Only You

All posts tagged Only You

Title: Only You
Artist: Joop Vudtinun (จุ๊บ วุฒินันต์)
Album: [Single]
Year: 2020

เคยเจอกับวันช้ำช้ำ กี่ครั้งที่ใจอ่อนแอ ล้มจนยืนแทบไม่ไหว
Koey jur gup wun chum chum gee krung tee jai aun ae lom jon yeun taep wai mai
I’ve faced painful days before, many times my heart has been weak, I’ve fallen so much I nearly couldn’t stand
ต้องเจอแบบเดิมซ้ำซ้ำ รอจะมีสักวัน ได้เจอสักคน ฉุดฉันเดินต่อไป
Dtaung jur baep derm sum sum ror ja mee suk wun dai jur suk kon choot chun dern dtor bpai
I’ve had to face this same situation over and over, waiting for the day that I’d meet someone who would pull me up and get me to keep walking

เพียงเธอเดินเข้ามาใช้หัวใจโอบกอดฉัน เพิ่มให้คำว่าเรามีความหมายขึ้นทุกวัน
Piang tur dern kao mah chai hua jai op gaut chun perm hai kumw ah rao mee kwahm mai keun took wun
You just showed up and used your heart to embrace me, adding meaning to the word “we” every day
ช่วงเวลาดีดีที่เรามีให้กัน ต่อให้นานสักเท่าไหร่ ก็ยังจะเหมือนเดิม
Chuang welah dee dee tee rao mee hai gun dtor hai nahn suk tao rai gor yung ja meuan derm
The good times we have for each other, no matter how long it’s been, are still the same

(*) แค่เพียงเธอ ที่ต้องการ
Kae piang tur tee dtaung gahn
You’re the only one I need
เธอเป็นดั่งของขวัญที่ฟ้าส่งมา ให้เราได้พบกัน
Tur bpen dung kaung kwun tee fah song mah hai rao dai pob gun
You’re like a present that heaven has sent for us to meet
Only you จะกี่วันหมุนผ่าน
Only you ja gee wun moon pahn
Only you, however many days pass by
ความรักจะคงอยู่ไปแสนนาน ไม่มีวันจะเปลี่ยนไป
Kwahm ruk ja kong yoo bpai saen nahn mai mee wun ja bplian bpai
Our love will be long-lasting, it’ll never change

เธอคือความสุขของฉัน รอยยิ้มที่เธอให้มา อยากขอเวลาให้หยุดเดิน
Tur keu kwahm sook kaung chun roy yim tee tur hai mah yahk kor welah hai yoot dern
You’re my happiness, when you smile at me, I want time to stop
ตัวฉันโชคดีเหลือเกิน ที่มีเธอข้างกัน อย่างนี้ทุกวัน ไม่ขอไปกว่านี้
Dtua chun chohk dee leua gern tee mee tur kahng gun yahng nee took wun mai kor bpai gwah nee
I’m so lucky to have you by my side like this everyday, I won’t ask for more

พอมีเธอเข้ามาใช้หัวใจโอบกอดฉัน เพิ่มให้คำว่าเรามีความหมายขึ้นทุกวัน
Por mee tur kao mah chai hua jai op gaut chun perm hai kumw ah rao mee kwahm mai keun took wun
As soon as you showed up and used your heart to embrace me, adding meaning to the word “we” every day
ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน ต่อให้นานสักเท่าไหร่ ก็ยังจะเหมือนเดิม
Chuang welah dee dee tee rao mee hai gun dtor hai nahn suk tao rai gor yung ja meuan derm
The good times we have for each other, no matter how long it’s been, are still the same

(*,*)

Only you, that i need
You are the angel from above, the one just for me

Only you จะกี่วันหมุนผ่าน
Only you ja gee wun moon pahn
Only you, however many days pass by
ความรักจะคงอยู่ไปแสนนาน ไม่มีวันจะเปลี่ยนไป
Kwahm ruk ja kong yoo bpai saen nahn mai mee wun ja bplian bpai
Our love will be long-lasting, it’ll never change

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by เอก,เอิง,โอ๊บ,จันทร์
English Lyric by วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: Only You
Artist: JR Voy
Album: JR Voy
Year: 1996

รู้ความจริงบ้างไหมว่าฉัน แอบรักเธอมาเนินนาน
Roo kwahm jing bahng mai wah chun aep ruk tur mah nern nahn
Do you know the truth that I’ve secretly loved you for so long?
เริ่มตั้งแต่เมื่อเราพบกัน ก็ไฝ่ฝันเรื่อยมา
Rerm dtung dtae meua rao pob gun gor fai fun reuay mah
It stared when we met, and I’ve been dreaming ever since

(*) หลับตาลงครั้งใด ก็เห็นภาพเธอร่ำไป
Lup dtah long krung dai gor hen pahp tur rum bpai
Whenever I close my eyes, I always see your image
ตื่นขึ้นมาเมื่อใดก็เพ้อถึงเธอเท่านั้น
Dteun keun mah meua dai gor pur teung tur tao nun
Whenever I wake up, I only daydream about you
ไม่ว่าหันไปมองทางไหน ก็เห็นแต่เธอ เหมือนมีแต่เธอ
Mai wah hun bpai maung tahng nai gor hen dtae tur meuan mee dtae tur
No matter which way I look, I only see you, it’s like there’s only you

(**) ขอเพียงแค่ได้เห็นหน้าเธอ ได้พบพูดคุยทุกวัน
Kor piang kae dai hen nah tur dai pob poot kooey took wun
I just want to see your face, to see you and talk to you every day
ขอเพียงแค่ได้ยินเสียงเธอ ก็พอเป็นสุขใจ
Kor piang kae dai yin siang tur gor por bpen sook jai
I just want to hear your voice, that’s enough to make me happy

(*)

(***) ONLY YOU ก็อยากให้รู้ ว่าคิดถึงเธอทุกวัน
Only you gor yahk hai roo wah kit teung tur took wun
Only you, I want you to know that I think about you every day
ONLY YOU มองตาจะรู้ ว่าฉันเฝ้าคอยใครกัน
Only you maung dtah ja roo wah chun fao koy krai gun
Only you, look into my eyes, you’ll know who I’m waiting for
เธอเท่านั้น เธอเท่านั้นคนเดียวและคนสำคัญ
Tur tao nun tur tao nun kon diao lae kon sumkun
Only you, only you, the single most important person
ONLY YOU ก็อยากให้รู้ ว่าคิดถึงเธอทุกวัน
Only you gor yahk hai roo wah kit teung tur took wun
Only you, I want you to know that I think about you every day
ONLY YOU มองตาจะรู้ ว่าฉันเฝ้าคอยใครกัน
Only you maung dtah ja roo wah chun fao koy krai gun
Only you, look into my eyes, you’ll know who I’m waiting for
เธอเท่านั้น เธอเท่านั้นคนเดียวและคนสำคัญ สำหรับฉัน
Tur tao nun tur tao nun kon diao lae kon sumkun sumrup chun
Only you, only you, the single most important person to me

(**,*,***)

Title: Only You
Artist: Andy ATK ft. Christine
Album: Only You
Year: 2009

how many day and how many night
How many days and how many nights
ที่ห่างไกล ในใจเธอลืมฉันบ้างไหม
Tee hahng glai nai jai tur leum chaun bahng mai
Have we been separated? Have you forgotten me in your heart?
I miss you so bad oh คิดถึงเธอแทบขาดใจ
I miss you so bad, oh, kit teung tur taep kaht jai
I miss you so bad, oh, I miss you to death
รู้ไหม baby girl
Roo mai baby girl
Do you know, baby girl?

ฉันนั้นคิดถึง every day every night
Chun nun kit teung every day every night
I miss you every day, every night
ก็ไม่รู้ เธอจะคิดเหมือนกันไหม
Gor mai roo tur ja kit meuan gun mai
But I don’t know if you’ll feel the same
รอเธอโทรมา oh am here am alone
Ror tur toh mah oh am here am alaone
Waiting for you to call, oh, I’m here, I’m alone
baby boy เธอคือคนเดียวในหัวใจ
Baby boy tur keu kon diao nai hua jai
Baby boy, you’re the only person in my heart

(*) รู้ไหม หากได้ยินเสียงของเธอเมื่อไหร่
Roo mai hahk dai yin siang kaung tur meua rai
Do you know when I might be able to hear your voice?
you make me smile ใจเต้นแรง หน้าแดงทุกที
You make me smile jai dten raeng nah daeng took tee
You make my smile, my heart pound, and make me blush every time
คนคนหนึ่ง ต้องพร่ำเพ้อถึงเธอ
Kon kon neung dtaung rpum pur teung tur
One person must be crazy about you
ไม่รู้จะพูดยังไง ให้รู้ว่ารักแค่ไหน oh my love
Mai roo ja poot yung ngai hai roo wah ruk kae nai oh my love
I don’t know what to say to let you know how much I love you, oh my love

(**) oh only you oh only you จะนานแค่ไหน ก็มีแต่เธอ
Oh only you oh only you ja nahn kae nai gor mee dtae tur
Only you, oh, only you, however long it’ll be, I have only you
ขโมยหัวใจฉัน ตั้งแต่วันแรกที่เจอ เธอผู้เดียว oh..
Kamoy hua jai chun dtung dtae wun raek tee jur tur poo diao oh
You stole my heart since the first time I met you, you alone, oh

(***) loving you loving you
Loving you, loving you
อยากบอกให้รู้ ว่ารักเธอมากมาย
Yahk bauk hai roo wah ruk tur mahk mai
I want to tell you and let you know that I love you so much
คนร้อยพัน ไม่มีผู้ใดเทียบเท่าเธอได้
Kon roy pun mai mee poo dai tiap tao tur dai
There’s hundreds of thousands of people, but no one can compare to you
หมดทั้งใจ ฉันมีแต่เธอ oh baby
Mot tung jai chun mee dtae tur oh baby
My entire heart has only you, oh, baby

so now you know ต้องมีเธอและฉัน
So now you know dtaung mee tur lae chun
So now you know, there must be you and me
จะมีกันและกัน ผูกพันธ์ไม่ห่างไกล
Ja mee gun lae gun pook pun mai hahng glai
We’ll be together, connected, never separated
I promise you girl oh จะไม่ทำให้เธอเสียใจ
I promise you girl oh ja mai tum hai tur sia jai
I promise you, girl, oh, I won’t make you sad
เพราะเธอคือ my only one
Pror tur keu my only one
Because you’re my only one

(*,**,***,*,**,***)

(ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ ฮู้ว..Baby
(Chun ruk tur chun ruk tur hoo baby
(I love you, I love you, oh, baby
ในหัวใจไม่มีใครอีกแล้ว)
Nai hua jai mai mee krai eek laeo)
I don’t have anyone else in my heart anymore)

Title: Only You
Artist: Noona (หนูนา)
Album: Noona
Year: 2012

Only only you ฉันรู้แล้วว่า
Only only you chun roo laeo wah
Only only you, I now know
เธอคือคนที่ฟ้าส่งมาใช่ไหม
Tur keu kon tee fah song mah chai mai
You’re the one heaven sent for me, right?
รักเธอ ฟังไว้
Ruk tur fung wai
I love you, listen…
Only only you
Only only you

ตื่นมาอย่างอ้างว้าง หลับไปกับความเหงา
Dteun mah yahng ahng wahng lup pai gup kwahm ngao
I wake up with emptiness, I go to sleep with loneliness
ได้ยินเพียงแผ่วเบา
Dai yin piang paeo bao
I only faintly hear
แต่เสียงใจตัวเองทุกเวลา
Dtae siang jai dtua eng took welah
The sound of my own heart beating all the time
พอวันนึงที่เธอผ่านเข้ามา
Por wun neung tee tur pahn kao mah
So when you showed up that day
เลยลองพูดคุยไปแก้เหงา
Loey laung poot kooey pai gae ngao
I tried to start a conversation to fix my loneliness

แต่กลับแปลกๆนะ ยิ่งเจอยิ่งลึกซึ้ง
Dtae glup plaek plaek na ying jur ying leuk seung
But it’s become strange, the more we meet, the deeper my feelings get
อยู่ห่างก็คิดถึง
Yoo hahng gor kit teung
When we’re separated, I miss you
โลกของคนๆนึง เริ่มไม่เหมือนเก่า
Lohk kaung kon kon neung rerm mai meuan gao
My world is starting to become different
จากนึกถึงตัวเราก่อน
Jahk neuk teung dtua rao gaun
From considering myself first
ตอนนี้นึกถึงเธอก่อนใครทุกคน
Dtaun nee neuk teung tur gaun krai took kon
To now considering you before anyone else

(*) Only only you เธอรู้หรือเปล่า
Only only you tur roo reu plao
Only only you, do you know?
มีแต่เธอเท่านั้น ทุกเช้าที่ฉันตื่น
Mee dtae tur tao nun took chao tee chun dteun
I have only you every morning that I wake up
ฝันดี ทุกคืน เธอมานั่งในใจ
Fun dee took keun tur mah nung nai jai
I have good dreams every night, you’re occupying my heart
Only only you ฉันรู้แล้วว่า
Only only you chun roo laeo wah
Only only you, I now know
เธอคือคนที่ฟ้าส่งมาใช่ไหม
Tur keu kon tee fah song mah chai mai
That you’re the one Heaven sent for me, right?
รักเธอ ฟังไว้
Ruk tur fung wai
I love you, listen
ทุกห้องใจฉันมี Only only you
Took haung jai chun mee only only you
Every chamber of my heart has only only you

เธอดีเกินคำไหน ใส่ใจและอ่อนหวาน
Tur dee gern kum nai sai jai lae aun wahn
You’re better than words can describe, caring and sweet
มันทำให้ตัวฉัน หยุดค้นหา รอคอย
Mun tum hai dtua chun yoot kon hah ror koy
It makes me stop searching, waiting
ไม่อยากเชื่อเลย กลับมาค้นใจตัวเอง
Mai yahk cheua loey glup mah kon jai dtua eng
I don’t want to believe it, so I searched my heart
เป็นเธอคนเดียวจริงๆเต็มหัวใจ
Pen tur kon diao jing jing dtem hua jai
You’re really the only one who has filled it

(*,*,*)

Title: Only You
Artist: Buddha Bless
Album: ไฟเขียว ไฟแดง / Fai Keeow Fai Daeng (Green Light Red Light)
Year: 2006

Mee bahng yahng yahk ja bork tur dai roo
There’s something I want to let you know
Dtae…gor mai roo ja bork wah arai
But…I don’t know what to say
Long fung doo laeo gun
Try to pay attention…

คนเดียวในหัวใจ ไม่มีใครดีเท่าเธอ
Kon diao nai hua jai mai mee krai dee tao tur
The only person in my heart, nobody’s as good as you
หลับฝันฉันยังละเมอ คิดถึงเธอทุกค่ำคืน
Lup fun chun yung lamur kit teung tur took kum keun
Dreaming, I still talk in my sleep thinking of you each night
แอบหวังอยู่ข้างใน
Aep wung yoo kahng nai
Inside I secretly wish
ว่าคงจะมีซักวัน ที่เธอนั้นคิดเหมือนกัน
Wah kong ja mee suk wun tee tur nun kit meuan gun
That someday you might feel the same
ไม่ปล่อยให้ฉันคิดข้างเดียว
Mai pbloy hai chun kit kahng diao
Don’t let me go thinking one-sidedly

คนเรามีโอกาสพบได้ทุกวัน
Kon rao mee ogaht pop ruk dai took wun
We could probably find love every day
ในชีวิตที่สิทธิ์พบรักเป็นร้อยพัน
Nai cheewit tee sit pob ruk pben roy pun
In life it’s possible to find love 100,000 times
ใช้ชีวิตจีบผู้หญิงไปวันๆ
Chai cheewit jeep pooying pbai wun wun
Spend my life flirting with women all day
สนุกสุข สันต์กับการเป็น Play Boy
Sanook sook sun gup gahn pben play boy
Enjoying the job of a play boy

แล้วชีวิตฉันก็ถึงจุดเปลี่ยน
Laeo cheewit chun gor teung joot pblian
Then my life reached a changing point
เมื่อมีเธอเข้ามาวนเวียน ฮู้…
Meua mee tur kao mah won wian
When you showed up…
เปลี่ยนชีวิตฉันให้มัน ไม่เหมือนเดิม
Pblian cheewit chun hai mun mai meuan derm
Changing my life into something different
ไม่เคยคิดจริงจังกับใคร ต้องเปลี่ยนใจเมื่อได้พบเธอ
Mai koey kit jing jung gup krai dtong pblian jai meua dai pob tur
I never seriously thought that anyone could change my mind when I met you
ไม่เหมือนเคยๆ พบเจอ เป็นเพราะเธอทำฉันเปลี่ยนไป
Mai meuan koey koey pob jur pben pror tur tum chun pblian pbai
It wasn’t like any meeting before, because you made me change

(*)

แค่อยากให้เธอรับรู้ ถึงความรู้สึกในใจก็พอ
Kae yahk hai tur rup roo teung kwahm roo seuk nai jai gor por
I just want you to know the feelings in my heart, that’s all
เธอคือคน ที่เฝ้ารอ (มาแสนนาน)
Tur keu kon tee fao ror (Mah saen nahn)
You are the person I’ve been waiting for (for so long)
แม้อาจต้องนานแสนนานเท่าไหร่ กับความรักที่ต้องรอ
Mae aht dtong nahn saen nahn tao rai gup kwahm ruk tee dtong ror
However long it might have to be that I must wait for love
แต่ก็ไม่เคยท้อ (ใน หัวใจ)
Dtae gor mai koey tor (nai hua jai)
But I won’t give up (in my heart)
แค่ฉันมีเธอก็เป็นสุขใจ ทุกๆ เวลามีเธอข้างกาย
Tah chun mee tur gor pben sook jai took took welah mee tur kahng gai
If I have you, I’m happy, every time I have you at my side
ทุกวันของฉันก็คงสดใส (HeY! Oh!)
Took wun kong chun gor kong sot sai
My every day is bright
สดชื่นทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้กัน หากเจอหน้าเธอทุกวัน
Sot cheun took krung meua yoo glai gun hahk jur nah tur took wun
I’m ecstatic each time you’re near me, If I saw your face every day
คงสุขสันต์เหนือคำบรรยาย
Kong sook sun neua kum bunyai
I’d be happy beyond words.

(*)

มีความในใจมากมายอยากจะบอก
Mee kwahm nai jai mahk mai yahk ja bork
I have so many emotions I want to tell you
แต่เจอหน้าเธอที่ไรมันก็พูดไม่ออก
Dtae jur nah tur tee rai mun gor poot mai ork
But whenever I see you, I get choked up
ไม่รู้จะบอกกับเธอยังไง
Mai roo ja bork gup tur yung ngai
I’m not sure how to tell you
ให้เธอเข้าใจความรู้สึกที่มีอยู่ข้างใน
Hai tur kao jai kwahm roo seuk tee mee yoo kahng nai
To get you to understand these feelings inside
ใจมันเต้น ตึก ตัก เลือดลมมันสูบฉีด
Jai mun dten dteuk dtak leuak lom mun loob cheet
My heart is pumping, blood rushing
คึก คัก คึก คัก เหมือนกับตอนม้าดีด
Keuk kuk keuk kuk meuan gup dtorn mah deet
Keuk-kak keuk-kak like a horse’s gait
มันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่ใกล้เธอ
Mun pben yahng nee took krung tee glai tur
It’s like this whenever I’m near you
ไม่เคยเป็นกับใคร ไม่เคยเจอ ไม่เคยเจอ
Mai koey pben gup krai mai koey jur mai koey jir
I’ll never be with anyone else, never ever

เมื่อตอนได้อยู่กับเธอสองคน
Meua dton dai yoo gup tur song kon
The more I was alone with you
นั่งนิ่งหุบปาก และไม่กล้าซุกซน
Nung ning hoop pbahk lae mai glah sook son
I sat still and quiet, not brave enough to try anything
ใจจริงอยากชวนเธอทำเรื่องสับดน
Jai jing yahk chuan tur tum reuang supadon
I really wanted to convince you to do something naughty
แต่ก็ทำไม่ได้ ได้แต่ทน ท๊น ทน ทน
Dtae gor tum mai dai dai dtae ton ton ton ton
But I couldn’t do it, I just gave up gave up gave up!