Nat myria

All posts tagged Nat myria

Title: ผู้ชายคนนั้นฉันให้เธอ / Poo Chai Kon Nun Chun Hai Tur (I Give You That Man)
Artist: Nat Myria (นัท มีเรีย)
Album: Colorful
Year: 2002

มีหลายคนที่เคยมาบอกฉัน ถึงความสัมพันธ์ของคนที่ฉันรัก
Mee lai kon tee koey mah bauk chun teung kwahm sumpun kaung kon tee chun ruk
There’s many people who have once told me about the relationship of the people whom I love
หนึ่งคือผู้หญิงคนนึง ที่คบเป็นเพื่อนรัก สองคือผู้ชายของฉันเอง
Neung keu poo ying kon neung tee kop bpen peuan ruk saung keu poo chai kaung chun eng
One is a very close friend of mine, the other is my boyfriend

เรานั้นเป็นเพื่อนกันมาก็นาน เธอไม่เคยทิ้งกันเมื่อฉันเคว้ง
Rao nun bpen peuan gun mah gor nahn tur mai koey ting gun meua chun kweng
We’ve been friends for a long time, you’ve never abandoned me when I was lost
สิ่งเดียวที่ฉันทำไป แล้วฉันทำผิดเอง นั่นคือพาเธอมาให้เขาเจอ
Sing diao tee chun tum bpai laeo chun tum pit eng nun keu pah tur mah hai kao jur
The one thing that I did that was my mistake was introducing you to him

(*) อยากบอกเธอคำเดียวเสียใจ เสียใจเหลือเกิน
Yahk bauk tur kum diao sia jai sia jai leua gern
I want to tell you one thing; that I’m sorry, I’m so sorry
ที่บังเอิญไว้ใจ สองคนเขาและเธอ
Tee bung ern wai jai saung kon kao lae tur
That I happened to trust you two

(**) แต่จะเป็นไรไป อย่างน้อยก็เพื่อนกัน
Dtae ja bpen rai bpai yahng noy gor peuan gun
But however things will be, at least we’re friends
แด่ความหลังที่พ้นผ่าน ที่คบกันมานาน ผู้ชายคนนั้นฉันให้เธอ
Kae kwahm lung tee pon pahn tee kop gun mah nahn poo chai kon nun chun hai tur
Us dating for a long time is just the past now, I’ll give you that man

เธอก็คงเสียใจไม่แพ้ฉัน ให้เธอเข้าใจแล้วกันว่าฉันรู้
Tur gor kong sia jai mai pae chun hai tur kao jai laeo gun wah chun roo
You’ll probably be sad too, but you didn’t lose to me, I want you to understand that I know
อยากให้เธอรู้จริงๆ ว่าฉันจะเฝ้าดู เพื่อนมีทางเดินที่แสนดี
Yahk hai tur roo jing jing wah chun ja fao doo peuan mee tahng dern tee saen dee
I really want you to know that I’m watching out for my friend to go down a good path

(*,**,*,**)

Title: ไม่อยากฟังคำแก้ตัว / Mai Yahk Fung Kum Gae Dtua (I Don’t Want to Hear Your Excuses)
Artist: Nat Myria
Album: OST เมียหลวง / Mia Luang
Year: 2017

ไหนบอกว่าเรา จะไม่ปล่อยมือกัน และจะรักกันเรื่อยไป
Nai bauk wah rao ja mai bploymeu gun lae ja ruk gun reuay bpai
What happened to what you said about us never letting go of each other’s hands and that we’d love each other forever?
ไหนบอกว่าเธอ จะไม่แอบมีใคร เธอลืมหรือไงคำเหล่านั้น
Nai bauk wah tur ja mai aep mee krai tur leum reu ngai kum lao nun
What happened to what you said about how you wouldn’t have anyone else? Did you forget or what?

(*) ถ้าใจเธอมันหยุดไม่เป็น ก็อย่าเล่นเกมส์กับคำว่ารัก จะได้ไม่ทำให้ใครปวดร้าว
Tah jai tur mun yoot mai bpen gor yah len game gup kum wah ruk ja daimai tum hai krai bpuat rao
If your heart can’t stop, don’t play games with love so you won’t hurt anyone

(**) ไม่อยากจะฟังคำเธอแก้ตัว เพราะฉันกลัวว่ามันไม่จริง อยากจะทิ้งก็ทิ้งฉันเลย จะรออะไร
Mai yahk ja fung kum tur gae dtua pror chun glua wah mun mai jing yahk ja ting gor ting chun loey ja ror arai
I don’t want to hear your excuses because I’m scared they’re not true, if you want to dump me, then dump me, what are you waiting for?
ไม่อยากจะทนกับคนหลายใจ มีเธอแล้วฉันได้อะไร
Mai yahk ja ton gup kon lai jai mee tur laeo chun dai arai
I don’t want to put up with an unfaithful person, what has having you gotten me?
มีแต่ความเดียวดายทั้งทั้งที่ฉันก็เป็น เจ้าของตัวเธออยู่
Mee dtae kwahm diao dai tung tung tee chun gor bpen jao kaung dtua tur yoo
I have only loneliness, even though you belong to me

เหลืออดเหลือทน กับคนไม่เคยพอ ฉันจะไม่รอเหมือนเก่า เหลือสิ่งที่ดี ที่มีระหว่างเรา ให้จดให้จำก็พอแล้ว
Leua aut leua ton gup kon mai koey por chun ja mai ror meuan gao leua sing tee dee tee mee rawahng rao hai jot hai jum gor por laeo
It’s too much to bear with someone who’s never satisfied, I won’t wait like before, remembering the good things that are remaining between us is enough

(*,**,**)

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

Title: ฟ้ากับตะวัน / Fah Gup Dtawun (The Sky and Sun)
Artist: Nat Myria
Album: นัท มีเรีย เบนเนเดดตี้ (NAT MYRIA BENEDETTI)
Year: 1996

ฟ้า เมื่อยามดวงตะวันนั้นลาไป ก็ดูจะเดียวดายและอ้างว้าง
Fah meua yahm duang dtawun nun lah bpai gor doo ja diao dai lae ahng wahng
When the sun says good-bye, the sky seems so lonely
จะมองไปทางใดช่างมืดมน ก็คงเป็นดังคน
Ja maung bpai tahng dai chahng meut mon gor kong bpen dung kon
Wherever you look, it’s so dark, it’s like people

ที่ไม่มีใครให้อุ่นใจ และไม่มีใครเวลาที่ใจร้าวราน
Tee mai mee krai hai oon jai lae mai mee krai welah tee jai rao rahn
Not having anyone to warm their heart, and not having anyone when their heart aches
อยู่อย่างเดียวดายอย่างทรมาน ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะเจอคนที่จากไป
Yoo yahng diao dai yahng toramahn mai roo wah meua rai ja jur kon tee jahk bpai
Living alone and tortured,not knowing when they’ll meet the person who left

ฟ้า ที่ยังรอดวงตะวันขึ้นมาใหม่ ไม่ต่างสักเท่าไรกับตัวฉัน
Fah tee yung ror duang dtawun keun mah mai mai dtahn suk tao rai gup dtua chun
The sky that’s still waiting for the sun to rise again isn’t so different from me
ที่ยังรอดวงตะวันของหัวใจ ให้คืนมาพบกัน
Tee yung ror duang dtawun kaung hua jai hai keun mah pob gun
Who’s still waiting for the light of my life to come back and see me

เธอ ก็คือดวงตะวันที่ในใจ จากวันที่เธอไปจนวันนี้
Tur gor keu duang dtawun tee nai jai jahk wun tee tur bpai jon wun nee
You’re the sun of my heart, from the day you left to today
ช่างเป็นวันเวลาที่มืดมน กับการกลายเป็นคน
Chahng bpen wu welah tee meut mon gup gahn glai bpen kon
It’s been such a time of darkness with becoming a person

หวังว่าสักวัน จะได้สัมผัสกับสิ่งที่ใฝ่ฝัน
Wung wah suk wun ja dai sumput gup sing tee fai fun
I hope that some day I’ll be able to touch the things I dream of
และสิ่งนั้น ที่ฉันต้องการคือเธอให้กลับมาปลอบใจ
Lae sing nun tee chund taung gahn keu tur hai glup mah bplaup jai
And that thing that I desire is you coming back and comforting me

   
คำร้อง วรัชยา พรหมสถิต
ทำนอง อภิไชย เย็นพูนสุข

Title: อย่าทำ อย่าทำ / Yah Tum Yah Tum (Don’t Do That, Don’t Do That)
Artist: Nat Myria (นัท มีเรีย)
Album: NAT MYRIA BENEDETTI
Year: 1996

(*) บอกคนนี้และบอกกับคนนั้น
Bauk kon nee lae bauk gup kon nun
You tell this person and tell that person
เอ่ยคำพูดลอย ๆ ว่ารักกัน
Oey kum poot loy loy wah ruk gun
You say casually that you love me
ขอให้ว่ากันมาอย่าทิ้งให้งงนาน ๆ
Kor hai wah gun mah yah ting hai ngong nahn nahn
I want you to say it to me, don’t leave me confused for a long time
อยากบอกรักเมื่อใจจะรักใคร
Yahk bauk ruk meua jai ja ruk krai
If you want to say you love someone when your heart loves them
บอกจากใจตัวเอง
Bauk jahk jai dtua eng
Say it from your own heart

เจอะคนโน้นก็บอกว่าเธอรักกัน
Jur kon nohn gor bauk wah tur ruk gun
You see that person and tell them you love me
แต่คนนั้นได้ยินว่าเธอเปล่า
Dtae kon nun dai yin wah tur bplao
But could that person hear you?
เจอะคนไหนก็บอกไม่เคยเหมือนกัน
Jur kon nai gor bauk mai koey meuan gun
Whoever you meet, you never tell them the same
เลยไม่กล้าเดา
Loey mai glah dao
So I don’t dare guess
เกิดสับสนไม่อยากจะไปสนใจ
Gert sup son mai yahk ja bpai son jai
I’m feeling confused, I don’t want to care
แต่หวั่นไหวเพราะคนเขาพูดอยู่
Dtae wun wai pror kon kao poot yoo
But I get nervous because people are talking
แอบมองเห็นว่าเธอไม่เป็นเหมือนเคย
Aep maung hen wah tur mai bpen meuan koey
Secretly looking at you differently
มันก็เลยเกิดอยากจะรู้
Mun gor loey gert yahk ja roo
So I happen to want to know

มามาเข้ามามาบอกกับฉันตรงตรง
Mah mah kao mah mah bauk gup chun dtrong dtrong
Come come, come on, tell me straight
มัวทำให้งงกันอยู่ยังงี้อย่าทำอย่าทำ
Mua tum hai ngong gun yoo yung ngee yah tum yah tum
Don’t keep making me confused like this, don’t do that
มีมาซักคำให้มันรู้ไป
Mee mah suk kum hai mun roo bpai
There’s one thing I want to know
บอกให้รู้ให้ชัดชัด ไม่วกวนเราทุกคนสบายใจ
Bauk hai roo hai chut chut mai wok won rao took kon sabai jai
Tell me, make it clear, don’t beat around the bush and everyone will be happy

(*)

อยากบอกฉันก็บอกที่ตัวฉันก่อน
Yahk bauk chun gor bauk tee dtua chun gaun
If you want to tell me, tell me first
อย่ายอกย้อนให้ไปถึงคนอื่น
Yah yauk yaun hai bpai teung kon eun
Don’t go mentioning it to other people
อยากบอกฉันว่าอยากจะมาคบกัน
Yahk bauk chunw ah yahk ja mah kop gun
If you want to tell me that you want to date me
ทำได้เลยอย่ามัวไปฝื้น
Tum dai loey yah mua bpai feun
You can do it, don’t keep resisting

(*)

ขอให้ว่ากันมาอย่าทิ้งให้งงนาน ๆ
Kor hai wah gun mah yah ting hai ngong nahn nahn
I want you to say it to me, don’t leave me confused for a long time
อยากบอกรักเมื่อใจจะรักใคร
Yahk bauk ruk meua jai ja ruk krai
If you want to say you love someone when your heart loves them
บอกจากใจตัวเอง
Bauk jahk jai dtua eng
Say it from your own heart

(*)

ขอให้ว่ากันมาอย่าทิ้งให้งงนาน ๆ
Kor hai wah gun mah yah ting hai ngong nahn nahn
I want you to say it to me, don’t leave me confused for a long time
อยากบอกรักเมื่อใจจะรักใคร
Yahk bauk ruk meua jai ja ruk krai
If you want to say you love someone when your heart loves them
บอกจากใจตัวเอง
Bauk jahk jai dtua eng
Say it from your own heart
บอกจากใจตัวเอง
Bauk jahk jai dtua eng
Say it from your own heart

   
คำร้อง : สีห์ ธาราสด
ทำนอง : พงษ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
เรียบเรียง : พงษ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

Title: รักไม่ช่วยอะไร / Ruk Mai Chuay Arai (Love Doesn’t Help Anything)
Artist: Nat Myria (นัท มีเรีย)
Album: Life & Love
Year: 2006

รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน
ror ter ror ja pop ter maa dtang laai wan
I’ve waited for you, waited to see you for many days
รอเธอ เพื่อจะพูดกันเรื่องที่ค้างคา
ror ter peua ja poot gan reuang tee kaang kaa
Waited for you, to talk to you about our unresolved matters
ขอบคุณอีกครั้งที่วันนี้เสียเวลามา
kop koon eek krang tee wan nee sia way-laa maa
Thank you once again for spending the time to come today
ก็เข้าเรื่องเลยนะ บอกลากันซะทีจะดีไหม
gor kao reuang loie na bok laa gan sa tee ja dee mai
So I’ll get straight to the point, let’s finally say good-bye, okay?

(*) ยื้อก็เหมือนเราจะยิ่งเหนื่อย รักไม่ช่วยอะไรเลย
yeu gor meuan rao ja ying neuay rak mai chuay a-rai loie
To force it would be more exhausting, love doesn’t help anything at all
ฉันไม่ยอมเปลี่ยนเธอไม่ยอมเปลี่ยน ยังคงทำตัวเหมือนเคยๆ
chan mai yom bplian ter mai yom bplian yang kong tam dtua meuan koie koie
I refuse to change, you refuse to change, We still behave the same as ever
ปรับความเข้าใจกันไปมันก็ซ้ำเก่า
bprap kwaam kao jai gan bpai man gor sam gao
Reconciling with each other is just repeating the same old thing
ทั้งๆ ที่รักกันแต่เราเข้ากันไม่ได้เลย
tang-tang tee rak gan dtae rao kao gan mai daai loie
Even if we love each other, we’re unable to be compatible
เมื่อเราต่างไม่เคยจะยอมลดก็ควรจะลา
meua rao dtaang mai-koie-ja yom lot gor kuan ja laa
When both refuse to let up, we should say good-bye

ใจจริง ก็ยังเสียใจและก็เสียดาย
jai jing gor yang sia jai lae gor sia daai
Honestly I’m also still sad and regretful
เธอเองคงจะเสียใจ คงไม่แพ้กัน
ter eng kong ja sia jai kong mai pae gan
You’re probably sad too, you probably haven’t given up
แต่ว่าอย่างน้อยก็เคยใช้ชีวิตร่วมกัน
dtae waa yaang noi gor koie chai chee-wit ruam gan
But at least we once got to spend our lives together
จะเก็บในใจฉันว่าเราเคยรักกันมากแค่ไหน
ja gep nai jai chan waa rao koie rak gan maak kae nai
I’ll keep it in my heart how much we once loved each other

(*)

ชีวิตเรา เราคืนให้กัน วันที่แสนสุขวันที่แสนเศร้า
chee-wit rao rao keun hai gan wan tee saen sook wan tee saen sao
We’ll return our lives to each other, the days that were so happy, and the days that were so sad
กับเรามันคงเป็นแค่วันวาน
gap rao man kong bpen kae wan waan
To us, it’ll probably be just the past
อะไรที่แล้วมา ขอให้ผ่านไปไม่ติดค้างกัน
a-rai tee laew maa kor hai paan bpai mai dtit kaang gan
Whatever that happened, please let it pass, don’t keep us obligated to each other
นับตั้งแต่นี้เราเป็นแค่เส้นขนาน ที่คงไม่มีวันกลับมาเจอ
nap dtang dtae nee rao bpen kae sen ka-naan tee kong mai mee wan glap maa jer
From now on, we’re just parallel lines that will never end up coming together

(*)

   
คำร้อง : วรัชยา พรหมสถิต
ทำนอง : ภมรพล ด่านทรัพย์ศรี
เรียบเรียง : ภมรพล ด่านทรัพย์ศรี

Title: หลับไปกับฉันตื่นมากับฉัน / Lup Bpai Gup Chun Dteun Mah Gup Chun (Sleep With Me, Wake With Me)
Artist: Nat Myria (นัท มีเรีย)
Album: นัท มีเรีย
Year: 2006

เธอเดินเข้ามาต่อเติมความฝันทุกอย่าง
Tur dern kao mah dtor dterm kwahm fun took yahng
You showed up and fulfilled my every dream
มันช่างมากมาย สิ่งที่เธอมีให้กัน
Mun chahng mahk mai sing tee tur mee hai gun
You have so many things for me
แต่ที่ฉันหวังจากเธอ.. ไม่ใช่สิ่งของใดๆ
Dtae tee chun wung jahk tur mai chai sing kaung dai dai
But what I hope from you isn’t any thing
ทำได้ง่ายดาย สิ่งที่ใจฉันต้องการ
Tum dai ngai dai sing tee jai chun dtaung gahn
The thing my heart wants can be done easily

(*) แค่มีเธอใกล้ๆ ฉันนั่งจ้องตาให้ฉันฝัน
Kae mee tur glai glai chun nung jaung dtah hai chun fun
Just having you near, me sitting and looking into your eyes makes me dream
เพียงแค่นั้นได้หรือเปล่า
Piang kae nun dai reu bplao
Can you do just that?
ต่อจากวันนี้ไป แค่อยากจะเห็นเธอ
Dtor jahk wun nee bpai kae yahk ja hen tur
From now on, I just want to see you

(**) หลับไปกับฉัน (ทุกๆ คืนให้เธออยู่เคียงข้างฉัน)
Lup bpai gup chun (tookt ook keun hai tur yoo kaing kahng chun)
Sleep with me (every night, I want you to be beside me)
ตื่นมากับฉัน (เช้าขึ้นมาเห็นเธออยู่ใกล้ๆ ฉัน)
Dteun mah gup chun (chao keun mah hen tur yoo glai glai chun)
Wake with me (When morning comes, I want to see you near me)
แบ่งปันสุขทุกข์ร่วมกัน ไม่ว่าวันไหน
Baeng bpun sook took ruam gun mai wah wun nai
Share the happiness and suffering with me, no matter what the day
หลับตาก็ฝัน (ขอซุกตัวขอไออุ่นเธอเท่านั้น)
Lup dtah gor fun (kor sook dtua kor ai oon tur tao nun)
Close your eyes and dream (I want to hide myself in your warmth, that’s all)
ตื่นมากับฉัน (ขอฉันพอให้ได้อุ่นใจทุกวัน)
Dteun mah gup chun (kor chun por hai dai oon jai took wun)
Wake with me (I want to be warm every day)
ให้เป็นอย่างนี้ทุกวัน…จะได้ไหมเธอ
Hai bpen yahng nee took wun ja dai mai tur
Can things be like this every day?

ดาวเดือนจากฟ้า ต่อให้ดูสวยเท่าไหร่
Dao deuan jahk fah dtor hai doo suay tao rai
However pretty the stars and moon from the sky seem
มันก็ไกลไป ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ
Mun gor glai bpai mai chai tee chun dtaung gahn
They’re too far away, it’s not what I want

(*,**)

คงไม่มีอะไร คงไม่มีอะไรแล้วที่ต้องการ
Kong mai mee arai kong mai mee arai laeo tee dtaung gahn
There’s nothing, there’s nothing else that I want
เพียงแค่รักเท่านั้น ให้ได้ไหมเธอ
Piang kae ruk tao nun hai dai mai tur
Only your love, can you give it to me?

มันไม่มีอะไร มันไม่มีอะไรแล้วที่จำเป็น
Mun mai mee arai mun mai mee arai laeo tee jum bpen
There’s nothing, there’s nothing else that I need
แค่เธอจริงใจห่วงใยดูแล…ก็พอแล้ว
Kae tur jing jai huang yai doo lae gor por laeo
Just you being sincere, worrying about me, taking care of me…is enough

Title: ทำไม / Tummai (Why?)
Artist: Nat Myria (นัท มีเรีย)
Album: Nat Myria
Year: 1996

หากวันใดที่บังเอิญเจอเห็น ฉันซึมเซาในบางเวลา
Hahk wun dai tee bung ern jur hen chun seum sao nai bahng welah
If any day you happen to see me aloof sometimes
แลบางวันเห่มอไปยังปลายฟ้า น้ำในตาของฉันมันไหลริน
Lae bahng wun mur bpai yung bplai fah num nai dtah kaung chun mun lai run
And some days it’s grey till the end of the horizon, the tears falling from my eyes
ให้เธอเองเข้าใจกัน ว่าจริง จริง สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ตั้งใจ
Hai tur eng kao jai gun wah jing jing sing lao nun mai dai dtung jai
I want you to understand that I really didn’t mean those things

(*) ฉันไม่รู้ว่าทำไม ทำอะไรก็ร้องไห้ แค่เพียงนึกถึงเธอ
Chun mai roo wah tummai tum arai gor raung hai kae piang neuk teung tur
I don’t know why, whatever I do, I cry just thinking about you
ฉันไม่รู้เป็นอะไรและเหตุใดถึงรอเธอ
Chun mai roo bpen arai lae het dai teung ror tur
I don’t know what’s wrong or why I’m waiting for you
ด้วยความหวังที่เลื่อนรอย ยังเฝ้าคอยไปทำไม
Duay kwahm wung tee leuan roy yung fao koy bpai tummai
With fading hope, why am I still waiting?

จากกันไปจบกันไปนานแล้ว รู้มานานเธอเองมีใคร
Jahk gun bpai jop gun bpai nahn laeo roo mah nahn tur eng mee krai
We’ve separated, we’ve been broken up for a long time already, I’ve known for a while that you have someone else
จบมานานเก็บในใจจำไว้ รู้ในใจและรับมันได้ดี
Jop mah nahn gep nai jai jum wai roo nai jai lae rup mun dai dee
We’ve been broken up for a long time, I keep it in my heart, I remember, I know in my heart and have come to terms with it

แต่ทำไมถึงตื้นตัน แต่ทำไมเกิดอย่างนั้นก็ไม่เข้าใจ
Dtae tummai teung dteun dtun dtae tummai gert yahng nun gor mai kao jai
But why am I nervous? But why is this happening? I don’t understand

ฉันไม่รู้ว่าทำไม ทำอะไรก็ร้องไห้ แค่เพียงนึกถึงเธอ
Chun mai roo wah tummai tum arai gor raung hai kae piang neuk teung tur
I don’t know why, whatever I do, I cry just thinking about you
ฉันไม่รู้เป็นอะไรและเหตุใดถึงรอเธอ
Chun mai roo bpen arai lae het dai teung ror tur
I don’t know what’s wrong or why I’m waiting for you
อย่างคนที่เลื่อนลอย เป็นแค่เพียงบางคืนบางวัน
Yahng kon tee leuan loy bpen kae piang bahng keun bahng wun
Like an uncertain person, it’s only some days and nights
ไม่ต้องการให้เห็นใจ ไปนานนานก็คงคลาย
Mai dtaung gahn hai hen jai bpai nahn nahn gor kong klai
I don’t need sympathy, after a while it’ll heal
อาจไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ใจต้องลืมเธอ ตัดใจต้องลืมเธอ
Aht mai roo wah meua rai jai dtaung leum tur dtut jai dtaung leum tur
I might not know when, but my heart must forget you, to give you up, I must forget you

(*,*)

Title: รักกันเฉยเลย / Ruk Gun Choey Loey (Love Me Nonchalantly)
Artist: Nat Myria (นัท มีเรีย)
Album: Freshy Myria
Year: 1999

ฉันเองก็อายและเธอก็อาย
Chun eng gor ai lae tur gor ai
I’m shy, you’re shy too
พูดจากันน้อยไม่มีพิเศษ
Poot jah gun noy mai mee piset
We only talk a little, and nothing special
ไม่มีวี่แววไม่มีท่าที
Mai mee wee waew mai mee tah tee
There’s no indication, no reaction
ไม่มีดอกไม้ไม่มาของขวัญ
Mai mee dauk mai mah mah kaung kwun
There’s no flowers, no presents come

(*) ไม่ถึงกับหวาน ไม่เห็นสวีท
Mai teung gup wahn mai hen saweet
There’s no sweetness to be found
แค่หันมาเจอกันบ่อย
Kae hun mah jur gun boy
We just turn and meet each other often
มองหน้ากันนิดมียิ้มกันหน่อยทุกวัน
Maung nah gun nit mee yim gun noy took wun
Look at me just a little and have a smile for me every day

(**) ฉันก็เฉยเฉยและเธอก็เฉยเฉย
Chun gor choey choey lae tur gor choey choey
I’m nonchalant and you’re nonchalant
รักกันเฉยเลยไม่เคยจะตั้งใจ
Ruk gun choey loey mai koey ja dtung jai
Love me nonchalantly and never intentionally
ฉันก็สงสัยและเธอก็สงสัย
Chun gor song sai lae tur gor song sai
I wonder, and you wonder
มันแปลกก็คงต้องรักกันต่อไป
Mun bplaek gor kong dtaung ruk gun dtor bpai
It’s strange, but we must continue loving each other

แค่มองด้วยตาพูดกันด้วยใจ
Kae maung duay dtah poot gund uay jai
Just looking at me with your eyes speaks to me with your heart
ไม่มีคำถามไม่มีคำตอบ
Mai mee kum tahm mai mee kum dtaup
There’s no questions, no answers
ไม่มีข้อความให้มันมากมาย
Mai mee kor kwahm hai mun mahk mai
There’s not a lot of text messages
ไม่มีจดหมายไม่มีทั้งนั้น
Mai mee jot mai mai mee tung nun
There’s no letters, none of that

(*,**,**,**)

Title: Say Say Say
Artist: Nat Myria
Album: Sugar Free
Year: 1998

เมื่อมองสบตาเธอแล้ว
Meua maung sop dtah tur laeo
When I look in your eyes
ก็รู้ใจเธอข้างใน
Gor roo jai tur kahng nai
I know your heart inside
เธอคิดอยากบอกกับฉัน
Tur kit yahk bauk gup chun
You’re thinking that you want to tell me
คำคำนั้นภายในหัวใจ
Kum kum nun pai nai hua jai
Those words inside your heart

(*) และในวันนี้ ดูฟ้าเป็นใจให้เธอ
Lae nai wun nee doo fah bpen jai hai tur
And today, it seems like heaven is encouraging you
ก็เมื่อได้มาเจอ ให้เธอ ให้เธอพูดมา…
Gor meua dai mah jur hai tur hai tur poot mah
When we meet, I want you, I want you to say it

(**) WHAT CHA GONNA SAY HEY HEY
SAY SAY HEY HEY
WHAT CHA GONNA SAY HEY HEY
BABY BABY BABY
SAY THAT YOU LOVE ME

ก็เพียงหนึ่งคำเท่านั้น
Gor piang neung kum tao nun
Just one word
ให้ฉันรอนานเท่าใด
Hai chun ror nahn tao dai
How long are you making me wait?
ถ้าแม้เก็บอยู่อย่างนั้น
Tah mae gep yoo yahng nun
If you keep it in like that
เราจะรู้ใจกันเมื่อไร
Rao ja roo jai gun meua rai
When will we understand each other?

(*,**,*,**,**)

SAY THAT YOU LOVE ME
SAY THAT YOU LOVE ME

Title: อย่าโกรธนะ / Yah Groht Na (Don’t Be Angry)
Artist: Nat Myria
Album: Freshy Myria
Year: 1999

อ๊ะ อ๊ะ อย่าน้อยใจ อย่างอนให้มากเลย
A a yah noy jai yah ngaun hai mahk loey
Ah ah, don’t be offended, don’t pout so much
พูดด้วยทำเฉย ยิ่งเห็นยิ่งหนักใจ
Poot duay tum choey ying hen ying nuk jai
You speak with indifferent actions, the more I see you, the more stressed I am
ฉันรู้ว่าเธอรัก แต่คงคิดมากไป
Chun roo wah tur ruk dtae kong kit mahk bpai
I know you love me, but I”m probably over-thinking things
หงุดหงิดอะไรเหรอคนดี
Ngoot ngit arai lur kon dee
What are you moody over, sweetie?

(*) ไม่รู้ไปทำอะไรให้เธอโกรธ
Mai roo bpai tum arai hai tur groht
I don’t know what I did to make you angry
มันคงเป็นที่ตัวฉันมั้ง
Mun kong bpen tee dtua chun mung
It’s probably because of me, huh?
ที่ฉันไม่ค่อยจะตามที่เธอสั่ง
Tee chun mai koy ja dtahm tee tur sung
Because I don’t really follow your orders
ฟังเธอน่ะฟัง แต่มันก็ลืมก็ลืมจริงจริง
Fung tur na fung dtae mun gor leum gor leum jing jing
I listen to you, I do, but then I forget, I really forget

(**) อย่าโกรธกันนะ อย่าโกรธนะ ขอให้บอกเลย
Yah groht gun na yah groht gun na kor hai bauk loey
Don’t be angry at me, don’t be angry, please tell me
บอกบอกกันนะ อย่าทำเฉยขอที
Bauk bauk gun na yah tum choey kor tee
Tell, tell me, don’t act indifferent, I’m begging you
อย่าโกรธกันนะ อย่าโกรธนะ ขอให้บอกดีดี
Yah groht gun na yah groht na kor hai bauk dee dee
Don’t be angry at me, don’t be angry, please tell me
เชื่อกันเถอะ ว่าฉันไม่ตั้งใจ
Cheua gun tur wah chun mai dtung jai
Believe me that I didn’t mean it

หลายครั้งที่มันเผลอ ที่เคยหลงลืมไป
Lai krung tee mun plur tee koey long leum bpai
There are many times that I’ve been absent-minded and have forgotten things
เธอเองเกิดวันไหน ส่งการ์ดยังผิดวัน
Tur eng gert wun nai songkran yung pit wung
When’s your birthday again? I get Songkran on the wrong day
หลายครั้งที่เรานัด แต่ไปไม่ตรงกัน
Lai krung tee rao nut dtae bpai mai dtrong gun
We’ve dated many times, but we don’t fit well together
ต้องผิดที่ฉันซะทุกที
Dtaung pit tee chun sa took tee
It must be my fault every time

(*,**)