Prim Prima Bhunjaroeun

All posts tagged Prim Prima Bhunjaroeun

Title: ถ้าไม่รัก / Tah Mai Ruk (If It Wasn’t Love)
Artist: Prima Bhunjaroeun and Tar Mr. Team (พริมา พันธุ์เจริญ & ต้าร์ มิสเตอร์ทีม)
Album: OST บ้านนี้ผีไม่ปอบ / Bahn Nee Pee Mai Bpaum
Year: 2015

(*) ก็เพราะรัก รัก รักเธอเลยได้ใจ ก็เพราะรู้ว่าไงก็ต้องตามใจเธอทุกอย่าง
Gor pror ruk ruk tur loey dai jai gor pror roo wah ngai gor dtaung dtahm jai tur took yahng
Because I love, love, love you, you’ve gotten my heart, because I know that no matter what, I must go along with you in everything
ก็เพราะรัก รัก รักมันไม่จืดจาง จะทะเลาะเท่าไรก็ไม่ไปไหนเธอคิดดู
Gor pror ruk ruk ruk mun mai jeut jahng ja talor tao rai gor mai bpai nai tur kit doo
Because of love, love, love, it’s not bland, however much we argue, I won’t go anywhere, think about it
ก็คนมันรักเลยยอมให้กันได้ ตัดยังไงไม่ขาดสักที
Gor kon mun ruk loey yaum hai gun dai dtut yung ngai mai kaht suk tee
Because people in love can give in to each other, however much they give up, they’re not missing anything
ก็คนมันรักเลยยอมให้กันดีๆ แต่ยอมได้แค่คนนี้
Gor kon mun ruk loey yaum hai gun dee dee dtae yaum dai kae kon nee
People in love give in to each other nicely, but the can only give in to this person

(**) ถ้าไม่รัก จะเรียกยังไงคงไม่มาถ้าไม่รัก จะสบตาก็ไม่รู้ใจ
Tah mai ruk ja riak yung ngai kon gmai mah tah mai ruk sa jop dtah gor mai roo jai
If it wasn’t love, however you called for me, I wouldn’t come, if it wasn’t love, when we looked into each other’s eyes, we wouldn’t understand each other
รักเราไม่เก่า รักเราเหมือนใหม่ ยังไงฉันจะมีเพียงเธอ
Ruk rao mai gao ruk rao meuan mai yung ngai chun ja mee piang tur
Our love isn’t old, our love is like something new, no matter what, I’ll have only you

(***) ถ้าไม่รักสักนิดฉันก็คงไม่ทน ถ้าไม่รักสักหนเราคงลืมกันไป
Tah mai ruk suk nit chun gor kong mai ton tah mai ruk suk hon rao kong leum gun bpai
If it wasn’t love at all, I wouldn’t put up with it, if it wasn’t love, we’d have forgotten about each other
เธอถึงจะเก่าก็ดีเหมือนใหม่ยังไงฉันก็คงไม­่ทิ้ง ก็รักเธอจริงๆ เลย
Tur teung ja gao gor dee meuan mai yung ngai chun gor kong mai ting gor ruk tur jing jing loey
Though you’ll get old, you’re as good as new, no matter what, I won’t abandon you, I really love you

(*,**,***)

   
คำร้อง ดิลก ดิเรกฤทธิ์
ทำนอง/เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

Title: อึดอัดใจ / Eut Ut Jai (Frustrated)
Artist: Prim Prima Bhunjaroeun
Album: OST ลูกสาวพ่อมด / Look Sao Por Mot
Year: 2014

มันไม่ง่ายเลย ที่ทำเฉยชา
Mun mai ngai loey tee tum choey chah
It’s not easy to act indifferent
ทนเก็บสายตา ที่มันแอบหวั่นไหว
Ton gep sai dtah tee mun aep wun wai
To endure looking in your eyes, secretly nervous
คุยอย่างเพื่อนเธอ อย่างคนทั่วไป
Kooey yahng peuan tur yahng kon tua bpai
Talking like your friend like everyone else
ทั้งที่ข้างใน คิดไกลไปกว่านั้น
Tung tee kahng nai kit glai bpai gwah nun
Even though inside I’m feeling much more than that

(*) ทนเก็บความคิดถึง ทนเก็บความซึ้งใจ
Ton gep kwahm kit teung ton gep kwahm seung jai
I endure hiding my thoughts of you, I endure hiding my affliction
สั่งตัวเองให้ดึงหัวใจมาอยู่ที่เดิม ตรงจุดนี้
Sung dtua eng hai deung hua jai mah yoo tee derm dtrong joot nee
Ordering myself to pull my heart back over here

(**) อึดอัดใจเหลือเกินที่ทำหมางเมินเธออย่างวันนี้
Eut ut jai leua gern tee tum mahng mern tur yahng wun nee
It’s so frustrating to act like I’m on bad terms with you today
ทั้งที่ความเป็นจริง คำว่ารักมันล้นใจ
Tung tee kwahm bpen jing kum wah ruk mun lon jai
Even though in reality, love is overflowing from my heart
อยากจะมีสักวันที่มันกล้าพอทำให้เธอรู้ ฉันรักเธอแค่ไหน
Yahk ja mee suk wunt ee mun glah por tum hai tur roo chun ruk tur kae nai
I want there to be some day that I’ll be brave enough to let you know how much I love you
แต่ต้องทำเป็นคนที่มันไม่รักเธอ
Dtae dtaung tum bpen on tee mun mai ruk tur
But I must act like a person who doesn’t love you

คำตอบมากมาย อยากมีให้เธอ
Kum dtaup mahk mai yahk mee hai tur
There’s so many answers I want to give you
ไม่อยากให้เธอวุ่นวายและสับสน
Mai yahk hai tur woon wai lae sup son
I don’t want you to be flustered or mixed up
ฉันก็เสียใจ อยู่อย่างทุกข์ทน
Chun gor sia jai yoo yahng took ton
I’m sorry for living like I’m suffering
ทนที่ต้องทำไม่แคร์ ไม่ใส่ใจ
Ton tee dtaung tum mai care mai sai jai
Enduring having to act like I don’t care and am not interested

(*,**,**)

แต่ความจริงคือใจทั้งใจมันรักเธอ
Dtae kwahm jing keu jai tung jai mun ruk tur
But the truth is my whole heart loves you