Season Five

All posts tagged Season Five

Title: เมื่อคืน / Meua Keun (Last Night)
Artist: Season Five ft. the Parkinson
Album: [Single]
Year: 2019

เรื่องเมื่อคืน ที่มันเกิด
Reuang meua keun tee mun gert
The matters that arose last night
ต้องขอโทษอีกครั้งที่พลั้งพลาดไป
Dtaung kor toht eek krung tee plung plaht bpai
I must apologize again for messing up
ดูเหมือนฉันไม่ได้ตั้งใจ
Doo meuan chun mai dai dtung jai
It seems like it was unintentional

แท้ที่จริง ที่มันเกิด
Tae tee jing tee mun gert
Actually, what happened
มันคือความต้องการลึกๆข้างใน
Mun keu kwahm dtaung gahn leuk leuk kahng nai
Was a longing deep down inside
ที่ไม่ยั้งไม่ยอมห้ามใจ
Tee mai yung mai yaum hahm jai
That refused to be restrained

(*) อภัยกันได้ไหม
Apai gun dai mai
Please forgive me
อะไรที่ได้ทำเกินเลย
Arai tee dai tum gern loey
What I did was too much

(**) อยากเป็นคนที่รับความผิดที่ทำไว้
Yahk bpen kon tee rup kwahm pit tee tum wai
I want to be someone who accepts responsibility for his actions
ให้ฉันดูแลเธอได้ไหม
Hai chun doo lae tur dai mai
Could you let me take care of you
แค่รับฟัง ให้เข้าใจ อย่าหลบกันไปแบบนี้
Kae rup fung hai kao jai yah lop gun bpai baep nee
Just listen so you can understand, don’t avoid me like this
โปรดกลับมาให้ฉันได้บอกคำๆนั้น
Bproht glup mah hai chun dai bauk kum kum nun
Please come back and let me tell you those words
ให้ฉันได้ทำให้เธอหายดี
Hai chun dai tum hai tur hai dee
Let me make you all better
เรื่องเมื่อคืน ที่เรามี มันเป็นเพราะว่ารักเธอ
Reuang meua keun tee rao mee mun bpen pror wah ruk tur
The matters of yesterday that we had were because I love you

เหมือนน้ำมันที่ใกล้ไฟ
Meuan num mun tee glai fai
Like oil that got too close to a flame
เรื่องผิดใจที่คนสองคนเผลอไป
Reuang pit jai tee kon saung kon plur bpai
It was a mistake of two people being too careless
ปล่อยหัวใจให้เหนือเหตุผล
Bploy hua jai hai neuay het pon
And letting our hearts go beyond reason

(*,**,*,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : SEASON FIVE , THE PARKINSON
เนื้อร้อง : สุดเขต จึงเจริญ
ทำนอง : กานต์ – นิภัทร์ กำจรปรีชา
เรียบเรียง : SEASON FIVE , THE PARKINSON
Mixed and Mastered by พรพิชา ตันสกุล

Title: คือความว่างเปล่า / Keu Kwahm Wahng Bplao (It’s Emptiness)
Artist: Lula and Season Five
Album: [Single]
Year: 2018

(*) เมื่อไหร่ที่ความเหงาจะปล่อยฉันไป
Meua rai tee kwahm ngao ja bploy chun bpai
When will loneliness release me?
ปลุกให้หัวใจ มันอบอุ่นขึ้นมา
Bplook hai hua jai mun op oon keun mah
Awake my heart with warmth
รอคอยเพียงความเหงาเอ่ยคำร่ำลา
Ror koy piang kwahm ngao oey kum rum lah
I’m just waiting for loneliness to say good-bye
เปิดโอกาสให้ได้พบเจอ
Bpert ohgaht hai dai pob jur
Opening up the chance for me to be able to find
กับใครคนนั้นที่รออยู่
Gup krai kon nun tee ror yoo
That someone I’m waiting for

ฟ้าสีเทา ค่ำคืนเหน็บหนาว
Fah see tao kum keun nep nao
The sky is grey, the night is cold
ดาวยังดูหม่นหมอง มองออกไป
Dao yung doo mon maung maung auk bpai
The stars still seem sad, looking out
เหลือแค่เพียง แสงจากดวงไฟ
Leua kae piang saeng jahk duang fai
All that’s left is the light from the lamps
คนที่ยังเคลื่อนไหว มีแต่ฉัน
Kon tee yung kleuan wai mee dtae chun
I’m the only person still moving
กี่ความฝันผันผ่าน
Gee kwahm fun pun pahn
How many dreams have passed by
ปลุกฉันด้วยความอ้างว้าง
Bplook chun duay kwahm ahng wahng
Waking me with loneliness?
ซ้ำๆทุกวัน ลืมตากับความหวัง
Sum sum took wun leum dtah gup kwahm wung
Over and over, every day, I open my eyes with hope
จะมีใครบ้างมั้ย ที่เข้ามา
Ja mee krai bahng mai tee kao mah
Will anyone show up?

นานแค่ไหนต้องถอนหายใจคนเดียวอยู่บ่อยครั้ง
Nahn kae nai dtaung taun hai jai kon diao yoo boy krung
How long must I sigh alone?
นานแค่ไหนที่ข้างตัวฉันคือความว่างเปล่า
Nahn kae nai tee kahng dtua chun keu kwahm wahng bplao
How long will there be emptiness by my side?
นานแค่ไหนไม่มีแม้ใครให้คุยเวลาเหงา
Nahn kae nai mai mee mae krai hai kooey welah ngao
How long will I not even have anyone to talk to when I’m lonely?
นานแค่ไหนแล้ว ที่เดียวดาย
Nahn kae nai laeo tee diao dai
How long have I been alone?

(*)

เห็นฉันทักทาย พูดคุยกับใครๆ อยู่ท่ามกลางรอยยิ้มคนมากมาย
Hen chun tuk tai poot kooey gup krai krai yoo tahm glahng roy yim kon mahk mai
You see me saying hello and talking with everyone, in the middle of many smiling people
เห็นฉันเหมือนคนที่ดูไม่เป็นไร เหมือนจะมีหมดแล้วที่ต้องการ
Hen chun meuan kon tee doo mai bpen rai meuan ja mee mot laeo tee dtaung gaun
I seem like I’m okay, like I have everything that I ever wanted

(แต่)ใครจะรู้ฉันถอนหายใจคนเดียวอยู่บ่อยครั้ง
(Dtae) krai ja roo chun taun hai jai kon diao yoo boy krung
(But) Who would know I often sigh alone?
ใครจะรู้ที่ข้างกายฉันคือความว่างเปล่า
Krai ja roo tee kahng gai chun keu kwahm wahng bplao
Who would know that there’s emptiness beside me?
ใครจะรู้ว่าไม่มีแม้คนให้คุยเวลาเหงา
Krai ja roo wah mai mee mae kon hai kooey welah ngao
Who would know that there’s not even someone to speak to when I’m lonely?
ใครเลยจะรู้ ว่าเดียวดาย
Krai loey ja roo wah diao dai
So who would know that I’m alone?

(*,*)

   

Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by สุดเขต จึงเจริญ & ภัทรวี ศรีสันติสุข
Lyrics Director : สุดเขต จึงเจริญ
Melody by สุดเขต จึงเจริญ & ภัทรวี ศรีสันติสุข
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Vocal by ลุลา & Season Five
Chorus by สุดเขต จึงเจริญ ,สิโรดม หล่อกัณภัย ,เอกพล สถิรากร ,บวร อัจฉรารัตนโสภณ
Vocal Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Editor เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Sound design by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Recording at StudioRhino by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Mixed & Mastered at StudioRhino by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

   

Lonely song, not really my thing to begin with. I like Season Five’s voices, but not so much Lula’s… When Season Five has a pretty wide range and Lula does not, it seems like a strange duet to me. Not my favorite song

Title: ต่อให้ / Dtor Hai (Even Though)
Artist: Season Five
Album: [Single]
Year: 2018

มองเห็นเธอเจ็บปวด และต้องคอยเสียน้ำตา
Maung hen tur jep bpuat lae dtaung koy sia num dtah
Seeing you hurting and having to wait in tears
ตัวฉันเองเจ็บกว่า เมื่อรู้ว่าเขาทำเธอร้องไห้
Dtua chun eng jep gwah meua roo wah kao tum tur raung hai
I hurt more when I know that he made you cry
ได้ยินเรื่องราว ที่เธอทุกข์ใจ เป็นคนให้เธอนั้นระบาย
Dai yin reuang rao tee tur took jai bpen kon hai tur nun rabai
Hearing the stories of your suffering, I’m the person whom you let it all out to
กับความจริงที่ควรทำใจให้คุ้นเคย
Gup kwahm jing tee kuan tum jai hai koon koey
With the reality that I should just accept and get used to

คอยเฝ้าดูห่างๆ คงไม่อาจก้าวเลยไป
Koy fao doo hahng hahng kong mai aht gao loey bpai
Watching from afar, I can’t take a step forward
ตอกย้ำให้ต้องเข้าใจ ว่าตัวเธอนั้นรักเขามากมาย
Dtauk yum hai dtaung kao jai wah dtua tur nun ruk kao mahk mai
Repeat it to make myself understand that you love him so much
ทำได้แค่เพียง ต้องเจียมหัวใจ ว่าอยู่ในสถานะใด
Tum dai ake piang dtaung jiam hua jai wah yoo nai satahna dai
All I can do is humble my heart, that to have any status
กับตัวฉันที่ดูจะเป็นไปไม่ได้
Gup dtua chun tee doo ja bpen bpai mai dai
For myself seems impossible

(*) เป็นแค่ที่ปรึกษา ฉันรับฟังเธอได้ทุกอย่าง
Bpen kae tee bpreuk sah chun rup fung tur dai took yahng
I’m just a consultant, I’ve listened to everything from you
เหลือแค่คำเดียวที่อยากฟัง
Leua kae kum diao tee yahk fung
All that’s left that I want to hear
คำว่ารักจากปากเธอนั้น เหมือนฉันเคยได้ยินมาบ้าง
Kum wah ruk jahk bpahk tur nun meuan chun koey dai yin mah bahng
Is the word love from your mouth, like I once heard before
แต่ก็เป็นคำที่เธอไม่เคยหมายถึงฉันซะที
Dtae gor bpen kum tee tur mai koey mai teung chun sa tee
But it’s the word that you never once mean for me

(**) ต่อให้อยู่ข้างฉัน เธอก็คงคิดถึงแค่เขาอยู่ดี
Dtor hai yoo kahng chun tur gor kong kit teung kae kao yoo dee
Even though you’re beside me, you’re just thinking of him
ต่อให้คนๆนี้มันรักเธอมากเท่าไร
Dtor hai kon kon nee mun ruk tur mahk tao rai
No matter how much I love you
ต่อให้คนอย่างฉันจะไม่มีวันทำเธอเสียใจ
Dtor hai kon yahng chun ja mai mee wun tum tur sia jai
Even though a guy like me will never make you sad
ก็ไม่อาจเปลี่ยนอะไร เพราะฉันคงแทนเขาไม่ไหว
Gor mai aht bplian arai pror chun kong taen kao mai wai
I can’t change anything because I can’t replace him

มีแค่เส้นบางๆ ที่ไม่อาจก้าวเลยไป
Mee kae sen bahng bahng tee mai aht gao loey bpai
There’s just a thin like that I can’t cross
ใกล้ชิดกันเท่าไร ต้องห้ามใจไว้ไม่ให้ล่วงเกิน
Glai chit gun tao rai dtaung hahm jai wai mai hai luang gern
However close we get, I must forbid my heart from going any further
อยากทำให้เธอ ไม่ต้องเสียใจ แต่ไม่ใช่หน้าที่ฉันเลย
Yahk hai tur mai dtaung sia jai dtae mai chai nah tee chun loey
I want to make you not have to be sad, but it’s not my duty
ได้แต่ยอมมองดูเธอโดนทำร้ายเรื่อยมา
Dai dtae yaum maung doo tur dohn tum rai reuay mah
I can only just watch you constantly get hurt

(*,**)

ต่อให้อยู่ข้างฉัน หัวใจเธอก็เป็นของเขาอยู่ดี
Dtor hai yoo kahng chun hua jai tur gor bpen kaung kao yoo dee
Even though you’re beside me, your heart belongs to him
ต่อให้คนๆนี้มันรักเธอมากเท่าไร
Dtor hai kon kon nee mun ruk tur mahk tao rai
No matter how much I love you
ต่อให้คนอย่างเขาจะเป็นคนทำให้เธอเสียใจ
Dtor hai kon yahng kao ja bpen kon tum hai tur sia jai
Even though someone like him will make you sad
ก็ไม่อาจเปลี่ยนอะไร ผิดที่ฉันไม่ใช่เขา ต้องจำเอาไว้
Gor mai aht bplian arai pit tee chun mai chai kao dtaung jum ao wai
I can’t change anything, it’s my fault for not being him, I must remember that

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
โปรดิวเซอร์ : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
เนื้อร้อง : สุดเขต จึงเจริญ, เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ,
ทำนอง : สุดเขต จึงเจริญ, ภัทรวี ศรีสันติสุข
เรียบเรียง : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Mixed and Mastered by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: รักโกรธ / Ruk Groht (Angry Love)
Artist: Season Five
Album: [Single]
Year: 2018

ลืมตามากับความผิดหวัง ตัวคนเดียวมันอย่างเดิมซ้ำๆ อยู่กับชีวิตที่กำลังพัง
Leum dtah mah gup kwahm pit wung dtua kon diao mun yahng derm sum sum yoo gup cheewit tee gumlung pung
Opening my eyes with disappointment, I’m all alone, as usual, living with a life that’s falling apart
ออกไปก็เจอแต่คนซ้ำๆ คุยกับใครก็เจอแต่คำย้ำๆ ไม่ได้เป็นคนร้ายแต่โดนกระทำ
Auk bpai gor jur dtae kon sum sum kooey gup krai gor jur dtae kum yum yum mai dai bpen kon rai dtae dohn gratum
I go out and only meet people over and over, whoever I talk to, I find the same words repeated, I’m not a criminal, but this has happened to me

อยู่อย่างนี้ โดดเดี่ยวมากี่ฤดู นับนิ้วมือจนไม่รู้ว่านานเท่าไร
Yoo yahng nee doht diao mah gee redoo nup niew meu jon mai roo wah nahn tao rai
How many seasons have I been living alone like this? I count on my fingers until I don’t know how long it’s been

(*) โอ้ความรัก ไปโกรธอะไรฉันมา ทำไมไม่เคยมาหา ให้ฉันได้กอดไว้
Oh kwahm ruk bpai groht arai chun mah tummai mai koey mah hah hai chun dai gaut wai
Oh, love, what are you angry about at me? Why don’t you ever come to see me? Let me hug you
ความรัก…หยุดโกรธฉันสักที ได้โปรดมาตรงนี้ และพาใครมาให้พบสักครั้ง…ได้ไหม
Kwahm ruk yoot groht chun suk tee dai bproht mah dtrong nee lae pah krai mah hai pob suk krung dai mai
Love, stop being angry at me, please come over here and please bring someone for me to finally meet

คนใดเราก็ไม่เคยรังแก คนใดเราก็ไม่เคยงอแง กลับอยู่อย่างนี้ไม่มีใครแคร์
Kon dai rao gor mai koey rung gae kon dai rao gor mai koey ngor ngae glup yoo yahng nee mai mee krai care
I never bullied anyone, I never got upset at anyone, but things ended up like this without anyone who cares
ออกไปก็เจอแต่คนซ้ำๆ คุยกับใครก็เจอแต่คำย้ำๆ ไม่ได้เป็นคนร้ายแต่โดนกระทำ
Auk bpai gor jur dtae kon sum sum kooey gup krai gor jur dtae kum yum yum mai dai bpen kon rai dtae dohn gratum
I go out and only meet people over and over, whoever I talk to, I find the same words repeated, I’m not a criminal, but this has happened to me

(**) วนอย่างนี้โดดเดี่ยวมากี่ฤดู นับนิ้วมือจนไม่รู้ว่านานสักแค่ไหน
Won yahng nee doht diao mah gee reu doo nup niew meu jon mai roo wah nahn suk kae nai
How many seasons have gone by while I’m alone like this? I count on my fingers until I don’t know how long its been
อยู่ตรงนี้ โดดเดี่ยวมันทั้งปี ฉันรออยู่ จะหนีหน้ากันทำไม
Yoo dtrong nee doht diao mun tung bpee chun ror yoo ja nee nah gun tummai
I’ve been right here, all alone, all year, I’m waiting, why do you run away from me?

(*)

(***) เป็นธรรมดาของคนที่มีความรัก โลภ โกรธ หลง แต่สำหรับฉันตอนนี้ ไม่รู้ว่ารักโกรธหรือว่ารักหลงทาง หาทางกลับมาไม่เจอ
Bpen tummadah kaung kon tee mee kwahm ruk lohp groht long dae sumrup chun dtaun nee mai roo wah ruk groht reu wah ruk long tahng hah tahng glup mah mai jur
It’s common for someone who has love, to be greedy, angry, infatuated, but for me right now, I don’t know if love is angry or if love is lost and can’t find its way back
คนอื่นเค้านอนด้วยกัน ลำพังแค่ฉัน ที่ยังนอนละเมอ
Kon eun kao naun duay gun lumpung kae chun tee yung naun lamur
Other people are sleeping together, it’s just me who’s alone, still dreaming
ทำไมคนบนฟ้า เห็นว่าฉันดูแข็งแรงนัก ถึงปล่อยตามยถา ให้ตกอับอาภัพความรัก
Tummai kon bon fah hen wah chun doo kaeng raeng nuk teung bply dtahm yatah hai dtok up ahpup kwahm ruk
Why does the person up in the sky see me as being to strong that they leave me to my fate and let me fall into bad luck with love?
จะมีบ้างไหม จะมีบ้างไหม จะมีบ้างไหม ใครคนนั้น
Ja mee bahng mai ja mee bahng mai ja mee bahng mai krai kon nun
Is there, is there, is there that special someone?

(**,*,***)

   

เนื้อร้อง : ฟองเบียร์
เนื้อร้องท่อน RAP : สุดเขต จึงเจริญ
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Mixed and Mastered by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: นอนจับมือกันครั้งแรก / Naun Jup Meu Gun Krung Raek (Falling Asleep Holding Hands for the First Time)
Artist: Season Five
Album: [Single]
Year: 2017

ที่เธอใช้มันคืออารมณ์
Tee tur chai mun keu ahrom
You’re acting on emotions
เหตุผลไม่มีอยู่ในนั้น
Het pon mai mee yoo nai nun
There’s no reason in it
ฉันก็เลยยอมรับมันไม่ได้
Chun gor loey yaum rup mun mai dai
So I can’t accept it
กับคำพูดที่ดูรุนแรง
Gup kum poot tee doo roon raeng
With words that seem harsh
แต่เธอก็แฝงความเจ็บปวดเอาไว้
Dtae tur gor faeng kwahm jep bpuat ao wai
You’re hiding your pain
ขอให้เธอลองทบทวนได้ไหม
Kor hai tur laung top tuan dai mai
Please try reconsidering it

(*) นี่เธอต้องการเลิกรากันไปจริงๆใช่ไหม
Nee tur dtaung gahn lerk rah gun bpai jing jing chai mai
You really want to break up, do you?
ที่ผ่านมานั้นไม่อยากให้เป็นแค่ฝันไป
Tee pahn mah nun mai yahk hai bpen kae fun bpai
I don’t want the past to be just a dream
แต่อยากให้เธอได้รู้เอาไว้
Dtae yahk hai tur dai roo ao wai
But I want you to remember
ฉันว่าไม่ใช่ ยังไม่ใช่ มันไม่ใช่
Chun wah mai chai yung mai chai mun mai chai
That I don’t think you want this, not yet, you don’t
ก็อยากให้เธอได้เก็บไปตรองอีกครั้ง
Gor yahk hai tur dai gep bpai dtraung eek krung
I want you to keep thinking carefully again
ถ้าหากวันนี้เรายังมีกันและกัน
Tah hahk wun nee rao yung mee gun lae gun
If we still have each other today
ฉันว่าเราคงจะมีความสุข โอ้สวรรค์
Chun wah rao kong ja mee kwahm sook oh sawun
I think we’ll be happy, oh, paradise

(**) กว่าจะได้รักกันในวันนี้
Gwah ja dai ruk gun nai wun nee
After loving each other to this day
กว่าจะได้มีการนอนจับมือกันครั้งแรก
Gwah ja dai mee gahn naun jup meu gun krung raek
After falling asleep holding hands for the first time
กว่าจะได้มาพบกับคนคนหนึ่ง ฉันว่าแปลก
Gwah ja dai mah pob gup kon kon neung chun wah bplaek
After meeting one person, I think it’s strange
อย่าปล่อยให้เราต้องแยกกันไป
Yah bploy hai rao dtaung yaek gun bpai
Don’t let us have to split up
ด้วยความไม่เข้าใจและอารมณ์
Duay kwahm mai kao jai lae ahrom
Over misunderstandings and bad moods

เก็บกระเป๋าเดินทางทำไม
Gep grabpao dern tahng tummai
Why are you packing your suitcase
ในเมื่อหัวใจไม่อยู่ในนั้น
Nai meua hua jai mai yoo nai nun
When your heart isn’t in it?
ถามตัวเองอีกครั้งเพื่ออะไร
Tahm dtua eng eek krung peua arai
Ask yourself again what for?
ยิ่งประชด ยิ่งดูรุนแรง
Ying bprachot ying doo roon raeng
The more sarcastic you are, the more you seem harsh
มีแต่จะแฝงความเจ็บปวดกันไว้
Mee dtae ja faeng kwahm jep bpuat gun wai
Only to conceal your pain
คิดดีๆอีกทีจะได้ไหม
Kit dee dee eek tee ja dai mai
Think carefully once again, please

(*,**,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
โปรดิวเซอร์ : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
เนื้อร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม, เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Mixed and Mastered at Mixphere Studio by ดนุภพ กมล

Title: แค่คนที่แอบรัก / Kae Kon Tee Aep Ruk (Just Someone Who Secretly Loves You)
Artist: Season Five ft. Noynae (หนอยแน่)
Album: [Single]
Year: 2017

ขนาดตัวฉันเองก็ยังแปลกใจ
Kanaht dtua chun eng gor yung bplaek jai
Even I’m still surprised
ว่าในส่วนลึกมีเธอได้ยังไง
Wah nai suan leuk mee tur dai yung ngai
How can I have feelings for you deep down inside?
และเธอเข้ามาตอนไหน
Lae tur kao mah dtaun nai
And when did you show up?
ไม่ทันเอะใจพอรู้ก็หวั่นไหวจนหัวใจละลาย
Mai tun eh jai por roo gor wun wai jon hua jai lalai
I wasn’t ready to be suspicious, and as soon as I knew, I started trembling until my heart melted

ลอยไปกับเธอคนนี้ทุกทีที่เจอกับเธอคนนี้
Loy boy gup tur kon nee took tee tee jur gup tur kon nee
I float off with you, every time I see you
หัวใจข้างในมันรู้สึกดี
Hua jai kahng nai mun roo seuk dee
Inside, my heart feels good
ฉันมีอะไรจะบอกเธอ
Chun mee arai ja bauk tur
I have something to tell you
แต่เหมือนเวลาที่เจอ
Dtae meuan welah tee jur
But it’s like when we meet
ฉันไม่เคยพูดไปได้อย่างนั้น
Chun mai koey poot bpai dai yahng nun
I can never say it

(*) มันทำได้แค่แอบรักและทักเธอด้วยสายตา
Mun tum dai kae aep ruk lae tuk tur duay sai dtah
All I can do is secretly love you and greet you with my eyes
อย่างมากก็ส่งยิ้มเมื่อเธอนั้นหันมา
Yahng mahk gor song yim meua tur nun hun mah
And excessively smile at you when you turn my way
เป็นแค่คนแอบรักที่เฝ้ารอเวลา
Bpen kae kon aep ruk tee fao ror welah
I’m just someone who secretly loves you and who is waiting for the time
เวลาที่จะเฉลยคำนั้นในแววตาว่าฉันรักเธอ
Welah tee ja chaloey kum nun nai waew dtah wah chun ruk tur
The time that you’ll answer those words in my gaze, that I love you

(**) แปลกใจที่เราได้มาเจอกันฉันรักเธอ
Bplaek jai tee rao dai mah jur gun chun ruk tur
I’m surprised that we met, I love you
และฉันก็ไม่ยอมมีใครว่าฉันรักเธอ
Lae chun gor mai yaum mee krai wah chun ruk tur
And I refuse to have anyone else, I love you
แค่เพียงคนเดียวเท่านั้น I love you
Kae piang kon diao tao nun I love you
It’s only one person; I love you

ถ้าบอกให้รู้เลยเธอคงแปลกใจ
Tah bauk hai roo loey tur kong bplaek jai
If I told you and let you know, you’d probably be surprised
ว่าไปแอบรักตัวเธอได้ยังไง
Wah bpai aep ruk dtua tur dai yung ngai
As to how I could go on secretly loving you
ก็เลยต้องทนเก็บไว้ข้างในจิตใจ
Gor loey dtaung ton gep wai kahng nai jit jai
So I must endure keeping it inside my heart
ทำเหมือนไม่หวั่นและพร้อมจะละลาย
Tum meuan mai wun lae praum ja lalai
And act like I’m not nervous and ready to melt

เป็นไปกับเธอคนนี้ทุกทีที่เจอกับเธอคนนี้
Bpen bpai gup tur kon nee took tee tee jur gup tur kon nee
It developed with you, every time I see you
หัวใจข้างในมันรู้สึกดี
Hua jai kahng nai mun roo seuk dee
Inside, my heart feels good
ฉันมีอะไรจะบอกเธอ
Chun mee arai ja bauk tur
I have something to tell you
แต่เหมือนเวลาที่เจอ
Dtae meuan welah tee jur
But it’s like when we meet
ฉันไม่เคยพูดไปได้อย่างนั้น
Chun mai koey poot bpai dai yahng nun
I can never say it

(*,**)

   

เนื้อร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Pativate Utaichalurm

  
Another lovely single from Season Five~ I like the sweet, flirty lyrics, and I like the music video, showing a love-triangle of crush. It’s cute the girl the guy had a crush on told him the other girl liked him and helped them get together. Super cute video story 🙂

Title: นางสาวไทย / Nahng Sao Thai (Thai Girls)
Artist: Season Five
Album: [Single]
Year: 2016

คือความพอดีที่มี เพียงเธอคนเดียวได้ครอบครอง
Keu kwahm por dee tee mee piang tur kon diao dai kraup kraung
It’s the perfection that you have, only you alone possess it
ฉันมองเห็นความสวยงาม ทั้งในจิตใจ และนอกกาย ว่าเธอมียิ่งกว่าใคร
Chun maung hen kwahm suay ngahm tung nai jit jai lae nauk gai wah tur mee ying gwah krai
I look and see your beauty from both inside your heart and your outer body, that you have much more than anyone else

(*) เธอทำอะไรเธอรู้ทุกอย่าง เสน่ห์ควรอยู่ตรงไหน เมื่อไหร่
Tur tum arai tur roo took yahng sanay kuan yoo dtrong nai meua rai
Whatever you do, you know everything, when and where should your charm be?
เธอพูดอะไรก็เหมือนทุกอย่าง ฟังดีอิ่มเอมไปทั้งใจ
Tur poot arai gor meuan took yahng fung dee im em bpai tung jai
Whatever you say, it’s like it’s everything, I listen closely and am completely smitten

(**) ไม่มีเหตุผลที่ใครจะปฏิเสธเธอได้เลย
Mai mee het pon tee krai ja bpadtiseet tur dai loey
There’s no reason anyone could resist you for
คนบนฟ้า ฉันจะไม่รอเหมือนเคย
Kon bon fah chun ja mai ror meuan koey
I won’t wait for someone up in the sky like I used to
เพราะฉันมี เธอที่ดีพออยู่ตรงนี้
Pror chun mee tur tee dee por yoo dtrong nee
Because I have you who’s good enough right here
ไม่มีเหตุผล ที่ใครจะมองผ่านเธอไปได้เลย
Mai mee het pon tee krai ja maung pahn tur bpai dai loey
There’s no reason anyone can look past you for
แค่เธอยิ้ม อะไรที่มันดูเฉยๆ ก็เหมือนมีชีวิตขึ้นมาใหม่
Kae tur yim arai tee mun doo choey choey gor meuan mee cheewt keun mah mai
With just your smile, everything that seemed indifferent is now like its been given new life
ก็เพราะเธอคนเดียว ไม่ใช่ใคร
Gor pror tur kon diao mai chai krai
Because of you alone, and not anyone else

จะยืนจะเดิน ท่าท่างเธอทำอะไรดั่งร่ายมนต์
Ja yeun ja dern tah tahng tur tum arai dung rai mon
Whether you’re standing or walking, your attitude makes everything seem like you’re casting a spell
ฉันทนฝืนความสวยงาม ที่มาจากเธอไม่ได้เลย ต่อให้ใครก็หวั่นไหว
Chun ton feun kwahm suay ngahm tee mah jahk tur mai dai loey dtor hai krai gor wun wai
I can’t resist the beauty that comes from you, no matter who it is, they’re shaken

(*,**,**,**)

   
เนื้อร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

   
A cute song from a talented group, giving a shout out to Thai girls, what more can you ask for?
Besides a fitting music video, of course.
But the slideshow of Thai girl pictures for the lyric video was cute

Title: ฉันมาบอกว่า.. / Chun Mah Bauk Wah (I Came to Tell You That…)
Artist: Season Five
Album: [Single]
Year: 2016

เธอจะทำอะไร หรือว่าเธอจะไปกับใคร ทำตัวตามสบาย เหมือนไม่มีฉันในสายตา
Tur ja tum arai reu wah tur ja bpai gup krai tum dtua dtahm sabai meuan mai mee chun nai sai dtah
Whatever you do, whoever you’re with, you do whatever you want, like you don’t have me in your sights
จนบางคนไม่รู้เลย ถามฉันไปและถามมา ตกลงเธอเป็นอะไรกับฉัน บอกตามตรงไม่กล้าตอบไป
Jon bahng kon mai roo loey tahm chun bpai lae tahm mah dtok long tur bpen arai gup chun bauk dtahm dtrong mai glah dtaup bpai
Until some people don’t know, they’re always asking me what you are to me, I tell them frankly that I don’t dare answer that

(*) เพราะว่าฉันเจ็บปวด กับสิ่งที่เธอทำลงไปไม่คิด และเพราะว่าฉันเจ็บอยู่ ที่เธอยังมองว่าเธอไม่ผิด
Pror wah chun jep bpuat gup sing tee turr tum long bpai mai kit lae pror wah chun jep yoo tee tur yung maung wah tur mai pit
Because I’m hurt over the things that you did without thinking, and because I’m hurting that you still don’t see yourself as having done anything wrong
และเพราะไม่เคยรักใคร รักจนมากมายกว่าชีวิต เหมือนที่ฉันรักเธอ ได้ยินไหม
Lae pror mai koey ruk krai ruk jon mahk mai gwah cheewit meuan tee chun ruk tur dai yin mai
And because you’ve never loved anyone, loved them more than your own life, like I loved you, do you hear me?

(**) ฉันมาบอกว่าฉันเอง ขอเลือกเดินจากไป
Chun mah bauk wah chun eng kor leuak dern jahk bpai
I came to tell you that I’m the one who is choosing to walk away
ก่อนอะไรจะทำให้เรามองหน้ากันไม่ได้ ก่อนฉันจะไปทำร้ายใคร
Gaun arai ja tum hai rao maun gnah gun mai dai gaun chun ja bpai tum rai krai
Before everything makes us unable to look each other in the face, before I hurt anyone
จะบอกว่าฉันเอง ขอเลือกเดินจากไป
Ja bauk wah chun eng kor leuak dern jahk bpai
I’ll tell you that I’m the one who is choosing to walk away
ยอมตัดใจเพื่อทำให้เธอได้พบคนที่ใช่
Yaum dtut jai peua tum hai tur dai pob kon tee chai
I’ll give you up to let you find the right one for you
เมื่อฉันจะต้องเสียใจ จะรั้งเธอไว้ยังไงก็เจ็บอยู่ดี
Meua chun ja dtaung sia jai ja rung tur wai yung ngai gor jep yoo dee
When I must be sad, however I try to hold you back, I’ll get hurt

จนมาเจอกับตัว เห็นด้วยตาจึงได้เข้าใจ คนกำลังจะตาย รสชาติมันนั้นเป็นอย่างนี้
Jon mah jur gup dtua hen duay dtah jeung dai kao jai kon gumlung ja dtai rot chaht mun nun bpen yahng nee
Until I came face to face with it, I saw it with my own eyes did I understand what it tastes like to be a person about to die
คนก็ช่างไม่รู้เลย เล่าให้ฟังด้วยความหวังดี แต่ก็ทำได้แค่เพียงเท่านั้น ฝังและชาข้างในหัวใจ
Kon gor chahng mai roo loey lao hai fung duay kwahm wung dee dtae gor tum dai kae piang tao nun fung lae chah kahng nai hua jai
People really don’t know, they tell me with good intentions, but that’s all that can be done, I burry it and grow numb inside my heart

(*,**,**)

   
เนื้อร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
โปรดิวเซอร์ เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: เพลงรักเพลงแรก / Pleng Ruk Pleng Raek (The First Love Song)
Artist: Namm Ronnadet, Ake Season Five, and Ink Worantorn (แหนม รณเดช, เอก Season Five , อิ้งค์ วรันธร)
Album: [Single]
Year: 2015

คำธรรมดา จากคนธรรมดา
Kum tummadah jahk kon tummadah
Average words from an average person
ก็ไม่รู้ว่าเธอเข้าใจมันบ้างไหม
Gor mai roo wah tur koa jai mun bahng mai
But I don’t know if you understand them
มีเพลงๆ หนึ่ง แต่ไม่รู้ว่าลึกซึ้งพอ
Mee pleng pleng neung dtae mai roo wah leuk seung por
I have one song, but I don’t know if it’s deep enough
จะเข้าไปในหัวใจเธอหรือไม่
Ja kao bpai nai hua jai tur reu mai
To penetrate your heart

(*) เพลงนี้ ฉันร้องมันมาจากใจ
Pleng nee chun raung mun mah jahk jai
I sing this song from the heart
ฉันร้องเพื่ออธิบาย ความในใจ
Chun raung peua attibai kwahm nai jai
I sing it to express the the things in my heart
ให้เธอ วันนี้
Hai tur wun nee
For you today

(**) นี่คือเพลงรักเพลงแรก ที่ร้องให้เธอจากใจ
Nee keu pleng ruk pleng raek tee raung hai tur jahk jai
This is the first love song that I’m singing to you from my heart
ต้องการให้เธอ เก็บไว้
Dtaung gahn hai tur gep wai
I want you to keep it
เป็นเพลงของเราสองคน
Bpen pleng kaung rao saung kon
As our song

(***) นี่คือเพลงรักเพลงแรก จะร้องให้เธอฟังกี่หน
Nee keu pleng ruk pleng raek ja raung hai tur fung gee hon
This is the first love song I’ll sing for you to hear many times
ก็ทำเพื่อคนหนึ่งคน และคนนั้นก็คือเธอ
Gor tum peua kon neung kon lae kon nun gor keu tur
I made it for one person, and that person is you

วันและเวลา ได้นำพาเรามา
Wun lae welah dai num pah rao mah
Time led us
ให้ได้พบได้คุยและได้รู้จักกัน
Hai dai pob dai kooey lae dai roo juk gun
To meet, to talk, and to get to know each other
ไม่ใช่ความบังเอิญ จากคนเป็นพันๆ
Mai chai kwahm bung ern jahk kon bpen pun pun
It’s not a coincidence from thousands of people
แต่มีเธอเท่านั้น ที่ภายในจิตใจ
Dtae mee tur tao nun tee pai nai jing jai
But I have only you inside my heart

(*,**,***,**,***,**,***)

และคนนั้นก็คือเธอ
Lae kon nun gor keu tur
And that person is you

   
คำร้อง/ทำนอง : ฟองเบียร์ ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : พล-คชภัค ผลธนโชติ

   
Not only is this song super cute, super catchy, and super adorable, but so is the music video. I must admit, I’m a sucker for good ol’ slap-and-kiss storylines, and the fact that they told a cute one that fit in 6 minutes is perfect. RS needs to take a page out of Music Move’s book haha (I’m still recovering from the 9+ minutes of contrived travesty that was Bigfoot’s latest MV)

Title: เหงาเท่าอวกาศ / Ngao Tao Awahgaht (Lonely As Space)
Artist: Season Five ft. Fukkling Hero
Album: [Single]
Year: 2015

หลงทางอยู่กลางผู้คนมากมาย
Long tahng yoo glahng poo kon mahk mai
Lost among a big crowd
สวนมาผ่านไปได้แค่มองตา
Suan mah pahn bpai dai kae maung dtah
I can only look at everything passing by
ยิ้มไปตอบมา แค่ความนิ่งเฉยที่มีให้ฉัน
Yim bpai dtaup mah kae kwahm ning choey tee mee hai chun
I smile, but in return, all I get is indifference from you

เห็นใครต่อใครเขามีคู่กัน
Hen krai dtor krai kao mee koo gun
I see everyone else with their lovers
เห็นใครต่อใครเขามีรางวัล
Hen krai dtor krai kao mee rahng wun
I see everyone else with their prize
เป็นกอด เป็นหอม เป็นจูบ
Bepn gaut bpen haum bpen joop
It’s a hug, it’s a nuzzle, it’s a kiss
เป็นฉันได้แค่อิจฉา
Bpen chun dai kae itchah
And all I can be is jealous

(*) ความเหงามันใหญ่ขึ้นทุกที
Kwahm ngao mun yai keun took tee
The loneliness is growing every moment
พื้นที่ตรงนี้ที่ในหัวใจเกินจะเก็บไว้
Peun tee dtrong nee tee nai hua jai gern ja gep wai
Right here, in my heart, too much to keep in
ความเหงาก่อตัวเป็นเหมือนเงา
Kwahm ngao gor dtua bpen meuan ngao
The loneliness is starting to become like a shadow
ปกคลุมชีวิตเรา เหมือนฉันเป็นดาว
Bpok kloom cheewit rao meuan chun bpen dao
Spreading over my life like I’m a star

(**) แต่ความเหงา เป็นอวกาศ
Dtae kwahm ngao bpen awagaht
But the loneliness is space
ฉันคงไม่อาจซ่อนมันไว้ข้างในจิตใจ
Chun kong mai aht saun mun wai kahng nai jit jai
I can’t hide it in my heart
เมื่อความเหงา ใหญ่เท่าอวกาศ
Meua kwahm ngao yai tao awagaht
When the loneliness is as vast as space
ฉันเลยไม่อาจ ที่จะรู้สิ้นสุดที่ใด
Chun loey mai aht tee ja roo sin soot tee dai
I don’t know where I’ll end up

หน้าตาไม่ดี ก็มีคู่มา
Nah dtah mai dee gor mee koo mah
People who aren’t very good looking have lovers
ร่ำรวยมั่งมี นี่แฟนดารา
Rum ruay mung mee nee faen dara
People who are rich have celebrity lovers
คิดไปเจ็บมา ว่าผิดตรงไหนนะ คนอย่างฉัน
Kit bpai jep mah wah pit dtrong nai na kon yahng chun
I think and hurt myself, where did a guy like me go wrong?

ช่วยเบาหน่อยคนที่เป็นคู่กัน
Chuay bao noy kon tee bpen koo gun
Please don’t flaunt it if you have a lover
ลดลงหน่อยตอนที่มอบรางวัล
Lot long noy dtaun tee maup rahng wun
Downplay it when you receive an award
อย่ากอด อย่าหอม อย่าจูบ
Yah gaut yah haum yah joop
Don’t hug, don’t nuzzle, don’t kiss
ให้ฉันต้องคอยอิจฉา
Hai chund taung koy itchah
And make me jealous

(*,**)

ดาวคณะเป็นแฟนกับดาวซัลโว
Dao kana bpen faen gup dao sulwo
The star of the school is in a relationship with the jock
ดาวโป๊เค้ากรี๊ดดาวบนบ่าพันโท
Dao bpoh kao greet dao bon bah pun toh
Porn stars scream for army men
ดาวคู่รักให้ดอกไม้กันโชว์
Dao koo ruk hai dauk mai gun show
Lovers give flowers to each other to show
ฉันมีแต่ดอกให้ธนาคารเพราะเพิ่งไปดาวน์คอน­โด
Chun mee dtae dauk hai tanahkahn pror perng bpai down condo
I have only bank interest because I just put a deposit on a condo
ดาวพลูโตมีบริวารห้าดวง
Dao ploo dtoh mee boriwahn hah duang
Pluto has five satellites
โลกแม้ถึงจะเหงายังมีดวงจันทร์ไว้ควง
Lohk mae teung ja ngao yung mee duang jun wai duang
Even if the earth is lonely, it has the moon orbiting it
อยากมีดาวในทรวงแม้โดนดาวหลอกดาวลวง
Yahk mee dao nai suang mae dohn dao lauk dao luang
I want to have a star in my heart, even if that star deceives me
เหมือนดาวเรืองดาวโรยของแม่ผึ้งพุ่มพวง
Meuan dao reuang dao roy kaung mae peung poompuang
Like the shining star of Miss Peung Pumpuang
เห็นเขาควง จู๋จี๋กันเมื่อไหร่
Hen kao duang joo jee gun meua rai
Whenever I see anyone dating or flirting
อยากโดดกองไฟกลายเป็นดาวลูกไก่
Yahk doht gaung fai glai bpen dao look gai
I want to jump over the fire and join the chick constellation
เหมือนโดนชนด้วยอุกกาบาตลูกใหญ่
Meuan dohn chon duay ookgahbaht look yai
It’s like I’ve been hit by a large meteorite
เพราะเราไม่เคยคู่ใคร ตอนเขาเล่นปูไต่
Pror rao mai koey koo krai dtaun kao len bpoo dtai
Because I’ve never been involved with anyone while they’re all over each other
เหมือนความโสดมันคือหลุมดำแล้วฉันเป็นเพีย­งเห็บเหา
Meuan kwahm soht mun keu loom dum laeo chun bpen piang hep hao
It’s like being single is a black hole and I’m just a little tick
เหมือนหยดน้ำรอดวงอาทิตย์แผดเผา
Meuan yot num raut wong ahtit paet pao
I’m like a drop of water trying to escape from the blaze of the sun
เหมือนอิจฉานั้นคือวงแหวนแล้วใจฉันเป็นดาว­เสาร์
Meuan itchah nun keu wong waen laeo jai chun bpen dao sao
It’s like I’m jealous of everyone’s rings while my heart is Saturn
เหมือน ฉัน เป็น ดาว แต่ความเหงา
Meuan chun bpen dao dtae kwahm ngao
It’s like I’m a star, but loneliness…

(**,**)

   
เนื้อร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
โปรดิวเซอร์ เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Co-Producer Season Five

   
I always forget how much I love Season Five between singles, they really should have a new album already. I really like a capella music, and I like the way these guys incorporate their vocal talents together with the musical instruments for a very unique sound. I’m loving the catchy beat, and while I’m not usually a fan of sad/lonely songs, I like the analogy of comparing loneliness to space and everyone else around as stars and planets. The music video is also very well put together, and I like the scenes of the space ship and space they used and the story of just being lost and floating around in space. Another top-notch release for these guys~