Sqweez Animal

All posts tagged Sqweez Animal

Title: ดอกไม้ / Dauk Mai (Flowers)
Artist: Sqweez Animal
Album: [Single]
Year: 2020

มีช่อดอกไม้ มาให้เธอ
Mee chor dauk mai mah hai tur
I have a bouquet of flowers for you
อยากให้รู้ ว่ายังคิดถึงอยู่ทุกวัน
Yahk hai roo wah yung kit teung yoo took wun
I want to let you know that I still miss you every day
เธอก็รู้ ใครก็รู้
Tur gor roo krai gor roo
You know, everyone knows
สิ่งที่เราเป็นอยู่ไม่ตรงกับใจที่ให้กัน
Sing tee rao bpen yoo mai dtrong up jai tee hai gun
The things we are doesn’t match the hearts we’ve given each other

(*) ฉันยังคงผูกพันกับเธอ ในใจมีเพียงแต่เธอ
Chun yung kong pook pun gup tur nai jai mee piang dtae tur
I’m still connected to you, in my heart I only have you
ไม่ว่าเวลาเปลี่ยนไป ยังคงคิดถึงเธอในใจ
Mai wah welah bplian bpai yung kong kit teung tur nai jai
Even though time passes by, I still miss you in my heart
ยังคงเป็นคนคนนั้น เวลาไม่เคยเปลี่ยนฉัน
Yung kong bpen kon kon nun welah mai koey bplian chun
I’m still that guy, time has never changed me
ยังคงมั่นคงต่อกัน ไม่เปลี่ยน ยังรักเธอ
Yung kong mun kong dtor gun mai bplian yung ruk tur
I’m still certain about you, I haven’t changed, I still love you

(**) ส่งดอกไม้บอกเธอ ให้รู้ว่าภายในใจฉัน
Song dauk mai bauk tur hai roo wah pai nai jai chun
I send you flowers to tell you that in my heart
มีเธอเพียงเท่านั้น
Mee tur piang tao nun
I only have you
ส่งดอกไม้บอกเธอ ให้รู้ว่าเรายังรักกัน
Song dauk mai bauk tur hai roo wah rao yung ruk gun
I send you flowers to tell you that we’re still in love

อาจจะช้า
Aht ja chah
It might be a little late
แต่อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเวลาไม่ได้พาเธอให้หายไป
Dtae yahng noy gor dai roo wah welah mai dai pah tur hai hai bpai
But at least you can know that time has never led you away
ยังคงอยู่ในใจฉัน
Yung kong yoo nai jai chun
You’re still in my heart

(*,**,**)

ส่งดอกไม้บอกเธอ ให้รู้ว่าภายในใจฉัน (มีเธอเพียงเท่านั้น มีเธอเพียงเท่านั้น)
Song dauk mai bauk tur hai roo wah pai nai jai chun (mee tur piang tao nun mee tur piang tao nun)
I send you flowers to tell you that in my heart (I only have you, I only have you)
(ยังรักเธออยู่แต่ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน)
(Yung ruk tur yoo dtae gor mai roo tummai meuan gun)
(I still love you, but I don’t know why)
ส่งดอกไม้บอกเธอ ให้รู้ว่าเรายังรักกัน (มีเธอเพียงเท่านั้น)
Song dauk mai bauk tur hai roo wah rao yung ruk gun (meet tur piang tao nun)
I send you flowers to tell you that we’re still in love (I only have you)
(ยังรักเธออยู่ในใจก็รู้ว่าเธอยังมีฉัน)
(Yung ruk tur yoo nai jai gor roo wah tur yung mee chun)
(I still love you in my heart, I know you still have me too)

เป็นอะไรก็ไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้
Bpen arai gor mai roo arai gor mai roo arai gor mai roo arai gor mai roo arai gor mai roo arai gor mai roo arai gor mai roo
I don’t know what it is, I don’t know, I don’t know, I don’t know, I don’t know, I don’t know, I don’t know

ฉันยังคงผูกพันกับเธอ ในใจมีเพียงแต่เธอ
Chun yung kong pook pun gup tur nai jai mee piang dtae tur
I’m still connected to you, in my heart I only have you
ฉันยังคงผูกพันกับเธอ ในใจมีเพียงแต่เธอ
Chun yung kong pook pun gup tur nai jai mee piang dtae tur
I’m still connected to you, in my heart I only have you
ฉันยังคงผูกพันกับเธอ ในใจมีเพียงแต่เธอ
Chun yung kong pook pun gup tur nai jai mee piang dtae tur
I’m still connected to you, in my heart I only have you

   

Written and Composed : Win Sirivongse
Arranged : Win Sirivongse, Singha Musigapong
Produced : Win & The SQ Crew
Mixed : Gritatham Khaojang at Roller studio
Mastered : Pete Tanskul at 8Bit Mixlab
Studio : Silver Lining Studio

   

No matter how up-beat it is, it seems every emotional Sqweez Animal song can be understood as being about the late Singha… ㅠㅠ I like how they even credited him for arranging it too… Poor Win, all those emotions he must still be feeling, continuing the band on his own in Singha’s honor

Title: Love is Blind
Artist: Sqweez Animal
Album: [Single]
Year: 2019

เคยถามตัวเองบ้างมั้ย ว่ารักอะไรยังไงที่ตัวของเขา ทั้งที่เรายังเหงาทุกที
Koey tahm dtua eng bahng mai wah ruk arai yung ngai tee dtua kaung kao tung tee rao yung ngao took tee
Have you ever asked yourself what love is to them, even though you’re still lonely every time?
เคยถามตัวเองบ้างมั้ย ว่าทำไมเราถึงยังรอ
Koey tahm dtua eng bahng mai wah tummai rao teung yung ror
Have you ever asked yourself why you’re still waiting?

(*) รอเรื่อยไป รอเมื่อสาย
Ror reua bpai ror meua sai
Continuously waiting, waiting when it’s too late
จะร้องฟูมฟาย หรือร้องโวยวาย สุดท้ายก็มีแค่เหลือเพียงวันที่ผ่านมา
Ja raung foom fai reu raung woy wai soot tai gor mee kae leua piang wun tee pahn mah
Wail and sob, in the end, all that’s left is just the days of the past
รักได้ตายไปแล้วครั้งนี้ ยอมรับสักทีจะหนีความจริงได้กี่วัน
Ruk dai dtai bpai laeo krung nee yaum rup suk tee ja nee kwahm jing dai gee wun
Love already died this time, accept it, how many days can you run from the truth?
วันนี้เขา ไม่อยู่…
Wun nee kao mai yoo
Today, they’re not here
Love is blind and love is gone
Love is blind, and love is gone

หยุดเวลาความรักที่หมด หมดเวลาให้รักเก่าๆ เพราะมันไม่มีความหมาย
Yoot welah kwahm ruk tee mot mot welah hai ruk gao gao pror mun mai mee kwahm mai
Stop the time spend on finished love, time’s up for old love because it’s meaningless
บอกตัวเองว่ารักต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าวันนั้น
Bauk dtua eng wah ruk dtaung bplian bplian bpen wun proong nee tee dee gwah wun nun
I tell myself that love must change, change to a tomorrow that’s better than the day before

(*)

Love has gone and I just can’t help thinking of you still
Thinking of you
Thinking of you

   

Co-Produced by Win Sirivongse , Kevin Inthawong , Ayu Charuburana
Arranged by Kevin Inthawong & Win Sirivongse
Music / Lyrics / Guitar by Win Sirivongse
Rhodes / Sampling / Drums / Bass / Synth by Kevin Inthawong
Recorded at Silver lining Studio
Mix and Mastering : Pete Tanskul at 8bitmixlab

   
Win has every right and absolutely should continue on with his musical career since Singha’s death, but I think it will always be a little sad to hear a new single from Sqweez Animal and know it’s only Win now… :/
This still sounds like Sqweez Animal’s signature style though, swanky bluesy rock with bitter, melancholy lyrics~

Title: Grow Old
Artist: Sqweez Animal
Album: [Single]
Year: 2018

วาดฝันว่าเธอได้ฟังเพลงที่ให้
Waht fun wah tur dai fung pleng tee hai
I dreamed that you listened to the song I gave you
ฟังเสียงหัวใจทอดกลอนส่ง Sweet Melody
Fung siang hua jai taut glaun song sweet melody
That you listened to the voice of my heart extended through the verse, sending a sweet melody

(*) เราจะรวมนับวัน ไม่ให้ฝัน ได้แพ้ใจ
Rao ja ruam nup wun mai hai fun dai pae jai
We’ll add up the days and not let our dreams fail
เราจะโตไปด้วยกัน สำเร็จฝัน
Rao ja dtoh bpai duay gun sumret fun
We’ll grow old together, accomplishing our dreams

ดั่งฝันละเมอเมื่อมีเธออยู่ใกล้ๆ
Dung fun lamur meua mee tur yoo glai glai
It’s like a dream when I have you near me
ความรักวัยเยาว์ต้องคอยถนอมดูแลอย่างดี
Kwahm ruk wai yao dtaung koy tanaum doo lae yahng dee
Our young love must be carefully preserved

(*)
ให้สวยงาม
Hai suay ngahm
And making them beautiful

(*)
ให้สวยงาม
Hai suay ngahm
And making them beautiful

(*)
ให้สวยงาม
Hai suay ngahm
And making them beautiful

   

Music / Lyrics / Arrange : Singha Musikapong
Guitar / Bass / Synth / Rhodes : Singha Musikapong
Chorus : Win Sirivongse
Drums : Ayu Charuburana
Vocal Editing : Grittatham Khaojang
Mix & Mastering : Pete Tanskul at 8Bit Mixlab

   

Wow. From a rough draft of a song the late Singha sent Win a year before his death, using the original music tracks with Win singing it, it finally gets released~ The music video is gorgeous, with the sketchy style giving new life to old videos and pictures of Singha in a beautiful tribute. How heartbreaking it is to know that he will never grow old now…

Title: Motorcycle
Artist: Sqweez Animal
Album: [Single]
Year: 2015

ตอนนี้ฉันก็ยังหายใจ
Dtaun nee chun gor yung hai jai
I’m still breathing right now
เวลาก็ยังคงหมุนไป แต่ข้างในยังไม่ไปไหน
Welah gor yung kong moon bpai dtae kahng nai yung mai bpai nai
Time is still turning, but inside, I’m still not going anywhere

จะเดินทางเพื่อจะตามหาฝัน
Ja dern tahng peua ja dtahm hah fun
I’ll travel to follow my dreams
แต่ตัวฉันยังไม่รู้จุดหมายว่าหัวใจ ต้องการอะไรนะ
Dtae dtua chun yung mai roo jot mai wah hua jai dtaung gahn arai na
But I still don’t know what destination my heart desires

(*) อยากมีมอเตอร์ไซค์ จะพุ่งออกไปได้ถึงจุดหมาย ออกเดินทางตามหาสิ่งใหม่
Yahk mee motorcy ja poong auk bpai dai teung joot mai auk dern tahng dtham hah sing mai
I want a motorcycle to dash out to my goals, to journey after new things
อยากลองหนีไป ให้หลุดออกไปจากความวุ่นวาย ให้หัวใจได้ตามค้นหา
Yahk laung nee bpai hai loot auk bpai jahk wahm woon wai hai hua jai dai dtahm kon hah
I want to try running away, slipping away from the chaos, letting my heart search

(หนี หนี ไปกับมอเตอร์ไซค์)
(Nee nee bpai gup motorcy)
(Run, run away with a motorcycle)
(หนี หนี ไปกับมอเตอร์ไซค์ มอเตอร์ไซค์)
(Nee nee bpai gup motorcy motorcy)
(Run, run away with a motorcycle, motorcycle)
(หนี หนี ไปกับมอเตอร์ไซค์)
(Nee nee bpai gup motorcy)
(Run, run away with a motorcycle)
(หนี หนี ไปกับมอเตอร์ไซค์)
(Nee nee bpai gup motorcy)
(Run, run away with a motorcycle)
(หนี หนี ไปกับมอเตอร์ไซค์ มอเตอร์ไซค์)
(Nee nee bpai gup motorcy motorcy)
(Run, run away with a motorcycle, motorcycle)

(*)

คงต้องแค่ลองดู สิ่งที่เราไม่รู้ให้เราได้เข้าใจ
Kong dtaung kae laung doo sing tee rao mai roo hai rao dai kao jai
I just have to try it and see, let me be able to understand the things I don’t know
คงจะถึงเวลา สิ่งที่เราตามหาให้เราได้เข้าใจ
Kong ja teung welah sing tee rao dtahm hah hai rao dai kao jai
It’s time, let me be able to understand the things I’m searching for

(*)

Title: บอกไม่ได้ / Bauk Mai Dai (Secretive)
Artist: Sqweez Animal
Album: [Single]
Year: 2015

เธอเข้าใจใช่ไหม ที่ฉันไม่บอก เธอเข้าใจใช่ไหม
Tur kao jai chai mai tee chun mai bauk tur kao jai chai mai
You understand, right? That I won’t tell, you understand, right?
ว่าฉันนั้นคิดถึงเธอ มากมายเท่าไหร่ ฉันพูดไม่ได้
Wah chun nun kit teung tur mahk mai tao rai chun poot mai dai
That I can’t say how much I miss you

(*) เมื่อรักที่มีนั้นต้องปิดบัง
Meua ruk tee mee nun dtaung bpit bung
When it’s a love that must be hidden
แม้อาจมีบางครั้ง ที่เหมือนเป็นไปได้
Mae aht mee bahng krung tee meuan bpen bpai dai
Even though sometimes it seems possible

(**) ฉันไม่อาจหนีความจริงของใจ
Chun mai aht nee kwahm jing kaung jai
I won’t run from the truth of the heart
ฉันต้องผิดหวัง คนเดียวเรื่อยไป
Chun dtaung pit wung kon diao reuay bpai
I must continuously be disappointed alone

(*)

วันนี้ที่เธอได้เจอกับฉัน คงเป็นได้แค่ฝัน เพราะเรารักกันไม่ได้
Wun nee tee tur dai jur gup chun kong bpen dai kae fun pror rao ruk gun mai dai
Today when we met, it could only be a dream because we can’t love each other

(**)

Title: I Do Miss You
Artist: Mild ft. Sqweez Animal
Album: Master Peace
Year: 2014

(*) แม้เวลาหยุดเดิน ก็ไม่อาจย้อนเธอมาเหมือนวันเก่า ๆ
Mae welah yoot dern gor mai aht yaun tur mah meuan wun gao gao
Though time has stopped, it won’t return you to me like the old days
แม้ไม่มีเมฆสีเทา ฟ้ายังคงไม่ดูสดใส
Mae mai mee mek see tao fah yung kong mai doo sot sai
Though there’s no grey clouds, the sky still doesn’t seem bright
แม้น้ำตายังไหลริน แต่ฉันคงรักเธอหมดหัวใจ
Mae num dtah yung lai rin dtae chun kong ruk tur mot hua jai
Though my tears still flow, I love you with all of my heart
เพราะว่าเธอใช่ไหม
Pror wah tur chai mai
Because of you, right?

(**) ที่ทำให้ฉันไม่ลืมเธอ วันเก่า ๆ ภาพเก่า ๆ
Tee tum hai chun mai leum tur wun gao gao pahp gao ao
Who makes me unable to forget you, the old days, and the old images
ทำให้ฉันคิดถึงเธอ วันเก่า ๆ ภาพเก่า ๆ
Tum hai chun kit teung tur wun gao gao pahp gao gao
Makes me miss you, the old days, and the old images
ทำให้ฉันไม่ลืมเธอ วันเก่า ๆ ภาพเก่า ๆ
Tum hai chun mai leum tur wun gao gao pahp gao gao
Makes me unable to forget you, the old days, and the old images
ทำให้ฉันคิดถึงเธอ วันเก่า ๆ ภาพเก่า ๆ
Tum hai chun kit teung tur wun gao gao pahp gao gao
Makes me miss you, the old days, and the old images

ยิ่งนานภาพเธอยิ่งฝังในใจ
Ying nahn pahp tur ying fung nai jai
The longer it’s been, the more your image is imprinted in my heart
ยิ่งนานเท่าไรยิ่งจำเรื่องเธอไม่เปลี่ยน
Ying nahn tao rai ying jum reuang tur mai bplian
The longer it’s been, the more I remember you, unchanging
เรื่องวันเก่ายังคงหมุนเวียน
Reuang wun gao yung kong moon wian
The events of the old days still circulate
ภาพเราที่เราเดินเคียงยังติดตา ไม่ลบเลือน
Pahp rao tee rao dern kiang yung dtit dtah mai lop leuan
The image of us walking beside each other is still stuck in my vision, never to be erased

(*,**)

คงจะมีสักวันที่ใจฉันแข็งแรงพอ
Kong ja mee suk wunt ee jai chun kaeng raeng por
Some day my heart will be strong enough
คงจะมีสักวันที่ฉันต้องเดินต่อ โดยไม่มีเธอ
Kong ja mee suk wun tee chund taung dern dtor doy mai mee tur
Some day, I must move on without you

(**,**)

แม้เวลาหยุดเดิน
Mae welah yoot dern
Though time has stopped
ฉันคงรักเธอหมดหัวใจ
Chun kong ruk tur mot hua jai
I love you with all of my heart
เพราะว่าเธอใช่ไหม
Pror wah tur chai mai
Because of you, right?

Title: คำบางคำ / Kum Bahng Kum (Some Words)
English Title: “Enchante”
Artist: SQWEEZ ANIMAL
Album: ไม่มีที่มา / Mai Mee Tee Mah (Without a Cause)
Year: 2011

ฉันคิดถึงเธออีกแล้ว และยิ่งมากขึ้นทุกที
Chun kit teung tur eek laeo lae ying mahk keun took tee
I miss you already, and it’s getting worse at every moment
เพิ่งรู้ว่ารักเธอขนาดนี้ เพิ่งรู้ว่าทั้งหมดใจที่มี
Perng roo wah ruk tur kanaht nee perng roo wah tung mot jai tee mee
I just realized I loved you this much, I just realized it with all the heart I have

(*) รักกันอย่างเมื่อวันก่อน ฉันรอคอยวัน
Ruk gun yahng meua wun gaun chun ror koy wun
Love me like the days before, I’m waiting for the day
ให้เธอย้อนกลับมาอย่างวันนั้น
Hai tur yaun glup mah yahng wun nun
For you to come back like before

(**) คงจะมีคำบางคำที่ฉันเพิ่งบอกเธอไป แล้วเธอโกรธฉัน
Kong ja mee kum bahng kum tee chun perng bauk tur bpai laeo tur groht chun
There’s probably some words that I’ll tell you that’ll make you angry at me
คงต้องมีบางวันที่รักเรา ถูกลืมไป ช่วยยกโทษให้ฉันที
Kong dtaung mee bahng wunt ee ruk rao took leum bpai chuay yok toht hai chun tee
There’s probably some days that our love will be forgotten, please forgive me

และคงไม่ยากเท่าไหร่ ถ้าวันนี้จะบอก บอกไป
Lae kong mai yahk tao rai tah wun nee ja bauk bauk bpai
And however simple it is, if today I could tell, tell you
ว่าเธอคือที่สุดในดวงใจ กลับมาได้ไหม
Wah tur keu tee soot nai duang jai glup mah dai mai
That you’re the highest in my heart, please come back

(*,**)

Title: รอรัก / Ror Ruk (Waiting for Love)
English Title: “Past Forward”
Artist: SQWEEZ ANIMAL
Album: [Single]
Year: 2012

รักแท้ที่เกิดขึ้นมา ไม่โดนใจของเธอ
Ruk tae tee gert keun mah mai doht jai kaung tur
The true love that has flourished hasn’t pleased you
รับรู้ก็แค่ตัวเอง ไม่กล้าบอกกลัวเก้อเสียใจ
Rup roo gor kae dtua eng mai glah bauk glua gur sia jai
I realize it’s just myself, you’re not brave enough to tell me, afraid it’ll be in vain or you’ll get hurt
ตัวเธอจะตอบได้ไหม ใจของเธอรักใคร
Dtua tur ja dtaup dai mai jai kaung tur ruk krai
Can you answer me? Who does your heart love?
ไม่ยากไม่มากใช่ไหม ถ้าใจฉันมันเรียกร้องวาจา
Mai yahk mai mahk chai mai tah jai chun mun riak raung wah jah
It’s not so hard, right? If my heart shouts out the words

(*) ความรักที่แห้งโรย เก็บเธอไว้ในหัวใจ
Kwahm ruk tee haeng roy gep tur wai nai hua jai
Though love has dried and withered, I keep you in my heart
จนกว่า ที่เธอซึ้งและเข้าใจ อยากให้เธอรู้
Jon gwah tee tur seung lae kao jai yahk hai tur roo
Until you’ll be affected and understand, I want you to know

(*)

ถ้าเธอว่าดี ถ้าเธอว่าดี รอฉันก่อน
Tah tur wah dee tah tur wah dee ror chun gaun
If you say it’s okay, if you say it’s okay, wait for me
แค่อยากจะให้เธอรู้เท่านั้น ว่าฉันร้อนใจ
Kae yahk ja hai tur roo tao nun wah chun raun jai
I just want you to realize that I’m impatient
อยากเธอรู้ไว้ว่า
Yahk tur roo wai wah
I want you to keep in mind that…

รักแท้ที่มอบให้เธอ มีความจริงของใจ
Ruk tae tee maup hai tur mee kwahm jing kaung jai
The true love I give to you has the sincerity of my heart
ใช่ว่าจะบอกเรื่อยไป ไม่เคยให้ใครเก็บรักให้เธอ
Chai wah ja bauk reuay pai mai koey hai krai gep ruk hai tur
Yes, I’ll continuously tell you, I’ll never let anyone else have the love I give to you
ฉันรู้ก็ได้แต่หวัง สักวันฉันอาจเสียใจ
Chun roo gor dai dtae wung suk wun chun aht sia jai
I know and can only hope, though one day I might be sad
แต่รักฉันไม่มีวันหมดสิ้น เพราะความรักฉันนั้นรออยู่
Dtae ruk chun mai mee wun mot sin pror kwahm ruk chun nun ror yoo
But my love will never run out because my love is waiting

(*,*)

เธอผู้เดียว เธอผู้เดียว เพราะฉันคอย
Tur poo diao tur poo diao pror chun koy
You alone, you alone, because I’m waiting

Title: พรุ่งนี้ที่ดีกว่า / Proong Nee Tee Dee Gwah (A Better Tomorrow)
English Title: “Better Day”
Artist: SQWEEZ ANIMAL
Album: ไม่มีที่มา / Mai Mee Tee Mah (Without a Cause)
Year: 2011

จะหาเสียงหัวใจที่เธอทำมันแตกร้าวต้องใช้เวลา
Ja hah siang hua jai tee tur tum mun dtaek rao dtaung chai welah
Searching for the voice of my heart that you destroyed will take some time
เคยรักกันเท่าไร ยังไงในตอนสุดท้าย
Koey ruk gun tao rai yung ngai nai dtaun soot tai
However much I once loved you, no matter what, in the end
ก็คงต้องลืม ลืม ลืม ลืม
Gor kong dtaung leum leum leum leum
I must forget, forget, forget, forget
ฉันขอเวลาอยู่กับตัวเอง
Chun kor welah yoo gup dtua eng
I want so time for myself
เพราะว่าวันนี้ยังไม่พร้อมจะเจอกับใคร
Pror wah wun nee yung mai praum ja jur gup krai
Because today I’m still not ready to meet anyone else

(*) ขออยู่อย่างเหงาๆ ไปคนเดียวจะได้ไหม
Kor yoo yahng ngao ngao pai kon diao ja dai mai
I want to be lonely and alone, okay?
มันต้องมีวันที่ฉันพร้อม จะโดดเดี่ยวฉันก็ยอมรับได้
Mun dtaung mee wun tee chun praum ja doht diao chun gor yaum rup dai
There must be a day I’ll be ready, if I’ll be alone, I can accept that
ฉันขออยู่อย่างเหงาๆ อยู่คนเดียวคงไม่ตาย
Chun kor yoo yahng ngao ngao yoo kon daio kong mai dtai
I want to be lonely and alone, it won’t kill me
มันคงต้องพอกันสักที มันคงจะดี
Mun kong dtaung por gun suk tee mun kong ja dee
It must eventually be enough, it’ll be good
ถ้าวันนี้ได้พักหัวใจสักวัน
Tah wun nee dai puk hua jai suk wun
If today I can rest my heart for a day

เหมือนตอนนี้ใจมันไม่มีทางออก
Meuan dtaun nee jai mun mai mee tahng auk
It’s like now my heart has no way out
หาฉันยังคงหา หาคำตอบ
Hah chun yung kong hah hah kum dtaup
Searching, I’m still searching, searching for the answer
มันไม่ยอมเข้าใจ ยังไงก็ไม่เปลี่ยน
Mun mai yaum kao jai yung ngai gor mai plian
I refuse to understand, no matter what, nothing changes
รักยังไงก็ไม่เปลี่ยน
Ruk yung ngai gor mai plian
However I love, there’s no change

ยังจำเวลาที่หยุดไป
Yung jum welah tee yoot pai
I still remember the time that stopped
และยังไม่รู่เมื่อไรที่ใจจะลืมเรื่องเหล่านั้น
Lae yung mai roo meua rai tee jai ja leum reuang lao nun
And I still don’t know when my heart will forget those memories
คอยฉันคงทำได้แค่คอย คอยวันพรุ่งนี้จะเกิดกับฉัน
Koy chun kong tum dai kae koy koy wun proong nee ja gert gup chun
Wait, all I can do is wait, wait for my tomorrow to be born
ฉันย้ำและพร่ำบอกกับตัวเอง
Chun yum lae prum bauk gup dtua eng
I repeat and reiterate to myself
ในวันนี้ยังไม่พร้อมจะเจอกับรัก
Nai wun nee yung mai praum ja jur gup ruk
Today, I’m still not ready to face love

(*,*)

Title: จนวันสุดท้าย / Jon Wun Soot Tai (Until the Final Day)
English Title: “Till I Die”
Artist: SQUEEZ ANIMAL ft. Paeng Yellow Fang
Album: ไม่มีที่มา / Mai Mee Tee Mah (Without a Cause)
Year: 2012

อาจมีบางวันที่เราต้องห่างไกล
Aht mee bahng wun tee rao dtaung hahng glai
There might be some days where we’ll have to be separated
ให้เธอรู้เอาไว้ในใจของฉันจะไม่เปลี่ยน
Hai tur roo ao wai nai jai kaung chun ja mai plian
I want you to know that the inside of my heart won’t change
เนิ่นนานเท่าไรให้เธอรู้ไว้ว่าแค่เพียง
Nern nahn tao rai hai tur roo wah wah kae piang
However long, I want you to keep in mind only that
รู้ไว้แค่เพียงว่าเธอยังมีฉัน
Roo wai kae piang wah tur yung mee chun
Keep in mind only that you still have me

(*) ฉันจะคงย้ำในคำตอบ ว่านานแค่ไหนฉันจะบอก
Chun ja kong yum nai kum dtaup wah nahn kae nai chun ja bauk
I’ll keep repeating the answer, however long, I’ll tell you
ว่าฉันนั้นรัก รักเธอ และจะรักเธออย่างนี้เริ่อยไป
Wah chun nun ruk ruk tur lae ja ruk tur yahng nee reuay pai
That I’ll love, love you, and I’ll love you like this continuously

(**) รักเธอจนวันสุดท้ายที่ยังลืมตา
Ruk tur jon wun soot tai tee yung leum dtah
I’ll love you until the last day that I still open my eyes
จะรักเธอแม้นานแค่ไหนให้เธอกลับมา
Ja ruk tur mae nahn kae nai hai tur glup mah
I’ll love you no matter how long it takes you to come back
จะขอรออย่างนี้ฉันจะรอให้เธอกลับมา
Ja kor ror yahng nee chun ja ror hai tur glup mah
I want to wait like this, I’ll wait for you to come back
ในวัน ในวันและเวลาจะแสนจะนาน
Nai wun nai wun lae welah ja saen ja nahn
During the days, during the days that are so long

และหากวันใดที่ใจเธอเหนื่อยล้า
Lae hahk wun dai tee jai tur neuay lah
And if there’s any day that your heart is exhausted
วันและเวลาดูช้าเหลือเกิน
Wun lae welah doo chah leua gern
When the time seems far too slow
จะให้เพลงนี้ไว้แทนจิตใจ
Ja hai pleng nee wai taen jit jai
I want this song to stand for my heart
ไม่ว่านานเท่าไรดวงใจของฉันไม่เปลี่ยน
Mai wah nahn tao rai duang jai kaung chun mai plain
No matter how long it is, my heart won’t change

(*,**)

วันเวลาที่ล่วงเลยไป เธอคนเดียวที่ฉันให้ใจ
Wun welah tee luang loey pai tur kon diao tee chun hai jai
In the days that have passed, you alone are the one I’ve given my heart to
เมื่อฉันนั้นรักรักเธอ และจะรักอย่างนี้เรื่อยไป
Meua chun nun ruk ruk tur lae ja ruk yahng nee reuay pai
When I loved, loved you, and I”ll love you like this continuously
จะรักเธอจนถึงวันที่เธอยังมีฉัน
Ja ruk tur jon teung wun tee tur yung mee chun
I’ll love you until the day you still have me
จะรักเธอให้ถึงวันที่ฉันไม่เปลี่ยน
Ja ruk tur hai teung wun tee chun mai plian
I’ll love you until the day that I won’t change
รักเธอ รักเธอจนวันนั้น
Ruk tur ruk tur jon wun nun
I’ll love you, I’ll love you until that day