Pete the Star

All posts tagged Pete the Star

Title: ดาวเกี้ยวเดือน / Dao Giao Deuan (The Stars Flirt With the Moon)
Artist: Pete Pol
Album: OST ดาวเกี้ยวเดือน / Dao Giao Deuan
Year: 2013

ยามเดือนลอยเด่นอยู่บนนภา
Yahm deuan loy den yoo bon napah
When the moon is floating in the sky
อ้างว้างอุราอ่อนล้าเดียวดาย
Ahng wahng oorah aun lah diao dai
When your chest is empty and you’re weak and alone
เผลอเพียงพริบตากลับมีประกาย
Plur piang prip dtah glup mee bpragai
In just the blink of an eye, there’s a flash
จากดาวพร่างพรายที่อยู่แสนไกล
Jahk dao prahng prai tee yoo saen glai
From the twinkling stars so far away

ยามดาวลอยเด่นอยู่เคียงข้างเดือน
Yahm dao loy den yoo kiang kahng deuan
When the stars are floating beside the moon
ส่องแสงมาเยือนให้เดือนหวั่นไหว
Saung saeng mah yeuan hai deuan wun wai
Shining down and paying a visit, making the moon nervous
แต่ดาวและเดือนห่างกันห่างไกล
Dtae dao lae deuan hahng gun hahng glai
But the stars and moon are so far away
กลัวรักปักใจคิดไปข้างเดียว
Glua ruk bpuk jai kit bpai kahng diao
Afraid to fall in love, thinking one-sidedly

(*) อยากรู้ที่ดาวเข้ามาใกล้เดือน
Yahk roo tee dao kao mah glai deuan
I want to know if the stars that come close to the moon
ที่ดาวเข้ามาเกี้ยวเดือน จะไม่ลาเลือนไปใช่ไหม
Tee dao kao mah giao deuan ja mai lah leuan bpai chai mai
If those stars come and flirt with the moon, they don’t fade away, right?
อยากจะรู้เพราะฉันกำลังรักเธอทั้งหัวใจ
Yahk ja roo pror chun gumlung ruk tur tung hua jai
I want to know because I love you with all of my heart
อยากขอวอนดาวได้ไหม อยากขอให้ดาวคู่เดือน
Yahk kor waun dao dai mai yahk kor hai dao koo deuan
I want to beg the stars to please be the moon’s partner

ยามดาวลอยเด่นอยู่เคียงข้างกัน
Yahm dao loy den yoo kiang kahng gun
When the stars are floating beside each other
กลัวรักจะช้ำหากฝันเกินเอื้อม
Glua ruk ja chum hahk fun gern euam
Afraid that love will cause pain if they dream too far
ฝันไปทุกคืนว่าดาวเกี้ยวเดือน
Fun bpai took keun wah dao giao deuan
I dream every night that the stars are flirting with the moon
ตื่นมาฉันกลัวฝันจะเลือนไป
Dteun mah chun glua fun ja leuan bpai
When I wake up, I’m afraid my dream will fade away

(*)

กระพริบ กระพริบ ระยิบ ระยับ อย่าดับ อย่าลับ อย่าจากกัน
Graprip graprip rayip rayup yah dup yah lup yah jahk gun
Twinkle, twinkle, sparkle, sparkle, don’t flicker out, don’t hide, don’t leave me
กระพริบ กระพริบ ให้ฉันได้ชิด ได้อยู่เคียงคู่นิรันดร์
Graprip graprip hai chun dai chit dai yoo kiang koo nirun
Twinkle, twinkle, let me be near you, to be beside my partner for eternity

อยากรู้ที่ดาวเข้ามาใกล้เดือน
Yahk roo tee dao kao mah glai deuan
I want to know if the stars that come close to the moon
ที่ดาวเข้ามาเกี้ยวเดือน จะไม่ลาเลือนไปใช่ไหม
Tee dao kao mah giao deuan ja mai lah leuan bpai chai mai
If those stars come and flirt with the moon, they don’t fade away, right?
อยากจะรู้เพราะฉันกำลังรักเธอทั้งหัวใจ ไม่รู้ควรทำอย่างไร
Yahk ja roo pror chun gumlung ruk tur tung hua jai mai roo kuan tum yahng rai
I want to know because I love you with all of my heart, I don’t know what to do
โว้ รักเธอ อยากรู้จริงอยากรู้ใจ
Woh ruk tur yahk roo jing yahk roo jai
Oh, I love you, I really want to know, I want to get to know you
อยากขอวอนดาวได้ไหม อยากขอให้เราคู่กัน
Yahk kor waun dao dai mai yahk kor hai rao koo gun
I want to beg the stars, please, let us be soulmates

Title: มากกว่ารัก / Mahk Gwah Ruk (More Than Love)
Artist: Pete the Star
Album: Voice Male
Year: 2007

คนเคยเหงา เคยรู้สึกเหว่ว้า
Kon koey ngao koey roo seuk way wah
A person who once was lonely, who once felt empty
เคยมองหาความรักนั้นมันอยู่ที่ใด
Koey maung hah kwahm ruk nun mun yoo tee dai
Once looked for love everywhere
โลกใบใหญ่เหลือเกิน
Lohk bai yai leua gern
This world is too big
มีผู้คนอยู่มากมาย
Mee poo kon yoo mahk mai
There’s so many people
แต่หัวใจมันกลับเหงาขึ้นทุกที
Dtae hua jai mun glup ngao keun took tee
But my heart ended up lonely every time

แต่เมื่อฉันได้พบกับเธอ
Dtae meua chund ai pob gup tur
But when I met you
สิ่งที่เธอให้ฉันไม่รู้มันคืออะไร
Sing tee tur hai chun mai roo mun keu arai
I don’t know what the things you gave me are
โลกใบใหญ่ใบเดิม
Lohk bai yai bai derm
The world is still just as big
กลับไม่เคยต้องเหงาใจ
Glup mai koey dtaung ngao jai
But I never ended up lonely again
แค่ฉันนั้นยังมีเธออยู่ตรงนี้
Kae chun nun yung mee tur yoo dtrong nee
Just still having you right here

(*) เธอเป็นมากกว่ารัก
Tur pen mahk gwah ruk
You’re more than love
เพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิต
Pror tur nun keu kreung cheewit
Because you’re the other half of my life
ฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหา
Chun chai welah tung cheewit peua dtahm hah
I’ve spent my whole life looking for you
และรอคอยเธอมาแสนนาน
Lae ror koy tur mah saen nahn
And I’ve waited for you for so long
และสุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่าง
Lae soot tai gor jur wah tur keu took yahng
And in the end, I found that you’re everything
ที่เติมเต็มหัวใจ
Tee dterm dtem hua jai
That fills my heart
จากนี้ทุกลมหายใจฉันคือเธอ
Jahk nee took lom hai jai chun keu tur
From now on, my every breath is you

หากว่าเธอนั้นคือความรัก
Hahk wah tur nun keu kwahm ruk
If you’re love
ก็เป็นรักที่ดีจนไม่มีคำบรรยาย
Gor pen ruk tee dee jon mai mee kum bunyai
Then you’re a love so good, you’re beyond description
ฉันโชคดีเหลือเกินที่มีเธอเดินข้างกาย
Chun chohk dee leua gern tee mee tur dern kahng gai
I’m so lucky to have you walking at my side
ชีวิตนั้นได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย
Cheewit nun dai dterm dtem sing tee kaht hai
My life has filled the things it was missing

(*,*)

จากนี้ทุกลมหายใจ…ฉันคือเธอ…
Jahk nee took lom hai jai…chun keu tur…
From now on, my every breath…is you…

Title: First Kiss
Artist: VieTrio ft. Pete the Star
Album: [Single]
Year: 2010

(*) You’re my first kiss
You’re my first kiss
ที่ทำใจฉันสั่น จูบนั้นฉันจำมาจนวันนี้
Tee tum jai chun sun joob nun chun jum
That makes my heart pound, I remember that kiss to this day
กลับมาจูบฉันซักที
Glup mah joob chun suk tee
Come back and kiss me again
Oh baby, kiss me one more time
Oh baby, kiss me one more time
Don’t you remember?
Don’t you remember?

ยังจำเรื่องเก่าได้ขึ้นใจ
Yung jum reuang gao dai keun jai
I can still remember the old stories in my heart
เธอทำอะไรกับฉันไว้จำได้รึเปล่า
Tur tum arai gup chun wai jum dai reu plao
Can you remember everything we did together?
ฉันจำได้ดี
Chun jum dai dee
I can remember well
เหมือนกับพึ่งเกิดเมื่อวานนี้
Meuan gup peung gerd meua wahn nee
Like it just happened yesterday
ทั้งที่เรื่องราวผ่านมาหลายปี
Tung tee reuang rao pahn mah lai pee
Though many years have passed since
ฉันคนนี้ก็ยังฝังใจ ลืมมันไม่ได้เลย
Chun kon nee gor yung fung jai leum mun mai dai loey
It’s still buried in my heart, I can’t forget
เธอคงถามตัวเองว่าเรื่องอะไร
Tur kong tahm dtua eng wah reuang arai
You’re probably asking yourself what memory?
ทำให้ฉันคนนี้ต้องติดใจเธอ
Tum hai chun kon nee dtaung dtit jai tur
You make me desire you

(*)

นี่คือเรื่องราวที่ฉันฝังใจ
Nee keu reuang rao tee chun fung jai
This is the memory that I have imprinted in my heart
เลยอยากถามเธอจำได้ไหม
Loey yahk tahm tur jum dai mai
So I want to ask you, can you remember?
จูบแรกของเรา ที่เธอนั้นให้ฉัน
Joob raek kaung rao tee tur nun hai chun
Our first kiss that you gave me
จึงอยากถามเธอว่าเพราะอะไร
Jeung yahk tahm tur wah pror arai
I want to ask you, why?
เธอจึงเลือกที่จะจูบฉัน
Tur jeung leuak tee ja joob chun
Did you choose to kiss me?

(*,*,*)

You’re my first kiss
You’re my first kiss
Don’t you remember?