Nink

All posts tagged Nink

Title: อยากมีคนในฝัน / Yahk Mee Kon Nai Fun (I Want the Person In My Dreams)
Artist: Nink Kamikaze
Album: Nink
Year: 2004

ก่อนจะนอน อยากให้ในความฝัน
Gaun ja naun yahk hainai kwahm fun
Before I sleep, I want something in my dream
มีใครให้ฝัน ให้ฉันไม่เหงาใจ
Mee krai hai fun hai chun mai ngao jai
To have someone would make my dreams me not lonely
หากว่าเป็นอย่างนั้น คงหลับได้สบาย
Hahk wah bpen yahng nun kong lup dai sabai
If it’s like this, I can sleep well
อบอุ่นในใจ เพราะฉันคงฝันดี
Op oon nai jai pror chun kong fun dee
Warm in my heart, because I have good dreams

แต่ตัวฉัน ไม่มีใครให้ฝัน
Dtae dtua chun mai mee krai hai fun
But I don’t have anyone to give me dreams
ใครคนนั้น ไม่รู้อยู่ที่ใด
Krai kon nun mai roo yoo tee dai
I don’t know where that person is
หากว่าเขามีจริง ปรากฎกายได้ไหม
Kahk wah kao mee jing bpragot gai dai mai
If he exists, can he appear to me?
ให้อุ่นในใจ ให้ฉันได้ฝันดี
Hai oon nai jai hai chun dai fun dee
Make me warm in my heart, let me able to have sweet dreams

(*) ให้ความฝันของฉันไม่เหงา ไม่เหงา
Hai kwahm fun kaung chun mai ngao mai ngao
Let my dreams not be lonely, not be lonely
ให้ฉันไม่เศร้าใจ
Hai chun mai sao jai
Make me not depressed
หลับลงครั้งใด ฉันก็ฝันดี
Lup lon krung dai chun gor fun dee
So whenever I close my eyes, I’ll have sweet dreams
หากในฝันของฉัน มีเขา มีเขา
Hahk nai fun kaung chun mee kao mee kao
If, in my dreams, I had him, I had him
ตื่นเช้าคงรู้สึกดี
Dteun chao kong roo seuk dee
Waking up in the morning would feel good
เพราะรู้ว่ามี มีคนในฝัน ให้ฝันถึงทุกคืน
Pror roo wah mee mee kon nai fun hai fun teung took keun
Because I’d know that I had, had the person of my dreams to dream about every night

หลับตานอน เพื่อตื่นมาตอนเช้า
Lup dtah naun peua dteun mah dtaun chao
Closing my eyes to sleep so I’ll wake up in the morning
ต้องฝันเหงาๆ อย่างนี้นานเท่าไร
Dtaung fun ngao ngao yahng nee nahn tao rai
For how long must I dream lonely like this?
หากว่าเขามีจริง ปรากฎกายได้ไหม
Kahk wah kao mee jing bpragot gai dai mai
If he exists, can he appear to me?
ให้อุ่นในใจ ให้ฉันได้ฝันดี
Hai oon nai jai hai chun dai fun dee
Make me warm in my heart, let me able to have sweet dreams

(*,*)

Title: ไม่อยากเป็นกิ๊ก / Mai Yahk Bpen Gik (I Don’t Want to be a Fling)
Artist: Nink Kamikaze
Album: Nink
Year: 2004

If I give you the okay or not, is it okay?
If I go out with you, are you really sincere?

(*) The rumors are abundant that you have so many girls
If I consent to go out with you, I’m afraid I’ll just be a backup

(**) I don’t want to be your fling
If that’s all I’ll be, I refuse
I don’t want to be anyone’s fling
You must only have me
If you can guarantee that, I’ll give you the okay

You must be clear and act trustworthy
Make me certain, make me sure that you’re sincere

(*,**,**)

Title: กระดาษสีขาว ปากกาสีชมพู / Gradaht See Kao Bpakgah See Chompoo (White Paper, Pink Pen)
Artist: Nink Kamikaze
Album: Nink
Year: 2004

กระดาษสีขาวเขียนด้วยปากกาสีชมพู กับซองใบเดิมที่ดูคุ้นเคยกันอย่างดี
Gradaht see kao kian duay bpakka see chompoo gup saung bai derm tee doo koom koey gun yahng dee
White paper written with a pink pen with an envelope that seems very familiar
ส่งมาทุกครั้งมีคำว่ารัก ให้ฉันได้นอนฝันดี แต่อยู่ดีๆดูเหมือนเธอจะห่างหายไป
Song mah took krung mee kumw ah ruk hai chun dai naun fun dee dtae yoo dee dee doo meuan tur ja hahng hai bpai
Every time it’s sent, it has the word “love” so I can have sweet dreams, but all the sudden it seems like you’ve disappeared

ส่งข่าวไปถามคิดถึงเหลือเกินที่เธอไกล ส่งไปแค่ไหนไม่เห็นว่าเธอจะตอบกัน
Song kao bpai tahm kit teung leua gern tee tur glai song bpai kae nai mai hen wah tur ja dtaup gun
I’ve sent you messages saying I’ve missed you, but however much I send, it doesn’t seem like you’re answering
และในวันนี้ดีใจเหลือเกิน ได้รับด้วยใจที่สั่น เปิดอ่านอีกครั้งยังเจอถ้อยคำที่ดีเหมือนเคย
Lae nai wun nee dee jai leua gern dai rup duay jai tee sun bpert ahn eek krung yung jur toy kum tee dee meuan koey
And today I’m so happy, I received it with a trembling heart, I opened it to read it and find the same wonderful words as before

(*) แต่คำที่ฉันได้เจอ แทบอยากจะหยุดหายใจ เธอได้เจอใครที่ใกล้ที่ดีกว่าฉัน
Dtae kumt ee chun dai jur taep yahk ja yoot hai jai tur dai jur krai tee glai tee dee gwah chun
But the words I found nearly made me want to stop breathing; you found someone else who’s closer and better than me
เรื่องราวที่สัญญา เธอบอกว่าขอโทษกัน อ่านถึงตรงนั้นน้ำตาก็ไหลไม่รู้ตัว
Reuang rao tee sunyah tur baukw ah kor toht gun ahn teung dtrong nun num dtah gor lai mai roo dtua
You apologized for all the things you promised, I read it until I didn’t realize the tears were flowing

(**) กระดาษสีขาวเขียนด้วยปากกาสีชมพู ที่เคยให้ฉันเธอจะขอมันคืนด้วยไหม
Gradaht see kao kian duay bpakgah see chompoo tee koey hai chun tur ja kor mun keun duay mai
Do you want the white paper written with pink pen that you used to give me back?
ถ้าเธอต้องการจะคืนให้เธอ แค่ขอให้เธออภัย ฉบับสุดท้ายมันต้องเลอะไปด้วยรอยน้ำตา
Tah tur dtaung gahn ja keun hai tur kae kor hai tur apai chabup soot tai mun dtaung lur bpai duay roy num dtah
If you want me to return it, please forgive me; the last page is stained with tears

(*,**)

Title: ยังไม่ถึงเวลา / Yung Mai Teung Welah (It’s Not Time Yet)
Artist: Nink Kamikaze
Album: Nink
Year: 2004

You’re the one who once understood me
You became the person who really knew me
You’re a significant person to me

But the words that you asked
The thing you requested of me
I want you to understand if I disappoint you

(*) I want to tell you that it’s not time yet
Will you be angry or hurt?
I want us to remain the same like every day
But today it’s not time yet
But if you’ll still wait for me
There might be some day I’ll be ready to tell you

I want you to just be my friend
I’m not ready to be anything more
But thank you for your heart that you’ve given me

I know how disappointed you are
But please understand
That it’s going too fast for the words you want to hear

(*,*)

Title: รบกวนสักนาที / Rop Guan Suk Nahtee (Bother You For Just a Minute)
Artist: Nink Kamikaze
Album: Nink
Year: 2004

รบกวนหน่อยนะ อยากขอสักอย่าง
Rop guan noy na yahk kor suk yahng
I’m bothering you because I want to ask you something
ให้เธอทำให้กันได้มั้ย
Hai tur tum hai gun dai mai
Can you do something for me?
รับรองได้เลยเป็นเรื่องง่ายๆ
Rup raung dai loey bpen reuang ngai ngai
I guarantee it’s a simple thing
แค่ทำได้ง่ายดายนิดเดียว
Kae tum dai ngai dai nit diao
You could do it easily in one moment

(*) แค่มือของเธอกดเบอร์ของฉัน
Kae meu kaung tur got bur kaung chun
Just dial my number
ไม่ต้องคุยนาน
Mai dtaung kooey nahn
We don’t have to talk long
ให้กันจะได้มั้ย แค่หนึ่งนาที
Hai gun ja dai mai kae neung nahtee
Could you do that for me? Just one minute

(**) รบกวนหน่อย โทรหากันหน่อย
Rop guan noy toh hah gun noy
Bother me, call me
แบ่งเวลานิดนึงได้มั้ย
Baeng welah nit neung dai mai
Could you spare a little time for me?
แค่หนึ่งนาที ไม่มากไป
Kae neung nahtee mai mahk bpai
No more than just one minute
คงไม่ยากไป บอกว่าคิดถึงกัน
Kong mai yahk bpai bauk wah kit teung gun
If you don’t want to go, tell me you miss me
บอกให้ฉันชื่นใจ
Bauk hai chun cheun jai
Tell me and make me happy

ไม่เปลืองหรอกนะ คงไม่ยุ่งยาก
Mai bpleuang rauk na kong mai yoong yahk
It’s nothing complicated, it’s simple
ถ้าหากมีหัวใจให้ฉัน
Tah hahk mee hua jai hai chun
If you have feelings for me
แค่วันละครั้งคงไม่ลำบาก
Kae wun la krung kong mai lumbahk
Just one time a day wouldn’t be a problem
ก้ออยากจะรบกวนเท่านี้
Gor yahk ja rop guan tao nee
I just want you to bother me like this

(*,**)

รบกวนหน่อยนะ
Rop guan noy na
Bother me
รบกวนหน่อย
rop guan noy
Bother me

(*,**)

รบกวนหน่อย
Rop guan noy
Bother me
รบกวนหน่อยนะ รบกวนหน่อย
Rop guan noy na rop guan noy
Bother me, bother me

Title: มีอาการ / Mee Ahgahn (Show the Symptoms)
Artist: Nink Kamikaze
Album: Nink
Year: 2004

ที่เธอเห็นว่าฉันไม่มองไม่แคร์ เหมือนว่าฉันไม่เคยจะสนไม่ชอบเธอ รู้ไหมมันไม่จริง
Tee tur hen wah chun mai maung mai care meuan wah chun mai koey ja son mai chaup tur roo mai mun mai jing
It seems to you like I don’t see you, like I don’t care, it’s like I’ll never be interested in you and don’t like you, but do you know that it’s not true?
อยากจะยิ้มให้เธอสบตาทักทาย ใจกลับอายก็ได้แต่เฉยทั้งที่มันไม่จริง
Yahk ja yim hai tur sob dtah tuk tai jai glup ai gor dai dtae choey tung tee mun mai jing
I want to smile at you, to look in your eyes and say hi, but my heart ends up being shy, and I can only be silent, even though it’s not true

(*) ได้แต่ฝันเอาเองคนเดียว อยากให้เธอรู้มีเธอคนเดียว แต่หัวใจไม่กล้าพอ
Dai dtae fun ao eng kon diao yahk hai tur roo mee tur kon diao dtae hua jai mai glah por
I can only dream alone, I want you to know that you have me alone, but my heart isn’t brave enough

(**) กลัวจะมีอาการให้เธอรู้แค่เจอก็ยังสั่น ทำได้เพียงหลบตาเธอเท่านั้น
Glua ja mee ahgahn hai tur roo kae jur gor yung sun tum dai piang lob dtah tur tao nun
I’m afraid I’ll show the symptoms and you’ll know just by looking, I’m still shaking, I can only look away from you
กลัวจะมีอาการให้เธอเห็นแล้วเธอนั้นรู้ทัน ก็กลัวเธอนั้นไม่เหมือนเดิม
Glua ja mee ahgahn hai tur hen laeo tur nun roo tun gor glua tur nun mai meuan derm
I’m afraid I’ll show the symptoms and you’ll see them and realize, then I’m afraid things won’t be the same with you

หากว่าฉันบอกเธอออกไปเหมือนใจ ฉันก็กลัวว่าวันพรุ่งนี้เธอจะเปลี่ยน เพราะฉันไม่เข้าใจ
Hahk wah chun bauk tur auk bpai meuan jai chun gor glua wah wun proong nee tur ja bplian pror chun mai kao jai
If I told you my feelings, I’m afraid that tomorrow you would change, because I don’t understand
อยากจะยิ้มให้เธอสบตาทักทาย ใจกลับอายก็ได้แต่เฉยทั้งที่มันไม่จริง
Yahk ja yim hai tur sob dtah tuk tai jai glup ai gor dai dtae choey tung tee mun mai jing
I want to smile at you, to look in your eyes and say hi, but my heart ends up being shy, and I can only be silent, even though it’s not true

(*,**,**)

กล้วเธอนั้นไม่เหมือนเดิม
Glua tur nun mai meuan derm
I’m afraid things won’t be the same with youy

Title: ดีเท่าไหร่ถึงพอใจ / Dee Tao Rai Teung Por Jai (How Good Until You’re Satisfied?)
Artist: Nink Kamikaze
Album: Nink
Year: 2004

ต้องทำตัวอย่างไรตอนฉันเจอเธอ
Dtaung tum dtua yahng rai dtaun chun jur tur
What should I do when I see you?
ต้องมองเธออย่างไรให้ใจมันสั่น
Dtaung maung tur yahng rai hai jai mun sun
How should I look at you so your heart pounds?
หากว่าเธอได้รู้ว่าหลงชอบเธอมานาน
Hahk wah tur dai roow ah long chaup tur mah nahn
If you know that I’ve liked you for so long
ก็กลัวเธอนั้นไม่อยากมาเจอ
Gor glua tur nun mai yahk mah jur
I’m afraid you wouldn’t come to see me

ต้องทำดีเท่าไหร่เธอถึงจะมอง
Dtaung tum dee tao rai tur teung ja maung
How good must I act until you look at me?
ให้เธอมีเยื่อใยเท่าใครคนอื่น
Hai tur mee yeua yai tao krai kon eun
I want you to be as concerned about me as everyone else
แต่ทำไปเท่าไหร่ไม่เห็นได้อะไรคืน
Dtae tum bpai tao rai mai hen dai arai keun
But no matter what I do, I don’t seem to be getting anything back
ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย ชอบใจ
Mai koey mai koey mai koey chaup jai
You’ll never, never, never like me

(*) อย่างนั้นก็ไม่ดี อย่างนี้ก็ไม่พอใจ
Yahng nun gor mai dee yahng nee gor mai por jai
That’s no good, this isn’t enough
คล้ายว่าเธอแกล้งกันทุกอย่าง
Klai wah tur glaeng gun took yahng
It’s like you’re teasing me about everything

(**) อย่างไหนถึงจะดี
Yahng nai teung ja dee
In what way will it be okay?
แค่ไหนถึงจะพอมีหวัง
Kae nai teung ja por mee wung
How much until I can have hope?
ดีเท่าไหร่ถึงพอใจเธอ
Dee tao rai teung por jai tur
How good until you’ll be satisfied?

แอบมองเธอพูดคุย หยอกล้อใครๆ
Aep maung tur poot kooey yauk lor krai krai
Secretly watching you talk and tease others
ยิ่งทำใจหวั่นไหว คิดไปต่างๆ
Ying tum jai wun wai kit bpai dtahng dtahng
The more it makes me nervous, thinking differently
อยากให้เธอได้รู้ได้เห็นหัวใจบางๆ
Yahk hai tur dai roo dai hen hua jai bahng bahng
I want you to know, I want you to see my heart
แต่เป็นผู้หญิงบอกก่อนไม่ได้
Dtae bpen poo ying bauk gaun mai dai
But as a girl, I can’t say it first

(*,**)

แต่ฉันก็รักไม่น้อยกว่าคนอื่น
Dtae chung or ruk mai noy gwah kon eun
But I love just as much as anyone else
วันไหนไม่ได้เจอวันนั้นก็นั่งเม่อ
Wun nai mai dai jur wun nun gor nung mur
Any day I can’t see you, I sit deliriously
เห็นใจกันหน่อย แค่สนใจกันหน่อยได้ไหม
Hen jai gun noy kae son jai gun noy dai mai
Have some sympathy for me, please just take interest in me

(**,*,**)

Title: น้ำตาล น้ำตา / Num Dtahn Num Dtah (Sugar and Tears)
Artist: Nink Kamikaze
Album: Nink
Year: 2004

Why are some people secretly lonely?
Why can some people smile?
Why do so many people want to be in love?

(*) When someone says “I love you,” what is it really?
Does anyone really know?
May I bother you? Please answer me
So I can be prepared if I fall in love

(**) Is love is like sugar
Making things sweet in your heart?
Or is it like tears
Making me empty and lonely
And making me nervous?

How will it be if I have feelings for you too?
If it happens to be like that, what would you say? Answer me

(*,**,**,**,**,**)

Title: ไม่ขอรับคืน / Mai Kor Rup Keun (I Won’t Ask For It Back)
Artist: Nink Kamikaze
Album: Nink
Year: 2004

เกิดอะไรกับใจ
Gert arai gup jai
What’s wrong with my heart?
มีอาการแปลกไป
Mee ahgahn bplaek bpai
It’s having strange symptoms
มันหวิวๆ เมื่อตอนที่ใคร คนนั้นเดินตรงเข้ามา
Mun wiew wiew meua dtaun tee krai kon nun dern dtrong kao mah
It’s dizzy whenever that certain someone walks up

และเมื่อตาสบตา จึงได้รู้ว่าใจ
Lae meua dtah sob dtah jeung dai roo wah jai
And when we make eye contact, so I know my heart
มันละเมอล่องลอยเคลิ้มไป
Mun lamur laung loy klerm bpai
Is dreamily fantasizing
ห้ามใจตัวเองไม่ทัน
Hahm jai dtua eng mai tun
I can’t hold it back

(*) ไม่รู้ตัวว่าตอนไหน ปล่อยหัวใจไว้ข้างเธอ
Mai roo dtua wah dtaun nai bploy hua jai wai kahng tur
I don’t know when I let my heart go to be beside you
ตกหลุมรักหมดทั้งใจแล้วเธอ
Dtok loom ruk mot tung jai laeo tur
I’ve fallen in love with you with all my heart
อยากเจอกับเธอทุกวัน
Yahk jur gup tur took wun
I want to see you every day

(**) ใจมันลอยไปไกลคว้าไม่ทัน
Jai mun loy bpai glai kwah mai tun
My heart is floating off far beyond reach
มันลอยไปหาเธอ
Mun loy bpai hah tur
It’s floating off to find you
หากเธอเห็นก้ช่วยเก็บไว้นะเธอ
Hahk tur hen gor chuay gep wai nai tur
If you see it, please keep it for me
เจ้าของไม่ขอรับคืน
Jao kaung mai kor rup keun
Its owner won’t ask for it back

หากเธอยอมเก็บใจ เก็บเอาไว้กับตัว
Hahk tur yaum gep jai gep ao wai gup dtua
If you agree to keep my heart, to keep it with you
จะต้องรอเท่าไรไม่กลัว แค่เธอเก็บไว้ก็พอ
Ja dtaung ror tao rai mai glua kae tur gep wai gor por
However much I must wait, I’m not afraid, as long as you keep it, that’s enough

(*,**,**)
ใจฉันให้เธอเก็บไว้…อย่างไม่อาย
Jai chun hai tur gep wai yahng mai ai
My heart will let you keep it…and won’t be shy about it

Title: สิ่งที่ดีที่สุด / Sing Tee Dee Tee Soot (The Best Thing)
Artist: Nink (นิ้ง)
Album: Nink
Year: 2004

เธออยากฟังไหม ฉันมีอะไรอยากจะบอก
Tur yahk fung mai chun mee arai yahk ja bauk
Do you want to listen to me? I have something I want to tell you

ที่เธอเคยถาม เฝ้าถามกันเรื่อยมา
Tee tur koey tahm fao tahm gun reuay mah
What you’ve been continuously asking me
มันคือสิ่งไหน ที่ทำให้หัวใจฉันมีค่า
Mun keu sing nai tee tum hai hua jai chun mee kah
What sort of thing is it that gives my heart value?
ตลอดเวลาคือสิ่งนี้
Dtalaut welah keu sing nee
All the time, it’s this thing

(*) เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้หัวใจ
Pen sing diao tee tum hai hua jai
It’s the one thing that makes my heart
ของฉันมีความสุขใจได้อย่างนี้
Kaung chun kwahm sook jai dai yahng nee
Able to be happy like this

(**) สิ่งที่ดีที่สุด คือการได้พบเธอ
Sing tee dee tee soot keu gahn dai pob tur
The best thing is being able to see you
ได้ดูแลเธอ ได้รักเธอหมดใจ
Dai doo lae tur dai ruk tur mot jai
Being able to take care of you, being able to love you with all my heart
อยากบอกเธอซักหน่อย
Yahk bauk tur suk noy
I want to tell you
บอกให้เธอรู้ใจ ว่าโชคดีแค่ไหน
Bauk hai tur roo jai wah chohk dee kae nai
I want to get you to understand how lucky I am
ได้พบคนอย่างเธอ
Dai pob kon yahng tur
To have found a guy like you

ได้ยินฉันไหม นั่นคือความในอยากจะบอก
Dai yin chun mai nun keu kwahm nai yahk ja bauk
Can you hear me? Those were the things inside I wanted to tell you
ตลอดเวลาคือสิ่งนี้
Dtalaut welah keu sing nee
All the time, it’s this thing

(*,**,**)