Sunny Suwanmethanont

All posts tagged Sunny Suwanmethanont

Title: รักน้องคนเดียวววว / Ruk Naung Kon Diao (I Only Love You)
Artist: UrboyTJ ft. Sunny Suwanmethanon (ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์) and Nichkhun Horvejku (นิชคุณ หรเวชกุล)
Album: OST น้อง.พี่.ที่รัก / Naung Pee Tee Ruk
Year: 2018

คำว่ารัก คำว่ารัก
Kum wah ruk kum wah ruk
The word “love,” the word “love”
พูดว่ารักไม่ยากเท่าไร
Poot wah ruk mai yahk tao rai
It’s not hard to say it
สิ่งที่ฉันกำลังพูดไปอาจฟังดูน้ำเน่า
Sing tee chun gumlung poot bpai aht fung doo num nao
The things that I’m saying might sound emo
อย่าเพิ่งหนี ฉันจะกล่าว
Yah perng nee chun ja glao
Don’t run away yet, I’ll elaborate
อาจไม่มีบทกลอนยืดยาว
Aht mai mee bot glaun yeut yao
I might not have a long poem
You’re the one and only girl for then and now
You’re the one and only girl for then and now

(*) ถ้าหากว่าไม่ลำบาก ก็อยากพูดดังๆ
Tah hahk wah mai lumabhk gor yahk poot dung dung
If it’s not troublesome, I want to shout it out loud
ถ้าไม่เป็นการรบกวน จะพูดมันอีกครั้ง
Tah mai bpen gahn rop guan ja poot mun eek krung
If it’s not a bother, I’ll say it again
สิ่งที่จะได้ฟังคือคำที่ฉันไม่เคยให้ใคร
Sing tee ja dai fung keu kum tee chun mai koey hai krai
The thing that you’ll hear are the words that I’ve never given anyone else
รักน้องคนเดียว รักน้องคนเดียว
Ruk naung kon diao ruk naung kon diao
I love only you, I love only you
รักน้องคนเดียว ไม่ขอข้องเกี่ยวใคร
Ruk naung kon diao mai kor kaung giao krai
I love only you, I don’t want to get involved with anyone else
รักน้องคนเดียว รักน้องคนเดียว
Ruk naung kon diao ruk naung kon diao
I love only you, I love only you
รักน้องคนเดียว คนเดียว คนเดียว
Ruk naung kon diao kon diao kon diao
I love only, only, only you

อาจไม่ดี อาจไม่งาม
Aht mai dee aht mai ngahm
I might be bad, I might not be pretty
อาจจะเผลอทำร้ายหัวใจ
Aht ja plur tum rai hua jai
I might carelessly break your heart
และดูเหมือนว่าฉันไม่แคร์ เป็นแค่วายร้าย (ฉันมันแค่วายร้าย)
Lae doo meuan wah chun mai care bpen kae wai rai (chun mun kae wai rai)
And it seems like I don’t care, I’m just a villain (I’m just a villain)
ไร้เหตุผล เอาแต่ใจ
Rai het pon ao dtae jai
Unreasonable, selfish
เป็นแค่คนที่ไม่เอาไหน
Bpen kae kon tee mai ao nai
I’m just a worthless person
ยิ่งเทียบกับเธอ ฉันมันเป็นคนไม่ได้เรื่องเลย
Ying tiap gup tur chun mun bpen kon mai dai reuang loey
The more I’m compared with you, I’m a good-for-nothing guy

(*)

จะให้เราพูดไอ้คำว่ารัก เป็นร้อยพันครั้ง มันก็ยังไม่พอ
Ja hai rao poot ai kum wah ruk bpen roy pun krung mun gor yung mai por
Saying I love you a hundred thousand times still isn’t enough
มันปฎิเสธเอาไว้ไม่ได้ เมื่อคำว่ารักมัน meaning more
Mun bpadtiset ao wai mai dai meua kum wha ruk mun meaning more
I can’t refuse when the word love is meaning more
เธอเป็นคนเดียวที่เฝ้ารอ ไม่ได้เจ้าชู้ no หน้าหม้อ
Tur bpen kon diao tee fao ror mai dai jao choo no nah mor
You’re the only person whom I’ll wait for, I’m not a player, I’m no flirt
ถ้าเธอมาช้า เราจะรอ cuz คำว่ารักมัน even more ah
Tah tur mah chah rao ja ror cause kum wah ruk mun even more ah
If you take your time, I’ll wait, cause love is even more
เธอเป็นคนเดียวที่เราจะรัก for all my life
Tur bpen kon diao tee rao ja ruk for all my life
You’re the only person whom I’ll love for all my life
ไม่มีเธออยู่เราคงจะตาย i dont wanna lie
Mai mee tur yoo rao kong ja dtai I don’t wanna lie
If I don’t have you, I’ll die, I don’t want to lie
ไม่ได้พูดแบบนี้กับคนทุกคน u know my style
Mai dai poot baep nee gup kon took kon you know my style
I don’t talk like this with everyone, you know my style
Itsurboytj right here and u know im real nice right
It’s your boy TJ, right here, and you know I’m real nice, right?

เพียงเธอคนเดียวเท่านั้น เพียงเธอคนเดียวคนนี้
Piang tur kon diao tao nun piang tur kon diao kon nee
Only you, only you
เพียงเธอคนเดียวที่ฉันรัก
Piang tur kon diao tee chun ruk
Only you whom I love
ความรักไม่มีเหตุผล ความรักไม่มีที่มา
Kwahm rukmai mee het pon kwahmr uk mai mee tee mah
Love doesn’t have a reason, love doesn’t have an origin
โปรดเก็บรักษามันไว้ให้ดี
Bproht gep ruk sah mun wai hai dee
Please take good care of it
รักน้องคนเดียว รักน้องคนเดียว
Ruk naung kon diao ruk naung kon diao
I only love you, I only love you
รักน้องคนเดียว ไม่ขอข้องเกี่ยวใคร
Ruk naung kon diao mai kor kaung giao krai
I only love you, I don’t want to get involved with anyone else
รักน้องคนเดียว รักน้องคนเดียว
Ruk naung kon diao ruk naung kon diao
I only love you, I only love you
รักน้องคนเดียว ไม่เคย ไม่เคย รักใคร
Ruk naung kon diao mai koey mai koey ruk krai
I only love you, I’ll never ever love anyone else

   

คำร้อง ปิยวัฒน์ มีเครือ / ธเนศ วรากุลนุเคราะห์
ทำนอง ประทีป สิริอิสสระนันท์ / สมชัย ขำเลิศกุล
เรียบเรียง ประทีป สิริอิสสระนันท์

Title: เรื่อยๆไปจนแก่ / Reuay Reuay Bpai Jon Gae (Continuously Until We’re Old)
Artist: Sunny Suwanmethanont
Album: OST เนื้อคู่…อยากรู้ว่าใคร / Neua Koo Yahk Roo Wah Krai
Year: 2010

คือว่าคือ เอ่อคือว่าวันนี้
Keu wah keu ur keu wah wun nee
So, yeah, today
มันมีไอเดียมานำเสนอให้กัน
Mun mee idea mah num sanur hai gun
I have an idea to present to you
คือว่าเรา อ่าแบบว่ามาอยู่ด้วยกัน
Keu wah rao ah baep wah mah yoo duay gun
Could we, uh, like, stay together?
อยู่กันไป ไปถึงไหนถึงกัน
Yoo gun bpai bpai teung nai teung gun
Stay together for as long as possible?

(*) ปีสองปี สามปี สี่ปี ห้าปี
Bpee saung bpee sahm bpee see bpee hah bpee
A year, two years, three years, four years, five years
เราจะมีกันอย่างนี้ได้ไหม
Rao ja mee gun yahng nee dai mai
Can we be together like this
เป็นสิบปี ยี่สิบปีเรื่อยไป
Bpen sip bpee yee sip bpee reuay bpai
For ten years, for twenty years, forever?
ขอให้เธอรับไว้พิจารณา
Kor hai tur rup wai pijahnnah
I hope you will consider it

รู้ฉันมีข้อเสียเต็มไปหมด ไม่มีอนาคตแบบสุดๆ
Roo chun mee kor sia dtem bpai mot mai mee anahkot baep soot soot
I know I’m full of bad habits, I don’t have a perfect future
ปากก็หมาระรานไม่หยุด แต่ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน
Bpahk gor mah rarahn mai yoot dtae chun chun chun chun
My mouth is also meddlesome without stop, but I, I, I, I

(**) ฉันอยากเห็นเธอทุกวัน เช้าสายบ่ายค่ำ
Chun yahk hen tur took wun chao sai bai kum
I want to see you every day, morning, afternoon, evening, and night
อยากเห็นเธอตอนแก่จัง มันดีที่เราอยู่ด้วยกัน
Yahk hen tur dtaun gae jung mun dee tee rao yoo duay gun
I want to se eyou when you’re old, it’s good if we stay together
มันดีอย่างกับฝัน จะอยู่ด้วยกันไปจนแก่ไหม
Mun dee yahng gup fun ja yoo duay gun bpai jon gae mai
It’s good like a dream, will we stay together until we’re old?

(*)

รู้เธอมีข้อเสียเต็มไปหมด
Roo tur mee kor sia dtem bpai mot
I know you’re full of bad habits
ปี๊ดวีนแตก ขี้งอน แบบฝุดฝุด
Bpeet ween dtaek kee ngaun baep foot foot
You throw tantrums and are extremely pouty
สิวก็ขึ้นที่คางไม่หยุด แต่ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน
Siew gor keun tee kwahng mai yoot dtae chun chun chun chun
You can’t stop the acne that pops up on your chin, but I, I, I, I

(**)
ถึงไหนถึงกันไปจนแก่นะ มันดีจริงๆ นะ
Teung nai teung gun bpai jon gae na mun dee jing jing na
As long as possible, until we’re old, it would be really great