Postbox

All posts tagged Postbox

Title: โปรดเถิดรัก / Bproht Tert Ruk (Please, Love)
English Title: “Please Me”
Artist: Postbox
Album: [Single]
Year: 2020

ในสายตา ในนิทรา ปราถนาจะไขว่คว้าอยากจะมองเธอต่อ
Nai sai dtah nai nitrah bprattanah ja mai kwai kwah yahk ja maung tur dtor
In my gaze, in your sleep, desire grabs me and I want to keep looking at you
กลางเเสงดาวเพียงเรา จวบจนเช้าจะไม่เหงากอดเธอไว้
Glahng saeng dao piang rao juap jon chao ja mai ngao gaut tur wai
In the middle of the starlight, there’s only us, I won’t be lonely all night, hugging you
ท่ามกลางดอกไม้ สายลมเเผ่วปลาย
Tahm glahng dauk mai sai lom paeo bplai
In the middle of flowers, the wind blows
ฉันคงสุขใจ เหมือนเจอจุดหมาย
Chun kong sook jai meuan jur joot mai
I’m happy when I’ve found my purpose

(*) เธอนั้นคิดยังไงโปรดเฉลย อย่าทำเฉย หากเธอเองรู้สึก
Tur nun kit yung ngai bproht chaloey yah tum choey hahk tur eng roo seuk
How do you feel? Please answer me, don’t act indifferent if you feel anything
ใจฉันเป็นกังวล หากผิดหวังคงบอบช้ำเเตกสลาย
Jai chun bpen gungwon hahk pit wung kong baup chum dtaek salai
My heart is worried, if I’m disappointed, it’ll get broken
ไม่เหลือจุดหมาย ฝันคงเลือนหาย
Mai leua joot mai fun kong leuan hai
I wouldn’t have a purpose left, my dreams would fade away
ฉันคงอ่อนไหว คล้ายวันสุดท้าย
Chun kong aun wai klai wun soot tai
I’m weak, like it’s the last day

(**) สวัสดีครับคุณ
Sawatdee krup koon
Hello
แค่อยากทักอยากทาย SAY HI สักครั้ง
Kae yahk tuk yahk tai say hi suk krung
I just want to greet you, to say hi for once
สวัสดีครับ
Sawat dee krup
Hello
แค่อยากรัก ก็เลยมาทักคุณดูก่อน
Kae yahk ruk gor loey mah tuk koon doo gaun
I just want to love you, so I’m saying hi to you
สวัสดีครับ
Sawat dee krup
Hello
จะดีกว่ามั้ย IT WILL BE NICE
Ja dee gwah mai it will be nice
Is it better? It will be nice
ในความฝันฉันมีแค่เธอ จับมือกับฉันไป
Nai kwahm fun chun mee kae tur jup meu gup chun bpai
In my dreams, I have only you, holding hands with me
นาทีนี้ขอเธอเอาไว้ โปรดเถิดรักฉันหน่อย
Nahtee nee kor tur ao wai bproht tert ruk chun noy
At this moment, I’m asking you; please love me

(*,**)

(ต้องรออีกนานมั้ย)
(Dtaung ror eek nahn mai)
(How much longer must I wait?)
โปรดเถิดรักฉันหน่อย
Bproht tert ruk chun noy
Please love me

   

LYRICS : พีระนัต สุขสำราญ / ชยานนท์ เครือเอี่ยม / POSTBOX
MELODY : เจตมนต์ มละโยธา / ธีรภัทร์ จันทบ / มงคล โลหะสิริกุล
ARRANGED : ธีรภัทร์ จันทบ
MIXED : ธีรภัทร์ จันทบ
Chorus : พัทธนันท์ อภิวัฒน์เวคิน (ig : @Pattananpg)
MASTERED : บัญชา เธียรกฤตม์
EXECUTIVE DIRECTOR : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์

Title: Friday Girl
Artist: Postbox
Album: [Single]
Year: 2019

ฉันมอง ออกไป ที่รถคันหนึ่ง
Chun maung auk bpai tee rot kun neung
I looked out at one car
ในวันแสนธรรมดา กับเวลาที่แสนวุ่นวาย
Nai wun saen tummadah gup welah tee saen woon wai
On such an average day at such a busy time
เห็นเธอ ขับรถ อยู่ข้างข้างกัน
Hen tur kup rot yoo kahng kahng gun
I saw you driving next to me

(*) มันทำให้ฉันมีอาการ หลุดไปอยู่บนโลกนิทาน
Mun tum hai chun mee ahgahn loot bpai yoo bon lohk nitahn
It’s given me the symptoms, I’ve drifted off in this world of fairy tales

(**) หากเธอเป็น เจ้าหญิง ฉันจะเป็นเจ้าชาย
Hahk tur bpen jao yin chun ja bpen jao chai
If you’re a princess, I’ll be a prince
ให้เวลาได้ ทำความเข้าใจ
Hai welah dai tum kwahm kao jai
Give me some time to come to an understanding

(***) เห็นเธอ งดงาม และดู สดใส
Hen tur ngot ngahm lae doo sot sai
You seem beautiful and bright
ฉันเอง ก็เป็น สุขใจ ในวัน
Chun eng gor bpen sook jai nai wun
I’m happy when
ที่รถมันติด เย็นวัน ศุกร์
Tee rot mun dtit yen wun sook
There’s a traffic jam on this Friday afternoon
Friday girl เธอมาจากไหน
Friday girl tur mah jahk nai
Friday girl, where did you come from?

(****) เห็นเธอ งดงาม และดู สดใส
Hen tur ngot ngahm lae doo sot sai
You seem beautiful and bright
ฉันเอง ก็เป็น สุขใจ ในวัน
Chun eng gor bpen sook jai nai wun
I’m happy when
ที่รถมันติด เย็นวัน ศุกร์
Tee rot mun dtit yen wun sook
There’s a traffic jam on this Friday afternoon
Friday girl เธอคือพลังงานของฉัน
Friday girl tur keu palung ngahn kaung chun
Friday girl, you’re my energy

(*,**,***,****,***,****)

เธอคือ (friday girl)
Tur keu (friday girl)
You are Friday Girl
เธอคือ (friday girl)
Tur keu (friday girl)
You are Friday Girl
ให้ฉันเป็น friday boy ของเธอได้ไหม
Hai chun bpen friday boy kaung tur dai mai
Could you let me be your Friday Boy?

   

LYRICS AND MELODY BY Pop Postbox
MUSIC AND ARRANGED BY Duck Postbox
PRODUCER : พี่เจ (เจตมนต์ มละโยธา)
DIRECTED BY : พี่รุ่ง

   

From the thumbnail and the lyrics, I was expecting this to be way more upbeat with a 60s or 70s pop feel to it, so I was a bit disappointed with this dragging, ambient sound.. I like the lyrics, at least, written for the girl absently seen outside their car window, driving in the next lane for a moment~