Seven Days

All posts tagged Seven Days

Title: ภาวะโลก LUV / Pahwa Lohk LUV (The Condition of the World LUV)
Artist: Seven Days
Album: Seven Days
Year: 2009

มันเพ้อๆ อยู่คนเดียวตอนเธอมาเกี่ยวในใจ
Mun pur pur yoo kon diao dtaun tur mah giao nai jai
It’s crazy, I was alone when you got tangled up in my heart
อยู่ดีๆ เกิดอะไรใจมันกระทบกระเทือน
Yoo dee dee gert arai jai mun gratop grateuan
All of the sudden something happened, my heart’s been affected
นั่งฟังเพลงตอนเช้าๆ
Nung fung pleng dtaun chao chao
Sitting listening to music in the morning
แหน่ะดูความเหงายังมาเตือน
Nae doo kwahm ngao yung mah dteuan
It seems like loneliness still comes to remind me
ให้ไหวตัว
Hai wai dtua
To make me aware

หนึ่งนาทีที่มีเธอ มีเธอปรากฏในใจ
Neung nahtee tee mee tur mee tur prahgot nai jai
The one minute I had you appear in my heart
มันก็ยืนแทบไม่ไหวต้องการคนช่วยดูแล
Mun gor yeun taep mai wai dtaung gahn kon chuay doo lae
I nearly couldn’t stand, I needed someone to help take care of me
มันจะฟื้นมันจะหาย
Mun ja feun mun ja hai
It’ll recover, it’ll heal
แค่เพียงได้รู้ว่าเธอแคร์
Kae piang dai roo wah tur care
Just knowing you care
แค่นี้เอง
Kae nee eng
Just this!

(*) ภาวะโลก la la la la love u
Pahwa lohk la la la la love u
The condition of the world, la-la-la-la-love you
มันช่างสดใส na na na น่าดู
Mun chahng sot sai na na na nah doo
It’s so bright, na-na-na-na, look!
ภาวะหวั่นไหว
Pahwa wun wai
It’s a nervous condition
ไม่ว่าจะวันอะไรก็กลายเป็นสีชมพู
Mai wah ja wun arai gor glai pen see chompoo
Even though it’s the day everything turns pink

(**) ภาวะโลก la la la la love u
Pahwa lohk la la la la love u
The condition of the world, la-la-la-la-love you
ฝากเธอแก้ไขได้ไหมแค่ love me too
Fahk tur gae kai dai mai kae love me too
Can I trust you to fix it? Just love me too!
เปิดใจดูซิละละละเธอจะรู้
Pert jai doo si la la la tur ja roo
I’ll open my heart, look, you’ll know
ว่ามีเพียง Only U ในภาวะหัวใจมันรักเธอ
Wah mee piang only you nai pahwa hua jai mun ruk tur
That I have only you, this condition of my heart, it loves you!

มันร้อนๆ แทบละลายเวลาที่สบตาเธอ
Mun raun raun taep la lai welah tee sob dtah tur
It’s so hot, I nearly melted when we made eye contact
แอบสงสัยอยู่ตั้งเยอะว่าเธออ่ะคิดยังไง
Aep song sai yoo dtung yur wah tur a kit yung ngai
I’m secretly obsessed wondering what you’re thinking
ใจเค้วงๆ ใจหมุนๆ
Jai kwayng kwayng jai moon moon
My heart is shaking, my heart is spinning
โดนเธอกระตุ้นจนวุ่นวาย
Dohn tur gradtoon jon woon wai
Running into you started it until I’m nervous
อยู่ทุกที
Yoo took tee
All the time!

(*,**)

ตื่นก็ไม่ไหว หลับก็ไม่ไหว นั่งอยู่ไม่สุข ใจกระตุกมากๆ
Dteun gor mai wai lup gor mai wai nung yoo mai sook jai gradtook mahk mahk
I can’t wake up, I can’t sleep, sitting isn’t fun, my heart is pounding!
เดี๋ยวมันก็เขิน อีกเดี๋ยวก็เหงา พูดไม่ค่อยถูก มันสรุปได้ยาก
Diao mun gor kern eek diao gor ngao poot mai koy took mun saroop dai yahk
One moment it’s shy, another it’s lonely, I can’t really speak right, I stumble, it’s difficult
ก็ต้องการคนมาช่วยดูแล เธออ่ะรู้ป่าว อยากให้ช่วยเทคแคร์
Gor dtaung gahn kon mah chuay doo lae tur a roo pao yahk hai chuay take care
I need somebody to look after me, do you know I want you to take care of me?
ช่วยกันหน่อยนะ คิดถึงจะแย่ แค่อยู่ใกล้ๆ ฉันต้องหายแน่ๆ
Chuay gun noy na kit teung ja yae kae yoo glai glai chun dtaung hai nae nae
Help me! I miss you, it’s bad! Just to be near you is enough to heal me, for sure!

(**,*,**)

Title: ยิ่งใกล้กันยิ่งกลั้นใจ / Ying Glai Gun Ying Glun Jai (The Closer We Are, The More My Heart Pounds)
Artist: Seven Days
Album: Seven Days
Year: 2009

ทุกครั้งที่เจอเขา ก็ยังต้องฝืนใจ
took krang tee jer kao gor yang dtong feun jai
Every time I see him, I still have to force myself
ทนเก็บ ความรู้สึก ไว้ข้างใน ทุกที
ton gep kwaam roo-seuk wai kaang nai took tee
To endure keeping the feelings inside, every time
ไม่กล้าสบตาเขา เมื่อเราก็รู้ดี
mai glaa sop dtaa kao meua rao gor roo dee
I’m not brave enough to look him in the eye when I know well
ในลม ที่หายใจ แต่ละที ยังมีเขาอยู่ตรงทุกที่ ในใจ
nai lom tee haai jai dtae la tee yang mee kao yoo dtrong took tee nai jai
In the wind of my breath, each time still has him every time in my heart

* ยิ่งใกล้กัน ก็ยิ่งต้องกลั้นใจ ซ่อนไว้ทุกความไหวหวั่น
ying glai gan gor ying dtong glan jai son wai took kwaam wai wan
The closer we get, the more I have to hold my breath, hiding everything nervously
ห้ามเท่าไร ใจก็สั่น แค่พบกัน แทบหยุดหายใจ
haam tao-rai jai gor san kae pop gan taep yoot haai jai
However much I forbid it, my heart pounds, just meeting together nearly stopped my breath
ยิ่งใกล้กัน ก็ยิ่งต้องกล้ำกลืน จะฝืนผ่านไปได้ไหม
ying glai gan gor ying dtong glam gleun ja feun paan bpai daai mai
The closer we get, the more I have to suppress this, I’ll force myself to make it through, okay?
น้ำตาเอ๋ย ได้โปรดเถอะนะ อย่าไหล
naam dtaa oie daai bproht te na yaa lai
Oh, tears, oyy, please, don’t fall
เก็บเอาไว้ร้องไห้คนเดียว
gep ao wai rong-hai kon dieow
Keep in my crying alone

ทั้งรู้ว่าตัวเขา ก็คงไม่หันมา
tang roo waa dtua kao gor kong mai han maa
Though I know he probably won’t look my way
มีแต่ เราที่เจ็บ เสียน้ำตา เพื่อใคร
mee dtae rao tee jep sia nam dtaa peua krai
There’s only me, hurting, crying for someone
ก็รู้ต้องลืมเขา ไม่เห็นหรือเขารักคนใหม่
gor roo dtong leum kao mai hen reu kao rak kon mai
I know I have to forget him, does he not see, or does he love someone else?
คงเหลือแต่ เราใช่ไหม ที่มันยังทำใจไม่ไหวจริงๆ
kong leua dtae rao chai mai tee man yang tam jai mai wai jing-jing
I’m probably left with just me, right? Who’s still can’t accept it

(*, *)

Title: หยุดฉันที / Yoot Chun Tee (Stop Me)
Artist: Seven Days (Jam Neko Jump)
Album: Seven Days
Year: 2009

เป็น เป็นเพราะอะไร ยังไม่เข้าใจ ได้เลยสักที
Pben Pben pror arai yung mai kao jai dai loey suk tee
It’s, it’s because of what? I still don’t understand it at all
แค่ได้ยินเสียง ก็หัวใจเต้นถี่อย่างนี้ เธอนั้นมีอะไร
Kae dai yin siang gor hua jai dten tee yahng nee tur nun mee arai
Just to hear your voice, my heart pounds rapidly like this, what do you have?

เคย เคยคิดแข็งใจ แต่ก็ทำไป ได้เพียงไม่นาน
Koey koey kit kaeng jai dtae gor tum pbai dai piang mai nahn
I once, once thought I was patient, but doing it, it’s not very long
รู้สึกคล้ายๆสายลมที่อ่อนหวาน
Roo seuk klai klai sai lom tee orn wahn
I feel like the gentle wind
โอบกอดตัวฉันอย่างอ่อนไหว
Ob got dtua chun yahng orn wai
Embracing myself softly

* ยิ่งเธอเข้าใกล้เท่าไหร่
Ying tur kao glai tao rai
The closer you get
ลมหายใจยิ่งขาดตอน ซ่อนไว้อย่างไร
Lom hai jai ying kaht dton son wai yahng rai
The more my breath weakens, how can I hide it?
หากมี สักคนเห็นได้ไหม หยุดฉันที
Hahk mee suk kon hen dai mai yoot chun tee
If there’s anyone who can see it, stop me

** จับฉันเอาไว้ ดึงฉันเอาไว้
Jup chun ao wai deung chun ao wai
Grab me and pull me away
ส่งเสียงเรียกหัวใจ ของฉันคืนมา
Song siang riak hua jai kong chun keun mah
Shout for my heart to come back
ในตอนที่ฉันสัมผัส สายตา
Nai dton tee chun sum put sai dtah
The moment we made eye contact
อ่อนโยนจนทำให้ใจฉันล่องลอยเพราะเธอ
Orn yohn jon tum hai jai chun long loy pror tur
It was gentle until it made my heart float away because of you
ปลุกฉันได้ไหม ดึงฉันเอาไว้
Pblook chun dai mai deung chun ao wai
Snap me out of it, please, pull me away
ก่อนที่เธอจะมาเห็น
Gorn tee tur ja mah hen
Before you’ll see
ฉันมาพบเธอ ก็ยังไม่อยากให้รู้
Chun ma pob tur gor yung mai yahk hai roo
I came to see you, but I still don’t want you to know
อาการที่เป็นอยู่ จากคน คนนึงที่ใจทั้งใจมันรักเธอ
Ahgahn tee pben yoo jahk kon kon neung tee jai tung jai mun ruk tur
The symptoms that I have from this one person whose whole heart loves you

(*,**, *, **)