Nick Studio54

All posts tagged Nick Studio54

Title: หยุดก่อน / Yoot Gaun (Stop Before)
Artist: Nick Studio54
Album: [Single]
Year: 2015

ความรักของเราวันนี้ มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
Kwahm ruk kaung rao wun nee mun mai meuan derm eek laeo
Today, our love isn’t the same anymore
แค่เพียงได้เจอหน้ากัน ก็เหมือนว่าโลกจะพังทลาย
Kae piang dai jur nah gun gor meuan wah lohk ja pung talai
Just seeing your face is like the world will collapse

(*) ไม่รู้ว่าความรัก จะเปลี่ยนไปง่ายดายอย่างนี้
Mai roo wah kwahm ruk ja bplian bpai ngai dai yahng nee
I didn’t know that love would change so easily like this
ไม่คิดว่าวันนี้ รักของเรา จะจบแล้ว
Mai kit wah wun nee ruk kaung rao ja jop laeo
I didn’t think that our love would end today

(**) หยุดก่อนที่มันจะสายไป ก่อนที่ความรักของเราจะไม่… เหลืออะไรไว้ในใจ
Yoot gaun tee mun ja sai bpai gaun tee kwahm ruk kaung roa ja mai leua arai wai nai jai
Stop before it’s too late, before our love won’t have anything left in our hearts
หยุดก่อนหยุดทำอย่างนี้ สักที… ได้ไหม
Yoot gaun yoot tum yahng nee suk tee dai mai
Stop before we finally stop doing this, please
เมื่อรักของเราวันนี้ มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ทั้งหัวใจ มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
Meua ruk kaung rao wun nee mun mai meuan derm eek laeo tung hua jai (mun mai meuan derm eek dtor bpai)
When today, our love isn’t the same anymore in both our hearts (isn’t the same anymore)

ไม่ใช่ไม่พยายาม แต่คงไม่มีทาง อีกแล้ว
Mai chai mai payayahm dtae kong mai mee tahng eek laeo
It’s not for lack of trying, but there’s just no way anymore
ถ้ายังต้องเจอหน้ากัน ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง…
Tah yung dtaung jur nah gun mai roo wah mun ja bpen yung ngai
If I still must see your face, I don’t know how it’ll be

(*,**)

ต่อให้เรารักกันกันแค่ไหน มันคงเป็นได้เพียงความฝันที่ปลายฟ้า
Dtor hai rao ruk gun kae nai mun kong bpen dai piang kwahm fun tee bplai fah
No matter how much we love each other, it can only be a distant dream
ไม่ใช่ไม่รักเธอ ไม่ใช่ไม่ไว้ใจ แต่มัน… เป็นไปไม่ได้
Mai chai mai ruk tur mai chai mai wai jai dtae mun bpen bpai mai dai
It’s not that I don’t love you, it’s not that I don’t trust you, but it just can’t be

(**)

   
Produced, Composed and Arranged : Nick Studio54 (Keerati Pitakteeratham)
Mixed and Mastered : Worapoj Ruttanasunya at TULA studio

Title: ถาม / Tahm (Ask)
Artist: Nick Studio54 ft. Gybzy and Mindset
Album: [Single]
Year: 2015

ฉันเดินไปก็พบเจอ ฉันเดินไปก็ได้เจอภาพเธอวันก่อน
Chun dern bpai gor pob jur chun dern bpai gor dai jur pahp tur wun gaun
I walked by and found it, I walked by and found your picture from days past
นั่งมองดูที่รูปเรา มันยิ่งทำให้ฉันเจอกับเธอวันนั้น
Nung maung doo tee roop rao mun ying tum hai chun jur gup tur wun nun
Sitting and looking at our picture, the more it makes me remember you from that day

(*) แค่เพียงได้เห็นภาพเธอ ใจก็หวั่นไหว
Kae piang dai hen pahp tur jai gor wun wai
Just seeing your face, my heart gets nervous
แค่เพียงสัมผัส ใจมันก็เต้นแรง
Kae piang sumput jai mun gor dten raeng
Just touching it, my heart starts to pound
หากเพียงได้โทรไปคุย เท่านั้นก็จะพอใจ
Hahk piang dai toh bpai kooey tao nun gor ja por jai
If only I could call you to talk, just that would be enough
แต่จะทำยังไงให้ถูกใจเธอ
Dtae ja tum yung ngai hai took jai tur
But what should I do to please you?

(**) ถ้าฉันจะถามเธอยังโสดอยู่ไหม และถ้าหากฉันจะคุยต่อได้ไหม
Tah chun ja tahm tur yung soht yoo mai lae tah hahk chun ja kooey dtor dai mai
If I asked if you were still single, and if I continued talking to you
ให้ฉันคนนี้เป็นเพื่อนเธอ บอกเธอ goodnight
Hai chun kon nee bpen peuan tur bauk tur good night
Would you let me be your friend who tells you good night?
แค่เท่านี้ ให้ฉันได้อยู่ในฝันเธอ
Kae tao nee hai chun dai yoo nai fun tur
That’s all, let me be in your dreams

คิดทบทวนที่ได้คุย คิดไปไกลอยากได้เจอกับเธอที่เก่า
Kit top tuan tee dai kooey kit bpai glai yahk dai jur gup tur tee gao
Reconsidering what I said, thinking too far, I want to see you at the same place
เสียงของเธอที่ได้ยิน คำที่เธอได้พูดมากับฉันวันนั้น
Siang kaugn tur tee dai yin kum tee tur dai poot mah gup chun wun nun
Your voice that I heard, the words that you spoke to me that day

(*,**)

You know me ผมก็พูดมาจากใจในความฝันถ้ามีแต่เราก็คงไม­่เหงาอ่ะ tonight
You know me pom gor poot mah jahk jai nai kwahm fun tah mee dtae rao gor kong mai ngao a tonight
You know me, I speak from the heart, if there’s only us in my dreams, I won’t be lonely tonight
แต่ตอนนี้แค่ภาพเธอก็ทำให้ใจมันหวั­่นไหวแล้วสุดท้ายก็ห้ามไม่ได้ I gotta fight for my right!
Dtae dtaun nee kae pahp tur gor tum hai jai mun wun wai laeo soot tai gor hahm mai dai I gotta fight for my right
But right now, your image makes my heart shake, in the end, I can’t stop it, I gotta fight for my right
It would be nice ถ้าเธอ give me a chance… แล้วผมก็ไม่มีใคร But Imma holding your hand
It would be nice tah tur give me a chance laeo pom gor mai mee krai but imma holding your hand
It would be nice if you gave me a chance, I don’t have anyone, but I’ll be holding your hand
ไปทะเลก็พาไป I’ll get you right in the sand…
Bpai talay gor pah bpai I’ll get you right in the sand
I’ll take you to the sea, I’ll get you right in the sand
แล้วเธอต้องการอะไร จะหามาให้ if I can
Laeo tur dtaung gahn arai ja hah mah hai if I can
I’ll get you anything you want if I can
แต่แล้วต้องทำยังไงอ่ะ ถึงจะได้เธอเป็นแฟน…
Dtae laeo dtaung tum yung ngai a teung ja dai tur bpen faen
But what must I do to get you to be my girlfriend?

(*,**)

   
Produced, Composed and Arranged : Nick Studio54 (Keerati Pitakteeratham)
Mixed and Mastered : Worapoj Ruttanasunya at TULA studio
This song was recorded at Studio54 Bangkok

Vocal: Nick Studio54, Pok a.k.a. Mindset, Gybzy Wanida Termthanaporn
Bass : Phiboon Phihakendr
Guitars : Nick Studio54 (Keerati Pitakteeratham), Sarun Pitakteeratham, Supachai Kanjanasakchai
Keyboard/Piano : Treerat Sirichantaropas
Chorus : Darancharas Sukheviraya