Palmy

All posts tagged Palmy

Title: ฟ้าส่งฉันมา / Fah Song Chun Mah (Heaven Sent Me)
Artist: Palmy (ปาล์มมี่)
Album: Palmy (ปาล์มมี่)
Year: 2002

เธอเป็นคนเดิมคนเดียวที่แสนดี เป็นใครบางคนที่คอยคิดถึงกัน
Tur bpen kon derm kon diao tee saen dee bpen krai bahng kon tee koy kit teung gun
You’re a wonderful person, you’re someone who’s constantly thinking of me
เธอเห็นว่าฉันเป็นคนที่สำคัญ จะกี่คืนจะกี่วันยังห่วงใยกันเสมอ
Tur hen wah chun bpen kon tee sumkun ja gee keun ja gee wun yung huang yai gun samur
You see me as someone important, however many days or nights pass, you’re always worried about me

(*) เธอเป็นแรงใจให้กับฉัน ในความเป็นจริงและความฝัน ฉันรู้ว่าฉันจะยังมีเธอ
Tur bpen raeng jai hai gup chun nai kwahm bpen jing lae kwahm fun chun roo wah chun ja yung mee tur
You’re my inspiration, in both reality and dreams, I know I still have you

(**) ฟ้าคงส่งให้ฉันมาเกิด ให้พบเธอ
Fah kong song hai chun mah gert hai pob tur
Heaven sent me to meet you
ฟ้ากำหนดเส้นทางเส้นหนึ่ง (ให้เราได้เจอ) ให้เรารักกัน
Fah gumnot sen tahng sen neung (hai rao dai jur) hai rao ruk gun
Heaven designated a path (for us to meet) for us to fall in love

คงมีบางวันที่ฉันอาจละเลย เป็นความเคยชินที่ดูเฉยๆไป
Kong mee bahng wun tee chun aht laloey bpen kwahm koey chin tee doo choey choey bpai
Some days I might be neglectful, I got used to you and seem to take you for granted
คงมีบางทีที่เธออาจน้อยใจ แต่ไม่เคยจะมีใครแทนที่เธอในใจฉัน
Kong mee bahng tee tee tur aht noy jai dtae mai koey ja mee krai taen tee tur nai jai chun
There might be some days you feel slighted, but there will never be anyone who replaces you in my heart

ไม่มีอะไรที่ขาดหาย ไม่มีอะไรที่น้อยลง ก็คงจะมีแต่เธอเท่านั้น
Mai mee arai tee kaht hai mai mee arai tee noy long gor kong ja mee dtae tur tao nun
There’s nothing missing, there’s nothing lessening, there’s only you

(**,*,**,**)

Title: ขวัญเอยขวัญมา / Kwun Oey Kwun Mah (Oh, Spirit, Come On)
Artist: Palmy
Album: [Single]
Year: 2020

ค่ำคืนมืดมนลงครั้งใด ทำฉันหัวใจไหวหวั่น
Kum keun meut mon long krung dai tum chun hua jai wai wun
Whenever the nights become gloomy, it makes my heart tremble
คำสัญญาที่ให้กัน นั้นไม่จางหายไป
Kum sunyah tee hai gun nun mai jahng hai bpai
The promise we gave to each other hasn’t faded away
เก็บคืนวันที่เคยอ้อนออด คงไว้ในอ้อมกอด
Gep keun wun tee koey aun aut kong wai nai aum gaut
I hang on to those days when I once begged to be in your embrace
แม้ว่าเราต้องห่างกันแสนไกล
Mae wah rao dtaung hahng gun saen glai
Even though we had to be separated

สูดลมหายใจ กล่อมหัวใจ ปลอบขวัญให้คืนกลับมา
Soot lom hai jai glaum hua jai bplaup kwun hai keun glup mah
I take deep breaths to calm my heart and comfort my spirit to return
ใครหนอใคร จำพรากพา ขวัญไปอยู่ที่ใด
Krai nor krai jum prahk pah kwun bpai yoo tee dai
Who remembers where my spirit has been taken off to?
อยากมีกันเหมือนดังวันก่อน คำรักชวนใจอ่อน
Yahk mee gun meuan dung wun gaun kum ruk chuan jai aun
I want to have it like I did in the past, love has enticed it into being weak
เพ้อรำพันครวญคร่ำ เรียกหาเธอ
Pur rum pun kruan krum riak hah tur
I crazily lament, crying out for you

(*) ขวัญเจ้าเอยขวัญมาใยหนอล่องลอยหลุดไป
Kwun jao oey kwun mah yai nor laung loy loot bpai
Oh, my spirit, why has it floated away?
อยู่ที่ไหนช่วยบอกได้ไหมใจ ใยถึงไม่คืนกลับมา
Yoo tee nai chuay bauk dai mai jai yai teung mai keun glup mah
Where is it? Please tell me, why hasn’t it come back?
ฝากไว้ให้เธอนานแล้วไม่เจอ วอนช่วยพากลับมา
Fahk wai hai tur nahn laeo mai jur waun chuay pah glup mah
I entrusted it to you for so long and now can’t find it, I’m begging you to bring it back

ยังคงหายใจ มีหัวใจ แต่เหมือนทำไมว่างเปล่า
Yung kong hai jai mee hua jai dtae meuan tummai wahng bplao
I’m still breathing, I have a heart, but why do I feel so empty?
สุดแสนไกลปลายแสงดาว หวังว่าเธอได้ยิน
Soot saen glai bplai saeng dao wung wah tur dai yin
To the ends of the distant starlight, I hope you hear
อุ่นไอความรักในวันเก่า ยังย้อนเป็นดังเงา
Oon ai kwahm ruk nai wun gao yung yaun bpen dung ngao
I’m warmed by the love from the old days, it still comes back to me like a shadow
เฝ้ารอวันเธอกลับมาสักที
Fao ror wun tur glup mah suk tee
Waiting for the day you finally come back

(*)

ขวัญเจ้าเอยขวัญมาใยหนอล่องลอยหลุดไป
Kwun jao oey kwun mah yai nor laung loy loot bpai
Oh, my spirit, why has it floated away?
ฝากไว้ให้เธอนานแล้วไม่เจอ
Fahk wai hai tur nahn laeo mai jur
I entrusted it to you for so long and now can’t find it

เฝ้ารอเธอจนหัวใจแทบขาด ลมเพลมพัดพาเราพราก ยังรออยู่ตรงนี้ไม่ห่าง
Fao ror tur jon hua jai taep kaht lom plem put pah rao prahk yung ror yoo dtrong nee mai hahng
Waiting for you, my heart has nearly stopped, several things led to our separation, I’m still waiting right here, never far
เฝ้ารอเธอจนหัวใจแทบขาด ลมเพลมพัดพาเราพราก ยังรออยู่ตรงนี้ไม่ห่าง
Fao ror tur jon hua jai taep kaht lom plem put pah rao prahk yung ror yoo dtrong nee mai hahng
Waiting for you, my heart has nearly stopped, several things led to our separation, I’m still waiting right here, never far

   

เนื้อร้อง : ปาล์มมี่ , โป โปษยะนุกูล
ทำนอง : ปาล์มมี่
เรียบเรียง : ปาล์มมี่ , พูนศักดิ์ จตุระบุล , ปณิธาน ตติยารัตน์

   

The notion of “kwun” is a bit difficult to translate; essentially it’s the embodiment of your emotional well-being that makes you feel happy and like yourself, so I guess “spirit” is the best English equivalent? So this song is a touching sad song about how empty, dull, and emotionless life is when you’ve lost your “spirit”

Title: กลัวเครื่องบิน / Glua Kreuang Bin (Afraid of Airplanes)
Artist: Illslick ft. Palmy
Album: [Single]
Year: 2020

(*) เหมือนตอนเครื่องบินมันกำลังบินขึ้นไป
Meuan dtaun kreuang bun mun gumlung bin keun bpai
It’s like when an airplane is taking off
เธอรู้ไหมในใจของฉันกลัวจะตาย
Tur roo mai nai jai kaung chun glua ja dtai
Do you know that in my heart I’m scared to death?
ขอเพียงเธอคอยจับมือฉันกุมเอาไว้
Kor piang tur koy jup meu chun goom ao wai
I just ask that you take my hand
อบอุ่นใจไม่กลัวสิ่งใดเมื่อฉันมีเธอ
Op oon jai mai glua sing dai meua chun mee tur
You warm my heart, I’m not scared of anything when I have you

เพราะว่าฉันมันเกิดมาแบบนี้ เกิดมาแบบนี้
Pror wah chun mun gert mah baep nee gert mah baep nee
Because I was born like this, I was born like this
คนอย่างฉันนั้นมันก็แปลกดี มันก็แปลกดี
Kon yahng chun nun mun gor bplaek dee mun gor bplaek dee
Guys like me are strange, they’re strange
Like The Way She’s Lookin’ At Me, Lookin’ At Me
Like the way she’s looking at me, looking at me
ฉันคงไม่กล้ากินตอนอยู่บนเครื่องต่อให้แจกฟรี แจกฟรี
Chun kong mai glah gin dtaun yoo bon kreuang dtor hai jaek free jaek free
I don’t dare eat when I’m flying, even though it’s free, it’s free

ฉันจองทั้งโซนรอบตัว ทุกทีนั้นมีแค่เพียงเรา
Chun jaung tung sohn raup dtua took tee nun mee kae piang rao
I’ve booked all the zones around me, there’s only us at all times
และเธอบอกกับฉันอย่ากลัว ความกลัวนั้นเป็นแค่เพียงเงา
Lae tur bauk gup chun yah glua kwahm glua nun bpen kae piang ngao
And you told me not to be scared, that fear is just a shadow
ฉันใช้เวลาไตร่ตรองก่อนลอง ไม่ใช่แค่เพียงเดา
Chun chai welah dtrai dtraung gaun laung mai chai kae piang dao
I spend time thinking things over before trying, I don’t just guess
ไม่เหมือนใครเขาที่มั่นใจ
Mai meuan krai kao tee mun jai
I’m different from those who are certain

(**) ติดมันตรงที่ฉันนั้นไม่ทันสมัย
Dtit mun dtrong tee chun nun mai tun samai
I’m stuck because I can’t keep up with the times
ไม่เคยเข้าใจข้าวของเครื่องใช้
Mai koey kao jai kao kaung kreuang chai
I never understand appliances
แล้วกลัวความสูงนี่จะได้เรื่องไหม
Laeo glua kwahm soong nee ja dai reuang mai
And I”m scared this height will cause an issue
แต่เธอก็ไม่เคยเห็นเป็นเรื่องใหญ่
Dtae tur gor mai koey hen bpen reuang yai
But you never see it as a big deal

(*)

คนอย่างฉันทุกวันก็อย่างเดิม มันก็อย่างเดิม
Kon yahng chun took wun gor yahng derm mun gor yahng derm
For a guy like me, everything was the same, it was the same
เดินสับสนกับคนบนทางเดิน คนบนทางเดิน
Dern sup son gup kon bon tahng dern kon bon tahng dern
I walked confused with people on the road, people on the road
จนวันที่ฉันได้พบคนอย่างเธอ เจอคนอย่างเธอ
Jon wun tee chun dai pob kon yahng tur jur kon yahng tur
Until I met someone like you, met someone like you
และเธอได้เข้ามาทำให้ชีวิตไม่เป็นอย่างเคย อย่างเคย
Lae tur dai kao mah tum hai cheewit mai bpen yahng koey yahng koey
And you showed up in my life and made it different than it used to be, used to be

ฉันไม่ได้เจ๋งอะไร อย่าไปฟังที่ใครเขาพูดกัน
Chun mai dai jeng arai yah bpai fung tee krai kao poot gun
I’m not so great, don’t listen to what everyone says
ฉันเพียงต้องการให้เธอนั้นคอยกุมมือฉันทุกวัน
Chun piang dtaung gahn hai tur nun koy goom meu chun took wun
I just need you to take my hand every day
ถ้อยคำที่เธอบอกรักยังคงจดจำไว้ทุกคำ
Toy kum tee tur bauk ruk yung kong jot jum wai took kum
I still remember every word of love you’ve told me
อยากได้ยินมันซ้ำสักครั้งนึง
Yahk dai yin mun sum suk krung neung
I want to hear them again

(**,*,*)

มองแทบไม่เห็นเดือน มองแทบไม่เห็นดาว
Maung taep mai hen deuan maung taep mai hen dao
I nearly can’t see the moon, I nearly can’t see the stars
แต่อบอุ่นหัวใจ Girl, You Make Me Smile
Dtae op oon hua jai girl you make me smile
But I’m warm in my heart, girl, you make me smile
และเมื่อไหร่ที่กลัว ตื่นตระหนกทุกคราว
Lae meua rai tee glua dteun dtranok took krao
And whenever I’m scared, every time I’m alarmed
แค่จับมือฉันไว้ Girl, You Make Me Proud
Kae jup meu chun wai girl you make me proud
Just hold my hand, girl, you make me proud

   

Mastered : Woody Pornpitaksuk
Instrumental Remake : Ratchakawee

Title: ดวงใจ / Duang Jai (Heart)
Artist: Palmy
Album: [Single]
Year: 2019

(*) เธอเปรียบดังเสมือนดวงใจ ตามติดตรึงแนบชิดข้างกาย
Tur bpriap dung sameuan duang jai dtahm dtit dtreung naep chit kahng gai
You’re like my heart, bound close to my side
หวังว่าเธอจะไม่ไปไหน รักจำนนถึงเธอคนดี
Wung wah tur ja mai bpai nai ruk jum non teung tur kon dee
I hope you won’t go anywhere, I surrender my love to you, my darling
ผู้เป็นที่รักในใจ ไม่มีเธอคงคิดตรอมใจ ฉันสัญญาจะไม่ไปไหน
Poo bpen tee ruk nai jai mai mee tur kong kit dtraup jai chun sunyah ja mai bpai nai
You are my darling in my heart, if I were without you, I would mourn, I promise I won’t go anywhere
ขอเพียงเธอเข้ามา…นั่งในดวงใจ
Kor piang tur kao mah nung nai duang jai
I just ask that you come and occupy my heart

โปรดส่งยิ้มมาสักหน่อย ช่วยบอกรักฉันบ่อยบ่อย
Bproht song yim mah suk noy chuay bauk ruk chun boy boy
Please smile at me, please tell me you love me often
วอนเธอจงอย่าจืดจาง ใจคงบางถ้าขาดเธอ
Waun tur jong yah jeut jahng jai kong bahng tah kaht tur
I’m begging you, don’t lighten up, my heart would be weak if I were without you
หากแม้นวันใดที่ไม่มีกันคงช้ำ
Hahk maen wun dai tee mai mee gun kong chum
If there was ever a day I didn’t have you, it would hurt

(*)

ดวงใจฉันมีแค่หนึ่ง และรักอย่างสุดซึ้งเต็มดวงใจ
Duang jai chun mee kae neung lae ruk yahng soot seung dtem duang jai
I only have one heart, and grateful love fills it
หากแม้นใครทำเธอหวั่นไหว ขอเธอจงไม่เปลี่ยนไป
Hahk maen krai tum tur wun wai kor tur jong mai bplian bpai
If anyone makes you waver, please don’t change
ก็เพราะเธอเป็นเจ้าของดวงใจ ดวงนี้
Gor pror tur bpen jao kaung duang jai duang nee
Because you’re the owner of this heart of mine

(*)

มีฉัน แล้วจะไม่ผิดหวัง จะไม่มองจะไม่มอง ใครซ้อนทับใจใจดวงนี้ จะไม่หยุดพัก
Mee chun laeo ja mai pit wung ja mai maung ja mai maung krai saun tup jai jai duang nee ja mai yoot puk
If you have me, you won’t be disappointed, I won’t look, I won’t look at anyone, overlapping you in my heart, I won’t take a break
จะปรนนิบัติภักดี เธอทุกวัน
Ja bpron nibut puk dee
I’ll loyally look after you every day
มีฉัน แล้วจะไม่ผิดหวัง จะไม่มองจะไม่มอง ใครซ้อนทับใจใจดวงนี้ จะไม่หยุดพัก
Mee chun laeo ja mai pit wung ja mai maung ja mai maung krai saun tup jai jai duang nee ja mai yoot puk
If you have me, you won’t be disappointed, I won’t look, I won’t look at anyone, overlapping you in my heart, I won’t take a break
จะปรนนิบัติภักดีเป็นฮันนี่ให้ทุกวัน
Ja bpron ni but puk dee bpen honey hai took wun
I’ll loyally look after you and be your honey every day

หวังว่าเธอจะไม่ไปไหน ถึงเธอคนดี
Wung wah tur ja mai bpai nai teung tur kon dee
I hope you won’t go anywhere, to you, darling
ฉันสัญญาจะไม่ไปไหน ขอเพียงเธอเข้ามา…นั่งในดวงใจ
Chun sunyah ja mai bpai nai kor piang tur kao mah nung nai duang jai
I promise I won’t go anywhere, I just ask that you come and occupy my heart

   

เนื้อร้อง : ปาล์มมี่ , วีรณัฐ ทิพยมณฑล , พีระนัต สุขสำราญ
ทำนอง : ปาล์มมี่
เรียบเรียง : อธิราช ปิ่นทอง , อธิชนม์ ปิ่นทอง , กฤติธี แสงดี , ปาล์มมี่ , ปณิธาน ตติยารัตน์
โปรดิวซ์ : ปาล์มมี่

Title: คิดถึง / Kit Teung (I Miss You)
Artist: Palmy
Album: [Single]
Year: 2019

ทุกๆ สิ่ง นั้นเปลี่ยนไป เมื่อตอนลืมตาขึ้นมา และมองท้องฟ้าในตอนไหน
Took took sing nun bplian bpai meua dtaun leum dtah keun mah lae maung taung fah nai dtaun nai
Everything changes whenever I open my eyes and look up at the sky
เหงาเหลือเกิน เมื่อเธอจากไป เหม่อมองพระจันทร์ทุกคืน ฉันคิดถึงเธอเกินทนไหว
Ngao leua gern meua tur jahk bpai mur maung prajun took keun chun kit teung tur gern ton wai
It’s so lonely when you’ve left, I stare at the moon every night, I miss you too much to bear

(*) บางครั้งที่ใจอ่อนไหว น้ำตายิ่งบีบยิ่งคั้น ร้องออกมาเท่าไหร่ เธอรู้มั้ย
Bahng krung tee jai aun wai num dtha ying beep ying kun raung auk mah tao rai tur roo mai
Sometimes when my heart is weak, the more I hold back the tears, do you know how much I’ve cried?

(**) แต่ละคืนที่มองไม่เห็นใคร อดทนไว้ หัวใจยังสั่น
Dtae la keun tee maung mai hen krai aut ton wai hua jai yung sun
Each night that I don’t see anyone, I endure it, my heart still trembles
แต่ละวันเดือนปีที่หมุนไป เธอรู้มั้ยว่าใครคิดถึงเธอ
Dtae la wun deuan bpee tee moon bpai tur roo mai wah krai kit teung tur
Each day, month, and year that passes by, do you know someone misses you?
ตรงนี้ไม่มีเธอแล้ว แต่ย้ำ ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม ฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน
Dtrong nee mai mee tur laeo dtae yum took yahng yung kong meuan derm chun kit teung tur leua gern
You’re not here anymore, but I repeat; everything is still the same, I miss you so much

เพราะโอกาสที่เราเจอกัน แค่เพียงในยามค่ำคืน เวลาฉันนอนหลับตาฝัน
Pror ohgaht tee rao jur gun kae piang nai yahm kum keun welah chun naun lup dtah fun
Because the only chance we have to meet is just at night when I’m dreaming
ทุกๆสิ่ง ที่เราผูกพัน และฉันยังภาวนาเพื่อขอให้เธออยู่ตรงนั้น
Took took sing tee rao pook pun lae chun yung pahwanah peua kor hai tur yoo dtrong nun
Everything connects us, and I still pray for you to be right there

(*,**,**)

( เธอจะรู้บ้างมั้ย บ้างมั้ย บ้างมั้ย ฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน ฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน )
(Tur ja roo bahng mai bahng mai bahng mai chun kit teung tur leua gern chun kit teung tur leua gern)
(Will you know? Will you? Will you? I miss you so much, I miss you so much)

   

คำร้อง / ทำนอง : รัฐ พิฆาตไพรี
เรียบเรียง : ณฐพล ศรีจอมขวัญ

   

Another moving song from Palmy~ While I wish she had chosen a different title than the most used song title in Thai music history, I guess it can’t be helped that it’s quite a simple phrase that still holds so much emotion. The song is your average “You’re gone now, but I still miss you” lyrics, but I like the music video portraying a young couple trying to survive a long-distance relationship, only to have the man killed by a mugger as he was returning to propose to the woman. The woman lives her life missing the man, until she finally passes away in her old age and finally they’re reunited in the afterlife~

Title: นิรันดร์ / Nirun (Eternal)
Artist: Bodyslam ft. Palmy
Album: วิชาตัวเบา / Wicha Dtua Bao
Year: 2018

ก็ยังเป็นคำถามอยู่ กี่ครั้งยังไม่เข้าใจ คำว่ารักนิรันดร์อยากรู้ มันเป็นเช่นไร
Gor yung bpen kum tahm yoo gee krung yung mai kao jai kum wah ruk nirun yahk roo mun bpen chen rai
I still have questions, however many times, I still don’t understand, I want to know what eternal love is like
กี่ทีที่เคยทุ่มเท ก็เจ็บก็ช้ำมันอยู่ร่ำไป ฉากสุดท้ายน้ำตาก็ไหล เหมือนเดิมทุกครั้ง
Gee tee tee koey toom tay gor jep gor chum mun yoo rum bpai chahk soot tai num dtah gor lai meuan derm took krung
However many times I’ve ever devoted myself, I get hurt over and over, tears flow in the final scene, it’s the same every time

ยิ่งไขว่คว้าเพียงใด ยิ่งรักยิ่งไม่เข้าใจ
Ying kwai kwah piang dai ying ruk ying mai kao jai
The more I reach for it, the more I love, the more I don’t understand

(*) อะไรที่เธออยากรู้ ฉันนั้นก็ยังสงสัย เสียงของหัวใจยังถามไถ่ ทุกคืนวัน
Arai tee tur yahk roo chun nun gor yung song sai siang kaung hua jai yung tahm tai took keun wun
I too still wonder about the things you want to know, the voice of my heart still asks every day and night
อะไรมันคือความหมาย อะไรคือรักนิรันดร์ ถ้าไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำ เพ้อรำพัน
Arai mun keu kwahm mai arai keu ruk nirun tah mai dai bpen piang toy kum pur rum pun
What’s the meaning? What is eternal love? If it’s not just a nonsensical word
อยากขอได้พบมันสักที
Yahk kor dai pob mun suk tee
I want to finally find it

ถ้าหากรักแล้วต้องจาก จะรักได้กี่ครั้งกัน ใจดวงนี้จะทนเจ็บซ้ำได้นานเท่าไหร่
Tah hahk ruk laeo dtaung jahk ja ruk dai gee krung gun jai duang nee ja ton jep sum dai nahn tao rai
If we love and then must separate, how many times can we love? How long can this heart endure getting hurt over and over?
ยิ่งลองหันไปรอบกาย ก็เจอแต่ผู้คนที่เลิกรา อยู่ไหนกันคนเราที่รักกันไปชั่วฟ้า
Ying laung hun bpai raup gai gor jur dtae poo kon tee lerk lah yoo nai gun kon rao tee ruk gun bpai chua fah
The more I try to turn and look around me, I find only people whom I’ve broken up with, where is the person who will love me to the ends of the sky?

ยิ่งนับวันยิ่งเป็นคำถามที่ยิ่งค้างคา
Ying nup wun ying bpen kum tahm tee ying kahng kah
The more I count the days, the more questions remain

(*)

เมื่ออนาคตไม่มีใครรู้และยังไม่ถึง ก็จะไม่หมดหวังจะลองอีกครั้ง จะค้นต่อไป
Meua anahkot mai mee krai roo lae yung mai teung gor ja mai mot wung ja laung eek krung ja kon dtor bpai
When no one knows the future, and it still hasn’t happened yet, we’re not out of hope to try again, we’ll continue searching

อะไรที่เราอยากรู้ ความรักที่ยังสงสัย เสียงของหัวใจยังถามไถ่ ทุกคืนวัน
Arai tee rao yahk roo kwahm ruk tee yung song sai siang kaung hua jai yung tahm tai took keun wun
Everything that we want to know, the love we still wonder about, the voices of our hearts are still asking every day and night
เราคงจะเจอความหมาย อะไรคือรักนิรันดร์ เพียงยังศรัทธายังฝันใฝ่ เหมือน ๆ กัน
Rao kong ja jur kwahm mai arai keu ruk nirun piang yung suttah yung fun fai meuan meuan gun
We’ll probably find the meaning as to what eternal love is, just still have faith, still keep on dreaming
สักวันคงได้เจอสักที
Suk wun kon dai jur suk tee
Some day we’ll finally find it

กี่วัน กี่เดือน กี่ปี แม้นาน กว่านี้ เรายังต้องค้นหามัน
Gee wun gee deuan gee bpee mae nahn gwah nee rao yung dtaung kon hah mun
However many days, however many months, however many years, even if it’s longer than this, we still must search
จะจริง ไม่จริง จะร้าย หรือดี เรา จะค้นมันไปพร้อมกัน
Ja jing mai jing ja rai reu dee rao ja kon mun bpai praum gun
Be it real or not, be it good or bad, we’ll search together

   

ทำนอง : อาทิวราห์ คงมาลัย , รัชวิน วงศ์วิริยะ
เนื้อร้อง : Mango Team
เรียบเรียง : bodyslam , พูนศักดิ์ จตุระบุล

   

It seems strange to hear Bodyslam singing an average “What is love? Someday I’ll find true love” song after how deep and meaningful their songs usually are, but I guess everyone wants to sing a simple song about love once in a while. At least it’s got a positive feel to it~ And, of course, Palmy can do no wrong~

Title: ซ่อนกลิ่น / Saun Glin (Tuberose)
Artist: Palmy
Album: [Single]
Year: 2018

ลมอ่อนพัดโชยมา น้ำตาก็ไหลริน
Lom aun put choy mah num dtah gor lai rin
The wind gently blows, my tears flow
เหลือเพียงกลิ่นหัวใจ คลุ้งไปกับความเหงา
Leua piang glin hua jai kloong bpai gup kwahm ngao
All that’s left is the scent of my heart, permeating with loneliness
รักยังไม่จางไป ตรึงติดชิดดวงใจ
Ruk yung mai jahng bpai dtreung dtit chit duang jai
My love still hasn’t faded away, it’s stuck in my heart
ยังหอมรัญจวนชวนให้ฝัน
Yung haum runjuan chuan hai fun
I still smell my longing, inducing me to dream

เคยแอบแนบเคียงกาย อิงแอบมิรู้คลาย
Koey aep naep kiang gai ing aep mi roo klai
I was once stuck by your side, clinging tightly to you
ใต้เงาของแสงจันทร์ เย้ายวนไม่เลือนหาย
Dtai ngao kaung saeng jun yao yuan mai leuan hai
Under the reflection of the moonlight, my feelings are aroused, they haven’t faded away
ซ่อนเก็บไว้ข้างใน ตรงสุดลึกดวงใจ
Saun gep wai kahng nai dtrong soot leuk duang jai
I hide them inside, deep down in my heart
ถนอมเธออยู่ในนั้น
Tanaum tur yoo nai nun
Preserving you in there

(*) คงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลือนลา
Kong wai dai kae glin tee mai koey leuan lah
All that has survived is just the scent that has never faded away
ยังหอมดังวันเก่ายามเมื่อลมโชยมา
Yung haum dung wun gao yaum meua lom choy mah
I still smell it like the old days when the wind blew
ทิ้งไว้เพียงอดีตที่ไม่เคยหวนมา
Ting wai piang adeet tee mai koey huan mah
I only throw away the past that will never return
ซ่อนเธอไว้ในใจ
Saun tur wai nai jai
Hiding you in my heart

เจ้าดอกไม้ซ่อนกลิ่น หอมบาดลึกเกินใคร
Jao dauk mai saun glin haum baht leuk gern krai
Oh, tuberose, your scent cuts deeper than anyone
หอมเกินหักห้ามใจ ทุกคราวต้องหวั่นไหว
Haum gern huk hahm jai took krao dtaung wun wai
You smell too strongly to resist, every time, I’m shaken
ร้อยเก็บเจ้ามาลัย ทัดเธอไว้ในใจ
Roy gep jao mahlai tut tur wai nai jai
I put a hundred of you in a wreath and wear you in my heart
เพื่อคงกลิ่นหอมไว้อย่างนั้น
Peua kong glin haum wai yahng nun
So I can smell you like that

(*,*)

   

เนื้อร้อง : ปาล์มมี่ , วีรณัฐ ทิพยมณฑล , พีระนัต สุขสำราญ
ทำนอง : ปาล์มมี่ , วีรณัฐ ทิพยมณฑล
เรียบเรียง : อธิราช ปิ่นทอง , อธิชนม์ ปิ่นทอง , เจนวิทย์ จันทร์ปัญญาวงศ์ , กฤติธี แสงดี

   

Palmy isn’t capable of a bad song~ The song title has a play on words, since it is literally the name of a tuberose flower, which is a very strong, distinct smelling plant, but literally the name means “hidden scent,” referring to the strong feelings she still holds for her former lover. The music video is beautiful and tells a nice story with such simple imagery, showing that even though the girl knows there’s no hope of getting back together, and she’s not trying to patch things up, that she’s still sad things didn’t work out, and still holding on to the good memories~ Another two thumbs way, way up for Palmy~

Title: แม่เกี่ยว / Mae Giao (Field Worker)
Artist: Palmy
Album: [Single]
Year: 2018

อารมณ์ที่ร้อนเหมือนไฟป่า ในใจมันพร้อมจะฟันฟ่าฝ่า มีคำหนึ่งคำที่คอยเตือนฉันเอาไว้ ฉันต้องทนให้ไหว
Ahrom tee raun meuan fai bpah nai jai mun praum ja fun fah fah mee kum neung kum te ekoy dteuan chun ao wai chun dtaung ton hai wai
Emotions that are as hot as a forest fire in my heart, ready to fight, there’s one thing I keep reminding myself about; I must endure it
ชีวิตที่แล้งและแห้งเหี่ยว อย่ามัวยอมแพ้จงเด็ดเดี่ยว เดินตัวคนเดียวไม่ทำให้ใจหวั่นไหว
Cheewit tee laeng lae haeng hiao yah mua yaum pae jong et diao dern dtua kon diao mai tum hai jai wun wai
A life that’s dry and withering, don’t get caught up in surrendering, you must be firm

หวั่นและไหว ไม่เอาใจผูกไว้รอโชคชะตา
Wun lae wai mai ao jai pook wai ror chohk chadtah
Anxious, don’t get your heart tied up waiting for destiny
ไม่หวั่นไหว ไม่คิดรอหากแพ้จะเดินต่อไป
Mai wun wai mai kit rauk hahk pae ja dern dtor bpai
Unshaken, don’t think of waiting, if you fail, keep going

(*) เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยวโอ้โอโอ เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว น้ำตาจะรินหลั่งไหลอย่างไร แต่ใจไม่เคยคดเคี้ยว
Giao tur na mae giao oh oh oh gial tur na mae giao num dtah ja rin lung lai yahng rai dtae jai mai koey kot diao
Harvest, field worker, oh oh oh, harvest, field worker, however the tears flow, my heart never gets twisted
เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว แม้ใครไม่เกี่ยวแต่ฉันจะเกี่ยว ปล่อยใจให้เดินย่ำเท้าออกไป จุดไฟขึ้นมาอีกครั้ง
Giao tur na mae giao mae krai mai giao dtae chun ja giao bploy jai hai dern yum tao auk bpai joot fai keun mah eek krung
Harvest, field worker, even though no one else gets involved, I will harvest, I let my heart continue on, the fire will rekindle again

ฤดูกาลวันที่หมุนเปลี่ยน แต่ใจดวงนี้ไม่เคยเปลี่ยน ดวงใจที่เธอเคยทำให้ฉันผิดหวัง ทิ้งเอาไว้ข้างหลัง
Reudoogahn wun tee moon bplian dtae jai duang nee mai koey bplian duang jai tee tur koey tum hai chun pit wung ting ao wai kahng lung
The seasons change, but this heart never does, the heart that you once disappointed me with I’ve left in the past
ถ้อยคำสุดท้ายที่เขาฝาก เป็นเพียงความหวังของลมปาก มันไม่มีทางจะทำให้ฉันหวั่นไหว ไม่หวั่นไหว
Toy kum soot tai tee kao fahk bpen piang kwahmw ung kaung lom bpahk mun mai mee tahng ja tum hai chun wun wai mai wun wai
The final words that they gave me are just spoken hopes, there’s no way to make me nervous, I’m unshaken
การรอคอย วันเวลา คำสัญญา ไม่มีจริง มีเพียงแค่ฉันที่ทรมาน จบไปแล้ว
Gahn ror koy wun welah kum sunyah mai mee jing me epiang kae chun tee toramahn jop bpai laeo
Waiting for the time, the promises weren’t real, there’s only me who’s tortured, but it’s over
มือกำเคียว ตัวคนเดียว ใจดวงเดียวที่แน่นอน แม้จะไม่มีใครมาเข้าใจ
Meu gum diao dtua kon diao jai duang diao tee nae naun mae ja mai mee krai mah kao jai
One hand, one person, one heart that’s certain, even though there’s no one else who understands

(*)

ออกเดินไปย่ำเท้า ไม่หันหลังกลับ ไม่หันหลังกลับ ทางที่เดินจะต้องดี
Auk dern bpai yum tao mai hun lung glup mai hun lung glup tahng tee dern ja dtaung dee
Moving on, not looking back, not looking back, the path I’m following must be good
ปล่อยคนลวงลอยไปให้เป็นอดีต ให้เป็นอดีต ทำต่อไปเท่าที่มี
Bploy kon luang loy bpai hai bpen adeet hai bpen adeet tum dtor bpai tao tee mee
Leaving the deceptive people in the past, leaving them in the past, doing what I can with what I have
เจ็บต้องจำคำคนที่เคยลวงหลอก ที่เคยลวงหลอก พอเถอะพอสักที
Jep dtaung jum ku kon tee koey luang lauk tee koey luang laluk por turu por suk tee
Hurting, I must remember the words of the people who once deceived me, who once deceived me, enough is enough
ก้าวออกไปคราวนี้ให้เพลงช่วยกล่อม ให้เพลงช่วยกล่อม ก้องอยู่ในหัวใจ ก้องอยู่ในหัวใจ
Gao auk bpai krao nee hai pleng chuay glaum hai pleng chuay glaum gaung yoo nai hua jai gaung yoo nai hua jai
Moving on this time, let this song help sooth, let this song help sooth, echoing in my heart, echoing in my heart

(*,*)

   

เนื้อร้อง : ปาล์มมี่ / พีระสิฐ พลตาล / เชาวเลข สร่างทุกข์ / วีรณัฐ ทิพยมณฑล
ทำนอง : รุ่งโรจน์ ผลหว้า / ปาล์มมี่
เรียบเรียง : ปณิธาน ตติยารัตน์

   

Who doesn’t love Palmy and all her unique headdresses? 🙂 Especially after writing such a nice, inspirational song for those still suffering through poverty and a hard life~

Title: Ooh!
Artist: Palmy
Album: Beautiful Ride
Year: 2006

เธอ…เธออีกแล้ว ที่มารบมากวนหัวใจ
Tur tur eek laeo tee mah rop mah guan hua jai
You, again, you’ve come and bothered my heart
จะไปไหนเจอใครมากมาย ทำไมมันมอง..หาแต่เธอ
Ja bpai nai jur krai mahk mai tummai mun maung hah dtae tur
Wherever I go, I meet so many people, so why do I search only for you?
ไม่อยู่ อยู่ที่ไหน ใจดวงนี้ยังคงละเมอ
Mai yoo yoo tee nai jai duang nee yung kong lamur
You’re not here, where are you? My heart still daydreams
หลับตาฝันก็ยังพบเธอ ก็มีแต่เธอ
Lup dtah fun gor yung pob tur gor mee dtae tur
I go to sleep and dream and still see you, I have only you

(*) ฉันเป็นอะไรไม่รู้… ฉันใจไม่ค่อยอยู่
Chun bpen arai mai roo chun jai mai koy yoo
I don’t know what’s wrong with me, my heart isn’t really here
Ooh! แปลกจริงๆ Ooh! คิดถึงเธออีกแล้ว
Ooh bplaek jing jing ooh kit teung tur eek laeo
Ooh, it’s really strange, ohh, I miss you again
แปลกจริง… คิดถึงเธอจัง
Bplaek jing kit teung tur jung
It’s really strange, I really miss you

เรื่องอื่นไม่ค่อยสน ไม่อยากรู้เรื่องคนทั่วไป
Reuang eun mai koy son mai yahk roo reuang kon tua bpai
I’m not really interested in anything else, I don’t want to know about other people
อยากจะรู้เรื่องเธอนั่นไง จะทำยังไง
Yahk ja roo reung tur nun ngai ja tum yung ngai
I want to know about you, what should I do?

(*,*,*,*)

Ooh! คิดถึงเธออีกแล้ว.. แปลกจริง… คิดถึงเธอจัง
Ooh kit teung tur eek laeo bplaek jing kit teung tur jung
Ooh, I miss you again, it’s really strange, I really miss you

Title: นวด / Nuat (Massage)
Artist: Palmy (ปาล์มมี่)
Album: [Single]
Year: 2017

ใครบางคน ทำให้ฉันต้องปวดใจเจ้ากรรม
Krai bahng kon tum hai chun dtaung bpuat jai jao gum
Someone broke my heart, how unlucky
ทุกข์ระทมและเจ็บช้ำ ทุกที นวดยังไงถึงจะหาย
Took raton lae jep chum took tee nuat yung ngai teung ja hai
I’m hurting and suffering at all times, how to massage it until it’s better?
เหมือนร่างกาย เมื่อยก็เลยต้องนวด ปวดที่ใด
Meuan rahng gai meuay gor loey dtaung nuat bpuat tee dai
Like when my body is stiff, I need a massage, wherever it hurts
นวดไปตรงที่ปวด แต่หัวใจ นวดยังไงถึงจะหาย
Nuat bpai dtrong tee bpuat dtae hua jai nuat yung ngai teung ja hai
Just massage it where it hurts, but my heart? How to massage it until it’s better?

(*) นวด นวด หยุด หยุด นวดเส้น กดจุด
Nuat nuat yoot yoot nuat sen got joot
Massage, stop, massage, stop, use acupressure
เดี๋ยวตึง เดี๋ยวหย่อน เดี๋ยวเกร็ง เดี๋ยวผ่อน
Diao dteung diao yaun diao greng diao paun
Pull, then release, contract, then relax
นวด นวด หยุด หยุด ถึงใจถึงจุด เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวมันก็หาย
Nuat nuat yoot yoot teung jai teung joot diao jep diao mun gor hai
Massage, stop, massage, stop, to my heart, to the point, it’ll hurt for a moment, then it will get better

(**) ก็เหมือนที่เคยให้รักเธอมากแค่ไหน
Gor meuan tee koey hai ruk tur mahk kae nai
It’s like how much I once loved you
เดี๋ยวก็ต้องเจ็บช้ำเหมือนเดิมตลอด
Diao gor dtaung jep chum meuan derm dtalaut
In a moment, it always hurts the same
เจ็บและปวดเหมือนจะหายขาด แล้วเธอก็มาเหยียบซ้ำ
Jep lae bpuat meuan ja hai kaht laeo tur gor mah yap sum
It’s like my aches and pains are all healed, then you come and stomp all over me again
ก็เพราะว่าเส้นความรักมันจับไม่เจอ
Gor pror wah sen kwahm ruk mun jup mai jur
Is it because we can’t grasp the string of love?
หรือจริงๆความรักมันอยู่ที่เธอ
Reu jing jing kwahm ruk mun yoo tee tur
Or in reality, is my love with you?
จับเท่าไหร่ก็ไม่หายขาด ต้องแก้ด้วยการไม่รัก
Jup tao rai gor mai hai kaht dtaung gae duay gahn mai ruk
However much I knead, it doesn’t heal, it must be fixed by not loving

คิดถึงเธอขึ้นเมื่อไหร่ ก็ปวดใจทุกที
Kit teung tur keun meua rai gor bpuat jai took tee
Whenever I think about you, it breaks my heart every time
หาวิธีก็ไม่มีซักทาง ฉันก็เลยต้องกลับมา
Hah witee gor mai mee suk tahng chun gor loey dtaung glup mah
I’ve searched for a way, but there is none, so I must come back

(*,**)

เธอเข้ามาทำให้ฉันต้องเจ็บช้ำ
Tur kao mah tum hai chun dtaung jep chum
You came and made me hurt
เธอเป็นคนเดียวที่เข้ามาตอกย้ำ
Tur bpen kon diao tee kao mah dtauk yum
You’re the only one who comes and rubs it in
เธอเข้ามาทำให้ใจฉันออดแอด ปอดแปด เหยาะแหยะ เหลาะแหละ มันด่อกแด่ก
Tur kao mah tum hai jai chun aut aet bpaut bpaet yur yae lor lae mun dauk daek
You come and make me sickly, weak, feeble, unsteady, ill
ค่อกแคก กระตุกกระตัก มันหยุบมันหยับ…ที่ฉันต้องเจ็บเมื่อไหร่จะหาย
Kauk kaek gradtook gradtuk mun yoop mun yup tee chun dtaung jep meua rai ja hai
Coughing, spasming, crumpling… When will my pain be healed?

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : ปาล์มมี่ , วีรณัฐ ทิพยมณฑล , พีระนัต สุขสำราญ
เรียบเรียง : Cyndi Seui , Gramaphone Children

   

Palmy will never age! She still looks as good as ever, she still sings and dances as well as ever, and she still writes songs as fun as ever. Love the lyrics, comparing how a massage can make any of our body’s aches and pains go away, but how can it work for the heart? Love the music video as well, and how she always dances like no one’s watching~ 🙂