่ข้างเดียว รอเธอแค่ข้างเดียว แม้ว่าเธอไม่รู้ไม่เป็นไร
Maung piang kae kahng diao ror tur kae kahng diao mae wah tur mai roo mai bpen rai
I look from only one side, I’m waiting for you one-sidedly, even though you don’t know, that’s okay
แค่ใจละเมอ
Ka jai lamur
My heart is just daydreaming

(*,**,***,****,****)

   
คำร้อง/ทำนอง เจษฎา หันช่อ
เรียบเรียง โดม ดุษฎีเชษฐา

Title: ของไม่ตาย / Kaung Mai Dtai (An Uncertain Thing)
English Translation: “One More Chance”
Artist: Sunshine
Album: [Single]
Year: 2016

เธอจะทนทำไมไม่พอใจก็เลิกกัน ท้าเธอทุกวัน ไม่เคยถนอมน้ำใจ
Tur ja ton tummai mai por jai gor lerk gun tah tur took wun mai koey tanaum num jai
Why put up with it? If I don’t satisfy you, break up with me, I would challenge you every day and never save any compassion
ออกไปทำเลวเลวกลับมาก็ต้องเห็นเธอ ไงก็ต้องเจอ ก็เธอมันเป็นของตาย
Auk bpai tum leo leo glup mah gor dtaung hen tur ngai gor dtaung jur gor tur mun bpen kaung dtai
I would go out and do terrible things, then come back and have to see you, no matter what, I saw you as being a sure thing

ความอดทน หมดเวลาให้คนอย่างฉัน เมื่อเธอเดินหนีไปจากกัน ไม่มีเธอวันนี้
Kwahm ot ton mot welah hai kon yahng chun meua tur dern nee bpai jahk gun mai mee tur wun nee
Your endurance ran out for a guy like me, when you ran away from me, I don’t have you today
เพิ่งได้รู้ ว่าตัวเองชั่วช้าขึ้นทุกที ที่ปล่อยให้เธอหลุดลอยหายไป
Perng dai roo wah dtua eng chua chah keun took tee tee bploy hai tur loot loy hai bpai
I’ve just realized that I’m getting more evil every time that I let you slip away

(*) กลับมาให้ฉันกอดเธออีกสักครั้ง กลับมาเพื่อรับฟัง สักคำว่าฉันเสียใจ
Glup mah hai chun gaut tur eek suk krung glup mah peua rup fung suk kum wah chun sia jai
Come back and let me hug you once again, come back and listen to me just say I’m sorry
ให้โอกาสฉันกลับตัวจะได้ไหม อยากขอเป็นคนใหม่
Hai ohgaht chun glup dtua ja dai mai yahk kor bpen kon mai
Give me a chance, please come back, I want to be a new man
บทเรียนที่ฉันเพิ่งรู้ดี คือความเป็นจริงโลกนี้ไม่มีของตาย
Bot rian tee chun perng roo dee keu kwahm bpen jing lohk nee mai mee kaung dtai
The lesson I’ve just learned is that in reality, nothing is for certain in this world

ปล่อยให้เธอเดียวดายใส่ใจเธอไม่มากพอ ทิ้งเธอให้รอ ไม่สนว่าเธอเสียใจ
Bploy hai tur diao dai sai jai tur mai mahk por ting tur hai ror mai son wah tur sia jai
I left you alone and didn’t pay enough attention to you, I left you waiting, I didn’t care that you were sad
ต้องมาเป็นคนคอยให้ใครเดินย้อนกลับมา ถึงได้รู้ว่า เธอทรมานเท่าใด
Dtaung mah bpen kon koy hai krai dern yaun glup mah teung dai roo wah tur toramahn tao dai
I must be a person who’s waiting for someone to come back, even though I know you were tortured just as much

ความอดทน หมดเวลาให้คนอย่างฉัน เจ็บที่เธอต้องเจอวันนั้น ฉันเข้าใจวันนี้
Kwahm ot ton mot welah hai kon yahng chun jep tee tur dtaung jur wun nun chun kao jai wun nee
Your endurance ran out of time for a guy like me, today I understand the pain you had to face back then
เพิ่งได้รู้ อยู่คนเดียวมันยากขึ้นทุกที มันอยากกอดเธอจนสุดหัวใจ
Perng dai roo yoo kon diao mun yahk keun took tee mun yahk gaut tur jon soot hua jai
I’ve just realized that being alone gets more difficult at every moment, I want to hug you with all of my heart

กลับมาให้ฉันกอดเธออีกสักครั้ง กลับมาเพื่อรับฟัง สักคำว่าฉันเสียใจ
Glup mah hai chun gaut tur eek suk krung glup mah peua rup fung suk kum wah chun sia jai
Come back and let me hug you once again, come back and listen to me just say I’m sorry
ให้โอกาสฉันกลับตัวจะได้ไหม อยากขอเป็นคนใหม่
Hai ohgaht chun glup dtua ja dai mai yahk kor bpen kon mai
Give me a chance, please come back, I want to be a new man
บทเรียนที่ฉันเพิ่งรู้ดี คือความเป็นจริงโลกนี้ไม่มีความหมาย
Bot rian tee chun perng roo dee keu kwahm bpen jing lohk nee mai mee kwahm mai
The lesson I’ve just learned is that in reality, this world is meaningless

เมื่อไม่มีเธอข้างข้างกัน ผิดไปแล้ววันนี้ ให้อภัยคนนี้ ได้ไหม
Meua mai mee tur kahng kahng gun pit bpai laeo wun nee hai apai kon nee dai mai
When I don’t have you beside me, I screwed up today, please forgive me
มันอยากกอดเธอจนสุดหัวใจ
Mun yahk gaut tur jon soot hua jai
I want to hug you with all of my heart

(*,*)

โลกนี้ไม่มีของตาย
Lohk nee mai mee kaung dtai
This world doesn’t have any sure things

   
คำร้อง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
ทำนอง ต้อง & ป๋อม Karamail
เรียบเรียง ต้อง Karamail

Title: น้อยแต่นาน / Noy Dtae Nahn (A Little but For a Long Time)
English Title: “Love Me Please”
Artist: Sunshine
Album: OST สะใภ้รสแซ่บ / Sapai Rot Saep
Year: 2016

พยายามแล้ว ส่งดอกไม้ให้เธอทุกวัน
Payayahm laeo song dauk mai hai tur took wun
I’ve tried, I’ve sent flowers to you every day
แต่เธอก็ไม่เคย ไม่เคยเลยสักครั้ง ที่จะมองและสนใจ
Dtae tur gor mai koey mai koey loey suk krung tee ja maung lae son jai
But you never, never once look or take interest in me
ร้อยพันคำหวาน ส่งรอยยิ้มให้เธอทุกครั้งไป
Roy pun kum wahn song roy yim hai tur took krung bpai
With the hundreds and thousands of sweet words, the smiles I flash you every time
ได้แต่รอคอย ว่าเมื่อไร เธอจะส่งหัวใจกลับมา
Dai dtae ror koy wah meua rai tur ja song hua jai glup mah
I can only wait for whenever you will send me your heart in return

(*) ก็แค่ผู้ชายธรรมดาที่มันบ้าบอ แต่ยังเฝ้ารอให้เธอหันมาเห็นค่า
Gor kae poo chai tummadah tee mun bah bor dtae yung fao ror hia tur hun mah hen kah
I’m just an average guy who’s insane, but I’ll still wait for you to turn and see my value
ได้แต่เพ้อไปวันวัน ว่าเธอจะหันมาสบตา ทั้งที่ตลอดเวลาได้แต่คิด
Dai dtae pur bpai wun wun wah tur ja hun mah sop dtah tung tee dtalaut welah dai dtae hit
I can only go crazy day by day, waiting for you to turn and make eye contact, even though I can only think all of the time

(**) (ว่า) หันมามองกันหน่อย เหลียวแลกันสักหน่อย ไม่ต้องการเลื่อนลอย เฝ้าคอยหา
(Wah) hun mah maung gun noy liao lae gun suk noy mai dtaung gahn leuan loy fao koy hah
Turn and look at me, pay attention to me! I don’t need uncertainty, I’m searching
ขอร้องทีเถิดดาว ฉันขอภาวนาให้ได้กระชับความสัมพันธ์
Kor raung tee tert dao chun kor pahwanah hai dai grasup kwahm sumpun
I’m begging the stars, I want to pray for our relationship to be strengthened
รักฉันดูสักหน่อย รับรองไม่มีกร่อย รักฉันเพียงแค่น้อยน้อยแต่ก็นานนาน
Ruk chun doo suk noy rup raung mai mee groy ruk chun piang kae noy noy dtae nahn nahn
Try loving me and see, I guarantee it won’t be dull, Love me just a little bit, but for a long time
ขอให้เธอสงสาร อย่าให้ฉันต้องทรมานอีกเลย
Kor hai tur song sahn yah hai chun dtaung toramahn eek loey
I want you to take pity on me, don’t make me have to be tortured anymore

ทำได้แค่นี้ ได้แต่ฝันลมลมเรื่อยไป
Tum dai kae nee dai dtae fun lom lom reuay bpai
This is all I can do, I can only continue to dream airily
ได้เพียงแค่เฝ้ามอง มองดาวบนฟ้าไกล ว่าเมื่อไรจะลงสู่ดิน
Dai piang kae fao maung maung dao bon fah glai wah meua rai ja long soo din
I can only look, look at the stars far away in the sky, asking when they’ll fall to earth

(*,**,**)

รักฉันดูสักหน่อย รับรองไม่มีกร่อย รักฉันเพียงแค่น้อยน้อยแต่นานนาน
Ruk chun doo suk noy rup raung mai mee groy ruk chun piang kae noy noy dtae nahn nahn
Try loving me and see, I guarantee it won’t be dull, Love me just a little bit, but for a long time
ขอให้เธอสงสาร อย่าให้ฉันต้องทรมานอีกเลย
Kor hai tur song sahn yah hai chun dtaung toramahn eek loey
I want you to take pity on me, don’t make me have to be tortured anymore

   
คำร้อง/ทำนอง ยศพันธ์ อนันต์พิทยานนท์
เรียบเรียง อนุชา อรรจนาวัฒน์

Title: ลับหลัง / Lup Lung (Behind My Back)
Artist: Sunshine
Album: Hurt Story
Year: 2010

ฉันไม่ระแวงอะไรอย่างนั้น
Chun mai rawaeng arai yahng nun
I didn’t expect anything like that
แต่เจอหน้ากัน เหมือนเธอเดือดร้อน
Dtae jur nah gun meuan tur deuat raun
But seeing your face, it’s like you’re troubled
คุยกันทุกที ต้องมีสายซ้อน
Kooey gun took tee dtaun gmee sai saun
Every time we talk, you get an incoming call
เธอให้วางก่อน เดี๋ยวโทรกลับไป
Tur hai wahng gaun diao toh glup bpai
You want me to be the one to hang up, you say you’ll call back later

ทุกครั้งที่เจอก็พูดว่ารัก
Took krung tee jur gor poot wah ruk
Every time we meet, you say you love me
แต่เจอสักพักเธอก็รีบไป
Dtae jur suk puk tur gor reep bpai
But we only meet for a brief moment, then you hurry off
ฉันไม่ได้คิดไปเองใช่ไหม
Chun mai dai kit bpai eng chai mai
I’m not just thinking by myself, right?
มันมีอะไรที่มากกว่านั้น
Mun mee arai tee mahk gwah nun
There’s something more than that

(*) แม้ร่างกายและหัวใจของเธออาจจะมีฉัน
Mae rahng gai lae hua jai kaung tur aht ja mee chun
Even though your body and heart might have me
แต่มันไม่น่าดีใจเท่าไร
Dtae mun mai nah dee jai tao rai
It’s not very happy
คำพูดดีๆ ที่ให้มากับแววตาที่ซึ้งใจ
Kum poot dee dee tee hai mah gup waew dtah tee seung jai
The good words you gave me and the touching look in your eyes
มันคงไม่ซึ้งเท่าไร เมื่อเธอให้ใครหลายคน
Mun kong mai seung tao rai meua tur hai krai lai kon
Aren’t very touching when you have many other guys

(**) ต่อหน้าเป็นแฟนของฉัน ลับหลังเธอเป็นของใคร
Dtor nah bpen faen kaung chun lup lung tur bpen kaung krai
In front of my face, you’re my lover, behind my back, who do you belong to?
ต่อที่ฉันได้ไป ใครต่อใครก็ได้เหมือนกัน
Dtor tee chun dai bpai krai dtor krai gor dai meuan gun
Whatever I get, everyone else gets too
อยากจะรู้ คำนั้นที่เธอเคยบอกว่ารักฉัน
Yahk ja roo kum nun tee tur koey bauk wah ruk chun
I want to know, when you said you loved me
มันมีจริงหรือเปล่า หรือมันแค่เพียงชั่วคราว
Mun mee jing reu bplao reu mun kae piang chua krao
Was it true? Or was it just temporary?
เมื่อเธอใกล้ใคร
Meua tur glai krai
When you’re near someone else

ที่พูดว่าไปกับเพื่อนเสมอ
Tee poot wah bpai gup peuan samur
You always say you’re going out with friends
อยากรู้ที่จริงเธอไปกับใคร
Yahk roo tee jing tur bpai gup krai
I want to know who you’re really going with
บอกฉันว่าเขาเป็นเพื่อนใช่ไหม
Bauk chun wah kao bpen peuan chai mai
You’ll tell me he’s a friend, right?
กับเขาฉันคงกลายเป็นเพื่อนเธอ
Gup kao chun kong glai bpen peuan tur
And I’m sure when you’re with him, I become your friend

(*,**,**)

หรือเป็นแค่คำคุ้นปากของคนหลายใจ
Reu bpen kae kum koon bpahk kaung kon lai jai
Or are those just familiar words for an unfaithful person?

Title: เธอขี้เหงา เขาขี้เอาใจ / Tur Kee Ngao Kao Kee Ao Jai (You’re Lonely, He’s Pleasing)
Artist: Sunshine
Album: Sunshine
Year: 2009

คบเธอมาตั้งนานแต่เพิ่งจะรู้
Kop tur mah dtung nahn dtae perng ja roo
I dated you for a long time, but I’ve just realized
ความสัมพันธ์ของเธอที่มีกับเขา
Kwahms um pun kaung tur tee mee gup kao
The relationship you have with him
ฉันต้องทนเฝ้ามองด้วยความปวดร้าว
Chun dtaung ton fao maung duay kwahm bpuat rao
I must endure watching with heartache
เอามีดแทงฉันเลยยังดีซะกว่า
Ao meet kon taeng chun loey yung dee sa gwah
Stabbing myself with a knife would better

(*) ล้มตัวนอนหลับไม่ลง ฉันคงอยู่จนเช้า
Lom dtua naun lup mai long chun kong yoo jon chao
Lying down, I can’t sleep, I’m up until morning
ไม่อยากจำว่าฉันต้องเป็นคนเก่า
Mai yahk jum wah chun dtaung bpen kon gao
I don’t want to remember that I must be your ex
เมื่อเขาเดินเข้ามา
Meua kao dern kao mah
When he showed up

(**) เพราะเธอขี้เหงา ส่วนเขาก็ขี้เอาใจ
Pror tur kee ngao suan kao gor kee ao jai
Because you’re lonely, as for him, he’s pleasing
ฉันคงต้องยอมเสียเธอใช่ไหม ถ้าจบแบบนี้
Chun kong dtaung yaum sia tur chai mai tah jop baep nee
I must agree to losing you, right? If it ends like this
เมื่อไรที่เหงา ก็เห็นเขาถึงตัวเธอก่อนทุกที
Meua rai tee ngao gor hen kao teung dtua tur gaun took tee
Whenever you’re lonely, it seems like he reaches you first every time
ส่วนฉันที่อยู่ทางนี้
Suan chun tee yoo tahng nee
As for me on this path
ต้องรับความจริงที่มีแล้วไปให้พ้นทาง
Dtaung rup kwahm jing tee mee laeo bpai hai pon tahng
I must accept the reality and let you go

แม้ว่าฉันต้องการจะดึงเธอไว้
Mae wah chund taung gahn ja deung tur wai
Though I want to pull you back
แต่ก็ทำได้เพียงแค่ก้าวออกมา
Dtae gor tum dai piang kae gao auk mah
All I can do is step out
เธอกับเขาก็เดินออกไปช้าๆ
Tur gup kao gor dern auk bpai chah chah
You and he are walking out slowly
โดยไม่ยอมหันมาดูใจฉันเลย
Doy mai yaum hun mah doo jai chun loey
All the while refusing to turn and look at my heart

(*,**)

ต้องปล่อยมือเธอให้เขาไป
Dtaung bploy meu tur hai kao bpai
I must let go of your hand and give it to him
ต่อจากนี้ถ้าเขาคือคนใหม่
Dtor jahk nee tah kao keu kon mai
From now on, if he’s your new man
ตัดเธอไปให้ไกลจากเธอ
Dtut tur bpai hai glai jahk tur
I’ll cut you out and get far away from you

(**)

ส่วนฉันก็เจ็บอย่างนี้
Suan chun gor jep yahng nee
As for me, hurting like this,
ต้องรับความจริงที่มีแล้วไปให้พ้นเธอ
Dtaung rup kwahm jing tee mee laeo bpai hai pon tahng
I must accept the reality and let you go

Title: คนชั่วคราว / Kon Chua Krao (Temporary Person)
Artist: Sunshine
Album: [Single]
Year: 2013

จากวันนั้น เธอก็ยังไม่แน่ใจ
Jahk wun nun tur gor yung mai nae jai
Since that day, you’re still not sure
ใครคือคนสุดท้ายที่เธอตามหา
Krai keu kon soot tai tee tur dtahm hah
Who is the final person you’ve been searching for
เจ็บจากเขาให้ฉันคอยซับน้ำตา
Jep jahk kao hai chun koy sup num dtah
The pain from him has me drying your tears
ปากบอกว่ารักแต่ข้างในลึกๆ
Bpahk bauk wah ruk dtae kahng nai leuk leuk
Your mouth says it loves me, but deep inside
ไม่เคยลืมเขาได้เลย
Mai koey leum kao dai loey
You’ve never forgotten him

(*) แล้ววันหนึ่งก็จบ เมื่อเขาได้เดินกลับมา
Laeo wun neung gor jop meua kao dai dern glup mah
And one day, it ended when he came back
ยืนงงๆ หัวใจมันชาจ้องมองเธอไป
Yeun ngong ngong hua jai mun chah jaung maung tur bpai
I’m standing confused, my heart is numb staring at you
แม้จะทำทุกอย่าง เพื่อยื้อเวลาเอาไว้
Mae ja tum took yahng peua yeu welah ao wai
Though I did everything to hold back the time
จะเอาชนะหัวใจ แต่แพ้ใจที่ผูกพัน
Ja ao chana hua jai dtae pae jai tee pook pun
I’ll win your heart but lose to your relationship

(**) แค่เพียงอยากรักเธอชั่วชีวิต
Kae piang yahk ruk tur chua cheewit
I just want to love your for a moment in my life
แต่เธอกลับคิดกันเพียงชั่วคราว
Dtae tur glup kit gup piang chua krao
But you ended up thinking only temporarily with me
รับฟังปัญหาต่างๆ เวลาเธอเศร้า
Rup fung bpunhah dtahng dtahng welah tur sao
I listened to your different problems when you were sad
เยียวยารักษาแผลใจ
Yiao yah ruk sah plae jai
And treated the wounds in your heart

(***) เข้าใจเธอนะ ว่าไม่ได้หลอกกัน
Kao jai tur na wah mai dai lauk gun
I understand that you didn’t deceive me
ต้องโทษที่ฉันคิดเองจนหวั่นไหว
Dtaung toht tee chun kit eng jon wun wai
I must apologize for thinking so much I got nervous
ที่วาดฝันตัวเธอไปมากมาย
Tee waht fun dtua tur bpai mahk mai
For fantasizing about you so much
สุดท้ายต้องเจียมหัวใจคิดไปเอง
Soot tai dtaung jiam hua jai kit bpai eng
In the end, I must humble my heart to think by myself

แต่อย่างน้อย วันที่ฉันต้องเสียใจ
Dtae yahng noy wun tee chun dtaung sia jai
But at least when I’m upset
แต่มันเป็นวันสดใสของเธอ
Dtae mun bpen wun sot sai kaung tur
It’s a bright day for you
ขอบคุณนะ กับวันเวลาที่ได้เจอ
Kaup koon na gup wun welah tee dai jur
Thank you for the moments we met
สำหรับความรัก สัมผัสรอยยิ้ม
Sumrup kwahm ruk sumput roy yim
For the love, the connection, the smiles
ที่ผ่านไปเร็วเหลือเกิน
Tee pahn bpai rew leua gern
That passed by too quickly

(*,**,***,**,***)

รับฟังปัญหาต่างๆ เวลาเธอเศร้า
Rup fung bpunhah dtahng dtahng welah tur sao
I listened to your different problems when you were sad
เยียวยารักษาแผลใจ
Yiao yah ruk sah plae jai
And treated the wounds in your heart

(***)

สุดท้ายแค่ที่พักใจเพียงชั่วคราว
Soot tai kae tee puk jai piang chua krao
In the end, I was just a temporary rest for your heart

Title: อกข้างซ้าย / Auk Kahng Sai (The Left Side of My Chest)
Artist: Sunshine
Album: [Single]
Year: 2011

ใบหูข้างซ้ายมันได้ยินมาจริงจัง ว่าเธอกำลังจะจากไป
Bah hoo kahng sai mun dai yin mah jing jung waht ur gumlung ja jahk bpai
My left ear has sincerely heard that you’re about to leave me
ใบหูข้างขวามันก็รับรู้มาไม่ต่างกัน ฉันแน่ใจ
Bai hoo kahng kwah mun gor rup roo mah mai dtahng gun chun nae jai
My right ear realizes it’s no different, I’m sure of it
ดวงตาข้างซ้ายมันเห็นภาพเธอจังจัง ว่าเธอกำลังไปกับเขา
Duang dtah kahng sai mun hen pahp tur jung jung wah tur tumlung bpai gup kao
My left eye really sees the vision of you leaving with him
ดวงตาข้างขวามันก็เห็นตำตาไม่ต่างกัน ฉันมั่นใจ
Duang dtah kahng kwah mun gor hen dtum dtah mai dtahng gun chun mun jai
My right eye sees for itself that it’s no different, I’m certain of it

(*) ยืนยันว่าฉันไม่หูเฝื่อน และฉันไม่ตาฝาด มันจริงที่เธอจะทิ้งกัน
Yeun yun wah chun hoo feuan lae chun mai dtah faht mun jing tee tur ja ting gun
I can assure you that I’m not hard of hearing and didn’t see anything mistakenly, it’s true that you’ll dump me

(**) อกข้างขวาไม่เป็นไร แต่อกซ้ายมันสะเทือน เหมือนโดนเฉือน กรีดไปข้างใน
Auk kahng kwah mai bpen rai dtae auk sai mun sa teuan meuan dohn cheuan greet bpai kahng nai
The right side of my chest is fine, but the left side is trembling like it’s being sliced and slashed inside
อกข้างซ้ายมันมีใจ ถูกทำร้ายโดยความจริง ว่าโดนทิ้ง ว่าเธอไม่รักฉัน
Auk kahng sai mun mee jai took tum rai doy kwahm jing wah dohn ting wah tur mai ruk gun
The left side of my chest has a heart that’s being destroyed by the truth that you’re dumping me, that you don’t love me
มันฉีกใจให้ฉันล้มทั้งยืน มันเกินฝืนให้ใจข้างในนั้น มันเต้นดีอย่างเดิม
Mun cheek jai hai chun lom tung yeun mun gern feun hai jai kahng nai nun mun dten dee yahng derm
It’s tearing up my heart and striking me down, it’s more than my heart inside can resist, it’s pounding as before

สมองซีกซ้ายมันเข้าใจเป็นอันดี ว่ารักครั้งนี้มันจบแล้ว
Samaung seek sai mun kao jai bpen un dee wah ruk krung nee mun jop laeo
The left lobe of my brain understand’s that it’s good that love this time is ending
สมองซีกขวามันอ่อนล้าและไม่ยอมรับ ไม่เข้าใจ
Samaung seek kwah mun aun lah lae mai yaup rup mai kao jai
The right lobe of my brain is exhausted and refuses to accept it, it won’t understand

(*,**,**)

Title: หยุดเถอะขอร้อง / Yoot Tur Kor Raung (Stop, I’m Begging You)
Artist: Sunshine
Album: [Single]
Year: 2015

เคยไหมสะกดคำว่ารัก คำว่าภักดี คำว่าซื่อตรง เคยไหมรักใครสักคน ด้วยหัวใจ
Koey mai sagot kumw ah ruk kum wah puk dee kum wah seu dtrong koey mai ruk krai suk kon duay hua jai
Have you ever spelled the word love? The word loyal? The word honest? Have you ever loved anyone with your heart?
ขอ….หยุดทำร้ายซะที ปล่อยฉันคนนี้
Kor yoot tum rai sa tee bploy chun kon nee
Please, stop hurting me, let me go
ปล่อยมือให้เดินไปตามทาง
Bploy meu hai dern bpai dtahm tahng
Let go of my hand and let me follow my own path
รัก….เริ่มจะจืดจาง
Ruk rerm ja jeut jahng
Love is beginning to bland
มันเป็นเพราะว่าเธอ เผื่อใจอีกหลายคน
Mun bpen pror wah tur peua jai eek lai kon
It’s because you’re holding out for so many other people

(*) เคยไหมสะกดคำว่ารัก คำว่าภักดี คำว่าซื่อตรง
Koey mai sagot kum wah ruk kum wah puk dee kum wah seu dtrong
Have you ever spelled the word love? The word loyal? The word honest?
เคยไหมรักใครสักคน ด้วยหัวใจ
Koey mai ruk krai suk kon duay hua jai
Have you ever loved anyone with your heart?
รักสนุกไปเพียงวันๆ บนความช้ำของคนที่จริงใจ
Ruk sanook bpai piang wun wun bon kwahm chum kaung kon tee jing jai
A fling that lasts just a few days on the pain of a sincere person
รองรับอารมณ์ไม่ไหว สนุกแค่ไหนฉันทุกข์กว่านั้น
Raung rup ahrom mai wai sanook kae nai chun took gwah nun
I can’t bear the mood, however fun it is for you, I’m suffering more

(**) หยุดเถอะขอร้องได้ไหม หยุดใจที่ใครสักที
Yoot tur kor raung dai mai yoot jai tee krai suk tee
Stop, I’m begging you, please, finally stick to one person
เตือนด้วยความหวังดี ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย
Dteuan duay kwahm wung dee hai chun bpen kon soot tai
I’m warning you with good intentions, let me be the last guy
เลือกสักคนเถอะหนาที่รัก ตัวจริงเธอมีบ้างไหม
Leuak suk kon tur nahtee ruk dtua jing tur mee bahng mai
Choose someone, that’s the duty of love, do you have a real form?
กลัวกรรมสนองเมื่อไหร่ สุดท้ายจะไม่เหลือใคร ไม่รู้จักพอ
Glua gum sanaung meua rai soot tai ja mai leua krai mai roo juk por
When will you be scared of reciprocation? In the end, you won’t have anyone, you’re insatiable

ขอ….ถ้าไม่รักอย่ารั้ง อย่าให้ความหวัง
Kor tah mai ruk yah rung yah hai kwahm wung
Please, if you don’t love me, don’t hold me back, don’t give me hope
ด้วยการหักหลังตอบแทนใจ
Duay gahn huk lung dtaup taen jai
With a knife to the heart in return
ฝืน ทนเจ็บปวดใจ ไม่รักก็ควรจบไป อย่าล้อเล่นใจคน
Feun ton jep bpuat jai mai ruk gor kuan jop bpai yah lor len jai kon
Resisting and enduring the pain, if you don’t love me, we should end things, don’t tease my heart

(*,**,**)

ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย
Hai chun bpen kon soot tai
Let me be the last guy
ก็เลือกสักคนเถอะหนาที่รัก ตัวจริงเธอมีบ้างไหม
Gor leuak suk kon tur nahtee ruk dtua jing tur mee bahng mai
Choose someone, that’s the duty of love, do you have a real form?
กลัวกรรมสนองเมื่อไหร่ สุดท้ายจะไม่เหลือใคร ไม่รู้จักพอ
Glua gum sanaung meua rai soot tai ja mai leua krai mai roo juk por
When will you be scared of reciprocation? In the end, you won’t have anyone left, you’re insatiable
กรรมตามสนองเมื่อไหร่ ถูกเฉดหัวทิ้งวันไหนคงรู้จักพอ
Gum dtahm sanaung meua rai took chet hua ting wun nai kong roo juk por
When will your retribution come? When you’re tossed aside, you’ll realize your limit

Title: คนธรรมดา / Kon Tummadah (Average Guy)
Artist: Sunshine
Album: Sunshine
Year: 2010

ตั้งแต่วันที่เราพบเจอกันมา
Dtung dtae wun tee rao pob jur gun mah
Since the day we met
ฉันเตีอนตัวเองว่าฉันเป็นใครเสมอ
Chun dteuan dtua eng wah chun bpen krai samur
I’ve always reminded myself who I was
สิ่งที่ฉันเรียนรู้ทุกทีที่ใกล้เธอ
Sing tee chun rian roo took tee tee glai tur
The thing I learned every time while near you
ฉันควรจะต้องรักษาระยะห่างไว้
Chun kuan ja dtaung ruk sah raya hahng wai
Was that I should take care of the space between us

(*) พรุ่งนี้จะเป็นยังไง ไม่อยากให้ทำร้ายเธอ
Proong nee ja bpen yung ngai mai yahk hai tum rai tur
However tomorrow will be, I don’t want to hurt you
ฝันของเธออย่าเอามันมาฝากฉันเลย
Fun kaung tur yah ao mun mah fahk chun loey
Don’t take your dreams to me

(**) ก็ฉันมันคนธรรมดา ดอกฟ้าคงสูงเกินไป
Gor chun mun kon tummadah dauk fah kong soong gern bpai
I’m an average guy, the flowers and sky are too tall
มันไม่มีอะไร ไม่มีอะไรจะเทียบกับเธอ
Mun mai mee arai mai mee arai ja tiap gup tur
I don’t have anything, I don’t have anything compared with you
ฉันมันคนธรรมดา ที่ฟ้าแกล้งให้มาเจอ
Chun mun kon tummadah tee fah glaeng hai mah jur
I’m just an average guy heaven has teased by letting me meet you
และมันทำให้รู้ ว่าพอได้ยืนข้างๆเธอ ฉันก็ไม่คู่ควร
Lae mun tum hai roo wah por dai yeun kahng kahng tur chun gor mai koo kuan
And has let me know that as soon as I stood next to you, I’m not suitable for you

อยากให้เธอได้ลองพบเจอใครๆ
Yahk hai tur dai laung pob jur krai krai
I want you to try meeting others
แล้วจำแค่ชื่อฉันไว้ในใจก็พอ
Laeo jum kae cheu chun wai nai jai gor por
And just remembering my name in your heart is enough
เก็บความหลังอย่าให้รบกวนแล้วเดินต่อ
Gep kwahm lung yah hai rop guan laeo dern dtor
Keep the past, don’t let it bother you anymore
เรื่องเดียวแค่ที่ฉันขอให้กันได้ไหม
Reuang diao kae tee chun kor hai gun dai mai
That’s the one thing I ask of you, okay?

(*,**,**)

และมันทำให้รู้ ว่าพอได้ยืนข้างๆเธอ ฉันก็ไม่คู่ควร
Lae mun tum hai roo wah por dai yeun kahng kahng tur chun gor mai koo kuan
And has let me know that as soon as I stood next to you, I’m not suitable for you

Title: ไม่มีหัวใจ / Mai Mee Hua Jai (Without a Heart)
Artist: Sunshine
Album: Hurt Story
Year: 2014

เสียงมือถือของเธอที่ดังขึ้นมา
Siang meu teu kaung tur tee dung keun mah
The sound of your phone goes off
อยากถามว่าใครโทรมา ช่วยตอบได้ไหม
Yahk tahm wah krai toh mah chuay dtaup dai mai
I want to ask you who’s calling, can you answer me
ทำตัวน่าสงสัย ลุกลี้ลุกลนขนาดนั้น
Tum dtua nah song sai look lee look lon kanaht nun
You’re acting suspicious ducking in and out like that
ลุกหนีไปคุยไกลไกล กลัวฉันได้ยิน
Look nee bpai kooey glai glai glua chun dai yin
Rushing off to talk far away, afraid I’ll hear
เธอทำเรื่องนี้จนชินจนเกินรับไหว
Tur tum reuang nee jon chin jon gern rup wai
You act like this until I’m used to it, until it’s more than I can accept
โดนคำถามโดนใจ ก็เหวี่ยงใส่ฉันทุกที
Dohn kum tahm dohn jai gor wiang sai chun took tee
Hit with questions hitting my heart, thrown at me every time

(*) อยู่กันมาตั้งนานเท่าไร อยู่อยู่ก็หมดรักกันเรื่องธรรมดา
Yoo gun mah dtung nahn tao rai yoo yoo gor mot ruk gun reuang tummadah
After being together for so long, running out of love for so long is a common problem
เธอทำอะไรแปลกตา บอกเลยฉันรู้ทัน
Tur tum arai bplaek dtah bauk loey chun roo tun
You’re acting strangely, tell me, I’ve figured it out

(**) เธอเป็นแฟนฉัน หรือเธอเป็นแฟนของใคร
Tur bpen faen chunr eu tur bpen faun kaung krai
Are you my girlfriend, or whose girlfriend are you?
ช่วยตอบหน่อยได้ไหม ถ้ายังเห็นฉันอยู่ตรงนี้
Chuay dtaup noy dai mai tah yung hen chun yoo dtrong nee
Please answer me, if you still see me here
หรืออยู่กับฉันแค่ร่างกาย แต่ใจอยู่ไหนบอกฉันที
Reu yoo gup chun kae rahng gai dtae jai yoo nai bauk chun tee
Are you with me only physically, but where is your heart? Tell me
เธอยังรักฉันไหมคนดี ทำตัวเหมือนแฟนไม่มี ไม่มีหัวใจ
Tur yung ruk chun mai kon dee tum dtua meuan faen mai mee mai me ehua jai
Do you still love me, sweetheart? You’re acting like you don’t have a boyfriend, like you’re without a heart

ยิ่งทำดีให้เธอไปมากเท่าไหร่
Ying tum dee hai tur bpai mahk tao rai
The more good things I do for you
ยิ่งฉันทำลงไปยิ่งไม่มีหวัง ทำให้เธอเจ็บช้ำ
Ying chun tum long bpai ying mai mee wung tum hai tur jep chum
The more I do, the more hopeless I become, the more it makes me hurt
ยิ่งเหมือนฉันเป็นแค่ของตาย
Ying meuan chun bpen kae kaung dtai
The more it’s like I’m just a dead thing

(*,**,**)