Sila

All posts tagged Sila

Title: เข่าอ่อน / Kao Aun (Weak Knees)
Artist: Sila (ศิลา)
Album: [Single]
Year: 2015

ฉันคงทำไม่ได้ ที่จะไม่ให้เธอเดินจากไป
Chun kong tum mai dai tee ja mai hai tur dern jahk bpai
I can’t do it, I can’t let you walk away
ไม่รู้ต้องทำยังไง ให้เราเหมือนเดิม
Mai roo dtaung tum yung ngai hai rao meuan derm
I don’t know what to do to get us back together
ถึงแม้ถ้ารักเธอมากเท่าไหร่ แต่ก็รู้ว่าเธอก็คงไม่สน
Teung mae tah ruk tur mahk tao rai dtae gor roo wah tur gor kong mai son
No matter how much I love you, I know you don’t care
เหตุผลของคนจะไป เธอรู้ดี
Het pon kaung kon ja bpai tur roo dee
You’re very familiar with the reasons of a person who’s leaving

(*) คงหมดปัญญาจะไปรั้งเธอคืนกลับมา
Kong mot bpunyah ja bpai rung tur keun glup mah
I’m out of the knowledge to hold you back
วันเวลาที่สองเราเคยผูกพันจบลงแล้ว
Wun welah tee saung rao koey pook pun jop long laeo
The time the two of us once had a relationship is over
ไม่เหลือแม้เยื่อใย ความฝัน
Mai leua mae yeua yai kwahm fun
There’s not even a connection left, my dreams
พังสลายแล้วฉันจะเดินไปได้ยังไงต่อ
Pung salai laeo chun ja dern bpai dai yung ngai dtor
Have been destroyed, how can I move on?
ไม่เหลือพอ เรี่ยวแรงให้ก้าวเดิน ต่อไป
Mai leua por riao raeng hai gao dern dtor bpai
There’s not enough strength left for me to take another step
ความเข้มแข็งไม่รู้อยู่ไหน หาไม่เจอ
Kwahm kem kaeng mai roo yoo nai hah mai jur
I don’t know where my strength is, I can’t find it
ปวดใจเหลือเกิน เข่าอ่อนอย่างนี้เพิ่งเคยได้เจอ
Bpuat jai leua gern kao aun yahng nee perng koey dai jur
My heart aches so much, I’ve just found my knees are weak like this

(**) รอยคำว่ารักที่เธอนั้นเคยฝากไว้ อย่างไม่คิด
Roy kum wah ruk tee tur nun koey fahk wai yahng mai kit
The traces of love that you once left without thinking
มันทำลายชีวิตของฉันให้จบ
Mun tum lai cheewit kaung chun hai jop
Have completely destroyed my life

(*,**)

   
คำร้อง/ทำนอง : ศิลา สมนาค
เรียบเรียง : เจษฎา กงจักร์
บันทึกเสียง/มิกซ์ : Feedback Studio Surin

Title: ความไว้ใจ / Kwahm Wai Jai (Trust)
Artist: Sila (ศิลา)
Album: [Single]
Year: 2014

จมปลักกับรักที่เธอฝากไว้ นานเท่าไหร่
Jom bpluk gup ruk tee tur fahk wai nahn tao rai
How long with I be stuck with the love that you’ve given me?
เหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่ทำไมยังคิด เรื่องเดิม ๆ
Net neuay tao rai tummai yung kit reuang derm derm
However tired I am, why do I still think of the same things?

(*) ไม่เข้าใจ เจ็บปวดแค่ไหนทำไมยังทน คิดถึง
Mai kao jai jep bpuat kae nai tummai yung ton kit teung
I don’t understand, however much I’m hurt, why do I still endure thinking of you?
ยังสุดซาบซึ้งในคำสัญญา ลวงหลอกกัน
Yung soot sahp seung nai kum sunyah luang lauk gun
I’m still so grateful for the promise that tricked me
เธอทำให้ฉันเชื่อหมดใจ เลยได้รู้ว่า
Tur tum hai chun cheua mot jai loey dai roo wah
You made me believe with all my heart, so I was able to realize that

(**) ความไว้ใจ ทำคนให้โง่งมงาย
Kwahm wai jai tum kon hai ngoh ngom ngai
Trust makes people stupid
เจ็บเกือบตายยังจำอยู่ได้ ไม่ลืม
Je geuap dtai yung jum yoo dai mai leum
I can still remember hurting to death, haven’t forgotten
ปวดตรงนี้ ยังทรมานตลอดเวลาทุกวันคืน
Bpuat dtrong nee yung toramahn dtalaut welah took wun keun
It hurts right here, I’m still tortured all the time, every night and day
ไม่อาจจะทนฝืน เก็บคืนความรักเธอ เอากลับไป
Mai aht ja ton feun gep keun kwahm ruk tur ao glup bpai
I won’t endure it, take back your love

ฉันต้องเจ็บไปนานเท่าไร
Chun dtaung jep bpai nahn tao rai
How long must I hurt?
แล้วเมื่อไรมันจึงจะลบเลือน
Laeo meua rai mun jeung ja lop leuan
And when will it fade away?
คำเธอหลอกยังคอยย้ำเตือน ตลอดเวลา
Kum tur lauk yung koy yum dteuan dtalaut welah
Your deceiving words still remind me, all the time

(*,**,**,**)

   
คำร้อง/ทำนอง : ศิลา สมนาค
เรียบเรียง : เจษฎา กงจักร์