P.O.I

All posts tagged P.O.I

Title: ฉันเจ็บ / Chun Jep (I Hurt)
Artist: P.O.I
Album: [Single]
Year: 2011

You know, Boy, it hurts so bad
But I know…I know you feel nothin’ at all

เราเกือบจะเหมือนกัน ต่างที่ใจเท่านั้น
Rao geuap ja meuan gun dtahng tee jai tao nun
We’re nearly the same, only our hearts are different
ถึงเธอไม่มั่นคง ฉันก็เคยมั่นใจ
Teung tur mai mun kong chun gor koey mun jai
Though you were unsteady, I was once certain
แต่สิ่งที่ได้มา เธอก็ยังมีใครอีกมากมาย
Dtae sing tee dai mah tur gor yung mee krai eek mahk mai
But from what I’ve gotten, you still have so many others

มันเลยตัดสินใจ ที่จะต้องยอมแพ้
Mun loey dtut sin jai tee ja dtaung yaum pae
So it was decided that I must surrender
พูดคำว่าจบกัน ทั้งที่รู้ว่าเจ็บ
Poot kum wah job gun tung tee roo wah jep
I’ll say the words “We’re over,” though I know it’ll hurt
เธอทำเป็นเหมือนฟัง เอาเข้าจริงก็มีแต่ฉันเอง
Tur tum pen meuan fung ao kao jing gor mee dtae chun eng
You act like you’re listening, but in truth, there’s only me
ที่ต้องมานั่งเสียใจ
Tee dtaung mah nung sia jai
Who must sit in sadness

(*) เคยคิดมากคิดมาก เรื่องเธอทุกวัน
Koey kit mahk kit mahk reuang tur took wun
I once thought so much, thought so much about you every day
แต่วันนี้ไม่ยากไม่ยาก ก็แค่เลิกกัน
Dtae wun nee mai yahk mai yahk gor kae lerk gun
But today, it’s not hard, it’s not hard, just break up

(**) ฉันเจ็บ…เธอก็คงไม่เจ็บด้วยใช่มั๊ย
Chun jep…tur gor kong mai jep duay chai mai
I hurt…But you probably don’t, do you?
ฉันเจ็บ…เธอไม่เคยจะแคร์มันด้วยซ้ำ
Chun jep…tur mai koey ja care mun duay sum
I hurt…But you’ll never care for me
ก็อยากจะรู้สึก และทำแบบที่เธอทำ แต่มันทำไม่ไหว
Gor yahk ja roo seuk lae tum baep tee tur tum dtae mun tum mai wai
I want to feel and act as you do, but I can’t do it
ฉันเจ็บ…คนที่เจ็บก็คือคนที่รัก
Chun jep…kon tee jep gor keu kon tee ruk
I hurt…The one who hurts is the one who loves you
และเธอ…ก็ไม่ได้เป็นคนประเภทนั้น
Lae tur…gor mai dai pen kon prapet nun
And you…you aren’t that type
ก็อาจเป็นเรื่องผิด ที่ทนเธอได้ไม่นาน แต่มันทนไม่ไหว
Gor aht pen reuan pit tee ton tur dai mai nahn dtae mun ton mai wai
It might be a fluke that I was able to put up with you for so long, but I can’t take it
รักหรือไปเสียใจเท่ากัน
Ruk reu pai sia jai tao gun
Loving you is the same as being sad

การจะบอกเลิกใคร ไม่สนุกหรอกนะ
Gahn ja bauk lerk krai mai sanook rauk na
Saying good-bye to anyone isn’t fun
ถึงฉันจะทนไหว ก็ไม่ใช่ทุกอย่าง
Teung chun ja ton wai gor mai chai took yahng
Though I’ll endure it, it’s not everything
คำว่าคนรักกัน สำหรับฉันกับเธอมันสวนทาง
Kum wah kon ruk gun sumrup chun gup tur mun suan tahng
The words “We’re in love,” for us, we’re just crossing each other’s paths
จะอยู่กันเพื่ออะไร
Ja yoo gun peua rai
Why stay together?

(*,**)

ความจริงคือความจริง ก็เธอไม่จริงใจ
Kwahm jing keu kwahm jing gor tur mai jing jai
The truth is the truth, you’re insincere
จะทำยังไงจะทำยังไงก็ไม่ได้ใจจริง
Ja tum yung ngai ja tum yung ngai gor mai dai jai jing
Whatever I do, whatever I do, you’re dishonest
การที่ต้องรอเธอ ให้เธอมีใจจริง
Gahn tee dtaung ror tur hai tur mee jai jing
Having to wait for you to be honest
จะจริงไม่จริงฉันก็ไม่รอ
Ja jing mai jing chun gor mai ror
Whether it’s the truth or not, I’m not waiting

(**,**)

Title: Like
Artist: P.O.I
Album: [Single]
Year: 2011

One two… This song 4 u. Cause’ u make me feel like brandnu
Look at me this is time 2 play. Take my hand we’ll fly away

แค่ self ไปหน่อย ก็ไม่ได้ตั้งใจ บางก็ wink บางก็ drink กันไป
Kae self pai noy gor mai dai dtung jai bahng gor wink bang gor drink gun pai
I’m a little too self-involved, I don’t mean to be, sometimes I wink, sometimes I drink with others
เจอใครมาคุย เราก็ เมคเฟรนด์ไป
Jur krai mah kooey rao gor make friend pai
Whoever I meet, I talk, I make friends
tag กันกระจาย ก็ไม่รู้ เฟรนด์ใคร โทษทีเหอะน่ะ
Tag gun grajai gor mai roo friend krai toht tee hur na
I’m tagged by so many people, I don’t know who my friends are, sorry
แต่พอเจอกับเธอ มีเบลอๆ ข้างใน แอบมีอาการ ต่างจากคนทั่วไป
Dtae por jur gup tur mee blur blur kahng nai aep mee ahgahn dtahng jahk kon tua pai
But as soon as I found you, everything blurred, inside I’ve secretly got the symptoms, different than anyone else
Hey ยิ่งใกล้ ยิ่งใช่ เกิดอารมณ์ดี เอ๊ะ นี้มันยังไง
Hey ying glai ying chai gert ahrom dee eh nee mun yung ngai
Hey, the closer we get, the more it’s right, I’m in a good mood, eh, what is this?

(*) ถูกใจ เห็นเธอแล้วต้อง กด like
Took jai hen tur laeo dtaung got like
I like you, I saw you and gotta press “like”
รู้เลยว่าเธอ คนนี้ ไม่เหมือนใครๆ
Roo loey wah tur kon nee mai meuan krai krai
I know you’re not like anyone else
หวั่นไหว เพราะเธอจนได้
Wun wai pror tur jon dai
I’m nervous because you’re so amazing
ถูกใจ u make me feel all right
Took jai you make me feel all right
I like you, you make me feel all right
ก็แล้วแต่เธอจะคิดยังไงๆ วันนี้ แค่มีเธอในหัวใจ
Gor laeo dtae tur ja kit yung ngai yung ngai wun nee kae mee tur nai hua jai
So, what do you think? Today I have only you in my heart
แค่เธอคนเดียวในใจ
Kae tur kon diao nai jai
Just you alone in my heart

เธอเข้ามาทำ ให้จิตใจ ที่ so down
Tur kao mah tum hai jit jai tee so down
You made my heart that felt so down
มีวันดีๆ make me happy right now
Mee wun dee dee make me happy right now
Have a good day, made me happy right now
ตามใจ ยังไงก็ไม่เจอ really
Dtahm jai yung ngai gor mai jur really
Chasing my heart through everything, I haven’t found it, really
มันลอยไปหาเธอ baby
Mun loy pai hah tur baby
It’s floated off after you, baby
โลกทั้งโลก ก็กว้าง แต่ ทำไม เธออยู่ข้างๆ
Lohk tung lohk gor gwahng dtae tummai tur yoo kahng kahng
The world is vast, but why are you so close?
คนก็มากมาย แต่กับเธอ ฉันวุ่นวาย
Kon gor mahk mai dtae gup tur chun woon wai
There are so many people, but with you, I’m nervous
กับวันเดิมๆ ที่บางที ก็สีเทา
Gup wun derm derm tee bahng tee gor see tao
The same old days that sometimes were grey
พอมาเป็นเธอ ฟ้าก็กลายเป็น สีเรา
Por mah pen tur fah gor glai pen see rao
As soon as you came, the sky became our colors

(*)

มองมาทำไม ไม่รู้
Maung mah tummai mai roo
Why are you looking at me? I don’t know
ไม่ต้องมาทำเจ้าชู้ Hey..
Mai dtaung mah tum jao choo hey
There’s no need to act like a player, hey
There’re something in your eyes
There’re something in your eyes
Don’t look at me I feel it so high
Don’t look at me I feel it so high
จะเอายังไงกับฉัน
Ja ao yung ngai gup chun
What do you want with me?
มาวนมาเวียนในฝัน
Mah won mah wian nai fun
You come circulating in my dreams
Oh.. I see u every night
Oh.. I see u every night
Boy, u take my heart away
Boy, u take my heart away

(*,*)

You take my heart away
You take my heart away
วันนี้ แค่มีเธอในหัวใจ
Wun nee kae mee tur nai hua jai
Today, I just have you in my heart

One two… This song 4 u. Cause’ u make me feel like brandnu
Look at me this is time 2 play. Take my hand we’ll fly away