Pause

All posts tagged Pause

Title: หวาน หวาน / Wahn Wahn (Sweet)
Artist: Pause ft. FitMitDarm (ฟิตมิตรด้าม)
Album: Dejavu
Year: 2020

ดึกแล้วคืนนี้ฉันออกมายืนมองท้องฟ้าสีชมพู
Deuk laeo keun nee chun auk mah yeun maung taung fah see chompoo
It’s late, tonight I come out and stand looking at the pink sky
ฉันเห็นหน้าเธอกับแก้มของนวลน้อง
Chun hen nah tur gup gaem kaung nuan naung
I see your face and your rosy cheeks
เมื่อเธอได้ยินเสียงเพลง เธอโยกย้ายส่ายหัว ไปตามจังหวะนั้น
Meua tur dai yin siang pleng tur yohk yai sai hua bpai dtahm jungwa nun
When you hear the music, you bob your head to the beat

(*) โลกของเธออยู่ทางโน้น โลกของฉันอยู่ทางนี้
Lohk kaung tur yoo tahng nohn lohk kaung chun yoo tahng nee
Your world is over there, my world is over here
แล้วโลกของเรา ก็อยู่ตรงกลางระหว่างหัวใจ
Laeo lohk kaung rao gor yoo dtrong glahng rawahng hua jai
Our world is right in the middle between our hearts

(**) ฝันหวาน บอกเธอ บอกเธอ ให้ฟัง ว่าฉันจะทำอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นให้กับเธอ
Fun wahn bauk tur bauk tur hai fung wah chun ja tum yahng nohn yahng nee yahng nun hai gup tur
Sweet dreams, I’m telling you, I’m telling you that I’ll do this and that and everything for you
สีสันที่เธอแต่งเติมให้กัน เมื่อเธอและฉัน มาเติมชีวิตชีวาให้แก่กัน
See sun tee tur dtaeng dterm hai gun meua tur lae chun mah dterm cheewit cheewah hai gae gun
The colors you add to my life when you and I add life to each other
เพราะรักจากใจที่มีให้เธอ หมดทั้งหัวใจของฉันที่มอบให้เธอไปหมดเลย
Pror ruk jahk jai tee mee hai tur mot tung hua jai kaung chun tee maup hai tur bpai mot loey
Because the love from my heart that I have for you, all my heart that I’ve given completely to you
รู้ไหมอยากจะฟังอยากได้ยินจากเธอ
Roo mai yahk ja fung yahk dai yin jahk tur
Do you know I want to listen, I want to hear from you?
ว่าเธอก็รักฉัน ว่าเธอก็รักฉัน ว่าเธอก็รักฉัน เหมือนกับที่ฉันนั้นรักเธอ
Wah tur gor ruk chun wah tur gor ruk chun wah tur gor ruk chun meuan gup tee chun nun ruk tur
That you love me, that you love me, that you love me like I love you

แสงของดวงดาว ที่ส่องประกายระยับวับวาว
Saeng kaung duang dao tee saung bpragai rayup wup wao
The starlight that twinkles and sparkles
เหมือนฉันได้เห็นรอยยิ้มของเธอ กับฟันที่ขาวจั๊วะ
Meuan chun dai hen roy yim kaung tur gup fun tee kao juh wa
Is like I’ve seen your smile and your white teeth
เจ้าตุ๊กตา ที่เธอสวมกอด มันช่างแสนอบอุ่นเหลือเกิน
Jao dtookadtah tee tur suam gaut mun chahng saen op oon leua gern
The doll you hug is so warm

(*,**)

ปะติโถปะติเถทำไมบุพเพต้องมาพรากน้องยองใย
Bpadtitoh bpadtitoh tummai booppay dtaung mah prahk naung yaung yai
Alas, why did we have to be separated?
ถึงผมจะกะล่อนแถจนประแจหล่นแต่ผมไม่มองใคร
Teung pom ja galaun tae jon bprajae lon dtae pom mai maung krai
Even though I’m pretty slippery, I don’t look at anyone else
ส่งจูบใส่กำมือแล้วขว้างผ่านหน้าจอไป
Song joop sai gum meu laeo kwahng pahn nah jor bpai
I blow a kiss into my hand and throw it through the screen
คิดถึงเธอเหลือเกินแม้บางครั้งเธอจะทำตัวเหมือนลำยองไง
Kit teung tur leua gern mae bahng krung tur ja tum dtua meuan lum yaung ngai
I miss you so much, even though sometimes you act like Lamyong
เธอไม่อยู่ก็ได้แต่บ่นเผลอนั่งมองดาว
Tur mai yoo gor dai dtae bon plur nung maung dao
You’re not here, I can only complain, absently looking at the stars
แค่เธอแชทมาใจก็สั่นเหมือนเล่นกลองยาว
Kae tur chat mah jai gor sun meuan len glaung yao
Just chatting with you makes my heart pound like I’m play a drum
เข้าเฟซเธอดูสตอรี่ เธอขโมยรักชิ่งข้ามทวีป
Kao face tur doo story tur kamoy ruk cheung kahm taweep
Going on your Facebook and reading your story, you’ve stolen my love and ran away across the continent
เหมือนถูกปล้นและก็โดนขูดรีดเพราะใจผมอยู่นู่นแต่ตัวดันอยู่นี่
Meuan took bplon lae dohn koot reet pror jai pom yoo noon dtae dtua dun yoo nee
It’s like I’ve been robbed and exploited, because my heart is there, but my body is left here

(**)

   

Executive Supervisor วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : PAUSE
เนื้อร้อง : ประภาพ ตันเจริญ,พลกฤษณ์ วิริยานุภาพ
ทำนอง : ประภาพ ตันเจริญ,พลกฤษณ์ วิริยานุภาพ
เรียบเรียง : PAUSE
Mastering Engineer : วารุศ รินทรานุกูล

   

I REALLY miss the days when EVERY song in EVERY genre didn’t have to have a rap verse. This song is so cute otherwise

Title: โลกที่เป็นหนึ่ง / Lohk Tee Bpen Neung (One World)
Artist: Pause
Album:
Year:

เมื่อเรา…รักกัน ต่อเติมความสัมพันธ์
Meua rao ruk gun dtor dterm kwahm sumpun
When we were in love, diving deeper into our relationship
ให้คืนวันไม่เดียวดาย เมื่อมีรัก
Hai keun wun mai diao dai meua mee ruk
It made the days and nights not so lonely, when we had love
ก็รัก..รักกัน เมื่อมีเธอข้างกาย
Gor ruk ruk gun meua mee tur kahng gai
Love, we were in love, when I had you by my side
ทุกข์ร้อนใดมากมาย ไม่หวั่นกลัว
Took raun dai mahk mai mai wun glua
I wasn’t afraid of any suffering

(*) เมื่อความหวาน………ไม่มีได้นาน
Meua kwahm wahn mai mee dai nahn
When sweetness didn’t last
หมดความรัก ก็คงต้องไป
Mot kwahm ruk gor kong dtaung bpai
We ran out of love, we had to go

เดินแยกทาง
Dern yaek tahng
Splitting up

(**) เก็บรัก……. ปกคลุมหัวใจ
Gep ruk bpok kloom hua jai
I keep love covering my heart
ในทางที่ต่างไป
Nai tahng tee dtahng bpai
On a road that we both travel

ภายใต้ดวงอาทิตย์เดิม
Pai dtai duang ahtit dterm
Under the same sun

ต่อเติมค่ำคืนด้วยแสงจันทร์
Dtor dterm kum keun duay saeng jun
Adding to the night with moonlight

(***) เบื้องบน ยังเป็นผืนฟ้าเดียวกัน
Beuang bon yung bpen peun fah diao gun
Above us, it’s still the same sky

และเธอไม่ได้โดดเดี่ยว บนโลกไม่ได้ว่างเปล่า
Lae tur mai dai doht diao bon lohk mai dai wahng bplao
And you’re not alone in a world that’s not empty
ยังมีคนมากมายต่างไป .. พร้อมกับเรา
Yung mee kon mahk mai dtahng bpai praum gup rao
There’s still many different people with us

ในชีวิต… หากมีทุกข์ร้อนใจ
Nai cheewit hahk mee took raun jai
In life, if there’s suffering

ไม่มีใครรับฟังฉันอยากรู้
Mai mee krai rup fung chun yahk roo
No one listens, I want to know

อ้อมกอดนั้น…… แสนดี วันนี้ก็ยังดี
Aum gaut nun saen dee wun nee gor yung dee
That embrace was wonderful, it’s still good today

ยังอบอุ่นทุกนาทีที่ได้คิดถึง
Yung op oon took nahtee tee dai kit teung
I’m still warm every time I think about you

(*,**)

ดวงดาวที่ลอยเกลื่อนฟ้า
Duang dao tee loy gleuan fah
The stars floating in the sky
ฤดูกาลก็ไม่หยุดหมุน
Reudoogahn gor mai yoot moon
Time doesn’t stop turning
ลม….. ฝนบนฟ้า.. ยังพัดไป
Lom fon bon fah yung put bpai
The wind and rain in the sky still blow

(**,***)

Title: หน้าที่ของความรัก / Nahtee Kaung Kwahm Ruk (The Duty of Love)
English Title: “Mission”
Artist: Pause
Album: Dejavu
Year: 2019

คำถามที่เธอต้องการคำตอบ ซึ่งฉันก็ยังไม่เคยตอบไป
Kum tahm tee tur dtaung gahn kum dtaup seung chun gor yung mai koey dtaup bpai
Your questions that need answers which I still haven’t given
ที่ถามว่ารักเรา จะไปได้ไกลไหม และฉันยังมั่นคงหรือเปล่า
Tee tahm wah ruk rao ja bpai dai glai mai lae chun yung mun kong reu bplao
You asked if our love would be long-lasting and if I was still sure about it

ก็อยากให้เธอรู้ ในแต่ละวันที่ฉันได้เจอเรื่องราว
Gor yahk hai tur roo nai dtae la wun tee chun dai jur reuang rao
I want you to know that each day I face
ไม่มีสิ่งไหน ที่ทำให้ใจฉันบางเบา หวั่นไหวไปกับคนใด
Mai mee sing nai tee tum hai jai chun bahng bao wun wai bpai gup kon dai
There’s nothing that weakens my heart, and I’ve never been shaken by anyone

(*) แต่ไม่มีใครรู้ ว่าคนอย่างฉันมีอีกกี่ลมหายใจ
Dtae mai mee krai roo wah kon yahng chun mee eek gee lom hai jai
But no one knows how many more breaths a guy like me will take
และไม่มีใครรู้ ว่าวันพรุ่งนี้ จะเป็นเช่นไร
Lae mai mee krai roo wah wun proong nee ja bpen chen rai
And no one knows what tomorrow will be like

(**) ได้โปรดให้ความรัก ได้ทำหน้าที่ของมันต่อไป
Dai bproht hai kwahm ruk dai tum nahtee kaung mun dtor bpai
Please let love keep doing its duty
ให้มันค่อย ๆ ช่วยเธอตอบ คำถามในหัวใจ ที่เธอยังสงสัย
Hai mun koy koy chuay tur dtaup kum tahm nai hua jai tee tur yung song sai
Let it gradually help you answer the questions in your heart that you still wonder about
และปล่อยให้ตัวฉัน ได้ทำหน้าที่ทุกวันต่อไป
Lae bploy hai dtua chun dai tum nahtee took wun dtor bpai
And let me keep doing my duties every day
อาจไม่ค่อยได้ยินฉันพูดบอกรักสักเท่าไหร่
Aht mai koy dai yin chun poot bauk ruk suk tao rai
You might not really hear me say how much I love you
แต่อยากให้รู้ไว้ ว่าใจฉันเป็นของเธอ
Dtae yahk hai roo wai wah jai chun bpen kaung tur
But I want you to know that my heart belongs to you

หากกาลเวลาไม่มีคำตอบ ให้การกระทำฉันช่วยตอบไป
Hahk gahn welah mai mee kum dtaup hai gahn gratum chun duay dtaup bpai
If time doesn’t have an answer, let my actions help answer
และเธอจะรู้เองไม่ว่าในตอนไหน
Lae tur ja roo eng mai wah nai dtaun nai
And you’ll know that no matter when
จะใกล้ไกลฉันยังเหมือนเดิม
Ja glai glai chun yung meuan derm
Whether we’re near or far, I’m still the same

(*,**,**)

   

Executive Supervisor วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : นรเทพ มาแสง
เนื้อร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : นรเทพ มาแสง, นิรุจ เดชบุญ, พลกฤษณ์ วิริยานุภาพ, พลกฤษณ์ อินทรสมบัติ, ประภาพ ตันเจริญ
Mastering Engineer : วารุศ รินทรานุกูล

Title: ประโยคสุดท้าย / Bprayohk Soot Tai (The Final Sentence)
Artist: Pause
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่เคยเอ่ยถ้อยคำที่อ่อนหวาน
Mai koey oey toy kum tee aun wahn
I never said sweet things
รักกันมองตากันก็เหมือนจะเข้าใจ
Ruk gun maung dtah gun gor meuan ja kao jai
When we love each other, if we look in each other’s eyes, it’s like we understand
คิดว่าไม่จำเป็นสักเท่าไหร่
Kit wah mai jum bpen suk tao rai
I thought it wasn’t necessary
ถ้าหัวใจเราต่างก็รู้ดี
Tah hua jai rao dtahng gor roo dee
If our hearts both knew full well

ไม่ค่อยทำอะไรให้ซาบซึ้ง
Mai koy tum arai hai sahp seung
I didn’t really do anything touching
ทั้งที่แคร์แต่กับนึกถึงคนสุดท้าย
Tung tee care dtae gup neuk teung kon soot tai
Even though I only care about you and consider our relationship serious
คิดว่ามันก็คงไม่เป็นอะไร
Kit wah mun gor kong mai bpen arai
I thought it was okay
พรุ่งนี้มีโอกาสค่อยบอก
Proong nee mee ohgaht koy bauk
That tomorrow I’d have the chance to tell you

(*) จนวันนี้ที่หันไปแล้วไม่มีเธอข้างฉัน
Jon wun nee tee hunbpai laeo mai mee tur kahng chun
Until today, when I turned around and found I don’t have you by my side
เมื่อนึกแล้วมันก็เสียดายทุกที
Meua neuk laeo mun gor sia dai took tee
When I think about it, I regret it every time
ทำไมฉันไม่พูดอะไรตอนนั้นให้ดีกว่านี้
Tummai chun mai poot arai dtaun nun hai dee gwah nee
Why didn’t I say anything better back then?

(**) มันเลยติดอยู่ที่ประโยคสุดท้าย
Mun loey dtit yoo tee bprayohk soot tai
I’m stuck on the final sentence
ที่มันน่าจะเป็นคำว่าฉันรักเธอ
Tee mun nah ja bpen kum wah chun ruk tur
That should be “I love you”
เสียดายที่ไม่ทันได้บอก
Sia dai tee mai tun dai bauk
It’s a shame I didn’t tell you in time
ว่ารักเธอเสมอ เธอน่าจะได้รู้
Wah ruk tur samur tur nah ja dai roo
That I’ve always loved you, you should have known

ทั้งที่มีโอกาสตั้งมากมาย ชิดใกล้จนบางทีก็ลืมเสียอย่างนั้น
Tung tee mee ohgaht dtung mahk mai chit glai jon bahng tee gor leum sia yahng nun
Even though I had many chances, we were so close sometimes that I completely forgot
รักเอยความรู้สึกของเธอกับฉัน
Ruk oey kwahm roo seuk kaung tur gup chun
Oh love, our feelings
หวังว่าสักวันคงได้บอก
Wung wah suk wun kong dai bauk
I hope that some day I’ll be able to tell you

(*,**)

เสียดายที่ไม่ทันได้บอก ว่ารักเธอเสมอ
Sia dai tee mai tun dai bauk wah ruk tur samur
It’s a shame that I didn’t tell you in time that I’ve always loved you

(**)

   

Executive Supervisor วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : นรเทพ มาแสง
เนื้อร้อง : ตรัย ภูมิรัตน
ทำนอง : ตรัย ภูมิรัตน
เรียบเรียง : นรเทพ มาแสง, นิรุจ เดชบุญ, พลกฤษณ์ วิริยานุภาพ, พลกฤษณ์ อินทรสมบัติ
Mastering Engineer : วีรพัฒน์ บุปผาคำ

   

Wow, this song is so catchy and upbeat for how melancholy a song it is, with it’s regretful lyrics lamenting having taken love for granted and not taking care of one’s relationship. I’m interested to see what sort of music video it gets~

Title: คนที่เเสนธรรมดา / Kon Tee Saen Tummadah (An Extremely Average Person)
Artist: Pause ft. Na (นะ) Polycat
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันก็เป็นคนหนึ่งเหมือนใคร
Chun gor bpen kon neung meuan krai
I’m just one person who’s like everyone else
ไม่ได้ลงมาจากฟ้าหรือดาวดวงไหน
Mai dai long mah jahk fah reu dao duang nai
I didn’t come down from the sky or any stars
ไม่ได้วิเศษหรือมีมากมาย ให้เธอได้เท่านี้เพียงหัวใจ
Mai dai wiset reu mee mahk mai hai tur dai tao nee piang hua jai
I’m not special and don’t have much, all I have for you is this; my heart

(*) ใจของฉันมันรอให้เธอรับไป
Jai kaung chun mun ror hai tur rup bpai
My heart is waiting for you to accept it
ใจของฉันที่ข้างในมีเพียงคำว่ารักแค่เก็บไว้(ให้เธอได้ยินไหม)
Jai kaung chun tee kahng nai mee piang kum wah ruk kae gep wai (hai tur dai yin mai)
My heart that’s inside has only love that I’m just keeping (for you, can you hear me?)
และจะไม่คิดมีคนอื่น ไม่คิดมีใครอีก
Lae ja mai kit mee kon eun mai kit mee krai eek
And I won’t think of having anyone else, I won’t think of having another person

(**) โปรดให้ความรักจากคนที่แสนธรรมดา
Bproht hai wkahm ruk jahk kon tee saen tummadah
Please take the love from this extremely average person
คนนี้พาเธอลอยไปแสนไกล
Kon nee pah tur loy bpai saen glai
I’ll lead you to float off so far
ให้สุดขอบฟ้าที่ตรงดวงดาว ความหวานเธอเป็นคนเติมได้ไหม
Hai soot kaup fah tee dtrong duang dao kwahm wahn tur bpen kon dterm dai mai
To the ends of the sky in the stars, can you be the person to fill my heart with sweetness?
โปรดมอบความรัก ให้คนที่แสนธรรมดา
Bproht maup kwahm ruk hai kon tee saen tummadah
Please give love to this extremely average person
คนนี้ให้ฉันได้พอเข้าใจ
Kon nee hai chun dai por kao jai
Give me enough to understand
ว่าคนอย่างฉันพอจะมีความหมาย ด้วยรัก ด้วยใจ จากเธอ
Wah kon yahng chun por ja mee kwahm mai duay ruk duay jai jahk tur
That someone like me is worth enough with your love, with your heart

เพราะว่าที่ข้างในตรงกลางหัวใจ
Pror wah tee kahng nai dtrong glahng hua jai
Because inside, right in the middle of my heart
มันไม่มีเผื่อ มีเหลือให้ใครคนไหน
Mun mai mee peua mee leua hai krai kon nai
I don’t have anything left “just in case” for anyone else
ในยามที่แดดทอดลงพื้นทราย
Nai yahm tee daet taut long peun sai
When the sunlight shines down on the sand
สดใสไม่ต่างจากยิ้มของเธอ
Sot sai mai dtahng jahk yim kaung tur
The sparkle is no different from your smile

(*,**,*,**)

 &nsbp; 

Executive Supervisor วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer :นรเทพ มาแสง
เนื้อร้อง :ฟองเบียร์
ทำนอง :ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง :พลกฤษณ์ อินทรสมบัติ
Mastering Engineer : วีรพัฒน์ บุปผาคำ

   

Pause fits Polycat’s signature retro style very nicely!

Title: Pause
Artist: Karn Kasidej (กานต์ กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์)
Album: OST มิติรักผ่านเลนส์ ตอน รุ้งสีเทา / Midti Ruk Pahn Lense Dtaun Roong See Tao
Year: 2016

วันนี้ถ้าไม่ได้อยู่เคียงข้างกัน
Wun nee tah mai dai yoo kiang kahng gun
Today, if I wasn’t beside you
และตัวฉันยังต้องเดินต่อไป
Lae dtua chun yung dtaung dern dtor bpai
And I still had to move forward
ก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนดี
Mai roo ja dern bpai tahng nai dee
I wouldn’t know which road to take

ที่เคยจะรอให้ใครคนเดิมกลับมา
Tee koey ja ror hai krai kon derm glu mah
I once waiting for someone to come back
ก็รู้ว่าทุกๆ วินาทีนั้นมีค่า
Gor roo wah took took winahtee nun mee kah
I knew every second had value
และต่อให้ใครผ่านเข้ามา ตัวฉันจะไม่ยอมเปลี่ยนไป
Lae dtor hai krai pahn kah mah dtua chun ja mai yaum bplain bpai
And even though others would pass by, I’d refuse to change

(*) จะขอยืนอยู่ตรงนี้ไม่ว่าเธอจะอยู่ไหน
Ja kor yeun yoo dtrong nee mai wah tur ja yoo nai
I want to stand right here, no matter where you are
ความห่างไกลไม่ใช่ปัญหาของคนรักกัน
Kwahm hahng glai mai chai bpunhah kaung kon ruk gun
Distance isn’t a problem for people who love each other
แค่ได้มีเธอยืนอยู่ในรูปภาพเหล่านั้นข้างๆ ฉัน
Kae dai mee tur yeun yoo nai roop pahp lao nun kahng kahng chun
Just being able to have you standing in that picture next to me
แค่นั้นก็สุขเกินพอ
Kae nun gor sook gern por
Just that makes me more than happy enough

ความเป็นจริงไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว
Kwahm bpen jing mai me arai meuan derm eek dtor bpai laeo
In reality, nothing is the same anymore
แต่ฉัน จะขอ อยู่ตรงนี้
Dtae chun ja kor yoo dtrong nee
But I want to stay right here

(*)

Title: ฝันกลางวัน / Fun Glahng Wun (Daydreaming)
Artist: Pause (พอส)
Album: Mild
Year: 1999

ฝันกลางวัน ฝันถึงเธอ ไม่เจอเธอมานานได้เจอ เพียงในความฝัน
Fun glahng wun fun teung tur mai jur tur mah nahn dai jur piang nai kwahm fun
I’m daydreaming, dreaming about you, I haven’t seen you in so long, I can only see you in my dreams
ฉันมีใจ รักให้เธอ เฝ้าฝันและเพ้อถึงเธอ เรื่อยมา
Chun mee jai ruk hai tur fao fun lae pur teung tur reuay mah
I have feelings and love for you, I’ve continuously dreamed and fantasized about you

(*) บางทีไม่มีคำตอบ ไม่รู้จะรักเธอได้นานแค่ไหน
Bahng tee mai mee kum dtaup mai roo ja ruk tur dai nahn kae nai
Sometimes there’s no answer, I don’t know how long I can love you
ยังดีที่รู้สึกจากใจ ว่าวันไหนๆก็รักเธอ
Yung dee tee roo seuk jahk jai wah wun nai nai gor ruk tur
It’s still nice to feel from my heart that whatever the day, I love you

(**) ก็แค่อยากรู้ว่าเมื่อไหร่ เธอจะมีใจให้ฉัน
Gor kae yahk roo wah meua rai tur ja mee jai hai chun
I just want to know when you’ll have feelings for me
วันนั้นคงมีซักวัน ที่ไม่ต้องฝันอยู่(คนเดียว)
Wun nun kong mee suk wun tee mai dtaung fun you (kon diao)
That day will come eventually when I won’t have to dream about you (alone)

ฝันกี่ที ที่มีเธอ เลือนลางออกไปไม่เคยเลย ก็เธอไม่เคยรัก
Fun gee tee tee mee tur leuan lahng auk bpai mai koey loey gor tur mai koey ruk
However many times I dream that I have you, it never fades away, you never love me
ฉันมองเหม่อ เพ้อถึงเธอ ยังคงเฝ้าคอยแต่เธออยู่ แต่เธอไม่เคยรู้
Chun maung mur pur teung tur yung kong fao koy dtae tur yoo dtae tur mai koey roo
I’m absent-minded, fantasizing about you, I’m still waiting only for you, but you’ll never know

(*,**,**)

อยากรู้ว่าเมื่อไหร่ เธอจะมารักฉัน
Yahk roo wah meua rai tur ja mah ruk chun
I want to know when you’ll love me
ก็ได้แค่ฝัน ไม่มีซักวัน ฉันยังต้องฝันอยู่คนเดียว
Gor dai kae fun mai mee suk wun chun yung dtaung fun yoo kon diao
I can only dream, the day will never come, I still must dream alone
ฉันยังต้องฝันอยู่คนเดียว ฉันยังต้องฝันอยู่คนเดียว
Chun yung dtaung fun yoo kon diao chun yung dtaung fun yoo kon diao
I still must dream alone, I still must dream alone

Title: รักจริงจัง / Ruk Jing Jung (Sincere Love)
Artist: Pause
Album: [Single]
Year: 2017

การที่ผู้ชายคนหนึ่งคุกเข่าลงกับพื้น
Gahn tee poo chai kon neung kook kao long gup peun
When a guy gets down on his knee on the ground
ต่อหน้าใครใครที่ยืนอยู่เป็นร้อยพัน
Dtor nah krai krai tee yeun yoo bpen roy pun
In front of hundreds of thousands of people standing around
โดยที่เขาไม่สนสายตาเหล่านั้น แม้สักคู่เดียว
Doy tee kao mai son sai dtah lao nun mae suk koo diao
Without caring at all about a single pair of their eyes

การที่ผู้ชายคนหนึ่งเอ่ยวาจาออกมา
Gahn tee poo chai kon neung oey wah jah auk mah
When a man speaks out loud
ที่แปลว่าวันเวลาจากนี้ไปจนชั่วนิจนิรันดร์
Tee bplae wah wun welah jahk ne ebpai jon chua nit nirun
Means that from this moment for eternity
เขาจะใช้มันเพื่อเธอ
Kao ja chai mun peua tur
He’ll spend his life for you

(*) มันคือความหวานที่ล้นเอ่อ
Mun keu kwahm wahn tee lon ur
It’s sweetness that’s overflowing
ที่กลั้นออกมาให้เธอจากข้างใน
Tee glun auk mah hai tur jahk kahng nai
What I’ve held back is coming out for you from inside
มันคือความซื่อสัตย์ที่มีค่ากว่าสมบัติใด ในโลกนี้
Mun keu kwahm seu sut tee mee kah gwah sumbut dai nai lohk nee
It’s a faithfulness that’s worth more than any material object in this world

(**) เพียงแค่เธอรับมันไปทั้งหมดของหัวใจให้ฉันคนนี้
Piang kae tur rup mun bpai tung mot kaung hua jai hai chun kon nee
Just accept all of my heart for me
คงดีถ้าเธอจะตอบสักทีตอบมาด้วยคำคำเดียว I do..Yes, I do
Kong dee tah tur ja dtaup suk tee dtaup mah duay kum kum diao I do yes I do
It would be nice if you answered, answered with one thing; “I do, yes, I do”
เพียงแค่เธอรับมันไป ไปใส่ในดวงใจของเธอ
Piang kae tur rup mun bpai bpai sai nai duang jai kaung tur
Just accept it and put it in your heart
คงทำให้เราได้เจอกับรักจริงจังสักที
Kong tum hai rao dai jur gup ruk jing jung suk tee
It would make us finally find a sincere love

การที่ผู้ชายคนหนึ่งไม่ออกไปเที่ยวไหน
Gahn tee poo chai kon neung mai auk bpai tiao nai
When a guy doesn’t go out anywhere
ไม่ว่าจะเป็นใครใครโทรมาชักชวน
Mai wah ja bpen krai krai toh mah chuk chuan
No matter who calls and invites him
นั่นเพราะเค้าเห็นว่ามันไม่ควรที่จะห่างเธอสักนาที
Nun pror kao hen wah mun mai kuan tee ja hahng tur suk nahtee
That’s because he sees it as unsuitable to be separated from you for a minute

มันคือความหวานที่ล้นเอ่อ
Mun keu kwahm wahn tee lon ur
It’s sweetness that’s overflowing
ที่อยากแสดงให้เธอได้มั่นใจ
Tee yahk sadaeng hai tur dai mun jai
That I want to express to you to make you certain
ว่าคือความซื่อสัตย์ที่มีค่ากว่าสมบัติใดในโลกนี้
Wah keu kwahm seu sut tee mee kah gwah sumbut dai nai lohk nee
That it’s a faithfulness that’s worth more than any material object in this world

(**,*,**)

จะทำให้เธอได้เจอกับความรักจริงจัง..สักที
Ja tum hai tur dai jur gup kwahm ruk jing jung suk tee
I’ll make you finally find a sincere love

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : นรเทพ มาแสง
คำร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : พลกฤษณ์ อินทรสมบัติ
Mixed and Mastered : วีรพัฒน์ บุปผาคำ

Title: แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง / Kae Dai Bpen Kon Soot Tai Tee Tur Kit Teung (Just to Be the Last Person Whom You Think Of)
Artist: Pause
Album: [Single]
Year: 2016

ฉัน ฉันไม่กล้าจะฝันไปไกล
Chun chun mai glah ja fun bpai glai
I, I don’t dare to dream too big
ก็ที่ตรงนั้น เป็นที่ที่เรียกว่าหัวใจ
Gor tee dtrong nun bpen tee tee riak wah hua jai
Right there is what they call the heart

และคงมีบางคนเขายืนอยู่ อยู่ในนั้นในใจของเธอ
Lae kong mee bahng kon kao yeun yoo yoo nai nun nai jai kaung tur
And there’s probably someone standing right there, right there in your heart
และต่อให้ไม่มีใครนั้นยืนอยู่ ก็รู้ดี ว่าคงไม่ใช่ฉัน
Lae dtor hai mai mee krai nun yeun yoo gor roo dee wah kong mai chai chun
And even if there’s no one else standing there, I know full well that it’s probably not going to be me

(*) แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง
Kae dai bpen kon soot tai tee tur kit teung
Just to be the last person whom you think of
ได้เข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งฉันไม่ควรได้เข้าไป
Dai kao bpai yoo nai nun seung chun mai kuan dai kao bpai
To be there where I shouldn’t be
แค่เท่านี้ก็ดีพอกับใจของฉัน
Kae tao nee gor dee por gup jai kaung chun
Just this is good enough for my heart

(**) แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอมองเห็น
Kae dai bpen kon soot tai tee tur maung hen
Just to be the last person whom you look at
ได้อยู่ในสายตาที่เยือกเย็น
Dai yoo nai sai dtah tee yeuak yen
To be in your cool gaze
แค่เท่านี้ก็เป็นความสุขมากมายเกินกว่าฝัน
Kae tao nee gor bpen kwahm sook mahk mai gern gwah fun
Just this is more happiness than I dreamed of

รู้ รู้ว่าดาวช่างแสนไกล
Roo roo wah dao chahng saen glai
I know, I know the stars are so far away
และคนอย่างฉัน ฉันไม่กล้าจะบินขึ้นไป
Lae kon yahng chun chun mai glah ja bin keun bpai
And for someone like me, I don’t dare fly up there

(***) แต่คงมีบางคนเขายืนอยู่ อยู่บนนั้นบนดาวคู่เธอ
Dtae kong mee bahng kon kao yeun yoo yoo bon nun bon dao koo tur
But there’s probably someone standing there, right there up in your stars
และต่อให้ไม่มีใครเขา(ขึ้น)ไปสู่ ก็รู้ดี ว่ายังไม่ใช่ฉัน
Lae dtor hai mai mee krai kao keun bpai soo gor roo dee wah yung mai chai chun
And even if there’s no one else up there, I know full well it’s still not me

(*,**,***,*,**)

อยู่ตรงนี้ก็มีความสุขใต้ดวงดาวเหมือนกัน
Yoo dtrong nee gor mee kwahm sook dtai duang dao meuan gun
To be right here, I’m just happy being beneath the stars

   
เนื้อร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง พลกฤษณ์ อินทรสมบัติ
Producer นรเทพ มาแสง

   
It’s nice to see Pause continuing their activities again~ The new singer’s voice is really growing on me, and I like the bittersweet lyrics of being okay with unrequited love. The music video could have had more of a storyline to it rather than just shots of the band, but at the same time, that might have distracted from just being able to space out or close your eyes and sigh as you follow along with the music. This is another fine release for Pause.

Title: ยื้อ / Yeu (Hold Back)
Artist: Pause (พอส)
Album: Push (Me) Again
Year: 1996

ก็เพราะเวลาที่ผ่านมา เธอได้ทำให้ชีวิตฉันมีคุณค่า
Gor pror welah tee pahn mah tur dai tum haic heewit chun mee koon kah
Because in the time that has passed, you’ve made my life worth something
แต่เมื่อเวลาที่เปลี่ยนไป ใจของเธอก็เริ่มห่างออกไปช้า ๆ
Dtae meua welah tee bplian bpai jai kaung tur gor rerm hahng auk bpai chah chah
But as the time changed, your heart started to slowly distance itself

(*) อยากจะมีคำบางคำ จะบอกกับเธอไม่ให้จากไป
Yahk ja mee kum bahng kum ja bauk gup tur mai hai jahk bpai
I wish there were some words to tell you that would keep you from leaving
อยากบอกให้เธอได้รับรู้ว่าฉันนั้นรักเธอเท่าไหร่
Yahk bauk hai tur dai rup roo wah chun nun ruk tur tao rai
I want to tell you and make you realize how much I love you

(**) แต่เวลามันยังเดินไปสู่ความจริงที่ปวดใจ
Dtae welah mun yung dern bpai soo kwahm jing tee bpuat jai
But time still moves on towards a painful truth
อยากฉุดยั้งรั้งเอาไว้ ไม่อยากให้มันเดินไปจนนาทีสุดท้าย
Yahk choot yung rung ao wai mai yahk hai mun dern bpai jon nahtee soot tai
I want to hold you back and not let you walk away until the final moment

(***) ฉันก็รู้สักวันต้องจบลง และชีวิตก็คงกลับเป็นเหมือนเก่า
Chun gor roo suk wun dtaung jop long lae cheewit gor kon gglup bpen meuan gao
But I know that some day, this has to end, and life will go back to as it was

ยื้อฉันยื้อไม่ให้เธอจากไป จะฉุดรั้งเอาไว้ให้เธอไม่ไปจากเรา
Yeu chun yeu mai hai tur jahk bpai ja choot rungao wai hai tur mai bpai jahk rao
Hold back, I’ll hold you back and not let you go, I’ll hold you back and not let you leave us
ทุกครั้งที่ฉันจะตัดใจ ไปให้ห่าง ให้ชีวิตเธอได้เริ่มใหม่
Took krung tee chun dtut jai bpai hai hahng hai cheewit tur dai rerm mai
Every time I give up and let you go far away, let your life start over
ทุกครั้งฉันเองก็หนักใจ เมื่อตัวฉัน เมื่อใจฉัน ไม่ยอมรับ
Took krung chune ng gor nuk jai meua dtua chun meua jai chun mai yaum rup
And every time, I’m stressed when my body, when my heart, refuses to accept it

(*,**,***)

พยายามจะลืมเท่าไหร่
Payayahm ja leum tao rai
However much I try to forget
แต่ว่าใจมันยังไม่ยอมที่จะรับ
Dtae wah jai mun yung mai yaum tee ja rup
But my heart still refuses to accept it
ชีวิตของฉันมันหมดความหมาย
Cheewit kaung chun mun mot kwahm mai
My life is meaningless
จึงอยากขอให้เรา
Jeung yahk kor hai rao
So I want to ask for us

ขอร้องให้เราเริ่มใหม่อีกครั้ง
Kor raung hai rao rerm mai eek krung
I beg for us to start over again

(***)