Peak Peemapol

All posts tagged Peak Peemapol

Title: ไม่เหมือนใคร / Mai Meuan Krai (Unlike Anyone Else)
Artist: Peak Peemapol (พีค ภีมพล) and Zee Pruk (ซี พฤกษ์)
Album: OST You Never Eat Alone
Year: 2021

บังเอิญ คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
Bung ern kong mai chai reuang bung ern
Coincidence, it wasn’t a coincidence
การที่ฉันและเธอได้เจอะเจอจากผู้คนตั้งมากมาย.. ร้อยพัน
Gahn tee chun lae tur dai jur jur jahk poo kon dtung mahk mai roy pun
That you and I met out of so many hundreds of thousands of people
และจากวันนั้นฉันไม่เคยเหมือนเดิม
Lae jahk wun nun chun mai koey meuan derm
And since that day, I’ve never been the same

ลืมเลย ชีวิตที่ไม่มีเธอ
Leum loey cheewit tee mai mee tur
I’ve forgotten my life without you
เธอได้เข้ามาเติมเต็มเรื่องราวให้มีความหมาย
Tur dai kao mah dterm dtem reuang rao hai mee kwahm mai
You came and filled me with meaningful memories
ลงตัวไปทุกอย่าง พอดีกันเป๊ะเลย
Long dtua bpai took yahng por dee gun bpae loey
Everything is complete, it’s just perfect

ห้องเดิมที่ดูช่างว่างเปล่า ทางเดิมที่เดินทุกวัน
Haung derm tee doo chahng wahng bplao tahng derm tee dern took wun
My room that seemed so empty, the same path that I walked every day
แค่เพียงวันนี้ที่มีเธอเดินไปกับฉัน ก็ดียิ่งกว่าวันไหนๆ
Kae piang wun nee tee mee tur dern bpai gup chun gor dee ying gwah wun nai nai
Just having you walking with me today, it’s better than ever

(*) ก็แบบว่ามีเธอต้องมีฉัน โลกสร้างเรามาคู่กัน
Gor baep wah mee tur dtaung mee chun lohk sawahng rao mah koo gun
It’s like if there’s you, there must be me, the world made us to be a pair
ให้เดินสวนกันวนเวียนมาเพื่อพบเจอ ดึงดูดกันเสมอ
Hai dern suan gun won wian mah peua pob jur deung doot gun samur
It made us walk in circles towards each other so we met, always attracting us together
เป็นคู่ที่ไม่เหมือนใครๆ
Bpen koo tee mai meuan krai krai
We’re a couple who’s unlike anyone else
นับตั้งแต่เจอเธอเมื่อวันนั้น
Nup dtung dtae jur tur meua wun nun
Since I met you that day
ไม่ว่าจะมองขวา ไม่ว่าจะมองซ้าย
Mai wah ja maung kwah mai wah ja maung sai
No matter if I look to the right, no matter if I look to the left
ก็มีแค่เราที่เข้าใจ ถึงแม้ว่ามันไม่เหมือนใคร แค่เรารู้ใจกันก็พอ
Gor mee kae rao tee kao jai teung mae wah mun mai meuan krai kae rao roo jai gun gor por
Only we understand, even though we’re unlike anyone else, it’s enough that just we understand each other

ดีเลย ฉันว่าเราหน่ะคู่เลย
Dee loey chun wah rao na koo loey
It’s nice, I think we’re a couple
เหมือนว่าเราเป็นคู่ที่โลกเหวี่ยงให้มาเจอกัน
Meuan wah rao bpen koo tee lohk wiang hai mah jur gun
It’s like we’re a couple that the world tossed together
แต่มหัศจรรย์ที่สุด
Dtae mahutsajun tee soot
It’s just an absolute miracle
ขอบคุณที่พบเธอ
Kaup koon tee pob tur
I’m thankful that I met you

ที่เดิมที่ดูช่างว่างเปล่า ที่นั่งกินข้าวทุกวัน
Tee derm tee doo chahng wahng bplao tee nung gin kao took wun
The same places that seemed so empty, the place where I ate every day
แค่เพียงวันนี้ที่เธอนั่งกินอยู่กับฉัน ก็ดียิ่งกว่าวันไหนๆ
Kae piang wun nee tee tur nung gin yoo gup chun gor dee ying gwah wun nai nai
Just having you sit and eat with me today, it’s better than ever

(*,*)

   

เนื้อร้อง : เทียณศิลป์ ปราถนาธรรมกุล
ทำนอง : ปนัสฐ์ นาครำไพ
เรียบเรียง : ณปภัช กาญจนรัตน์

Title: คนเดียวไม่ได้ / Kon Diao Mai Dai (Can’t Be Alone)
Artist: Peak Peemapol (พีค ภีมพล), Zee Pruk (ซี พฤกษ์), Seua Kritnaphong (เสือ กฤษณะพงศ์), and Markpoom Nottapon (มาร์คพูม ณฐพนธ์)
Album: OST You Never Eat Alone
Year: 2020

เคยอยู่คนเดียว กินข้าวคนเดียว เดินเล่นคนเดียว
Koey yoo kon diao gin kao kon diao dern len kon diao
I used to live alone, eat alone, go for a walk alone
ไม่เคยเหงาสักเท่าไร่ ยิ้มให้กับรอบกาย ชิวิตก็สบาย
Mai koey ngao suk tao rai yim hai gup raup gai cheewit gor sabai
I was never lonely, smiling at everything around me, life was fine
แต่พอได้เจอเธอ ได้กินข้าวด้วยกัน
Dtae por dai jur tur dai gin kao duay gun
But as soon as I met you and we ate together
เหมือนแต่งเติมฝัน ให้เข้าใจได้มากมาย พูดคุยเรื่องราวหลากหลาย
Meuan dtaeng dterm fun hai kao jai dai mahk mai poot kooey reuang rao lahk lai
It was like my dreams had been transformed, it made me understand so much, we talked about so many things

ส้มตำหรือพิซซ่า แค่มีเธอเท่านั้น
Som dtum reu pizza kae mee tur tao nun
Somtam or pizza, I just have you
คงจะดีถ้ามีเธอกันฉัน อะไรก็ได้ ก็ขอแค่มีเธอ
Kong ja dee tah mee tur gup chun arai gor dai gor kor kae mee tur
It would be nice if you were with me, anything is fine, I just want to have you

(*) เพราะฉันทนไม่ได้หรอก ถ้าต้องนั่งคนเดียวทุกๆวัน
Pror chun ton mai dai rauk tah dtaung nung kon diao took took wun
Because I can’t stand it if I must sit alone every day
ขอได้ไหม ช่วยมาเถอะ อยากให้เราได้อยู่ด้วยกัน(เพราะฉันอยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆ)
Kor dai mai chuay mah tur yahk hai rao dai yoo duay gun (pror chun yoo kon diao mai dai jing jing)
Could you? Please come, I want us to be together (because I really can’t be alone)

ไม่เคยคาดคิด ว่าการอยู่คนเดียว มันจะทำให้
Mai koey kaht kit wah gahn yoo kon diao mun ja tum hai
I never imagined that being alone would make
หัวใจฉันนั้นแห้งเหี่ยว ยิ่งมองดูผู้คน ยิ่งเหงาขึ้นทุกที
Hua jai chun nun haeng hiao ying maung doo poo kon ying ngao keun took tee
My heart wither, the more I look at other people, the lonelier I get

ผัดไทหรือต้มยำ เปรี้ยวแซ่บเผ็ดเค็มหวาน
Put tai reu dtom yum bpriao saep pet kem wahn
Padthai or tomyam, sour, spicy, salty, or sweet
ชาบูกินด้วยกัน อะไรก็ได้ ก็ขอแค่มีเธอ
Chaboo gin duay gun arai gor dai gor kor kae mee tur
Eating shabu shabu together, anything is fine, I just want to have you

(*,*)

   

Produced : อัครชนช์ ราชปันดิ
Lyrics : เรวัต ก่อรัตนคุณ
Addition Words : อัครชนช์ ราชปันดิ
Music by อัครชนช์ ราชปันดิ
Arranged by เผ่าทอง สายเชื้อ
Mixed & Mastered by พิสิษฐ์ จินตวรรณ

Title: ไม่อยากมีความรัก / Mai Yahk Mee Kwahm Ruk (I Don’t Want to Be in Love)
Artist: Music Camp Project (Boom Krittapak and Peak Peemapol – พีค ภีมพล,บูม กฤตภัค)
Album: OST Make It Right season 2
Year: 2017

ไม่อยากมีความรักมันทำให้ใจวุ่นวาย
Mai yahk mee kwahm ruk mun tum hai jai woon wai
I don’t want to be in love, it bothers my heart
กินนอนไม่ได้มันทำให้ฉันนอนไม่พอ
Gin naun mai dai mun tum hai chun naun mai por
I can’t eat or sleep, I don’t get enough sleep
มันเอาแต่รอเเต่รออยากเจอ
Mun ao dtae ror dtae ror yahk jur
I only wait, only wait, I want to see you
มันเพ้อต้องนอนละเมอขนาดไหน
Mun pur dtaung naun lamur kanaht nai
I’m going crazy, how much must I dream?

(*) ตอนอยู่คนเดียวนั้นมันไม่มี
Dtaun yoo kon diao nun mun mai mee
When I’m alone, I don’t have
ไม่มีเรื่องให้วุ่นวาย
Mai mee reuang hai woonw ai
Don’t have any matters bothering me
ไม่คิดไม่กลัวอะไรเรื่องแบบนี้
Mai kit mai glua arai reuang baep nee
I’m not thinking, not scared of anything like this
เพราะฉันนั้นพลาดเลยเจอกับตัว
Pror chun nun plaht loey jur gup dtua
Because I messed up and met it face to face
มันเหมือนยิ่งกลัวอะไรมันก็ยิ่งเจอ
Mun meuan ying glua arai mun gor ying jur
It’s like the more scared of something I am, the more I face it

(**) ถ้าหากมีความรักเเล้วมันยากขนาดนี้
Tah hahk mee kwahm ruk laeo mun yahk kanaht nee
If being in love is this hard
ก็อยากจะขอเจอคนดีดีก็คือเธอ
Gor yahk ja kor jur kon dee dee gor keu tur
I want to meet someone wonderful; that’s you
ถ้ามีความรักเเล้วมันวุ่นวายสุดท้าย
Tah mee kwahm ruk laeo mun woon wai soot tai
If being in love is chaotic, in the end
ยอมทำก็ได้ถ้าเป็นเธอ จะขอยอมเธอแค่ผู้เดียว
Yaum tum gor dai tah bpen tur ja kor yaum tur kae poo diao
I’d be willing to do it if it’s you, I’d give in only to you

มันเกลียดความคิดถึงเวลาที่ไม่พบเธอ
Mun gliet kwahm kit teung welah tee mai pob tur
I hate my longing for you when I don’t see you
เวลาไม่เจอมันให้ฉันยิ่งเหงาใจ
Welah mai jur mun hai chun ying ngao jai
When I don’t see you, the more in makes me lonely
มันเกลียดความหวั่นไหว
Mun gliet kwahm wun wai
I hate the nervousness
เวลาที่มีใครเข้าใกล้ตัวเธอทีไรมันจะบ้าตาย
Welah tee mee krai kao glai dtua tur tee rai mun ja bah dtai
Whenever anyone comes near you, I go absolutely crazy

(*,**,*,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

Title: ขอใครสักคน / Kor Krai Suk Kon (I Want Someone)
Artist: Peak Peemapol (พีค ภีมพล)
Album: OST Make It Right Season 2
Year: 2017

ยังคงเดินทางต่อไป ถึงแม้เส้นทางแสนไกล ยังคงรอคอยจากความรัก
Yung kong dern tahng dtor bpai teung mae sen tahng saen glai yung kong ror koy jahk kwahm ruk
I still continue on, even though the road is long, I’m still waiting for love
ถึงแม้ว่ายากสักเท่าไร แต่ฉันไม่ถอดใจ ยังคิดยังคอย ยังมีหวัง
Teung mae wah yahk suk tao rai dtae chun mai taut jai yung kit yung koy yung mee wung
No matter how hard it is, I won’t be discouraged, I still think, still wait, still hope

(*) ถ้าหากบางครั้งมีเหตุการณ์ให้เจ็บ ไม่เก็บไปฝังใจจดจำเรื่องราว ยังเฝ้าคอยเจอใครสักคนหนึ่ง
Tah hahk bahng krung mee het gahn hai jep mai gep bpai fung jai jot jum reuang rao yung fao koy jur krai suk kon neung
If sometimes there’s a situation that hurts me, I won’t keep it buried in my heart, remembering it, I’m still waiting to find that someone

(**) ที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิต ให้เจอแต่คำว่าโชคดี ให้เจอแต่คำว่าหวังดี เจอคนที่รักจริง
Tee ja mah bplian bplaeng cheewit hai jur dtae kum wah chohk dee hai jur dtae kumw ah wung dee jur kon tee ruk jing
Who will come change my life and make me find only good luck, make me find only well wishes, find the person who really loves me
เปลี่ยนแปลงความรัก ที่มันได้เคยมืดมน ให้ฉันได้เจอใครสักคนที่มีรักจริง ยังรอยังมีหวัง
Bplian bplaeng kwahm ruk tee mun dai koey meut mon hai chund ai jur krai suk kont ee mee ruk jing yung ror yung mee wung
Change the love that was once dark, let me be able to find someone who has true love, I’m still waiting, still hoping

มันคงต้องมีสักวัน มันคงต้องมีสักที ที่จะได้เจอคนที่ใจนั้นใฝ่ฝัน
Mun kong dtaung mee suk wun mun kong dtaung mee suk tee tee ja dai jur kon tee jai nun fai fun
There must be some day, there must be some time that I’ll be able to find the person whom my heart dreams of

(*,**,*,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

   

What do you know, another Grammy OST with lyrics about wanting someone to change their life. Being a lyricist for Grammy series must be the easiest job in the world~

คนเดียวไม่ได้ / Kon Diao Mai Dai (Can’t Be Alone) [With Zee Pruk, Seua Kritnaphong, and Markpoom Nottapon]
ไม่เหมือนใคร / Mai Meuan Krai (Unlike Anyone Else) [with Zee Pruk]
ไม่อยากมีความรัก / Mai Yahk Mee Kwahm Ruk (I Don’t Want to Be in Love) [With Boom Krittapak]

   
All songs tagged Peak Peemapol