Pide-Magorn

All posts tagged Pide-Magorn

Title: โชคดีที่มีเธอ / Chohk Dee Tee Mee Tur (Lucky to Have You)
English Title: “Luck”
Artist: V.R.P and Pide-Magorn
Album: [Single]
Year: 2015

อยู่ไกล ห่างกัน แต่ความคิดถึงไม่สะดุด
Yoo glai hahng gun dtae kwahm kit teung mai sadoot
We’re far apart, but my longing for you hasn’t ceased
ส่งมา หยอดไป ได้หัวเราะกันไม่หยุด
Song mah yaut bpai dai hua ror gun mai yoot
We exchange messages and laugh nonstop
งอนไร เราก็รีบเคลียร์กัน มันคือความผูกพัน ไม่เปลี่ยนไป
Ngaun rai rao gor reep clear gun mun keu kwahm pook pun mai bplian bpai
Whatever we’re pouting about, we hurry up and clear it up, that’s our relationship, unchanging
แค่เพื่อนเท่านั้น คุยกันเข้าใจ
Kae peuan tao nun kooey gun kao jai
Only friends, talking to you, I understand

ก็แค่เธอ แค่เพื่อนสนิท
Gor kae tur kae peuan sanut
You’re just a good friend
We’re just a friend ไม่ได้คิดไรเลยซักนิด
We’re just a friend mai dai kit rai loey suk nit
We’re just friends, I’m not thinking anything else
แต่ยังแอบรู้สึกดี เลย Just feel a little bit
Dtae yung aep roo seuk dee loey just feel a little bit
But I still secretly feel good, I just feel a little bit
มีความสุขทุกครั้ง และคงต้องเก็บเอาไปคิด
Mee kwahm sook took krung lae kong dtaung gep ao bpai kit
I’m happy every time, and I must keep on thinking
It’s good for me เพราะโชคดีที่มีเธอ
It’s good for me pror chohk dee tee mee tur
It’s good for me, because I’m lucky to have you
ถึงไม่ได้เจอก็ตาม Everytime คิดถึงเสมอ
Teung mai dai jur gor dtahme very time kit teung samur
Though we haven’t seen each other, it’s fine, every time I always think about you
ชอบในทุกๆที่ ที่เราไปด้วยกัน
Chaup nai took took tee tee rao bpai duay gun
I like every time we go somewhere together
เพราะมันจะมีแต่เรื่องสนุก We’re gonna have some fun !!
Pror mun ja mee dtae reuang sanook we’re gonna have some fun
Because it’s only gonna be fun, we’re gonna have some fun!

(*) รอยยิ้ม ไม่เคยจืดจางหาย
Roy yim mai koey jeut jahng hai
My smile never fades
สุขและทุกข์ ร้ายดียังไงก็ไม่สน
Sook lae took rai dee yung ngai gor mai son
Happiness or suffering, however good or bad things are, I don’t care
ที่ตรงนี้ คือโลกของเรา ไม่มีเรื่องกังวล
Tee dtrong nee keu lohk kaung rao mai mee reuang gung won
Right here, this is our world, there’s nothing to worry about
มีแต่เธอ และมีแต่ฉันก็พอ
Mee dtae tur lae mee dtae chun gor por
Having only you and only me is enough

(**) อยู่ตรงไหน ไกลห่างกัน แต่ว่ามันก็สุขใจ
Yoo dtrong nai glai hahng gun dtae wah mun gor sook jai
Wherever we are, though we’re far apart, I’m happy
ยังมีรัก ยังมีเรา ไม่เคยจางหาย
Yung mee ruk yung mee rao mai koey jahng hai
We still have love, we still have us, never fading
ความคิดถึง คอยต่อเติม
Kwahm kit teung koy dtor derm
My longing for you keeps increasing
เพื่อนคนเดิม ที่เข้าใจ
Peuan kon derm tee kao jai
My same old friend who understands me
อยากบอกว่าฉัน ช่างโชคดีที่มีเธอ
Yahk bauk wah chun chahng chohk dee tee mee tur
I want to tell you that I’m so lucky to have you

Hey just tell me , I ‘m be your side
Hey, just tell me, I’ll be at your side
Hey just call me , ฉันอยู่ไม่ไกล
Hey just call me, chun yoo mai glai
Hey, just call me, I’m not far
ถ้าไม่เชื่อเธอ ฉันจะเชื่อใคร yeah yeah. Here we go
Tah mai cheua tur chun ja cheua krai yeah yeah here we go
If I don’t trust you, who will I trust? Yeah, yeah, here we go
คอยจับมือกัน วันที่โหดร้าย
Koy jup meu gun wun tee hoht rai
Keep holding my hands during the cruel days
คำแค่คำเดียว ได้เห็นก็ชื่นใจ
Kum kae kum diao dai hen gor cheun jai
Just one word makes me happy when I see it
Nothing but u ฉันไม่ต้องการใคร
Nothing but you chun mai dtaung gahn krai
Nothing but you, I don’t need anyone else

(*,**,**)

   
EXECUTIVE PRODUCER: เอกชัย จุลภมรศรี
PRODUCER : เอกชัย จุลภมรศรี
Co-PRODUCER : เนติ ผ่องพุทธคุณ
เนื้อร้อง : เนติ ผ่องพุทธคุณ
ทำนอง : แชมป์
เรียบเรียง : แชมป์
Additional Rap : MG

Title: เศร้าแป๊บ / Sao Baep (Mourning Period)
English Title: “Cry Zone”
Artist: Pide-Magorn
Album: [Single]
Year: 2015

ก็ไหนเธอบอกว่าไม่พร้อม ก็ไหนเธอบอกว่าให้รอ ให้ฉันเข้าใจ
Gor nai tur baukw ah mai praum gor nai tur bauk wah hai ror hai chun kaoj ai
You tell me you’re not ready, you tell me to wait, for me to understand
ไว้ค่อยรักกันก็ไม่สาย แล้วรูปคู่เธอใน time line มันคืออะไร
Wai koy ruk gun gor mai sai laeo roop koo tur nai timline mun keu arai
That we’ll take things slow, so now what is that couple picture I see on your Facebook timeline?

(*) Alright Alright เรามันเป็นควาย
All right all right rao mun bpen kwai
All right, all right, I’m an idiot
ไม่ยอมเข้าใจ เธอไม่มีใจ
Mai yaum kao jai tur mai mee jai
I refused to understand you didn’t have feelings for me
เธอคงไม่คิดจะหลอก แต่ฉันเองที่ดูไม่ออก
Tur kong mai kit ja lauk dtae chune ng tee doo mai auk
You probably didn’t think of deceiving me, I just couldn’t tell
โว๊ะโอะโอ๊ะโอว มาดูมาดูมา
Oh oh oh oh mah doo mah doo mah
Oh oh oh oh, come see, come see
น้ำตา น้ำตา กำลังจะไหลออก
Num dtah num dtah gumlung ja lai auk
The tears, the tears are about to flow
ฉันคงจะไม่โทษเธอ ก็ฉันเองที่เอาแต่ละเมอ
Chun kong ja mai toht tur gor chun eng tee ao dtae la mur
I won’t blame you, I was so focused on daydreaming

(**) เศร้าแป๊บ เจ็บแบบไม่ต้องพึ่งแอ๊บ อกกระตุกแปล๊บ
Sao bpaep jep baep mai dtaung peung aep auk gradtook bplaep
A moment of sadness, hurting in a way that I don’t need an app, my chest is jerking painfully
รู้ไหมว่า You Make Me Cry
Roo mai wah you make me cry
Do you know that you make me cry?
คนมันแบบว่าหวังเยอะ มันก็เลยต้องเศร้าเยอะ วุ่นวายเลอะเทอะ
kon mun baep wah wung yur mun gor loey dtaung sao yur woon wai lur tur
Some people have high hopes and thus end up really sad, troubled, and tarnished
วันนี้หัวใจโดนทำร้าย เศร้าแป๊บนึง
Wun nee hua jai dohn tum rai sao bpep neung
Today my heart has been broken, it’s a mourning period

ดูหนังตลกยังร้องไห้ ฟังเพลงสนุกก็ยังซึม เศร้าจนเพื่อนงง
Doo nung dtalok yung raung hai fung pleng sanook gor yung seum sao jon peuan ngong
Watching a comedy movie, I still cry, listening to fun music, I’m still wallowing, I’m so sad, my friends are confused
ใครๆก็เตือนว่าให้ปลง พอเห็นรูปคู่ที่เธอลงโอ้ยใจจะระเบิด
Krai krai gor dteuan wah hai bplong por hen roop koo tee tur long oy jai ja rabert
Everyone warned me not to get too attached, as soon as I saw that couples picture you posted, oh, my heart exploded

(*,**)

มันโคตร sad และโคตรเศร้า
Mun koht sad lae koht sao
I’m f*cking sad and f*cking depressed
ก็คนๆนั้นมันไม่ใช่เรา
Gor kon kon nun mun mai chai rao
But that person in your picture isn’t me
และคงทำได้แค่นั่งเหงา
Lae kong tum dai kae nung ngao
And I can only sit lonely
เพราะต้องทำใจปล่อยให้เธอนั้นไปกับเค้า
Pror dtaung tum jai bploy hai tur nun bpai gup kao
Because I have to accept it and let you go with him
and if u need me ก็ไม่จำเป็นต้องโทรมา
And if you need me gor mai jum bpen dtaung toh mah
And if you need me, there’s no need to call
กลับไปดูซีรี่ย์ของเธอเถอะไม่ต้องมาทำเป็น­บีบน้ำตา
Glup bpai doo series kaung tur tur mai dtaung mah tum bpen beep num dtah
Go back to watching your dramas, there’s no need to come and force out tears
ใครมาชวนไปเที่ยวไหน ไอเราก็บอกว่าอย่าเพิ่ง
Krai mah chuan bpai tiao nai ai rao gor baukw ah yah perng
If anyone invites me to go out anywhere, I tell them not yet
ตอนนี้ขอเถอะ ขอเวลาให้ได้เศร้าแป๊บนึง
Dtaun nee kor tur kor welah hai dai sao bpaep neung
Right now, I’m begging you, I want some time for a mourning period

จะไปที่ไหน จะทำอะไร ต้องเห็นแต่หน้าเธอ
Ja bpai tee nai ja tum arai dtaung hen dtae nah tur
Wherever I go, whatever I do, I see only your face
เล่นเฟซ ไอจี หน้าจอก็มี หน้าเธอเต็มเลย
Len face IG nah jor gor mee nah tur dtem loey
On Facbeook or IG, my screen is filled with your face
เห็นเธอโดนเขามันกอด แถมหอมแก้มเธอดังฟอด จิ๊ดเลย มันจี๊ดเลย โอ๊ย
Hen tur dohn kao mun gaut taem haum gaem tur dung faut jit loey mun jit loey oy
Seeing you getting hugged by him, kissing your cheek with a “muah,” that’s it, that’s really it, ohh

(**,**)

   
คำร้อง : สมเกียรติ เมธาพฤทธิ์
ทำนอง : อุทัย บุนทรีรัตน์
เรียบเรียง : ระวี กังสนารักษ์
Additional Rap : MG

Title: มองแรง / Maung Raeng (Stink Eye)
Artist: Pide-Magorn (ไปร์-มาก่อน)
Album: [Single]
Year: 2015

(*) แทบละลาย มองเธอทีฉันหัวใจจะวาย
Taep lalai maung tur tee chun hua jai ja wai
I’m nearly melting, looking at you, I have a heart attack
จ้องกันขนาดนั้น ทำเขินกลัวจนอาย
Jaung gun kanaht nun tum kern glua jon ai
Staring at each other that much makes me so bashful, I’m shy
แค่มองตาเท่านั้น ทำหัวใจละลาย
Kae maung dtah tao nun tum hua jai lalai
Just making eye contact makes my heart melt
แค่มองเธอเท่านั้น เล่นเอาพูดไม่ออก
Kae maung tur tao nun len ao poot mai auk
Just looking at you, I can’t say a thing

(**) มองแรง เธอมองแรง ไปโกรธกับใครมา
Maung raeng tur maung raeng bpai groht gup krai mah
Stink eye, you’re giving the stink eye, who are you angry at?
มองแรง เธอมองแรง ไปโดนอะไรมา
Maung raeng tur maung raeng bpai dohn arai mah
Stink eye, you’re giving the stink eye, what happened to you?
มองแรง เธอมองแรง ทำไมไม่พูดจา
Maung raeng tur maung raeng tummai mai poot jah
Stink eye, you’re giving the stink eye, why won’t you speak?
มองแรง เธอมองแรง ไม่กล้าจะมองตา
Maung raeng tur maung raeng mai glah ja maung dtah
Stink eye, you’re giving the stink eye, I don’t dare look in your eyes

(***) ทำไมเธอมองแรง ทำไมเธอมองแรง ทำไมเธอมองแรง ทำไมเธอมองแรง
Tummai tur maung raeng tummai tur maung raeng tummai tur maung raeng tummai tur maung raeng
Why are you giving the stink eye? Why are you giving the stink eye? Why are you giving the stink eye? Why are you giving the stink eye?

มองตาเธอแล้วอย่างกับเจอ boss ใจจริงๆ แค่อยากจะไปกอด
Maung dtah tur laeo yahng gup jur boss jai jing jing kae yahk ja bpai gaut
Making eye contact with you is like meeting the boss, I really just want to go and hug you
แต่ก็กลัวยังรู้สึกปอด ปอด กลัวสายตาที่มองมาตลอด กลัวว่าเธอนั้นจะไม่เข้าใจ
Dtae gor glua yung roo seuk bpaut bpaut glua sai dtah tee maung mah dtalaut glua wah tur nun ja mai kao jai
But I’m afraid you’re still feeling irritated, I’m afraid of the look that’s always in your eyes, I’m afraid you won’t understand
ฉันมองตาเธอ ฉันแทบลืมหายใจ อยากบอกว่ารักแต่ไม่รู้ยังไง กลัวว่าตัวเธอนั้นจะไม่เข้าใจ
Chun maung dtah tur chun taep leum hai jai yahk bauk wah ruk dtae mai roo yung ngai glua wah dtua tur nun ja mai kao jai
I look into your eyes and I nearly forget how to breathe, I want to tell you that I love you, but I don’t know how, I’m afraid you won’t understand

อยากบอกว่าฉันน่ะชอบเธอ รอเวลาที่ใจจะได้เจอ อยากบอกรักแต่ใจมันยังเหวอ
Yahk bauk wah chun na chaup tur ror welah tee jai ja dai jur yahk bauk ruk dtae jai mun yung ver
I want to tell you that I like you, I’m waiting for the time that my heart can meet you, I want to tell you, but my heart is still overreacting
พอได้เจอทำไมมันดัน เอ๋อ
Por dai jur tummai mun dun ur
As soon as I see you, why does it force me?

(*,**,***)

อย่ามองฉันให้เป็นอย่างนั้นเซ่ อย่าไปฟังคนนั้นเขาพูดเดะ
Yah maung chun hai bpen yahng nun say yah bpai fung kon nun kao poot day
Don’t look at me like that, don’t listen to what they say
ฟังมาแล้วเชื่อเขาก็จบ เห่ เอาแต่แต่นั่งมองแรงจนตาแหล่
Fung mah laeo cheua kao gor jop hay ao dtae dtae nung maung raeng jon dtah lae
Listening and believing them until, hey, you’re just sitting giving the stink eye until you go cross-eyed
บอกแล้วว่าตัวฉันไม่เสเพล บอกเลยว่าไม่เคยจะเกเร
Bauk laeo wah dtua chun mai say play bauk loey wah mai koey ja gay ray
I told you I’m not promiscuous, I’m telling you I’d never be naughty
แต่มีบ้างที่เพื่อนมาชวนเฮ แต่ไม่เคยทำตัวให้หยำเป
Dtae mee bahng tee peuan mah chuan hey dtae mai koey tum dtua hai yum bpay
There are some times that my friends invite me out, but I never act recklessly
ก็เธอไม่เคยจะเข้าใจฉันก็บอก เธอไม่ต้องกลัวมาชัวร์ๆ ไม่มีหรอก
Gor tur mai koey ja kao jai chun gor bauk tur mai dtaung glua mah sure sure mai mee rauk
But you’ll never understand me, I’m telling you, you don’t have to be scared for sure, there’s nothing
อยากจะบอกเธอพูดตรงๆ พูดไม่ออก มองตาเธอแล้วก็เหวอมันตลอด
Yahk ja bauk tur poot dtrong dtrong poot mai auk maung dtah tur laeo gor vur mun dtalaut
I want to tell you straight, but I can’t get it out, looking into your eyes, I’m always startled

(*,**,***)

   
เนื้อร้อง/ทำนอง : B-KING
เรียบเรียง : DJ BT musix design / บรรรทศ ชาลีวรรณ

Title: วันมามาก / Wun Mah Mahk (Many Days Have Come)
English Title: “Gush”
Artist: Pide-Magorn
Album: [Single]
Year: 2014

ไม่ใช่ของแข็งนะครับ โดนนานๆเลิกแข็งนะครับ
Mai chai kaung kaeng na krup dohn nahn nahn lerk kaeng na krup
It’s not something strong, it’s been getting hit for a long time, it’s weakening
ไม่ใช่ไม่สนนะครับ ก็ใจจริงๆกลัวหมามาคาบ
Mai chai mai son na krup gor jai jing jing glua mah mah kahp
It’s not that I don’t care, but I’m afraid a dog will come and grab it
หัวใจกำลังอ่อนไหว มันมีบางสิ่งเคลื่อนไหว
Hua jai gumlung aun wai mun mee bahng sing kleuan wai
My heart is weakening, there’s something moving
แต่ที่ต้องเก็บเอาไว้ เพราะเราต่างกันเกินไป
Dtae tee dtaung gep ao wai pror rao dtahng gun gern bpai
But I must keep it in, because we’re too different

(*) ก็เธอนั้นเป็นที่หนึ่ง สื่อไหนก็ให้ที่หนึ่ง
Gor tur nun bpen tee neung seu nai gor hai tee neung
You’re the first, whenever I’m communicating, it’s you first
เธอนั้นเหมือนท้องฟ้ากว้าง ฉันแค่หางอึ่ง
Tur nun meuan taung fah gwahng chun kae hahng eung
You’re like the vast sky, I’m just the back of a bullfrog
ถึงฉันนะแค่ที่โหล่ แต่รักฉันมันก็โผล่
Teung chun na kae tee loh dtae ruk chun mun gor ploh
Even though I’m the last, my love is emerging
บางครั้งแทบทนไม่ไหว แทบทะลัก แทบจะล้น ออกมาแล้วโธ่!
Bahng krung taep ton mai wai taep taleuk taep ja lon auk mah laeo toh
Sometimes I nearly can’t take it, it nearly gushes out, nearly overflows, it’s coming out, damn!

(**) ในวันมามาก มั่กๆ มากๆๆ
Nai wun mah mahk muk muk mahk mahk mahk
It’s coming so much much much much much much
ก็ซึมมากหน่อย นอยด์ๆๆๆๆ
Gor seum mahk noy noid noid noid noid noid
It’s soaking through so much, I’m paranoid paranoid paranoid paranoid paranoid
ให้ตายเหอะ..รู้ป่ะ รู้ป่ะ
Hai dtai hur roo bpa roo bpai
Good grief, do you know? Do you know?
รู้เหอะ รู้เหอะ
Roo hur roo hur
You know, huh? You know, huh?
รักซะจนตาลาย
Ruk sa jon dtah lai
I love you so much, I’m dizzy
เจอะวันมามาก มั่กๆ มากๆๆ
Jur wun mah mahk muk muk mahk mahk mahk
I’ve faced many many many many many many days
ยิ่งคิดถึงใหญ่ ใหญ่ๆๆๆๆ
Ying kit teung yai yai yai yai yai yai
The more I miss you very much much much much much much
อ่ะไหว้ล่ะ..รู้หน่อย รู้หน่อย
A wai la roo noy roo noy
Ah, help! Know this, know this
รู้เหอะ รู้เหอะ
Roo hur roo hur
Know, know
ใครกำลังวุ่นวาย
Krai gumlung woon wai
Someone is nervous
รู้บ้างไหมว่าเพราะเธอ
Roo bahng mai wah pror tur
Do you know it’s because of you?

กลัวใครมาเห็นน่ะครับ ความในใจจะไหลละครับ
Glua krai mah hen na krup kwahm nai jai ja lai la krup
I’m afraid someone will see, that the things in my heart will spill out
หัวใจแบบบางนะครับ เลยซึมซับได้ตามสภาพ
Hua jai baep bahng na krup loey seum sup dai dtahm sapahp
My heart is delicate, so it must absorb its situation
หัวใจกำลังอ่อนไหว มันมีบางสิ่งเคลื่อนไหว
Hua jai gumlung aun wai mun mee bahngs ing kleuan wai
My heart is weakening, there’s something moving
แต่ที่ต้องเก็บเอาไว้ เพราะเราต่างกันเกินไป
Dtae tee dtaung gep ao wai pror rao dtahng gun gern bpai
But I must keep it in, because we’re too different

(*,**)

bangbang เธอ แรงแรงรู้สึกอึดอัด เหมือนกับโดนแทง
Bang bang tur raeng raen roo seuk eut ut meuan gup dohn taeng
Bang bang, you’re hot, hot, I feel frustrated like I’ve been stabbed
เธอ shine n’ bright มาพร้อมกับแสงแต่งตัวเก๋ไก๋ แถมยังใส่ของแพง
Tur shine and bright mah praum gup saeng dtaeng dtua gay gai taem yung sai kaung paeng
You shine and bright, you come together with a light, you dress chic, and on top of that, you still dress expensively
Easy come แต่ไม่ easy goStyle ผมเก่า แต่ว่า old but gold
Easy come dtae mai easy go style pom gao dtae wah old but gold
Easy come, but not easy go, my style is old, but it’s old but gold
everthing that i want to show you show you show you..LET’S DO IT
Everything that I want to show you, show you, show you, let’s do it

(**)