Potato

All posts tagged Potato

Title: ลืมตาในน้ำ / Leum Dtah Nai Num (Opening My Eyes Underwater)
Artist: Potato
Album: Go On
Year: 2003

เห็นฉันเหมือนคนเข้าใจทุกอย่าง ใช่ไหม
Hen chun meuan kon kao jai took yahgn chai mai
You see me as someone who understands everything, don’t you?
เห็นฉันนั้นยิ้มเหมือนคนไม่เจ็บ ใช่ไหม
Hen chun nun yim meuan kon mai jep chai mai
You see me smiling like someone who doesn’t hurt, right?
เหมือนหัวใจ ฉันไม่เป็นไร ที่เห็นเธอเดินไปกับใคร
Meuan hua jai chun mai bpen rai tee hen tur dern bpai gup krai
It’s like my heart is okay to see you walking with someone else

(*) รอยยิ้มฉันเหมือนยินดีไม่โกรธ ใช่ไหม
Roy yim chun meuan yin dee mai groht chai mai
My smile seems like I’m happy and not angry, doesn’t it?
ดวงตาฉันนั้นเหมือนมองไม่จำ ใช่ไหม
Duang dtah chun nun meuan maung mai jum chai mai
My eyes seem like they don’t remember, right?
รู้หรือเปล่าฉันเป็นยังไง เวลาลับหลังเธอ
Roo reu bplao chun bpen yung ngai welah lup lung tur
Do you know how I’ve been after you?
มันทรมานที่เห็นคนเคยรักกันไปกับใคร รู้ไหมฉันกลับมา
Mun toramahn tee hen kon koey ruk gun bpai gup krai roo mai chun glup mah
It’s torture to see someone I once loved with someone else, do you know? I come back home

(**) ลืมตาในน้ำทั้งคืนจนเช้า เพราะเรื่องเธอ
Leum dtah nai num tung keun jon chao pror reuang tur
And open my eyes underwater all night until morning because of you
เพื่อให้น้ำล้างภาพติดตาที่เห็นเธอไปกับใคร
Peua hai num lahng pahp dtit dtah tee hen tur bpai gup krai
So the water will wash away the image burned into my eyes of you with someone else
และคงลืมตาในน้ำทุกวันเพื่อลบภาพเธอไป
Lae kong leum dtah nai num took wun peua lop pahp tur bpai
And I open my eyes underwater every day to erase the image of you
คงต้องใช้น้ำตามากมายเพื่อล้างตา ไม่ให้เหลือภาพเธอให้จำ
Kong dtaung chai num dtah mahk mai peua lahng dtah mai hai leua pahp tur hai jum
And I’ll use so many tears to wash my eyes, I won’t leave an image of you left to remember

(*,**,**)

   

คำร้อง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ สังคะกุล

Title: ทุกด้านทุกมุม / Took Dahn Took Moom (Every Side, Every Angle)
Artist: Potato ft. Pu Pongsit Kumpee (ปู พงษ์สิทธิ์)
Album: ชุดที่เจ็ด / Choot Tee Jet (7th Album)
Year: 2017

หากได้ยินแบบไหนแล้วเราก็เชื่ออย่างนั้น ไม่ทันได้ไตร่ตรอง
Hahk dai yin baep nai laeo rao gor cheua yahng nun mai tun dai dtrai dtraung
Whatever we hear, we believe, we don’t consider things
ตัดสินให้ใครต้องผิด ไม่ทันได้เจอกับสายตา
Dtut sin hai krai dtaung pit mai tun dai jur gup sai dtah
We decide that someone is wrong, we don’t take the time to see it with our own eyes

(*) โลกนี้คงจะโหดร้าย คิดแล้วมันไม่มีความหมายอะไร
Lohk nee kong ja hoht rai kit leo mun mai mee kwahm arai
This world is cruel, I’ve thought about it, and it’s meaningless
เปิดใจให้ได้รู้ ถึงมุมที่ไม่เคยเห็นของเราจะได้หรือเปล่า เธอกับฉัน
Bpert jai hai dai roo teung moom tee mai koey hen kaung rao ja dai reu bplao tur gup chun
Can we open our hearts and discover our angle that we’ve never seen before?

(**) ภาพสะท้อนทุกครั้งที่เราสบตา ยังเป็นฉันและเธอไม่เคยเปลี่ยนไป
Pahp sataun took krung tee rao sop dtah yung bpen chun lae tur mai koey bplian bpai
The reflection every time we make eye contact, it’s still you and I, never changing
หยุดความคิดที่เห็นแค่ด้านเดียว เห็นทุกด้านทุกมุมกันก่อน จะปักใจ
Yoot kwahm kit tee hen kae dahn diao hen took dhan took moom gun gaun ja bpuk jai
Stop the thoughts that stem from just one side, see from every side and every corner first, then make up your mind

(*,**)

จะเลวจะดีมีทุกคน ปนเปกันไปในหนึ่งคน ผิดถูกก็ไม่รู้ ก็มีแต่เราที่รู้ตัวเอง
Ja leo ja dee mee took kon bpon bpay gun bpai nai neun kon pit took gor mai roo gor mee dtae rao tee roo dtua eng
Everyone has good and bad, it’s mixed together in everyone, right or wrong, it’s unknown, only we know ourselves
อย่าตัดสิน แค่ได้ยิน ไม่ได้เห็น เปลี่ยนองศาเปลี่ยนมุมมองกันเถิดหนา
Yah dtut sin kae dai yin mai dai hen bplian aungsah bplian moom maung gun turt nah
Don’t decide from just hearing and not seeing, change your degree, change your angle, and look at each other
พิจารณา พิจารณา พิจารณา พิจารณา พิจารณา
Pitjahranah pitjahranah pitjahranah pitjahranah pitjahranah
Consider it, consider it, consider it, consider it, consider it

สิ่งที่หวัง แต่ละคนก็มีทางได้เรียนรู้ ให้กลับไปคิดดูว่าวันเวลาที่ผ่านไปนั้น
Sing tee wung dtae la kon gor mee tahng dai rian roo hai glup bpai kit doo wah wun welah tee pahn bpai nun
The thing I hope is for each person to have a way to learn, to go back and try thinking over the times that have passed

ภาพสะท้อนทุกครั้งที่เราสบตา ยังเป็นฉันและเธอไม่เคยเปลี่ยนไป
Pahp sataun took krung tee rao sop dtah yung bpen chun lae tur mai koey bplian bpai
The reflection every time we make eye contact, it’s still you and I, never changing
หยุดความคิดที่เห็นแค่ด้านเดียว เห็นทุกด้านทุกมุม เห็นทุกด้านทุกมุม
Yoot kwahm kit tee hen kae dahn diao hen took dahn took moom hen took dahn took moom
Stop the thoughts that stem from just one side, see from every side and every angle, see from every side and every angle
ทุกด้านทุกมุม ทุกด้านทุกมุม
Took dahn took moom took dahn took moom
Every side, every angle, every side, every angle

(**)

   

คำร้อง,ทำนอง: เหมือนเพชร อำมะระ, พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข
เรียบเรียง : Potato

   

A lovely philosophical duet between two Thai music staples, urging us to try to view every situation from every different point of view and different side~

Title: แพ้กลางคืน / Pae Glahng Keun (Defeated by the Middle of the Night)
Artist: Potato
Album: Sleepless Society 2
Year: 2006

ดึกแล้ว… ไล่ตัวเองให้ไปนอน
Deuk laeo lai dtua eng hai bpai nahn
It’s late, I get ready to go to bed
หยุดยอกย้อนตัวเองสักที ฟุ้งซ่านทำไม
Yoot yauk yaun dtua eng suk tee foong sahn tummai
Stop complicating myself, why am I distracted?
ดึกแล้ว… เดี๋ยวก็ชินก็ผ่านไป
Deuk laeo diao gor chin gor pahn bpai
It’s late, pretty soon I’ll get used to it and get over it
แค่นอนเหงาเดียวดาย ไม่มีเธอเหมือนเดิม
Kae naun ngao diao dai mai mee tur meuan derm
I just sleep lonely and alone, without you as usual

(*) เปลี่ยนจากกลางวัน กลายเป็นอีกคนไปเลย
Bplian jahk glahng wun glai bpen eek kon bpai loey
I changed since the middle of the day into a different person
แค่ฟ้ามืดลงเท่านั้น
Kae fah meut long tao nun
Just by the sky darkening
อวดเก่ง ทำเป็นเข้มแข็งอยู่ได้ไม่นาน
Uat geng tum bepn kem kaeng yoo dai mai nahn
I can show off and pretend to be strong, but soon
ก็ต้านทานไม่ไหว
Gor dtahn tahn mai wai
I won’t be able to resist

(**) เก่งนักใช่ไหม กลางวันทำเป็นเก่งนัก
Geng nuk chai mai glahng wun tum bpen geng nuk
I’m really talented, aren’t I? By day I act like I’m really talented
แล้วทำไมไม่พัก แล้วทำไมไม่นอน
Laeo tummai mai puk laeo tummai mai naun
So why can’t I rest? Why don’t I sleep?
เก่งนักใช่ไหม แล้วทำไมต้องเหงา
Geng nuk chai mai laeo tummai dtaung ngao
I’m really talented, aren’t I? So why must I be lonely?
แล้วทำไมต้องทุกข์ทน คิดกังวลมากมาย
Laeo tummai dtaung took ton kit gung won mahk mai
Why must I suffer, worrying so much?
เก่งจริง ต้องไม่เป็นอะไร
Geng jing dtaung mai bpen arai
I’m really skilled, I must be okay
แต่ทำไมแพ้กลางคืนอย่างนี้
Dtae tummai pae glahng keun yahng nee
But why am I defeated by the middle of the night like this?

ไม่รู้…ว่าทำไมต้องอ่อนแอ
Mai roo wah tummai dtaung aun ae
I don’t know why I must be weak
แค่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง แค่ไม่มีใคร
Kae yaum rup nai gahn bplian bplaeng kae mai mee krai
I should just accept my change, I just don’t have anyone
อยากฝืน…ไม่ให้ใจมืดตามไป
Yahk feun mai hai jai meut dtahm bpai
I want to resist and not let my heart darken with the sky
แต่ไม่รู้ทำไม แพ้กลางคืนทุกที
Dtae mai roo tummai pae glahng keun took tee
But I don’t know why I’m defeated by the middle of the night every time

(*,**,**)

   

คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง : ฟองเบียร์
เรียบเรียง : Pornstar

Title: เธอทำให้ได้รู้ / Tur Tum Hai Dai Roo (You Made Me Able to Know)
Artist: Potato
Album: [Single]
Year: 2017

เธอทำให้ฉันโกรธ ทำให้ฉันแอบยิ้ม ทำให้ฉันซึม ทำให้ฉันเหงา
Tur tum hai chun groht tum hai chun aep yim tum hai chun seum tum hai chun ngao
You made me angry, made me smile, made me depressed, made me lonely
เธอทำให้ฉันร่าเริง ทำให้ฉันร้อนรน เธอทำให้ฉันทุกสิ่ง
Tur tum hai chun ah rerng tum hai chun raun ron tur tum hai chun took sing
You made me cheerful, made me anxious, you made me everything
เธอทำให้ฉันเบื่อ ทำให้ฉันหัวเราะทำให้ฉันรอ ทำให้สุขใจ
Tur tum hai chun beua tum hai chun huaror tum hai chun ror tum hai sook jai
You made me bored, made me laugh, made me wait, made me happy
เธอทำให้ฉันร้องไห้ ทำให้ฉันทุกอย่าง
Tur tum hai chun raung hai tum hai chun took yahng
You made me cry, made me everything

(*) ก็มันยากเกินที่จะอธิบายทุกเรื่องราว แต่วันนี้เธอคือทุกอย่างในใจฉัน
Gor mun yahk gern tee ja attibai took reuang rao dtae wun nee tur keu took yahng nai jai chun
It’s too difficult to explain every instance, but today, you’re everything in my heart

(**) ก็เธอทำให้ได้รู้…รู้ถึงคำว่ารักที่ต่างไป
Gor tur tum hai dai roo roo teung kum wah ruk tee dtahng bpai
You made me able to know, know a different sort of love
รู้..รู้ถึงคำว่ารักที่มีความหมาย เธอทำให้รู้ว่า ฉันยังมีหัวใจ
Roo roo teung kum wah ruk tee mee kwahm mai tur tum hai roo wah chun yung mee hua jai
Know, know about a meaningful love, you made me know that I still have a heart
ก็เธอทำให้ได้รู้…รู้ถึงคำว่ารักที่หลากหลาย
Gor tur tum hai dai roo roo teung kum wah ruk tee lahk lai
You made me able to know, know various words of love
รู้…รู้ว่าคำว่ารักมันไม่ง่ายดาย ทำให้ฉันเข้าใจ
Roo roo wah kum wah ruk mun mai ngai dai tum hai chun kao jai
Know, know that the word love isn’t simple, you made me understand
ว่าหนึ่งคนนี้มันยังคงมีหัวใจ เธอทำให้ฉันรักเธอ
Wah neung kon nee mun yung kong mee hua jai tur tum hai chun ruk tur
That I still have a heart, you made me love you

เธอทำให้ฉันยอม ยอมไม่มีข้อแม้
Tur tum hai chun yaum yaum mai mee kor mae
You made me give in, give in with no stipulations
ยอมเพราะฉันแคร์ ยอมเพราะเข้าใจ
Yaum pror chun care yaum pror kao jai
Give in because I care, give in because I understand
เธอทำให้ฉันแพ้พ่าย ตั้งแต่ฉันมีเธอ
Tur tum hai chun pae pai dtung dtae chun mee tur
You’ve beaten me since I developed feelings for you

(*,**)

(ทำให้รู้ให้เข้าใจ อาจมีสุขทุกข์ปนกันไป ทำให้รู้และเข้าใจว่ารักเป็นอย่างนี้)
(Tum hai roo hai kao jai aht mee sook took bpon gun bpai tum hai roo lae kao jai wah ruk bpen yahng nee)
(You made me know, made me understand that there might be happiness and suffering mixed together, you made me know and understand that love is like this)

(**)

   

เนื้อร้อง : เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ,เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ , Potato

   

Half of me really wants to hate this song because I just get so annoyed with lyrics about how “you made me understand what love is” yadda yadda. Probably because I’m sick of translating OSTs with that exact line always in it (this isn’t an OST, is it? haha). But, the verses are cute and adds some depth to the different emotions the person makes him feel, and the music is soft and catchy and very Potato-sounding. So I guess it’s all right 🙂

Title: เพลงรักจากฟ้า / Pleng Ruk Jahk Fah (A Love Song From Heaven)
Artist: Potato
Album: Song for H.M. the King
Year: 2016

เมื่อสายลม พัดแสงเทียน ดับ เหลือแต่ความมืดดำ
Meuan sai lom put saeng tian dup leua dtae kwahm meut dum
It’s like the wind blew out the candle and all that’s left is darkness
เหมือนเป็นวันที่พระอาทิตย์อับแสง
Meuan bpen wun tee pra ahtit up saeng
It’s like the day the sun went out
เหมือนคืนที่ไร้จันทร์ ที่มองไม่เห็นแสงเดือน
Meuan keun tee rai jun tee maung mai hen saeng deuan
It’s like a moonless night and we can’t see the moonlight
เหมือนเมฆ หมอก ลมหนาว เคลื่อนเข้าปกคลุม
Meuan mek mauk lom nao kleuan kao bpok kloom
It’s like clouds, fog, and a cold wind have moved in and spread over everything

(*) เหมือนชะตาชีวิต นั้นกำหนดไว้ ให้เรา ยังคงต้องยิ้มสู้ไป
Meuan chadtah cheewit nun gumnot wai hai rao yung kong dtaung yim soo bpai
It’s like life’s destiny has decided for us to still grin and bear it

(**) แต่หลับตาฝัน ครั้งใด กลิ่นอายความรักนั้นยังคงอยู่เหมือนเดิม เตือนใจ แว่ว ดั่งเพลง
Dtae lup dtah fun krung dai glin ai kwahm ruk nun yung kong yoo meuan derm dteuan jai waew dung pleng
But any time we close our eyes and dream, the scent of that love still remains just the same, faintly reminding us like a song
รัก นั้นยังอยู่เคียง ใกล้รุ่ง หรือยามค่ำคืน เหมือนพร จากฟ้า ให้เราสู้ กับวัน พรุ่งนี้
Ruk nun yung yoo kiang glai roong reu yahm kum keun meuan porn jahk fah hai rao soo gup wun proong nee
That love is still beside us, near dawn or at night, it’s like a blessing from heaven making us fight for tomorrow

รุ่งเช้าจนถึงยามเย็น ความรักดุจสายฝนพรำ
Roong chao jon teung yahm yen kwahm ruk doot sai fon prum
From morning till evening, love is like the drizzling rain
ฝังอยู่ในดวงใจนิรันดร์ จากนี้
Fung yoo nai duang jai nirun jahk nee
Eternally imprinted in our hearts from now on

(*,**,**)

   

คำร้อง : เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ, เกียรติยศ มาลาทอง
ขับร้อง : พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข
Produce by Potato

Title: ฉันรักเธอ / Chun Ruk Tur (I Love You)
Artist: Potato (โปเตโต้)
Album: Circle
Year: 2008

เธอคงรำคาญฉัน ตลอดเวลานั้น
Tur kong rumkahn chun dtalaut welah nun
You’ve probably always been annoyed by me
ฉันขวางหูขวางตาเธอใช่ไหม
Chun kwahng hoo kwahng dtah tur chai mai
I really bother you, don’t I?
ขับไล่ฉันไป พูดตอกและย้ำทำร้ายใจ
Kup lai chun bpai poot dtauk lae yum tum rai jai
You push me away, reminding me over and over and breaking my heart
แต่ฉันยังไม่ยอมไปสักที
Dtae chun yung mai yaum bpai suk tee
But I still refuse to leave you

มีหนึ่งเหตุผล ที่ทำให้ฉันยังคงทนได้อย่างนี้
Mee neung het pon tee tum hai chun yung kong ton dai yahng nee
There’s one reasont hat makes me endure things like this
ฉันเคยได้บอกเธอ เคยได้ย้ำเธอ
Chun koey dai bauk tur koey dai yum tur
I’ve told you I loved you, I’ve stressed it to you
แต่ว่ามันคงไม่เคยดังถึงใจเธอสักที
Dtae wah mun kong mai koey dung teung jai tur suk tee
But it’s never resonated through to your heart

(*) ฉันรักเธอ และฉันรักเธอคนเดียว
Chun ruk tur lae chun ruk tur kon diao
I love you, and I love you alone
เข้าใจไหมรักเธอ ได้ยินไหมรักเธอคนเดียว
Kao jai mai ruk tur dai yin mai ruk tur kon diao
Do you understand me? I love you, do you hear me? I love only you

เหตุผลมีเท่านี้ หากว่าหัวใจเธอไม่รับฟัง
Het pon mee tao nee hahkw ah hua jai tur mai rup fung
This is my reason, if your heart refuses to listen
ยังจะหวังให้ฉันเดินจากไป
Yung ja wung hai chund ern jahk bpai
Still hoping that I’ll leave you alone
บอกเธอเอาไว้ ว่าฉันทำไม่ได้
Bauk tur ao wai wah chun tum mai dai
I’m telling you that I can’t do it
ไม่สนในศักดิ์ศรี แค่ให้ฉันนั้นได้มีเธอก็พอ
Mai son nai suk see kae hai chun nun dai mee tur gor por
I don’t care about my honor, just let me have you, that’s enough

(*)

ฉันรักเธอ
Chun ruk tur
I love you

   
คำร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง POTATO / NY – Q

Title: Will You Marry Me
Artist: Potato and Lula
Album: Project Beer Garden
Year: 2009

ยินดีที่รู้ในคำตอบ ว่าเธอยินยอมมอบหัวใจ
yin-dee tee roo nai kam dtop waa ter yin-yom mop hua jai
I’m glad to know your answer, that you’re willing to give your heart
ให้คนธรรมดาอย่างฉัน นั้นดูแล
hai kon tam-ma-daa yaang chan nan doo lae
To an average guy like me to take care of
ตัวเธอก็เป็นดั่งคำตอบ ใจเลยยินยอมมอบชีวิตนี้ให้ดูแล
dtua ter gor bpen dang kam dtop jai loie yin-yom mop chee-wit nee hai doo lae
You are the answer, so my heart is willing to give my life to you to look after
แต่เธออย่าทิ้งกันไป
dtae ter yaa ting gan bpai
Just don’t leave me

ฉันให้สัญญา จะไม่มีวันทำให้เธอเสียใจ
chan hai san-yaa ja mai mee wan tam hai ter sia jai
I promise that there will never be a day that I will make you sad
ฉันเชื่อสัญญา ว่าเธอจะไม่ทำร้าย
chan cheua san-yaa waa ter ja mai tam raai
I believe your promise that you will not hurt me
เลยตอบกับเธออย่างนั้นไป
loie dtop gap ter yaang nan bpai
So I answered you like that

(*) Will you marry me? I do
Will you marry me? I do
ฉันรู้ใจตัวเอง หยุดลงที่เธอคนนี้ตลอดไป
chan roo jai dtua eng yoot long tee ter kon nee dta-lot bpai
I know my own heart will be set on you forever
Will you marry me? I do
Will you marry me? I do
Will you marry me? Say it together
Will you marry me? Say it together
ทั้งฉันและเธอ จับมือเกี่ยวใจกันไว้จนวันสุดท้าย
tang chan lae ter jap meu gieow jai gan wai jon wan soot taai
Both you and I, hand in hand, together until the very end

ในใจทุกห้องที่ว่างเปล่า เธอเอาความดีเติมหัวใจ
nai jai took hong tee waang bplao ter ao kwaam dee dterm hua jai
In every empty room in my heart, you brought in all the goodness and filled them up
ให้กันมาจนเต็ม เมื่อฉันก็รักเธอ
hai gan maa jon dtem meua chan gor rak ter
You gave until it’s full, when I love you too
เจอคนที่ฝันมาตลอด จะโอบและกอดด้วยชีวิต ไม่ไปไกลเธอ
jer kon tee fan maa dta-lot ja ohp lae got duay chee-wit mai bpai glai ter
I’ve found the person I’ve always dreamed of, I will embrace you with my life, I’ll never be far from you
ขอบคุณที่ไว้วางใจ
kop koon tee wai waang jai
Thank you for having faith in me

ฉันให้สัญญาจะไม่มีใครอีกต่อแต่นี้ไป
chan hai san-yaa ja mai mee krai eek dtor-dtae-nee-bpai
I promise that there will be no one else anymore from now on
ฉันเชื่อสัญญา ว่าเธอจะไม่ไปไหน
chan cheua san-yaa waa ter ja mai bpai nai
I believe your promise, that you will not stray away from me
แค่ตอบอีกทีให้มั่นใจ
kae dtop eek tee hai man-jai
Just answer once more just to be sure

(*,*)

จับมือเกี่ยวใจกันไว้จนวันสุดท้าย..
jap meu gieow jai gan wai jon wan soot taai..
Hand in hand, together until the end

Title: เสียงในใจ / Siang Nai Jai (The Voice in Your Heart)
Artist: Pup Potato and Ohm Cocktail
Album: [Single]
Year: 2016

เสียงใครอาจทำใจของเธอให้หวั่นไหว
Siang krai aht tum jai kaung tur hai wun wai
Other people’s voices might make your heart waver
อาจจะทำให้เธอไม่มั่นใจ ว่าคิดอะไร
Aht ja tum hai tur mai mun jai wah kit arai
They maight make you uncertain as to what you’re feeling
เสียงเขาอาจบอกเธอว่าทำอย่างนั้นดี
Siang kao aht bauk tur wah tum yahng nun dee
Their voices might tell you to do that
บอกอีกทีว่าทำอย่างนี้โดน ก็พูดกันไป
Bauk eek tee wah tum yahng nee dohn gor poot gun bpai
And tell you again to do this, but they’re just talking

(*) คำบางคำจากปากคนอาจทำใจของเธอไหวหวั่น
Kum bahng kum jahk bpahk kon aht tum jai kaung tur wai wun
Some words from the lips of other people might make your heart tremble
แต่อย่าทำเพราะเพียงเขาพูดว่าอย่างนั้น
Dtae yah tum pror piang kao poot wah yahng nun
But don’t do anything just because they said so
โอ้เธอจงลองตรองดู
Oh tur jong laung dtraung doo
Oh, you must try to think carefully

(**) เพราะในที่สุดแล้วมันชีวิตเรา อย่าเอาคำใครเขาเข้ามาชี้นำ
Pror nai tee soot laeo mun cheewit rao yah ao kum krai kao kao mah chee num
Because, in the end, it’s your life, don’t let the words of others guide you
ก็รู้บางทีต้องหัดเรียนรู้ที่จะรับฟังแต่เราก็ไม่ต้องเป็นอย่างใคร
Gor roo bahng tee dtaung hut rian roo tee ja rup fung dtae rao gor mai dtaung bpen yahng krai
I know sometimes we must practice learning to listen, but we don’t have to be like everyone else
เพราะว่าในชีวิตเธอ เธอเองก็ย่อมรู้ต้องการอะไร
Pror wah nai cheewit tur tur eng gor yaum roo dtaung gahn arai
Because in your life, it’s you who knows what you want
ลองกลับไปมองที่หัวใจ แล้วเธอเองจะรู้ตัว
Laung glup bpai maung tee hua jai laeo tur eng ja roo dtua
Try going back and looking at your heart, and you’ll realize

เสียงใจหากเธอลองหลับตาแล้วเงี่ยหู
Siang jai hahk tur laung lup dtah laeo ngia hoo
If you try to close your eyes and pay attention to the voice of your heart
ลองเปิดตาเปิดใจรับฟังดู จะรู้ว่ามันร้อง
Laung bpert dtah bpert jai rup fung doo ja roo wah mun raung
Try opening your eyes, opening your heart and listening, and you’ll know what it’s shouting

(*,**)

(หากเธอนั้นมั่นใจ ไม่เคยหยุดลองที่จะเรียนรู้ ให้เสียงเพลงในใจนำทางเธอต่อไป)
(Hahk tur nun mun jai mai koey yoot laung tee ja rian roo hai siang pleng nai jai num tahng tur dtor bpai)
If you’re certain, never stop trying to learn, let the sound of the music in your heart lead you forward

(**)

   
คำร้อง / ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ / ทีฆทัศน์ ทวิอารยกุล
เรียบเรียง : วิวัฒน์ สว่าง วรรณรัตน์ / ปัณฑพล ประสารราชกิจ / ทีฆทัศน์ ทวิอารยกุล / เชาวรัตน์ หรรษคุณาฒัย

Title: ภาษากาย / Pahsah Gai (Body Language)
Artist: Potato
Album: Life
Year: 2005

ยอมให้ไปแล้ว เมื่อหัวใจเธออยู่ที่ตรงนั้น
yorm-hai bpai laeow meua hua-jai ter yoo tee dtrong nun
I’m willing to let you go when your heart is over there
เมื่อฉันไม่ใช่คนที่เธอฝัน ในใจ ตามมันไป หัวใจ
meua chan mai-chai kon tee ter fan nai-jai dtaam man bpai hua-jai
When I’m not the person you dream of in your heart, go follow your heart

ก่อนจะโดนทิ้ง อยากใช้เวลาส่วนที่ยังเหลือ
gorn ja dtohn ting yaak chai wea-la suan tee yaang leua
Before I get dumped, I want to use the portion of time that’s still left
เพื่อร่ำลาเธอคนที่เคยคบ กันมา ขอเวลา ไม่นาน
peua ram-la ter kon tee koie kop gan-maa kor wea-la mai-naan
To say good-bye to you, the person whom I used to date, I just ask for a little time

(*) จะโกรธไหม ถ้ารบกวนอะไรอีกครั้ง
ja grot mhai taa rop-guan a-rai eek-krang
Would you be angry if I bothered you with something again?
ให้เหมือนวันที่เรารักกัน อยากจะจำภาพเธอเอาไว้
hai meuan wan tee rao ruk-gan yaak ja jam paap ter ao-wai
Let it be like the days when we loved each other, I want to keep remembering your image
และจะโกรธไหม ถ้าขอดึงเธอมากอดไว้
lae ja groht mhai taa kor deung ter mah got wai
And would you be angry if I asked to pull you into a hug?
เพื่อพูดแทนคำในหัวใจ ภาษากาย
peua poot tean kam nai hua-jai paa-sa gaai
To replace the words in my heart with my body language
มันบอกลาได้ตรงหัวใจ ดีกว่าพูดจา
man bork laa dai dtrong hua-jai dee gwaa poot ja
It says good-bye from the heart better than speaking it

มีอยู่เป็นร้อย เก็บถ้อยคำลาอยู่ในใจฉัน
mee yoo bpen roi gep thoie kam-la yoo nai jai chan
There’s hundreds of them, I kept these good-byes in my heart
ให้พูดออกไปเพียงแค่วันนี้ มันคง ใช้เวลา ไม่พอ
hai poot ork bpai piang kae wan-nee man kong chai wea-la mai-por
There’s probably not enough time to speak them all out in just today

(*,*)

   
คำร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : J Ram

Title: หวังดีเสมอ / Wung Dee Samur (Always Well-Wishes)
Artist: Potato
Album: Life
Year: 2005

ถึงไม่ได้รักตัวฉันขอแค่ให้เธอไว้ใจ
Teung mai dai ruk dtua chun kor kae hai tur wai jai
Even though you don’t love me, I just want you to trust me
ผู้ชายคนนี้หวังดีกับเธอเสมอ
Poo chai kon nee wung dee gup tur samur
This man always has well-wishes for you

ฉันคงไม่มี ไม่กล้ารู้สึก ไม่กล้าจะนึกอะไรไปมากกว่านี้
Chun kong mai mee mai glah roo seuk mai glah ja neuk arai bpai mahk gwah nee
I don’t have any agenda; I don’t dare feel anything, I don’t dare think anything more than this
ให้เธอทุกอย่าง ด้วยความหวังดี ตอบมาแค่นี้ก็ดีก็ขอบใจ
Hai tur took yahng duay kwahm wung dee dtaup mah kae nee gor dee gor kaup jai
I give you everything with well-wishes, you can just repay me with thanks

(*) แค่เพียงเธอบอกว่าเป็นเพื่อนดีที่สุดเท่านั้น
Kae piang tur bauk wah bpen peuan dee tee soot tao nun
Just tell me I’m your best friend
แค่นี้ก็ฝันตื้นตัน สุดหัวใจ
Kae nee gor fun dteun dtun soot hua jai
Just this is an exciting dream for my heart
เมื่อเธอต้องเจ็บกับความรัก หรือวันไหนอยากประชดใคร
Meua tur dtaung jep gup kwahm ruk reu wun nai yahk bprachot krai
When you must hurt over love or whenever you want to commiserate with someone
อยากให้รู้เอาไว้ ว่าฉันยังรอเสมอ
Yahk hai roo ao wai wah chun yung ror samur
I want you to keep in mind that I’m still always waiting

(**) มีไหล่เอาไว้ให้ซบ มีมุมให้เธอได้พัก
Mee lai ao wai hai sop mee moom hai tur dai puk
You have a shoulder to snuggle against, you have a corner where you can rest
มีตักให้เธอหนุนนอนเมื่อเธอเหน็ดเหนื่อยใจ
Mee dtuk hai tur noon naun meua tur net neuay jai
You have a lap to sleep on when you’re exhausted
ถึงไม่ได้รักตัวฉัน ขอแค่ให้เธอไว้ใจ
Teung maid ai ruk dtua chun kor kae hai tur wai jai
Even though you don’t love me, I just want you to trust me
ผู้ชายคนนี้หวังดีกับเธอเสมอ
Poo chai kon nee wung dee gup tur samur
This man always has well-wishes for you

เรื่องราวในใจ พูดไปก็เปล่า ถ้าไม่ใช่เขา ยังไงเธอก็ไม่รัก
Reuang rao nai jai poot bpai gor bplao tah mai chai kao yung ngai tur gor mai ruk
You speak about the things in your heart, but they’re empty, if it’s not him, no matter what, you won’t love
หัวใจของคน ฝืนกันลำบาก เก็บคำว่ารัก ไว้ฟังเพียงผู้เดียว
Hua jai kaung kon feun gun lumbahk gep kum wah ruk wai fung piang poo diao
The human heart is difficult to force, keep your love for only one person to hear

(*,**)