Praew Kanitkul

All posts tagged Praew Kanitkul

Title: ไม่รักก็ปวดร้าว / Mai Ruk Gor Bpuat Rao (If You Don’t Love Me, I’ll Hurt)
Artist: Praew Kanitkul (แพรว คณิตกุล)
Album: OST ทะเลลวง / Talay Luang
Year: 2021

เพราะว่าท้องทะเลและโชคชะตา
Pror wah taung talayu lae chohk chadtah
It’s because the sea and destiny
ที่ได้พัดเธอมาให้กับฉัน ทุกๆช่วงเวลาที่มีกันและกัน เป็นคืนวันที่มันสดใส
Tee dai put tur mah hai gup chun took took chuang welah tee mee gun lae gun bpen keun wun tee mun sot sai
Blew you to be with me, every moment that we’re together is a bright day

ฉันไม่รู้จริงๆจะเป็นยังไง ไม่กล้าฝันไปไกลถึงพรุ่งนี้
Chun mai roo jing jing ja bpen yung ngai mai glah fun bpai glai teung proong nee
I really don’t know how things will be, I don’t dare dream as far as tomorrow
ได้แค่หวังในใจ บอกตัวเองทุกที
Dai kae wung nai jai bauk dtua eng took tee
I can only hope in my heart, telling myself every time
คงมีวันได้ฟังจากเธอ
Kong mee wun dai fung jahk tur
That some day I’d hear it from you

(*) อยากจะรู้ ส่วนลึกข้างในหัวใจ
Yahk ja roo suan leuk kahng nai hua jai
I want to know what’s deep down in your heart
บอกกันได้ไหม เธอมีใจจริงหรือเปล่า
Bauk gun dai mai tur mee jai jing reu bplao
Please tell me, are you sincere?
มันยังลังเลไม่แน่ใจ ไม่รักก็ต้องปวดร้าว
Mun yung lung lay mai nae jai mai ruk gor dtaung bpuat rao
I’m still hesitant and uncertain, if you don’t love me, I’ll hurt
สิ่งที่แล้วมา เรื่องระหว่างเรา
Sing tee laeo mah reuang rawahng rao
The things of the past, the matters between us
ฉันไม่เข้าใจ
Chun mai kao jai
I don’t understand

ไม่คิดว่าจะเจอกับพายุร้าย
Mai kit wah ja jur gup pahyoo rai
I never imagined I’d face a fierce storm
ที่ถาโถมให้ใจต้องเจ็บช้ำ
Tee pah pohm hai jai dtaung jep chum
That would beat down on me and make my heart ache
ไม่คิดว่าทะเลที่มันดูสวยงาม
Mai kit wah talay tee mun doo suay ngahm
I never thought that the sea that seems so beautiful
กลายมาเป็นความลวงซ่อนไว้
Glai mah bpen kwahm luang saun wai
Could end up having deception hidden inside

(*,*,*)

   

คำร้อง – มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง – เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เรียบเรียง – บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

Title: ความรักสีเทา / Kwahm Ruk See Tao (Grey Love)
Artist: Praew Kanitkul (แพรว คณิตกุล)
Album: [Single]
Year: 2018

ก่อนนั้น..รักฉันเป็นดั่งสีแดง
Gaun nun ruk chunbpen dung see daeng
Before, my love was red
ช่างร้อนแรง เกินกว่าจะห้ามใจ
Chahng raun raeng gern gwah ja hahm jai
It was so vibrant, too much to forbid
และต่อมา..รักก็กลายเป็นสีชมพูที่สดใส
Lae dtor mah ruk gor glai bpen see chompoo tee sot sai
And after that, my love turned a bright pink
ช่างอ่อนหวานและงดงามเกินคำอธิบาย
Chahng aun wahn lae ngot ngahm gern kum attibai
So sweet and too beautiful to explain

แต่ตอนนี้..เธอคนดี เธอจะรู้บ้างไหม
Dtae dtaun nee tur kon dee tur ja roo bahng mai
But now, darling, do you know?
ตั้งแต่ที่เธอเดินจากฉันไป ความรักของฉันก็กลาย
Dtung dtae tee tur dern jahk chun bpai kwahm ruk kaung chun go glai
Since you left me, my love has become

(*) เป็นดั่งสีเทาเทา มีแต่ความเหงาเดียวดาย
Bpen dung see tao tao mee dtae kwahm ngao diao dai
Grey, there’s only loneliness
อยู่กับรักที่มันพังทลาย สุดท้ายความรักเลยกลาย
Yoo gup ruk tee mun pung talai soot tai kwahm ruk loey glai
Living with a love that has fallen apart, in the end, my love has become
กลายเป็นสีเทาเทา มันช่างหนาวเกินไป
Glai bpen see tao tao mun chahng nao gern bpai
Become grey, it’s so cold
จนฉันเองเริ่มจะทนไม่ไหวหัวใจฉันกำลังจะตาย เมื่อขาดเธอ
Jon chun eng rerm ja ton mai wai hua jai chun gumlung ja dtai meua kaht tur
Until I’m almost unable to bear it, my heart is dying when I’m without you

ก่อนนั้น..รักฉันเป็นดั่งสีคราม
Gaun nun ruk chun bpen dung see krahm
Before, my love was indigo
ช่างงดงามยามที่เรานั้นคู่กัน
Chahng ngot ngahm yahm tee rao nun koo gun
So beautiful like we were soulmates
แต่ตอนนี้..เธอคนดี เธอจะรู้บ้างไหม
Dtae daun nee tur koon dee tur ja roo bahng mai
But now, darling, do you know?
ตั้งแต่ที่เธอเดินจากฉันไป ความรักของฉันก็กลาย
Dtung dtae tee tur dern jahk chun bpai kwahm ruk kaung chun go glai
Since you left me, my love has become

(*)

สีสันแห่งความรัก ของเธอในตอนนี้
See sun haeng kwahm ruk kaung tur nai dtaun nee
The color of your love now
คงจะเขียวขจีเมื่อมีเขาอยู่ข้างกายคงจะชื่นใจและก็ร่มเย็นไม่เหมือนกับรักของฉันที่เป็น
Kong ja kiao kajee meua mee kao yoo kahng gai kong ja cheun jai lae gor rom yen mai meuan gup ruk kaung chun tee bpen
Is a verdant green when you have her beside you, you’re probably happy and in the cool shade, unlike with my love that’s

เป็นดั่งสีเทาเทา มีแต่ความเหงาเดียวดาย
Bpen dung see tao tao mee dtae kwahm ngao diao dai
Grey, there’s only loneliness
อยู่กับรักที่มันพังทลาย สุดท้ายความรักเลยกลาย
Yoo gup ruk tee mun pung talai soot tai kwahm ruk loey glai
Living with a love that has fallen apart, in the end, my love has become
กลายเป็นสีเทาเทา มันช่างหนาวเกินไป
Glai bpen see tao tao mun chahng nao gern bpai
Become grey, it’s so cold
จนฉันเองเริ่มจะทนไม่ไหวหัวใจฉันกำลังจะกลาย
Jon chun eng rerm ja ton mai wai hua jai chun gumlung ja glai
Until I’m almost unable to bear it, my heart is becoming

(*)

   

คำร้อง: แอมมี่ The Bottom Blues
ทำนอง: แอมมี่ The Bottom Blues
เรียบเรียง: ชวิศ นีละไพจิตร/ แอมมี่ The Bottom Blues
Produced by: แอมมี่ The Bottom Blues/ ชวิศ นีละไพจิตร

Title: ขอบใจนะ / Kaup Jai Na (Thank You)
Artist: Praew Kanitkul (แพรว คณิตกุล)
Album: D.I.Y. by Narongvit
Year: 2007

ข้อความที่เธอเคยส่ง อะไรที่ทำให้ฉัน
Kor kwahm tee tur koey song arai tee tum hai chun
The messages you used to send me, everything you did for me
แสดงถึงความเป็นห่วงและสนใจ
Sadaeng teung kwahm bpen huang lae son jai
Showed your concern and interest
เพิ่งรู้ว่ามันลำบาก ไม่เป็นตัวเธอใช่ไหม
Perng roo wah mun lumbahk mai bpen dtua tur chai mai
I’ve just realized it’s difficult, it’s not really you, is it?
เหนื่อยไหม ต้องทำอะไรอย่างนี้
Neuay mai dtaung tum arai yahng nee
Are you tired of having to do everything like this?

(*) อย่ายื้อให้เหนื่อยใจ หากเธอไม่เป็นตัวเอง
Yah yeu hai neuay jai hahk tur mai bpen dtua eng
Don’t hold on and make yourself tired if it’s not really you
อย่าฝืนทำต่อไปอีกเลย เพื่อให้เรารักกัน
Yah feun tum dtor bpai eek loey peua hai rao ruk gun
Don’t force yourself to keep doing it for us to be in love

(**) ขอบใจนะที่ครั้งนึงเธอเคยยอมฝืนใจตัวเอง
Kaup jai na tee krung neung tur koey yaum feun jai dtua eng
Thank you for once resisting your own heart
ขอบใจนะฉันรู้ว่าเธอทำดีที่สุดแล้ว
Kaup jai na chun roo wah tur tum dee tee soot laeo
Thank you, I know you’ve done your best
อย่างน้อยครั้งหนึ่ง ที่พยายามทุ่มเท
Yahng noy krung neung tee payayahm toom tay
At least you tried to devote yourself once
อดทนให้กัน แค่นั้นก็ดีมากมาย
Aut ton hai gun kae nun gor dee mahk mai
And endured this for me, just that is so wonderful

อย่าโทษว่าตัวเธอผิด อย่าคิดว่าเป็นเรื่องร้าย
Yah toht wah dtua tur pit yah kit wah bpen reuang rai
Don’t blame yourself, don’t think that it’s a serious problem
อย่ากลัวถ้าเธอจะปล่อยมือฉันไป
Yah glua tah tur ja bploy meu chun bpai
Don’t be afraid if you’re letting go of my hand
กลับไปเป็นเธอคนเก่า เก็บความทรงจำนี้ไว้
Glup bpai bpen tur kon gao gep kwahm song jum nee wai
Go back to being the old you, keep these memories
ได้ไหมฉันขอให้เป็นอย่างนั้น
Dai mai chun kor hai bpen yahng nun
Please, I want things to be like that

(*,**,**)

   

คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง : ธีรภัค มณีโชติ
เรียบเรียง : ธีรภัค มณีโชติ

Title: รักแท้มีจริงหรือเปล่า / Ruk Tae Mee Jing Reu Bplao (Does True Love Exist?)
English Title: “Lost Love”
Artist: Praew Kanitkul (แพรว คณิตกุล – Produced by Mr.Lazy)
Album: [Single]
Year: 2016

เหมือนว่าหัวใจไม่เคยจะชิน
Meuan wah hua jai mai koey ja chin
It’s like my heart will never get used to it
แม้ว่ามันถูกหลอกบ่อยครั้ง
Mae wah mun took lauk boy krung
Even though it has been deceived many times
เหมือนเข้มแข็งหรือไม่คิดจริงจัง
Meuan kem kaeng reu mai kit jing jung
It seems like I’m strong or not taking it seriously
ที่จริงฉันเจ็บปวดเหลือเกิน
Tee jing chun jep bpuat leua gern
But in reality, I’m hurting so much

หรือว่ารักยังต้องใช้เวลา
Reu wah ruk yung dtaung chai welah
Or does love still need some time
เพื่อจะเดินทางมาเจอฉัน
Peua ja dern tahn mah jur chun
To make its way to me?
หรือว่ารักยังไม่คิดเจอกัน
Reu wah ruk yung mai kit jur gun
Or has love not thought of finding me yet?
ฉันจึงยังมีแต่น้ำตา
Chun jeung yung mee dtae num dtah
Thus, I still have only tears

(*) ยังเฝ้ารอใครคนนั้น ให้มาพบกัน
Yung fao ror krai kon nun hai mah pob gun
I’m still waiting for that someone to find me
รักที่คงจะเดินหลงทาง
Ruk tee kong ja dern long tahng
A love that has probably gotten lost
คนที่รักด้วยชีวิตไม่คิดจะหลอกกัน
Kon tee ruk duay cheewit mai kt ja lauk gun
A person who loves me with their life and wouldn’t think of tricking me
แค่อยากรู้
Kae yahk roo
I just want to know

(**) รักแท้ๆมีอยู่จริงหรือเปล่า
Ruk tae tae mee yoo jing reu bplao
Does true love exist?
อยู่ที่ไหนมีหนึ่งใจตามหา
Yoo tee nai mee neung jai dtahm hah
Where is the one heart I’m searching for?
ฉันไม่รู้จะเป็นเธอหรือเปล่า
Chun mai roo ja bpen tur reu bplao
I don’t know if it will be you or not
ความรักนั้นที่เติมเต็มหัวใจ
Kwahm ruk nun tee dterm dtem hua jai
That love that’s filling my heart

ทกุๆครั้งคิคว่าคงจะดี
Took took krung kit wah kong ja dee
Every time, I think things will go well
แล้วก็กลายเป็นเจ็บเสมอ
Laeo gor glai bpen jep samur
But I always end up getting hurt
หรือว่ารักที่ได้พบได้เจอ
Reu wah ruk tee dai pob dai jur
Or is the love I’ve found
ที่จริงมันคือความฝันไป
Tee jing mun keu kwahm fun bpai
Really only a dream?

(*,**)

โปรดบอกที
Bproht bauk tee
Please tell me

(**)

แค่อยากรู้
Kae yahk roo
I just want to know

(**)

   
Producer : Mr.Lazy (กฤช กฤษณาวารินทร์)
คำร้อง / ทำนอง : ปัญญา ปคูณปัญญา
เรียบเรียง : จารุวัฒน์ ขันธวุฒิ

Title: ไม่อยากสนิทกับความเหงา / Mai Yahk Sanit Gup Kwahm Ngao (I Don’t Want to Get Too Friendly With Loneliness)
Artist: Praew Kanitkul (แพรว คณิตกุล)
Album: [Single]
Year: 2015

เคยเป็นบ้างไหมไม่นอน ต้องนั่งฟังเพลงจนเช้า
Koey bpen bahng mai mai naun dtaung nung fung pleng jon chao
Have you ever felt like this before? Unable to sleep, sitting and listening to music all night
มันช่างน่าเบื่อ ทุกคืน ทุกคราว แต่มองไปไม่เห็นใคร
Mun chahng nah beua took keun took krao dtae maung bpai mai hen krai
It’s so boring, every night, every time, but when I look around, I don’t see anyone else
บางทีก็เซ็งที่ต้องกินข้าวคนเดียวบ่อยครั้­ง
Bahng tee gor seng tee dtaung gin kao kon diao boy krung
Sometimes I get tired of often having to eat alone
ความเหงานั้นทักทาย คุ้นเคย ทุกวัน แต่ก็ยังต้องทนไป
Kwahm ngao nun tuk tai koon koey took wun dtae gor yung dtaung ton wai
Loneliness greets me, getting familiar every day, but I still must endure it

(*) รักที่ฉันรอไม่รู้ว่ามันอยู่ไหน
Ruk tee chun ror mai roo wah mun yoo nai
I don’t know where the love I’m waiting for is
เข้ามาพบ เข้ามาทัก ให้คึกคักหน่อยได้ไหม
Kao mah pob kao mah tuk hai keuk kuk noy dai mai
Come and find me, come and say hello, be a little lively, okay?

(**) ไม่อยากอยู่กับความเหงา ขอร้องนะเธอเข้ามาช่วยที
Mai yahk yoo gup kwahm ngao kor raung na tur kao mah chuay tee
I don’t want to live with loneliness, I’m begging you, come and help me
ไม่อยากโดดเดี่ยวอย่างนี้ ถ้าได้รักใครคงยิ้มง่ายดาย
Mai yahk doht diao yahng nee tah dai ruk krai kong yim ngai dai
I don’t want to be alone like this, if I could love someone, I’d smile easily
ได้ยินมาว่ารักเล็กๆก็ทำให้ใจ มีพลังขึ้นมากมาย
Dai yin mah wah ruk lek lek gor tum hai jai mee palung keun mahk mai
I’ve heard that a little love can give the heart so much energy
ได้โปรดมาทำความเหงาให้หายไป
Dai bproht mah tum kwahm ngao hai hai bpai
Please come and alleviate my loneliness

มันคงจะดีถ้ามีคนทักเข้ามาก่อนนอน
Mun kong ja dee tah mee kon tuk kao mah gaun naun
It would be nice if I had someone to greet me before going to bed
ให้ฉันพูดคุย เถียงกัน อย่างละคร มันก็คงน่าสนใจ
Hai chun poot kooey tiang gun yahng lakorn mun gor kong nah son jai
Whom I could talk to, fight with, just like in a TV drama, that would be so interesting
ทำไมเป็นเราที่ถ่ายรูปคู่ให้เขาอีกครั้ง
Tummai bepn rao tee tai roop koo hai kao eek krung
Why am I the one who always has to take couple pictures for everyone else?
มีไหมคนหนึ่งที่อยู่ข้างกัน แต่ละวันช่างเดียวดาย
Mee mai kon neung tee yoo kahng gun dtae la wun chahng diao dai
Is there anyone to be beside me? Each day is so lonely

(*)(**)(**)

   
คำร้อง/ทำนอง ปัญญา ปคูณปัญญา
เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

Title: ถ้าเธอจะไป / Tah Tur Ja Bpai (If You’re Going to Go)
Artist: Praew Kanitkul (แพรว คณิตกุล)
Album: [Single]
Year: 2015

ต่อให้เราเคยรักกันอย่างไร
Dtor hai rao koey ruk gun yahng rai
However we used to love each other
ต่อให้เราเคยรักกันแค่ไหน จนเมื่อเขาเข้ามา
Dtor hai rao koey ruk gun kae nai jon meua kao kao mah
However much we used to love each other until she showed up
เธอก็คงเพิ่งรู้สึกตัว
Tur gor kong perng roo seuk dtua
You started to realize
และฉันก็มองเห็นอย่างช้าๆ รู้ว่าเธอรักเขา
Lae chun gor maung hen yahng chah chah roo wah tur ruk kao
And I slowly watched you, knowing you loved her

(*) ไม่เป็นไร อย่ากลายเป็นคนคิดมาก ถ้าเธออยากจากฉันไป
Mai bpen rai yah glai bpen kon kit mahk tah tur yahk jahk chun bpai
It’s okay, don’t start over-thinking things if you want to leave me

(**) ถ้าเธอจะไปมีใจรักใครอีกคน
Tah tur ja bpai mee jai ruk krai eek kon
If you’re going to go and fall in love with someone else
ไม่จำเป็นต้องหาเหตุผล ไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดอย่างนั้น
Mai jum bpen dtaung hah het pon mai jum bpen dtaung roo seuk pit yahng nun
You don’t have to look for a reason, there’s no need to feel at fault for that
เมื่อความเป็นจริงคือเธอรักใครอีกคนมากกว่­าฉัน
Meua kwahm bpen jing keu tur ruk krai eek kon mahk gwah chun
When the truth is you love someone else much more than me
เราอาจเคยรักกัน แต่เธอคงไม่ได้รักกันมากพอ
Rao aht koey ruk gun dtae tur kong mai dai ruk gun mahk por
We might have once loved each other, but you didn’t love me enough

ถ้าตัวเธอเองรักฉันหมดใจ
Tah dtua tur eng ruk chun mot jai
If you loved me with all your heart
ในใจเธอคงไม่เหลือที่ไว้ พอให้เขาเข้ามา
Nai jai tur kong mai leua tee wai por hai kao kao mah
There wouldn’t have been any space left when she showed up
ผ่านมาเราคงรักกันไม่พอ
Pahn mah rao kong ruk gun mai por
Looks like we didn’t love each other enough
จะทำให้ใจของเธอแน่นหนา พอจะไม่รักเขา
Ja tum hai jai kaung tur naen nah por ja mai ruk kao
To make your heart transfixed enough to not love her

(*,**)

Title: ได้โปรด / Dai Bproht (Please)
Artist: Praew Kanitkul (แพรว คณิตกุล)
Album: OST หวานใจกับนายจอมหยิ่ง / Wahn Jai Gup Nai Jaum Ying
Year: 2010

ดึงตัวเองกลับมาทุกที
Deung dtua eng glup mah took tee
It pulls myself back every time
เมื่อฉันรู้สึกดี ทุกวันที่อยู่ใกล้เธอ
Meua chun roo seuk dee took wun tee yoo glai tur
When I feel good every day I’m near you
เตือนตัวเองว่าคิดให้ดี
Dteuan dtua eng wah kit hai dee
Warning myself to think carefully
กับท่าทีที่พบเจอ เธอคงไม่ได้ตั้งใจ
Gup tah tee tee pob jur tur kong mai dai dtung jai
About the manner that we meet, you probably don’t intend for it

(*) แต่ละคำที่เธอพูดมา มันคล้ายว่าห่วงใย
Dtae la kum tee tur poot mah mun klai wah huang hai
But every word you speak is like you’re worried
เธอคงพูดไปอย่างนั้น แต่ว่าฉันจำขึ้นใจ
Tur kong poot bpai yahng nun dtae wah chun jum keun jai
You speak like that, but I remember

(**) รู้บ้างไหมว่าใครบางคน สับสนและไม่แน่ใจ
Roo bahng mai wah krai bahng kon sup son lae mai nae jai
Do you know someone is mixed up and unsure?
เธอทำให้ฉันต้องหวั่นไหว
Tur tum hai chun dtaung wun wai
You make me nervous
เธอทำให้ใครต้องคิดมากเพราะเธอ
Tur tum hai krai dtaung kit mahk pror tur
You make someone have to think a lot because of you

(***) รู้บ้างไหมที่เธอทำไป ฉันหลงเอาไปละเมอ
Roo bahng mai tee tur tum bpai chun long ao bpai lamur
Do you know that what you do makes me infatuated and daydreaming?
ได้โปรดอย่าทำให้รักเธอ
Dai bproht yah tum hai ruk tur
Please don’t make me love you
ถ้าเธอไม่เคยสักนิดที่คิดจะจริงจัง
Tah tur mai koey suk nit tee kit ja jing jung
If you’ve never at all thought sincerily

กลัวตัวเองจะเปลืองหัวใจ
Glua dtua eng ja bpleuang hua jai
I’m afraid I’ll waste my heart
ที่มันเผลอคิดมากมาย
Tee mun plur kit mahk mai
Absently thinking too much
แต่กลับเป็นไปข้างเดียว
Dtae glup bpen bpai kahng diao
But things ending up to be one-sided

(*,**,***,**,***)

ได้โปรดอย่าทำให้รักเธอ
Dai bproht yah tum hai ruk tur
Please don’t make me love you
ถ้าเธอไม่เคยสักนิดที่คิดจะรักกัน
Tah tur mai koey suk nit tee kit ja ruk gun
If you’ve never at all thought about loving me

Title: ไม่ไว้ใจตัวเอง / Mai Wai Jai Dtua Eng (I Don’t Trust Myself)
Artist: Praew Kanitkul
Album: Herspective
Year: 2008

ใจมันยังไม่หายชา เลยไม่มาพบหน้าเธอ
Jai mun yung mai hai chah loey mai mah pob nah tur
My heart still hasn’t recovered from the numbness, so I didn’t come to see you
ต้องขอโทษถ้าทำเธอไม่พอใจ
Dtaung kor toht tah tum tur mai por jai
I must apologize if I didn’t satisfy you
ไม่ได้ลืมวันสำคัญ ยังคงจำได้ขึ้นใจ
Mai dai leum wun sumkun yung kong jum dai keun jai
I didn’t forget the important days, I still remember them in my heart
ก็เข้าใจว่าวันนี้วันเกิดเธอ
Gor kao jai wah wun nee wun gert tur
And I understand that today is your birthday

(*) อยากเจอ ฉันก็อยากเจอ
Yahk jur chun gor yahk jur
I want to see you, I want to see you too
แต่มันบังเอิญว่าใจ ฉันยังอ่อนแอ
Dtae mun bung ern wah jai chun yung aun ae
But it just so happens that my heart is still weak

(**) บอกตามตรงว่ายังไม่กล้ามาเจอะหน้ากัน
Bauk dtahm dtrong wah yung mai glah mah jur nah gun
I’m telling you straight that I’m still not brave enough to see you
และบอกตามตรงว่ากลัว ควบคุมบางอย่างไว้ไม่ได้
Lae bauk dtahm dtrong wah glua kuap koom bahng yahng wai mai dai
And I’m telling you straight that I’m afraid there will be some things I won’t be able to control
ห่างกันไว้ก็แล้วกัน อย่าเจอกันตอนนี้จะได้ไหม
Hahng gun wai gor laeo gun yah jur gun dtaun nee ja dai mai
We separated, that’s fine, so can we not meet each other now?
มันยังไม่ไว้ใจตัวเอง
Mun yung mai wai jai dtua eng
I still don’t trust myself

ใจนึงมันก็รักเธอ ใจนึงมันก็แค้นเธอ
Jai neung mun gor ruk tur jai neung mun gor kaen tur
One part of my heart loves you, the other part is angry at you
และไม่คิดจะเป็นเพื่อนเธอเลย
Lae mai kit ja bpen peuan tur loey
And I never thought of being your friend at all
กลัวเวลาเจอหน้ากัน ใจมันยังไม่คุ้นเคย
Glua welah jur nah gun jai mun yung mai koon koey
I’m afraid that when I see you, my heart will be unfamiliar
และไม่รู้จะมองหน้าเธออย่างไร
Lae mai roo ja maung nah tur yahng rai
And I don’t know in what way I’ll see you as

(*,**,**)

Title: จิ๊กซอว์ (Jigsaw)
Artist: Praew Kanitkul
Album: Song from Pond’s commercial
Year: 2014

ความนุ่มนวลและความอ่อนโยนของเธอ
Kwahm noom nuan lae kwahm aun yohn kaung tur
Your gentleness and softness
ทําให้ฉันได้รู้ว่า เธอคือคนที่ฉันรอ
Tum hai chun dai roo wah tur keuu kon tee chun ror
Made me realize that you’re the person I’ve been waiting for
มีเพียงเธอคนเดียว เท่านั้นก็พอ
Mee piang tur kon diao tao nun gor por
Having only you is enough
เพราะว่าในวันนี้ ฉันสุขหัวใจ
Pror wah nai wun nee chun sook hua jai
Because today I’m happy

(*) เธอเหมือนจิ๊กซอว์ที่ต่อเติมความสดใส
Tur meuan jigsaw tee dtor dterm kwahm sot sai
You’re like the jigsaw puzzle that increased my brightness
มาเติมเต็มให้ฉันเป็นตัวฉันเอง
Mah dterm dtem hai chun bpen dtua chun eng
And allowed me to be myself

(**) ปาดับป้า วันนี้ฉันมั่นใจ จะพร้อมเผยตัวตนข้างใน
Bpa dup bpah wun nee chun mun jai ja praum poey dtua dton kahng nai
Pa dup pa, today I’m certain, I’m ready to reveal the inside me
ที่เคยเก็บไว้ตลอด ไม่เคยบอก
Tee koey gep wai dtalaut mai koey bauk
That I once always kept in, never telling anyone
ปาดับป้า เป็นเพราะความจริงใจ ที่เธอนั้นคอยมีให้อยู่ไม่ไกล
Bpa dup bpah bpen pror kwahm jing jai tee tur nun koy mee hai yoo mai glai
Pa dup pa, it’s because of the sincerity that you kept giving me from close by
ทําให้ฉันกล้าจะเปิด กล้าจะเผยหัวใจ
Tum hai chun glah ja bpert glah ja poey hua jai
It made me brave enough to open up, brave enough to reveal my heart

เป็นประสบการณ์ดีๆ ที่เธอเข้ามา
Bpen bprasop gahn dee dee tee tur kao mah
It was a lovely experience that you showed up in my life
ทําให้วันของฉัน นั้นสว่าง ทุกวัน
Tum hai wun kaung chun nun sawahng took wun
Making my days bright every day

(*,**,*,**,**)

วันนี้ฉันพร้อมจะเปิด พร้อมจะเผยหัวใจ
Wun nee chun praum ja bpert praum ja poey hua jai
Today I’m ready to open up, ready to reveal my heart

Title: เชื่อในความรัก / Cheua Nai Kwahm Ruk (Believe in Love)
Artist: Praew Kanitkul
Album: OST ก้นครัวตัวแสบ
Year: 2013

เดินไปบนถนน หวังว่าจะเจอสักคนในนั้น
Dern bpai bon tanon wung wah ja jur suk kon nai nun
Walking along the road, hoping to meet someone along the way
ที่จะได้รู้จัก ที่จะได้รักกัน อยากรู้คนนั้นอยู่ที่ใด
Tee ja dai roo juk tee ja dai ruk gun yahk roo kon nun yoo tee dai
Whom I’ll get to know, whom I’ll get to love, I want to know where that person is
มองไปบนท้องฟ้า เชื่อว่าทุกอย่างถูกจัดวางไว้
Maung bpai bon taung fah cheua wah took yahng took jut wahng wai
Looking at the sky, believing that everything has been prearranged
ฟ้าเป็นคนกำหนด ว่าจะถึงเมื่อไหร่ ที่ใครจะได้รักกัน
Fah bpen kon gumnot wah ja teung meua rai tee krai ja dai ruk gun
Heaven is the person who dictates when that someone will get to love me

(*) เชื่อในความรัก เชื่อในความฝัน
Cheua nai kwahm ruk cheua nai kwahm fun
Believe in love, believe in dreams
เชื่อว่ามันคุ้มค่าที่จะรอ
Cheua wah mun koom kah tee ja ror
Believe that it’s worth waiting for
คนหนึ่งคนนั้น แค่เพียงหนึ่งเดียวที่มากพอ
Kon neung kon nun kae piang neung diao tee mahk por
One person, just one person is more than enough
ราวกับโลกทั้งใบ
Rao gup lohk tung bai
With the whole world

(**) คนหนึ่งที่ฟ้า สร้างมาเพื่อฉัน
Kon neung tee fah sahng mah peua chun
One person whom heaven created for me
และก็สร้างฉัน ขึ้นมาเพื่อใคร
Lae gor sahng chun keun mah puea krai
And created me for them
รอคอยคนนั้น แม้ว่าจะนานสักเท่าไหร่
Ror koy kon nun mae wah ja nahn suk tao rai
Waiting for that person, no matter how long it’ll be
ฉันไม่เคยหวั่นไหว แม้เพียงสักวัน
Chun mai koey wun wai mae piang suk wun
I’ll never be shaken, not even for a day

ใจไม่มีคำถาม ฉันก็เพียงทำไปตามความฝัน
Jai mai mee kum tahm chun gor piang tum bpai dtahm kwahm fun
My heart never questions it, I only act according to my dreams
เชื่อในความรู้สึก เชื่อในคำสั้นสั้น
Cheua nai kwahm roo seuk cheua nai kum sun sun
I believe in feelings, I believe in short word
อย่างคำว่าฉันรักเธอ
Yahng kum wah chun ruk tur
Like “I love you”

(*,**)

ให้ทุกทุกวันมีความหมาย รอจะได้พบกัน
Hai took took wun mee kwahm mai ror ja dai pob gun
Let every day have meaning, waiting to be near you
แล้วทุกทุกวันต่อจากนั้น มันจะดีเพียงใด
Laeo took took wun dtor jahk nun mun ja dee piang dai
And every day from then on will be so good

(*,**)
ฉันไม่เคยหวั่นไหว แม้เพียงสักวัน
Chun mai koey wun wai mae piang suk wun
I’ll never be shaken, not even for a day