Nicky P.I.M.P

All posts tagged Nicky P.I.M.P

Title: ขอโทษเขาที / Kor Toht Kao Tee (Apologize To Him)
Artist: Nicky P.I.M.P.
Album: นิกกี้เด็กผี / Nicky Dek Pee
Year: ??

อาจเพราะเธอไม่บอก และอาจเพราะฉันไม่ถาม
Aht pror tur mai bauk lae aht pror tur mai tahm
It might be because you didn’t tell me, and it might be because I didn’t ask
ความสัมพันธ์วันนี้ จึงทำให้ปวดใจ
Kwahm sumpun wun nee jeung tum hai bpuat jai
Today, our relationship breaks my heart
ปล่อยให้วันเวลา มาบอกความจริงเมื่อสาย
Bploy hai wun welah mah bauk kwahm jing meua sai
We let time tell the truth too late
เธอนั้นมีเขาแล้ว เธอมีเขาอยู่เนิ่นนาน
Tur nun mee kao laeo tur mee kao yoo nern nahn
You have him already, you’ve had him for a long time

(*) บอกกับเขาให้ที ขอโทษเขาที เพราะฉันไม่ได้ตั้งใจ
Bauk gup kao hai tee kor toht kao tee pror chun mai dai dtung jai
Tell him for me, apologize to him, because I didn’t intend this
ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะฉันจะไป ไม่ให้วุ่นวายกว่านี้
Mai dtaung bpen huang pror chun ja bpai mai hai woon wai gwah nee
He doesn’t have to worry because I’ll leave, I won’t make things any more troublesome than this
สิ่งต่างๆ ที่เห็นที่เป็น เพราะฉันคนเดียวไม่ดี
Sing dtahng dtahng tee hen tee bpen pror chun kon diao mai dee
All the things he sees, that are, are because I alone was bad
ฉันจะคืนเธอให้ทนที ช่วยบอกให้เขาวางใจ (ฉันจะคืนเธอให้โดยดี ช่วยบอกให้เขาวางใจ)
Chun ja keun tur hai tun tee chuay bauk hai kao wahng jai (chun ja keun tur hai doy dee chuay bauk hai kao wahng jai)
I’ll return you right away, please tell him to believe me (I’ll happily give you back, please tell him to believe me)

ปล่อยให้ฉันได้จากไปเจ็บคนเดียวเท่านั้น
Bploy hai chun dai jahk bpai jep kon diao tao nun
Let me leave and hurt alone
ลืมว่าคยมีฉัน มาทำให้หนักใจ
Leum wah koey mee chun mah tum hai nuk jai
Forget that you ever had me come and cause you stress
อย่าให้ฉันต้องผิด ต้องกลายเป็นคนที่ร้าย
Yah hai chun dtaung pit dtaung glai bpen kon tee rai
Don’t make me do something wrong or become a bad guy
เป็นเหมือนมือที่สาม ทำลายทุกอย่างของเธอ
Bpen meuan meu tee sahm tum lai took yahng kaung tur
Like a third hand destroying everything of yours

(*)

หากไม่รู้ แล้วได้ทำผิด แต่วันนี้ เมื่อรู้ทั้งใจ คงไม่ทำอะไรที่ผิดซ้ำ
Hahk mai roo laeo dai tum pit dtae wun nee meua roo tung jai kong mai tum arai tee pit sum
If I didn’t know, I could make a mistake, but today, when I know with all my heart, I can’t make the same mistakes again

(*)

Title: บวกฉันอีกคน / Buak Chun Eek Kon (Add Me Too)
Artist: Nicky P.I.M.P.
Album: นิกกี้เด็กผี / Nicky Dek Pee
Year: ??

บอกมาเลย ว่าเธอหลอกฉัน
Bauk mah loey wah tur lauk chun
Tell me if you’re deceiving me
ว่าไม่รักกัน เหมือนที่เคยทำใครใคร
Wah mai ruk gun meuan tee koey tum krai krai
If you don’t love me like you once did to others
หากจะทิ้งจะโบยบินไป เหมือนที่ตั้งใจก็ทำได้เลย
Hahk ja ting ja boy bin bpai meuan tee dtung jai gor tum dai loey
If you’re leaving me, if you’re flying away like you intended, go ahead

(*) ไม่ต้องแคร์ ไม่ต้องแคร์ ฉันจะเป็นไง
Mai dtaung care mai dtaung care chun ja bpen ngai
You don’t have to care, you don’t have to care how I am
แค่ได้รัก แต่ได้ลุ้น ก็คุ้มแล้วหัวใจ
Kae dai ruk dtae dai loon gor koom laeo hua jai
Just being able to love you, yet having a good chance was worth it to my heart

(**) บวกฉันเข้าไปอีกคนที่หลงรักเธอง่ายดาย
Buak chun kao bpai eek kon tee long ruk tur ngai dai
Add me to the once who easily fell in love with you
เหมือนคนนั้น เหมือนคนโน้นที่ยอมเธอทั้งใจ
Meuan kon nun meuan kon nohn tee yaum tur tung jai
Like this guy and that guy who gave up their hearts to you
บวกฉันเข้าไปอีกราย ที่ยอมให้เธอทำร้าน
Buak chun kao bpai eek rai tee yaum hai tur tum rahn
Add me as another one who let you hurt them
ทั้งที่รู้ ตอนสุดท้าย ไม่มีใครได้ใจ เธอสักคน
Tung tee roo dtaun soot tai mai mee krai dai jai tur suk kon
Even though I knew in the end, no one ever gets your heart

แค่วันนี้ เธอยังมีฉัน
Kae wun nee tur yung mee chun
Just today you still having me
เหมือนคนรักกัน แค่นี้ก็ดีถมไป
Meuan kon ruk gun kae nee gor dee tom bpai
Like your lover is plenty good enough
หากพรุ่งนี้ เธอจะเปลี่ยนไปเหมือนที่ตั้งใจ ก็ทำได้เลย
Hahk proong nee tur ja bplian bpai meuan tee dtung jai gor tum dai loey
If tomorrow you’ll change like you intended, go ahead

(*,**)