Rifle

All posts tagged Rifle

Title: ตรงที่เดิม / Dtrong Tee Derm (Right in the Same Place)
Artist: FRVNKY and RIFLE ft. OG-ANIC
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ถ้าบอกว่าฉันยังรอเธอ..อยู่ตรงที่เดิม
Tah bauk wah chun yung ror tur yoo dtrong tee derm
If I told you that I’m still waiting for you right in the same place
มันอยากเหลือเกินที่ฉันต้องเก็บไว้
Mun yahk leua gern tee chun dtaung gep wai
Tt’s too difficult to keep in
ต้องกลั้นน้ำตาของฉันไม่ให้ไหล
Dtaung glun num dtah kaung chun mai hai lai
I must swallow my tears and not let them flow

(**) อยากให้รู้ว่าคิดถึงเธอ
Yahk hai roo wah kit teung tur
I want to let you know that I miss you
ในใจยังมีเเต่เธอคนเดียวเหมือนเดิม
Nai jai yung mee dtae tur kon diao meuan derm
In my heart, I still have only you, just the same
ได้โปรดกลับมาได้ไหมละเออ
Dai bproht glup mah dai mai la ur
Please come back
ขอร้องเธอ
Kor raung tur
I’m begging you
ทุกวันจะเป็นจะตาย
Took wun ja bpen ja dtai
Every day is so bad
เเทบบ้าเธอรู้บ้างไหมเพราะเธอ
Taep bah tur roo bahng mai pror tur
Do you know I’m nearly crazy because of you?

ทั้งๆที่รู้ว่าไม่มีเธอหัวใจมันคงเหงา
Tung tung tee roo wah mai mee tur hua jai mun kong ngao
Even though I know that I don’t have you, my heart is lonely
ความรักที่มีให้เราสุดท้ายเธอเอาไปให้เขา
Kwahm ruk tee mee hai rao soot tai tur ao bpai hai kao
The love that you had for me, in the end, you took it and gave it to him
ก็รักตั้งมากตั้งมายเเต่ผลสุดท้ายไม่ใช่เรา
Gor ruk dtung mahk dtung mai dtae pon soot tai mai chai rao
I loved you so very much, but in the end, it wasn’t me
เธอลืมมันหมดเเล้วเเต่ฉันยังจำทุกเรื่องราว
Tur leum mun mot laeo dtae chun yung jum took reaung rao
You’ve forgotten it all, but I still remember every story

เธอจะเป็นยังไงก็ไม่รู้
Tur ja bpen yung ngai gor mai roo
I don’t know how you’ll be
คิดถึงเธอเสมอนะ My boo
Kit teung tur samur na my boo
I’m always missing you, my boo
ฉันคงทำได้เเค่มองดูเธอไปกับเขาคนนั้น
Chun kong tum dai kae maung doo tur bpai gup kao kon nun
All I can do is just want you go with him
และฉันก็คงจะไร้ซึ่งความหมาย
Lae chun gor kong ja rai seung kwahm mai
And I’m meaningless
เธอเลือกเขาไปเเล้วให้ทำไง
Tur leuak kao bpai laeo hai tum ngai
You’ve already chosen him, what can I do?
แม้จะรักเธอมากสักเพียงใด
Mae ja ruk tur mahk suk piang dai
No matter how much I love you
STILL ON MY MIND
Still on my mind
เเต่เธอก็เลือกไป
Dtae tur gor leuak bpai
But you chose to go

ฉันฝันถึงเธอ ฉันนึกถึงเธอ
Chun fun teung tur chun neuk teung tur
I dream about you, I think about you
ฉันคิดถึงเธอ ทุกครั้งที่เราได้สบตา
Chun kit teung tur took krung tee rao dai sop dtah
I miss you every time we make eye contact
ฉันนอนละเมอ ฉันยังเหมือนเดิม
Chun naun lamur chun yung meuan derm
I’m daydreaming, I’m still the same
ยังภาวนาให้ฟ้าและดาวทุกดวง
Yung pahwanah hai fah lae dao took duang
I still pray that heaven and every star
ให้ฉันได้เธอคืนมา
Hai chun dai tur keun mah
Will let me get you back

(*,**)

ต่อให้คิดถึงเธอแค่ไหนเธอก็คงไม่กลับมา
Dtor hai kit teung tur kae nai tur gor kong mai glup mah
No matter how much I miss you, you’re not coming back
ไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเพราะตอนฉันหลับตา
Mai dai fun bpai chai mai pror dtaun tur lup dtah
I’m not dreaming, right? Because when I close my eyes
นึกถึงวันเวลาตอนที่เรามีความสุข
Neuk teung wun welah dtaun tee rao mee kwahm sook
I think about the times when we were happy
จากนี้ไม่มีอีกแล้วความหลังมันทำเราจุก
Jahk nee mai mee eek laeo kwahm lung mun tum rao jook
From now on, it’s no more, the past makes me suffer

Baby เธอคงอยากทำ อย่ามาใส่ร้ายมันบาปกรรม
Baby tur kong yahk tum yah mah sai rai mun bahp gum
Baby, I know you want to, but don’t slander me, it’s a sin
ขอโทษทีที่ฉันมันปากดำ
Kor toht tee tee chun mun bpahk dum
I’m sorry for having such a sharp tongue
นับเเต่นี้ไปเราขาดกัน
Nup dtae nee bpai rao kaht gun
From now on, we’re separated
ความทรงจำมันคงไม่เหลือให้เก็บเกี่ยว
Kwahm song jum mun kong mai leua hai gep giao
There’s no memories left to hang on to
ที่ฉันต้องเผชิญมันมีแต่ความโดดเดี่ยว
Tee chun dtaungg pachern mun mee dtae kwahm doht diao
Solitude is the only thing for me to face
เเฟนใหม่เธอขอบอกเลยว่าอย่างเสี่ยว
Faen mai tur kor bauk loey wah yahng siao
Your new boyfriend, you wanted to tell me like we’re friends
ฉันจะบินขึ้นนภาพุ่งโฉบปลาดั่งเหยี่ยว
Chun ja bin keun napah poong chohp bplah dung yiao
I’ll fly up into the sky and swoop down on fish like a hawk
ใจดวงเดียวที่ให้ไปฉันขอคืน
Jai duang diao tee hai bpai chun kor keun
I want the heart that I gave you back
เธอไมอยากจำแต่ฉันคงจำไม่ขอลืม
Tur mai yahk jum dtae chun kong jum mai kor leum
You don’t want to remember, but I remember, I don’t want to forget
เรื่องตังค์ไม่อยากฟังเธอไม่ต้องมาขอยืม
Reuang dtung mai yahk fung tur mai dtaung mah kor yeum
I don’t want to hear about your money problems, there’s no need to come asking to borrow any
ไม่อยากเจอกับตาฉันภาวนาทุกค่ำคืน
Mai yahk jur gup dtah chun pahwanah took kum keun
I don’t want to see your gaze, I pray every night

รู้ว่าซักวันเธอก็ต้องไป
Roo wah suk wun tur gor dtaung bpai
I knew that some day you’d have to go
จะให้ฉุดรั้งเธอไว้คงไม่ได้อะไร
Ja hai choot rung tur wai kong mai dai arai
Letting me hold you back doesn’t get us anything

(*,**,*,**)

   

It always bothers me how most of these indie rap/hiphop-type songs are so rambly and incongruent. Like, I know this was written by three separate artists, but did they collaborate and share their verses before putting it all together? Why is half the song “I still love you, I’m still waiting for you, please come back,” then in the middle it jumps to “I’m so over you, don’t come crawling back to me, get out of my life,” then goes back to the whining and begging for the girl to come back again? Like, I guess it could represent the conflicting feelings one has about getting dumped, not wanting it to be over, but still mad at the other person for doing it, but still, it just always sounds so strange to me.