Paper Planes

All posts tagged Paper Planes

Title: คำตอบเดิม / Kum Dtaup Derm (The Same Answer)
Artist: Paper Planes
Album: Hers
Year: 2020

เจ็บอีกแล้ว โดนอีกแล้ว ที่เธอทำ ทำซ้ำซ้ำ ยังไม่จำไม่เข็ด
Jep eek laeo dohn eek laeo tee tur tum tum sum sum yung mai jum mai ket
I’m hurt again, it hits me again, what you do over and over, I still don’t remember, I’m not scared
มอบความรัก ให้เธอไป แต่สุดท้าย เธอกลับทิ้งให้ใจเราต้องเจ็บ
Maup kwahm ruk hai tur bpai dtae soot tai tur glup ting hai jai rao dtaung jep
I gave you my love, but in the end, you ended up throwing it away, breaking my heart

(*) มันสมควรแล้วใช่มั้ย จะไปโทษใคร
Mun som kuan laeo chai mai ja bpai toht krai
It’s suitable, isn’t it? Who can I blame?
รู้ว่าเธอน่ะใจร้าย ก็ไม่ห้ามใจ
Roo wah tur na jai rai gor mai hahm jai
I knew you were cruel, but I didn’t stop myself
หากเดินทางข้ามเวลาตอนนี้ เปลี่ยนให้ย้อนไป
Hahk dern tahng kahm welah dtaun nee bplian hai yaun bpai
If I could travel through time, I’d turn things back
แต่สุดท้ายใจ มันก็อยากให้เหมือนเดิม
Dtae soot tai jai mun gor yahk hai meuan derm
But in the end, my heart wants things to be the same

(**) ต่อให้ฉันย้อนเวลาได้อีกครั้ง ฉันก็ยังคงเลือกจะรักเธอ
Dtor hai chun yaun welah dai eek krung chun gor yung kong leuak ja ruk tur
Even if I could turn back time again, I’d still choose to love you
ต่อให้ฉันย้อนเวลาสักกี่ครั้ง ใครคนนั้นคงเป็นได้เพียงแค่เธอ
Dtor hai chun yaun welah suk gee krung krai kon nun kong bpen dai piang kae tur
Even if I could turn back time again, it would still only be you
แม้ว่าเคยเจ็บจากเธอมากแค่ไหน ยิ่งย้ำเตือนว่ายังมีหัวใจ
Mae wah koey jep jahk tur mahk kae nai ying yum dteuan wah yung mee hua jai
No matter how much you’ve ever hurt me, the more it reminds me how much feelings I still have for you
ต่อให้ฉันย้อนเวลาได้อีกครั้ง ฉันก็ยังคงเลือกจะรักเธอ
Dtor hai chun yaun welah dai eek krung chun gor yung kong leuak ja ruk tur
Even if I could turn back time again, I’d still choose to love you

หากว่าเธอนั้นย้อนกลับมา ขอให้เธอรู้ฉันยังเหมือนเดิม
Hahk wah tur nun yaun glup mah kor hai tur roo chun yung meuan derm
If you come back, I want you to know I’m still the same
หากว่าเวลาคือคำถามขอให้เธอรู้คำตอบเหมือนเดิม
Hahk wah welah keu kum tahm kor hai tur roo kum dtaup meuan derm
If time is the question, I want you to know the answer is the same
แม้ว่าเวลาจะผ่านไปขอให้รู้ฉันไม่เปลี่ยนใจ
Mae wah welah ja pahn bpai kor hai roo chun mai bplian jai
Even though time passes by, I want you to know that I haven’t changed my mind
รักเราคือหนังที่จบแล้วแต่ฉันจะขอดูต่อไป
Ruk rao keu nung tee jop laeo dtae chun ja kor doo dtor bpai
Our love is a movie that has already ended, but I want to keep watching

(*,**)

ฉันยังรออยู่ตรงนี้กับแผลเดิม ๆ ในใจ
Chun yung ror yoo dtrong nee gup plae derm derm nai jai
I’m still waiting right here with the same wounds in my heart
รักฉันยังคงเก็บไว้ เสมอ
Ruk chun yung kong gep wai samur
Always keeping my love

(*,**)

   

เนื้อร้อง : ธันวา เกตุสุวรรณ (HYE)
ทำนอง : ธันวา เกตุสุวรรณ (HYE)
เรียบเรียง : Paper Planes

Title: กุหลาบพิษ / Goolahp Pit (Poisonous Rose)
Artist: Paper Planes and Oui Buddha Bless
Album: OST ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด / Kaung Kwun Peua Kon Tee Koon Gliet
Year: 2019

ท่าทางที่ดูช่างน่าไว้ใจ
Tah tahng tee doo chahng nah wai jai
You seemed so trustworthy
ที่เธอแสดงว่ารักเท่าไหร่
Tee tur sadaeng wah ruk tao rai
Showing how much you loved me
เธอทำให้เชื่อจนหมดหัวใจ
Tur tum hai cheua jon mot hua jai
You made me trust you with all of my heart
ที่สุดก็แค่ต้องการทำร้าย
Tee soot gor kae dtaung gahn tum rai
In the end, you just wanted to hurt me

ตอนแรกฉันก็เชื่อใจ
Dtaun raek chun gor cheua jai
At first I believed you
ทุกสิ่งดูสวยงาม
Took sing doo suay ngahm
Everything seemed beautiful
เธอทำฉันให้คล้อยตาม ยอมให้เธอหมดทั้งใจ
Tur tum chun hai kloy dtahm yaum hai tur mot tung jai
You got me to go along with you and give up my entire heart to you
หลงกุหลาบงาม จนถูกหนามมันทิ่ม
Long goolahp ngahm jon took nahm mun tim
I became so infatuated with a beautiful rose that I was stabbed by the thorns
เชือดกันแบบนิ่มๆ เจ็บปวดจนเจียนตาย
Cheuat gun baep nim nim jep bpuat jon jian dtai
You delicately cut me, it hurts to death

(*) ช่อดอกไม้ที่เธอให้มาที่ดูสวยด้วยภาพลวงตา
Chor dauk mai tee tur hai mah tee doo suay duay pahp suang dtah
The bouquet of flowers that you gave me that seemed beautiful to the eye
กลับมาทิ่มแทงให้ฉันตาย
Glup mah tim taeng hai chun dtai
Ended up stabbing me to death
คนอย่างเธอหน่ะมันโครตอันตราย
Kon yahng tur na mun koht undtarai
People like you are freaking dangerous
ภาพที่เธอสร้างมันขึ้นมากลับเป็นเพียงแค่ภาพลวงตา
Pahp tee tur sahng mun keun mah glup bpen piang kae pahp luang dtah
The image that you created ended up being just an illusion
หลอกคนโง่คนหนึ่งเชื่อใจแล้วทำลายฉัน
Lauk kon ngoh kon neung cheua jai laeo tum lai chun
Tricking this idiot into believing you, then destroying me

ลมปากที่บอกว่ารักเท่าไหร่
Lom bpahk tee bauk wah ruk tao rai
Your breath that told me how much you loved me
เชื่อเธอหมดใจ ทุกคำที่พูด
Cheua tur mot jai took kum tee poot
I believed every word you said with all my heart
อ้อมกอดที่ดูช่างมีความหมาย หลงกลเธอหมด
Aum gaut tee doo chahng mee kwahm mai long gon tur mot
I embraced what seemed so meaningful, I was completely taken in by you
ทั้งเสียงทั้งรูป
Tung siang tung roop
Both your voice and your appearance
ให้เธอทุกอย่างจนหมดหัวใจมองผิด
Hai tur took yahng jon mot hua jai maung pit
I gave you everything until my heart saw the poison
ไม่ได้คิดว่าเธอเป็นยมฑูต
Mai dai kit wah tur bpen yomatoot
I didn’t think you’d be the angel of death
ไม่เคยระแวงว่าเธอจะร้าย
Mai koey rawaeng wah tur ja rai
I never suspected that you were evil
โง่งมงายเข้าใจว่าเจอคนดีๆให้หมดทั้งใจ เธอกลับเอาไปย่ำยี
Ngoh ngom ngai kao jai wah jur kon dee dee hai mot tung jai tur glup ao bpai yum yee
I foolishly thought I had met someone good and gave you my entire heart, but you ended up devastating me
ความไว้ใจถูกเธอเอาไปบดขยี้จากนางฟ้ากลายเป็นนางกากี
Kwahm wai jai took tur ao bpai bot kayee jahk nahng fah glai bpen nahng gahgee
You crushed my trust to pieces, you went from an angel to a demon

(*)

เห็นเพียงแค่ดอกไม้ ที่แท้คือ พิษร้าย
Hen piang kae dauk mai tee tae keu pit rai
All I saw was a flower which in reality was a terrible poison

(*)

หลงเชื่อใจคิดว่าได้ของดีๆ
Long cheua jai kit wah dai kaung dee
I blindly believed that I had gotten something good
ความไว้ใจ ที่เคยให้เคยมี
Kwahm wai jai tee koey hai koey mee
The trust that I once gave you, that I once had
ถูกทำลายจนไม่เหลือชิ้นดี
Took tum lai jon mai leua chin dee
Was completely destroyed, there’s not a piece left
ของขวัญกาลากิณี
Kaung kwun gahlah gee nee
An unlucky gift
หลงเชื่อใจคิดว่าได้ของดีๆ
Long cheua jai kit wah dai kaung dee
I blindly believed that I had gotten something good
ความไว้ใจ ที่เคยให้เคยมี
Kwahm wai jai tee koey hai koey mee
The trust that I once gave you, that I once had
ถูกทำลายจนไม่เหลือชิ้นดี
Took tum lai jon mai leua chin dee
Was completely destroyed, there’s not a piece left
ของขวัญจรรไร อัปรีย์
Kaung kwun jun rai ubpree
A cursed gift
เธอแค่ทำลายฉัน
Tur kae tum lai chun
You just destroyed me

   

เนื้อร้อง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง : ประทีป สิริอิสสระนันท์
เรียบเรียง : ธันวา เกตุสุวรรณ
Rap : นที เอกวิจิตร

Title: เก็บฉันไว้ทำไม / Gep Chun Wai Tummai (Why Keep Me?)
Artist: Paper Planes
Album: Hers
Year: 2020

พอแล้ว คำที่เธอพูดว่ารักกันวันนี้ จบแล้ว ตั้งแต่วันที่มีเขาเข้ามาแทน
Por laeo kum tee tur poot wah ruk gun wun nee jop laeo dtung dtae wun tee mee kao kao mah taen
I’ve had enough of you saying you love me today, it ended ever since he showed up and replaced me
อยู่ภายในหัวใจ เลิกทำเหมือนเธอรักกันสักที
Yoo pai nai hua jai lerk tum meuan tur ruk gun suk tee
In your heart, stop acting like you love me
ได้ไหม แค่ปล่อยมือให้ฉันเดินจากไป ออกไปจากตรงนี้
Dai mai kae bploy meu hai chun dern jahk bpai auk bpai jahk dtrong nee
Please, just let go of my hand and let me walk away, away from here

(*) เมื่อฉันไม่ใช่คำตอบ ในคำถามนั้น ก็รู้ว่าความสำคัญ มันมีเท่าไหร่
Meua chun mai chai kum dtaup nai kum tahm nun gor roo wah kwahm sumkun mun mee tao rai
When I’m not the answer to that question, I know how much importance I have

(**) เก็บฉันไว้ทำไม ในเมื่อเธอไม่เหลือหัวใจ ปล่อยให้ฉันมันตายไปกับคำว่ารัก ที่เธอใช้ลวงกัน
Gep chun wai tummai nai meua tur mai leua hua jai bploy hai chun mun dtai bpai gup kum wah ruk tee tur chai luang gun
Why keep me when you don’t have any feelings left for me? Leave me to die with the loving words you used to trick me
หากไม่เหลือเยื่อใย เธอก็ควรจะทิ้งฉันไป หยุดเอารักงมงายที่เธอให้ไว้ มาใช้เพื่อลวงหลอกฉัน
Hahk mai leua yeua yai tur gor kuan ja ting chun bpai yoot ao ruk ngom ngai tee tur hai wai mah chai peua luang lauk chun
If you don’t have any connection left towards me, you should dump me, stop bringing me this foolish love that you use to deceive me

พอแล้ว คำเธอพูดเพื่อรั้งกันวันนี้ จบแล้ว ตั้งแต่วันที่ฉันรู้ว่าเธอมี อีกคนในหัวใจ
Por laeo kum tur poot peua rung gun wun nee jop laeo dtung dtae wun tee chun roo wah tur mee eek kon nai hua jai
I’ve had enough of the words you say to hold me back today, it ended ever since the day I realized you had someone else in your heart
เขาคนนั้นคงจะแสนดีกว่านี้ เข้าใจ
Kao kon nun kong ja san dee gwah nee kao jai
He’s probably so much better than me, I understand
การกระทำมันก็ชัดเจนใช่ไหม ว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้
Gahn gratum mun gor chut jen chai mai wah mai yahk yoo dtrong nee
Aren’t your actions pretty clear that you don’t want to be here?

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง : ธันวา เกตุสุวรรณ (HYE)
ทำนอง : ธันวา เกตุสุวรรณ (HYE)
เรียบเรียง : Paper Planes

   

I’m not sure what an “official visualization” is and how it differs from a music video, but I like it, I like the song, and I like the band, no complaints here for this release 😀

Title: ซ้ำซ้ำ / Sum Sum (Over and Over)
Artist: Paper Planes
Album: [Single]
Year: 2018

“รู้” แต่ไม่เข้าใจ ว่าทำไมรักเธอทั้งๆที่เจ็บ
Roo dtae mai kao jai wah tummai ruk tur tung tung tee jep
I know, but I don’t understand why I love her even though it hurts
“รู้” เธอทำเสียใจ แต่ทำไมหัวใจจึงยอมให้เธอทำร้าย
Roo tur tum sia jai dtae tummai hua jai jeung yaum hai tur tum rai
I know that she makes me sad, but why is my heart willing to let her hurt me?

(*) อาจเป็นเพราะรักที่มีให้เธอมากไป
Aht bpen pror ruk tee mee hai tur mahk bpai
It might be because I loved her too much
ก็เลยไม่คิดฟังคำที่ใครบอก ว่าฉันโง่งม
Gor loey mai kit fung kum tee krai bauk wah chun ngoh ngom
So I didn’t think of listening to everyone telling me that I’m naive
จนวันที่น้ำตาท่วมดึงใจฉันจม
Jon wun tee num dtah tuam deung jai chun jom
Until the day my tears drowned my heart
ก็เกือบสำลักแทบขาดใจ
Gor geuap sum suk taep kaht jai
I nearly suffocated to death
ลืมตาจึงรู้ “โง่แค่ไหน”
Leum dtah jeung roo ngoh kae nai
When I opened my eyes, I knew how stupid I was

(**) แพ้ให้เธอ “ซ้ำซ้ำ” ก็ใจไม่จำถูกทำร้าย
Pae hai tur sum sum gor jai mai jum took tum rai
I’ve been defeated by her over and over, but my heart doesn’t remember getting hurt
สุดท้ายต้องยอมเป็นคนที่โดนเหยียบ
Soot tai dtaung yaum bpen kon tee dohn yiap
In the end, I must accept being the person who gets stepped on
แผลในใจ “ซ้ำซ้ำ” กรีดแทงด้วยคำว่าจบกัน
Plae nai jai sum sum greet taeng duay kum wha jop gun
My heart is wounded over and over, slashed by the words that we’re over
สุดท้ายก็เป็นแค่ฉันที่ต้องเจ็บ
Soot tai gor bpen kae chun tee dtaung jep
In the end, it’s only me who must hurt

แม้วันนี้เข้าใจ แต่สุดท้ายหัวใจไม่จำว่าเจ็บ
Mae wun nee kao jai dtae soot tai hua jai mai jum wah jep
Even though today I understand, in the end, my heart doesn’t remember that it’s hurt
แม้อยากลืมเท่าไหร่ แต่สุดท้ายหัวใจยิ่งลืมภาพเธอยิ่งชัด
Mae yahk leum tao rai dtae soot tai hua jai ying luem pahp tur ying chut
No matter how much I want to forget, in the end, the more I try to forget, the clearer her image is to my heart

(*,**)

All this time, I’ve been stuck in this sh*t.
Man, I know there’s a way out, but somehow, I keep going back in.
I don’t even know any more if I wanna leave.
Even though you hurt me again, and again.
Seems like I haven’t learnt anything,
Or maybe I’m in love with the pain.

กี่ครั้งกี่คราวที่เธอทำ แม้ใจมันเจ็บแต่ไม่จำ
Gee krung gee krao tee tur tum mae jai mun jep dtae mai jum
However many times she’s done this, even though my heart gets hurt, it never remembers
มันเหมือนเศษแก้วที่แตกในมือแต่ยังกำ
Mun meuan set gaeo tee dtaek nai meu dtae yung gum
It’s like a piece of glass that has broken in my hand, yet I still squeeze it
ก็เคยคิดอยากจะพอที สุดท้ายก็กลับมาคืนดี
Gor koey kit ayhk ja por tee soot tai gor glup mah keun dee
I once thought I had had enough and wanted out, but in the end, we got back together
Even Though She Cheated On Me
Even though she cheated on me
กี่ครั้งกี่คราวที่บอกลา เธอร้องไห้บีบคั้นน้ำตา
Gee krung gee krao tee bauk lah tur raung hai beep kun num dtah
However many times I’ve said good-bye, she cried and forced out tears
มันก้าวไม่ไปรู้สึกหัวใจมันเริ่มชา
Mun gao mai bpai roo seuk hua jai mun rerm chah
I can’t move on, I feel like my heart is growing numb
ลึกๆแล้วหวังให้เปลี่ยนไป แต่คงหมดหวังให้เปลี่ยนใจ
Leuk leuk laeo wung hai bplian bpai dtae kong mot wung hai bplian jai
Deep down I hoped things would change, but it’s probably hopeless for her to alter her heart
ฉันคงไม่อาจจะรักใครได้
Chun kong mai aht ja ruk krai dai
I might not be able to love anyone

(**)

(สุดท้ายก็เป็นอีกครั้งที่ต้องเจ็บ)
(Soot tai gor bpen eek krung tee dtaung jep)
(In the end, it’s another time that I must get hurt)

   

เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : Paper Planes / ดนัย ธงสินธุศักดิ์

   

I still like this band’s energy and sound a lot. This isn’t bad for a second single~ And this time it’s a song angry at one’s self, rather than sad over a breakup. So I know they have the anger and passive aggressiveness in there somewhere! xD Hoping for a juicy, bitter single for their third release~

Title: ก่อนเสียเธอไป / Gaun Sia Tur Bpai (Before I Lose You)
Artist: Paper Planes
Album: Showroom Vol. 3
Year: 2017

หัวใจมันเริ่มชา เมื่อเธอบอกลากันไป น้ำตาที่มีก็ไหลไม่ทันตั้งตัว
Hua jai mun rerm chah meua tur bauk lah gun bpai num dtah tee mee gor lai mai tun dtung dtua
My heart started to grow numb when you said good-bye, the tears started to flow before I could realize it
กว่าจะรู้สายไป มืดมัว กับการจะฉุดรั้งเธอ เมื่อเธอยังคงยืนยันว่าเธอหมดรัก
Gwah ja roo sai bpai meut mua gup gahn ja choot rung tur meua tur yung kong yeun yun wah tur mot ruk
By the time I knew, it was too late and too dark for the task of holding you back when you were still set on the fact that you didn’t love me anymore

(*) ไม่ผิดหรอกเธอที่เธอต้องการทิ้งกัน ผิดที่ฉันทำใจไม่ทัน
Mai pit rauk tur tee tur dtaung gahn ting gun pit tee chun tum jai mai tun
It’s not wrong that you want to dump me, it’s my fault for not being prepared to accept it
ไม่อาจฝืนรับการเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วไป
Mai aht feun rup gahn bplian bplaeng tee mun rew bpai
I can’t be forced to accept the sudden change that came too quickly

(**) ขอเวลาได้ไหม ก่อนที่ฉันจะเสียเธอไป ก่อนที่เธอจะเป็นใครคนอื่นจากนี้
Kor welah dai mai gaun tee chun ja sia tur bpai gaun tee tur ja bpen krai kon eun jahk nee
Can I have some time before I lose you? Before you’ll be someone else from now on?
ขอฉันกอดสักครั้ง แค่ได้ใช้เวลาที่มี หากมันพอจะยื้อซักวินาทีก่อนเธอต้องไป
Kor chun gaut suk krung kae dai chai welah tee mee hahk mun por ja yeu suk winahtee gaun tur dtaung bpai
Can I hug you? Just to be able to use the time that I have, if it’s enough to hold you back for a second before you leave

แม้ฉันเองเข้าใจ ว่ารักคือการให้ไป แต่ความเป็นจริงแล้วใครต้องการอย่างนั้น
Mae chun eng kao jai wah ruk keu gahn hai bpai dtae kwahm bpen jing laeo krai dtaung gahn yahng nun
Even though I understand that love is letting you go, in reality, everyone desires like that
ได้แต่หวังว่าในสักวัน เรื่องราวจะผ่านพ้นไป ให้เวลาเยียวยาแผลใจ ให้มันจางหาย
Dai dtae wung wah nai suk wun reuang rao ja pahn pon bpai hai welah yiao yah plae jai hai mun jahng hai
I can only hope that some day, the memories will pass and let time heal my wounds and make them fade away

(*,**)

ถึงแม้วันนี้ฉันเองต้องเสียเธอไป แต่ว่าเรื่องราวภายในหัวใจจะไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา
Teung mae wun nee chun eng dtaung sia tur bpai dtae wah reuang rao pai nai hua jai ja mai leuan hai bpai dtahm gahn welah
Even though I must lose you today, the memories in my heart won’t fade away with time
ถึงแม้วันนี้ฉันเองต้องเสียน้ำตา แค่เพียงได้ทำให้เธอรู้ว่า ฉันนั้นรักเธอมากแค่ไหน
Teung mae wun nee chun eng dtaung sia num dtah kae piang dai tum hai tur roo wah chun nun ruk tur mahk kae nai
Even though today I must cry, all I can do is let you know how much I love you

(**)

   

เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : Paper Planes / ดนัย ธงสินธุศักดิ์

   
I like this group~ I like their energy and I like their sound. Though the music video is nothing exciting, this is an excellent debut single for them, and I look forward to hearing more from them (with hopefully a bitter/angry/passive-aggressive single next? :’D)

ก่อนเสียเธอไป / Gaun Sia Tur Bpai (Before I Lose You)
เก็บฉันไว้ทำไม / Gep Chun Wai Tummai (Why Keep Me?)
กุหลาบพิษ / Goolahp Pit (Poisonous Rose) [With Oui Buddha Bless]
คำตอบเดิม / Kum Dtaup Derm (The Same Answer)
ซ้ำซ้ำ / Sum Sum (Over and Over)

   
All songs tagged Paper Planes