Retrospect

All posts tagged Retrospect

Title: หัวใจเสือดำ / Hua Jai Seua Dum (Heart of the Panther)
Artist: Retrospect
Album: [Single]
Year: 2018

ป่าลั่นสะท้าน เสียงคำรามเรียกร้อง…หาใครซักคน
Bpah lun satahn siang kum rahm riak raung hah krai suk kon
A shot rings out in the jungle, a roar sounds, searching for someone
เลือดรินหลั่งไหล เสียงหัวใจของเขากำลังหยุดลง
Leuat rin lung lai siang hua jai kaung kao gumlung yoot long
Blood pours out, the sound of the heart stops

(*) คนใจร้าย…นี่มันสมควรใช่ไหมที่เรียกว่าคน
Kon jai rai nee mun som kuan chai mai tee riak wah kon
This cruel person, if you can even call him that
ใจมันหาย…อยากบอกให้รู้เอาไว้ว่าเราจะไม่ทน
Jai mun hai yahk bauk hai roo ao wai wah rao ja mai ton
A life was lost, I want to let you know that we won’t put up with it

กระสุนควันปืน ทำตาฉันตื่น
Grasoon kwun bpeun tum dtah chun dteun
The smoking bullet of the gun has opened my eyes
จุกอกเกินจะกล้ำกลืน มันฝืนใจตัวเอง
Jook auk gern ja glum gleun mun feun jai dtua eng
My chest aches too much to suppress, I’m forcing myself
ล้านคนตะโกน หัวใจเป็นหนึ่ง
Lahn kon dtagohn hua jai bpen neung
Millions of people are shouting, our hearts are one
ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
Kwahm jing bpen sing mai dtai
The truth won’t die

(*)

(**) หัวใจเสือดำ อย่าปล่อยมันให้เงียบงัน
Hua jai seua dum yah bploy mun hai ngiap ngun
Don’t let the heart of the panther go silent
มารับกรรมสิ่งนั้นที่คุณก่อ
Mah rup gum sing nun tee koon gor
Come accept the sins you’ve committed
หัวใจสีดำ ตะโกนอยากให้โลกฟัง
Hua jai see dum dtagohn yahk hai lohk fung
Your heart is black, I’m shouting for the world to listen
จะรอวันนั้น วันที่ความเป็นธรรมทอแสง…
Ja ror wun nun wun tee kwahm bpen tum tor saeng
We’ll wait for the day, the day that justice is served

(***) มารับกรรมสิ่งนั้นที่คุณก่อ
Mah rup gum sing nun tee koon gor
Come accept the sins you’ve committed
จะรอวันนั้น วันที่ความเป็นธรรมทอแสง
Ja ror wun nun wun tee kwahm bpen tum tor saeng
We’ll wait for the day, the day that justice is served

(**,**,***)

   

คำร้อง : ชนัทธา สายศิลา
ทำนอง : ชนัทธา สายศิลา / ศรัณย์เขษ เจริญสรรพ์
เรียบเรียง : Retrospect

   

A song to honor the recently poached black panther, all profits from this single will be donated to the national animal reserves~

Title: ปล่อยฉัน / Bploy Chun (Release Me)
Artist: Retrospect
Album: Unleashed
Year: 2007

ค่ำคืนนี้มืดลง และตัวฉันยังคงนึกถึงวันเก่าๆ
Kum keun nee meut long lae dtua chun yung kong neuk teung wun gao gao
This night is darkening, and I’m still thinking about the old days
ภาพฝันที่เราได้ผูกพัน และฉันรู้ดีมันคงไม่มีหนทาง
Pahp fun tee rao dai pook pun lae chun roo dee mun kong mai mee hon tahng
The dream of us in a relationship, and I know full well there’s no way
เริ่มรักก็เหมือนใจจะอ่อนแรง ฉัน.. ฉันรู้ว่าเราต่างกัน
Rerm ruk gor meuan jai ja aun raeng chun chun roo wah rao dtahng gun
We started to love, but it was like our hearts were weak, I… I know we’re different
ได้โปรดอย่าลดตัวมายืนข้างฉัน เมื่อเธอนั้นยืนอยู่บนฟ้า
Dai bproht yah lot dtua mah yeun kahng chun meua tur nun yeun yoo bon fah
Please don’t lower yourself to stand next to me when you’re standing up in the sky

(*) ปล่อยให้ฉันตายลงอยู่ตรงนี้ บอกฉันบอก ฉันย้ำเธออีกที
Bploy hai chun dtai long yoo dtrong nee bauk chun bauk chun yum tur eek tee
Leave me to die right here, telling, I’m telling you, I’m stressing it to you again
ว่าเราสองคน ไม่อาจจะหนีความจริงจงทิ้งมันไปข้างหลัง
Wah rao saung kon mai aht ja nee kwahm jing jong ting mun bpai kahng lung
That the two of us can’t run away from the truth, leave it behind you

ปล่อยให้หัวใจ มันอ่อนแรง ฉัน.. เหลือเพียงความเงียบงัน
Bploy hai hua jai mun aun raeng chun leua piang kwahm ngiap ngun
Release my weak heart, I…have only silence left
ปล่อยให้น้ำตามาเป็นเพื่อนฉัน ให้มันหายออกไปจากหัวใจ
Bploy hai num dtah mah bpen peuan chun hai mun hai auk bpai jahk hua jai
Let my tears be my friend, let them disappear from my heart

(*)

ปล่อยให้ฉันตาย ปล่อยให้ฉันตาย ให้ความรักเป็นเพียงฝันไป
Bploy hai chun dtai bploy hai chun dtai hai kwahm ruk bpen piang fun bpai
Leave me to die, leave me to die, let love be only a dream
ปล่อยให้ฉันตาย ปล่อยให้ฉันตาย จงปล่อย ฉัน
Bploy hai chun dtai bploy hai chun dtai jong bploy chun
Leave me to die, leave me to die, you must release me

(*,*)

   

คำร้อง : Retrospect;Dano
ทำนอง : Retrospect;Dano
เรียบเรียง : Retrospect;Dano

   

I’m so glad Retrospect got over that terrible, terrible emo streak they had at the beginning of their musical career

Title: คือเธอใช่ไหม / Keu Tur Chai Mai (It’s You, Right?)
Artist: Retrospect
Album: The Lost Souls
Year: 2010

พายุที่ถาโถมกระหน่ำครั้งนั้น
Pahyoo tee tah tohm granum krung nun
The storm that raged that time
พาชีวิตฉันผกผันอีกครั้ง เหมือนโดนรังแก
Pah cheewit chun pok pun eek krung meuan dohn ruk gae
Led my life to turn around again like I was bullied

แผลจากความรักเก่า ทำชีวิตฉันมันพัง
Plae jahk kwahm ruk gao tum cheewit chun mun pung
The wounds of old love made my life collapse
ก็ปล่าวเปลี่ยวมานานกับความเหงา
Gor bplao bpliao mah nahn gup kwahm ngao
I’ve been empty and isolated with loneliness for a long time
อยากจะหลีกความจริงไปจากเขา
Yahk ja leek kwahm jing bpai jahk kao
I want to escape the truth and get away from them
ใครสักคน ที่ทำฉันหลุดพ้นจากวังวน
Krai suk kon tee tum chun loot pon jahk wung won
Someone free me from the whirlpool

(*) รับรักฉันไหม หนึ่งชีวิตนี้จะมีใครบ้างไหม
Rup ruk chun mai neung cheewit nee ja mee krai bahng mai
Would you accept my love? Will I have anyone in this lifetime?
จับมือฉันทีกอดตัวฉันที นำทางฉันผ่านคืนนี้ไป
Jup meu chun tee gaut dtua chun tee num tahng chun pahn keun nee bpai
Take my hand, embrace me, lead me through this night
คือเธอใช่ไหม ที่จะรักและมองกันด้วยหัวใจ
Keu tur chai mai tee ja ruk lae amung gun duay hua jai
It’s you, right? Who will love and look at me with your heart?
จับมือฉันทีกอดตัวฉันที เพื่อหยุดความหลังที่มีในใจ
Jup meu chun tee gaut dtua chun tee peua yoot kwahm lung tee mee nai jai
Take my hand and embrace me to stop the past that I have in my heart

พายุยังถาโถมกระหน่ำซ้ำซ้ำ แต่ชีวิตฉันจะลุกอีกครั้ง
Pahyoo yung tah tohm granum sum sum dtae cheewit chun ja look eek krung
The storm still continues raging, but my life will rise again
แค่รอเวลา ใครสักคนหันมาแตะที่หลังฉันเบาเบา
Kae ror welah krai suk kon hun mah dtae tee lung chun bao bao
I’m just waiting for the moment that someone will turn and gently rub my back
อาจเป็นใครที่ได้ฟังเพลงนี้ อาจเป็นเธอที่มองตาคู่นี้
Aht bpen krai tee dai fung pleng nee ht bpen tur tee maung dtah koo nee
It might be someone who listens to this song, it might be you who looks at me with your eyes
ใครสักคน ที่ทำให้คืนเหงาผ่านพ้นไป
Krai suk kon tee tum hai keun ngao pahn pon bpai
Someone who makes the lonely night pass by

(*)

เพื่อหยุดความหลังที่ฉันมี เพื่อหยุดความหลังที่ฉันมี
Peua yoot kwahm lung tee chun mee peua yoot kwahm lung tee chun mee
To stop the past that I have, to stop the past that I have
เพื่อหยุดความหลังที่ฉันมีในใจ
Peua yoot kwahm lung tee chun mee nai jai
To stop the past that I have in my heart

   

เนื้อร้อง : ชนัทธา สายศิลา
ทำนองและเรียบเรียง : Retrospect / ดนัย ธงสินธุศักดิ์

Title: ลมหายใจสุดท้าย / Lom Hai Jai Soot Tai (The Final Breath)
Artist: Retrospect
Album: Pathfinder
Year: 2017

สองมือหนึ่งใจ หมายไปยังฝั่ง
Saung meu neung jai mai bpai yung fung
Two hands, one heart, with the goal of reaching the shore
ตะเกียกตะกาย แม้จุดหมายยังไกล
Dtagiak dtagai mae joot mai yung glai
Struggling, even though the destination is still far away
ท่ามกลางคลื่นลมไม่มีใคร ปลอบหัวใจ
Tahm glahng kleun lom mai mee krai bplaup hua jai
In the middle of the waves and the wind with no one to comfort my heart
แต่ยังไหว ยังพอไหวฉันจะไป
Dtae yung wai yung por wai chun ja bpai
But I’m still able, I’m still able to go on

แต่ในบางครั้ง ดั่งสัตว์ร้ายฉุดทำลายฉัน
Dtae nai bahng krung dung sut rai choot tum lai chun
But sometimes it’s like wild animals are pouncing on me
พายุโหมกระหน่ำซัด เอาหมดเรี่ยวแรง
Pahyoo hohm granum chut ao mot riao raeng
The storm rages, taking all of my strength
เห็นผืนฟ้า กลืนแผ่นน้ำ ฉันทุรนทุราย
Hen peun fah gleun paen num chun tooron toorai
I see the sky, swallowing water, I’m anxious
สิ่งสุดท้ายบอกกับใจ ฉันจะไม่ยอมตาย
Sing soot tai bauk gup jai chun ja mai yaum dtai
The final thing I tell my heart is I refuse to die

(*) ลมหายใจสุดท้ายที่มี ฉันจะไม่ตายอยู่ตรงนี้
Lom hai jai soot tai tee mee chun ja mai dtai yoo dtrong nee
With the final breath I have, I won’t die right here
จะดิ้นรน จะพ้นมันไป
Ja din ron ja pon mun bpai
I’ll struggle, I’ll get through it
ฝั่งฝันคือศรัทธาให้ก้าวไป ไม่ว่าจะไกลแค่ไหน
Fung fun keu suttah hai gao bpai mai wah ja glai kae nai
The shore of my dreams is the confidence making me carry on, no matter how far away it is
จะดิ้นรนเพื่อหลุดพ้น จากความตาย
Ja din ron peua loot pon jahk kwahm dtai
I’ll struggle to escape from death

แม้ไกลสุดไกลฉันไม่เคยหวั่น
Mae glai soot glai chun mai koey wun
Even though it’s extremely far, I’m never shaken
มองดวงตะวันพลันฉุกคิดในใจ
Maung duang dtawun plun chook kit nai jai
Looking at the sun, I immediately realize in my heart
ยังมีขึ้นลงคงไม่ต่างจากหัวใจ
Yung mee keun long kong mai dtahng jahk hua jai
There will still be ups and downs no different from any heart
เจ็บกว่านี้มีอีกไหมขอท้าชน
Jep gwah nee mee eek mai kaung tah chon
Is this all you’ve got? Bring it on

แม้ในบางครั้งฉันจะหมดเรี่ยวแรง
Mae nai bahng krung chun ja mot riao raeng
Even though sometimes I run out of strength
อาทิตย์ดับแสง มองไม่เห็นปลายทาง
Ahtit dup saeng maung mai hen bplai tahng
The sun sets, and I can’t see my way
ในความมืดมนฉันยังคงมีหวัง
Nai kwahm meut mon chun yung kong mee wung
In the darkness, I still have hope
เสียงข้างในบอกกับฉัน ฉันจะไม่ยอมตาย
Siang kahng nai bauk gup chun chun ja mai yaum dtai
The voice inside tells me I refuse to die

(*)

ในวันนั้น มองเห็นมันอยู่ไกลจนลับตา
Nai wun nun maung hen mun yoo glai jon lup dtah
That day, I saw it was out of sight
แต่ในวันนี้ มองเห็นมันได้ชัดเจนกว่าเมื่อวาน
Dtae nai wun nee maung hen mun dai chut jen gwah meua wahn
But today, I can see it clearer than yesterday
กระแสลมแรง หรือเป็นพายุแปรปรวน
Grasae lom raeng reu bpen pahyoo bprae bpruan
The strong winds or the fluctuating storm
บอกกับใจไม่เคยหวั่น ใจไม่เคยสั่น
Bauk gup jai mai koey wun jai mai koey sun
Telling my heart never to be shaken, my heart never trembles
พลังคลื่นลม จะสอนคน
Palung kleun lom ja saun kon
The strength of the waves and wind will teach people
ออกเดินไปตามหนทางแห่งใจ
Auk dern bpai dtahm hon tahng haeng jai
To go out and follow the path of their hearts
อย่าไปฟังโชคชะตาที่ใครกำหนดไว้
Yah bpai fung chohk chadtah tee krai gumnot wai
Don’t go listening to a destiny that someone else determined

(*,*)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : Retrospect / ดนัย ธงสินธุศักดิ์

   
Retrospect are sounding more like their old, classic selves with this new release~ Though I was never a huge fan of their sound anyway, it’s comfortingly familiar and heavy, with lots of symbolism and poetic lyrics. Hope the music video gives it justice~

Title: ไม่มีเธอ / Mai Mee Tur (Without You)
Artist: Retrospect
Album: Showroom Vol. 1
Year: 2005

ความปวดร้าวที่อยู่ในใจ
Kwahm bpuat rao tee yoo nai jai
The pain in my heart
ทนและฝืนเก็บมันอยู่ข้างใน
Ton lae feun gep mun yoo kahng nai
I endure it and resist it, keeping it inside
ความทรงจำวันคืนที่โหดร้าย
Kwahm song jum wun keun tee hoht rai
The memories of the terrible days and nights
ไม่มีเธอไม่มีเธอ
Mai mee tur mai mee tur
Without you, without you

(*) ความเงียบงันช่างทรมาน
Kwahm ngiap ngun chahng toramahn
The silence is such torture
เมื่อวันวานเคยมีภาพเธอ
Meua wun wahn koey mee pahp tur
When yesterday I used to have your image
แต่วันนี้ที่ได้พบเจอ มันฝืนใจจะทน
Dtae wun nee tee dai pob jur mun feun jai ja ton
But today, what I’ve found, I force my heart to endure

(**) (ฉันเลยต้อง)
(Chun loey dtaung)
(So I must)
เจ็บลึกบาดแผล รักมันบั่นทอน ความรักไม่แน่นอน
Jep leuk baht plae ruk mun bun taun kwahm ruk mai nae naun
Suffer a deep wound, love was cut down, love is uncertain
เธอเกลียดฉันโกรธฉัน ใจยังรัก
Tur gliet chun groht chun jai yung ruk
You hate me, you’re angry at me, my heart still loves you
เจ็บลึกบาดแผล รักมันบั่นทอน ความรักไม่แน่นอน
Jep leuk baht plae ruk mun bun taun kwahm ruk mai nae naun
Suffering a deep wound, love was cut down, love is uncertain
เธอเกลียดฉันโกรธฉัน ใจยังรัก(เธอ)
Tur gliet chun groht chun jai yung ruk (tur)
You hate me, you’re angry at me, my heart still loves you

จบเรื่องราวด้วยรอยน้ำตา
Jop reuang rao duay roy num dtah
Our story ended with tear stains
คืนกลับมาไม่เป็นเหมือนเดิม
Keun glup mah mai bpen meuan derm
Things can’t go back to the way they were
รักมืดมนที่ต้องเผชิญ
Ruk meut mon tee dtaung pachern
The dark love that I must face
ไม่มีเธอไม่มีเธอ
Mai mee tur mai mee tur
Without you, without you

(*,**)

แผลในใจเจ็บลึกและโหดร้าย ทนต่อไปเจ็บปวดอย่างทนฝืน
Plae nai jai jep leuk lae hoht rai ton dtor bpai jep bpuat yahng ton fun
The wound in my heart hurts deep and viciously, I continue enduring the pain like I have been
รักมลายจบลงเพียงชั่วคืน ใจยั่งยืน สิ่งเดียวก็คือรัก
Ruk malai jop long piang chua keun jai yung yeun sing diao gor keu ruk
Love was destroyed in just one cruel night, my heart is enduring, the only thing is love
เพราะสิ่งนี้ที่ฉันยังหวัง รักเธอนั้นคือฝันที่เฝ้ารอ
Pror sing nee tee chun yung wung ruk tur nun keu fun tee fao ror
Because of this thing that I still hope for; your love is the dream I wait for

(**)

เจ็บลึกบาดแผล เพราะรักเธอเกิน เกินความรู้สึก
Jep leuk baht plae pror ruk tur gern gern kwahm roo seuk
I suffer a deep wound because I love you more than feelings
หยั่งลึก ปวดร้าวแต่ทนต่อไป
Yung leuk bpuat rao dtae ton dtor bpai
It penetrates deeply, I hurt, but I continue to endure it
เพราะเธอ ทำให้ฉันได้พบเจอ ทำให้ฉันหลงละเมอ
Pror tur tum hai chun dai pob jur tum hai chun long lamur
Because of you, you made me find, made me get lost in the fantasy
สิ่งที่เรียกว่ารัก ไม่ ไม่ ไม่
Sing tee riak wah ruk mai mai mai
Of this thing called love, no, no, no

Title: ภาพถ่าย / Pahp Tai (Photograph)
Artist: Retrospect
Album: [Single]
Year: 2017

ก่อนนี้ทั้งชีวิตเคยมีเธออยู่ อดทนยิ้มสู้ฝ่าฟันผ่านวันเวลาด้วยกัน
Gaun nee tung cheewit koey mee tur yoo ot ton yim soo fah fun pahn wun welah duay gun
Before this, my enture life used to have you, we endured, grinned and beared it, and struggled through the days together
มีเธอเสมอ อาจจะมีแค่บางวัน ห่างกันเป็นครั้งคราว
Mee tur samur aht ja mee kae bahng wun hahng gun bpen krung krao
I’ll always have you, there might be just a few days were we have to be far apart

เธอย่ำเตือนเสมอว่าความไกลห่าง ไม่อาจกั้นกลางเราสองให้ไกลนอกจากความตาย
Tur yum dteuan samur wah kwahm glai hahng mai aht gun glahng rao saung hai glai nauk jahk kwahm dtai
You always reminded me that distance can’t separate us except for death
วันนี้เธอก็พลันมาจากฉันไป เธอจากไป ไม่มีวันหวนกลับ ได้โปรดบอกฉันว่ามันไม่จริง
Wun nee tur gor plun mah jahk chun bpai tur jahk bpai mai mee wun won glup dai bproht bauk chun wah mun mai jing
Today you suddenly left me, you left, you’ll never come back, please tell me that it’s not true

(*) ใจมันชาๆ เธอหายไปไม่ทันลา แล้วฉันจะเดินต่อไปยังไง ต่อแต่นี้ได้เพียงทำใจ
Jai mun chah chah tur hai bpai mai tun lah laeo chun ja dern dtor bpai yung ngai dtor dtae nee dai piang tum jai
My heart is num, you disappeared without saying good-bye, how will I move on? From now on, all I can do is accept it
แต่จะคิดถึงเธอทุกวัน ตลอดไป ยังนอนร้องไห้คนเดียวทุกคืนที่มองภาพถ่าย
Dtae ja kit teung tur took wun dtalaut bpai yung naun raung hai kond iao took keun tee maung pahp tai
But I’ll miss you every day, forever, I still cry myself asleep alone every night that I look at your photograph
มันก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ได้แต่กัดฟันดำเนินชีวิต แล้วเดินต่อไป
Mun gor mai roo ja tum yahng rai dai dtae gut fun dum nern cheewit laeo dern dtor bpai
I don’t know what I’ll do, I can only grit my teeth and move on in my life

(*)

   

คำร้อง : ชนัทธา สายศิลา
ทำนอง : ชนัทธา สายศิลา
เรียบเรียง : Retrospect

Title: คิดถึงพ่อ / Kit Teung Por (I Miss Our Father)
Artist: Retrospect
Album: Song for H.M. the King
Year: 2016

หยาดฝนหล่นจากฟ้า หมอกขาวบดบังตา
Yaht fon lon jahk fah mauk kao bot bung dtah
Rain falls from the sky, a white mist covers the eyes
ในใจฉันสั่น ทุกคนคงไม่ต่างกัน
Nai jai chun sun took kon kong mai dtahng gun
Inside, my heart is pounding, everyone else is probably the same
คิดถึงที่พ่อสอน และย้ำ ให้รักกัน
Kit teung tee por saun lae yum hai ruk gun
Thinking about what our Father taught us and repeated, for us to love each other
อย่าทะเลาะกัน พ่อเอ่ยทุกครั้งจำได้หรือเปล่า
Yah talor gun por oey took krung jum dai reu bplao
And not to argue, can you remember every time our Father said that?

เมื่อครั้งเป็นเด็กน้อย จ้องมองอยู่อย่างนั้น
Meua krung bpen dek noy jaung maung yoo yahng nun
When I was a child, I stared like that
เห็นพ่อทำงานทุกวัน ก็รู้พ่อทำเพื่อใคร
Hen por tum ngahn took wung or roo por tum peua krai
I saw our Father working every day, and I knew who He was doing it for
คิดถึงที่พ่อสอน และย้ำ ให้รักกัน
Kit teung tee por saun lae yum hai ruk gun
Thinking about what our Father taught us and repeated, for us to love each other
อย่าทะเลาะกัน พ่อเอ่ยทุกครั้งจำได้หรือเปล่า
Yah talor gun por oey took krung jum dai reu bplao
And not to argue, can you remember every time our Father said that?

(*) ในเวลานี้พ่อยืนอยู่ไกล ไกล ไกล
Nai welah nee por yeun yoo glai glai glai
At this moment, our Father is standing far, far, far away
คิดถึงพ่อจับหัวใจ มีเพียงคำสอนที่พ่อฝากไว้
Kit teung por jup hua jai mee piang kum saun tee por fahk wai
A longing for our Father grabs my heart, we have only the teachings that our Father left with us
และได้แต่แหงนมองเพียงรูปถ่าย
Lae dai dtae ngaen maung peiang roop tai
And I can only look up at the photographs
จดจำคำสอนของพ่อ ตลอดไป
Jot jum kum saun kaung por dtalaut bpai
Remembering the teachings of our Father forever
และต่อจากนี้จะเป็นคนดีให้พ่อภูมิใจ
Lae dtor jahk nee ja bpen kon dee hai por poom jai
And from now on, I’ll be a good person to make our Father proud

(*)

จะไม่ทะเลาะกัน เราจะรักกัน
Ja mai talor gun rao ja ruk gun
We won’t argue, we’ll love each other
จากนี้ ให้พ่อภูมิใจ
Jahk nee hai por poom jai
From now on, we’ll make our Father proud

   
คำร้อง/ทำนอง ชนัทธา สายศิลา
เรียบเรียง ศรัณย์เขษ เจริญสรรพ์, ธนพล ศรีกาญจนา, ชนัทธา สายศิลา

Title: ร้องให้พอ / Raung Hai Por (Cry Until It’s Enough)
Artist: Retrospect
Album: Rise
Year: 2008

รู้ซึ้งถึงการต้องอยู่ลำพัง เวลาไม่อาจรั้งเธอไว้ข้างกาย
Roo seung teung gahn dtaung yoo lumpun wleah mai aht rung tur wai kahng gai
I realize I must be alone, time won’t hold you at my side
รู้ซึ้งถึงคำว่าเจ็บเจียนตาย
Roo seung teung kum wha jep jian dtai
I realize the intense pain
เมื่อไม่มีเธอเคียงข้างฉัน เรื่องราวดีดีในวันนั้น
Meua mai mee tur kiang kahng chun reuang rao dee dee nai wun nun
When I don’t have you beside me, nor the good memories of those days

(*) ไม่มี ไม่มีแล้ว รอยยิ้มเหมือนวันเก่า
Mai mee mai mee laeo roy yim meuan wun gao
No more, I no longer have your smile like the old days
เพิ่งรู้ในวันที่สายไป น้ำตา ฉันรินไหล
Perng roo nai wun tee sai bpai num dtah chun run lai
I just realized when it’s too late, my tears are flowing
และฉันต้องทำตัวเช่นไร ชีวิตที่มีก็เหมือนตาย
Lae chun dtaung tum dtua chen rai cheewit tee mee gor meuan dtai
And what should I do? My life feels like I’m dying

ภาพสองเราเวียนวกวนในใจ
Pahp saung rao wian wok won nai jai
The image of the two of us circulates in my heart
ยังเป็นสุขไหมเมื่อไม่มีกัน ท้องฟ้าที่เรานั่งมองครานั้น
Yung bpen sook mai meua mai mee gun taung fah tee rao nun gmaung krah nun
Will we still be happy when we don’t have each other? THe sky that we sat looking at that time
เธอยังคงจำมันได้ไหม และมันไม่เคยจะจางหาย
Tur yung kong jum mun dai mai lae mun mai koey ja jahng hai
Can you still remember it? It will never fade away

(*)

(**) อยากจะร้องไห้ ปล่อยออกมา เถอะน้ำตา
Yahk ja raung hai bploy auk mah tur num dtah
If you want to cry, let the tears out
ในเมื่อเขาไม่คืนกลับมา
Nai meua kao mai keun glup mah
When they aren’t coming back
เธอยังคงมีใครที่รักเธอ อยู่ตรงนี้ไม่เคยไปไหน
Tur yung kong mee krai tee ruk tur yoo dtrong nee mai koey bpai nai
You still have someone who loves you right here, who’s never going anywhere
และเธอนั้นต้องเดินต่อไป ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
Lae tur nun dtaung dern dtor bpai mai wah proong nee ja bpen yahng rai
And you must continue on, no matter how tomorrow will be

อยากจะลบเลือนให้จางหาย แค่วันนี้ทำใจไม่ได้
Yahk ja lop leuan hai jahng hai kae wun nee tum jai mai dai
I want to erase everything away, but today I can’t accept it
แต่อย่างน้อยฉันก็เข้าใจ แค่เจ็บช้ำไม่ถึงตาย
Dtae yahng noy chun gor kao jai kae jep chum mai teung dtai
But at least I understand, I’m just hurting, but I won’t die
และชีวิตต้องเดินไป..อีกครั้ง
Lae cheewit dtaung dern bpai eek krung
And life must go on again

(**)

   
คำร้อง : Retrospect;ธนิดา ธรรมวิมล;ดนัย ธงสินธุศักดิ์
ทำนอง : Retrospect;Dano
เรียบเรียง : Retrospect;Dano

Title: ไม่ทิ้งกัน / Mai Ting Gun (Not Abandoning Each Other)
English Title: “Together”
Artist: RTSM (Retrospect and Sweet Mullet)
Album: [Single]
Year: 2016

ฉันเคยคิดว่าเส้นทาง ที่ฉันเดินเพียงลำพัง ไม่มีใครข้างหลังต้องรอ
Chun koey kit wah sen tahng tee chun dern piang lumpung mai mee krai kahng lung dtaung ror
I once thought I was travelling alone on this road, that there was no one behind me to wait for
ทำให้ฉันได้ก้าวต่อ ไปได้เร็วถึงฝันมีแค่ฉันที่ถึงเส้นชัย
Tum hai chun dai gao dtor bpai dai rew teung fun mee kae chun tee teung sen chai
It made me able to carry on faster towards my dreams, only I would reach the finish line

แต่แล้วเมื่อฉันนั้นล้มลง พยายามฝืนลุก ไม่มีแรงจะยืนให้ไหว
Dtae laeo meua chun nun lom long payayahm feun look mai mee raeng ja yeun hai wai
But now, when I’ve fallen, I try to force myself up, I don’t have the strength to be able to stand
สุดท้ายแล้วฉันก็เข้าใจ เมื่อมีมือของเธอ ยื่นเข้ามาฉุดฉันขึ้นไป
Soot tai laeo chun gor kao jai meua mee meu kaung tur yeun kao mah choot chun keun bpai
Finally, I understood when I had your hand reach out to pull me up

ภัยอันตรายพวกเราจะฝ่าฟันไป เราจะฝ่ามันไป
Pai undtarai puak rao ja fah fun bpai rao ja fah mun bpai
There are dangers, but we’ll struggle on, we’ll push through
แม้อุปสรรคที่คิดว่าใหญ่เพียงใด มันคงไม่ใหญ่เกินใจ
Mae oobpasuk tee kit wah yai piang dai mun kong mai yai gern jai
However big we may think the obstacles are, they’re not bigger than our hearts

(*) กอดคอไปพร้อมกัน เธอและฉันประคองกันไว้
Gaut gor bpai praum gun tur lae chun bprakaung gun wai
With our arms around each other, we go together, you and I can support each other
ผ่านเรื่องเลวร้ายไป หนักแค่ไหนไม่ทิ้งกัน
Pahn reuang leo rai bpai nuk kae nai mai ting gun
Passing through the bad times, however serious things get, we won’t abandon each other

แรงพลังที่เราร่วมสร้างกันมา เปี่ยมล้นด้วยศรัทธา เราคือเพื่อนแท้เพื่อนตาย
Raeng palung tee rao ruam sahng gun mah bpiam lon duay saruttah rao keu peuan tae peuan dtai
The strength that we’ve created together is filled with our trust, we are true friends to the death
ขอแค่ อย่ากลัว อย่ามัวหมดความหวัง อย่าไปท้อใจ
Kor kae yah glua yah mua mot kwahm wung yah bpai tor jai
Just don’t be scared, don’t get hopeless, don’t get discouraged
เราไม่ได้เดินเพียงลำพัง แม้จะยากเท่าไหร่ ไฟ แม้จะร้อนจะฝ่าไป เราจะไปด้วยกัน
Rao mai dai dern piang lumpung mae ja yahk tao rai fai mae ja raun ja fah bpai rao ja bpai duay gun
We won’t walk alone, no matter how difficult it is, no matter how hot the fire is, we’ll push through, we’ll go together

(*,*,*,*)

   

เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : RTSM

Title: สิ่งแทนใจ / Sing Taen Jai (Substitute for the Heart)
Artist: Retrospect
Album: [Single]
Year: 2016

ของของเธอ ที่เก็บไว้ บางอารมณ์ก็อยากทำลาย
Kaung kaung tur tee gep wai bahng ahrom yahk tum lai
Your things that I’ve kept, some feelings want to destroy them
บางอารมณ์ก็ยังเสียดาย ยิ่งมองกลับไปย้อนในวันวาน
Bahng ahrom gor yung sai dai ying maung glup bpai yaun nai wun wahn
Some feelings are still regretful, the more I look back on yesterday
รักกันแทบตาย วางหนทางไว้ไกลแสนไกล
Ruk gun taep dtai wahng hon tahng wai glai saen glai
I loved you to death, placed on a road stretching on so far
จูงมือกันหากเดินไม่ไหว ไม่มีความหมาย เมื่อพบว่ามันไม่จริง
Joong meu gun hahk dern mai wai mai mee kwahm mai meua pob wah mun mai jing
We held hands if we couldn’t walk, but it’s meaningless when I found out that it’s not real
ส่วนฉันไม่ได้เตรียมใจ
Suan chun mai dai dtriam jai
As for me, I wasn’t prepared
เธอได้โปรดฟังไว้ ในวันสุดท้ายที่เราจบกัน
Tur dai bproht fung wai nai wun soot tai tee rao job gun
Please listen to me on this final day that we’re breaking up

(*) เรื่องราวของเรา เผามันทิ้งไป หรือแม้อะไรที่เป็นดังสิ่งแทนใจ
Reuang rao kaung rao pao mun ting bpai reu mae arai tee bpen dung sing taen jai
I’ll burn our memories, even the things that are like a substitute for the heart
จะทิ้งมันไป ให้ไกล ให้มองไม่เห็น
Ja ting mun bpai hai glai hai maung mai hen
I’ll throw them far away so I can’t see them
แต่เรื่องของหัวใจ เรื่องจากข้างใน ให้ลบยังไงไม่มีทางจะเลือนไป
Dtae reuang kaung hua jai reuang jahk kahng nai hai lop yung ngai mai mee tahng ja leuan bpai
But the matters of the heart, the things from inside, however I erase them, there’s no way for them to fade
จากนี้จนตาย จะลืมมันได้ซักกี่วัน
Jahk nee jon dtai ja leum mun dai suk gee wun
From now until I die, how many days until I’ll be able to forget?

เสียงข้อความครั้งสุดท้าย ฝากให้ฉันก่อนเธอจะไป
Siang kor kwahm krung soot tai fahk hai chun gaun tur ja bpai
The sound of the final message you left me before leaving
บอกว่าเธอช่างเหนื่อยหัวใจ ถ้อยคำลงท้ายคือเราเลิกกัน
Bauk wah tur chahng neuay hua jai toy kum long tai keu rao lerk gun
Told me that you were so tired of it all, your last words were that we were breaking up
ลบเรื่องราวอันสดใส ภาพของเราที่ยืนเคียงกาย
Lop reuang rao un sot sai pahp kaung rao tee yeun kiang gai
Erase the bright memories, the images of us standing beside each other
ทุกถ้อยคำกดลืมมันไป ไม่มีความหมายเพราะพบว่า
Took toy kum got leum mun bpai mai mee kwahm mai pror pob wah
I delete every word, it’s meaningless because I’ve found that
มันไม่จริง ส่วนฉันไม่ได้เตรียมใจ
Mun mai jing suan chun mai dai dtriam jai
It wasn’t real, as for me, I wasn’t prepared
เธอได้โปรดฟังไว้ ในวันสุดท้ายที่เราจบกัน
Tur dai bproht fung wai nai wun soot tai tee rao job gun
Please listen to me on this final day that we’re breaking up

(*)

เรื่องราวของเรา เผามันทิ้งไป แผลในหัวใจมันเจ็บเกินทน
Reuang rao kaung rao pao mun ting bpai plae nai hua jai mun jep gern ton
Burn our memories, the wounds in my heart hurt too much to bear
เรื่องราวของเรา เผามันทิ้งไป แผลในหัวใจมันเจ็บเกินทน
Reuang rao kaung rao pao mun ting bpai plae nai hua jai mun jep gern ton
Burn our memories, the wounds in my heart hurt too much to bear
เรื่องราวของเรา เผามันทิ้งไป เพราะว่าหัวใจมันเจ็บเกินทน
Reuang rao kaung rao pao mun ting bpai pror wah hua jai mun jep gern ton
Burn our memories, because my heart hurts too much to bear
เรื่องราวของเรา เผามันทิ้งไป เผามันทิ้งไป
Reuang rao kaung rao pao mun ting bpai pao mun ting bpai
Burn our memories, burn them
เผามันทิ้งไป… เผามันทิ้งไป… (เสียใจ เสียใจ เสียใจ)
Pao mun ting bpai pao mun ting bpai (sia jai sia jai sia jai)
Burn them, burn them (I’m sad, I’m sad, I’m sad)
เผามันทิ้งไป… เผามันทิ้งไป….
Pao mun ting bpai pao mun ting bpai
Burn them, burn them
ออกไป ออกไป ออกไป จากหัวใจฉัน
Auk bpai auk bpai auk bpai jahk hua jai chun
Out, out, out from my heart

   
เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : Retrospect / ดนัย ธงสินธุศักดิ์

   
I want to like this song, really I do, but for some reason, something’s just lacking for me. As bitter as the lyrics are, the song just doesn’t seem bitter enough to me. Perhaps because Nap’s voice didn’t really portray that angry, betrayed, frustrated emotion very well until the last chorus. The music video was visually interesting, though~