Oak Smith

All posts tagged Oak Smith

Title: ทุกเช้า ทุกคืน ทุกวัน / Took Chao Took Keun Took Wun (Every Morning, Every Night, Every Day)
Artist: Oak Smith (โอ๊ค สมิทธิ์)
Album: How R U?
Year: 2007

ทุกเช้าที่ฉันจะต้องตื่น
Took chao tee chun ja dtaung dteun
Every morning that I must awaken
แล้วคิดว่าเธอจะเป็นเช่นไร
Laeo kit wah tur ja bpen chen rai
And wonder how you are
เสียไปเกือบครึ่งชั่วโมง ทุกเช้า
Sia bpai geuap kreung chua maohng took chao
I lose nearly half an hour every morning

อาบน้ำ แต่งตัว ถึงค่อยคลาย
Ahp num dtaeng dtua teungkoy klai
Taking a shower and getting dressed gradually relieves it
และค่อยค่อยได้ลืมเธอไป ไปทำอะไร
Lae koy koy dai leum tur bpai bpai tum arai
And I gradually forget about you and go do things
เช่นเดียวกับคนอื่นเขา
Chen diao gup kon eun kao
Like any other person

(*) เป็นแบบนี้อย่างเดิมทุกวัน
Bpen baep nee yahng derm took wun
It’s like this every day
ก็เหมือนอย่างเดิมทุกวัน
Gor meuan yahng derm tookw un
It’s the same every day
ภาพเก่าซ้ำซ้ำ เรื่องราวซ้ำซ้ำ
Pahp gao sum sum reuang rao sum sum
The same old images, the same memories
ก็วนเวียนอยู่ตรงนั้น
Gor won wian yoo dtrong nun
Circulate

(**) มันไม่หายไม่ลืมสักที ถ้าเผลอต้องมาทุกที
Mun mai hai mai leum sukt ee tah plur dtaung mah took tee
It doesn’t disappear, I don’t forget them at all, if I’m careless, they come every time
มันแปลก แปลกที่หัวใจ ที่ถึงแม้จะช้ำยังไง
Mun bplaek bplaek tee hua jai tee teung mae ja chum yung ngai
It’s strange, strange that my heart, even though it gets hurt
ก็ไม่อยากลืม
Gor mai yahk leum
It doesn’t want to forget

ทุกครั้งก่อนฉันจะได้นอน
Took krung gaun chun ja dai naun
Every time before I sleep
ต้องคิดว่าเธอจะอยู่ที่ใด
Dtaung kit wah tur ja yoo tee dai
I must wonder where you are
คิดเพลินจนหลับไหลไป เกือบเช้า
Kit plern jon lup lai bpai geuap chao
I think happily until I fall asleep until morning

อยู่ไหน อยากรู้ แล้วฝันไป
Yoo nai yahk roo laeo fun bpai
Where are you? I want to know, and I dream
ตื่นขึ้นมาก็เจอความจริง ไม่มีอะไร
Dteun keun mah gor jur kwahm jing mai mee arai
When I wake up, I find the truth; that there’s nothing
นอกจากหัวใจที่เหงา
Nauk jahk hua jai tee ngao
Except for my lonely heart

(*,**,**)

Title: ถ้าความคิดถึงฆ่าคนได้ / Tah Kwahm Kit Teung Kah Kon Dai (If Missing Someone Could Kill a Person)
Artist: Oak Smith
Album: [Single]
Year: 2013

เสียงเพลงก็ไม่ช่วยเลยทั้งที่เคยชอบฟัง
Siang pleng gor mai chuay loey tung tee koey chaup fung
Music doesn’t help at all, even though I used to like listening to it
หนังโปรดกี่เรื่องก็ดูมันทั้งวันก็เหมือนเดิม
Nung bproht gee reuang gor doo mun tung wun gor meuan derm
I watch many of my favorite movies all day, but it’s still the same
เหมือนใจมันอยู่นอกตัว ควบคุมไม่ได้เลย
Meuan jai mun yoo nauk dtua kuap koom mai dai loey
It’s like my heart is outside my body, I can’t get used to it
หันมองทางไหนได้แต่คิดถึงเธอ แล้วก็คิด
Hun maung tahng nai dai dtae kit teung tur laeo gor kit
Whichever way I turn, I can only miss you and think

(*) คิดว่าเธอจะคิดถึงฉันบ้างไหม ยิ่งคิดก็ยิ่งแย่
Kit wah tur ja kit teung chun bahng mai ying kit gor ying yae
I wonder if you miss me, the more I think, the worse it gets
กินไม่ได้นอนไม่ได้เลย ฉันแย่เลยรู้หรือเปล่า
Gin mai dai naun mai dai loey chun yae loey roo reu bplao
I can’t eat, I can’t sleep, it’s awful, do you know?

(**) ถ้าความคิดถึงมันฆ่าคนได้จริงจริง
Tah kwahm kit teung mun kah kon dai jing jing
If missing someone could really kill a person
ให้ทายว่าในวันนี้ฉันจะต้องตาย
Hai tai wah nai wun nee chun ja dtaung dtai
I reckon I’d be dead today
กี่ครั้งแล้วรู้ไหมที่เธอไม่อยู่
Gee krung laeo roo mai tee tur mai yoo
Do you know how many times you haven’t been here?
ความคิดถึงมันทำงานทั้งวัน
Kwahm kit teung mun tum ngahn tung wun
Missing you is my work for the whole day

(***) หนึ่งวันมีหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนาที
Neung wun mee neung pun see roy see sip nahtee
One day has one thousand four hundred and forty minutes
ฉันคิดถึงเธอทุกทุกวินาที เธอคิดดูก็แล้วกัน
Chun kit teung tur took took winatee tur kit doo gor laeo gun
And I miss you every single second, think about it
กว่าจะพ้นหนึ่งวัน รู้ไหมว่ามันเหนื่อยยากแค่ไหน
Gwah ja pon neung wun roo mai wah mun neuay yahk kae nai
Do you know how exhausting just one day is
เมื่อไม่มีเธอ
Meua mai mee tur
When I don’t have you?

เหมือนโลกมันหยุดหมุนไป เหมือนเวลาไม่เดิน
Meuan lohk mun yoot moon bpai meuan welah mai dern
It’s like the world stopped spinning, like time isn’t passing
ยิ่งรอยิ่งนานก็ยิ่งคิดถึงเธอ แล้วก็คิด
Ying ror ying nahn gor ying kit teung tur laeo gor kit
The more I wait, the longer it gets, the more I miss you and think

(*,**,***,**,***)

Title: เวลาของเรา / Welah Kaung Rao (Our Time)
Artist: Panadda and Oak Smith
Album: OST สองผู้ยิ่งใหญ่ / Saung Poo Ying Yai
Year: 2011

เธอรู้ไหมว่าในชีวิตฉันไม่เคยฝัน
Tur roo mai wah nai cheewit chun mai koey fun
Do you know that in my life, I never dreamed
อะไรยิ่งใหญ่ไม่มากมาย
Arai ying yai mai mahk mai
Of anything great or important
แค่อยากมีคนรักข้างๆกัน ฉันไม่เคยยอมแพ้
Kae yahk mee kon ruk kahng kahng gun chun mai koey yaum pae
I just want a lover next to me, I’ve never given up
แม้มีสิ่งไหนมากมายเท่าไหร่ที่มากั้น
Mae mee sing nai mahk mai tao rai tee mah gun
No matter how many things block our way
ก็ยืนยันจะรักทั้งหัวใจ ฉันเชื่อมั่นในคำว่ารัก
Gor yeun yun ja ruk tung hua jai chun cheua mun nai kum wah ruk
I guarantee I’ll love you with all my heart, I trust and believe in the word “love”
เพราะรู้ว่าใจเรานั้นมั่นคงกว่าใคร
Pror roo wah jai rao nun mun kong gwah krai
Because I know that our hearts are more certain that anyone else

(*) อยากให้รู้ว่าฉันจะยืนอยู่
Yahk hai roo wah chun ja yeun yoo
I want you to know that I’m standing
เคียงข้างเธอไม่จากไปไหน
Kiang kahng tur mai jahk pai nai
Next to you, I won’t go anywhere
ไม่ว่าร้อนหรือหนาวต้องเจออะไร
Mai wah raun reu nao dtaung jur arai
No matter if it’s hot or cold, or whatever we must face
จะผ่านไปด้วยกัน ต่อให้มีอะไรเปลี่ยนไป
Ja pahn pai duay gun dtor hai mee arai plian pai
We’ll get through it together, even though things will change
แต่ใจของฉันเหมือนเดิมทุกทุกวัน
Dtae jai kaung chun meuan derm took took wun
But my heart remains the same, every day
เชื่อในรักเราเฝ้ารอด้วยกัน
Cheua nai ruk rao fao ror duay gun
I believe in our love, let’s wait together
จนกว่าถึงเวลาของเรา
Jon gwah teung welah kaung rao
Until it’s our time

แค่ได้พบแค่เพียงสบตาฉันก็สุขใจ
Dtae dai pob kae piang sob dtah chung or sook jai
But just seeing you, just making eye contact with you, and I’m happy
เมื่อเราได้อยู่ใกล้ๆกัน
Meua rao dai yoo glai glai gun
When we’re near each other
อยากให้เป็นอย่างนั้นเรื่อยๆไป
Yahk hai pen yahng nun reuay reuay pai
I want us to be like this continuously
รู้ไหมในใจนี้ฉันมีแต่เธอมานานเท่าไหร่
Roo mai nai jai chun mee dtae tur mah nahn tao rai
Do you know that in my heart I only have you, no matter how long?
ทั้งหัวใจไม่มีใครในนั้นยกเว้นเธอ
Tung hua jai mai mee krai nai nun yok wen tur
My whole heart doesn’t have anyone else except you

ฉันเชื่อมั่นในคำว่ารัก
Chun cheua mun nai kum wah ruk
I believe in the word “love”
เพราะรู้ว่าใจเรานั้นมั่นคงกว่าใคร
Pror roo wah jai rao nun mun kong gwah krai
Because I know that our hearts are more certain than anyone else

(*,*)

จะนานซักเพียงไหน จะรอถึงวันนั้น
Ja nahn suk piang nai ja ror teung wun nun
However long it is, I’ll wait for that day
เชื่อในในรักเราเฝ้ารอด้วยกัน
Cheua nai nai ruk rao fao ror duay gun
Believe in our love, let’s wait together
วันพรุ่งนี้คือวันของเรา
Wun proong nee keu wun kaung rao
Tomorrow is our day

Title: อย่าเพิ่งเป็นของใคร / Yah Perng Pen Kaung Krai (Don’t Just Get Involved With Someone)
Artist: Oak Smith
Album: Mr. Smith
Year: 2008

แล้วเข็มนาทีก็พลันหยุดเดินในพริบตา
Laeo kem nahtee gor plun yoot dern nai prip dtah
The minute hand stops in the blink of an eye
ชั่วเวลาแค่ฉันเจอเธอ
Chua welah kae chun jur tur
Only during the time when I see you
มันรู้สึกว่าคุ้นเคย มาแสนนาน
Mun roo seuk wah koon koey mah saen nahn
It feels like I’ve known you for so long

ถ้ารักมันเป็นแค่เพียงเคมีในร่างกาย
Tah ruk mun pen kae piang kay mee nai rahng gai
If love is only a chemistry in the body
แปลกที่ฉัน เพิ่งมีอาการ
Plaek tee chun perng mee agahn
It’s strange that I’ve just gotten these symptoms
ในร้อยคน กลับไหวหวั่น
Nai roy kon glup wai wun
Out of one hundred people, who has affected me?
เฉพาะเธอ เธอเท่านั้น
Chapror tur tur tao nun
It was you, only you

(*) ก่อนไม่เคยจะรู้ว่าใครที่ฉันคอย เฝ้ามองหา
Gaun mai koey ja roo wah krai tee chun koy fao maung hah
Before I never knew who was the one I was waiting for and looking for
หมดทันทีคำถามในใจที่ค้างคา เมื่อเธอมาอยู่ตรงนี้
Mot tun tee kum tahm nai jai tee kahng kah meua tur mah yoo dtrong nee
Immediately all the questions remaining in my heart are gone when you’re right here

(**) อาจเป็นเธอนั่นเองใช่ไหม
Aht pen tur nun eng chai mai
It might be you, right?
ที่ฉันเฝ้ารอ รอคอยบอกคำคำนั้น
Tee chun fao ror ror koy bauk kum kum nun
Who I’ve waited, waited to tell those words
มันยังพอจะทันใช่ไหม
Mun yung por ja tun chai mai
There’s still time, right?
อย่าเพิ่งเป็นของใคร นอกเสียจากฉัน
Yah perng pen kaung krai nauk sia jahk chun
Don’t just get involved with someone, unless it’s me
ถ้อยคำรักฉันเก็บไว้ ให้เธอผู้เดียว
Toy kum ruk chun gep wai hai tur poo diao
The word “Love” I’ve kept for you alone

นึกนึกบางทีฉันเองก็แปลกใจเหมือนกัน
Neuk neuk bahng tee chun eng gor plaek jai meuan gun
I think sometimes that I’m surprised as well
อยู่มานานได้ไงคนเดียว
Yoo mah nahn dai ngai kon diao
How could I have been alone for so long
จนพบเธอ ก็เหมือนเปลี่ยนโลกทั้งใบในใจนี้
Jon pob tur gor meuan plian lohk tung bai nai jai nee
Until I met you, it’s like the whole world changed in my heart

(*, **)

(***) มันยังพอจะทันใช่ไหม
Mun yung por ja tun chai mai
There’s still time, right?
อย่าเพิ่งเป็นของใคร นอกเสียจากฉัน
Yah perng pen kaung krai nauk sia jahk chun
Don’t just get involved with someone, unless it’s me
ถ้อยคำรักฉันเก็บไว้ ให้เธอผู้เดียว
Toy kum ruk chun gep wai hai tur poo diao
The word “Love” I’ve kept for you alone

(***)

Title: คนมันเหงา เข้าใจหน่อย / Kon Mun Ngao Kao Jai Noy (Understand Lonely People)
Artist: Oak Smith
Album: Lonely Society
Year: 2009

มาอยู่ในงานเลี้ยง พบผู้คนที่หลากหลาย
Mah yoo nai ngahn liang pob poo kon tee lahk lai
I come to the banquet, meet many people
เสียงเพลงที่ช่วยผ่อนคลาย ให้ไม่เดียวดายอีกครั้ง
Siang pleng tee chuay pon klai hai mai diao dai eek krung
The music helps to relax me, and make me not lonely again
ออกจากงานเลี้ยง เหลือก็เพียง เราเท่านั้น
Ork jahk ngahn liang leua gor piang rao tao nun
I leave the banquet, I turn around, there’s only me
นั่งคุยกับความเงียบงัน เหมือนเดิมในรถคู่ใจ
Nung kooey gup kwahm ngiap ngun meuan derm nai rot koo jai
I sit talking with the silence as usual in my loyal car

(*)หันมองไปทีไร ก็ไม่มีใคร ที่คอยอยู่ข้างๆ กัน
Hun mong pbai tee rai gor mai mee krai tee koy yoo kahng kahng gun
Wherever I turn and look, there’s nobody waiting at my side
ออกมาคนเดียว กลับบ้านคนเดียว อย่างทุกครั้ง
Ork mah kon diao glup bahn kon diao yahng took krung
I go out alone, I come home alone, like every time
ไม่มีใครให้คุย นั่งรถคนเดียว เปิดเพลงมันให้ดังๆ
Mai mee krai hai kooey nung rot kon diao pbert pleng mun hai dung dung
There’s nobody to talk to, sitting in my car alone, I turn up the music
ถึงแม้จะฟัง ถึงแม้จะดังแค่ไหน
Teung mae ja fung teung mae ja dung kae nai
Though I listen, however loud it is

(**)ได้ยินแต่ เหงา เหงา เหงาเต็มไปหมด
Dai yin dtae ngao ngao ngao dtem pbai mot
I can hear only lonely, lonely, lonely all over
เหมือนมันกลบเสียง ของเพลงให้หมดไป
Meuan mun glob siang kong pleng hai mot pbai
Like it drowns out the music completely
ที่บ้านไม่มี ใคร เค้าคอยฉันกลับ
Tee bahn mai mee krai kao koy chun glub
That my home doesn’t have anybody waiting for me to return
ถึงบ้านตอนนี้ก็เหงา คงไม่ได้นอนจนเช้า
Teung bahn dtorn nee gor ngao kong mai dai norn jon chao
Though my home right now is lonely, I might not be able to sleep till morning

(***)เห็นคำว่าเหงา เหงา ล่องลอยไปหมด
Hen kum wah ngao ngao long loy pbai mot
I see the word lonely, lonely, floating by
เมื่อไรอารมณ์ เนี้ยมันถึง จะหาย
Meua rai arom nia mun teung ja hai
When will this mood go away?
จะมีใครไหม ไหม ที่เป็นเหมือนกัน
Ja mee krai mai mai tee pben meuan gun
Will I have someone? Anyone? Who’s like me?
สองคนที่เหงาเจอกัน ให้ใจต่อใจผูกพัน
Song kon tee ngao jur gun hai jai dtor jai pook pun
Two people who are lonely meet, give their hearts to each other
ให้ฉันไม่ต้องเหงาใจ
Hai chun mai dtong ngao jai
Let me not have to be lonely

มีคนออกไปไหน ใช้เวลาด้วยกันนั้น
Mee kon ork pbai nai chai welah duay gun nun
To have someone to go out with and spend the time together
พูดคุยและแลกเปลี่ยนกัน ถึงความในใจที่มี
poot kooey lae laek pblian gun teung kwahm nai jai tee mee
To talk and exchange the things in my heart that I have
จะมีใครไหม ที่รู้สึก อย่างตัวฉัน
Ja mee krai mai tee roo seuk yahng dtua chun
Will I have anyone who feels like I do?
ฟ้าช่วยให้เราเจอะกัน รักกันจริงๆ สักที
Fah chuay hai rao jur gun ruk gun jing jing suk tee
Heaven, please let us meet and fall in love for once

(*, **, ***, **, ***)

Title: แค่นี้..ที่ต้องการ / Kae Nee…Tee Dtong Gahn (Just This…That I Need)
Artist: Oak Smith
Album: Mr. Smith
Year: 2008

รู้ทั้งรู้ ฉันไม่ได้มีพร้อม ยังคงไกลห่างจากคำว่าดี
Roo tung roo chun mai dai mee prom yung kong glai hahng jahk kum wah dee
I know full well that I’m not ready, I’m still far from perfect
ฉันก็รู้ว่าแค่ไหน สิ่งที่ตัวฉันมี
Chun gor roo wah kae nai sing tee dtua chun mee
However much I know the things that I have
รู้ว่ายังคงไกลจากฝันของเธอ
Roo wah yung kong glai jahk fun kong tur
I know I’m still probably far from your dreams

รู้ทั้งรู้ ก็ยังต้องการขอ
Roo tung roo gor yung dtong gahn kor
I know full well, but I still need to ask
ขอให้ฉันอยู่กับเธอเรื่อยไป
Kor hai chun yoo gup tur reuay pbai
Beg me to be with you forever
เพราะว่ารักจากเธอนั้น ส่งเรี่ยวแรงให้หัวใจ
Pror wah ruk jahk tur nun song riao raeng hai hua jai
Because love from you sends strength to my heart
ผลักให้ชีวิตฉันก้าวไป
Paluk hai cheewit chun gao pbai
Pushing my life forward

(*)ไม่ขอให้มากกว่านี้ แค่ให้สิ่งที่มี
Mai kor hai mahk gwah nee kae hai sing tee mee
I don’t want more than this, just give me the things you have
ขอให้อยู่ตรงนี้ กับฉันนาน นาน
Kor hai yoo dtrong nee gup chun nahn nahn
I beg you to stay right here with me forever and ever
แค่เธอนั้นได้อยู่ ข้างเคียงกันเรื่อยไป
Kae tur nun dai yoo kahng diao gup reuay pbai
Just you can stay at my side forever
ฉันขอเพียงแค่เท่านี้ ทุก ทุกสิ่งที่มี
Chun kor piang kae tao nee took took sing tee mee
I ask for only this, everything, everything that there is
ขอให้อยู่อย่างนี้ อย่าเสียมันไป
Kor hai yoo yahng nee yah sia mun pbai
I beg you to stay like this, don’t lose it
แค่มีเธอข้างกาย สิ่งเดียวที่ใจต้องการ
Kae mee tur kahng gai sing diao tee jai dtong gahn
Just to have you at my side, that’s the only thing my heart needs

(**)ฝันของฉัน ถึงยังอยู่อีกไกล
Fun kong chun teung yung yoo eek glai
My dreams, though they’re still far off
มีอะไร อีกมากมายให้เจอ
Mee arai eek mahk mai hai jur
There’s something much more to find
ขอแค่ฉันอยู่กับเธอ เจอะอะไรก็ไม่กลัว
Kor kae chun yoo gup tur jur arai gor mai glua
I ask only to be with you, whatever we meet, I’m not afraid
ฉันพร้อมเผชิญทุกอย่าง
Chun prom pachern took yahng
I’m ready to brave everything

เพราะว่ารักจากเธอนั้น ส่งเรี่ยวแรงให้หัวใจ
Pror wah ruk jahk tur nun song riao raeng hai hua jai
Because love from you sends strength to my heart
ผลักให้ชีวิตฉันก้าวไป
Paluk hai cheewit chun gao pbai
Pushing my life forward

(*, **)

Title: หนึ่งนาทีที่แล้ว / Neung Natee Tee Laeo (One Minute Ago)
Artist: Oak Smith
Album: Mr. Smith
Year: 2008

หนึ่งนาทีที่แล้ว ฉันยัง ยังไม่คิดจะรักใครสักนิดเลย
neung naa tee tee laew chan yang yang mai kit ja rak krai sak nit loie
One minute ago, I still, still didn’t think I would love anyone at all
แต่นาทีจากนี้ ฉันมั่นใจ ว่ามันใช่เลย
dtae naa tee jaak nee chan man-jai waa man chai loie
But from this minute, I’m sure it’s true
แค่สบสายตา เธอที่มองมาที่ฉัน
kae sop saai dtaa ter tee mong maa tee chan
I just made eye contact with you, when you looked at me

หนึ่งนาทีที่แล้ว ฉันยัง ยังไม่เชื่อเรื่องพรหมลิขิตเท่าไร
neung naa tee tee laew chan yang yang mai cheua reuang prom li-kit tao-rai
One minute ago I still, still didn’t believe in fate
แต่นาทีจากนี้ ฉันแน่ใจ ว่าต้องรักใคร
dtae naa tee jaak nee chan nae-jai waa dtong rak krai
But from this minute, I’m positive I must love someone
จากวิธี ที่เธอยิ้มให้กับฉัน
jaak wi-tee tee ter yim hai gap chan
From the way that you smiled at me

(*)คิดเหมือนกันกับฉันใช่ไหม มันเหมือนว่าเราคุ้นเคยกัน
kit meuan gan gap chan chai mai man meuan waa rao koon koie gan
Do you feel the same as me? It’s as though we already know each other
อย่างกับฉันเคย เคยได้พบเธอ รู้สึกดีในหัวใจ
yaang gap chan koie koie daai pop ter roo-seuk dee nai hua jai
It’s like I once, once met you, I feel good in my heart
ขออะไรอย่างนึงได้หรือเปล่า จากนาทีนี้ไป…
kor a-rai yaang neung daai reu bplao jaak naa tee nee bpai …
Can I ask for one thing? From this minute on…
อยู่เคียงข้างกันจะได้ไหม มาใช้นาทีร่วมกัน
yoo kiang kaang gan ja daai mai maa chai naa tee ruam gan
Be by my side, please? Come spend this minute with me

หนึ่งนาทีจากนี้ โลกคง คงจะเสียคนเหงาไปอีกสองคน
neung naa tee jaak nee lohk kong kong ja sia kon ngao bpai eek song kon
From this one minute, the world might, might lose two lonely persons
แต่จะมีคู่รัก อีกคู่นึง ขึ้นมาทดแทน
dtae ja mee koo rak eek koo neung keun maa tot taen
But there will be a couple, one couple will replace those two
อยู่ที่เธอ ว่าจะรักกันบ้างไหม
yoo tee ter waa ja rak gan baang mai
It’s up to you, will you love me?

(*)

คิดเหมือนกันกับฉันใช่ไหม มันเหมือนว่าเราคุ้นเคยกัน
kit meuan gan gap chan chai mai man meuan waa rao koon koie gan
Do you feel the same as me? It’s as though we already know each other
อย่างกับฉันเคย เคยได้พบเธอ รู้สึกดีในหัวใจ
yaang gap chan koie koie daai pop ter roo-seuk dee nai hua jai
It’s like I once, once met you, I feel good in my heart
ขออะไรอย่างนึงได้หรือเปล่า จากนาทีนี้ไป…
kor a-rai yaang neung daai reu bplao jaak naa tee nee bpai …
Can I ask for one thing? From this minute on…
อยู่เคียงข้างกันจะได้ไหม อยากใช้นาทีด้วยกัน
yoo kiang kaang gan ja daai mai yaak chai naa tee duay gan
Be by my side, please? I want to spend this minute together

จากนี้แค่เธอกับฉัน
jaak nee kae ter gap chan
From this minute, just you and I

แค่นี้..ที่ต้องการ / Kae Nee…Tee Dtong Gahn (Just This…That I Need)
คนมันเหงา เข้าใจหน่อย / Kon Mun Ngao Kao Jai Noy (Understand Lonely People)
หนึ่งนาทีที่แล้ว / Neung Natee Tee Laeo (One Minute Ago)
ถ้าความคิดถึงฆ่าคนได้ / Tah Kwahm Kit Teung Kah Kon Dai (If Missing Someone Could Kill a Person)
ทุกเช้า ทุกคืน ทุกวัน / Took Chao Took Keun Took Wun (Every Morning, Every Night, Every Day)
เวลาของเรา / Welah Kaung Rao (Our Time)
อย่าเพิ่งเป็นของใคร / Yah Perng Pen Kaung Krai (Don’t Just Get Involved With Someone)

   
All songs tagged Oak Smith