Pancake

All posts tagged Pancake

Title: เริ่มใหม่ง่ายจัง / Rerm Mai Ngai Jung (So Easy to Start Over)
Artist: Pancake
Album: [Single]
Year: 2020

อยู่ในช่วงระยะทำใจ ตั้งแต่เธอไปก็ไม่เหมือนเก่า
Yoo nai chuang raya tum jai dtung dtae tur bpai gor mai meuan gao
I’m living in a period of adjustment, ever since you left, things haven’t been the same
ไม่ชินสักที กับการไม่มีเรา เหงาจนแทบขาดใจ
Mai chin suk tee gup gahn mai mee rao ngao jon taep kaht jai
I’m not used to not having us, loneliness is nearly killing me

ต่างกับเธอที่ไปได้ดี ได้ข่าวกำลังจะมีรักใหม่
Dtahng gup tur tee bpai dai dee dai kao gumlung ja mee ruk mai
Unlike you who left happily, I heard that you’ve found someone new
เธอลืมได้เก่ง ต่างกับฉันมากมาย ไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเธอ
Tur leum dai geng dtahng gup chun mahk mai mai mee wun nai mai kit teung tur
You’re good at forgetting, so different from me, I’ll never not miss you

(*) ทำไมเธอนั้นเริ่มใหม่ได้ง่ายจัง รักเราเพิ่งพังเพิ่งจบได้ไม่นาน
Tummai tur nun rerm mai dai ngai jung ruk rao perng pung perng jop dai mai nahn
Why was it so easy for you to start over? Our love just ended recently
เธอกลับลืมได้ทุกอย่าง พร้อมเดินร่วมทางไปกับเขา
Tur glup leum dai took yahng praum dern ruam tahng bpai gup kao
You ended up forgetting everything, ready to leave with him
ทำไมฉันนั้นเริ่มใหม่ไม่ได้เลย เธอช่วยเฉลยวิธีลืมคนรักเก่า
Tummai chun nun rerm mai mai dai loey tur chuay chaloey witee leum kon ruk gao
Why can’t I start over? Please share your technique for forgetting an ex
มีแค่ภาพเรา ยังก้าวเดินต่อไม่ไหวจริงๆ
Mee kae pahp rao yung gao dern dtor mai wai jing jing
I have only our picture, I really still can’t move on

อยากจะยิ้มให้เธอสักที อยากจะยินดีกับความรักใหม่
Yahk ja yim hai tur suk tee yahk ja yin dee gup kwahm ruk mai
I want to finally smile at you, I want to congratulate you on your new love
แค่ต้องเลิกกัน ก็ทรมานแทบตาย
Kae dtaung lerk gun gor toramahn taep dtai
But just having broken up, it’s absolute torture
ยิ่งเธอมีใคร ยิ่งเจ็บซ้ำที่เดิม
Ying tur mee krai ying jep sum tee derm
The more you’re with someone else, the more it hurts me over and over

(*,*)

เธอเริ่มต้นใหม่ แต่ฉันยังรอเธอที่เดิม
Ter rerm dton mai dtae chun yung ror tur tee derm
You started over, but I”m still waiting for you at the same place

   

Lyrics : นิ้งหน่อง PANCAKE
Melody : นิ้งหน่อง PANCAKE
Arranged : ครูโก , พีท PANCAKE

Title: จริงใจไม่จริงจัง / Jing Jai Mai Jing Jung (Jokingly Sincere)
Artist: Pancake
Album: ผัดกะเพรากับเรา2 / Put Gaprao Gup Rao Saung
Year: 2007

เธอไม่เคยโกหกอะไรฉันเลย
Tur mai koey goh hok arai chun loey
You’ve never lied to me
เธอไม่เคยทนสิ่งที่ดูไม่จริงใจ
Tur mai koey ton sing tee doo mai jing jai
You’ve never put up with things that seemed insincere
เธอยังคงเป็นห่วงเป็นใยฉันดี
Tur yung kong bpen huangg bpen yai chun dee
You’ve always been caring towards me
มีแต่ความรู้สึกดีๆมากมาย
Mee dtae kwahm roo seuk dee dee mahk mai
There have only been so many good feelings
ทำให้คล้ายว่าเธอนั้นมีใจ
Tum hai klai wah tur nun mee jai
Making it seem like you had feelings for me

(*) ก็เธอมาทำให้ฉัน
Gor tur mah tum hai chun
You made me
ดูเหมือนเป็นคนสำคัญ
Doo meuan bpen kon sumkun
Seem like someone important
ก็อันที่จริงก็เป็นแค่เพียงแค่คนที่รู้ไม่เท่าทัน
Gor un tee jing gor bpen kae ping kae kon tee roo mai tao tun
But in reality, I was just someone who didn’t get it
บังอาจไปเผลอใจ
Bung aht bpai plur jai
I had the nerve to be careless
ก็พอได้รู้ตัวเองอีกทีในวันที่สาย
Gor por dai roo dtua eng eek tee nai wun tee sai
Once again, I realized it too late
สุดท้ายไอ้คำว่าจริงใจ
Soot tai ai kum wah jing jai
In the end, sincerity
ว่าใครทั้งหลาย
Wah krai tung lai
Is something people everywhere
ก็ได้มันไปจากเธอ
Gor dai mun bpai jahk tur
Have gotten from you

(**) รู้ว่าเธอน่ะจริงใจ
Roo wah tur na jing jai
I know that you’re sincere
แต่มันไม่เคยจริงจัง
Dtae mun mai koey jing jung
But it’s never serious
และฉันไม่ควรไปหวังอะไรลมๆแล้งๆจากเธอ
Lae chun mai kuan bpai wung arai lom lom laeng laeng jahk tur
And I shouldn’t expect anything from you
เพราะว่าเธอน่ะจริงใจ
Pror wah tur na jing jai
Because you’re sincere
มันไม่เคยจริงจังกับใคร
Mun mai koey jing jung gup krai
But never serious with anyone
ไม่รักก็ควรจะบอก เพราะฉันมันดูไม่ออกว่าเธอไม่มีใจ
Mai ruk gor kuan ja bauk pror chun mun doo mai aukw ah tur mai mee jai
If you don’t love me, you should tell me, because I can’t tell if you don’t have feelings for me

เธออย่ามาเป็นห่วงยังดีซะกว่า
Tur yah mah bpen huang yung dee sa gwah
It would be better if you didn’t worry so much about me
เธออย่ามาคอยบอกว่าเธอคิดถึงกัน
Tur yah mah koy baukw ah tur kit teung gun
Don’t keep telling me you miss me
เธอไม่รักได้โปรดอย่าทำให้หวั่น
Tur mai ruk dai bproht yah tum hai wun
If you don’t love me, please don’t make me nervous
ทำให้ฉันลำบากลำบนหัวใจ
Tum hai chun lumbahk lumbon hua jai
Troubling my heart
มันทำร้ายเกินไปที่เธอทำ
Mun tum rai gern bpai tee tur tum
What you’re doing hurts too much

(*,**,**)

   

คำร้อง : โจ
ทำนอง : โจ
เรียบเรียง : โจ

Title: คนไหนบ้าง / Kon Nai Bahng (Which Person?)
Artist: Pancake
Album: ผัดกะเพรากับเรา 2 / Put Gaprao Gup Rao Saung
Year: 2007

ยังดักรอปากซอย
Yung duk ror bpahk soy
I’m still waiting by the entrance of the road
เผื่อจะคอยซักคนไม่รู้ใคร
Peua ja koy suk kon mai roo krai
Just in case I should be waiting for someone, I don’t know who
ใครชวนไปไหนรีบไป
Krai chuan bpai nai reep bpai
If anyone invites me out somewhere, I hurry and go
เผื่อจะเจอคนรู้ใจซักที
Peua ja jur kon roo jai suk tee
Just in case I’ll meet someone who finally gets me

มีกี่คนเข้ามา
Mee gee kon kao mah
So many people have shown up
ก็เกิดปัญหามีแฟนทั้งนั้นเลย
Gor gert bpunhah mee faen tung nun loey
But problems have arose, they all have boyfriends
กี่คนกี่คนก็เหมือนเคย
Gee kon gee kon gor meuan koey
So many people, but it’s the same
แต่คนที่ใช่เลยเธออยุ่ไหน
Dtae kon tee chai loey tur yoo nai
But the one for me, where are you?

(*) มีคนคอยเตือนยิ่งไขว่ยิ่งขว้า
Mee kon koey dteuan ying kwai ying kwah
People have warned me that the more I reach
ยิ่งตามหายิ่งไกลเข้าทุกที
Ying dtahm hah ying glai kao took tee
And the more I search, the longer away it’ll be
ก็กลัวว่าปล่อยอยู่อย่างนี้..
Gor glua wah bploy yoo yahng nee
But I’m scared to let things go on like this
จะมีมั๊ยเมื่อไหร่ คนที่รู้ใจ
Ja mee mai meua rai kon tee roo jai
When will there be someone who gets me?

(**) มีคนไหนบ้าง
Mee kon nai bahng
Is there someone
ที่ยังไม่มีแฟน เธออยู่ตรงไหนบ้าง
Tee yung mai mee faen tur yoo dtrong nai bahng
Who doesn’t have a boyfriend yet? Where are you?
อยากเดินไปควงแขน
Yahk dern bpai kuang kaen
I want to walk arm-in-arm with you

ช่วยบอกไห้รู้หน่อย
Chuay bauk hai roo noy
Please tell me and let me know
ว่าฉันยังคอยความรัก..อยู่
Wah chun yung koy kwahm ruk yoo
That I’m still waiting for love
จะมีใครรู้บ้าง..ว่าฉันก็ไม่มีแฟน
Ja mee krai roo bahng wah chun gor ami mee faen
Is there anyone who knows that I don’t have a girlfriend?
ถ้าได้มารักอยู่ อยากมีคนควงแขน
Tah dai mah ruk yoo yahk mee kon kuang kaen
If it’s possible, come and love me, I want someone to link arms with

ช่วยบอกไห้รู้หน่อย
Chuay bauk hai roo noy
Please tell me and let me know
ว่าฉันยังคอยบอกรัก..เธอ
Wah chun yung koy bauk ruk tur
That I’m still waiting to tell you I love you

หัวใจดวงน้อยดวงนิด
Hua jai duang noy duang nit
My little heart
มันเต้นแร๊กๆระริกระริกระรี้
Mun dten raek raek rarik rarik raree
Is pounding, thump thump thump
ก็อยากมีแฟนแล้วครับ
Gor yahk mee faen laeo krup
I want a girlfriend
ก็ไม่ได้อยากมีก๊งมีกิ๊ก
Gor mai dai yahk mee gong mee gik
I don’t want a fling or friends with benefits

จีบใครเค้าก็ไม่สนกี่ร้อยพันคนก็ไม่เคยคลิ๊ก
Jeep krai kao gor mai son gee roy pun kon gor mai koey click
I’ve flirted with people, but they weren’t interested, there’s been hundreds of thousands of people, but it’s never clicked
ไอนั่นมันแทบเฉาตายไม่เคยกะด้ายกะด๊งกะดิ๊ก
Ai nun mun taep chao dtai mai koey gadai gadong gadik
I’m nearly withering away, I’ll never get through this

(*,**)

Title: ใจเย็น / Jai Yen (Cool Heart)
Artist: Pancake
Album: Pancake
Year: 2006

แอบมองเธอยิ้ม ใจมันก็สั่นไหว
Aep maung tur yim jai mun gor sun wai
Secretly watching you smile, my heart trembles
อุณหภูมิหัวใจเย็นลงเหมือนติดลบ
Oonhapoom hua jai yen long meuan dtit lop
The temperature of my heart dropped like it’s in the negatives
ยังกับยืนกลางฝนตก หิมะโปรยลงที่ใจของฉัน
Yung gup yeun glahng fon dtok hima bproy long tee jai kaung chun
It’s like standing in the middle of the rain, snow is falling on my heart

(*) อยากบอกว่ารักเธอ ใจมันหมดเรี่ยวแรง
Yahk bauk wah ruk tur jai mun mot riao raeng
I want to tell you that I love you, but my heart is out of strength
ปากมันก็แข็ง ยังไงก็ไม่ยอม ไม่พูดไป
Bpahk mun mai kaeng yung ngai gor mai yaum mai poot bpai
My mouth is stubborn, no matter what, it refuses, it doesn’t say it

(**) ใจเย็นจนเริ่มจะชา
Jai yen jon rerm ja chah
My heart has cooled down until it’s starting to go numb
ใจเย็นก็กลัวว่าหมา อา อา จะคาบไป
Jai yen gor glua wah mah ah ah ja kahp bpai
My heart has cooled down, but I’m scared a dog will snatch it away
ใจเย็นจนเริ่มจะชา ดา ดา ก็หวั่นไหว
Jai yen jon rerm ja chah dah dah gor wun wai
My heart has cooled down so much, it’s starting to go numb, I’m shaking
ไม่รู้จะพูดยังไง ว่าคน ๆ
mai roo ja poot yung ngai wah kon kon
I don’t know how to say
นี้นั้นมันแอบ รักเธอ
Nee nun mun aep ruk tur
That this person secretly loves you

อากาศเริ่มหนาวเวลาได้ใกล้เธอ
Ahgaht rerm nao welah dai glai tur
The weather starts getting cold whenever I’m near you
ป่วยจนเป็นไข้ใจ ตอนเราได้เจอะเจอ
Bpuay jon bpen kai jai dtaun rao dai jur jur
My heart gets a fever when we meet
ยังกับโดนน้ำแข็งสาด ไปยืนอยู่กลางขั้วโลกเหนือ
Yung gup dohn num kaeng saht bpai yeun yoo glahng kua lohk neua
It’s like being splashed with ice and going to stand in the middle of the North Pole

(*,**)

(***) หน้าชา ปากชา ขาชา ไอนั่นก็ชา
Nah chah bpahk chah kah chah ai nun gor chah
My face is numb, my mouth is numb, my legs are numb, my you-know-what is also numb
แม้แต่ปรอทก็วัดไม่ได้ ตั้งแต่มีเธอนั้นเดินเข้ามา
Mae dtae bpraut gor wut mai dai dtung dtae mee tur nun dern kao mah
Even the thermometer doesn’t work since you showed up
อยู่ ๆ หัวใจหยุดเต้น มัน Thinaken จนเกินเยียวยา
Yoo yoo hua jai yoot dten mun thinaken jon gern yiao yah
All the sudden my heart has stopped beating, it’s thinaken until it’s beyond healing (+)
ก็เธอนั้นน่ารักที่สุด น่ารักเป็นหนึ่งในพสุธา
Gor tur nun naruk tee soot naruk bpen neung nai pasootah
You’re the cutest, you’re the cutest on earth
แค่เธอขวาซ้ายขวา แค่เธอเดินมาแทบลืมหายใจ
Kae tur kao sai kwah kae tur dern mah taep leum hai jai
You just “left-right-left,” you just march up and I nearly forget how to breathe
แค่อยากจะทักแต่ก็ต้องทุกข์ ก็เพราะไม่รู้ต้องเริ่มไง
Kae yahk ja tuk dtae gor dtaung took gor pror mai roo dtaung rerm ngai
I just want to say hello, but I must suffer because I don’t know how to start
น้ำแข็งเกาะทีละนิด ความเย็นออกฤทธิ์ภายในหัวใจ
Num kaeng gor tee sa nit kwahm yen auk rit pai nai hua jai
Ice has started to form, coldness radiates inside my heart
ชามันไปทุกส่วน ทุกอวัยวะในร่างกาย
Chah mun bpai took suan took awaiwa nai rahng gai
Every part of my body, every organ inside, is numb

(**,**,***)

   

คำร้อง : เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : เหมือนเพชร อำมะระ

Title: เป็นหมา / Bpen Mah (I’m Your Dog)
Artist: Pancake
Album: [Single]
Year: 2018

รอบนี้จะเลิกกับมันจริงๆ ไม่ใช่รอบแรกที่ฉันได้ยินจากปากเธอ
Raup nee ja lerk gup mun jing jing mai chai raup raek tee chun dai yin jahk bpahk tur
“This time around I’m really breaking up with him,” it’s not the first time I’ve heard that from your lips
อยู่ด้วยทุกครั้งที่เธอมีน้ำตา แม้รู้สักพักเขาจะกลับมาเข้าใจเธอ
Yoo duay tookkrung tee tur mee num dtah mae roo suk puk kao ja glup mah kao jai tur
I stayed with you every time you were crying, even though I knew I was just a rebound and he’d come back to you

(*) คอยปลอบใจ แต่ไม่กล้ากอด
Koy bplaup jai dtae mai glah gaut
I kept comforting you, but I didn’t dare hug you
นั่งฟังเธอระบาย คล้ายๆพี่อ้อยพี่ฉอด
Nung fung tur rabai klai klai pee oy pee chaut
I sat listening to you vent like P’Oil and P’Chod
ยิ่งใกล้ชิด ยิ่งคิดไปไกล
Ying glai chit ying kit bpai glai
The closer we got, the further I thought
ทั้งที่รู้ รู้ดีแก่ใจ สุดท้ายเธอก็กลับไปหาเขาอีก
Tung tee roo roo dee gae jai soot tai tur gor glup bpai hah kao eek
Even though I knew, I knew full well, that in the end, you’d go back to him again

(**) ทำหน้าที่เป็นหมอ ตอนเธอน่ะเจ็บมา
Tum nah tee bpen mor dtaun tur na jep mah
I perform the duties of a doctor when you’re hurt
ทำหน้าที่เป็นหมา เมื่อเขามาง้อเธอไป
Tum nahtee bpen mah meua kao mah ngor tur bpai
I perform the duties of a dog when he comes back to make up with you
ก็ทำได้ทุกอย่าง อย่างเดียวที่ทำไม่ไหว
Gor tum dai took yahng yahng diao tee tummai wai
I can do everything, the one thing I can’t do
คือการพยายามทำใจ ไม่ให้รักเธอ
Keu gahn payayahm tum jai mai hai ruk tur
Is try to come to terms with not letting myself love you

อยากให้เธอเลิกกันไปจริงๆ อยากทำให้รู้ว่ารักจริงๆเป็นแบบไหน
Yahk hai tur lerk gun bpai jing jing yahk tum hai roo wah ruk jing jing bpen baep nai
I really want you to break up with him, I want you to realize what true love is like
แต่เจ็บมากี่ครั้ง เธอยังเหมือนเดิม มีแต่ความรักฉัน ที่ดันเพิ่มเติม อกแตกตาย
Dtae jep mah gee krung tur yung meuan derm mee dtae kwahm ruk chun tee dun perm dterm auk dtaek dtai
But however many times you get hurt, you’re still the same, I only have my love that’s piling up and ready to explode in my chest

(*,**)

รอบแรกๆก็ช่วยด่าไปซะเยอะ
Raup raek raek gor chuay dah bpai sa yur
The first time around, I helped you curse him out
พอเขาง้อ เธอก็ดี ออกตัวล้อฟรี ตกถนนเลอะ
Por kao ngor tur gor dee auk dtua lor free dtok tanon lur
As soon as he made up with you, you were fine, you protected him from the insults, taking his bullets
รอบที่ห้าน้ำตาตก รอบที่หกเธอไม่เข็ด
Raup tee hah num dtah dtok raup tee hok tur mai ket
The fifth time around, your tears fell, the sixth time, you hadn’t learned your lesson
กลับไปชอบรอบที่เจ็ด รอบสิบเอ็ดแล้วแต่เหอะ
Glup bpai chaup raup tee jet raup sip et laeo dtae hur
You returned to liking him after the seventh time, the eleventh time is up to you
ทำหน้าที่ ที่ปรึกษา
Tum nah tee tee bpreuk sah
I perform the duties of a counselor
เอาตะกร้อมาครอบปาก ก็เพราะไม่อยากหมา
Ao dtagror mah kraup bpahk gor pror mai yahk mah
You put a muzzle on me because you don’t want a dog
เธอร้องไห้ซิกๆ จะบอกรักซักกะนิด
Tur raun hai sik sik ja bauk ruk suk ga nit
You cry profusely, he tells you he loves you a little bit
ได้แต่คิด หางกระดิก ดิ๊กๆ
Dai dtae kit hahng gradik dik dik
I can only think and wag my tail

(**,**)

   

Executive Producer : กฤช กฤษณาวารินทร์
Producer : นิ้งหน่อง Pancake
เนื้อร้อง/ทำนอง : นิ้งหน่อง Pancake
เรียบเรียง : พีท Pancake
Mixed/Mastered : Audiojiffy

   

Welcome back, Pancake! 😀 And they still sound exactly the same! I’ve never been the hugest fan of Pancake’s style, but I can respect them for their contributions to the Thai music industry, and because their fanclub is one of the most passionate I’ve ever seen. I do like how they always have unique lyrics, and I really like how this music video illustrates the concept of feeling like a dog trying to serve one girl and make her happy perfectly~ Excellent comeback for this band!

Title: ทนทำไม / Ton Tummai (Why Put Up With It?)
Artist: NOS ft. Ningnong (นิ้งหน่อง) Pancake
Album: [Single]
Year: 2018

เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง
Jep mah dtung gee krung
You’ve been hurt several times
แต่เธอก็ยังเหมือนเดิม
Dtae tur gor yung meuan derm
But you’re still thesame
ยังยอมให้เขาทำ ยังอยู่เพื่อเจ็บช้ำ
Yung yaum hai kao tum yung yoo peua jep chum
You still let him do this, you still stay to get hurt
และเสียแต่น้ำตา
Lae sia dtae num dtah
And lose only tears

ทำไมเธอยังรัก
Tummai tur yung ruk
Why do you still love
คนที่มันรักแค่ตัวเอง
Kon tee mun ruk kae dtua eng
Someone who only loves himself?
ทำไมยังต้องทน กับคนที่ไม่เคยเห็น
Tummai yung dtaung ton gup kon tee mai koey hen
Why do you still put up with someone who never sees
คุณค่าความรักของเธอ
Koon kah kwahm ruk kaung tur
The value of your love?

(*) ในใจมันมีแต่คำถาม
Nai jai mun mee dtae kum tahm
In my heart, there’s only the question
ว่าเธอจะทนอยู่ต่อไป เพื่ออะไร
Wah tur ja ton yoo dtor bpai peua arai
As to why you continue to put up with it?

(**) ทำไมเธอต้องไปรัก ไอ้คนแบบนั้น
Tummai tur dtaung bpai ruk ai kon baep nun
Why must you love a guy like that?
คนที่มันทำร้ายเธอ..ให้เสียใจ
Kon tee mun tum rai tur hai sia jai
Someone who hurts you and makes you sad
ที่ทำให้เธอเจ็บ
Tee tum hai tur jep
Who causes you pain
ทำให้เธอเหนื่อยขนาดนั้น
Tum hai tur neuay kanaht nun
Who makes you that exhausted
ไปอยู่กับเขาทำไม
Bpai yoo gup kao tummai
Why be with him?

(***) เธออยู่กับคนที่รัก เธอดีกว่าไหม
Tur yoo gup kon tee ruk tur dee gwah mai
Wouldn’t it be better to be with someone who loves you?
คนที่ไม่เคยทำร้าย ให้เธอต้องเสียใจ
Kon tee mai koey tum rai hai tur dtaung sia jai
Someone who never hurts you or makes you sad
คนที่คอยปลอบ
Kon tee koy bplaup
Someone who comforts you
และพร้อมจะโอบกอดเธอไว้
Lae praum ja ohp gaut tur wai
And is ready to embrace you
คนที่รักเธอกว่าใคร อย่างฉันนี้ไงเธอ
Kon tee ruk tur gwah krai yahng chun nee ngai tur
Someone who loves you more than anyone else like me

เมื่อไรเธอจะรู้ เมื่อไรเธอถึงจะเข้าใจ
Meua rai tur ja roo meua rai tur teung ja kao jai
When will you know? When will you understand?
เมื่อไรเธอถึงจำ ว่าใครทำเธอเจ็บช้ำ
Meua rai tur teung jum wah krai tum tur jep chum
When will you remember who hurts you?
เมื่อไร เมื่อไร เมื่อไร
Meua rai meua rai meua rai
When? When? When?

(*,**,***)

(****) เจ็บแล้วจำคือคน แต่เจ็บแล้วทนมันคืออะไรอ่ะ
Jep laeo jum keu kon dtae jep laeo ton mun keu arai la
To get hurt and remember is human, but hurting and putting up with it? What’s that?
เจ็บซ้ำๆตลอด ย้ำๆตอกๆมันได้อะไรอ่ะ
Jep sum sum dtalaut yum yum dtauk dtauk mun dai arai a
Always getting hurt over and over, repeatedly, what does that get you?
ไม่เข้าใจอ่ะ ทำไมอ่ะ
Mai kao jai a tummai a
I don’t understand, why?
เธอเหนื่อยป่ะ ฉันเหนื่อยว่ะ
Tur neuay bpa chun neua wa
Are you tired of it? I am
เห็นเธอเจ็บ เก็บไม่ไหว น้ำตามันจะไหล เจ็บแทนว่ะ
Hen tur jep gep mai wai num dtah mun ja lai jep taen wa
Seeing you hurt, I can’t keep it in, the tears will flow, I’m hurting for you
พักสักพักเหอะ รักมันหนัก ซบลงตรงตัก แล้วก็พักเหอะ
Puk suk puk hur ruk mun nuk sop long dtrong dtuk laeo gor puk hur
Take a break, loving is stressful, snuggle up in my lap
รักส่วนรักเหอะ โดนทำร้ายมานักต่อนัก เธอก็พักเหอะ
Ruk suan ruk hur dohn tum rai mah nuk dtor nuk tur gor puk hur
As for your love, getting hurt so much, you should rest
รักมันเหมือนข้อสอบ ที่ไม่มีคำตอบ ไม่มีคำปลอบใจ มีแต่ความปลอดภัย เมื่อเธออยู่ในอ้อมกอด
Ruk mun meuan kor saup tee mai mee kum dtaup mai mee kum bplaup jai mee dtae kwahm bplaut pai meua tur yoo nai aum gaut
Love is like a test that doesn’t have an answer, there’s no comfort, there’s only security when you’re in my embrace

(**,***,****)

   

Executive Producer : กฤช กฤษณาวารินทร์
Producer : ธีระปริญญ์ รัตนบุตร
เนื้อร้อง และ ทำนอง เฉลิมพล ตันติ์ทวิสุทธิ์
เรียบเรียง ยศพร ประสาทศิลป์, ทัพไทย เดชธงไชย
เนื้อร้อง Rap ทินกร พึ่งดาราวี

   

I always forget what a nice, crisp, clear sound NOS has in both their vocals and instrumentals. And hey, it’s nice to hear something from Ningnong again as well!

Title: วันแห่งความรัก / Wun Haeng Kwahm Ruk (Day of Love)
Artist: Pancake
Album: ผัดกะเพรากับเรา 2 / Put Gaprao Gup Rao 2
Year: 2007

เคยพลาดพลั้งและทำผิดไป เคยเสียใจเมื่อตอนที่สาย
Koey plaht plung lae tum pit bpai koey sia jai meua dtaung tee sai
I’ve messed up and made some mistakes, I’ve been sad when it’s too late
ความรักที่มันดูแลไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องเสียใจ
Kwahm ruk tee mun doo lae mai dai soot tai gor dtaung sia jai
The love I couldn’t take care of, in the end, I had to be sad
จนพบเธอที่เดินเข้ามา เรียนรู้ว่าในวันต่อไป
Jon pob tur tee dern kao mah rian roo wah nai wun dtor bpai
Until I met you and you showed up, I learned that in the coming days
ทุกวันที่มีความหมาย ทุกวันที่อยู่เคียงข้างเธอ
Took wun tee mee kwahm mai took wun tee yoo kiang kahng tur
Every day is meaningful, every day that I’m beside you

(*) วันวาเลนไทน์มันก็คงเป็นวันไม่สำคัญอีกต่อไป
Wun valentine mun gor kong bpen wun mai sumkun eek dtor bpai
Valentine’s Day won’t be important anymore
เป็นวันธรรมดามันคงเป็นวันไม่พิเศษสำหรับฉัน
Bpen wun tummadah mun kong bpen wun mai piset sumrup chun
It’ll be a normal day, it won’t be a special day for me

(**) วันแห่งความรัก ฉันมีให้เธอทุกวัน
Wun haeng kwahm ruk chun mee hai tur took wun
I have a day of love for you every day
ไม่ว่าอาทิตย์ถึงจันทร์ ไม่ว่าจะวันไหนๆ
Mai wah ahtit teung jun mai wah ja wun nai nai
Regardless of Sunday to Monday, regardless of what day it is
ดอกไม้ ช่วยรับไปจากฉันที ให้เธอคนที่แสนดี
Dauk mai chuay rup bpai jahk chun tee hai tur kon tee saen dee
Please accept these flowers from me, they’re for the wonderful you
หนึ่งปีไม่มีครั้งเดียว ไม่เกี่ยวจะเป็นวันไหนยังไงก็รักเธอ
Neung bpee mai mee krung diao mai giao ja bpen wun nai yung ngai gor ruk tur
We won’t have just one year, regardless of the day, no matter what, I love you

เคยรู้ตัวเป็นคนปากแข็ง รักแล้วไม่แสดงออกมา
Koey roo dtua bpen kon bpahk kaeng ruk laeo mai sadaeng auk mah
I realize I was once all talk, I loved but didn’t show it
ความหลังคอยเตือนให้รู้ว่า อย่าทำเมื่อตอนเสียไป
Kwahm lung koey dteuan hai roo wah yah tum meua dtaun sai bpai
The past reminds me not to act after I lose things
คำว่ารักแค่เพียงหนึ่งคำ พูดซ้ำๆพูดมันให้ชิน
Kum wah ruk kae piang neung kum poot sum sum poot mun hai chin
Love is just one word, I’ll say it many times, I’ll get used to saying it
ทุกวันถ้าเธอได้ยิน กับคำว่าฉันรักเธอ
Took wun tah tur dai yin gup kum wah chun ruk tur
Every day, if you’ll listen to my “I love you” s

(*,**,**)

ก็รัก ฉันมีให้เธอทุกวัน
Gor ruk chun mee hai tur took wun
I have love for you every day
ไม่ว่าอาทิตย์ถึงจันทร์ ไม่ว่าจะวันไหนๆ
Mai wah ahtit teung jun mai wah ja wun nai nai
Regardless of the sun until the moon, regardless of what day it is
ดอกไม้ ช่วยรับไปจากฉันที ให้เธอคนที่แสนดี
Dauk mai chuay rup bpai jahk chun tee hai tur kon tee saen dee
Please accept these flowers from me, they’re for the wonderful you
หนึ่งปีไม่มีครั้งเดียว ไม่เกี่ยวจะเป็นวันไหนยังไงก็รักเธอ
Neung bpee mai mee krung diao mai giao ja bpen wun nai yung ngai gor ruk tur
We won’t have just one year, regardless of the day, no matter what, I love you

Title: ความคิดถึงไม่พึ่งปาฎิหาริย์ / Kwahm Kit Teung Mai Peung Padtihahn (My Thoughts of You Don’t Depend on a Miracle)
Artist: Pancake
Album: ขอจงสุขสวัสดิ์ / Kor Jong Sook Sawat (Live Long and Prosper)
Year: 2010

เมื่อไรที่สายลมพัดผ่านเนิ่นนานสักเพียงไหน
Meua rai tee sai lom put pahn nern nahn suk piang nai
Whenever the wind blows for so long
ให้รับรู้ว่าความคิดถึงของฉันเอง
Hai rup roo wah kwahm kit teung kaung chun eng
It makes me acknowledge my thoughts of you
ผ่านสายลมฝากแสงดาวมาส่งให้เธอ
Pahn sai lom fahk saeng dao mah song hai tur
I entrust the passing wind the light of the stars to send to you
อาจอยู่ในเสียงเพลงรักเก่า ซึ้งใจได้เสมอ
Aht yoo nai siang pleng ruk gao seung jai dai samur
It might be in the sound of the old love songs that are imprinted in my heart always
ความคิดถึงกำลังส่งตรงไปหาเธอ
Kwahm kit teung gum lung song dtrong pai hah tur
I’m sending my thoughts of you to you
จากหัวใจที่เฝ้าคอยเธออยู่ตรงนี้
Jahk hua jai tee fao koy tur yoo dtrong nee
From my heart that’s waiting for you right here

(*) เวลาที่เราต่างคนต่างไกลกัน
Welah tee rao dtahng kon dtahng glai gun
When we’re different people, so very different from each other
รักนั้นยังผูกพันไว้ข้างๆ กาย
Ruk nun yung pook pun wai kahng kahng gai
Love still connects us beside one another
อาจมีนาทีที่เราใจตรงกัน
Aht mee nahtee tee rao jai dtrong gun
There might be a minute that our hearts are the same
แม้ท้องฟ้าทะเลจะมีมาขวางกั้น
Mae taung fah talay ja mee mah kwahng gun
Though the sky and the sea will be obstructed
แต่คงไม่หยุดความคิดที่มีเธอ
Dtae kong mai yoot kwahm kit tee mee tur
But it won’t stop my thoughts of you

(**) ความคิดถึง ไม่ต้องพึ่งปาฏิหาริย์
Kwahm kit teung mai dtaung peung padtihahn
My thoughts of you don’t depend on a miracle
เพียงแค่สายลมผ่าน คือใจฉันมันเรียกหาเธอ
Piang kae sai lom pahn keu jai chun mun riak hah tur
Just the passing wind is my heart asking for you
ความคิดถึง มองไม่เห็นแต่อยู่รอบๆ ตัวเธอ
Kwahm kit teung maung mai hen dtae yoo raup raup dtua tur
My thoughts of you can’t be seen, but are all around you
หลับไปแล้วก็ยังเจอ ความคิดถึงยังคิดถึง
Lup pai laeo gor yung jur kwahm kit teung yung kit teung
I close my eyes, and I still see my thoughts of you still missing you
ยังคิดถึง ยังคิดถึงเธอเหลือเกิน
Yung kit teung yung kit teung tur leua gern
Still thinking of you, still missing you so much

ค่ำคืนที่แสงดาวร้อยพัน ถ้าเทียบกับใจฉัน
Kum keun tee saeng dao roy pun tah tiap gun jai chun
The nights with hundreds of thousands of star lights, if you compare it with my heart
ความคิดถึงนั้นเกินกว่าเอาแผ่นฟ้ากั้น
Kwahm kit teung nun gern gwah ao paen fah gun
My thoughts of you are much more than can be separated by heaven
จะเหมือนลมที่หายใจเข้าออกเคียงเธอ
Ja meuan lom tee hai jai kao auk kiang tur
It’s like my breath inhaling and exhaling near you

(*,**,**)

ความรักยังมีอยู่เสมอ ก็ฉันนั้นคิดถึงเธอ
Kwahm ruk yung mee yoo samur gor chun nun kit teung tur
I still have my love, always, I miss you

ใจเย็น / Jai Yen (Cool Heart)
จริงใจไม่จริงจัง / Jing Jai Mai Jing Jung (Jokingly Sincere)
คนไหนบ้าง / Kon Nai Bahng (Which Person?)
ความคิดถึงไม่พึ่งปาฎิหาริย์ / Kwahm Kit Teung Mai Peung Padtihahn (My Thoughts of You Don’t Depend on a Miracle)
เป็นหมา / Bpen Mah (I’m Your Dog)
เริ่มใหม่ง่ายจัง / Rerm Mai Ngai Jung (So Easy to Start Over)
วันแห่งความรัก / Wun Haeng Kwahm Ruk (Day of Love)

   
All songs tagged Pancake