Saen Naga

All posts tagged Saen Naga

Title: นิสัยหรือสันดาน / Nisai Reu Sundahn (Habit or Personality)
Artist: San Naga (แสน นากา)
Album: [Single]
Year: 2017

กลับมาเมื่อไหร่ ไปไหนกับใครมา
Glup mah meua rai bpai nai gup krai mah
Whenever you come back, wherever you’ve been and whoever you’ve been with
จะอ้างดินฟ้าจะบีบน้ำตามาเล่าอะไรให้ฟัง
Ja ahng din fah ja beep numdtah mah ao arai hai fung
You make all these excuses, you force out tears and tell me all sorts of things
มีเรื่องจริงบ้างไหม ที่พูดมาเป็นพันครั้ง
Mee reuang jing bahng mai tee poot mah bpen pun krung
Is any of this true? You’ve said it thousands of times already
ครั้งนี้ไม่อยากฟัง ขอพอกันที
Krung nee mai yahk fung kor por gun tee
This time, I don’t want to hear it, I’ve had enough

(*) ถ้าจะไปกับใครคนนั้นคนนี้ ถ้าจะมีอะไรกับใครที่ไหน
Tah ja bpai gup krai kon nun kon nee tah ja mee arai gup krai tee nai
If you’re going to go off with this guy or that guy, if you’re going to have anything with someone anywhere
พูดตรงตรงได้ไหมจบจบกันไปเสียที
Poot dtrong dtrong dai mai jop jop gun bpai sia tee
Please say it straight, end things with me
ถามจริงจริงว่าเธอไม่เหนื่อยใช่ไหม
Tahm jing jing wah tur mai neuay chai mai
Honestly, you’re not tired of it all, are you?
ที่ต้องแต่งนิยงนิยายอย่างนี้ หรือว่าเธอหัวดีแต่ไม่มีหัวใจ
Tee dtaung dtaeng niyong niyai yahng nee reu wah tur hua dee dtae mai mee hua jai
Of having to create such whimsical fairy tales like this, or do you have a quick wit but no heart?

(**) บอกมาได้ไหมมันเป็นนิสัยหรือสันดาน
Bauk mah dai mai mun bpen nisai reu sundahn
Please tell me, is it a habit of yours, or your personality?
ที่ตอแหลไปวันวัน โกหกกันหน้าตาย
Tee dtor lae bpai wun wun goh hohk gun nah dtai
That you lie day by day, lying through your teeth
พอแล้วพอไม่อยากมีเขาเป็นควาย
Por laeo por mai yahk mee kao bpen kwai
Enough is enough, I don’t want him to be a buffalo
ไปออกไปออกไปออกไป จากนี้จนตายอย่าได้พบกัน
Bpai auk bpai auk bpai auk bpai jahk nee jon dtai yah dai pob gun
Go, get out, get out, get out, from now on until I die, don’t come see me

ไม่ใช่ครั้งเดียว แต่เกินจะนับได้
Mai chai krung diao dtae gern ja nup dai
It’s not a one-time thing, it’s more than I can count
ที่ต้องทนฟังเรื่องราวมากมายที่ไม่เป็นจริงแทบทุกวัน
Tee dtaung ton fung reuang rao mahk mai tee mai bpen jing taep took wun
Having to endure listening to so many of your stories that aren’t true nearly every day
ถ้าเป็นแค่นิสัย คงทำไม่ได้อย่างนั้น
Tah bpen kae nisai kong tum mai dai yahng nun
If it was just a habit, you could probably break it and stop doing that
แต่นี่มันคือสันดาน ใช่ไหมคนดี
Dtae nee mun keu sundahn chai mai kon dee
But this is your personality, isn’t it, darling?

(*,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง : ปิติ ลิ้มเจริญ
เรียบเรียง : นันทพงศ์ ทศพร

Title: คนลืมไม่เจ็บเท่าคนจำ / Kon Leum Mai Jep Tao Kon Jum (The Person Who Forgets Doesn’t Hurt as Much as the Person Who Remembers)
Artist: Saen Naga (แสน นากา)
Album: คนลืมไม่เจ็บเท่าคนจำ / Kon Leum Mai Jep Tao Kon Jum (The Person Who Forgets Doesn’t Hurt as Much as the Person Who Remembers)
Year: 2013

ลืมไปแล้วหรือไง ว่าเธอทำอะไรเอาไว้
Leum bpai laeo reu ngai wah tur tum arai ao wai
Have you forgotten what you’ve done already or what?
ลืมไปแล้วหรือไง ว่าเธอเป็นคนทิ้งกัน
Leum bpai laeo reu ngai wah tur bpen kon ting gun
Have you forgotten already that you’re the one who dumped me?
อารมณ์ไหนมาคิดห่วง
Ahrom nai mah kit huang
What mood are you in that you’re worried?
หรือชีวิตของเธอมันว่างงาน
Reu cheewit kaung tur mun wahng ngahn
Or is your life out of work?

จบไปแล้ว ยังกลับมาหากัน
Jop bpai laeo yung glup mah hah gun
It’s over, but you still come looking for me
มาถามฉันเป็นยังไง
Mah tahm chun bpen yung ngai
You come and ask how I am

(*) ยังไม่ตาย ยังไม่ต้องห่วง
Yung mai dtai yung mai dtaung huang
You don’t have to worry, I’m still alive
เธอจะถามให้ได้อะไร
Tur ja tahm hai dai arai
What does asking get you?
ตายไม่ตาย ยังไงยังไงก็ฉัน…
Dtai mai dtai yung ngai yung ngai gor chun
Dead or alive, no matter what, I…

(**) คนลืมไม่เจ็บเท่าคนจำ
Kon leum mai jep tao kon jum
The person who forgets doesn’t hurt as much as the person who remembers
ช่วยสำนึกสักครั้งได้ไหม
Chuay sum neuk suk krung dai mai
Please realize this
มีหน้ามาห่วง มาถามมาไถ่
Mee nah mah huang mah tahm mah tai
You dare worry about me, to come ask, come redeem yourself?
ไม่เข้าใจอะไรเลยหรือเธอ
Mai kao jai arai loey reu tur
Do you not understand anything?

(***) คนลืมไม่เจ็บเท่าคนจำ
Kon leum mai jep tao kon jum
The person who forgets doesn’t hurt as much as the person who remembers
ไม่ละอายใจบ้างเลยเหรอ
Mai la ai jai bahng loey rur
Have you no shame?
ปล่อยฉันหายใจใช้กรรมไปเถอะ
Bploy chun hai jai chai gum bpai tur
Let me breathe and receive my retribution
อย่ากลับมาจองเวรกันอีกเลย
Yah glup mah jaung wen gun eek loey
Don’t come back and take revenge on me anymore
ทิ้งแล้วก็ทิ้งไป
Ting laeo gor ting bpai
You dumped me, so throw me away

หรือว่าเธอนั้นชินกับการรักแล้วก็จากลา
Reu wah tur nun chin gup gahn ruk laeo gor jahk lah
Or are you familiar with loving, then leaving?
เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนมันไม่สำคัญ
Bpen reuang tummadah meuan mun mai sumkun
It’s a common problem, it’s like it’s not important
พอจะทิ้งก็ทิ้งเลย ไม่เคยเห็นใจใครทั้งนั้น
or ja ting gor ting loey mai koey hen jai krai tung nun
As soon as you’re dumping someone, you toss them aside, you never have sympathy for anyone
แล้ววันนี้ยังกลับมาหากัน มาถามฉันเป็นยังไง
Laeo wun nee yung glup mah hah gun mah tahm chun bpen yung ngai
Then, today, you still come back looking for me, you come and ask me how I am

(*,**,***,**,***)

Title: ไม่มีอะไรจะคุยกับเธอ / Mai Mee Arai Ja Kooey Gup Tur (I Don’t Have Anything to Say to You)
Artist: Saen Naga
Album: [Single]
Year: 2013

จำไม่ได้เหรอเราเลิกกันแล้ว มันจบไปแล้วเรื่องเธอกับฉัน
Jum mai dai ror rao lerk gun laeo mun job bpai laeo reuang tur gup chun
Don’t you remember that we broke up? Our story is over
ละเมอหรือเปล่าถึงโทรหากัน อย่าว่าอย่างงั้นอย่างงี้นะเธอ
Lamur reu bplao teung toh hah gun yah wah yahng ngun yahng nee na tur
Were you sleepwalking that you called me? Don’t say this and that

ฉันไม่ใช่แฟนของเธออีกแล้ว เธอมีใหม่แล้วลืมไปแล้วเหรอ
Chun mai chai faen kaung tur eek laeo tur mee mai laeo leum bpai laeo ror
I’m not your boyfriend anymore, you have someone else, have you forgotten?
ก็ไหนว่ารักเค้ามากไงเธอ รักเค้าก็โทรไปหาเค้าสิ
Gor nai wah ruk kao mahk ngai tur ruk kao gor toh bpai hah kao si
What happened to being so in love with him? If you love him, go call him

(*) ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอ ไม่มีเลยเธอสักเรื่องก็ไม่มี
Chun mai mee arai ja kooey gup tur mai mee loey tur suk reuang gor mai mee
I don’t have anything to say to you, there’s nothing, not one single thing
เรื่องเก่าของเราก็จบแบบไม่ดี ไม่มีประโยชน์ รื้อฟื้นมัน
Reuang gao kaung rao gor job baep mai dee mai mee bprayot reu feun mun
Our old story ended badly, there’s no benefit to resurrecting it
ไม่มีอะไรจะคุยกับเธอ เรื่องตอนนี้เหรอคุยไปก็เท่านั้น
Mai mee arai ja kooey gup tur reuang dtaun nee ror kooey bpai gor tao nun
I don’t have anything to say to you, that’s the only thing I’ll say right now
เรื่องอนาคตมันก็ไม่เกี่ยวกัน กับเธออีกแล้วแล้วจะคุยอะไร
Reuang anahkot mun gor mai giao gun gup tur eek laeo laeo ja kooey arai
The matters of my future don’t involve you anymore, so what’s there to say?

ความจำเสื่อมเหรอเธอทิ้งฉันแล้ว บอกลากันแล้วก็เคลียร์แล้วไง
Kwahm jum seuam ror tur ting chun laeo bauk lah gun laeo gor clear laeo ngai
Do you have amnesia? You left me, you said good-bye, wasn’t that clear?
ถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย ฉันขอได้ไหมอย่าโทรเบอร์นี้
Tah mai chai reaung kor kaht baht dtai chun kor dai mai yah toh bur nee
If it’s not a life-or-death situation, please don’t call this number

(*,*)

ไม่มีอะไรจะคุย
Mai mee arai ja kooey
There’s nothing to say

คนลืมไม่เจ็บเท่าคนจำ / Kon Leum Mai Jep Tao Kon Jum (The Person Who Forgets Doesn’t Hurt as Much as the Person Who Remembers)
ไม่มีอะไรจะคุยกับเธอ / Mai Mee Arai Ja Kooey Gup Tur (I Don’t Have Anything to Say to You)
นิสัยหรือสันดาน / Nisai Reu Sundahn (Habit or Personality)

   
All songs tagged Saen Naga