Porshe

All posts tagged Porshe

Title: ภารกิจรัก / Pahragit Ruk (Mission Love)
Artist: Weir Sukollawat, Porshe Saran, Aom Akkaphan, and Mik Thongraya (เวียร์ ศุกลวัฒน์, พอร์ช ศรัณย์, อ๋อม อรรคพันธ์, มิกค์ ทองระย้า)
Album: ภารกิจรัก / Pahragit Ruk
Year: 2017

(*) ภารกิจของเรา ปกป้องแดนไทย
Pahragit kaung rao bpok bpaung daen thai
Our mission is to protect Thailand
ภารกิจหัวใจมีไว้ให้เธอ
Pahragit hua jai mee wai hai tur
It’s the mission our hearts have for you
ความภาคภูมิใจได้ทำเพื่อประเทศไทย
Kwahm pahk poom jai dai tum peua bpratayt thai
We act in pride for Thailand
ความรักก็ทำเพื่อเธอ
Kwahmm ruk gor tum peua tur
We act out of love for you

น่านน้ำเราขอรักษา
Nahn num rao kor ruk sah
We want to take care of the waters
ท้องฟ้าเราจะดูแล
Taung fah rao ja doo lae
We’ll look after the sky
แผ่นดินห้ามใครตอแย
Paen din hahm krai dtor yae
We’ll stop anyone from tormenting the land
เพื่อความสุขชาวประชา
Peua kwahm sook chao bprachah
For the citizens’ happiness

ขวานทองไทย คงไว้สืบมา
Kwahn taung thai kong wai seub mah
The golden ax-shape of the Thai kingdom continues to exist
รักษาให้ลูกหลานเรา
Ruk sah hai look lahn rao
We take care of it for future generations
เพื่อบ้านเมือง ร่มเย็นเหมือนวันเก่า
Peua bahn meuang rom yen meuan wun gao
For the country to have cool shade like the old days
จบศึกก็มีเธอรัก
Jop seuk gor mee tur ruk
At the end of the war, we have your love

ภารกิจของเรา เพื่อประเทศไทย
Pahragit kaung rao peua bpratayt Thai
Our mission is for Thailand
ภารกิจหัวใจ มีไว้ให้เธอ
Pahragit hua jai mee wai hai tur
It’s the mission of our hearts that we have for you
เพื่อความร่มเย็น พวกเราจะอยู่เสมอ
Peua kwahm rom yen puak rao ja yoo samur
For shade, we’ll always be here
ทีมภารกิจรัก รักชาติไทย
Team pahragit ruk ruk chaht thai
The Mission Love team loves Thailand

(*)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์
เรียบเรียง : อธิษฐาน

Title: ทั้งชีวิตเพื่อเธอ / Tung Cheewit Puea Tur (My Entire Life is For You)
Artist: Porshe Saran (ศรัณย์ ศิริลักษณ์)
Album: OST โซ่เสน่หา / Soh Sanay Hah
Year: 2017

ไม่รู้ว่าเพราะอะไรฉันจึงรักเธอ
Mai roo wah pror arai chun jeung ruk tur
I don’t know why I love you
แค่รู้ว่ารักเพียงเธอไม่เคยเปลี่ยนใจ
Kae roo wah ruk piang tur mai koey bplian jai
I just know that I love you, and I’ll never change my mind
หากแม้ว่ามีสักวันที่เธอหายไป
Hahk mae wah mee suk wun tee tur hai bpai
Even if one day you disappear
ก็รู้ว่าไม่มีใคร แทนเธอได้เลย
Gor roo wah mai mee krai taen tur dai loey
I know that no one can replace you

(*) สุดที่รัก…ถ้าฉันทำผิดไป
Soot tee ruk tah chun tum pit bpai
My dearest darlng, if I mess up
ให้เธอต้องเสียใจ
Hai tur dtaung sia jai
And make you sad
ก็อยากให้เธอรับฟัง
Gor yahk hai tur rup fung
I want you to hear me out

(**) ฉันจะใช้เวลาหมดทั้งชีวิต
Chun ja chai welah mot tung cheewit
I’ll spend my entire life
เพื่อแก้ไขอะไรที่ผิด จะไม่ให้เธอผิดหวัง
Peua gae kai arai tee pit ja mai hai tur pit wung
Fixing whatever my mistake was, I won’t disappoint you
ฉันจะใช้เวลาทั้งหมดที่เหลือ
Chun ja chai welah tung mot tee leua
I’ll use all the time I have left
ขอแค่มีโอกาสอีกครั้ง จะไม่ทำให้เธอเสียใจ
Kor kae mee ohgaht eek krung ja mai tum hai tur sia jai
I just ask for another chance, I won’t make you sad

จากนี้ไม่ว่าอะไร ก็ไม่สำคัญ
Jahk nee mai wah arai gor mai sumun
From now on, no matter what, nothing else is important
แค่รู้ว่ายังรักกันเหมือนเดิมก็พอ
Kae roo wah yung ruk gun meuan derm gor por
Just knowing that you still love me the same is enough

(*, **, **)

จะไม่ทำให้เธอเสียใจ
Ja mai tum hai tur sia jai
I won’t make you sad

   

คำร้อง / ทำนอง : สุทธิพงษ์ วัฒนจัง
เรียบเรียง : ธีระศักดิ์ วดีศิริศักดิ์

Title: ช่วยฉันได้ไหม / Chuay Chun Dai Mai (Please Help Me)
Artist: Porshe Saran (พอร์ช ศรัณย์)
Album: OST คุณผีที่รัก / Koon Pee Tee Ruk
Year: 2014

ตัวฉันเป็นอะไร พลังชีวิตมันมืดดับไป
Dtua chun bpen arai palung cheewit mun mut dup bpai
What’s wrong with me? My energy to live is growing dim
มองหาทางไหนก็ไม่เจอ
Maung hah tahng nai gor mai jur
I can’t find a way to go
ตัวฉันเป็นอะไร เจอใครคนไหนก็มองไม่เจอ
Dtua chun bpen arai jur krai kon nai gor maung mai jur
What’s wrong with me? I can’t find anyone
ชีวิตไปเผลอไปทิ้งไปหล่นอยู่ที่ไหน
Cheewit bpai plur bpai ting bpai lon yoo tee nai
Living carelessly, throwing it away, where will I fall?

(*) เหมือนจะมีแต่เธอๆ ที่มองเห็น
Meuan ja mee dtae tur tur tee maung hen
It’s like there’s only you, you who sees
ว่ามีตัวฉันอยู่ใกล้ๆ ตรงนี้
Wah mee dtua chun yoo glai glai dtrong nee
That I’m near by, right here
หากใจเธอดีรบกวนช่วยทีได้ไหม
Hahk jai tur dee rop guan chuay tee dai mai
If you have a good heart, can I bother you to please help me?

ช่วยให้ชีวิตฉันฟื้นอีกที
Chuay hai cheewit chun fin eek tee
Please give me an awesome life again
ช่วยให้ฉันฟื้นขึ้นได้ไหม
Chuay hai chunf in keun dai mai
Please give me more awesomeness
ช่วยให้ฉันรับรู้ว่าใคร ที่ทำให้ฉันต้องเป็นแบบนี้
Chuay hai chun rup roo wah krai tee tum hai chund taung bpen baep nee
Please let me realize who makes me like this
ช่วยให้ชีวิตฉันฟื้นขึ้นมา
Chuay hai cheewit chun fin keun mah
Please make my life more awesome
เปิดดวงตามืดมิดอีกที
Bpert duang dtah meut mit eek tee
Opened my covered eyes again
ช่วยเอารักให้เธอที่มี ช่วยกันจะได้ไหม
Chuay ao ruk hai tur tee mee chuay gun ja dai mai
Please take the love for you that I have, please help me

(*)

Title: เพลงรักผาปืนแตก / Pleng Ruk Pah Bpeun Dtaek (Phapeuntaek Love Song)
Artist: Ake Rangsiroj and Porshe Saran
Album: เพลงรักผาปืนแตก / Pleng Ruk Pah Bpeun Dtaek
Year: 2014

(*) เชน พนัญเชิง และ เพลิง พญาไฟ
Chen panuncherng lae plerng payahfai
Chenpanancherng and Plerngpayafai
เชน พนัญเชิง และ เพลิง พญาไฟ
Chen panuncherng lae plerng payahfai
Chenpanancherng and Plerngpayafai
จะดี จะเลว พร้อมเผชิญหน้าไป
Ja dee ja leo praum pachern nah bpai
Be it good or bad, I’m ready to face it head-on
จะสู้สุดตัว จะรักสุดใจ
Ja soo soot dtua ja ruk soot jai
I’ll fight with all my body and love with all my heart
ฉันคือลูกผู้ชายบ้านผาปืนแตก
Chun keu look poo chai bahn pah bpeun dtaek
I’m a boy from Phapeuntaek

เป็นชายชาตินักรบ ไม่เคยสยบหลบผู้ใด
Bpen chai chaht nukrop mai koey sayop lop poo dai
I’m a warrior man, I’ve never lowered myself to anyone
เรื่องรบกล้านัก แต่เรื่องรักไม่เอาไหน
Reuang rop glah nuk dtae reuang ruk mai ao nai
When it comes to combat, I’m so brave, but when it comes to love, I’m useless
เสือ สิงห์ กระทิง ช้าง ศัตรูขวางทางต้องแพ้ไป
Seua sing grating chahng sut roo kwahng tahng dtaung pae bpai
Tigers, lions, bulls, elephants, any enemy that gets in my way must fall
แต่กับเธอไม่รู้ทำไม ฉันยอมแพ้ใจตัวเอง
Dtae gup tur mai roo tummai chun yaum pae jai dtua eng
But with you, I don’t know why I give up to my own heart

(*)

ถือปืนเคียงคู่ แต่ใจมีเธอเคียงข้าง
Teu bpeun kiang koo dtae jai mee tur kiang kahng
I carry my gun close to me, but my heart has you beside it
บนทางรกร้าง พวกเราร่วมสร้างความครื้นเครง
Bon tahng rok rahng puak rao ruam sahng kwahm kreun kreng
On the neglected path, we build our own entertainment
ยามศึกเรารบ ยามสงบเราบรรเลง
Yahm seuk rao rop yahm sngop rao bunleng
When we’re at war, we fight, when it’s peaceful, we play
เอาเสียงปืนเปลี่ยนเป็นเสียงเพลง
Ao siang bpeun bplian bpen siang pleng
Taking the sound of guns and changing them into the sound of music
กลบความวังเวง สร้างความเฮฮา
Glop kwahm wung weng sahng kwahm hey hah
Covering up the loneliness and creating cheers

เอ้าสู้มาแล้ว สนุกเถอะเรา
Ao soo mah laeo sanook tur rao
Oh, we’ve fought already, let’s have fun
คนหนุ่ม คนสาว ขยับแขนขา
Kon noom kon sao kayup kaen kah
Boys and girls, move your arms and legs
นักรบ นักรัก เรามาคึกคักเถอะน่า
Nuk rop nuk ruk rao mah keuk kuk tur nah
Warriors and lovers, let’s be active
วางปืนถือไมค์ เอ้า โยกซ้าย โยกขวา
Wahng bpeun teu mike ao yohk sai yohk kwah
Put down your guns and pick up the mic, oh, move to the left, move to the right
สุขทุกข์ร่วมกันมา เพลงรักผาปืนแตก
Sook took ruam gun mah pleng ruk pah bpeun dtaek
Share the happiness and suffering, the love song of Phapeuntaek

(*)

Title: เรารักกันหรือแค่ฝันไป / Rao Ruk Gun Reu Kae Fun Bpai (Are We in Love Or am I Just Dreaming?)
Artist: Porshe Saran and Sammy Cowell
Album: OST เพลงรักผาปืนแตก / Pleng Ruk Pah Bpeun Dtaek
Year: 2014

แบกเอาหัวใจ ไร้ที่พักพิง จนถูกทอดทิ้งขาดคนเหลียวแล
Baek ao hua jai rai tee puk ping jon took taut ting kaht kon liao lae
Carrying my heart without a place to rest until I am abandoned without a person to take care of me
สะบักสะบอม ตรอมใจจนแย่ ก็อยากให้เธอดูแลแผลใจที่แตกร้าว
Sabuk sa baum dtraum jai jon yae gor yahk hai tur doo lae plae jai tee dtaek rao
Battered and grieving for my poor heart, I want you to take care of the wounds in my cracked heart

เชื่อได้ไหมนะ ว่าเธอพูดจริง ใจเธอยังอิงแอบไว้กับใครหรือเปล่า
Cheua dai mai na wah tur poot jing jai tur yung ing aep wai gup krai reu bplao
How can I trust that what you’re saying is true? Is your heart still cuddled up with someone else?
หรือแกล้งพูดดีทำตีหน้าเศร้า มาแกล้งให้รักชั่วคราว หายเหงาก็ทิ้งกัน
Reu glaeng poot dee tum dee nah sao mah glaeng hai ruk chua krao hai ngao gor ting gun
Or are you pretending to speak nicely and act sad to pretend to get me to love you for a moment, then as soon as your loneliness disappears, you dump me?

จะตอบแทนเธอที่เยียวยา
Ja dtaup taen tur tee yiao yah
I’ll reward you for caring for me
จะให้น้ำตาหรือให้ใจ
Ja hai num dtah reu hai jai
Will you give me tears or your heart?
จะเอารักให้เธอเก็บไว้เป็นชั่วนิรันดร์
Ja ao ruk hai tur gep wai bpen chua nirun
I’ll give you love that you can keep for eternity
หรือหลอกว่ารักแค่พักพิง
Reu lauk wah ruk kae puk ping
Or are you tricking me with a love that’s just a fling?
รักเธอจริง ๆ โปรดเชื่อกัน
Ruk tur jing jing bproht cheua gun
I really love you, please believe me
รักแท้หรือแค่ฝัน แล้วปลุกฉันให้ตื่น
Ruk tae reu kae fun laeo bplook chun hai dteun
Is it true love, or am I just dreaming? Wake me up!

(*) ฟากฟ้ามีดวงตะวัน รักฉันจะไม่เปลี่ยนใจ
Fahk fah mee duang dtawun ruk chun ja mai bplian jai
As you trust that the sky has the sun, my love won’t change
ถ้าเธอเปลี่ยน ไปหัวใจฉันคงสะอื้น
Tah tur bplian bpai hua jai chun kong sa eun
If you change, my heart will cry
รักเธอไปแล้วหมดใจ
Ruk tur bpai laeo mot jai
I love you with all of my heart already
รักแล้วห้ามเอาคืน
Ruk laeo hahm ao keun
If you love me, you’re not allowed to take it back
ขอให้รักยั่งยืน ผ่านวันคืนไปด้วยกัน
Kor hai ruk yung yeun pahn wun keun bpai duay gun
I want our love to endure, let’s pass the days and nights together

ฉันกล้าจะรัก (ฉันก็กล้าจะลอง)
Chun glah ja ruk (chun gor glah ja laung)
I’m brave enough to love you (I’m also brave enough to try it)
ให้เธอเป็นเจ้าของ (ของใครหรือของฉัน)
Hai tur bpen jao kaung (kaung krai reu kaung chun)
I want you to be my owner (Of someone else’s, or mine?)
ฉันให้เธอคนเดียว จะเกี่ยวใจให้มั่น
Chun hai tur kon diao (Ja giao jai hai mun)
I give it to you alone (Will you reassure my heart?)
สรุปว่าเรารักกัน ก็แค่ฝันไป
Saroop wah rao ruk gun (gor kae fun bpai)
In conclusion, we love each other (Or it’s just a dream)

(*)

Title: ปีกฝันเปียกฝน / Bpeek Fun Bpiak Fon (The Wings of Dreams Soaked by Rain)
Artist: Porshe Saran
Album: OST เสน่ห์บางกอก / Sanay Bahng Gauk
Year: 2011

หัวใจพลันเหนื่อยล้า ระหว่างทางฝัน แรมรอนมาเนิ่นนานหมดแรงจะก้าว
Hua jai plun neuay lah rawahng tahng fun raem raun mah nern nahn mot raeng ja gao
The heart is instantly weary following the path of dreams, it’s rested for a long time, out of strength to go on
ฝั่งการงานอยู่อีกไกล ฝั่งความรักต้องไปอีกยาว แค่ลำพังตัวเราดูท้อหนักหนา
Fung gahn ngahn yoo eek glai fung kwahm ruk dtaung bpai eek yao kae lumpung dtua rao doo taun nuk nah
The edge of work seems so far away, the coast of love must be even further, being all alone seems so disheartening

(*) เหมือนลูกนกตัวน้อยที่ปีกเปียกฝน แรงไม่มีจะบิน ให้พ้นพงหญ้า
Meuan look nok dtua noy tee bpeek bpiak fon raeng mai mee ja bin hai pon pong yah
Like a baby bird whose wings are soaked with rain, without the strength to fly above the grass
อยู่อย่างคนหมดกำลัง อยู่ใจกลางของความเหนื่อยล้า
Yoo yahng kon mot gumlung yoo jai glahng kaung kwahm neuay lah
Living like a person without a spirit in the middle of exhaustion
อยากมีใครเข้ามาให้กำลังใจ
Yahk mee krai kao mah hai gumlung jai
I want someone to come and support me

(**) ขอแค่เพียง เสียงที่ห่วงใยโทรหา แม้นถ้าหากว่ามาด้วยตัวไม่ได้
Kor kae piang siang tee huang yai toh hah maen tah hahk wah mah duay dtua mai dai
I only ask for a concerned voice to call me, even if it can’t come with a body
มาปลอบใจให้หวัง ให้มีพลังก้าวไป สงสารหน่อยหัวใจนี้ใกล้จะขาด
Mah bplaup jai hai wung hai mee palung gao bpai song sahn noy hua jai nee glai ja kaht
Come and comfort me and give me hope, give me strength to carry on, take pity on this heart that’s near death

นึกว่าไปที่หมายได้ด้วยตัวเอง เดินทางโดยไม่เกรงสิ่งไหนมาขัด
Neuk wah bpai tee mai dai duay dtua eng dern tahng doy mai greng sing nai mah kut
I thought I could reach my goal myself, travelling without any fear of anything getting in my way
แต่ปัญหาที่มาขวาง มากมายดั่งฝนรุมสาดซัด ใจบางๆได้แต่ร้องไห้ออกมา
Dtae bpunhah tee mah kuang mahk mai dung fon room saht sut jai bahng bahng dai dtae raung hai auk mah
But problems get in the way, so many, like the falling rain, my fragile heart can only cry out

(*,**)

Title: คนโกหก / Kon Goh Hok (Liar)
Artist: Porshe Saran
Album: OST เสน่ห์บางกอก / Sanay Bahng Gaut
Year: 2011 ??

หน้าตาดีๆ แต่กลับมีลวดลาย
Nah dtah dee dee dtae glup mee luat lai
You look good, but you ended up having a pattern
คนน่าไม่อาย ฉันอยากจะอ้วก
Kon nah mai ai chun yahk ja uak
You’re shameless, I want to puke
โกหกได้ ไม่อายฟ้าดิน
Goh hok dai mai ai fah din
You can lie, you’re not shy of heaven or earth
ใจไม่มีศีล ปากกัดกินเหมือนตัวปลวก
Jai mai mee seen bpahk gut gun meuan dtua bpluak
You heart has no morals, your mouth gnaws like a termite

อ้าวเฮ้ย! แล้วมันเรื่องอะไรของแก
Ao hoey laeo mun rueang arai kaung gae
Hey! What’s your problem?
อย่ามาทำแส่ ฉันไม่ใช่คนหูหนวก
Yah mah tum sae chun mai chai kon hoo nuak
Don’t come looking for trouble, I’m not deaf

มุสาทาเว มีแผนเกเร น่าโดนหมัดบวก
Moosah tah way mee paen gay ray nah dohn mut buak
Your white lies have naughty undertones, I should slap you
อัดแล้วกระซวก เข้าหน้าท้อง ให้ร้องตัวงอ
Ut laeo grasuak kao nah taung hai raung dtua ngor
Then give you an uppercut right into your stomach and make you cry

แม่คนปากเหม็น อย่าทำตัวเด่น เป็นคนชอบสอด
Mae kon baphk men yah tum dtua den bpen kon chaup saut
Your mouth stinks! Don’t show-off and act like a smart-alec
โกหกฉอดๆ ไม่เว้นกระทั่งแม่พ่อ
Goh hok chaut chaut mai wen gratua mae por
You lie ceaselessly, you don’t even leave out parents

พูดให้ดีๆ เดี๋ยวปากมีสี หัวหลุดจากคอนะ
Poot hai dee dee diao bpahk mee see hua loot jahk kor na
I’m telling you clearly, pretty soon you’ll have a purple lip and your head will be detached from your neck
ท้ารึ! ฉันรอ ตัวต่อตัว แกอย่าเล่นพวก
Tah reu chun ror dtua dtor dtua gae yah len puak
Is that a challenge? I’m waiting, one on one, don’t go easy on me

อิจฉาฉันซี กลัวฉันได้ดีเกินแกหรือไงล่ะเฮ้ย!
Itchah chun see glua chun dai dee ge3rn gae reu ngai la hoey
You’re jealous of me! Are you afraid I’m better than you or what?
เชอะ! สมเพชจะตาย ไม่นานเท่าไร พ่อแกคงจวก
Chur som pet ja dtai mai nahn tao rai por gae kong juak
Psh! I feel so sorry for you, pretty soon, you’re gonna get cut

แกขมจริงๆ ยิ่งกว่าสะเดาที่เขาลวก
Gae kom jing jing ying gwah sadao tee kao luak
You’re really bitter, more so than the lilac they cook with
พูดมากเดี๋ยวโดนฉมวก แทงกลางปาก ให้หายโกหก
Poot mahk diao dohn chamuak taeng glahng bpahk hai hai goh hok
You talk so much, pretty soon I’m going to harpoon you right in the middle of your mouth to fix your lying

Title: ติดใจมาก ๆ เลย / Dtit Jai Mahk Mahk Loey (I’ve Really Got My Heart Set)
Artist: Porshe Saran
Album: OST มนต์รักแม่น้ำมูล / Mon Ruk Mae Num Moon
Year: 2011

(*) เอาอีกแล้ว อีกแล้วนะ เป็นอย่างนี้อีกแล้วนะ
Ao eek laeo eek laeo na bpen yahng nee eek laeo na
I want it now, now, it’s like this from now on
ทำอะไรอะไรมันก็จะเหงา
Tum arai arai mun gor ja ngao
No matter what I do, it’s lonely
ไปก็ไปที่คนเยอะ เดินก็เดินที่คนเยอะ
Bpai gor bpai tee kon yur dern gor dern tee kon yur
I go out with many people, I go walking with many people

(**) ทำอะไรก็เหงายังเก่าทุกที
Tum arai gor ngao yung gao took tee
Whatever I do, I’m still just as lonely every time
คนเอาใจก็เอาใจ คนห่วงใยอยู่เป็นร้อย
Kon ao jai gor ao jai kon huang yai yoo bpen roy
People are trying to please me, the people who are worried about me are in the hundreds
ยังจะคอยแต่เธอคนหนึ่งคนเนี่ย
Yung ja koy dtae tur kon neung kon nia
I’m still waiting only for you

(***) เธอจะคิดออกบ้างไหม เธอจะรู้สึกบ้างไหม
Tur ja kit auk bahng mai tur ja roo seuk bahng mai
Do you think like that? Do you feel like this?
ใครจะเป็นจะตายไม่ได้เห็นเธอ
Krai ja bpen ja dtai mai dai hen tur
Who will live or die without seeing you?

(****) ขอฉันอยู่ข้างๆเธอได้ไหม ขอฉันอยู่ฟังเสียงเธอได้ไหม
Kor chun yoo kahng kahng tur dai mai kor chun yoo fung siang tur dai mai
I want to be next to you, I want to hear your voice, can I?
โว โอ๊ะ โอ โอ๊ะ โอ อุ่นใจเมื่อใกล้เธอ
Whoa oh oh oh oh oon jai meua glai tur
Whoa oh oh oh oh, I’m warm when I’m near you
รักฉันอยู่บ้างรึเปล่าก็ไม่รู้ แต่ขอใกล้เธออีกนิดได้ไหม
Ruk chun yoo bahng reu bplao gor mai roo dtae kor glai tur eek nit dai mai
I don’t know if you love me, but I want to be a little closer to you
โว โอ๊ะ โอ โอ๊ะ โอ ติดใจเมื่อพบเธอ
Whoa oh oh oh oh dtit jai meua pob tur
Whoa oh oh oh oh, I had my heart set on you when I saw you

(*,**,***,****)

Title: คำมั่นสัญญา / Kum Mun Sunyah (Promise)
Artist: Porshe
Album: OST หยกเลือดมังกร / Yok Leuat Mungkorn
Year: 2012

โลกใบนี้มีทั้งความรักทั้งความเกลียดชัง
Lohk bai nee mee tung kwahm ruk tung kwahm gliat chung
This world has both love and hatred
อยู่ที่คนจะให้ฝั่งไหนในใจบงการ
Yoo tee kon ja hai fung nai nai jai bonggahn
It’s up to the person which side of the heart is going to dictate their actions
แต่ละวันเจอปัญหา เหมือนว่าฟ้าทดสอบฉัน
Dtae la wun jur bpunhah meuan wah fah tot saup chun
But day by day, I face problems, like heaven is testing me
แต่ยืนยันตัวเองเสมอว่าเลือกทางใด
Dtae yeun yun dtua eng samur wah leuak tahng dai
But I always reassure myself that I can choose any path

เกิดขึ้นมาจากไหน จบสิ้นยังไงไม่รู้
Gert keun mah jahk nai job sin yung ngai mai roo
Where did this happen from? I don’t know how to end it
เพียงแค่รู้จะอยู่ตรงไหนและทำเพื่อใคร
Piang kae roo ja yoo dtrong nai lae tum peua krai
I only know where I’ll be and who I’m doing things for
เมื่อตกลงกับใจแล้ว ถึงต้องตายไม่หวั่นไหว
Meua dtok long gup jai laeo teung dtaung dtai mai wun wai
When I’ve agreed with my heart already, though I must die, I’m not worried
จะรักษามันไว้ รักษาคำมั่นสัญญา
Ja ruk sah mun wai ruk sah kum mun sunyah
I’ll take care of it, I’ll take care of it, that’s a promise

(*) จะอยู่ตรงนี้จะสู้เพื่อเธอด้วยความรัก
Ja yoo dtrong nee ja soo peua tur duay kwahm ruk
I’ll stay right here, I’ll fight for you with love
ต่อให้มันยากมันเย็นและไม่มีใครสักคนเข้าใจ
Dtor hai mun yahk mun yen lae mai mee krai suk kon kao jai
Even though it’s hard, cold, and I don’t have anyone who understands
ทำสิ่งที่ฉันควรทำ เคียงข้างเธอไม่เปลี่ยนไป
Tum sing tee chun kuan tum kiang kahng tur mai bplian bpai
I do the things I should do, I’m next to you, never changing
มันอยู่ในสายเลือดแล้วว่าฉันคือคนดีของเธอ
Mun yoo nai sai leuat laeo wah chun keu kon dee kaung tur
It’s in my blood that I’m your hero

(**) อาจไม่มีใครเห็นความหมายในใจดวงนี้
Aht mai mee krai hen kwahm mai nai jai duang nee
There might not be anyone who sees the significance in this heart
อาจถูกมองไม่ดี เลวร้ายในสายตาใคร
Aht took maung mai dee laeo rai nai sai dtai krai
I might look bad or evil in anyone else’s eyes
แต่มีเธอเข้าใจฉัน แค่เท่านั้นก็อุ่นใจ
Dtae mee tur kao jai chun kae tao nun gor oon jai
But I have you who understands me, just that makes my heart warm
จะรักษามันไว้ รักษาคำมั่นสัญญา
Ja ruk sah mun wai ruk sah kum mun sunyah
I’ll take care of it, I’ll take care of it, that’s a promise

(*,**)

ช่วยฉันได้ไหม / Chuay Chun Dai Mai (Please Help Me)
คนโกหก / Kon Goh Hok (Liar)
คำมั่นสัญญา / Kum Mun Sunyah (Promise)
ปีกฝันเปียกฝน / Bpeek Fun Bpiak Fon (The Wings of Dreams Soaked by Rain)
ภารกิจรัก / Pahragit Ruk (Mission Love) [With Weir Sukollawat, Aom Akkaphan, and Mick Tongraya]
เพลงรักผาปืนแตก / Pleng Ruk Pah Bpeun Dtaek (Phapeuntaek Love Song)
เรารักกันหรือแค่ฝันไป / Rao Ruk Gun Reu Kae Fun Bpai (Are We in Love Or am I Just Dreaming?) [With Sammy Cowell]
ติดใจมาก ๆ เลย / Dtit Jai Mahk Mahk Loey (I’ve Really Got My Heart Set)
ทั้งชีวิตเพื่อเธอ / Tung Cheewit Puea Tur (My Entire Life is For You)

   
All songs tagged Porshe Saran