Parata

All posts tagged Parata

Title: ไม่ใช่ไม่เป็นไร / Mai Chai Mai Bpen Rai (It Was Wrong, It’s Okay)
Artist: Parata
Album: [Single]
Year: 2018

จะเก็บความรักฉันไว้ หรือจะทิ้งขว้างไปก็แล้วแต่เธอ
Ja gep kwahm ruk chun wai reu ja ting kwahng bpai gor laeo dtae tur
It’s up to you if you want to keep my love or toss it aside
ยินดีที่ได้พบเจอ ที่เคยร่วมใช้หัวใจเดียวกัน
Yin dee tee dai pob jur tee koey ruam chai hua jai diao gun
It was nice meeting you and to have once shared my heart with you

(*) เรื่องราวที่ฝัน รอยจูบแห่งความรักในวันนั้น
Reuang rao tee fun roy joop haeng kwahm ruk nai wun nun
The stories that I dream of, the kisses of love in those days
ยังคงอยู่เสมอในใจฉัน ไม่เปลื่อนไป
Yung kong yoo samur nai jai chun mai bplian bpai
Are still in my heart, unchanging

(**) แม้รักเธอเท่าไหร่ก็คงได้แค่นั้น เมื่อคนที่ฝัน ของเธอ
Mae ruk tur tao rai gor kong dai kae nun meua kon tee fun kaung tur
No matter how much I love you, that’s all I get when the person of your dreams
ไม่ใช่ฉันคนนี้อีกต่อไป
Mai chai chun kon nee eek dtor bpai
Is no longer me
มันดีเท่าไหร่อย่างน้อยที่เธอเคยรักกัน
Mun dee tao rai yahng noy tee tur koey ruk gun
For what it’s worth, at least you once loved me
ไม่ใช่ฉัน วันนี้ก็ไม่เป็นไร
Mai chai chun wun nee gor mai bpen rai
It’s not me today, but that’s okay

มันเจ็บแต่ยอมเข้าใจ เมื่อมีความรักก็มีจากลา
Mun jep dtae yaum kao jai meua mee kwahm ruk gor mee jahk lah
It hurts, but I’m willing to understand, when there’s love, there’s a good-bye
ต้องฝืนยิ้มทั้งน้ำตา เมื่อเธอบอกมาว่าไม่คู่ควร
Dtaung feun yim tung num dtah meua tur bauk mah wah mai koo kuan
I had to force a smile through the tears when you told me we weren’t a good match

(*,**,**,**)

ไม่ใช่ฉันวันนี้ฉันยอมเข้าใจ
Mai chai chun wun nee chun yaum kao jai
It’s not me today, I’m willing to understand

   

Lyrics ► ดอกไม้ไฟ
Melody ► เฉลิมพล ตันติ์ทวิสุทธิ์
Arrange by ► PARATA
Produced by ► PARATA
Executive Produced by ► YA YA
Mixed & mastered by ► TATOON’STUDIO (TOON’S PARATA)
Recorded at ► TATOON’STUDIO

Title: เธอไม่ควร / Tur Mai Kuan (You Shouldn’t)
Artist: Parata
Album: [Single]
Year: 2017

เธอไม่ควรบอกว่าเธอยังรักฉัน เธอไม่ควรมองฉันด้วยตาที่เหลือเยื่อใย
Tur mai kuan bauk wah tur yung ruk chun tur mai kuan maung chun duay dtah tee leua yeua yai
You shouldn’t tell me that you still love me, you shouldn’t look at me with eyes that still have feelings left
เธอไม่ควรจับมือของฉันเอาไว้ เขาจะว่าไง ถ้าเห็นแบบนี้
Tur mai kuan jup meu kaung chun ao wai kao ja wah ngai tah hen baep nee
You shouldn’t hold my hand, what would he say if he saw this?

(*) ก็รู้เราเคยรักกันก็เข้าใจ แต่รู้ไหมอะไรที่สมควร
Gor roo rao koey ruk gun gor kao jai dtae roo mai arai tee somkuan
I know we were once in love, I understand, but do you know what’s appropriate?

(**) เธอควรปล่อยมือฉัน เธอควรรู้ใจเธออยู่ไหน
Tur kuan bploy meu chun tur kuan roo jai tur yoo nai
You should let go of my hand, you should know where your heart is
เธอควรทิ้งฉันเอาไว้ ไม่เป็นไร เข้าใจดี
Tur kuan ting chun ao wai mai bpen rai kao jai dee
You should leave me, it’s okay, I understand full well
เมื่อเราเลิกกันไปแล้ว เธอก็ควรลืมฉันคนนี้
Meua rao lerk gun bpai laeo tur gor kuan leum chun kon nee
When we’ve already broken up, you should forget about me
ขอบใจที่เธอยังหวังดี แต่ตอนนี้เป็นเพียงแค่คนเคยรักกัน
Kaup jai tee tur yung wung dee dtae dtaun nee bpen piang kae kon koey ruk gun
Thank you for still wishing me well, but right now, I’m just someone whom you were once in love with

เธอไม่ควรมาใกล้กันมากกว่านี้ มันคงไม่ดี ต่อเขาคนนั้น
Tur mai kuan mah glai gun mahk gwah nee mun kong mai dee dtor kao kon nun
You shouldn’t get any closer to me than this, it’s not good for him

(*,**)

หากจะตัดก็ควรให้ขาด จากฉันที่เป็นรักเก่า เมื่อใจของเธอเลือกเขา เราก็ควรจบกัน
Hahk ja dtut gor kuan hai kaht jahk chun tee bpen ruk gao meua jai kaung tur leuak kao rao gor kuan jop gun
If you’re going to give me up, you should separate yourself completely from me, your ex lover, when your heart has chosen him, we should end things

(**,**)

   

เนื้อร้อง : วีรยุทธ ชูลีกร
ทำนอง : วีรยุทธ ชูลีกร
เรียบเรียง : ณัฐภาสรณ์ จันทร์ส่อง

   

I actually like the sound of this song a lot, and the lyrics are unique. I like the pattern of “shouldn’t” and “should’s” when trying not to get involved with an ex again. I also think I say this every time Parata has a new release, but. I can’t tell who’s more attractive, the guitarist or the bassist. Can I have them both?

Title: จำเป็นต้องลืม / Jum Bpen Dtaung Leum (Must Forget)
Artist: Parata
Album: [Single]
Year: 2016

เธออยู่สูงแค่ไหน สูงเท่าไร
Tur yoo soong kae nai soong tao rai
However high you are, however high up
ฉันเข้าใจทุกทุกอย่าง
Chun kao jai took took yahng
I understand everything
เธอคือดาวบนฟ้า ที่ห่างไกล
Tur keu dao bon fah tee hahng glai
You are a distant star in the sky
ที่ฉันได้เพียงแค่มอง
Tee chun dai piang kae maung
That I can only look at

(*) เป็นคนธรรมดา ไปรักนางฟ้า ต้องช้ำต้องมีน้ำตา
Bpen kon tummadah bpai ruk nahng fah dtaung chum dtaung mee num dtah
I’m an average guy who fell in love with an angel, I must get hurt and cry
ห่างไกลสักเท่าไร ไม่เคยจำ ยังเผลอใจไปรักเธอ
Hahng glai sukt ao rai mai koey jum yung plur jai bpai ruk tur
I never remembered how far apart we are, I still carelessly fell in love with you

(**) ก็รู้ ว่าตัวฉันต้อยต่ำ ตะเกียกตะกายไขว่คว้า ก็มีแต่เจ็บช้ำ หัวใจ
Gor roo wah dtua chun dtoy dtum dtagiak dtagai kwai kwah gor mee dtae jep chum hua jai
I know that I’m inferior, attempting to reach you will give me only a broken heart

(***) จำเป็นต้องลืมความรัก ที่เหมือนดั่งเส้นขนาน
Jum bpen dtaung leum kwahm ruk tee meuang dung sen kanahn
I must forget the love that seems like it’s running on a parallel line
มีเพียงคำว่ารักเธอทั้งใจ คงไม่พอ
Mee piang kum wah ruk tur tung jai kong mai por
Just loving you with all my heart isn’t enough
เป็นแค่เพียงก้อนหินบนพื้นดินไร้ความหมาย
Bpen kae piang gaun hin bon peun din rai kwahm mai
I’m just a meaningless stone on the ground
หมดสิทธิ์คิดอะไร เจียมหัวใจ และท่องไว้ (ว่าเราไม่คู่ควร)
Mot sit kit arai jiam hua jai lae taung wai (wah rao mai koo kuan)
I used up my right to think anything, I’ll humble my heart and remember (that we aren’t suitable for each other)

(*,**,***)

มันก็ดีแค่ไหนที่ได้พบเธอ ได้เจอกับคนที่ฝันใฝ่
Mun gor dee kae nai tee dai pob tur dai jur gup kon tee fun fai
However nice it was to have met you, met the girl of my dreams
แต่เราต่างกันเกินไป เธอไม่ควรเอาชีวิตเธอมาฝากไว้
Dtae rao dtahng gun gern bpai tur mai kuan ao cheewit tur mah fahk wai
We’re just too different, you shouldn’t entrust your life
กับคนอย่างฉัน
Gup kon yahng chun
To a guy like me

(***)

   
คำร้อง : ดอกไม้ไฟ
ทำนอง : เฉลิมพล ตันติ์ทวิสุทธิ์
เรียบเรียง : ณัฐภาสรณ์ จันทร์ส่อง (TOON’S PARATA)

   
I’m not usually such a big fan of “I’m not good enough for you” songs, because I really think it’s up to the other person to decide what they want, but I like the sound of this release, and the melody is catchy. The music video is interesting too; I guess the girl’s mother tried to forbid her from seeing the guy, so the girl threw a fit and ran away, so the mother in turn called the cops and told them he had kidnapped her or something to that extent? How old is the girl, couldn’t she counter the police report and explain that her mother was being over-possessive? Or perhaps the reason why the guy wanted to give up on their love was because he didn’t want to drive the girl apart from her family. What do you think of this release?

Title: เกลียดความกลัว / Gliet Kwahm Glua (I Hate Fear)
Artist: Parata
Album: [Single]
Year: 2016

ทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้ ทำไมรู้สึกดีไม่พูดออกมา
Tummai perng mah bauk dtaun nee tummai roo seuk dee mai poot auk mah
Why did I just tell you now? Why didn’t I express my good feelings?
เธอถามฉันแล้วบอกกันว่ารอคำนั้นตลอดเวลา
Tur tahm chun laeo bauk gun wah ror kum nun dtalaut welah
You asked me and told me that you’ve been waiting for that word forever
แต่วันนี้รู้ไหมว่าคำว่ารักมันสายเกินไป
Dtae wun nee roo mai wah kum wah ruk mun sai gern bpai
But do you know that it’s too late for love today?

(*) เกลียดความกลัวที่ทำให้ตัวกับใจสวนทางกันไ­ปอย่างนี้
Gliet kwahm glua tee tum hai dtua gup jai suan tahng gun bpai yahng nee
I hate the fear that made my body and my heart fight each other like this
เก็บดอกไม้ดอกหนึ่งเตรียมไว้อย่างดี แต่ก็กลัวที่จะให้ไป
Gep dauk mai dauk neung dtriam wai yahng dee dtae gor glua tee ja hai bpai
For keeping a single flower ready, but being afraid to give it to you
เกลียดตัวเองไม่เคยกล้าพอ ได้เพียงแค่รอจนวันที่สาย
Gliet dtua eng mai koey glah por dai piang kae ror jon wun tee sai
I hate myself for never being brave enough and only waiting until it was too late
และรักนี้ก็จบเมื่อเธอไปคบกับใคร ได้แต่เสียใจที่หวาดกลัว
Lae ruk nee gor jop meua tur bpai kop gup krai dai dtae sia jai tee waht glua
And this love ended when you started dating someone else, I can only be sorry that I was afraid

บางคำพูดตอนที่มันสาย ตะโกนให้ดังแค่ไหนก็ไม่ได้ยิน
Bahng kum poot dtaun tee mun sai dtagohn hai dung kae nai gor mai dai yin
Some words are spoken when it’s too late, however loud you shout them, they’re unheard
เธอถามฉันแล้วบอกกันว่ารอคำนั้นตลอดเวลา
Tur tahm chun laeo bauk gun wah ror kum nun dtalaut welah
You asked me and told me that you’ve been waiting for that word forever
แต่วันนี้รู้ไหมว่าคำว่ารักมันสายเกินไป
Dtae wun nee roo mai wah kum wah ruk mun sai gern bpai
But today, do you know that it’s too late for love?ng>

(*)

มีแต่คำถามว่าทำไม ไม่บอกไปเร็วกว่านี้ กล้าในวันที่เกินจะแก้ไข
Mee dtae kum tahm wah tummai mai bauk bpai rew gwah nee glah nai wun tee gern ja gae kai
There’s only the question why; why didn’t I tell you sooner? Why was I brave when it was too late to fix things?

(*)

กลัวกลัวใจจนวันที่เสียเธอไป ไม่ถามก็เลยไม่รู้ ทั้งที่เธอก็รอคำนั้น
Glua glua jai jon wun tee sia tur bpai mai tahm gor loey mai roo tung tee tur gor ror kum nun
Afraid, I was afraid until I lost you, I didn’t ask, so I didn’t know, even though you were waiting for those words
กลัวกลัวใจจนวันที่สายเกินไป ต้องเห็นเธอรักกับใคร และสุดท้ายก็เหลือเพียงฉันที่เสียใจ
Glua glua jai jon wun tee sai gern bpai dtaung hen tur ruk gup krai lae soot tai gor leua piang chun tee sia jai
Afraid, I was afraid until it was too late, I must see you love someone else, and in the end, I’m the only one who’s left sad

   
คำร้อง / ทำนอง วีรยุทธ ชูลีกร
เรียบเรียง ณัฐภาสรณ์ จันทร์ส่อง (ตูน PARATA)
Producer วรพจน์ รัตนสัญญา

   
It’s the standard slower rock sound and lyrics about losing out on love that’s pretty cannon to the band’s style, but at least the lyrics are little nicer. Life’s too short, if you have feelings for someone, tell them, or it’s your own fault you’re miserable, and you should feel bad and hate yourself.

Hey, the band’s on Up^G label, though! Honestly, I thought that label branch folded after Sek Loso was ousted and So Cool left/broke up. Not even Funky Burger is on it anymore, I didn’t think it existed anymore haha. Who is still on Up^G these days?

Title: สายลมแห่งความรัก / Sai Lom Haeng Kwahm Ruk (The Wind of Love)
Artist: Parata (ภารต้า)
Album: สบายดีไหม / Sabai Dee Mai (How Are You?)
Year: 2013

เพียงสองเรา
Piang saung rao
Just the two of us
อยู่ห่างยังคิดถึงเธอ จนแทบไม่ไหว
Yoo hang yung kit teung tur jon taep mai wai
Being separated, I still miss you so much, I can’t take it
แหละวันนี้ที่เธอจะจากไป ด้วยเหตุผลที่เธอมี
Lae wun nee tee tur ja jahk bpai duay het pon tee tur mee
And today when you will leave with the reasons you have
ใครคนใหม่ที่เค้ารออยู่
Krai kon mai tee kao ror yoo
Your new man is waiting

ฉันจะทำอย่างไรหัวใจ
Chun ja tum yahng rai hua jai
What should I do with my heart?
เจ็บจนอยากควักเอามันมาวางไว้
Jep jon yahk kwuk ao mun mah wahng wai
It hurts so much, I want to rip it out of me
เพื่อความช้ำ ที่มีจะจางหาย
Peua kwahm chum tee mee ja jahng hai
So the pain I have will fade
ในวันที่ไม่เหลือใคร ความทรงจำยังชัดเจนอยู่
Nai wun tee mai leua krai kwahm song jum yung chut jen yoo
When I don’t ahve anyone left, the memories are still clear
ก็เพราะใจมันยังคงรัก
Gor pror jai mun yung kong ruk
Because my heart still loves you
แม้เธอไม่เหลือใจให้แล้ว ในวันนี้
Mae tur mai leua jai hai laeo nai wun nee
Even though you don’t have any feelings left for me today

(*) ไม่มีอีก แล้วคนที่ฉันรัก
Mai mee eek laeo kon tee chun ruk
I don’t have anyone whom I love
เหลือก็เพียงแค่ฉัน กำลังขาดใจ
Leua gor piang kae chun gumlung kaht jai
All that’s left is me, dying
อย่าเลยอย่าร้อง ปลอบใจตัวเอง
Yah loey yah raung bplaup jai dtua eng
Don’t, I don’t let myself cry, comforting myself
หวังคงมีสักวันลม แห่งความรักหวนคืนอีกครั้ง
Wung kong mee suk wun lom haeng kwahm ruk won keun eek krung
Hoping that some day the wind of love will circle back again
แหละพัดใจ เธอกลับมาหา
Lae put jai tur glup mah hah
And blow your heart back to me

ไม่ใช้สายลมที่ร้ายร้าย พัดมาแหละพัดไป อยู่อย่างนี้
Mai chai sai lom tee rai rai put mah lae put bpai yoo yahng nee
It’s not the wind that’s bad; it blows in and blows out like this
สุดท้ายหัวใจก็ยังรัก แม้เธอไม่เหลือใจให้ฉันแล้ว ในวันนี้
Soot tai hua jai gor yung ruk mae tur mai leua jai hai chun laeo nai wun nee
In the end, my heart still loves you, even though you don’t have any feelings left for me today

(*,*)

   
คำร้อง : สุทธิรักษ์ เพ็งกลาง
ทำนอง / เรียบเรียง : ศราวุธ แสงบุตร

Title: หัวใจเต้นช้าลง / Hua Jai Dten Chah Long (My Heart is Beating Slower)
Artist: Parata
Album: [Single]
Year: 2015

ถามตัวเองเสมอ หากวันที่เธอต้องไปจากกัน
Tahm dtua eng samur hahk wun tee tur dtaung bpai jahk chun
I always ask myself, if when you have to leave me
และชีวิตเหลือเพียงแค่ฉันจะอยู่ได้ไหม
Lae cheewit leua piang kae chun ja yoo dai mai
And my life has only me left, will I be able to live?
แล้วถึงวันที่รู้เมื่อตอนที่เธอกำลังจากไป
Laeo teung wun tee roo meua dtaun tee tur gumlung jahk bpai
It’s now time for me to know when you’re leaving
หมดแรงแค่ยืนยังไม่ไหวเมื่อไม่มีเธอ
Mot raeng kae yeun yung mai wai meua mai mee tur
I’m out of strength, I can’t even stand when I don’t have you

ชีพจร อ่อนลงช้าช้า น้ำในตาก็หลั่งไหล
Cheepajon aun long chah chah num nai dtah gor lung lai
My pulse is slowly weakening, the tears in my eyes are flowing
ใจจะแหลกสลาย สายไปใช่ไหมเวลา
Jai ja laek salai sai bpai chai mai welah
My heart will shatter, it’s too late, isn’t it?

(*) หัวใจมันเต้นช้าลงเมื่อคนที่รักกำลังจากไป
Hua jai mun dten chah long meua kon tee ruk gumlung jahk bpai
My heart is beating slower when the person I love is leaving me
หมดชีวิตอยากใช้ แลกแค่เพียงให้เธอกลับมา
Mot cheewit yahk chai laek kae piang hai tur glup mah
I want to give up the rest of my life in exchange to just have you come back
แต่ร้องเรียกเธอเท่าไร ก็เหมือนจะไร้ค่า
Dtae raung riak tur tao rai gor meuan ja rai kah
But however much I call out for you, it’s worthless
จูบเธอด้วยน้ำตา กอดลาด้วยความเสียใจ
Joop tur duay numdtah gaut lah duay kwahm sia jai
I kiss you with my tears and hug you good-bye with my sadness

มันเป็นวันสุดท้ายที่ฉันได้มีเธออยู่ข้างกาย
Mun bpen wun soot tai tee chun dai mee tur yoo kahng gai
It’s the last day that I have you by my side
และเป็นวันที่ฉันต้องเริ่มอยู่กับความเสียใจ
Lae bpen wun tee chund taung rerm yoo gup kwahm sia jai
And it’s the day I must start to live with the sadness

(**) เธอคือกำลังใจของฉัน เธอคือแรงผลักดันของฉัน
Tur keu gumlung jai kaung chun tur keu raeng pluk dun kaung chun
You’re my spirit, you’re my energy
จากนี้ในวันที่ท้อไม่มีเธอ จะกอดใคร
Jahk nee nai wun tee tor mai mee tur ja gaut krai
From now on, when I’m discouraged without you, who will I hug?
ดึงเธอคืนกลับมาได้ไหม อย่าให้ฉันต้องเสียเธอไป
Deung tur keun glup mah dai mai yah hai chun dtaung sia tur bpai
Can I pull you back? Don’t make me have to lose you
สายไปใช่ไหมเวลา
Sai bpai chai mai welah
It’s too late, isn’t it?

(*,**)

ทำได้แค่จูบเธอด้วยน้ำตา กอดลาด้วยความเสียใจ
Tum dai kae joop tur duay num dtah gaut lah duay kwahm sia jai
All I can do is kiss you with my tears and hug you good-bye with my sadness

Title: ลมหายใจเดียวกัน / Lom Hai Jai Diao Gun (Breathing Together)
Artist: Parata
Album: [Single]
Year: 2013

เธอคงไม่รู้ว่าฉันดีใจสักเท่าไหร่
Tur kong mai roo wah chun dee jai suk tao rai
You probably don’t know how happy I am
ที่ฉันได้รู้ว่าจากนี้ ฉันจะมีเธอข้างกาย
Tee chun dai roo wah jahk nee chun mee tur kahng gai
That I know from now on, I’ll have you beside me
ต่างก็ได้รู้ว่าสองเราผ่านเรื่องมากมาย
Dtahng gor dai roo wah saung rao pahn reuang mahk mai
We both know the two of us have gone through so much
แต่ฉันดีใจที่สุดท้าย ที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกัน
Dtae chun dee jai tee soot tai tee rao ja chai cheewit ruam gun
But I’m happy that, in the end, we’ll spend our lives together

ตื่นนอนตอนเช้า เข้านอนตอนค่ำ
Dteun naun dtaun chao kao naun dtaun kum
When I wake up in the morning and go to bed at night
จากนี้จะเห็นหน้าเธอ
Jahk nee ja hen nah tur
From now on, I’ll see your face
จะพูดว่ารัก รักเธอเสมอ
Ja poot wah ruk ruk tur samur
I’ll always say I love, love you
และฉันจะดูแลเธอตลอดไป
Lae chun ja doo lae tur dtalaut bpai
And I’ll take care of you forever

นับตั้งแต่วินาทีนี้ไป ใจของฉันจะเป็นของเธอ
Nup dtung dtae winahtee nee bpai jai kaung chun ja bpen kaung tur
From this second on, my heart will be yours
โอบกอดเธอไว้เสมอ ให้เธออุ่นใจ
Ohp gaut tur wai samur hai tur oon jai
I’ll always hug you and keep you warm
สวมแหวนแทนคำสัญญาว่าจะรักตลอดไป
Suam waen taen kum sunyah wah ja ruk dtalaut bpai
This ring stands for the promise that I’ll love you forever
จากนี้ขอใช้ลมหายใจ เดียวกัน
Jahk nee kor chai lom hai jai diao gun
From now on, I want us to use our breaths together

ขอบคุณเวลา ที่สอนให้ฉันนั้นเข้าใจ
Kaup koon welah tee saun hai chun nun kao jai
Thank you for when you taught me to understand
ให้รู้รักจริงเป็นแบบไหน ในเวลาที่อยู่ใกล้กัน
Hai roo ruk jing bpen baep nai nai welah tee yoo glai gun
For letting me know how true love is when I’m near you
เธอคอยดูแลรักแท้ที่เราได้หาเจอ
Tur koy doo lae ruk tae tee rao dai hah jur
You keep taking care of the true love we’ve found
ให้รักของเราอยู่เสมอ แม้ต้องเจอกับปัญหาใด
Hai ruk kaung rao yoo samur mae dtaung jur gup bpunhah dai
Let our love always live, no matter what problems we must face

สิ้นสุดการเฝ้ารอคอย ตั้งแต่วันที่ได้พบกัน
Sin soot gahn fao ror koy dtung dtae wun tee dai pob gun
It was the end of my waiting since the day we met
ฉันเป็นของเธอ เธอเป็นของฉัน
Chun bpen kaung tur tur bpen kaung chun
I’m yours, you’re mine
เธอจะเป็นของสำคัญ ตลอดไป
Tur ja bpen kaung sumkun dtalaut bpai
You’ll be an important thing forever
ใจของฉันจะเป็นของเธอ
Jai kaung chun ja bpen kaung tur
My heart will be yours

โอบกอดเธอไว้เสมอ ให้เธออุ่นหัวใจ
Ohp gaut tur wai samur hai tur oon jai
I’ll always hug you and keep you warm
สวมแหวนแทนคำสัญญาว่าจะรักตลอดไป
Suam waen taen kum sunyah wah ja ruk dtalaut bpai
This ring stands for the promise that I’ll love you forever
จากนี้ขอใช้ลมหายใจ เดียวกัน
Jahk nee kor chai lom hai jai diao gun
From now on, I want to spend our breaths together
เราจะมีหัวใจ ดวงเดียวกัน
Rao ja mee hua jai duang diao gun
We’ll have the same heart

Title: คือเธอเท่านั้น / Keu Tur Tao Nun (It’s Only You)
Artist: Parata
Album: [Single]
Year: 2014

เก็บไว้ตรงนั้นหัวใจของฉัน เก็บมันเอาไว้
Gep wai dtrong nun hua jai kaung chun gep mun ao wai
I keep it right here, my heart keeps it
เธออยู่ที่ไหนหากไม่มีใคร ให้รู้ไว้ฉันยังอยู่
Tur yoo tee nai hahk mai mee krai hai roo wai chun yung yoo
Wherever you are, if you don’t have anyone else, keep in mind that I’m still here
กับเธอตลอดมา กับคำสัญญาที่มีให้เธอ
Gup tur dtalaut mah gup kum sunyah tee mee hai tur
With you forever, with the promise that I gave for you
ไม่ว่านานแค่ไหนทุกสิ่งเปลี่ยนไป แต่ฉันยังคงเหมือนเดิม
Mai wah nahn kae nai took sing bplian bpai dtae chun yung meuan derm
No matter how long its been, everything has changed, but I’m still the same

ดอกไม้วันนั้นที่เธอให้ฉัน ยังเก็บมันไว้
Dauk mai wun nun tee tur hai chun yung gep mun wai
I still have those flowers you gave me that day
โลกยังเคลื่อนไหวไม่เคยรอใคร แต่ฉันยังรอแค่เธอ
Lohk yung kleuan wai mai koey ror krai dtae chun yung ror kae tur
The world still moves, never waiting for anyone, but I’m still waiting just for you
เพียงแค่หลับตา และใช้ใจฟังทุกความรู้สึก
Piang kae lup dtah lae chai jai fung took kwahm roo seuk
Just close your eyes and use your heart to listen to every feeling
ว่ามันคือรักแท้ที่ไม่แปรเปลี่ยนไป
Wah mun keu ruk tae tee mai bprae bplian bpai
That it’s true love that doesn’t change

(*) รูปของเรา ความฝันของเรา
Roop kaung rao kwahm fun kaung rao
Our picture, our dreams
ยังเก็บมันไว้ตรงนั้นไม่ไปไหน
Yung gep mun wai dtrong nun mai bpai nai
I still keep them right there, they’re not going anywhere
อยากให้เธอรู้ อยากให้เธอเห็น
Yahk hai tur roo yahk hai tur hen
I want you to know, I want you to see
ว่าเธอเป็นคนรักของฉันตลอดไป
Wah tur bpen kon ruk kaung chun dtalaut bpai
That you’re my lover forever

(**) เธอเท่านั้นยังคงสำคัญ หัวใจฉันยังเป็นของเธอ
Tur tao nun yung kong sumkun hua jai chun yung bpen kaung tur
Only you are still important, my heart is still yours
เธอคนนี้พิเศษเสมอ อยากบอกรักเธอไปทุกวัน
Tur kon nee piset samur yahk bauk ruk tur bpai took wun
You’re always special, I want to tell you I love you every day
ต่อจากนี้แม้เราต้องไกล ใจของฉันจะเก็บไว้ให้เธอ
Dtor jahk nee mae rao dtaung glai jai kaung chun ja gep wai hai tur
From now on, even though we’re far apart, my heart is still kept for you
สุดที่รักของฉันเสมอ เธอ คือเธอเท่านั้น
Soot tee ruk kaung chun samur tur ke tur tao nun
You are always my beloved, it’s only you

เก็บทุกรอยยิ้มที่เธอให้ฉัน เก็บมันเอาไว้
Gep took roy yim tee tur hai chun gep mun ao wai
I’ve kept every smile that you’ve given me
จะเป็นเช่นไรหากไม่มีใคร หรือว่าเธอหลงทาง
Ja bpen chen rai hahk mai mee krai reu wah tur long tahng
However you are, if you don’t have anyone or if you’re lost
เพียงแค่หลับตา และใช้ใจฟังทุกความรู้สึก
Piang kae lup dtah lae chai jai fung took kwahm roo seuk
Just close your eyes and use your heart to listen to every feeling
ว่ามันคือรักแท้ที่ไม่แปรเปลี่ยนไป
Wah mun keu ruk tae tee mai bprae bplian bpai
That it’s true love that won’t change

(*,**,*,**)

Title: สบายดีไหม / Sabai Dee Mai (How Are You?)
Artist: Parata
Album: สบายดีไหม / Sabai Dee Mai (How Are You?)
Year: 2012

(*) ขอบคุณที่โทรมาหา ที่ทำให้รู้ว่าเธอยังคงคิดถึง
Kaup koon tee toh mah hah tee tum hai roo wah tur yung kong kit teung
Thank you for calling, for letting me know that you still miss me
ซึ้งใจที่เธอไม่เคยลืมกัน แม้เราจะไม่พบหน้า
Seung jai tee tur mai koey leum gun mae rao ja mai pob nah
I’m touched that you’ve never forgotten me, even though we haven’t met in a while

เธอคงรู้ใช่มั้ยว่าใจฉันเฝ้าคิดถึงและคอยเรียกหา
Tur kong roo chai mai wah jai chun fao kit teun glae koy riak hah
You probably know that my heart still misses you and calls out for you, right?
เธอต้องโทรมา ในเวลาที่ต้องการเธอ
Tur dtaung toh mah nai welah tee dtaung gahn tur
You always call when I need you
ใจของฉันมันเหงามันเฝ้ารบเร้าขอเพียงรอบได้ยินเสียงเธอ
Jai kaung chun mun ngao mun fao rop rao kor piang raup dai yin siang tur
My heart is lonely, it’s begging, it just asks to be able to hear your voice
แม้ไม่ได้เจอ แค่เพียงเสียงเธอก็ชื่นใจ
Mae mai dai jur kae piang siang tur gor cheun jai
Even though we can’t meet, just hearing your voice makes me happy

ใครก็คงไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หนาว จนเกินไป
Krai gor kong mai roo wah proong nee nao jon gern bpai
No one knows how cold tomorrow will be
มีแต่เธอที่สัมผัสมันได้ มีแต่เธอเท่านั้น
Mee dtae tur tee sumput mun dai mee dtae tur tao nun
I have only you who can touch it, only you

(*)

(**) ขอบคุณที่โทรมาถามสบายดีไหม เหมือนแค่คำธรรมดา
Kaup koon tee toh mah tahm sabai dee mai meuan kae kum tummadah
Thank you for calling and asking how I am like a normal conversation
รู้ตัวบ้างไหมในบางเวลา นี่คือถ้อยคำล้ำค่า
Roo dtua bahng mai nai bahng welah nee keu toy kum lum kah
Do you know that sometimes these words mean so much?
เพราะเคยคิดว่าเหลือเพียงตัวคนเดียวเสมอมา
Pror koey kit wah leua piang dtua kon diao samur mah
Because I once thought I would always be left alone
แต่เธอก็ทำให้ฉันได้รู้ได้ซึ่งถึงความจริงว่า ฉันยังมีเธอ
Dtae tur gor tum hai chun dai roo dai seun teung kwahm jing wah chun yung mee tur
But you made me realize and feel the truth; that I still have you

วันที่ไม่เหลือใคร วันที่ใจต้องการแค่เพียงใครซักคน
Wun tee mai leua krai wun tee jai dtaung gahn kae piang krai suk kon
When I don’t have anyone else left, when my heart just needs someone
และเสียงของเธอก็ทำให้รู้ ว่าฉันมีคนห่วงใยเสมอ
Lae siang kaung tur gor tum hai roo wah chun mee kon huang yai samur
And the sound of your voice lets me know that I always have someone worried about me

(*,**)

(แค่เสียงจากเธอ) ทำให้รู้ว่าคนอย่างฉันนั้นไม่เดียวดาย
(Kae siang jahk tur) tum hai roo wah kon yahng chun nun mai diao dai
(Just your voice) makes me realize someone like me isn’t alone
(ให้ฉันอุ่นใจ) ทุกความห่วงใยที่เธอคอยมีให้กัน
(Hai chun oon jai) took kwahm huang yai tee tur koy mee hai gun
(It makes me warm) every concern you have for me
(แค่เสียงจากเธอ) ก็ทำให้รู้ว่าคนอย่างฉันนั้นไม่เดียวดาย
(Kae siang jahk tur) tum hai roo wah kon yahng chun nun mai diao dai
(Just your voice) makes me realize someone like me isn’t alone
(ให้ฉันอุ่นใจ) คือความห่วงใยที่เธอคอยมีให้ กัน
(Hai chun oon jai) took kwahm huang yai tee tur koy mee hai gun
(It makes me warm) every concern you have for me

เกลียดความกลัว / Gliet Kwahm Glua (I Hate Fear)
หัวใจเต้นช้าลง / Hua Jai Dten Chah Long (My Heart is Beating Slower)
จำเป็นต้องลืม / Jum Bpen Dtaung Leum (Must Forget)
คือเธอเท่านั้น / Keu Tur Tao Nun (It’s Only You)
ลมหายใจเดียวกัน / Lom Hai Jai Diao Gun (Breathing Together)
ไม่ใช่ไม่เป็นไร / Mai Chai Mai Bpen Rai (It Was Wrong, It’s Okay)
สบายดีไหม / Sabai Dee Mai (How Are You?)
สายลมแห่งความรัก / Sai Lom Haeng Kwahm Ruk (The Wind of Love)
เธอไม่ควร / Tur Mai Kuan (You Shouldn’t)

   
All songs tagged Parata