Senlek

All posts tagged Senlek

Title: รักเติมโปร / Ruk Dterm Bproh (Prepaid Love)
Artist: Senlek (เส้นเล็ก)
Album: [Single]
Year: 2014

มือถือปิด อย่าคิดว่าพี่ไปไหน
Meu teu bpit yah kit wah pee bpai nai
If my phone is off, don’t think I’ve gone off anywhere
แบตเสื่อมไว ชาร์ตเท่าไรมันก็ไม่เข้า
Baet seuam wai chart tao rai mun gor mai kao
My battery is shot, however much I charge it, it doesn’t hold
คิดถึงเธอ พอไม่ได้เจอก็เหงา
Kit teung tur por mai dai jur gor ngao
I miss you, as soon as I can’t see you, I’m lonely
แต่งานเข้า ช่วงนี้เลยไม่ได้เจอ
Dtae ngahn chao chuang nee loey mai dai jur
But with morning shift right now, I can’t see you

โธ่คนดี เชื่อใจพี่ได้ไหมจ๊ะ
Toh kon dee cheua jai pee dai mai ja
Damn it, sweetie, can you believe me?
อ่ะถึงลับตา ใจพี่ก็มีแต่เธอ
Ah teung lup dtah jai pee gor mee dtae tur
Even when I close my eyes, my heart has only you
อย่างวันนี้ ไม่มีตังค์ยังโชว์เบอร์
Yahng wun nee mai mee dtung yung show bur
Like today, I don’t have any money but it’s still showing your number
ไม่รักเธอแล้วจะให้ไปรักใคร
Mai ruk tur laeo ja hai bpai ruk krai
If I don’t love you, who do you want me to love?

(*) อยากโทรไปหาจัง แต่ตังค์ยังไม่เติม
Yahk toh bpai hah jung dtae dtung yung mai dterm
I want to call you so bad, but I don’t have enough money on my phone
โปรโมชั่นเสริม โทรฟรีก็เพิ่งหมดไป
Promotion serm toh free gor perng mot bpai
My promotion is over, I ran out of free minutes
อยากจะเซย์ฮัลโหล แต่มันโทรไม่ได้
Yahk ja say hello dtae mun toh mai dai
I want to say hello, but I can’t call
เติมออนไลน์ มาหน่อยได้ไหม แล้วจะใช้คืน
Dterm on line mah noy dai mai laeo ja chai keun
Add me on Line please, and I’ll use it tonight

มือถือปิด อย่าคิดว่าพี่ไม่รัก
Meu teu bpit yah kit wah pee mai ruk
If my phone is off, don’t think I don’t love you
จะยึกยัก ไปไหนล่ะแม่ขวัญยืน
Ja yeuk yuk bpai nai la mae kwun yeun
Where would I hide from you, my darling?
อ่านหนังสือ เรียนหนักก็เลยพักฟื้น
Ahn nung seu rian nuk gor loey puk fin
I was reading and studying hard, so I needed a break
คนเมื่อคืน ที่เห็นก็เป็นเพื่อนกัน
Kon meua keun tee hen gor bpen peuan gun
The person you saw last night was my friend

(*)

ก็บอกแล้วไง ว่าจีบได้แฟนฉันนะตายแล้ว
Gor bauk laeo ngai wah jeep dai faen chun na dtai laeo
I told you, I can flirt; my boyfriend’s dead
มาจีบแล้วหาย นึกว่าตายอีกคนแล้ว
Mah jeep laeo hai neuk wah dtai eek kon laeo
If you flirt with me and disappear, I’ll assume another person has died
โทรก็ไม่รับ โทรกลับก็ไม่โทร
Toh gor mai rup toh glup gor mai toh
I call, but you don’t answer, you don’t call back
บอกโทรไม่ได้ ก็มือถือมันหมดโปร
Bauk toh mai dai gor meu teu mun mot bpro
I told you, I can’t call, my phone is out of minutes
เฟสก็ไม่ใช้ ไลน์ก็ไม่มี
Face gor mai chai line gor mai mee
I don’t use Facebook, I don’t have Line
โทรมาทีไร ก็ตังค์หมดทั้งกะปี
Toh mah tee rai gor dtung mot tung ga bpee
Whenever you call, I’m out of minutes every time
แบตก็ไม่ชาร์ต สัญญาณก็ไม่ติด
Bat gor mai chat sunuahn gor mai dtit
The battery doesn’t charge, and the reception is poor
มันน่าหงุดหงิด อารมณ์เสียทุกที เฮ้อ เซ็งง่ะ
Mun nah ngoot ngit ahrom sia took tee hur seng nga
It’s frustrating, you’re always upset, gosh, I’m sick of it

(*,*)

อ่ะโธ่คนดี รักเราก็ยังมีโปร ยังไม่หมดโปร
A toh kon dee ruk rao gor yung mee bproh yung mai mot bpro
Damn it, sweetie, our love still has minutes, it’s not out yet
สักหน่อยอย่าทำน้อยใจ
Suk noy yah tum noy jai
At least don’t act offended

Title: เมื่อไหร่จะไว้ใจได้เสียที / Meua Rai Ja Wai Jai Dai Sia Tee (When Will I Finally be Able to Trust You?)
Artist: Senlek (เส้นเล็ก)
Album: [Single]
Year: 2015

ไม่เคยเปลี่ยน เหตุการณ์ไม่เคลียร์ยังเนียนซ้ำอยู่
Mai koey bplian het gahn mai clear yung nian sum yoo
It has never changed, the events aren’t cleared up and it’s still tender
เรื่องเจ้าชู้ ยิ่งรู้ยิ่งทำยังเหมือนเก่า
Reuang jao choo ying roo ying tum yung meuan gao
The matters of being a player, the more I know, the more you act like you’re still the same
เพื่อนโทรมาบอกเห็นเธอ ยังแอบนัดเจอกับใครเขา
Peuan toh mah bauk hen tur yung aep nut jur gup krai kao
A friend called and told me they saw you still secretly dating someone else
เห็นเธอไปกับใครไม่ซ้ำหน้า
Hen tur bpai gup krai mai sum nah
They never see you go with the same person twice

(*) ต้องการจะเป็นคนรักที่ไม่ขี้หวง
Dtaung gahn ja bpen kon ruk tee mai kee huang
I want to be the kind of lover who isn’t possessive
แต่เธอก็ยังหลอกลวงให้ฉันเสียน้ำตา
Dtae tur go ryung lauk luang hai chun sia num dtah
But you still deceive me, making me cry
แล้วให้ตีค่า คำพูดเธอยังไง
Laeo hai dtee kah kum poot tur yung ngai
Then you gave me an estimate on your words

(**) เมื่อไรจะไว้ใจได้เสียที ถ้าอยากให้ไว้ใจ
Meua rai ja wai jai dai sia tee tah yahk hai wai jai
When will I finally be able to trust you? If you want me to trust you
แล้วทำผิดเพื่ออะไร เจ็บจนใจฉันกลัว
Laeo tum pit peua arai jep jon jai chun glua
Why do you keep misbehaving? I’ve been hurt so much, my heart is scared
เมื่อไรจะแก้ไขเรื่องที่ทำ ไม่ใช่คำแก้ตัว
Meua rai ja gae kai reuang tee tum mai chai kum gae dtua
When will you rectify the issues you’ve done and not just make excuses?
แค่ซื่อสัตย์ ไม่นอกใจนั้นยากตรงไหน
Kae seu sut mai nauk jai nun yahk dtrong nai
Just be honest, don’t cheat on me, how hard is that?
นานานานา ยิ่งเนิ่นนานยิ่งเหนื่อยหัวใจ
Nah nah nah nah ying nern nahn ying neuay hua jai
Na na na na, the longer it is, the more tired I am

ทุกความผิด เหมือนโดนยาพิษปิดแผลที่เปิด
Took kwahm pit meuan don yah pit bpit plae tee bpert
Every transgression is like a douse of poison on an open wound
ยิ่งขอโทษ ยิ่งเกิดความระแวงแทงทิ่มใจ
Ying kor toht ying gert kwahm rawaeng taeng tim jai
The more you apologize, the more suspicious stabs at my heart
การโทรถามการเฝ้าตาม
Gahn toh tahm gahn fao dtahm
Me calling you to follow up on you
ไม่ใช่ความสุขเลยรู้ไหม
Mai chai kwahm sook loey roo mai
Isn’t fun, don’t you know?
แล้วให้เชื่อใจแค่ไหนกัน
Laeo hai cheua jai kae nai gun
How much will you let me trust you?

(*,**,**)