Sticker

All posts tagged Sticker

Title: Sticker
Artist: Gun Napat (กัน นภัทร)
Album: [Single]
Year: 2018

เธอไลน์มา เป็นสติ้กเกอร์รูปใหม่
Tur line mah bpen sticker roop mai
I received your Line message, it was a new sticker
ที่ไม่เข้าใจว่าพยายามสื่อสาร เรื่องอะไร
Tee mai kao jai wah payayahm seu sahn reuang arai
That I don’t understand what you’re trying to communicate
และเธอคุยมา ดีกรีก็เหมือนทั่วๆไป
Lae tur kooey mah dee gree gor meuan tua tua bpai
And you talk with the usual degree
แต่สติ๊กเกอร์รูปใหม่ มันทำให้ใจฉันนั้นเริ่มหวั่นไหว
Dtae sticker roop mai mun tum hai jai chun mun rerm wun wai
But that new sticker makes my heart start to shake

(*) หรือเธอจะเริ่มมีใจให้ฉันมากเกินกว่า
Reu tur ja rerm mee jai hai chun mahk gern gwah
Have you started developing feelings for me that are more than
แค่เพื่อนที่มา แค่เพียงพูดและคุยทักทายเท่านั้น
Kae peuan tee mah kae piang poot lae kooey tuk tai tao nun
Just a friend whom you just chat with and say hello to?
แต่พอฉันลองส่ง สติ๊กเกอร์ที่เกินกว่าเป็นเพื่อนกัน
Dtae por chun laung song sticker tee gern gwah bpen peuan gun
But as soon as I tried to send a sticker that we were more than just friends
แต่เธอนั้นกลับไม่ตอบ สัญญาณอะไรกลับมา สักคำ
Dtae tur nun glup mai dtaup sunyahn arai glup mah suk kum
You didn’t reply any sort of signal at all

(**) ตกลงเธอต้องการอะไรถึงส่งมา ในเวลาที่ฉันมีเธอในฝัน
Dtok long tur dtaung gahn arai teung song mah nai welah tee chun mee tur nai fun
What did you want that made you send that to me when I have you in my dreams?
มันมองได้สองทางอย่างหนึ่งก็เป็นแค่เพียงเพื่อนกัน
Mun maung dai saung tahng yahng neun ggor bpen kae piang peuan gun
It can be taken two ways, one of which is just friends
แต่อีกทางนั้น ทำให้ฉันแอบคิดว่าฉันกำลังมีสิทธิใช่ไหม
Dtae eek tahng nun tum hai chun aep kit wah chun gumlung mee sit chai mai
But the other way makes me secretly think that I’ve got a chance, right?

จะส่งรูปอะไร ที่ทำให้ดูไม่คิดมาก
Ja song roop arai tee tum hai doo mai kit mahk
What picture should I send that makes it seem like I’m not over-thinking this?
และดูไม่เหมือนอยาก ที่จะรีบไปเร่งเธอ
Lae doo mai meuan yahk tee ja reep bpai reng tur
And that doesn’t make it seem like I want to rush you?
ต้องใช้คำแบบไหน ถึงจะดูไม่สะเหล่อ
Dtaung chai kum baep nai teung ja doo mai salur
Which words should I use so I won’t seem so clueless?
แต่ก็แรงพอให้เธอ ได้รู้สึกอะไรนิดนิดเหมือนกัน
Dtae gor raeng por hait ur dai roo seuk arai nit nit meuan gun
But that are strong enough to make you feel a little something too?

เพราะว่าเหมือน
Pror wah meuan
Because it’s like you’ve
(*,**,**,**)

   

Produced ,คำร้อง,ทำนอง,เรียบเรียง : บอย โกสิยพงษ์
Mixed&Mastered สุธี แสงเสรีชน
Guitar : ชินพัฒน์ หงส์อัมพร
Bass : กรกฏ ศรีธวัชชัย
Keyboard : สร้างสรรค์ วัฒนกุล
Chorus : อภิชา สุขแสงเพ็ชร
Drum Programming : สามิตร ดิษฐสูงเนิน

   

This song is super cute, super catchy, and tells a modern story that’s sure to be relatable to many~

Title: Sticker
Artist: Bodyslam
Album: คราม / Krahm (Indigo)
Year: 2010

ใครต่อใครก็เตือนประจำ ขับรถสีดำมันไม่น่าดู
Krai dtau krai gor dteuan prajum kup rot see dum mun mai nah doo
Everyone’s always warning me that driving a black car doesn’t look too good
ดวงชะตาจะไม่ค่อยดี ถ้าให้เข้าทีต้องสีชมพู
Duang cha dtah jao mai koy dee ja hai kao tee dtaung see chompoo
My luck won’t be good, if I want to make it better, it should be pink

ก็รู้ แต่ให้เปลี่ยนทั้งคัน คงยังไม่ไหว
Gor roo dtae hai plian tung kyo kong yung mai wai
I know this, but if you want me to change my whole car, it probably can’t be done
เศรษฐกิจไม่ดี เงินต้องเก็บไว้
Settagit mai dee ngern dtaung gep wai
The economy is bad, I have to save my money
ทำได้เพียงแค่เอา สติ๊กเกอร์แปะท้ายรถไป
Tum dai piang kae ao sticker pae tai rot pai
All I can do is take a sticker and put it on my bumper
ให้มันเป็นสีชมพู
Hai mun pen see chompoo
To make it pink

แค่ให้หัวใจของเราได้รู้
Kae hai hua jai kong rao dai roo
At least our hearts can know
ว่ารถคันนี้เป็นสีชมพู
Wah rot kun nee pen see chompoo
That this car is pink
ไปไหนก็ไปกันทุกคืนทุกวัน ขับแล้วโล่งใจ
Pai nai gor pai gun tookkeun took wun kup laeo lohng jai
No matter where, we’ll go forever, every night, every day, I drive and my heart is at ease
เมื่อความสุขมากพอ ชีวิตก็สู้ต่อกันไป (ก็มันเป็นสีชมพูยังไงล่ะ)
Meua kwahm sook mahk pau cheewit gor soo dtau gun pai (gor mun pen see chompoo yung ngai la)
When happiness is more than enough, our lives can fight on (Let it be pink)

เรื่องไม่ดี ไม่งามมากมาย
Reuang mai dee mai ngahm mahk mai
So many bad and ugly things
จนโลกวุ่นวายกลายเป็นสีดำ
Jon lahk woon wai glai pen see dum
Until the world is mixed up and turned black
ถ้าหากคนเรายังรักกันดี
Tah hahk kon rao yung ruk gun dee
If we humans would still love each other
โลกใบที่มีคงไม่บอบช้ำ
Lohk bai tee mee kong mai baup chum
The world we have wouldn’t be bruised

ก็รู้ แต่ให้เปลี่ยนทั้งโลก คงทำไม่ไหว
Gor roo dtae hai plian tung lohk kon tum mai wai
I know this, but to change the whole world probably can’t be done
เป็นคนธรรมดา ให้ทำอย่างไร
Pen kon tummada hai tum yung rai
I’m just a regular person, what do you want me to do?
หรือว่าคงต้องเอาสติกเกอร์แปะโลกนี้ไว้
Reu wah kong dtaung ao sticker pae lohk nee wai
Or maybe I have to take a sticker and put it on this world
ให้มันเป็นสีชมพู
Hai mun pen see chompoo
To make it pink

แค่ให้หัวใจของเราได้รู้
Kae hai hua jai kaung rao dai roo
At least our hearts can know
ว่าโลกใบนี้เป็นสีชมพู
Wah lohk bai nee pen see chompoo
That this world is pink
รอยยิ้มมีให้กัน ทุกคืนทุกวัน ต่างก็ชื่นใจ
Roy yim mee hai gun took keun took wun dtahng gor cheun jai
Have a smile for each other, every night and every day, we’ll all be happy
เมื่อรักกันมากพอ โลกนี้จึงน่าอยู่เพียงใด
Meua ruk gun mahk por lohk nee jeung nah yoo piang dai
When our love is more than enough, how much more livable would this world be?

(โลกที่ยังร้อน มันยังร้อน ยังคงร้อน ยังมีความรัก
(Lohk tee yung raun mun yung raun yung kong raun yung mee kwahm ruk)
(The world is still hot, it’s still hot, still hot, it still has love)
ให้รักเป็นดังสายลมช่วยดับร้อน
Hai ruk pen dung sai lom chuay dup raun
Let love be like like the wind to help cool the heat
ฟ้าที่ยังร้อง มันยังร้อง ยังคงร้อง น้ำตานองฟ้า
Fah tee yung raung mun yung raung yung kong raung num dtah naung fah
The sky is still crying, it’s still crying, still crying, tears flood the sky
ร้องไปเถอะจะคลายหายเหนื่อยล้า
Raung pai tur ja klai hai neuay lah
Go ahead and cry, it’ll alleviate your exhaustion
กับรักที่เคยร้าว ใจยังร้าว ความปวดร้าว ใจยังเหน็บหนาว
Gup ruk tee koey rao jai yung rao kwahm puat rao jai yung nep nao
With a love that was broken, a heart that’s still broken, hurting, a heart that’s still cold
รักเป็นดั่งเชื้อไฟให้ชีวิต
Ruk pen dung cheua fai hai cheewit
Let love be like a source of life
กับโลก ในวันนี้ จากเดือนนี้ ใจดวงนี้ ยังมีความหวัง
Gup lohk nai wun nee jahk deuan nee jai duang nee yung mee kwahm wung
With the world today, from this month, this heart still has love
แม้จะหนักเท่าไร แม้จะเหนื่อยแค่ไหน เพียงใจยังมีรัก
Mae ja nuk tao rai mae ja neuay kae nai piang jai yung mee ruk
no matter how heavy it’ll be, no matter how tiring it’ll be, as long as the heart still has love
ให้มันเป็นสีชมพู
Hai mun pen see chompoo
Let it be pink

แค่ให้หัวใจของเราได้รู้
Kae hai hua jai kaung rao dai roo
At least our hearts can know
ว่าโลกใบนี้เป็นสีชมพู
Wah lohk bai nee pen see chompoo
That this world is pink
รอยยิ้มมีให้กัน ทุกคืนทุกวัน ต่างก็ชื่นใจ
Roy yim mee hai gun took keun took wun dtahng gor cheun jai
Have a smile for each other, every night and every day, we’ll all be happy
เมื่อทุกอย่างสดใส อะไรอะไรก็สีชมพู
Meua took yang sot sai arai arai gor see chompoo
When everything is bright, everything is pink
ที่ไหนเมื่อไร ใครๆก็รู้
Tee nai meua rai krai krai gor roo
Wherever, whenever, everyone will know
แค่ใจดวงนี้เป็นสีชมพู
Kae jai duang nee pen see chompoo
As long as this heart is pink
รอยยิ้มมีให้กัน ทุกคืนทุกวัน ต่างก็เข้าใจ
Roy him mee hai gun took keun took wun dtahng gor kao jai
Have a smile for each other, every night and every day, we’d all understand
ให้ร่วมกันด้วยรัก โลกนี้จึงงดงามเพียงใด
Hai ruam gun duay ruk lohk nee jeung ngot ngahm piang dai
Living together and loving each other, how beautiful would this world be?

   
((Rap parts from the live version))

รถคันนี้สีชมพูจะแปะมันไว้ทำไม สีดำชัด ๆยิ่งเห็นยิ่งไม่เข้าใจ
Rot kun nee see chompoo ja bpae mun wai tummai see dum chut chut ying hen ying mai kao jai
Why stick pink on this car? You’re vivid black, the more I see, the more I don’t understand
งมงายหรือว่ากวนช่วยบอกหน่อยได้ไหม เขียนอย่างทำอย่างนี่ละ style ใคร
Ngom ngai reu wah guan chuay bauk noy dai mai kian yahng tum yahng nee lae style krai
If you’re gullible or annoyed, please tell me, writing and acting like this, who’s style is it?
ไปอาบอบนวด ให้บ้างค้าประเวณี สนามมวยธรรมเนียบทนายเปิดอยู่หน้าเวที
Bpai ahp aup nuat hai bahng kah bprawaynee sanahm muay tum nia bot nai bpert yoo nah waytee
Going to a massage parlor to pick up a prostitute, or a classy Muay Thai stadium, your lesson begins on stage
โกหกกันทำไม ไม่เข้าใจตอบผมทีมือถือสากปากถือศีลเป็นอย่างเงี๊ยะทุกที
Goh hok gun tummai mai kao jai dtaup pom tee meu teu sahk bpahk teu seel bpen yahng ngia took tee
Why lie to each other? I don’t understand, tell me, being profane on your cell phone, but following the Buddhist precepts like this every time

ถ้าหากผมมีสติ๊กเกอร์วิเศษ ผมจะแปะสงครามด้วยรูปลอกรูปขบวนพาเหรด แปะบนการคุกคาม ด้วยรูปนางงาม
Tah hahk pom mee sticker wiset pom ja bpae song krahm duay roop lauk roop kabuan pah ret bpae bon gahn kook krahm duay roop nahng ngahm
If I had a special sticker, I’d stick it on war with a decal image of a parade, I’d stick it on threats with a beautiful picture
แปะประนีประนอมและความปราณีบนประณาม หมือนดังคนรุ่นแม่แปะผงพิเศษบนสิว
Bpae bpranee bpranaum lae kwahm bprahnee bon bpranahm meuan dung kon roon mae bpae pong piset bon siew
I’d stick compromise and kindness on condemnation like a teenager’s mom puts special medicine on his acne
ผมจะแปะน้ำใจบนภัยพิบัติหยุดความหิว แปะดอกสันติภาพ ให้บานเต็มทุ่ง ให้กลิ่นมันหยุดกลิ่นดินปืนดินประระสิว
Pom ja bpae num jai bon pai pibut yoot kwahm hiew bpae dauk sundtipahp hai bahn dtem toong hai glin mun yoot glin din bpeun din bprarasiew
I’d stick compassion on disasters to stop hunger, I’d stick pictures of peace flowers to fill the walls with fields so the smell of it can stop the smell of gunpowder that mars the land like acne

สติ๊กเกอร์สีชมพูทุกคนมีมันอยู่ในใจ ควักมันออกมาแล้วก็แปะมันเข้าไป ช่วยกันคนละอันไม่ชมพูให้รู้ไป
Sticker see chompoo took kon mee mun yoo nai jai kwuk mun auk mah laeo gor bpay mun kao bpai chuay gun kon la un mai chompoo hai roo bpai
Everyone has a pink sticker in their hearts, dig it out and stick it somewhere, help other people who aren’t pink get to know
แปะมันให้ทั่วโลกเริ่มจากที่นี่ประเทศไทย แปะปากกระบอกปืน แปะป่าให้สะเทือน แปะผู้ก่อการร้าย
Bpae mun hai tua lohk rerm jahk tee nee bpratayt thai bpae bpahk grabauk bpeun bpae bpah hai sateuan bpae poo gor gaun rai
Stick them all over the world, start here in Thailand, stick them over the muzzle of a gun, go crazy sticking them and shake things up, stick them on terrorists
แปะท่อไอเสียรถในเมือง แปะคนหิวกระหาย แปะคนที่โกรธเคือง แปะกระทั่งระดมม๊อบที่เผาบ้านเผาเมือง
Bpae tor ai sia rot nai meuang bpae kon hiew grahai bpae kon tee groht keuang bpae gahn tung radum maup tee pao bahn pao meuang
Stick them on the exhaust pipes of cars in the city, stick them on hungry and thirsty people, stick them on angry people, stick them until you assemble a mob to burn down houses and burn down the city

แต่โลกยังหมุนติ้ว และเราไม่ใช่โดเรม่อน เพราะยังมีสีโกคู สีปิ๊กาจูในโปเกม่อน
Dtae lohk yung moon dtiew lae rao mai chai doraemon pror yung mee see goku see Pikachu nai pokemon
But the world still spins, and we’re not Doraemon, because there’s still the color of Gokuand the color of Pikachu from Pokemon
โลกยังมีคนโกง มีคนใจดำ มีคนกะล่อน มีเฮโรอีน แอมเฟตามีน ยาไอซ์ ยาอี และใบกะท่อม
Lohk yung mee kon gohng mee kon jai dum mee kon galaun mee heroin amphetamine yah ice yah ee lae bai gataum
The world still has swindlers, it has black-hearted people, it has heroin, amphetamines, meth, and cocaine
กล่อม ใจตัวเองให้ลืมไปก่อน วันนี้เปลี่ยนโลกไม่ได้เรามายิ้มให้ตัวเองกันก่อน ถ้าใครเขาไม่รัก
Glaum jai dtua eng hai leum bpai gaun wun nee bplian lohk mai dai rao mah yim hai dtua eng gun gaun tah krai kao mai ruk
Let’s calm our own hearts and forget it, today we can’t change the world, so let’s smile at ourselves first, if someone doesn’t love us
วันนี้มารักตัวเองกันก่อน มากู่ร้องบทเพลงให้ดังก้องโลกกันก่อน
Wun nee mah ruk dtua eng gun gaun mah goo raung bot pleng hai dung gaung lohk gun gaun
Let’s love ourselves today, let’s belt out this song to echo throughout the world