Songkran

All posts tagged Songkran

Title: ได้โปรดจงหายไป / Dai Bproht Jong Hai Bpai (Please Disappear)
Artist: Songkran (สงกรานต์)
Album: [Single]
Year: 2020

เจ็บปวดที่ใจมันยังคิดถึงเธออยู่
Jep bpuat tee jai mun yung kit teung tur yoo
It hurts that my heart still misses you
ยังไม่รู้ต้องทำเช่นไร ไม่ให้หัวใจมันเจ็บอย่างนั้น
Yung mai roo dtaung tum chen rai mai hai hua jai mun jep yahng nun
I still don’t know what I must do so my heart won’t hurt like that
มีเเต่วันวานที่มาทำร้ายกัน
Mee dtae wun wahn tee mah tum rai gun
There’s just the past that comes and destroys me
มีเเต่เรื่องเดิมๆที่มัน ยังคงฝังใจอยู่อย่างนั้น
Mee dtae reuang derm derm tee mun yung fung jai yoo yahng nun
There’s just the same matters that are still imprinted in my heart like that

(*) ภาพความทรงจำยังคงชัดเจน
Pahp kwahm song jum yung kong chut jen
The memories are still clear
ภาพที่เธอลายังเห็น ยังไม่เคยเลือนหายไป
Pahp tee tur lah yung hen yung mai koey leuan hai bpai
I still see the image of you saying good-bye, it still has never faded away

(**) อีกนานไหม ที่ใจ จะเเข็งเเรงพอ
Eek nahn mai tee jai ja kaeng raeng por
How much longer until my heart will be strong enough
ที่จะลืมมันไป ที่จะลืมเธอไป
Tee ja leum mun bpai tee ja leum tur bpai
To forget it? To forget you?
ไม่อยากจำสิ่งใด ที่มันเเล้วเเล้วมา
Mai yahk jum sing dai tee mun laeo laeo mah
I don’t want to remember anything that has happened
เเม้เเต่เพียงรอยย้ม ฉันไม่อยากมีน้ำตา
Mae dtae piang roy yim chun mai yahk mee num dtah
Even if it’s just a smile, I don’t want to cry
ไม่อยากช้ำ เพราะวันเก่าๆที่เเล้วมา
Mai yahk chum pror wun gao gao tee laeo mah
I don’t want to hurt because of the old days of the past
ได้โปรดจงหายไป
Dai bproht jong hai bpai
Please disappear

เคยปล่อยเวลาให้มันได้ลบทุกเรื่องราว
Koey bploy welah hai mun dai lop took reuang rao
I once tried letting time erase everything
ก็ปล่อยเอาไว้ เนิ่นนานเท่าไร
Gor bploy ao wai nern nahn tao rai
But however long I let it go
ทำไมหัวใจยังเจ็บยังช้ำ
Tummai hua jai yung jep yung chum
Why does my heart still hurt and ache?

(*,**,*,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
PRODUCER : รังสรรค์ ปัญญาเรือน
Producer : รังสรรค์ ปัญญาเรือน
เนื้อร้อง : รังสรรค์ ปัญญาเรือน
ทำนอง : รังสรรค์ ปัญญาเรือน
เรียบเรียง : กานต์ สุขอินทร์ , ชาคริต เกิดสกุล
Mixed and Mastered by อัครชัย สถาวรฤทธิ์

Title: เลยตามเลย / Loey Dtahm Loey (Let Bygones Be Bygones)
Artist: Songkran (สงกรานต์)
Album: [Single]
Year: 2020

วันไหนเธออยากรัก เธอก็มา
Wun nai tur yahk ruk tur gor mah
Whenever you wanted love, you came
วันไหนมีปัญหา ก็บอกว่าฉันนคนเดียวที่เข้าใจ
Wun nai mee bpunhah gor baukw ah chun kon diao tee kao jai
Whenever you had problems, you told me that I was the only one who understood

เมื่อหมดประโยชน์แล้ว ฉันเหมือนตัวอะไร
Meua mot bprayoht laeo chun meuan dtua arai
When I had served my purpose, then what was I?
ที่เธอเอารักปลอมๆมาเลี้ยงหัวใจ วันต่อวัน
Tee tur ao ruk bplaum bplaum mah liang hua jai wun dtor wun
Day by day you brought fake love to feed to my heart

(*) เพื่อจะยื้อคำว่ารัก ฉันทำทุกอย่าง
Peua ja yeu kum wah ruk chun tum took yahng
I did everything to hold back my love
เจ็บก็ฝืนให้เธอร่วมทาง
Jep gor feun hai tur ruam tahng
It hurt, but I resisted letting you into my life
แต่ยิ่งทำยิ่งรักยิ่งช้ำยิ่งเหนื่อยใจ
Dtae ying tum ying ruk ying chum ying neuay jai
But the more I did, the more I loved you, the more it hurt, the more tired I got

(**) ต่อให้รักมากมายเท่าไหร่ ก็ไม่ไหวหรือเปล่า
Dtor hai ruk mahk mai tao rai gor mai wai reu bplao
No matter how much I love you, I don’t think you can do this
ต้องคอยให้อภัยกี่คราว เธอไม่เปลี่ยนเลย
Dtaung koy hai apai gee krao tur mai bplian loey
However many times I keep forgiving you, you don’t change

(***) อดสงสารตัวเองไม่ไหว ที่มันรู้แต่ยอมเหมือนเคย
Aut song sahn dtua eng mai wai tee mun roo dtae yaum meuan koey
I can’t keep from pitying myself for knowing yet giving in as usual
จนปล่อยให้เลยตามเลย บทสุดท้ายลงเอยที่ฉัน
Jon bploy hai loey dtahm loey bot soot tai long oey tee chun
So let’s let bygones be bygones, the last chapter ends with me
ดีให้ตายแต่มันก็ยัง ถูกทิ้ง
Dee hai dtai dtae mun gor yung took ting
I was so good to you, but I was still dumped

ยอมรับว่าเคยคิด ชีวิตฉัน
Yaum rup wah koey kit cheewit chun
I admit that I once thought that my life
จะสั้นลงหากว่ามันไม่มีเธอ
Ja sun long hahk wah mun mai mee tur
Would be shortened if I didn’t have you

มัวแต่พร่ำเพ้อ คิดถึงเธอ
Mua dtae prum pur kit teung tur
I was obsessed with thinking about you
ทั้งที่เธอไม่เคยรักไม่เคยแคร์
Tung tee tur mai koey ruk mai koey care
Even though you never loved me, you never cared

(*,**,***)

มันฝืนไม่ไหว ที่ยิ่งรักเท่าไหร่ยิ่งช้ำเอง
Mun feun mai wai tee ying ruk tao rai ying chum eng
I can’t resist this, the more I love you, the more I get hurt
ต้องให้อภัยจนเซ็ง ก็ยังเหมือนเดิม
Dtaun hai paia jon seng gor yung meuan derm
I’m sick of forgiving you, you’re still the same
พอแล้ว
Por laeo
I’ve had enough

(**,***)

บทสุดท้ายลงเอยที่ฉัน แต่เธอก็ยัง จะทิ้ง
Bot soot tai long oey tee chun dtae tur gor yung ja ting
The final chapter ends with me, but you’ll still abandon me

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : รังสรรค์ ปัญญาเรือน
คำร้อง : รังสรรค์ ปัญญาเรือน
ทำนอง : รังสรรค์ ปัญญาเรือน
เรียบเรียง : อัครชัย สถาวรฤทธิ์ , รังสรรค์ ปัญญาเรือน , จตุรพัฒน์ ชัยประสิทธิ์
Mixed and Mastered by อัครชัย สถาวรฤทธิ์

Title: แค่ไหนก็เอา / Kae Nai Gor Ao (I’ll Take What I Can Get)
English Title: “Pieces of You”
Artist: Keng Thachaya (เก่ง ธชย) ft. Songkarn (สงกรานต์ รังสรรค์)
Album: [Single]
Year: 2019

สูงเกินไปที่จะใฝ่หา
Soong gern bpai tee ja fai hah
Too high for me to search
เธออยู่สูงงสูงเกินกว่า จะคว้าลงมา
Tur yoo soong soong gern gwah ja kwah long mah
You’re too high to reach out and pull you down
แต่เหมือนหัวใจมันไม่เคยฟังครา
Dtae meuan hua jai munmai koey fung krah
But it’s like my heart never listens
อยากจะบินขึ้นไปบนฟ้า ไปหาเธอ
Yahk ja bin keun bpai bon fah bpai hah tur
I want to fly up in the sky to you

(*) แต่เท้าฉันมันติดดิน
Dtae tao chun mun dtit din
But my feet are stuck to the ground
ส่วนเธอก็อยู่บนฟ้า
Suan tur gor yoo bon fah
As for you, you’re up in the sky
สักครั้งช่วยมองลงมา ฉันปีนขึ้นไปไม่ไหว
Suk krung chuaymaung long mah chun bpeen keun bpai mai wai
Please look down for once, I can’t climb up to you

(**) แค่ไหนก็ได้ที่เธอจะให้ฉันฉันเอา
Kae nai gor dai tee tur ja hai chun chun ao
I’ll take whatever you give me
ยังคงหวังแม้ต้องปวดร้าว
Yung kong wung mae dtaung bpuat rao
I still hope, even though I must hurt
และก็รู้สักวันอาจเหงา
Lae gor roo suk wun aht ngao
And I know some day I might be lonely

(***) แค่ไหนก็ได้แม้เพียงแค่เศษใจ ฉันก็เอา
Kae nai gor dai mae piang kae set jai chun gor ao
I’ll take whatever you give me, even if it’s just a fraction of your heart
จะรับไว้เท่าที่มี คนเดินเท้าคนนี้จะไม่เกี่ยง
ja rup wai tao tee mee kon dern tao kon nee ja mai giang
I’ll accept what I have, beggars can’t be choosers

รู้ว่าคง จะสู้ใครเขาไม่ได้
Roo wah kong ja soo krai kao mai dai
I know I can’t fight anyone
วาสนาไม่มีเท่าใคร
Wahsanah mai mee tao krai
I don’t have as much fortune as others
จะให้หยุดรักก็ทำไม่ไหว
Ja hai yoot ruk gor tum mai wai
If you want me to stop loving you, I can’t do it

(*,**,***,*,**,***)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : เก่ง ธชย, สงกรานต์
เรียบเรียง : เก่ง ธชย, อนุชิต ธนัญชัย

Title: คำขอคนเจ็บ / Kum Kor Kon Jep (The Plea of a Hurting Person)
Artist: Songkran (สงกรานต์)
Album: [Single]
Year: 2019

ยอมให้เธอหมดแล้วที่มี ทุ่มเทไปมากมายเท่าไร
Yaum hai tur mot laeo tee mee toom tay bpai mahk mai tao rai
I’ve already given you all I have, however much I’ve devoted to you
ก็เหมือนมันจะไม่ดี คำว่ารักที่เธออยากฟังทุกที
Gor meuan mun ja mai dee kum wah ruk tee tur yahk fung took tee
It’s like it’s no good, the loving words that you always want to hear
มาวันนี้คำนั้นจากฉัน เธอคงไม่อยากฟังอีกแล้ว
Mah wun nee kum nun jahk chun tur kong mai yahk fung eek laeo
Now today, you probably don’t want to hear those words from me anymore

(*) ฉันต้องห้ามยังไง ฉันต้องรั้งยังไง ไม่ให้เสียเธอไป
Chun dtaung hahm yung ngai chun dtaung rung yung ngai mai hai sia tur bpai
How can I stop you? How can I hold you back and not lose you?

(**) หากเธอไม่รักฉันแล้วก็ไม่เป็นไร
Hahk tur mai ruk chun laeo gor mai bpen rai
If you don’t love me anymore, it’s okay
แต่อย่าเพิ่งไปรักใครคนอื่นได้หรือเปล่า
Dtae yah perng bpai ruk krai kon eun dai reu bplao
But could you not love anyone else just yet?
เผื่อว่าฉันนั้นยังพอมีโอกาสสักคราว
Peua wah chun nun yung por mee ohgaht suk krao
Just in case I still have a chance
ถ้าหากเธอไปแล้วฉันคงอยู่ไม่ไหว หากไม่มีเธอให้รัก
Tah hahk tur bpai laeo chun kong yoo mai wai hahk mai mee tur hai ruk
If you leave, I won’t be able to live if I don’t have you to love

ตั้งแต่วันที่เธอกับฉันรักกัน
Dtung dtae wun tee tur gup chun ruk gun
Since the day you and I fell in love
ก็ไม่เคยเลยที่จะคิดเผื่อใจไว้ให้ใคร
Gor mai koey loey tee ja kit peua jai wai hai krai
I’ve never thought of saving my heart for anyone else
เปลี่ยนตัวเองให้เธอมากมายเท่าไร มาวันนี้เธอคงไม่จำสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วใช่ไหม
Bplian dtua eng hai tur mahk mai tao rai mah wun nee tur kon gmai jum sing lao nun eek laeo chai mai
However much I’ve changed myself for you, today you probably don’t remember those things anymore, do you?

(*,**,**)

ถ้าหากเธอไปแล้วฉันคงอยู่ไม่ไหว หากไม่มีเธอให้รัก
Tah hahk tur bpai laeo chun kong yoo mai wai hahk mai mee tur hai ruk
If you leave, I won’t be able to live if I don’t have you to love

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : รังสรรค์ ปัญญาเรือน
คำร้อง / ทำนอง : รังสรรค์ ปัญญาเรือน
Lyrics Director : ฟองเบียร์
เรียบเรียง : อัครชัย สถาวรฤทธิ์ , รังสรรค์ ปัญญาเรือน , The Bantam
Mixed and Mastered by อัครชัย สถาวรฤทธิ์

   

I like his voice in this, but I will never be a fan of melodramatic “Don’t leave me, I can’t live without you” songs

Title: เมืองหลวง2019 / Meuang Luang 2019 (Capital City 2019)
Artist: Songkran (สงกรานต์) ft. Biw Jaroonwit (บิว จรูญวิทย์)
Album: [Single]
Year: 2018

(*) อยู่เมืองหลวงได้ควงนางแบบ แบบว่านางต้องการแค่เงิน
Yoo meuang luang dai kuang bahng baep baep wah nahng dtaung gahn kae ngern
In the capital city, you can date mannequins who only want money
อยู่เมืองหลวงแค่เดินชนไหล่จะตายไม่ตายก็ยังไม่รู้
Yoo meuang luang kae dern chon lai ja dtai mai dtai gor yung mai roo
In the capital city, you just walk bumping shoulders, you still don’t know if you’re dead or not
รู้ไหมกูลูกใคร คำถามง่ายๆเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
Roo mai goo look krai kum tahm ngai ngai ao wai chai nai yahm chook chern
Do you know whose kid I am? I’m keeping a simple question for an emergency
ฉันขอเดินไปออกจากเมืองหลวง ที่คนหลอกลวงต่างคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่
Chun kor dern bpai auk jahk meuan luang tee kon lauk luang dtahng kit wah dtua eng bpen yai
I want to leave the capital city where all the deceptive people think they’re the sh*t

เด็กน้อยมีฝันอยากเป็นเสี่ยใหญ่ พอโตขึ้นไปก็อยากเป็นนายทุน
Dek noy mee fun yahk bpen sia yai por dtoh keun bpai gor yahk bpen nai toon
Kids have big dreams, they want to be rich, as soon as they’ve grown up, the want to be a capitalist
โลกหมุนไปให้ใจคนกลับ ไม่ยอมรับความจริงที่เป็น
Lohk moon bpai hai jai kon glup mai yum rup kwahm jing tee bpen
The world turns and makes the human heart end up refusing reality
สายน้ำธารเย็นกลับมองว่าร้อน หลอกฝันลุ่มดอนกลับมองว่าเย็น
Sai num tahn yen glup maung wah raun lauk fun loom daun glup maung wah yen
They end up seeing the cool stream as being hot, then the deceiving dreams fall and the go back to seeing it as cold
ไม่เห็นความงามของธรรมชาติ เห็นเพียงกระดาษที่เรียกว่าเงิน
Mai hen kwahm ngahm kaung tummachaht hen piang gradaht tee riak wah ngern
They don’t see the beauty of nature, the only see paper called money

(**) แต่ชีวิตฉันต้องเดินต่อไป แต่ไม่ใช่เพื่อตัวฉันเอง
Dtae cheewit chun dtaung dern dtor bpai dtae mai chai peua dtua chun eng
But my life must continue on, but not for me
มาร้องเพลงบรรเลงจากใจ เผื่อดับไฟให้ความรุ่มร้อน
Mah raung pleng bunleng jahk jai peua dup fai hai kwahm roon raun
I come and sing a song from my heart to extinguish the fire of my anxiety
มันได้ดับลง
Mun dai dup long
It’s been put out

เหม่อมองฟ้านกกาบินกลับ ภูตะวันลับคือความโรแมนติก
Mur maung fah nok gah bin glup poo dtawun lup keu kwahm romantic
Staring at the sky, a crow flies home, the setting sun behind the mountains is romance
ชิคๆคูลๆ รู้กันไปเพื่อ ถ้ากัดกินก้อนเกลือหลังอินสตราแกรม
Chik chik koon koon roo gun bpai peua tah gut gin gaun gleua lung instagram
Chic and cool, we know each other so if we’re ever eating, we can post on Instagram
แก้มส้มแก้มแดง สวยพอสง่า ไม่มีใครว่าถ้าไม่แย่งแฟนใคร
Gaem som gaem daeng suay por sangah mai mee krai wah tah mai yaeng faen krai
Orange cheeks, red cheeks, they’re pretty enough to be majestic, no one blames you if you don’t steal someone else’s girlfriend
แต่ฉันต้องไปเพราะคำว่าป่า เพื่อนฉันเคยบอกว่า อยู่แล้วสบายใจ
Dtae chun dtaung bpai pror kumw ah bpah peuan chun koey bauk way yoo laeo sabai jai
But I must leave because of the jungle; my friends once told me that they were there and were comfortable

(**,*)

กูบอกมึงแล้ว
Goo bauk meung laeo
I’ve already told you

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
โปรดิวเซอร์ : รังสรรค์ ปัญญาเรือน, ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
คำร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : รังสรรค์ ปัญญาเรือน, จตุรพัฒน์ ชัยประสิทธิ์, ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Mixed and Mastered by อัครชัย สถาวรฤทธิ์

   

So much Bangkok hate…but true. I miss it sometimes, but whenever I return, I remember I prefer it only in small doses 😛

Title: ไม่มีเงื่อนไข / Mai Mee Ngeuan Kai (No Stipulations)
Artist: Songkran (สงกรานต์)
Album: [Single]
Year: 2018

รู้ทั้งรู้ว่าเธอจะไป
Roo tung roo wah tur ja bpai
I know full we’ll you’ll go
ก็แอบทำใจไว้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงกัน
Gor aep tum jai wai laeo mai dtaung bpen huang gun
I’ve secretly prepared my heart already, you don’t have to worry about me
ก็คนๆนั้นเค้าดีกว่าฉัน
Gor kon kon nun kao dee gwah chun
That guy is better than me
ก็ไม่เป็นไรฉันพร้อมให้เธอเดินจากไป
Gor mai bpen rai chun praum hai tur dern jahk bpai
It’s okay, I’m ready for you to leave me

(*) แต่หากวันใด
Dtae hahk wun dai
But if any day
วันนึงเกิดเค้าทำเธอเสียใจ
Wun neung gert kao tum tur sia jai
He happens to make you sad
ที่ตรงนี้ให้เธอพักใจได้เสมอ
Tee dtrong nee hai tur puk jai dai samur
You can always rest your heart right here
หากเธอเจอทาง
Hahk tur jur tahng
If you find a way
เลือกใหม่แล้วดีกว่าเค้าที่เจอ
Leuak mai laeo dee gwah kao tee jur
And choose a different path that’s better than him
และเธอจะไป
Lae tur ja bpai
And you go
อีกครั้งได้เลยจะไม่ว่ากัน
Eek krung dai loey ja mai wah gun
Once again, I won’t blame you

(**) ไม่ว่าจะอยู่ไหน
Mai wah ja yoo nai
No matter where you are
เธอจะไปเป็นของใคร
Tur ja bpai bpen kaung krai
Whoever you belong to
ได้โปรดจำไว้ ว่าฉันคนเดิมจะอยู่ตรงนี้
Dai bproht jum wai wah chun kon derm ja yoo dtrong nee
Please remember that the same old me will be right here
ยังรอคอยเธอ จะคอยซับน้ำตาให้คนดี
Yung ror koy tur ja koy sup numd tah hai kon dee
Still waiting for you, I’ll dry your tears, darling
จะโอบกอดเธอไว้แม้ว่าจะเคยกอดใคร
Ja ohp gaut tur wai mae wah ja koey gaut krai
I’ll embrace you no matter whom you’ve ever hugged

โดยไม่มีเงื่อนไข จะกลับมาแบบไหนขอให้เธอกลับมา
Doy mai mee ngeuan kai ja glup mah baep nai kor hai tur glup mah
Without any stipulations, however you come back, I want you to return

ในวันนี้ฉันจะไม่ถาม
Nai wun nee chun ja mai tahm
Today, I won’t ask
จะเก็บคำพูดไว้ปลอบใจเมื่อเธอต้องร้องไห้
Ja gep kum poot wai bplaup jai meua tur dtaung raung hai
I’ll keep in any words and comfort you when you’re crying
ใจของฉันที่เคยให้ไป
Jai kaung chun tee koey hai bpai
My heart that I once gave you
ไม่ต้องเอาเก็บไว้หากกลัวว่าเค้าไม่เข้าใจ
Mai dtaung ao gep wai hahk glua wah kao mai kao jai
You don’t have to keep it if you’re scared he won’t understand

(*,**)
ขอฉันจะรับไว้เอง
Kor chun ja rup wai eng
I want to pick you up myself

โดยไม่มีเงื่อนไข จะลับมาแบบไหน ฉันจะรับไว้เอง
Doy mai mee ngeuan kai ja glup mah baep nai chun ja rup wai eng
Without any stipulations, however you come back, I’ll pick you up myself

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
โปรดิวเซอร์ : รังสรรค์ ปัญญาเรือน
คำร้อง / ทำนอง : รังสรรค์ ปัญญาเรือน
เรียบเรียง : รังสรรค์ ปัญญาเรือน , อัครชัย สถาวรฤทธิ์ , จตุรพัฒน์ ชัยประสิทธิ์
Mixed and Mastered by อัครชัย สถาวรฤทธิ์

Title: ได้ไหม / Dai Mai (Please)
Artist: Songkran (สงกรานต์)
Album: [Single]
Year: 2018

เหมือนในวันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป
Meuan nai wun nee took yahng ja bplian bpai
It’s like everything will change today
จากคำที่เธอบอกฉัน
Jahk kum tee tur bauk chun
From the words that you told me
ว่ารักของเราจะเป็นแค่ความหลัง
Wah rukkaung roa ja bpen kae kwahm lung
That our love would just be in the past
น้ำตาก็ไหลลงมาอย่างเฉียบพลัน
Num dtha gor lai long mah yahng chiap plun
My tears suddenly flow
ไม่เคยคิดฝัน ไม่มีสักวัน
Mai koey kit fun mai mee suk wun
I never imagined there would ever be such a day
จะมีวันนี้ที่เธอบอกลามาทิ้งกัน
Ja mee wun nee tee tur bauk lah mah ting gun
Like today, when you’ll tell me good-bye and dump me
ก็พอเข้าใจในความต้องการของเธอ
Gor por kao jai nai kwahm dtuang gahn kaung tur
I understand your desires
แต่ก่อนที่เธอจะไป
Dtae gaun tee tur ja bpai
But before you go

(*) ขอให้เธอได้โปรดฟังฉัน
Kor hai tur dai bproht fung chun
Please listen to me
กี่พันเรื่องราวที่เธอขอ
Gee pun reuang rao tee tur kor
The thousands of stories you’re asking for
ฉันก็พร้อมให้เธอได้ทุกอย่าง
Chun gor praum hai tur dai took yahng
I’m ready to give you everything
แล้วฉันขอเธอบ้างได้ไหม
Laeo chun kor tur bahng dai mai
So can I ask you?
ก่อนเธอตัดสินใจ
Gaun tur dtut sin jai
Before you decide
ขอให้เธอไม่ไปจะได้ไหม
Kor hai tur mai bpai ja dai mai
Can I ask you not to go?

เมื่อนึกย้อนไปในวันเก่าเหล่านั้น
Meua neuk yaun bpai nai wun gao lao nun
When you think back to the old days
ยังจำได้ไหมกว่าจะพบกัน
Yung jum dai mai gwah ja pob gun
Do you still remember the time until we met?
ยังจำได้ไหมว่านานเท่าไรที่รักกัน
Yung jum dai mai wah nahn tao rai tee ruk gun
Do you still remember how long we loved each other?
ก็พอเข้าใจในความต้องการของเธอ
Gor por kao jai nai kwahm dtuang gahn kaung tur
I understand your desires
แต่ก่อนที่เธอจะไป
Dtae gaun tee tur ja bpai
but before you go

(*,*)

ก่อนเธอจากฉันไป
Gaun tur jahk chunbpai
Before you leave me
ขอให้เธอไม่ไปจะได้ไหม
Kor hai tur mai bpai ja dai mai
Can I ask you not to go?

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
โปรดิวเซอร์ : รังสรรค์ ปัญญาเรือน
ทำนอง : รังสรรค์ ปัญญาเรือน
เรียบเรียง : รังสรรค์ ปัญญาเรือน , อัครชัย สถาวรฤทธิ์
Mixed and Mastered by อัครชัย สถาวรฤทธิ์

Title: ฉันเข้าใจ / Chun Kao Jai (I Understand)
Artist: Songkran (สงกรานต์)
Album: [Single]
Year: 2017

รู้ดีว่าเธอ คงอยู่ไม่ไหว
Roo dee wah tur kong yoo mai wai
I know full well that you can’t stay
จะเอาอะไร กับคนอย่างฉัน
Ja ao arai gup kon yahng chun
What would you want with a guy like me?
เมื่อในหัวใจ วันนี้มันไม่ใช่ฉัน
Meua nai hua jai wun nee mun mai chai chun
When in your hear today, it’s not me
และเธอก็คงเลือกที่จะไปกับเขา
Lae tur gor kong leuak tee ja bpai gup kao
And you’ll choose to go with him
จากนี้ไม่มีอีกแล้วคำว่าเรา
Jahk nee mai mee eek laeo kum wah rao
From now on, there’s no more “us”
ต่อให้พูดอะไร ก็คงไม่มีความหมาย
Dtor hai poot arai gor kong mai mee kwahm mai
Whatever I say, it’s meaningless
ต้องปล่อยเธอไปแม้ใจไม่ต้องการ
Dtaung bploy tur bpai mae jai mai dtaung gahn
I must let you go, even though my heart doesn’t want to

(*) อยากบอกเธอว่ารัก แต่ทำไม่ได้
Yahk bauk tur wah ruk dtae tum mai dai
I want to tell you that I love you, but I can’t do it
มันเจ็บจนเกินไป ที่จะพูดมัน
Mun jep jon gern bpai tee ja poot mun
It hurts too much to say it
รีบไปจากตรงนี้ ถ้าเธอ ไม่รักกัน
Reep bpai jahk dtrong nee tah tur mai ruk gun
Hurry up and get out of here if you don’t love me
ปล่อยให้มันผ่าน อย่างที่เธอต้องการ ฉันเข้าใจ
Bploy hai mun pahn yahng tee tur dtaung gahn chun kao jai
Leave this behind you like you want, I understand

ถ้าเธอคิดมา ดีแล้วก็แล้วไป
Tah tur kit mah dee laeo gor laeo bpai
If you’ve thought about it, then go ahead and go
เธอเอาอะไรคืนไปก็ตามแต่เธอ
Tur ao arai keun bpai gor dtahm dtae tur
Whatever you want back is up to dyou
ฉันจะไม่ขวาง ไม่รั้ง ไม่กวนใจเธอ
Chun ja mai kwahng mai rung mai guan jai tur
I won’t block your way, hold you back, or bother you
หากใจเธอมันเลือกที่จะไปกับเขา
Hahk jai tur mun leuak tee ja bpai gup kao
If your heart has chosen to go with him
จากนี้ไม่มีอีกแล้วคำว่าเรา
Jahk nee mai mee eek laeo kum wah rao
From now on, there’s no more “us”
ต่อให้พูดอะไร ก็คงไม่มีความหมาย
Dtor hai poot arai gor kong mai mee kwahm mai
Whatever I say, it’s meaningless
ต้องปล่อยเธอไปแม้ใจไม่ต้องการ
Dtaung bploy tur bpai mae jai mai dtaung gahn
I must let you go, even though my heart doesn’t want to

(*,*)

   

Executive Supervisor วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
โปรดิวเซอร์ รังสรรค์ ปัญญาเรือน
เนื้อร้อง รังสรรค์ ปัญญาเรือน
ทำนอง รังสรรค์ ปัญญาเรือน
Mixed and Mastered อัครชัย สถาวรฤทธิ์

Title: โอ้เธอ / Oh Tur (Oh, You)
Artist: Songkran (สงกรานต์)
Album: [Single]
Year: 2017

เธอ เธอคงคิดมากเกินไป
Tur tur kong kit mahk gern bpai
You, you’re probably thinking too much
ไม่มีอะไรที่เธอนั้นเคยทำผิดต่อฉันเลย
Mai mee arai tee tur nun koey tum pit dtor chun loey
There was nothing that you ever did wrong to me
โอ้เธอ..เธอคงไม่รู้อะไร
Oh tur tur kong mai roo arai
Oh, you, you probably have no idea
ว่าเธอคือคนที่ทำให้ใจฉันได้เจอรัก
Wah tur keu kon tee tum hai jai chun dai jur ruk
That you’re the person who made my heart found love

บนท้องฟ้าไม่เคยมีดาวที่มันสดใสให้มองขึ้นไป
Bon taung fah mai koey mee dao tee mun sot sai hai maung keun bpai
Up in the sky, there has never been a star so bright, it made me look up
แต่ว่าหัวใจ สว่างได้เพราะเธอ
Dtae wah hua jai sawahng dai pror tur
But my heart can shine because of you

แต่เรา..เวลาเรานั้นสั้นเกินไป
Dtae rao welah rao nun sun gern bpai
But us…Our time was too short
ไม่พอให้เตรียมหัวใจที่จะยอมรับทัน
Mai por hai dtriam hua jai tee ja yaum rup tun
It wasn’t enough to prepare my heart to accept it in time
โอ้เธอ..ทั้งหมดชีวิตที่ทำเพื่อฉัน
Oh tur tung mot cheewit tee tum peua chun
Oh, you, all your life that you acted for me
ขอบคุณจริงๆที่ทำให้ได้เจอรักแท้
Kaup koon jing jing tee tum hai dai jur ruk tae
Thank you so much for making me find true love

(*) ฟังเอาไว้นี่คือคำหนึ่งจากคนอย่างฉัน เมื่อเราต้องไกล
Fung ao wai nee keu kum neung jahk kon yahng chun meua rao dtaung glai
Listen, there’s one word from a person like me when we must separate
ขอเธอได้ไหม ขอเธอแค่นี้
Kor tur dai mai kor tur kae nee
Can I ask you? This is all I ask of you

(**) โปรดจงดูแล ตัวเองให้ดี ดีกว่าวันนี้ที่เธอดูแลฉัน
Bproht jong doo lae dtua eng hai dee dee gwah wun nee tee tur doo lae chun
Please take good care of yourself, even better than these days that you took care of me
โอบกอดตัวเองไว้ หัวใจ ฉันมันจะอยู่ตรงนั้น
Ohp gaut dtua eng wai hua jai chun mun ja yoo dtrong nun
Hug yourself, my heart will be right there
ในอ้อมแขนที่เคยมีกัน จะไม่ยอมให้ความเปลี่ยนผัน
Nai aum kaen tee koey mee gun ja mai yaum hai kwahm bplian pun
In your embrace that once had me, I’ll refuse to let change
มันมาเปลี่ยนใจ (ทำเราเปลี่ยนไป)
Mun mah bplian jai (tum rao bplian bpai)
Change our hearts (make us change)

เธอ ไม่เคยทำเพื่อตัวเองบ้างเลย
Tur mai koey tum peua dtua eng bahng loey
You never acted for yourself
และเธอไม่เคยน้อยใจในสิ่งที่ฉันเป็น
Lae tur mai koey noy jai nai sing tee chun bpen
And you were never offended by the things that I am
โอ้เธอ สิ่งที่วันนี้ฉันต้องการเห็น
Oh tur sing tee wun nee chun dtaung gahn hen
Oh, you, the things that I must see today
อยากให้เธอเป็นคนที่รักตัวเองได้ไหม ฉันขอ
Yahk hai tur bpen kon tee ruk dtua eng dai mai chun kor
I want you to be a person who loves themselves, okay? I’m asking you

(*,**)

แม้เราต้องห่างไกลกันสักเพียงไหน
Mae rao dtaung hahng lgia gun suk piang nai
No matter how far apart we must be
แผ่นฟ้าก็ไม่อาจกั้นกลางที่หัวใจ
Paen fah gor mai aht gun glahng tee hua jai
The sky won’t block our hearts
เราจะไปพบกันที่สุดปลายฝันแค่เพียงหัวใจ
Rao ja bpai pob gun tee soot bplai fun kae piang hua jai
We’ll meet at the peak of our dreams, just our hearts
เรายังมั่นคงในรัก
Rao yung mun kong nai ruk
We’re still certain in our love

(**)
ทำเราเปลี่ยนไป
Tum rao bpliann bpai
Make us change

   

คำร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง นที แสนทวี , วิสารท กุลศิริ
โปรดิวเซอร์ นที แสนทวี , วิสารท กุลศิริ
Mixed and Mastered ดนุภพ กมล

Title: รักกินไม่ได้ / Ruk Gin Mai Dai (You Can’t Eat Love)
Artist: Songkran Rangsan (สงกรานต์ รังสรรค์)
Album: [Single]
Year: 2016

ถูกแล้ว ความรักมันกินไม่ได้ อย่างที่ใครบอกไว้ ชีวิตจริงๆ แค่รักคงไม่พอ
Took laeo kwahm rukmun gin mai dai yahng tee krai bauk wai cheewit jing jing kae ruk kong mai por
It’s correct, you can’t eat love, it’s like they say; in real life, just love isn’t enough
ถูกแล้ว ที่คิดจะไปเริ่มใหม่ มีแค่เพียงหนึ่งใจ แต่ฉันไม่มีสิ่งที่เธอต้องการ
Took laeo tee kit ja bpai rerm mai mee kae piang neung jai dtae chun mai mee sing tee tur dtaung gahn
It’s correct, I’m thinking of starting over, I have only one heart, but I don’t have the things that you need

(*) หากเธอตีราคาความรัก ของสองเรา ต้องมีค่าเท่าไหร่ เธอนั้น จึงจะพอ
Hahk tur dtee rahkah kwahm ruk kaung saung rao dtaung mee kah tao rai tur nun jeung ja por
If you appraised our love, how much value would it need for it to be enough
ที่จะไม่แพ้ให้ใครคนนั้น หมดหนทาง ที่จะทำให้เธอกลับมา
Tee ja mai pae hai krai kon nun mot hon tahng tee ja tum hai tur glup mah
So it won’t lose to someone else and reach a dead end, so it will make you come back to me?

(**) มากกว่าความรัก ก็ชีวิตฉัน จะเอาไหม หมดแล้วที่ให้ไป
Mahk gwah kwahm ruk gor cheewit chun ja ao mai mot laeo tee hai bpai
Aside from love, do you want my life too? I’ve given it all to you already
แต่เธอไม่ต้องการ มากกว่าความรัก จากเขาที่ให้เธอคือสิ่งไหน
Dtae tur mai dtaung gahn mahk gwah kwahm ruk jahk kao tee hai tur keu sing nai
But you don’t want it, aside from love, what else do you get from him
ที่ทำให้เธอบอกว่ารักฉันกินไม่ได้อีกต่อไป
Tee tum hai tur bauk wah ruk chun gin mai dai eek dtor bpai
That makes you tell me that you can’t stomach my love anymore?

ดีแล้ว ที่เขาให้เธอทุกอย่าง ถ้าแบบนั้นมันคือความรักที่เธอต้องการก็แล้วไป
Dee laeo tee kao hai tur took yahng tah baep nun mun keu kwahm rukt ee tur dtaung gahn gor laeo bpai
It’s good that he’s given you everything, in that case, it’s love that you needed, then left

(*,**,**)

   
เนื้อร้อง : รังสรรค์ ปัญญาใจ, รัฐ พิฆาตไพรี
ทำนอง : รังสรรค์ ปัญญาใจ, รัฐ พิฆาตไพรี
เรียบเรียง : รัฐ พิฆาตไพรี
โปรดิวเซอร์ : Welfare 6th

   
As much as I can understand the hurt feelings of being told that you can’t give someone enough, especially in terms of money, and some people definitely expect more than what others would deem reasonable (gold diggers do exist), but people also have to look at their situation and try and see things from the other’s point of view. To be practical, this song is correct, you can’t eat love, you can’t live off love, and perhaps the girl (or guy) doesn’t have enough to support two people or she doesn’t want to take on the guy’s debt, etc, so she would rather not live in poverty or be struggling to get by, even if she loved the guy. I feel like it’s naive to think that “love conquers all” in the real world. And if that’s not the situation and the girl (or guy) is only interested in someone who can buy them lots of things, then they’re not worth crying over losing~