PREEN

All posts tagged PREEN

Title: ที่ยังเต้นนั้น มันไม่ใช่หัวใจ / Tee Yung Dten Nun Mun Mai Chai Hua Jai (What’s Still Beating Isn’t a Heart)
Artist: Preen
Album: [Single]
Year: 2012

ไม่เคยมีเวลาสักวินาที
Mai koey mee welah suk winahtee
I’ve never had any moment
ที่จะชินกับการไม่มีเธอข้างกัน
Tee ja chin gup gahn mai mee tur kahng gun
That I’ve gotten used to not having you beside me
แม้มันจะนานเท่าไหร่
Mae mun ja nahn tao rai
No matter how long it’s been

ยังติดอยู่ในความทรงจำที่ไม่ลืมเลือน
Yung dtit yoo nai kwahm song jum tee mai leum leuan
I’m still stuck in the memories that haven’t faded
เปลี่ยนจากวันเป็นเดือนก็เหมือนว่าน้ำตา
Bplian jahk wun bpen deuan gor meuan wah num dtah
Changing from days to months, it’s like the tears
ไหลมาไม่เคยแห้งไป
Lai mah mai koey haeng bpai
Flow and never dry up

สิ่งที่เธอไม่เคยจะรู้ก็คือฉันสู้กับความเหงาใจ
Sing tee tur mai koey ja roo gor keu chun soo gup kwahm ngao jai
The thing that you’ll never know is that I’m fighting with loneliness
แต่สิ่งที่ฉันไม่รู้ก็คือจะจบเมื่อไร
Dtae sing tee chun mai roo gor keu ja jop meua rai
But the thing I don’t know is when it’ll end

(*) ที่ยังเต้นนั้น มันไม่ใช่หัวใจ
Tee yung dten nun mun mai chai hua jai
What’s still beating isn’t a heart
เป็นแค่ก้อนอะไรที่เธอนั้นไม่เหลียวแล
Bpen kae gaun arai tee tur nun mai liao lae
It’s a chunk of something that you don’t care about
จะอยู่ได้ไหมเธอก็คงไม่แคร์
Ja yoo dai mai tur gor kong mai care
Can I live? But you don’t care
ทำได้แค่ยินดีที่ตื่นมายังหายใจ ไปได้อีกวัน
Tum dai kae yin dee tee dteun mah yung hai jai bpai dai eek wun
I can only be happy that I wake up still breathing another day

สิ่งที่คนๆ นึงซึ่งทิ้งกันไป
Sing tee kon kon neung seung ting gun bpai
The thing that someone threw away
เทียบกับคนถูกทิ้งเอาไว้ต้องพบเจอ
Tiap gup kon took ting ao wai dtaung pob jur
Compared with what the person who was dumped must face
รับรองเธอไม่เข้าใจ
Rup raung tur mai kao jai
I guarantee you don’t understand
ต้องติดอยู่ในความทรงจำที่ไม่มีทาง
Dtaung dtit yoo nai kwahm song jum tee mai mee tahng
It must stick in my memories that there’s no way
กลับไปเป็นอย่างเดิมอีกครั้งไม่มีวัน
Glup bpai bpen yahng derm eek krung mai mee wun
That things will go back to being the same again, never
แม้พยายามเท่าไร
Mae payayahm tao rai
However much I try

อยู่กับเขาเธอคงไม่รู้
Yoo gup kao tur kong mai roo
With here, you probably don’t know
ทุกวันฉันสู้กับความเหงาใจ
Took wun chun soo gup kwahm ngao jai
Every day I fight with loneliness
และสิ่งที่ฉันได้รู้ก็คือมันเหนื่อยมากไป
Lae sing tee chun dai roo gor keu mun neuay mahk bpai
And all I know is that it’s really exhausting

(*)

(ที่ยังเต้นนั้น มันไม่ใช่หัวใจ) ไม่ใช่หัวใจ
(Tee yung dten nun mun mai chai hua jai) mai chai hua jai
(What’s still beating isn’t a heart) It isn’t a heart
(จะอยู่ได้ไหม เธอก็คงไม่แคร์) รู้ไหมว่าฉันเป็นไง
(Ja yoo dai mai tur gor kong mai care) roo mai wah chun bpen ngai
(Will I live? You probably don’t care) Do you know how I am?
มันไม่ง่าย ไม่ง่ายเลยนับตั้งแต่วันนั้น
Mun mai ngai mai ngai loey nup dtung dtae wun nun
It’s not easy, it hasn’t been easy since that day
รู้ไหมว่าทรมานมากเท่าไร
Roo mai wah toramahn mahk tao rai
Do you know how much torture it is?

ที่ยังเต้นนั้น มันไม่ใช่หัวใจ
Tee yung dten nun mun mai chai hua jai
What’s still beating isn’t the heart
เป็นแค่ก้อนอะไรที่เธอนั้นไม่เหลียวแล
Bpen kae gaun arai tee tur nun mai liao lae
It’s just a chunk of something that you didn’t take care of
จะอยู่ไม่ไหว เธอก็คงไม่แคร์
Ja yoo mai wai tur gor kong mai care
I won’t be able to live, but you probably don’t care
ทำได้แค่ทนๆ เพื่ออยู่กับลมหายใจ
Tum dai kae ton ton peua yoo gup lom hai jai
All I can do is just endure to live with a breath
ที่ใกล้หมดแล้ว
Tee glai mot laeo
That’s close to running out

Title: เมื่อไหร่ฟ้าจะมองลงมาที่ฉัน / Meua Rai Fah ja Maung Long Mah Tee Chun (When Will Heaven Look At Me?)
Artist: Preen
Album: ข้าวนอกนา / Kao Nauk Nah
Year: 2013

เหมือนยืนอยู่ในมุม ที่โลกไม่เคยสวยงาม
Meuan yeun yoo nai moom tee lohk mai koey suay ngahm
It’s like I’m standing in a corner, the world is never beautiful
เหมือนยืนอยู่ตรงข้าม กับคำว่าโชคดี
Meuan yeun yoo dtrong kahm gup khm wah chohk dee
It’s like I’m standing out of the way of good luck
ยิ่งดิ้นรนเท่าไหร่ ยิ่งไกลออกไปทุกที
Ying din ron tao rai ying glai auk bpai took tee
The more I struggle, the further out I get every time
ไกลจากวันพรุ่งนี้ที่สดใส
Glai jahk wun proong nee tee sot sai
Further away from a bright tomorrow

การเป็นคนที่ใครต้องการ ฉันไม่รู้มันเป็นยังไง
Gahn bpen kon tee krai dtaung gahn chun mai roo mun bpen yung ngai
I don’t know what it’s like to be a person that someone wants
ความรักเหลือเหลือจากใครไม่เคยได้มา
Kwahm ruk leua leua jahk krai mai koey dai mah
I’ve never even gotten the leftovers of anyone’s love

เมื่อไหร่ฟ้า จะมองลงมาที่ฉัน
Meua rai fah ja maung long mah tee chun
When will heaven look at me?
จะลบความทรมานให้ฉันซักเสี้ยวเวลา
Ja lop kwahm toramahn hai chun suk siao welah
Erase this torture from me for just a brief moment
ให้ชีวิตมีคนจริงจัง ที่พร้อมจะยืนข้างข้างไม่ทำให้เสียน้ำตา
Hai cheewit mee kon jing jing tee praum ja yeun kahng kahng mai tum hai sia num dtah
Let my life have someone true who’s ready to stand beside me, who won’t make me cry
อย่าให้ฉันต้องทนอิจฉาคนอื่นอีกเลย
Yah hai chun dtaung ton itchah kon eun eek loey
Don’t make me have to endure this jealousy of others for any longer

เหมือนคำว่าความรัก ของฉันมีเพียงสีดำ
Meuan kum wah kwahm ruk kaung chun mee piang see dum
It’s like my love has only blackness
เหมือนคำว่าความช้ำ เป็นสิ่งที่คุ้นเคย
Meuan kum wah kwahm chum bpen sing tee koon koey
It’s like my pain is something familiar
จะให้ใจกับใคร ได้คืนแต่ความเฉยเมย
Ja hai jai gup krai dai keun dtae kwahm choey moey
Whenever I give my heart to anyone, I only get indifference
มองกันเพียงผ่านเลย ไม่ใส่ใจ
Maung gun paing pahn loey mai sai jai
And give me only a passing glance, paying no attention

การมีคนปลอบใจทุกวัน ฉันไม่รู้มันเป็นยังไง
Gahn mee kon bplaup jai took wun chun mai roo mun bpen yung ngai
I don’t know what it’s like to have someone comforting me every day
อย่าทิ้งฉันไว้ได้ไหมฉันเหลือแค่น้ำตา
Yah ting chun wai dai mai chun leua kae num dtah
Don’t leave me, I only have tears left

เมื่อไหร่ฟ้า จะมองลงมาที่ฉัน
Meua rai fah ja maung long mah tee chun
When will heaven look at me?
จะลบความทรมานให้ฉันซักเสี้ยวเวลา
Ja lop kwahm toramahn hai chun suk siao welah
Erase this torture from me for just a brief moment
ให้ชีวิตมีคนจริงจัง ที่พร้อมจะยืนข้างข้างไม่ทำให้เสียน้ำตา
Hai cheewit mee kon jing jing tee praum ja yeun kahng kahng mai tum hai sia num dtah
Let my life have someone true who’s ready to stand beside me, who won’t make me cry
ให้มีวันที่ดี
Hai mee wun tee dee
Let me have a good day

เมื่อไหร่ฟ้า จะมองลงมาที่ฉัน
Meua rai fah ja maung long mah tee chun
When will heaven look at me?
จะลบความทรมานให้ฉันซักเสี้ยวนาที
Ja lop kwahm toramahn hai chun suk siao welah
Erase this torture from me for just a brief moment
ให้ชีวิตมีคนจริงใจ ที่พร้อมจะเป็นวันใหม่ให้ลืมเรื่องร้ายที่มี
Hai cheewit mee kon jing jai tee praum ja bpen wun mai hai leum reuang rai tee mee
Let my life have someone true who’s ready to be my new day and help me forget the bad memories I have
ไม่ต้องใช้หัวใจดวงนี้เพื่อเจ็บต่อไป
Mai dtaung chau hua jai duang nee peua jep dtor bpai
So I won’t have to use this heart for hurting anymore

Title: ไม่สวยแล้วไง / Mai Suay Laeo Ngai (I’m Not Pretty, So What?)
Artist: Preen
Album: OST ข้าวนอกนา / Kao Nauk nah
Year: 2013

คนที่มันสวย ที่มันสาว ที่มันขาว
Kon tee mun suay tee mun sao tee mun kao
Women who are pretty, who are feminine, who are white
ก็ไม่เหงา ผู้คนก็รุมกันเข้าไป
Gor mai ngao poo kon gor room gun kao bpai
Aren’t lonely, they have people surrounding them
เรามันไม่สวย ก็ไม่สาว ก็ไม่ขาว
Rao mun mai suay gor mai sao gor mai kao
I’m not pretty, not feminine, not white
ก็เลยเหงา เขามองแล้วเมินกันไปไกล
Gor loey ngao kao maung laeo mern gun bpai glai
So I’m lonely, they long at me and turn away

(*) จะมีใครหลงเข้ามา มันก็หายากเย็น
Ja mee krai long kao mah mun gor hah yahk yen
Having anyone become infatuated with me seems hard
มันไม่เห็น เห็นเลยอยู่ที่ไหน
Mun mai hen hen loey yoo tee nai
I don’t think, I don’t think it’s happening any time soon
จะมองทางซ้ายไม่มา มองทางขวาไม่มี
Ja maung tahng sai mai mah maung tahng kwah mai mee
Looking to the left, they’re not coming, looking to the right, there’s no one
แล้วชาตินี้ เราจะมีสิทธิ์มั้ย
Laeo chaht nee rao ja mee sit mai
Do I have any rights in this lifetime?

(**) ไม่สวยแล้วไง จิตใจฉันมีนะ
Mai suay laeo ngai jit jai chun mee na
I’m not pretty, so what? I have a mind
ไม่สวยด้วยตา ช่วยมองกันหน่อยไหม
Mai suay duay dtah chuay maung gun noy mai
I’m not pleasing to they eyes, but please look at me
รักดีดี อย่าไปดูหน้า
Ruk dee dee yah bpai doo nah
Don’t look at the face for good love
เธออย่าไปดูหน้า เขาว่าต้องดูกันที่ใจ
Tur yah bpai doo nah kao wah dtaung doo gun tee jai
Don’t go looking at the face, they say you must look at the heart

คนที่มันสวย ที่มันท็อป ที่มันป็อป
Don tee mun suay tee mun top tee mun pop
People who are pretty, who are the top, who pop
คนอยากช็อป เดี๋ยวเดียวก็โดนใครเอาไป
Kon yahk chop diao diao gor dohn krai ao pbai
People who like shopping pretty soon catch the eyes of everyone
คนที่ไม่สวย ที่ไม่นิ้ง ที่ไม่ปิ๊ง
Kon tee mai suay tee mai ning tee mai bping
People who aren’t pretty, who aren’t gorgeous, who aren’t breathtaking
แต่ไม่ทิ้ง รักเดียวรักจริงไปจนตาย
Dtae mai ting ruk diao ruk jing bpai jon dtai
Won’t abandon you, they’ll love you alone, they’ll really love you until they die

(*,**)

รักแท้เขาดูกันที่ไหน
Ruk tae kao doo gun tee nai
Where do they say to look for true love?
เขาว่าต้องดูกันที่ใจ
Kao wah dtaung doo gun tee jai
They say to look in the heart

(**,**)

หน้าตาไม่ดีก็มีหัวใจ
Nah dtah mai dee gor mee hua jai
I’m not good-looking, but I have a heart

Title: หัวใจไม่ให้ความร่วมมือ / Hua Jai Mai Hai Kwahm Ruam Meu (My Heart Doesn’t Cooperate)
Artist: Preen
Album: OST แผนร้ายพ่ายรัก / Paen Rai Pai Ruk
Year: 2013

เคยช้ำช้ำ เคยถูกทำร้ายร้าย จำใส่ใจนี้ไว้ ไม่มีแล้วน้ำตา
koey chum chum koey took tum rai rai jum sai jai nee wai mai mee laeo num dtah
I was once in pain, I was once hurt, I remember this in my heart, and I won’t have any more tears
ไม่ต้องรัก มันก็ไม่ต้องแพ้ ไม่ต้องหารักแท้ ให้มันเสียดายเวลา
Mai dtaung ruk mun gor mai dtaung pae mai dtaung hah ruk tae hai mun sia dai welah
There’s no need to love, there’s no need to fail, there’s no need to search for true love, it’s a waste of time

(*) เธอรักฉัน ฉันไม่รัก ไม่ใส่ใจ เพราะฝันร้าย สอนให้ฉันเย็นชา
Tur ruk chun chun mai ruk mai sai jai pror fun rai saun hai chun yen chah
You love me, but I don’t love you, I’m not interested in you because my nightmare has taught me to be indifferent
แต่เธอ ทำให้ฟ้าเดิมเดิมเปลี่ยนไป
Dtae tur tum hai fah derm derm bplian bpai
But you make the same old sky change

(**) ต้องไม่รัก ต้องไม่รักเธอ แต่เหมือนยิ่งเจอ ก็เหมือนยิ่งยอมแพ้
Dtaung mai ruk dtaung mai ruk tur dtae meuan ying jur gor meuan ying yaum pae
I must not love, I must not love you, but it’s like the more I see you, the more I give in
เธอให้ทุกสิ่ง ให้รักจริงแท้ ให้ฉันเป็นคนใหม่
Tur hai took sing hai ruk jing tae hai chun bpen kon mai
You give me everything, give me true love, have made me a new person
ต้องไม่รัก ต้องไม่รักเธอ แต่เหมือนยิ่งเจอ ยิ่งรักเธอมากมาย
Dtaung mai ruk dtaung mai ruk tur dtae meuan ying jur ying ruk tur mahk mai
I must not love, I must not love you, but it’s like the more I see you, the more I love you so much
จะไม่รัก แต่วันนี้หัวใจ ไม่ให้ความร่วมมือ
Ja mai ruk dtae wun nee hua jai mai hai kwahm ruam meu
I won’t love, but today my heart won’t cooperate

ความรักแท้ มีอยู่จริงแค่ไหน เพิ่งจะหายสงสัย เมื่อเธอก้าวเข้ามา
Kwahm ruk tae mee yoo jing kae nai perng ja hai song sai meua tur gao kao mah
However real true love is, my doubts have begun to disappear when you showed up
คนช้ำช้ำ ที่ทำตัวร้ายร้าย เพิ่งจะพร้อมรักใคร เพิ่งจะเสียดายเวลา
Kon chum chum tee tum dtua rai rai perng ja praum ruk krai perng ja sia dai welah
The person in pain who was hurt has just readied herself to love someone, has just wasted time

(*,**,**)

Title: ไม่ชอบอยู่คนเดียว / Mai Chaup Yoo Kon Diao (I Don’t Like Being Alone)
Artist: PREEN
Album: [Single]
Year: 2011

หากคำว่ารัก หมายถึงการต้องอยู่คนเดียวทุกวัน
Hahk kum wah ruk mai teung gahn dtaung yoo kon diao took wun
If the word “love” means having to be alone every day
คำว่ารัก แปลว่าฉันมีแต่เหงา
Kum wah ruk plae wah chun mee dtae ngao
If the word love means that I have only loneliness
ต้องใช้ชีวิตลำพัง ในคืนที่มันว่างเปล่า
Dtaung chai cheewit lumpung nai keun tee mun wahng plao
Ant that I must spend my life alone in the empty nights
ก็ควรมาเอา คำนั้นของเธอคืนไป
Gor kuan mah ao kum nun kaung tur keun pai
You should take those words of yours back

(*) เป็นคนรักเธอ ที่ได้แต่รักเธอ
Pen kon ruk tur tee dai dtae ruk tur
I’m the girl who loves you and who can only love you
แต่ไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ไหน
Dtae mai roo wah tur pai yoo nai
But I don’t know where you’ve gone
เป็นคนที่เธอ จะคิดถึงเป็นคนสุดท้าย
Pen kon tee tur ja kit teung pen kon soot tai
The one who you’ll think of is the final person

รู้มั้ยว่าต้องแลกด้วยความอดทนมากมายเท่าไร
Roo mai wah dtaung laek duay kwahm aut ton mahk mai tao rai
Do you know how much I’ve had to give up for endurance?
รู้มั้ยว่าไม่ชอบเลยการต้องขอให้ใครสนใจ
Roo mai wah mai chaup loey gahn dtaung kor hai tur son jai
Do you know that I really don’t like having to ask you to pay attention to me?
หรือต้องบอกว่าเหงาอยู่ หรือต้องบอกว่ารู้สึก
Reu dtaung bauk wah ngao yoo reu dtaung bauk wah roo seuk
Or do I have to tell you that I’m lonely? Or do I need to tell you how I feel?
หรือต้องบอกให้นึก ว่าฉันเป็นใคร
Reu dtaung bauk hai neuk wah chun pen krai
Or do I have to tell you to consider who I am?
เผื่อว่าเธอจะคิดว่าไม่เป็นไร แต่ฉันเป็นไร
Peua wah tur ja kit wah mai pen rai dtae chun pen rai
In cause you think it’s all nothing, but I am something

คำว่าคิดถึง มีแค่เพียงคนหนึ่งที่ยังซึ้งอยู่
Kum wah kit teung mee kae piang kon neung tee yung seung yoo
The words “I miss you,” there’s only one person from whom those words still affect me
เธอไม่รู้ เศษความหมายมันด้วยซ้ำ
Tur mai roo set kwahm mai mun duay chum
You don’t know a fraction of the meaning either

(*)

(**) รู้มั้ยว่าต้องแลกด้วยความอดทนมากมายเท่าไร
Roo mai wah dtaung laek duay kwahm aut ton mahk mai tao rai
Do you know how much I’ve had to give up for endurance?
รู้มั้ยว่าไม่ชอบเลยการต้องขอให้ใครสนใจ
Roo mai wah mai chaup loey gahn dtaung kor hai tur son jai
Do you know that I really don’t like having to ask you to pay attention to me?
หรือต้องบอกว่าเหงาอยู่ หรือต้องบอกว่ารู้สึก
Reu dtaung bauk wah ngao yoo reu dtaung bauk wah roo seuk
Or do I have to tell you that I’m lonely? Or do I need to tell you how I feel?
ถึงจะพอให้นึก ว่าฉันเป็นใคร
Teung ja por hai neuk wah chun pen krai
Until it’s enough for you to consider who I am
เจียดเวลามาอยู่ข้างข้างได้ไหม ถ้ายังมีใจ
Jiat welah mah yoo kahng kahng dai mai tah yung mee jai
Could you spare some time to spend next to me, if you still have a heart?

(**,**)

หัวใจไม่ให้ความร่วมมือ / Hua Jai Mai Hai Kwahm Ruam Meu (My Heart Doesn’t Cooperate)
ไม่ชอบอยู่คนเดียว / Mai Chaup Yoo Kon Diao (I Don’t Like Being Alone)
ไม่สวยแล้วไง / Mai Suay Laeo Ngai (I’m Not Pretty, So What?)
เมื่อไหร่ฟ้าจะมองลงมาที่ฉัน / Meua Rai Fah ja Maung Long Mah Tee Chun (When Will Heaven Look At Me?)
ที่ยังเต้นนั้น มันไม่ใช่หัวใจ / Tee Yung Dten Nun Mun Mai Chai Hua Jai (What’s Still Beating Isn’t a Heart)

   
All songs tagged Preen