Prik Thai

All posts tagged Prik Thai

Title: พะวง / Pawong (Anxious)
Artist: Prik Thai (พริกไทย)
Album: [Single]
Year: 2018

(*) เหนื่อยที่ต้องระแวง เหนื่อยที่ต้องไล่ตาม หรือฉันต้องปล่อยวางจะดีกว่าไหม
Neuay tee dtaung rawaeng neuay tee dtaung lai dtahm reu chun dtaung bploy wahng ja dee gwah mai
It’s tiring having to be suspicious, it’s tiring having to chase after you, or would it be better if I let you go?
เหมือนกับฝนที่ตก จะให้ห้ามฟ้าได้อย่างไร เหมือนถ้าคนจะไป รั้งเขาให้ตายก็เท่านั้น
Meuan gup fon tee dtok ja hai hahm fah dai yahng rai meuan tah kon ja bpai rung kao hai dtai gor tao nun
It’s like the falling rain; how could you forbid the sky? It’s like if a person is going to go, you can hold them back as hard as you can, but that’s all you’re doing

(**) ฉันไม่บังอาจต่อว่าถ้าไร้ข้อความ ฉันไม่บังอาจติดตามเฝ้าถามเธออยู่ไหน
Chun mai bungaht dtor wah tah rai kor kwahm chun mai bung aht dtit dtahm fao tahm tur yoo nai
I shouldn’t complain disrespectfully if there’s no message, I shouldn’t disrespectfully follow you, asking where you are
เมื่อเธอนั้นบอกห่างกันฉันต้องไว้ใจ ฉันขอเพียงเพียงก่อนเธอคิดทำอะไร
Meua tur nun bauk hahng gun chun dtaung wai jai chun kor piang piang gaun tur kit tum arai
When you tell me to give you some space, I must trust you, I just ask, before you think of doing anything

(***) ยามที่ตาเธอมองจ้องใครๆ คิดถึงหน้าฉันไว้
Yahm tee dtah tur maun gjaung krai krai kit teung nah chun wai
When your eyes stare at anyone else, think of my face
ยามที่มือเธอคิดจะจับกับเขาคิดถึงฉันไว้
Yahm tee meu tur kit ja jup gup kao kit teung chun wai
When your hand thinks of holding his, think of me
ยามที่ใจเธอนั้นทำอย่างวันทองมีสองหัวใจ
Yahm tee jai tur nun tum yahng wun taung mee saung hua jai
When your heart acts like Wanthong and is unfaithful
คิดไว้ถ้าฉันทำบ้างอย่างเธอ
Kit wai tah chun tum bahng yahng tur
Think about it, if I did that to you

ยามที่ตาเธอมองจ้องใครๆ คิดถึงหน้าฉันไว้
Yahm tee dtah tur maun gjaung krai krai kit teung nah chun wai
When your eyes stare at anyone else, think of my face
ยามที่มือเธอคิดจะจับกับเขาคิดถึงฉันไว้
Yahm tee meu tur kit ja jup gup kao kit teung chun wai
When your hand thinks of holding his, think of me
ยามที่ใจเธอนั้นทำอย่างวันทองมีสองหัวใจ
Yahm tee jai tur nun tum yahng wun taung mee saung hua jai
When your heart acts like Wanthong and is unfaithful
คิดไว้ถ้าฉันทำบ้างอย่างเธอ ได้หรือเปล่า
Kit wai tah chun tum bahng yahng tur dai reu bplao
Think about it, if I did that to you, would you let me?

(*, **, ***)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้อง พริกไทย
เรียบเรียง : Flipper, ต้อง พริกไทย
PRODUCER : ต้อง พริกไทย

Title: คิดถึงแฟน / Kit Teung Faen (I Miss My Lover)
Artist: Prik Thai (พริกไทย)
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันไม่ได้กิน กินอะไร ไม่ได้กินอะไรแต่เช้า กินไม่ลงเพราะใจมันเศร้า
Chun mai dai gin gin arai mai dai gin arai dtae chao gin mai long pror jai mun sao
I haven’t eaten, eaten anything, I haven’t eaten anything all morning, I can’t eat because my heart is sad
ข้างนอกมีฝน ฉันไม่สน ยืนฉันยืนอยู่กลางถนน เปียกให้ป่วยแล้วไง ใครสน
Kahng nauk mee fon chun mai son yeun chun eyun yoo glahng tanon bpiak hai bpuay laeo ngao krai son
It’s raining outside, I don’t care, I stand in the middle of the road, so what if I get soaked and get sick? Who cares?

(*) โอ้ย เฉามันเฉา มันเฉา มันเฉา เป็นแผน อยากจะเรียกร้องความสนใจ
Oey chao mun chao mun chao mun chao bpen paen yahk ja riak raung kwahm son jai
Oh, I’m withering, withering, withering, withering away, I want to cry out for attention
โอ้ยๆๆเหงา มันเหงา มันเหงาเลยพาลไปอย่างนั้นเอง
Oy oy oy ngao mun ngao mun ngao loey pahn bpai yahng nun eng
Oh, oh, oh, it’s lonely, it’s lonely, it’s lonely bullying myself like that

(**) คิดฉันคิดถึงแฟนมาก คิดไม่ถึงว่ามันยาก ยากทำใจให้ลืม ถ้าเธอไม่ลำบาก มาหาได้ไหม
Kit chun kit teung faen mahk kit mai teung wah mun yahk yahk tum jai hai leum tah tur mai lumbahk mah hah dai mai
I miss, I miss my lover so much, I didn’t think it would be so difficult to accept it and forget, if you’re not bothered, could you come see me?
คิดฉันคิดถึงแฟนมาก ขอแฟนคิดถึงกันบ้าง ไหนว่ารักเหลือเกินหรือเป็นแค่เพียงลมปาก ที่รักมาหาได้ไหมเธอ
Kit chun kit teung faen mahk kor faen kit teung gun bahng nai wah ruk leua gern reu bpen kae piang lom bpahk tee ruk mah hah dai mai tur
I miss, I miss my lover so much, I hope my lover misses me, what happened to loving me so much? Or was that just hot air? Darling, please come see me

อยากอยู่ด้วยกัน เธอกับฉัน กอดทั้งวันกอดอยู่อย่างนั้น นอนด้วยกันข้ามวันได้ไหมเธอ
Yahk yoo duay gun tur gup chun gaut tung wun gaut yoo yahng nun naun duay gun kahm wun dai mai tur
I want us to be together, you and me, hugging all day, hugging like that, sleeping together throughout the day, please?

(*, **, **)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้อง พริกไทย
เรียบเรียง : ต้อง พริกไทย
PRODUCER : ต้อง พริกไทย
SUPERVISOR : เบนซ์ พริกไทย

Title: อย่าโทรมาหา / Yah Toh Mah Hah (Don’t Call Me)
Artist: Prik Thai
Album: Fresh
Year: 2006

อย่าเลยไม่มีอารมณ์จะฟัง
Yah loey mai mee ahrom ja fung
Don’t, I’m not in the mood to listen
ไม่อยากได้ยินพอแล้ว พอแค่นี้จริงจริง
Mai yahk dai yin por laeo por kae nee jing jing
I don’t want to hear it, enough, this is really enough
เมื่อเธอพูดมาน้ำตาจะไหล
Meua tur poot mah num dtah ja lai
When you speak, my tears flow
ไม่อยากร้องไห้อีกแล้ว ฉันแค่ขอเธอ
Mai yahk raung hai eek laeo chun kae kor tur
I don’t want to cry anymore, I’m just asking you

(*) อย่าโทรมาหา อย่าลำบากเลย
Yah toh mah hah yah lumbahk loey
Don’t call me, don’t bother me
ให้เราห่างกัน ทบทวนเรื่องระหว่างเราสักคืน
Hai rao hahng gun top tuan reuang rawahng rao suk keun
Let us separate, reconsider things between us for a night
อย่าโทรมาหา อย่าโทรมานะคนดี
Yah toh mah hah yah toh mah na kon dee
Don’t call me, don’t call, sweetie
ยังไม่พร้อมจะรับฟัง ใจฉันมันยังอ่อนแอ
Yung mai praum ja rup fung jai chun mun yung aun ae
I’m still not ready to listen, my heart is still weak
อยากอยู่คนเดียว ให้ฉันได้เศร้าสักพักคืนเดียวก็หาย
Yahk yoo kon diao hai chun dai sao suk puk keun diao gor hai
I want to be alone, let me be sad and rest for one night to recover
จะโทรไป เมื่อฉันทำใจได้ลง
Ja toh bpai meua chun tum jai dai long
I’ll call you when I can accept things

อยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวได้ไหม
Yahk yoo ngiap ngiap kon diao dai mai
Please, I want to be alone in silence
นั่งมองแสงดาวบนฟ้า ไม่ต้องพบใครใคร
Nung maung saeng dao bon fah mai dtaung pob krai krai
Sitting and looking at the stars in the sky, not having to meet anyone
ถ้าเธอไม่มีอะไรกับฉัน
Tah tur mai mee arai gup chun
If you don’t have anything to do with me
ถ้าเธอไม่มีธุระที่มันสำคัญ
Tah tur mai mee toora tee mun sumkun
If you don’t have any important business

(*)

อย่าโทรมาหา… อยากอยู่คนเดียว
Yah toh mah hah yahk yoo kon diao
Don’t call me, I want to be alone
ให้ฉันได้เศร้าสักพักคืนเดียวก็หาย
Hai chun dai sao suk puk keun diao gor hai
Let me be sad and rest for one night to recover
จะโทรไป เมื่อฉันทำใจได้ลง
Ja toh bpai meua chun tum jai dai long
I’ll call you when I can accept things

Title: ยาใจ / Yah Jai (Heart Medicine)
Artist: Prik Thai
Album: [Single]
Year: 2010

(*) ฉันจะรัก รักคุณ ลืมทุกสิ่งลืมทุกอย่าง
Chun ja ruk ruk koon leum took sing leum took yahng
I’ll love, love you and forget everything
ฉันจะรัก รักคุณคนเดียว
Chun ja ruk ruk koon kon diao
I’ll love, love you alone

ฉันผ่านชีวิตที่ขื่นข่ม ฉันเจอแต่คนไม่จริงใจ
Chun pahn cheewit tee keun kom chun jur dtae kon mai jing jai
I’ve led a bitter life, I’ve only met insincere people
รักที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ ซะจนฉันไม่เชื่อในความรัก
Ruk tee mai chai tee mai chai sa jon chun mai cheua nai kwahm ruk
I’ve loved the wrong person after wrong person until I didn’t believe in love
ฉันเลยหยุดพักไม่เปิดใจ เจอใครหลอกมาก็หลอกไป
Chun loey yoot puk mai bpert jai jur krai lauk mah gor lauk bpai
So I stopped opening my heart, whoever I met just deceived me
รู้ฉันไม่โง่ ฉันไม่โง่
Roo chun mai ngoh chun mai ngoh
I know I’m not stupid, I’m not stupid
จะมาไม้ไหน เขาต้องการอะไร
Ja mah mai nai kao dtaung gahn arai
What are they doing? What do they want?

(**) ล่องและลอย ล่องและลอยชีวิตไปวันๆ
Laung lae loy laung lae loy cheewit bpai wun wun
Floating and drifting, floating and drifting through life day by day
จนได้เจอจนได้เจอคุณ ฉันใจสั่นๆ
Jon dai jur jon dai jur koon chun jai sun sun
Until I met, until I met you, my heart was pounding
รักฉันรักมากๆ แต่คนอย่างฉันมันไม่ดีอะไร
Ruk chun ruk mahk mahk dtae kon yahng chun mun mai dee arai
Love, I love you so much, but a person like me is no good

(***) แผลที่ใครก็คงไม่คุ้น แต่คุณไม่เคยแคร์
Plae tee krai gor kong mai koon dtae koon mai koey care
I had scars that people are unfamiliar with, but you never cared
แม้เมื่อก่อนฉันร้ายแค่ไหน แต่คล้ายว่าคุณเข้าใจ
Mae meua gaun chun rai kae nai dtae klai wah koon kao jai
However awful I was before, it’s like you understand me

(****) ยาดีที่คุณนั้นมีให้มา ช่วยรักษาใจ…
Yah dee tee koon nun mee hai mah chuay ruk sah jai
The medicine you have for me helps heal my heart
ยาใจที่ให้คือการอภัย ขอบคุณนะ
Yah jai tee hai keu gahn apai kaup koon na
The heart medication you give me is forgiveness, thank you
ฟ้าดินช่วยเป็นพยานด้วยนะ
Fah din chuay bpen payahn duay na
Heaven and earth please be my witness
ว่าฉันสาบาน ว่าจะรักคุณ รักคุณเป็นอย่างดี
Wah chun sabahn wah ja ruk koon ruk koon bpen yahng dee
That I swear that I’ll love you, I’ll love you well

(*)

ร่องรอยความรักที่ตักเตือน
Raung roy kwahm ruk tee dtuk dteuan
The scars of love that reminded me
มันเริ่มเลือนรางและจางไป
Mun rerm leuan rahng lae jahng bpai
Are starting to lessen and fade away
เลิกฉันจะเลิก ฉันจะเลิก
Lerk chun ja lerk chun ja lerk
I’ll stop, I’ll stop, I’ll stop
ไม่เอาอีกแล้ว ขอแค่คุณคนเดียว
Mai ao eek laeo kor kae koon kon diao
I don’t want it anymore, I just want you

(**,***,****,*)

ยาดีที่คุณนั้นมีให้มา ช่วยรักษาใจ…
Yah dee tee koon nun mee hai mah chuay ruk sah jai
The medicine you have for me helps heal my heart
ยาใจที่ให้คือการอภัย ขอบคุณนะ
Yah jai tee hai keu gahn apai kaup koon na
The heart medication you give me is forgiveness, thank you
ฟ้าดินช่วยเป็นพยานด้วยนะ
Fah din chuay bpen payahn duay na
Heaven and earth please be my witness
ว่าฉันสาบาน ว่าจะรักคุณ รักคุณตลอดไป
Wah chun sahbahn wah ja ruk koon ruk koon dtalaut bpai
That I swear I’ll love you, love you forever

(*,*)

Title: ความรักหายาก…คนรักหาง่าย / Kwahm Ruk Hah Yahk…Kon Ruk Hah Ngai (Finding Love is Hard…Finding a Lover is Easy)
Artist: Prik Thai
Album: OST ทองประกายแสด / Taung Pragai Saet
Year: 2012

เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินทางเดินที่แสนยาวไกล
Net neuay leua gern tahng dern tee saen yao glai
It’s so exhausting traveling this long path
ลงทุนร่างกายเพื่อแลกกับการค้นหา
Long toon rahng gai peua laek gup gahn kon hah
Devoting the body to this search
อ้อมกอดแสนดีของคนที่เห็นฉันมีค่า
Aum gaut saen dee kaung kon tee hen chun mee kah
For the wonderful embrace of a person who sees my value
สุดท้ายก็พบว่ามันไม่มี
Soot tai gor pob wah mun mai mee
In the end, I found that it doesn’t exist

ไม่มีรักจริงบนเตียงที่ทิ้งตัวนอน
Mai mee ruk jing bon dtiang tee ting dtua naun
There is no real love on the bed that abandoned my sleep
มีเพียงละครที่ตอนจบคือพรุ่งนี้
Mee piang lakorn tee dtaun job keu proong nee
There’s only a lakorn that ends tomorrow
ยิ่งผ่านเรื่องราวหัวใจยิ่งร้าวขึ้นทุกที
Ying pahn reuang rao hua jai ying rao keun took tee
The more things happen, the more my heart remembers
ความรักยิ่งหนียิ่งไกลจากฉัน
Kwahm ruk ying nee ying glai jahk chun
The more my love flees, the further it gets from me

(*) กี่คืนที่มันแสนมืดมน กี่คนที่ชีวิตเคยผ่าน
Gee keun tee mun saen meut mon gee kon tee cheewit koey pahn
However many nights that were so dark, however many people whose lives once passed by
เจ็บกาย ไม่นาน เท่าใจ
Jep gai mai nahn tao jai
Soon it’ll hurt my body as much as my heart

(**) ความรักหายาก คนรักหาง่าย
Kwahm ruk hah yahk kon ruk hah ngai
Looking for love is hard, finding a lover is easy
รักแท้แค่ร่างกาย สุขได้ก็คงไม่ยืนยาว
Ruk tae kae rahng gai sook dai gor kong mai yeun yao
True love is just physical, happiness is just temporary
กอดแล้ว ก็ลา เอื้อมคว้า
Gaut laeo gor lah euam kwah
It embraced me, then said good-bye, I stretch out my arms
ก็ว่างเปล่า ไม่เห็นใครจะรักเราที่หัวใจ
Gor wahng bplao mai hen krai ja ruk rao tee hua jai
It’s empty, it doesn’t seem like anyone will love me with their heart

เจ็บปวดเหลือเกินทางเดินที่เปื้อนมลทิน
Jep bpuat leua gern tahng dern tee bpeuan mon tin
This dirty path hurts too much
มันชาและชินจนเกินบอกใจให้หวัง
Mun chah lae chin jon gern bauk jai hai wung
It’s numb and familiar until it’s more than I can tell my heart to hope
ว่าจะพบใครสักคนที่รักฉันจริงจัง
Wah ja pob krai suk kon tee ruk chun jing jung
That I’ll meet someone who will really love me
ไม่ใช่ต้องการร่างกายเท่านั้น
Mai chai dtaung gahn rahng gai tao nun
I don’t want just a physical relationship

(*,**,**)

อยู่ใกล้ แค่ตา ยิ่งคว้า ยิ่งว่างเปล่า กอดได้แค่เพียงความเหงา
Yoo glai kae dtah ying gwah ying wahng bplao gaut dai kae piang kwahm ngao
It’s close only to my eyes, the more I reach out, the emptier I get, I can only embrace the loneliness
และฉันก็ยังคงตัวคนเดียวเหมือนเก่า ปวดร้าวหัวใจเหมือนเดิม
Lae chung or yung kong dtua kon diao meuan gao bpuat rao hua jai meuan derm
And I will still be alone, as usual, with the same broken heart

Title: หมดอารมณ์ / Mot Ahrom (Out of Feelings)
Artist: Prik Thai (พริกไทย)
Album: The Series
Year: 2009

ฉันไม่ได้รังเกียจรําคาญ
Chun mai dai rung giat rum kahn
I’m not upset or angry
หรือจะแกล้งให้เธอโกธร
Reu ja glaeng hai tur groht
Nor will I tease you to tick you off
ฉันขอโทษจริงๆ วันนี้เรื่องต้องจบ
Chun kor toht jing jing wun nee reuang dtaung job
I’m really sorry, but today our story must end
ขอแค่ปล่อยฉันไปนะ
Kor kae bploy chun bpai nai
Please let me go

เป็นแค่ที่ระบายเท่านั้น
Bpen kae tee rabai tao nun
It’s just a release
ทํากับฉันเหมือนเป็นหุ่น
Tum gup chun meuan bpen hoon
You act like I’m a puppet
กอดกับฉันเหมือนกอดท่อนไม้ไม่เคยอุ่น
Gaut gup chun meuan gaut taun mai mai koey oon
Hugging me is like hugging a piece of wood, never warm

(*) ฉันไม่อยากสนองเธออยู่เสมอ
Chun mai yahk sanaung tur yoo samur
I don’t always want to answer you
มันหมดอารมณ์ ฉันไม่ต้องการแล้วเธอ
Mun mot ahrom chun mai dtaung gahn laeo tur
I’m out of feelings, I don’t want you anymore
อยู่กันไปได้เพียงแค่กาย มันเหนื่อยใจ
Yoo gun bpai dai piang kae gai mun neuay jai
We’re only physically still with each other, it’s exhausting
หากยังซ่อนเก็บใครไว้ อย่าให้ฉันรอ
Hahk yung saun gep krai wai yah hai chun ror
If you’re still hiding someone else, don’t make me wait
พอเถอะ พอสักทีฉันไม่ต้องการ
Por tur por suk tee chun mai dtaung gahn
Enough is enough, I don’t want this

(**) มันหมดอารมณ์เมื่อคนไม่เคยรักกัน
Mun mot ahrom meua kon mai koey ruk gun
I’ve run out of feelings when someone never loved me
หากจะรั้งไว้ก็เท่านั้น ถ้าหมดใจ
Hahk ja rung wai gor tao nun tah mot jai
If you’re only holding on to me, if you don’t have any feelings for me
เศษที่ให้ไม่อยากใช้ ไม่อยากรับมัน
Set tee hai mai yahk chai mai yahk rup mun
I’m just fragments you don’t want to use and don’t want to accept
ทางที่ดีต้องลา ถ้าไม่รักกัน
Tahng tee dee dtaung lah tah mai ruk gun
The best path to take is to say good-bye if you don’t love me
ทางเส้นเดียวเท่านั้นจริงจริง
Tahng sen diao tao nun jing jing
That’s really the only way

แค่อาหารจานโปรดไช่ไหม ยามเธอว่างไม่มีใคร
Kae ahahn jahn bproht chai mai yahm tur wahng mai mee krai
I’m just your favorite food for when you’re free and don’t have anyone else, right?
ยามเธอนึกจะไป ก็หายไม่เคยห่วง
Yahm tur neuk ja bpai gor hai mai koey huang
When you’re thinking of leaving, you disappear and never worry
รู้ไหมว่ามีใครเหงา รักเธอมากเท่าไรเท่านั้น
Roo mai wah mee krai ngao ruk tur mahk tao rai tao nun
Do you know there’s someone who’s lonely? However much I love you
มีแต่ฉันที่ทุ่มเท รักแค่ไหนไม่อาจจะซื้อหัวใจเธอ
Mee dtae chun tee toom tay ruk kae nai mai aht ja seu hua jai tur
It’s only me who’s devoting anything, however much I love you, I might not be able to buy your heart

(*,**)

Title: เวรกรรม / Wen Gam (Karma)
Artist: Prik Thai (พริกไทย)
Album: The Series
Year: 2009

(*) ฉันเป็นคนไม่ยอมให้ใคร
Chun pen kon mai yaum hai krai
I’m someone who refuses to give in to anyone
แต่ไหนแต่ไรอย่างนี้
Dtae nai dtae rai yahng nee
I’ve always been like this
แต่ฉันต้องยอมให้เธอทุกที
dtae chun dtaung yaum hai tur took tee
But I must give in to you every time
ทุกครั้งที่เธอนอกใจ
Took krung tee tur nauk jai
Every time that you’re unfaithful

(**) ได้แต่คิดว่าต่อนี้ไป ว่าจะไม่ทน
Dai dtae kit wah dor ne epai wah ja mai ton
I can only think that from now on, I won’t stand it
เธอทำได้ ฉันก็ทำได้
Tur tum dai chun gor tum dai
If you can do it, I can do it
มีสิบใช่ไหม ฉันจะมีร้อยนะคอยดู
Mee sip chai mai chun ja mee roy na koy doo
You have ten, right? I’ll have one hundred, you wait and see
แต่แล้วพอถึงเวลาจริงๆ ทำยังไงก็ทำเธอไม่ลง
Dtae laeo por teung welah jing jing tum yung ngai gor tum tur mai long
But when the time really comes, whatever you do, I can’t do it to you

(***) มันคงเป็นเวรกรรม ที่ทำให้ฉันได้เจอกับเธอ
Mun kong pen wengam tee tum hai chun dai jur gup tur
It’s probably karma that made me meet you
จงรักภักดีเสมอ แค่คิดจะมีใครยังทำไม่ลง
Jong ruk puk dee samur kae kit ja mee krai yung tum mai long
I’ve always been loyal to you, I only think of having someone else, but I still can’t do it
จะต้องตรอมใจ แค่ไหนเมื่อเธอมีใครกี่หน
Ja dtaung dtraum jai kae nai meua tur mee krai gee hon
How much must I suffer when you have so many others?
ก็รักรักเธอไม่น้อยลง ได้เพียงแค่น้อยใจ
Gor ruk ruk tur mai noy long dai piang kae noy jai
I keep loving you no less than before, I can only feel a little hurt

(*,**,***,***,***,***)

Title: ที่รัก / Tee Ruk (Sweetheart)
Artist: Prik Thai (พริกไทย)
Album: Special Love
Year: 2009

ที่รักฉันเรียกได้แล้วใช่ไหม
tee rak chan riak daai laew chai mai
You can call me sweetheart, right?
เมื่อในวันนี้ที่เราได้คบกัน มีแฟนกับเขาซะที
meua nai wan nee tee rao daai kop gan mee faen gap kao sa tee
When we go out together today, they’ll all have have their lovers with them
ที่รักเรียกเธออย่างงี้ได้แล้วใช่ไหม
tee rak riak ter yaang ngee daai laew chai mai
I’ll call you sweetheart like this, okay?
และฉันจะเรียกแค่เธอไม่เรียกใคร
lae chan ja riak kae ter mai riak krai
And I’ll call just you that, no one else
จะมีที่รักคนเดียว
ja mee tee rak kon dieow
And I’ll have just one sweetheart

* ทั้งตัว หัวใจไม่แบ่งให้ใคร
tang dtua hua jai mai baeng hai krai
My body, my heart, I won’t share it with anyone else
รอคอยวันนี้มานานรู้ไหม
ror koi wan nee maa naan roo mai
I’ve been waiting for today for so long, do you know?

** จะเรียกที่รัก ที่รัก ที่รัก เรียกทั้งวัน
ja riak tee rak tee rak tee rak riak tang wan
I’ll call you sweetheart, sweetheart, sweetheart, I’ll call you that all day
ที่รัก ที่รัก ที่รัก ที่รักของฉันคือคนนี้
tee rak tee rak tee rak tee rak kong chan keu kon nee
Sweetheart, sweetheart, my sweetheart is this person
จะเรียกที่รัก ที่รัก ที่รัก แค่คนเดียว
ja riak tee rak tee rak tee rak kae kon dieow
I’ll call you sweetheart, sweetheart, sweetheart, just you alone
เธอคือที่รัก ที่รัก ที่รักนะคนดี
ter keu tee rak tee rak tee rak na kon dee
You are my sweetheart, sweetheart, sweetheart, baby~

อีกนิด ช่วยใกล้เข้ามาอีกนิด
eek nit chuay glai kao maa eek nit
A little more, please come a little closer
จับมือฉันไว้ฉันจะไม่ยอมปล่อย
jap meu chan wai chan ja mai yom bploi
Take my hand, I’ll never let it go
ให้ใครมาแย่งเธอไป
hai krai maa yaeng ter bpai
or let anyone take you away

(*, **, **,**)

Title: ใหม่ๆ ก็รัก / Mai Mai Gor Ruk (Again And Again I Love You)
Artist: Prik Thai (พริกไทย)
Album: Special Love
Year: 2009

ใหม่ใหม่ก็รัก ใหม่ใหม่ก็ดี
Mai mai gor ruk mai mai gor dee
Again and again I love you, again and again it was good
เธออยู่ทุกที เมื่อฉันต้องการไม่เคยห่าง
Tur yoo took tee meua chun dtong gahn mai koey hahng
You were there every time I needed you, never far
ทั้งหวงและห่วง ทั้งทุกข์และสุข
Tung huang lae huang tung took lae sook
Through both jealousy and worry, both suffering and happiness
ทุกครั้งจะอยู่ดูแล ไม่เคยจะมีข้อแม้ สำคัญกว่าใคร
Took krung ja yoo doo lae mai koey ja mee kor mae sum kun gwah krai
Every time you’ll be there to look after me, no matter what the problem, you were more important than anyone

แปลกแปลก เดี๋ยวนี้ ไม่ดีเหมือนเคย
Pblaek pblaek diao nee mai dee meuan koey
It’s strange that right now things aren’t as good as usual
เป็นฉันที่คอย รองรับอารมณ์ของเธอทุกที
Pben chun tee koy rong rup arom kong tur took tee
It’s me who keeps on putting up with your temper every time
หรือฉันมันเก่า แค่รักเก่าเก่า แล้วฉันทำผิดตรงไหน
Reu chun mun gao kae ruk gao gao laeo chun tum pit dtrong nai
Or I’m old, just an old love, where did I mess up?

* ใช่สิเธอได้หมดแล้ว ทั้งตัวและใจ ถึงเป็นอย่างนี้
Chai si tur dai mot laeo tung dtua lae jai teung pben yahng nee
Yes, you finished me, both my body and heart until I became this

** ใหม่ๆ เธอรักฉันแค่ไหน ฉันจำได้หมดทุกอย่าง
Mai mai tur ruk chun kae nai chun jum dai mot took yahng
Again, again, how much do you love me? I remember the end of everything
แรกๆ อะไรก็หวาน สัญญากันอย่างดี
Raek raek arai gor wahn sunyah gun yahng dee
At first everything was sweet,
ไม่เคยจะคิดเลยสักนิดว่าเธอจะเป็นอย่างนี้
Mai koey ja kit loey suk nit wah tur ja pben yahng nee
I never thought that you would be like this
หรือมีใครกันนะมาทำให้เธอเปลี่ยน
Reu mee krai gun na mah tum hai tur pblian
Or have someone who’d make you change

เธอเบื่อใช่ไหม ทำไมไม่มา
Tur beua chai mai tummai mai mah
You’re bored, right? Why don’t you come?
ทำไมไม่มา ไม่คิดถึงกันบ้างหรือไง
Tummai mai mah mai kit teung gun bahng reu ngai
Why don’t you come? Do you not miss me or what?
ถ้าฝนมันตก แล้วไฟมันดับ แล้วฉันจะอยู่อย่างไร
Tah fon mun dtok laeo fai mun dup laeo chun ja yoo yahng rai
If it’s raining and the fire is put out, where will that leave me?

*,**, **

ใหม่ๆ เธอรักฉันแค่ไหน ฉันจำได้หมดทุกอย่าง
Mai mai tur ruk chun kae nai chun jum daimot took yahng
Again, again, how much do you love me? I remember the end of everything
ฉันเลยได้ปล่อยให้เผลอใจไปอย่างนี้
Chun loey dai pbloy hai plur jai pbai yahng nee
I’ve let go and become careless like this
ไม่เคยจะคิดเลยสักนิดว่าเธอจะเป็นอย่างนี้
Mai koey ja kit loey suk nit wah tur ja pben yahng nee
I never thought that you’d be like this
หรือมีใครกันนะมาทำให้เธอเปลี่ยน
Reu mee krai gun na mah tum hai tur pblian
Or have someone who’d make you change

Title: รักสามเศร้า / Ruk Sahm Sao (Sad Love Triangle)
Artist: Prik Thai (พริกไทย)
Album: After Six
Year: 2008

นับจากวันนั้น วันที่เธอทิ้ง
nap jaak wan nan wan tee ter ting
From that day, the day you left
ฉันต้องยอมรับความจริง แม้ว่ามันไม่ง่ายเลย
chan dtong yom rap kwaam jing mae waa man mai ngaai loie
I had to admit the truth, even though it’s not easy
นับจากวันนั้น ฉันก็เจอเค้า
nap jaak wan nan chan gor jer kao
from that day I met him
เค้าที่คอยเช็ดน้ำตา คอยดูแลไม่ห่าง
kao tee koi chet nam dtaa koi doo lae mai haang
He kept wiping my tears, constantly looking after me, never far

*อย่าร้อง เค้าบอกกับฉันว่าอย่าร้อง
yaa rong kao bok gap chan waa yaa rong
Don’t cry, he told me, don’t cry
มีเค้าทั้งคนจะคอย อยู่ข้างฉัน
mee kao tang kon ja koi yoo kaang chan
I’ll have him always by my side

** และแล้วและเราทั้งสองก็ได้คบ และไปด้วยดีทำไม
lae laew lae rao tang song gor daai kop lae bpai duay dee tam-mai
And then we’d go out together, and have a good time, why
เธอกลับมา เอาตอนนี้
ter glap maa ao dton nee
Do you come back now?

*** คนหนึ่งเค้าช่างดีกับฉัน จะทิ้งเค้าลงยังไง
kon neung kao chaang dee gap chan ja ting kao long yang ngai
One person has been so good to me, how could I leave him?
คนหนึ่งเคยทิ้งไป แต่รักไม่เคยจางหาย
kon neung koie ting bpai dtae rak mai koie jaang haai
One person once left me, but my love never faded
ฉันไม่ใช่เจ้าหญิงจากไหน ก็คงต้องเลือกสักทาง
chan mai chai jaao ying jaak nai gor kong dtong leuak sak taang
I’m not a princess of any place, but I have to choose a path
ทางที่รักสามเศร้าต้องจบ
taang tee rak saam sao dtong jop
A path that must end this sad love triangle

นับจากวันนี้ ฉันต้องเข้มแข็ง
nap jaak wan nee chan dtong kem kaeng
From that day, I had to be strong
ระหว่างคนที่รักเรา หรือว่ารักครั้งก่อน
ra-waang kon tee rak rao reu waa rak krang gon
Between the person I love now and my previous love

(*, **, *** x3)