Sayan Sanya

All posts tagged Sayan Sanya

Title: ลูกสาวผู้การ / Look Sao Poo Gahn (The Colonel’s Daughter)
Artist: Sayan Sanya (สายัณห์ สัญญา)
Album: ??
Year: ??

เกิดมาจน ทุกข์เหลือทนหนอพลตํารวจ
Gert mah jon took leua tonnor pon dtum ruat
I was born poor, the imbearable suffering of an officer
เรื่องศักดิ์ศรีไม่มีโอ้อวด พลตํารวจผู้น้อยด้อยขั้น
Reuang suk see mai mee oh uat pon dtum ruat poo noy doy kun
Honor doesn’t boast, an officer is inferior
กลุ้มใจนัก ผมหลงรักลูกสาวนายพัน
Gloom jai nuk pom long ruk look sao nai pun
I’m so worried, I’ve fallen in love with the colonel’s daughter
เธอเดินผ่านป้อมยามทุกวัน เก็บไปฝันถึงจนงมงาย
Tur dern pahn bpaum yahm took wun gep bpai fun teung jon ngom ngai
She walks by the police box every day, I keep dreaming about her until I’ve become dumb

แปลกจริงเออ ผมรักเธอแล้วไม่กล้าบอก
Bplaek jing ur pom ruk tur laeo mai glah bauk
It’s really strange, I love her but don’t dare tell her
พ่อเธอรู้กลัวโดนไล่ออก กลัวโดนออกเอาเสียง่ายง่าย
Por tur roo glua dohn lai auk glua dohn auk ao sia ngai ngai
I know her father, I’m scared he’ll fire me, I’m afraid I’ll be easily dismissed
ได้แต่ผวา เรามีค่าแค่เพียงเม็ดทราย
Dai dtae pawah rao mee kah kae piang met sai
I can only be frightened, my value is only that of a grain of sand
บังอาจรักลูกสาวเจ้านาย โชคจะร้ายแล้วสิหนอเรา
Bung aht ruk look sao jao nai chohk ja rai laeo si nor rao
I have the nerve to fall in love with my boss’s daughter, what bad luck I have

อยู่ป้อมยาม ได้แต่มองจ้องเธอทุกครา
Yoo bpaum yahm dai dtae maung jaung tur took krah
In the police box, I can only stare at her every time
เมื่อไหร่หนอเธอจะผ่านมา ได้เห็นหน้าพอให้คลายเหงา
Meua rai nor tur ja pahn mah dai hen nah por hai klai ngao
When will she pass by? Being able to see her face is enough to alleviate my loneliness
นั่งฝันจนเพ้อ โถนี่เธอจะรู้หรือเปล่า
Nung fun jon pur toh nee tur ja roo reu bplao
I’m sitting dreaming until I go crazy, alas, will she know?
พลตํารวจผู้น้อยอย่างเรา หลงรักเจ้าลูกสาวผู้การ
Pon dtum ruat poo noy yahng rao long ruk jao look sao poo gahn
A little officer like me fell in love with the colonel’s daughter

(*) โปรดเมตตา ผมเถิดหนาท่านผู้กํากับ
Bproht met dtah pom turt nah tahn poo gum gup
Please have mercy on me, sir
เฝ้าครุ่นคิดจนนอนไม่หลับ นอนไม่หลับเพราะความฟุ้งซ่าน
Fao kroon kit jon naun mai lup naun mai lup pror kwahm foong sahn
I’m so lost in thought that I can’t sleep, I can’t sleep because of my distraction
ไม่กล้าเผย ขอเป็นเขยของท่านผู้การ
Mai glah poey kor bpen koey kaung tahn poo gahn
I don’t dare reveal it and ask to be the colonel’s son-in-law
เงินเดือนน้อยด้อยทั้งการงาน ไม่อาจหาญไปปองดอกฟ้า
Ngern deuan noy doy tung gahn ngahn mai aht hahn bpai bpaung dauk fah
The salary is low for my job, I shouldn’t dare try to get a high-ranking woman

(*)

   
คำร้อง/ทำนอง ชลธี ธารทอง
เรียบเรียง ชาตรี คงสุวรรณ

Title: บอกรักฝากใจ / Bauk Ruk Fahk Jai (Telling I Love You and Entrusting My Heart)
Artist: Sayan Sanya (สายัณห์ สัญญา)
Album: ??
Year: ??

พี่เอารักมาฝาก…เป็นความรักจากชายคนหนึ่งส่งถึงทรามวัย
Pee ao ruk mah fahk bpen kwahm ruk jahk chai kon neung song teung sahm wai
I bring my love to entrust to you, it’s a love from a man sent to a young lady
ขอฝากหัวใจเอาไว้ในห้องหอหัวใจของเจ้าที่เขาบูชา
Kor fahk hua jai ao wai nai haung hor hua jai kaun gjao tee kao boochah
I want to deposit my heart into chamber of the heart of the deity I worship

พี่เอารักมาส่งจากชายซื่อตรงคงคำมั่นไม่ผันวาจา
Pee ao ruk mah song jahk chai seu dtrong kong kum mun mai pun wah jah
I bring my love to send from an honest man, it’s certain and unaltered by words
รักกว่าน้ำดินและฟ้าหญิงทั่วทั้งโลกา ไม่ปรารถนาใครเกิน
Rk gwah num din lae fah ying tua tung lohgah mai bprattanah krai gern
I love you more than the water, land, sky, and girls all over the world, I don’t desire anyone more

(*) รักหนักอกจนเก็บเอาไว้ไม่ไหวต้องบอกให้รู้ความนัย
Ruk nuk auk jon gep ao wai mai wai dtaung bauk hai roo kwahm nai
My love is so severe, I can’t keep it in, I must tell you and let you know
ข่มใจกับความเก้อเขิน ฟังนะเจ้า เขารักนงเยาว์เหลือเกิน
Kom jai gup kwahm gur kern fung na jao kao ruk nong yao leua gern
Controlling my shyness, listen to me, I’m in love with a gorgeous woman
จะกินจะนอนจะเดิน ก็ยังคิดถึงร่ำไป
Ja gin ja naun ja dern gor yung kit teung rum bpai
No matter if I’m eating, sleeping, or walking, I’m still constantly thinking about her

(**) พี่นำรักมาสู่ ใช่มาหยามหลู่เพราะมีคู่กับใครทรามวัย
Pee num ruk mah soo chai mah yahm loo pror mee koo gup krai sahm wai
I’m leading my love to you, I didn’t come to insult, because I’m in a relationship with a young lady
เขากลุ้มเหมือนดังเป็นไข้ ช่วยรับรักษาใจ…ให้เขารอดตายเถิดหนา
Kao gloom meuan dung bpen kai chuay rup ruksah jai hai kao raut dtai turt nah
I’m worried like I have a fever, please accept and take care of my heart, help it survive

(*,**)

Title: กินอะไรถึงสวย / Gin Arai Teung Suay (What Did You Eat that You’re So Pretty?)
Artist: Sayan Sanya (สายัณห์ สัญญา)
Album: ??
Year: ??

บอกนิด เถอะน่า คน ดี บอกพี่ สักคำ
Bauk nit tur nah kon dee bauk pee suk kum
Tell me a little something, sweetie, tell me one thing
งามขำ ที่บ้าน ของ เจ้า กินข้าวกับอะไร
Ngahm kum tee bahn kaung jao gin kao gup arai
You’re so beautiful, what do you eat at your house
ถึงได้น่ารัก สวย นัก สวยดั่งนางฟ้า
Teung dai naruk suay nuk suay dtung nahng fah
That you got to be so cute, so beautiful, as pretty as an angel
อยาก จะฝากรัก หนัก หนา รักเจ้าได้ไหม
Yahk ja fahk ruk nuk nah ruk jao dai mai
I want to entrust my serious love to you, can I love you?
ปากคอคางคิ้ว จิ้ม ลิ้ม พริ้มดั่งนางฟ้า
Baphk kor kahng kiew jim lim prim dung nahng fah
Your mouth, neck, chin, eyebrows, teeth, and tongue are as pretty as an angel
ยามเธอ ชม้าย ชาย ตา นึกประหม่า ในใจ
Yahm tur chamaichai dtah neuk bpramah nai jai
When you glance at me, I lose my self confidence in my heart

(*) มีแฟนหรือยัง คน ดี บอกพี่ สักคำ
Mee faen reu yung kon dee bauk pee suk kum
Do you have a boyfriend, sweetie? Tell me one thing
ใครเป็นคู่ควง ประ จำ โชคดีเหนือใคร
Krai bpen koo kuang bprajum chohk dee neuay krai
Whoever your lover is, he must be luckier than everyone
มีแฟนหรือยัง คน ดี บอกพี่เอาบุญ
Mee faen reu yung kon dee bauk pee ao boon
Do you have a boyfriend, sweetie? Tell me and give me merit
ขอเป็นคู่ควง แม่ คุณ ว่าไงว่าไง
Kor bpen koo kuang mae koon wah ngai wah ngai
I want to be your lover, what do you say? What do you say?

(**) กินอะไรเล่าเธอถึงได้งามแสนงาม
Gin arai lao tur teung dai ngahm saem ngahm
What did you eat that made you so gorgeous?
งามล้ำเกินคน
Ngahm lum gern kon
You’re prettier than a human
กินอะไรหน้ามลถึงได้งามแสนงาม
Gin arai nah mon teung dai ngahm saeng ngahm
What did you eat that made you so gorgeous?
งามเลิศ วิไล
Ngahm lert wilai
Stunningly beautiful
ยามเมื่อเธอเมียงมองแล้วพี่ก็มองจ้องตา
Yahm meua tur miang maung laeo pee gor maung jahng dtah
When you glanced at me and I caught your eye
พี่ผวาใจลอย
Pee pwah jai loy
My heart floated away
ใจพี่ลอยลางเลือนเหมือนดังคนละเมอ
Jai pee loy lahng leuan meuan dung kon lamur
My heart floats off like a daydreaming person
เพ้อลืมหาย ใจ
Pur leum hai jai
Carelessly forgetting to breathe

(*,**)

Title: ตัวไกลใจเหงา / Dtua Glai Jai Ngao (Our Bodies Are Far Apart, My Heart is Lonely)
Artist: Sayan Sanya (สายัณห์ สัญญา)
Album: ??
Year: ??

สุริยันจันทรา ที่จากฟ้ายังมีเวลามาเยือน
Sooriyun juntrah tee jahk fah yung mee welah mah yeuan
The sun and moon that leave the sky still have time to visit
แต่ใจพี่ซิแชเชือน ไม่กลับมาเยือนเหมือนสุริยันจันทรา
Dtae jai pee si chae cheuan mai glup mah yeuan meuan sooriyun juntra
But my heart is indirect, it doesn’t come back to visit like the sun and moon

หรือรังเกียจว่าจน พี่ไม่มาสนพี่ไม่เมตตา
Reu rung giat wah jon pee mai mah son pee mai metdtah
Or do you hate me so much that you don’t care about me and have no mercy for me?
น้องเองเป็นชาวนา ไม่มีปัญญามาแข่งบุญใคร
Naung eng bpen chao nah mai mee bpunyah mah kaeng boon krai
My dear, I’m a peasant, I have no intellect to compete with anyone

(*) มองฟ้าเวิ้งว้าง หมดทางเมื่อพี่จากไกล
Maung fah werng wahng mot tahng meua pee jahk glai
Looking at the vast sky, there’s no way when you’ve left so far away
มองฟ้าไม่อำไพ ในดวงใจเหมือนไฟแผดเผา
Maung fah mai um pai nai duang jai meuan fai paet pao
Looking at the sky, it’s not bright, it’s like fire is burning my heart

(**) พี่คงลืมน้องแล้ว จึงเปลี่ยนแนว
Pee kong leum naung laeo jeung bplian naew
You’ve probably already forgotten me and changed your style
มาพรากจากเรา เมื่อพี่ไกลหัวใจเหงาในใจเรานั้นเฝ้าแต่คอย
Mah prahk jahk rao meua pee glai hua jai ngao nai jai rao nun fao dtae koy
Separating us, when you’re far away my heart is lonely, in my heart, I only wait

(*,**)

Title: วานนี้รัก วันนี้ลืม / Wahn Nee Ruk WUn Nee Leum (Love Yesterday, Forget Today)
Artist: Sayan Sanya (สายัณห์ สัญญา)
Album: ??
Year: ??

จะให้หัวเราะหรือว่าร้องไห้ ก็ไม่ต่างกัน
Ja hai hua ror reu wah raung hai gor mai dtahng gun
To make me laugh or cry is no different
เมื่อหัวใจฉันมันพังยับไป
Meua hua jai chun mun pung yup bpai
When my heart has collapsed
ฉัน ปลง สังขาร ไขลานหัวใจ
Chun bplong sung kahn kai lahn hua jai
I’m physically stoic and wind up my heart
อย่างหมดอาลัยอยู่ไปวันวัน
Yahng mot ahlai yoo bpai wun wun
Like I’m out of sorrow day by day

ปั้นหน้าฝืนยิ้มทั้งที่ร้องไห้ น้ำตาไม่มี
Bpun nah feun yim tung tee raung hai num dtah mai mee
I pretend to force a smile, even though I’m crying, but there’s no tears
ด้วยรักศักดิ์ศรีตัวเองนิรันดร์
Duay ruk suk see dtua eng nirun
With my eternal love and honor
หัวใจเริ่มท้อ ท้อลงทุกวัน
Hua jai rerm tor tor long took wun
My heart is beginning to get discouraged, discouraged every day
จนต้องกัดฟันเพื่อกลั้นน้ำตา
Jon dtaung gut fun peua glun num dtah
Until I must grit my teeth and swallow my tears

(*) ใคร บ้างจะรู้ใจเรา
Krai bahng ja roo jai rao
Who understands me?
ทน ซบเซาเพราะวาสนา
Ton sop sao pror wahsanah
I endure my lifelessness because of my fortune
อาภัพพ่อที่เคยเลี้ยงมา
Ahpup por tee koey liang mah
My unlucky father who once looked after me
โธ่เอ๋ยโชคชะตา อาภัพรักอีกซ้ำ
Toy oey chohk chadtah ahpup ruk eek sum
Damn, destiny is another ill-fated love

(**) พิโธ่ผู้หญิงนี่เข้าใจยาก ยากยิ่งสิ่งใด
Pitoh poo ying nee kao jai yahk ying sing dai
Damn, understanding women is hard, harder than anything else
หน้าตาสดใสใจดีหรือดำ
Nah dtah sot sai jai dee reu dum
Is your bright face kind-hearted or black?
เมื่อ วาน บอกรัก ไว้ตั้งหลายคำ
Meua wahn bauk ruk wai dtung lai kum
Yesterday you told me many words of love
วันนี้กลับทำลืมหน้าตาเฉย
Wun nee glup tum leum nah dtah choey
But today you’re acting like you’ve nonchalantly forgotten

(*,**)

Title: ความรักเหมือนยาขม / Kwahm Ruk Meuan Yah Kom (Love Like a Bitter Pill)
Artist: Sayan Sanya
Album: ??
Year: ??

ก่อนเคยรักดังดวงใจ
Gaun koey ruk dung duang jai
Before you used to love me like your sweetheart
พอรู้เธอมาเปลี่ยนแปรไป
Por roo tur mah bplian bprae bpai
But I’ve just realized you’ve changed
ดั่งใจจะขาดรอนรอน
Dung jai ja kaht raun raun
It’s like my heart it being sliced into pieces
เธอลืมฉันลงไม่มั่นคงเหมือนดังแต่ก่อน
Tur leum chun long mai mun kong meuan dung dtae gaun
You’ve forgotten me, we’re not as stable as before
แฝงไว้ด้วยรักกะล่อน แน่นอนหัวใจไม่มี
Faeng wai duay ruk ga laun nae naun hua jai mai mee
Covering it up with a cunning love, I’m certain you don’t have a heart

หลอกฉันรักเพียงลม ๆ
Lauk chun ruk piang lom lom
You deceived me, your love was just air
ความรักเราเหมือนดั่งยาขม ไม่รื่นชื่นชมฤดี
Kwahm ruk rao meuan dung yah kom mai reun cheun chom reu dee
Our love is like a bitter pill, you’re not happy and don’t admire me
เธอแจกหัวใจไปให้กับหลายสตรี
Tur jaek hua jai bpai hai gup lai sadtree
You’ve shared your heart with many others
รักที่เคยว่าดี เดี๋ยวนี้เป็นยาขมไป
Ruk tee koey wah dee diao nee bpen yah kom bpai
The love that was once good is now a bitter pill

วังเวงเหว่ว้า รักเธอเท่าฟ้า
Wung wayng way wah ruk tur tao fah
I’m so lonely, I loved you as much as the sky
แต่เธอกลับมาทำลาย
Dtae tur glup mah tum lai
But you ended up destroying me
เสียแรงรักคุณ เทิดทูนไว้เหนือดวงใจ
Sia raeng ruk koon tert toon wai neua duang jai
I wasted my love on you, on admiring you more than my heart
ไม่น่าจะมาเปลี่ยนไป เสียดายที่รักกันมา
Mai nah ja mah bplian bpai sia dai tee ruk gun mah
You shouldn’t have changed, what a pity it was that we were in love

จากกันแล้วไกลแสนไกล
Jahk gun laeo glai saen glai
We’ve separated far away now
เธอไม่ได้รักดั่งจริงใจ อย่างฉันเคยปรารถนา
Tur mai dai ruk dung jing jai yahng chun koey bprattanah
You didn’t sincerely love me like I once desired
รักเคยหวานชื่น เดี๋ยวนี้ขมขื่นเป็นยา
Ruk koey wahn cheun diao nee kom keun bpen yah
The love that was once sweet now has soured into a pill
หากแม้ว่ามีชาติหน้าขออย่าพบคนหลายใจ
Hahk mae wah mee chaht nah kor yah pob kon lai jai
If there is a next life, I don’t want to meet an unfaithful person

Title: อยากรู้ใจเธอ / Yahk Roo Jai Tur (I Want to Understand You)
Artist: Sayan Sanya
Album: ??
Year: ??

อยากรู้นักเออ ว่าใจของเธอ ทำด้วยอะไร
Yahk roo nuk ur wah jai kaung tur tum duay arai
I really want to know what your heart is doing
จึงอ่อนเหมือน ขี้ผึ้งรนไฟ
Jeung aun meuan kee peung ron fai
That it’s as weak as beeswax to a flame
โอนเอนอ่อนไหว เหมือนไผ่ ต้องลม
Ohn en aun wai meuan fai dtaung lom
Swaying and shaking like bamboo in the wind

คนสวมหน้ากาก
Kon suam nah gahk
People wear masks
คนหวานลมปาก เธอกับชื่นชม
Kon wahn lom bpahk tur gup cheun chom
People use sweet, persuasive words like you and your praise
คนกลิ้งกลอกเหมือน
Kon gling glauk meuan
People roll like
มะนาว กลมกลม
Manao glom glom
A circular lemon
เธอกลับนิยม ว่าเขาดี
Tur glup niyom wah kao dee
You end up admiring how great he is

อยากรู้นักเออ
Yahk roo nuk ur
I really want to know
หัวใจของเธอ
Hua jai kaung tur
Your heart
เพียงสี่ ห้องนั้น
Piang see haung nun
There’s just four chambers
เหตุไฉน ไปเร่แบ่งปัน
Het chain bpai ren baeng bpun
Why go around portioning it out?
ให้กับคนนั้น ให้กับคนนี้
Hai gup kon nun hai gup kon nee
Giving it to that man and this man

เธอสวยเสน่ห์
Tur suay sanay
You’re charmingly beautiful
แม่ค้ารักเร่ ขายรูปโลกีย์
Mae kah ruk ray kai roop loh gee
The Dahlia Rosea shop keeper sells dirty pictures of you
หัวอกของฉัน เหมือนโดนไฟจี้
Hua auk kaung chun meuan dohn fai jee
My chest is like it’s been struck by fire
เพราะฉันเคยมี รักแรกกับเธอ
Pror chun koey mee ruk raek gup tur
Because I once had my first love with you

ฉัน เป็นคนพูดขวานผ่าซาก
Chun bpen kon poot kwahn pah sahk
I’m a man who speaks openly
คำพูดจากปาก
Kum poot jahk bpahk
The words from my mouth
มันออกมาจาก ใจจริงเสมอ
Mun auk mah jahk jai jing samur
Always come out from my true heart
เห็นเธอควง คนอื่น
Hen tur kuang kon eun
Seeing you dating someone else
ฉันอยากเอาปืน ฆ่าเธอ
Chun yahk ao bpeun kah tur
I want to take a gun and kill you
อยากจะรู้ นักเออ
Yahk ja roo nuk ur
I really want to know
หัวใจของเธอ ทำด้วยอะไร
Hua jai kaung tur tum duay arai
What your heart is doing

อยากรู้นักเออ
Yahk roo nuk ur
I really want to know
หัวใจของเธอ ที่มอบให้ฉัน
Hua jai kaung tur tee maup hai chun
Your heart that you bestowed to me
จากกันเพียง แค่สองสามวัน
Jahk gun piang kae saung sahm wun
We’ve just separated for only two or three days
ใยจึงแปรผัน
Yai jeung bprae pun
Our connection has changed
หันเปลี่ยนหัวใจ
Hun bplian hua jai
Turning the heart around
เปลี่ยนแขนชายกอด
Bplian kaen chai gaut
Changing the arms of the man embracing you
เหมือนนกปรอด ที่ว่าบินไว
Meuan nok bpraut tee wah bin wai
Like a bulbul that flies
เธอโปรดได้คิด สักนิดเป็นไร
Tur bproht dai kit suk nit bpen rai
Please consider for a moment what’s wrong
ร่วงโรยลงไป แล้วใครจะมอง
Ruang roy long bpai laeo krai ja maung
When you fade away, who will look at you?

บอกรักฝากใจ / Bauk Ruk Fahk Jai (Telling I Love You and Entrusting My Heart)
กินอะไรถึงสวย / Gin Arai Teung Suay (What Did You Eat that You’re So Pretty?)
ความรักเหมือนยาขม / Kwahm Ruk Meuan Yah Kom (Love Like a Bitter Pill)
ลูกสาวผู้การ / Look Sao Poo Gahn (The Colonel’s Daughter)
ตัวไกลใจเหงา / Dtua Glai Jai Ngao (Our Bodies Are Far Apart, My Heart is Lonely)
วานนี้รัก วันนี้ลืม / Wahn Nee Ruk Wun Nee Leum (Love Yesterday, Forget Today)
อยากรู้ใจเธอ / Yahk Roo Jai Tur (I Want to Understand You)

   
All songs tagged Sayan Sanya