Nantida Kaewbuasai

All posts tagged Nantida Kaewbuasai

Title: ขอเป็นคนหนึ่ง / Kor Bpen Kon Neung (I Want to Be One Person)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ขอเป็นคนหนึ่ง / Kor Bpen Kon Neung (I Want to Be One Person)
Year: 1991

อยากดูแลเมื่อยามเธอหมองเศร้า
Yahk doo lae meua yahm tur maung sao
I want to take care of you when you’re sad
อยากเป็นเงาเมื่อเธอเหงาใจ
Yahk bpen ngao meua tur ngao jai
I want to be your shadow when you’re lonely
อยากเดินเคียงเมื่อเธอต้องการผู้ใด
Yahk dern kiang meua tur dtaung gahn poo dai
I want to walk beside you when you need someone
ข้างกายสักคน
Kahng gai suk kon
Next to you

(*) หากว่าเธอท้อแท้วันใด
Hahk wah tur tor tae wun dai
If you’re ever discouraged
ถูกสิ่งใดทำใจร้อนรน
Took sing dai tum jai raun ron
If anything is making you anxious
หากต้องการมีใครซักคน
Hahk dtaung gahn mee krai suk kon
If you need someone
ที่พร้อมให้ความอุ่นใจ
Tee praum hai kwahm oon jai
Who’s ready to show you warmth

(**) ขอเป็นคนหนึ่ง
Kor bpen kon neung
I want to be one person
ซึ่งคอยห่วงใยแต่เธอเรื่อยไป
Seung koy huang yai dtae tur reuay bpai
Who’s constantly concerned only for you
แม้จะเป็นคนสุดท้ายที่เธอจะมอง
Mae ja bpen kon soot tai tee tur ja maung
Even though I’m the last person you’d look at

(*,**,**)

   

คำร้อง : สีฟ้า
ทำนอง : สมชาย กฤษณะเศรณี
เรียบเรียง : สมชาย กฤษณะเศรณี

Title: สักวัน / Suk Wun (Some Day)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ขอเป็นคนหนึ่ง / Kor Bpen Kon Neung (I Want to Be One Person)
Year: 1992

คอยตะวันสีทองจะส่องมา รู้ว่าต้องคอยถึงวันพรุ่งนี้
Koy dtawun see taung ja saung mah roo wah dtaung koy teung wun proong nee
Waiting for the golden sun to shine, I know I must wait until tomorrow
วันที่ความงดงามจะผ่านมา ลบเลือนกลบรอยน้ำตาให้หาย
Wun tee kwahm ngot ngahm ja pahn mah lop leuan gon bory num dtah hai hai
The day beauty will pass through, erasing my tear streaks away
บอกตัวเองว่าความมืดมน ต้องมีสิ้นสุดซักวัน
Bauk dtua eng wah kwahm meut mon dtaung mee sin soot suk wun
I tell myself that the darkness must have an end some day
บอกตัวเองว่ามันจะผ่านและพ้นไป
Bauk dtua eng wah mun ja pahn lae pon bpai
I tell myself that it will pass by

(*) สักวันน้ำตาจะหมดไป จะประคองหัวใจที่ร้าวราน
Suk wun num dtah ja mot bpai ja bprakaung hua jai tee rao rahn
Some day, the tears will run out, it will revive my broken heart
สักวันที่คงไม่นาน จะแกร่งกว่านี้
Suk wun tee kong mai nahn ja graeng gwah nee
Some day soon, it’ll be stronger
สักวันน้ำตาจะหมดไป จะรักษาหัวใจให้หายดี
Suk wun num dtah ja mot bpai ja ruk sah hua jai hai hai dee
Some day the tears will run out, I’ll nurse my heart back to health
เพียงแต่วันนี้ จะผ่านมันไปไม่ง่ายเลย
Piang dtae wun nee ja pahn mun bpai mai ngai loey
But today, it’s not easy getting through it

คอยความมืดมน ให้มันสิ้นสุดซักวัน
Koy kwahm meut mon hai mun sin soot suk wun
Waiting for the darkness to have an end some day
บอกตัวเองว่ามันจะผ่านและพ้นไป
Bauk dtua eng wah mun ja pahn lae pon bpai
I tell myself that it will pass by

(*)

เพียงแต่วันนี้ ต้องผ่านมันไปให้พ้น
Piang dtae wun nee dtaung pahn mun bpai hai pon
I just need to get through today

(*)

เพียงแต่วันนี้ จะผ่านจะทนให้พ้นยังไง
Piang dtae wun nee ja pahn ja ton hai pon yung ngai
But how will I endure getting through today?

   

คำร้อง เสาวลักษณ์ ลีละบุตร
ทำนอง / เรียบเรียง ชุมพล สุปัญโญ

I know this album has been out for several months now, but I’m finally getting around to listening to it in its entirety~
Nantida Kaewbuasai is one of Grammy’s oldest pop divas, and I was happy to see her still doing her thing and making a comeback after an 8 year break since her previous release.
Whether you were a fan of Nantida from her beginnings in the 80s, or if you’ve just recently discovered her, I think ’17 an excellent showcase for how far she’s come in both the music industry and everyday life.

Continue Reading

Title: ก็แค่เกม / Gor Kae Game (Just a Game)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

และแล้ว ชีวิตก็แค่นี้ ก็มีตัวฉันเอง และเรื่องที่ผ่านไป
Lae laeo cheewit gor kae nee gor mee dtua chun eng lae reuang tee pahn bpai
And now, this is all life is, there’s only me and matters of the past
สุขและทุกข์แทบเป็นแทบตาย ฉันก็ยังหายใจ ได้อยู่
Sook lae took taep bpen taep dtai chung or yung hai jai dai yoo
Happiness and intense suffering, but I can still breathe
จากนี้ ก็แค่มีวันนี้ เมื่อวานคือเมื่อวาน พรุ่งนี้ยังไม่รู้
Jahk nee gor kae mee wun nee meua whan keu meua wahn proong nee yung mai roo
From now on, there’s only today, yesterday is yesterday, I still don’t know about tomorrow
จะให้ยิ้มหรือมีน้ำตา หรือให้เจออะไร ก็ได้
Ja hai yim reu mee num dtah reu hai jur arai gor dai
Will it make me smile or cry? Whatever I’ll face, it’s fine

(*) ก็แค่เกมแห่งชีวิต ที่เล่นตลอดชีวิต
Gor kae game haeng cheewit tee len dtalaut cheewit
It’s just the game of life that we play all our lives
จบเกมทุกอย่าง เมื่อหมดลมหายใจ
Jop game took yahng meua mot lom hai jai
Every game ends when you take your last breath

(**) จะชนะหรือแพ้สักครั้งก็เป็นแค่คะแนนเล็กเล็กที่ผ่านไป
Ja chana reu pae suk krung gor bpen kae kanaen lek lek tee pahn bpai
To win or lose is just a small mark on the past
ไม่สำคัญจนเป็นอะไรให้ทุกข์ใจ ก็เป็นแค่เกม หัวเราะหรือร้องไห้
Mai sumkun jon bpen arai hai took jai gor bpen kae game huror reu raung hai
It’s so unimportant until it’s something’s that makes us suffer, it’s just a game, laugh or cry
เสร็จแล้วก็ต้องหายใจ เหมือนเดิม
Set laeo gor dtaung hia jai meuan derm
In the end, we must breathe just the same

พรุ่งนี้ ถ้าโลกมันจะสวย ก็เป็นตัวฉันเอง ที่เลือกให้มันสวย
Proong nee tah lohk mun ja suay gor bpen dtua chun eng tee leuak hai mun suay
Tomorrow, if the world is beautiful, it’s me who decides if it’s beautiful
อยากจะร้องไห้ฉันก็ทำ ขำตัวเองก็ทำได้ด้วย
Yahk ja raung hai chun gor tum kum dtua eng gor tum dai dauy
If I want to cry, I’ll do it, if I want to laugh, I can do it too

(*,**)

ดูนาฬิกา เวลาก็ยังเดินไป ยังคงต้องใช้ชีวิตที่มี
Doo nahligah welah go yung dern bpai yung kong dtaung chai cheewit tee mee
Looking at the clock, time is still turning, we still must live the life we have
และฉันจะเป็นคนเดียวที่ต้องตัดสิน
Lae chun ja bpen kon diao tee dtaung dtut sin
And I’m the only person who has to decide
จะเลือกทางเดินไหน สุขหรือทุกข์แบบไหน
Ja leuak tahng dern nai sook reu took baep nai
I’ll choose which way to go and how happy or sad I’ll be

(**)

   

คำร้อง นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง ธนเดช ผาสุขธรรม, อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง ธนเดช ผาสุขธรรม

Title: ล้างหัวใจให้สะอาด / Lahng Hua Jai Hai Sa Aht (Washing My Heart Clean)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

อยากล้างหัวใจสักวัน อยากล้างหัวใจให้มันสดใส
Yahk lahng hua jai suk wun yahk lahng hua jai hai mun sot sai
I want to wash my heart some day, I want to wash my heart and make it bright
อยากล้างให้ใจที่เคยดูดี สะอาดเหมือนดังเดิม
Yahk lahng hai jai tee koey doo dee sa aht meuan dung derm
I want to wash my heart that once looked nice and make it clean again

ที่นอกหน้าต่าง ท้องฟ้ามันมัวมันมืดมน
Tee nauk nah dtahng taung fah mun mua mun meut mon
Outside my window, the sky is dark and gloomy
ที่บนถนนผู้คนก็ดูวุ่นวาย
Tee bon tanon poo kon gor doo woon wai
On the road, people look flustered
ที่ในใจฉันมันอ่อนล้า เหน็ดเหนื่อยมามากมาย
Tee nai jai chun mun aun lah net neuay mah mahk mai
In my heart, I’m exhausted and so tired
ก็เพราะโดนคนใจร้าย ย่ำเหยียบมานานแล้ว
Gor pror dohn kon jai rai yum yiap mah nahn laeo
Because I’ve been trampled over by cruel people for so long

(*) อยากพักหัวใจสักวัน อยากพักหัวใจสักที
Yahk puk hua jai suk wun yahk puk hua jai suk tee
I want to rest my heart some day, I want to finally rest my heart
อยากพักให้ใจมันมีเรี่ยวแรง สงบจนสบายใจ
Yahk puk hai jai mun mee riao raeng sangop jon sabai jai
I want to rest and give my heart strength and peace until it’s comfortable
อยากล้างหัวใจสักวัน อยากล้างหัวใจให้มันสดใส
Yahk lahng hua jai suk wun yahk lahng hua jai hai mun sot sai
I want to wash my heart some day, I want to wash my heart and make it bright
อยากล้างให้ใจที่เคยดูดี สะอาดเหมือนดังเดิม
Yahk lahng hai jai tee koey doo dee sa aht meuan dung derm
I want to wash my heart that once looked nice and make it clean again

ที่แล้วแล้วมา ฉันไม่ค่อยดูแลใจตัวเอง
Tee laeo laeo mah chun mai koy doo lae jai dtua eng
In the past, I haven’t really taken care of my heart
ปล่อยให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนซะจนมากมาย
Bploy hai lor tor bpror bpeuan sa jon mahk mai
I let it get soiled a lot
ให้ใครคนนั้น เขากลั่นแกล้งให้เจ็บให้เสียใจ
Hai krai kon nun kao glun glaeng hai jep hai sia jai
I let someone bully me, hurt me, and make me sad
ต้องเสียน้ำตามากมาย จนแทบทนไม่ไหว
Dtaung sia num dtah mahk mai jon taep ton mai wai
I had to lose so many tears until I nearly couldn’t take it

(*)

   

คำร้อง: สีฟ้า
ทำนอง: เพิ่มศักดิ์ ทรัพย์โมกข์, อภิไชย เย็นพูนสุข, กสิ นิพัฒน์ศิริผล
เรียบเรียง: เพิ่มศักดิ์ ทรัพย์โมกข์

Title: เท้าเปล่า / Tao Bplao (Barefoot)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

ก็บ่นกันจัง รองเท้าไม่ดี
Gor bon gun jung raung tao mai dee
You really complain to me that your shoes are no good
ใส่แล้วไม่พอดี เลยเดินเหินลำบาก
Sai laeo mai por dee loey dern hern lumbahk
They don’t fit right, so walking is difficult
แค่มันดูสวย ก็เลือกจะใส่ ก็เท่านั้น
Kae mun doo suay gor leuak ja sai gor tao nun
They just look pretty, so you choose to wear them, that’s all

(*) เจอคู่ที่หลวมก็เดี๋ยวหลุด เดี๋ยวหลุด แทบสะดุดล้ม
Jur koo tee luam gor diao loot diao loot taep sadoot lom
Finding a shoddy pair, pretty soon they’re slipping off and slipping off, you nearly stumble and fall down
บางคู่กัด เดี๋ยวกัด แต่ก็ทนฝืนกัน
Bahng koo gut diao gut dtae gor ton feun gun
Some shoes bite and bite, but you endure forcing them on yourself
ส้นสูงหน่อย ยากหน่อย ก็ยังกัดฟัน
Son soong noy yahk noy gor yung gut fun
High heels are difficult, but you still grin and bear it
จะทนไปอย่างนั้น น่ะมันดีหรือไง
Ja ton bpai yahng nun na mun dee reu ngai
Is it good enduring things like that or what?

(**) ถอดออกเลยละกัน อย่าใส่เลย
Taut auk loey la gun yah sai loey
Take them off, don’t wear them
ถ้ามันไม่พอดี ก็อย่าฝืน
Tah mun mai por dee gor yah feun
If they’re not perfect, don’t force it
ออกไปยืน ไปเดินเท้าเปล่า
Auk bpai yeun bpai dern tao bplao
Go out and stand and walk barefoot
ไปเหยียบผืนหญ้า ลองไปย่ำพื้นทราย
Bpai yiap feun yah laung bpai yum peun sai
Go and tread on the grass, try trampling on the sand
ถอดออกเลยละกัน อย่าใส่เลย
Taut auk loey la gun yah sai loey
Take them off, don’t wear them
ถ้ามันไปไม่ไหว ก็อย่าหนักใจ
Tah mun bpai mai wai gor yah nuk jai
If they’re not working out, don’t get stressed
ไม่ต้องไปติดไปยึดอะไร
Mai dtaung bpai dtit bpai yeut arai
There’s no need to be stuck with anything
ให้เท้าและหัวใจ ได้หยุดพักสักที
Hai tao lae hua jai dai yoot puk suk tee
Let your feet and your heart finally be able to stop and rest

ก็บ่นกันจัง ว่ารักแล้วเจ็บ
Gor bon gun jung wah ruk laeo jep
You really complain to me that you love and get hurt
มีเรื่องไม่เข้าใจ ให้ทะเลาะจนเหนื่อย
Mee reuang mai kao jai hai talor jon neuay
There’s things you don’t understand that cause you to argue until you’re exhausted
ก็ลองก้มมอง รองเท้าของเธอ อีกสักครั้ง
Gor laung gom maung raung tao kaung tur eek suk krung
Try bending down and looking at your shoes once again

(*,**,*,**)

   

คำร้อง: วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง, เรียบเรียง: พลังพล ทรงไพบูลย์

   

This has got to be my favorite song off her new album. I love the metaphor; Men are like shoes; we shouldn’t force ourselves to grit our teeth and endure ones that are too loose, making us trip and stumble, or too tight, causing us pain and suffering, just because we think they look pretty. Take ’em off; there’s nothing wrong with going barefoot for a while and enjoying it until you find a pair of shoes that fit perfectly 🙂

Title: เพราะเธอคนเดียว / Pror Tur Kon Diao (Because of You Alone)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

จากคนที่มันไม่เหลืออะไร อยู่ไปอย่างคนไร้ค่า
Jahk kon tee mun mai leua arai yoo bpai yahng kon rai kah
From a person who didn’t have anything left, living like someone worthless
ชีวิตมีเพียงแค่รอเวลา หลับตาลืมลืมมันไป
Cheewit mee piang kae ror welah lup dtah leum leum mun bpai
My life had only time to wait, closing my eyes and forgetting, forgetting it all
เพื่อลืมบางคนที่ทำให้เจ็บ ให้จำแต่ความทุกข์ใจ
Peua leum bahng kon tee tum hai jep hai jum dtae kwahm took jai
To forget that someone who hurt me, making me remember only suffering
ไม่รู้จะคิด จะหวังอะไร จนวันที่ได้เจอเธอ
Mai roo ja kit ja wung arai jon wun tee dai jur tur
I didn’t know what to think or to hope for until the day I met you

(*) เธอทำให้ฉันได้มองเห็น ดอกไม้ที่บานในใจอีกครั้ง
Tur tum hai chund ai maung hen dauk mai tee bahn nai jai eek krung
You made me able to see the flowers bloom in my heart again
เธอทำให้คำว่ารักมันยิ่งใหญ่ และสวยงาม
Tur tum hai kumw ah ruk mun ying yai lae suay ngahm
You made love great and beautiful

(**) เพราะเธอ เพราะเธอคนเดียว
Pror tur pror tur kon diao
Because of you, because of you alone
เธอทำให้ฉันได้รู้ว่ายังมีค่า และยังมีหัวใจ
Tur tum hai chun dai roo wah yung mee kah lae yung mee hua jai
You made me know I still had value and still had a heart
รักเธอ รักเธอ อยากให้เธอโปรดจำไว้
Ruk tur ruk tur yahk hai tur bproht jum wai
I love you, I love you, I want you to please remember that
คงไม่มีอะไร ดีเท่าการกระทำ ดีเท่าคำว่ารักเธอ
Kong mai mee arai dee tao gahn gratum dee tao kum wah ruk tur
Nothing is as good as your actions or as good as your love
(คงไม่มีคำใด ดีเท่าการกระทำ ดีเท่าคำว่ารักเธอ)
(Kong mai mee kum dai dee tao gahn gratum dee tao kum wah ruk tur)
(There’s no words as good as your actions, as good as your love)

ในคืนที่มีฝนเทกระหน่ำ บนทางที่ดูมืดหม่น
Nai keun tee mee fon ay granum bon tahng tee doo meut mon
During the nights the rain pours down on the gloomy streets
แต่แล้วก็เหมือนมีใครบางคน จับมือเดินจูงกันไป
Dtae laeo gor meuan mee krai bahng kon jup meu dern joong gun bpai
Now it’s like there’s someone holding my hand and walking with me
กอดฉันในยามที่หนาวสั่น บอกฉันว่าอย่าร้องไห้
Gaut chun nai yahm tee nao sun bauk chunw ah yah raung hai
Hugging me when I’m cold, telling me not to cry
พายุจะร้ายจะแรงยังไง อุ่นใจแค่ได้กุมมือ
Pahyoo ja rai ja raeng yung ngai oon jai kae dai goom meu
However harsh the storm is, my heart is warm just being able to hold your hand

(*,**)

   

คำร้อง กมลศักดิ์ สุนทานนท์, ปิติ ลิ้มเจริญ
ทำนอง/ เรียบเรียง ธนา ลวสุต

Title: ขั้นตอนความเสียใจ / Kun Dtaun Kwahm Sia Jai (The Grieving Process)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

เธอถูกเขาทิ้งใช่ไหมถึงได้กลับมา
Tur took kao ting chai mai teung dai glup mah
You were dumped by her, weren’t you? So you came back
หน้าตาเหมือนจะตาย เชื่อสิ ไม่ตายแน่นอน
Nah dtah meuan ja dtai cheua si mai dtai nae naun
You look like you’re dying, but trust me, you’re definitely not
ฉันถูกเธอทิ้ง ยังไม่เป็นไร ไม่ดราม่าเหมือนในละคร
Chun took tur ting yung mai bpen rai mai drama meuan nai lakorn
I was dumped by you and I’m still okay, there’s no drama like in a TV series
เธอรู้ยังขั้นตอนความเสียใจ
Tur roo yung kun dtaun kwahm sia jai
Do you know the grieving process yet?

(*) เริ่มจากสะอื้นเบาเบา จนขั้นเป็นบ้าเป็นบอ
Rerm jahk sa eun bao bao jon kun bpen bah bpen bor
It starts with a quiet sob until you reach the crazy stage
ก็ไม่มีหรอกแผล แต่เจ็บไม่รู้เท่าไร
Gor mai mee rauk plae dtae jep mai roo tao rai
There’s no wounds, but you don’t know how much it hurts
วันวันก็คิดวนวน อยู่แค่ทำไม ทำไม ทำไม
Wun wun gor kit won won yoo kae tummai tummai tummai
Day by day, you think over and over, why? Why? Just why?
อยากตายมันก็ไม่ตาย หายก็ไม่หาย
Yahk dtai mun gor mai dtai hai gor mai hai
You want to die, but you don’t, you want to disappear, but you don’t

(**) นี่ยังไม่นับ ฝันร้ายในทุกค่ำคืน
Nee yung mai nup fun rai nai took kum keun
And that’s not counting the nightmares every night
และไม่รวมความเหงา ทุกเช้าตั้งแต่ตื่นนอน
Lae mai ruam kwahm ngao took chao dtung dtae dteun naun
And doesn’t include the loneliness every morning since you wake up
ยิ่งลืมยิ่งจำทุกภาพทุกช็อต ยิ่งจะลบมันยิ่งจะหลอน
Ying leum ying jum took pahp took chot ying ja lop mun ying ja laun
The more you forget, the more you remember, every image, every shot, the more you delete them, the more they haunt you
เธอว่าไง ขั้นตอนความเสียใจ ไหวมั้ยคนดี
Tur wah ngai kun dtaun kwahm sia jai wai mai kon dee
What do you think? Can you handle the grieving process, darling?

(*,**)

เธอว่าไง ขั้นตอนความเสียใจ
Tur wah ngai kun dtaun kwahm sia jai
What do you think? It’s the grieving process

   

คำร้อง วรัชยา พรหมสถิต
ทำนอง/ เรียบเรียง ธนา ลวสุต

Title: ติดปีกที่หัวใจ / Dtit Bpeek Tee Hua Jai (Sticking Wings to My Heart)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

ฉันตื่นมาในทุกวัน สิ่งแรกที่ฉันทำ สิ่งนั้นก็คือ คิดถึงเธอ
Chun dteun mah nai took wun sing raek tee chun tum sing nun gor keu kit teung tur
When I wake up every morning, the first thing I do is think of you
ตั้งแต่เราต้องไกล แรกแรกคิดถึงจนต้องร้องไห้
Dtung dtae rao dtaung glai raek raek kit teung jon dtaung raung hai
Since we had to separate, at first I missed you so much, I would cry
วันนี้น้ำตาเหือดหาย
Wun nee num dtah heuat hai
Today the tears disappeared

(*) แต่ความรักนั้นยังไม่หายไป ก็ตัดใจห้ามใจอยู่เสมอ
Dtae kwahm ruk nun yung mai hai bpai gor dtut jai hahm jai yoo samur
But the love hasn’t disappeared yet, I’ve given you up and always forbid my heart
แต่ความรักก็มักจะทำให้เผลอ
Dtae kwahm ruk gor muk ja tum hai plur
But love often makes me careless

(**) ติดปีกบางบางที่หัวใจ แล้วบินไป ใกล้ใกล้เธอ
Dtit bpeek bahng bahng tee hua jai laeo bin bpai glai glai tur
I’ll stick thin wings to my heart and fly to be near you
ติดปีกให้ใจได้บินไป กอดไว้แนบใจ จูบเบาเบา
Dtit bpeek hai jai dai bin bpai gaut wai naep jai joop bao bao
I’ll stick on wings and make my heart able to fly, to hug you tight, to kiss you gently
เท่านี้ก็พอให้ชื่นใจ
Tao nee gor por hai cheun jai
Just this is enough to make me happy

ฉันหลับตาในทุกคืน ก็ยังคิดถึงเธอ บางครั้งเผลอหลับไม่รู้ตัว
Chun lup dtah nai took keung or yung kit teung tur bahng krung plur lup mai roo dtua
When I close my eyes every night, I still think of you, sometimes I carelessly close them obliviously
ไม่รู้ว่าหัวใจ ไม่ใช่ของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่
Mai roo wah hua jai mai chai kaung chun dtung dtae meua rai
I don’t know when my heart stopped belonging to me
ลึกลึกรู้สึกใจหาย
Leuk leuk roo seuk jai hai
Deep down I feel like my heart has disappeared

(*,**)

เท่านี้ก็มีค่ามากมาย
Tao nee gor mee kah mahk mai
Just this means so much to me

   

คำร้อง: วรัชยา พรหมสถิต
ทำนอง, เรียบเรียง: ศรัณย์ ตันติตระกูล

Title: ไม่มีใครรู้หรอก / Mai Mee Krai Roo Rauk (No One Knows)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

อย่าเลย อย่าสัญญาว่าจะรัก
Yah loey yah sunyah wa ja ruk
Don’t, don’t promise that you’ll love me
รักกันจนวันสุดท้าย จากนี้จนตายจากกัน
Ruk gun jon wun soot tai jahk nee jon dtai jahk gun
Love me until our final day, from now until we die and separate
อย่าสัญญา อย่าสาบาน
Yah sunyah yah sahbahn
Don’t promise, don’t vow
แค่รักกัน ก็พอ
Kae ruk gun gor por
Just love me, that’s enough

ก็คงเหมือนปลูกต้นไม้ แค่ขอให้เราใส่ใจ
Gor kong meuan bplook dton mai kae kor hai rao sai jai
It’s like growing a tree; it just needs us to tend to it
รดน้ำด้วยความรักไป ต้นไม้จะเป็นอย่างไร
Rot num duay kwahm ruk bpai dton mai ja bpen yahng rai
If we water it with love, how will our tree be?
ไม่สัญญา ไม่ว่ากัน
Mai sunyah mai wah gun
No promises, no blame
ไม่ต้องหวั่น ปล่อยมันไป
Mai dtaung wun bploy mun bpai
There’s no need to worry, let it go

(*) ไม่มีใครรู้หรอก พรุ่งนี้จะเป็นยังไง
Mai mee krai roo rauk proong nee ja bpen yung ngai
No one knows how tomorrow will be
ไม่ต้องสงสัยหรอก จะรักกันนานเพียงใด
Mai dtaung song sai rauk ja ruk gun nahn piang dai
There’s no need to wonder how long we’ll love each other
แค่เราตั้งใจ ทำให้วันนี้
Kae rao dtung jai tum hai wun nee
As long as we intend to make today,
ทำให้ทุกช่วงเวลาให้มันดี
Tum hai took chuang welah hai mun dee
To make every moment wonderful
ให้คุ้มค่าทุกนาที ก็น่าจะพอ (ก็เพียงพอ)
Hai koom kah took nahtee gor nah ja por (Por piang por)
Make every minute worthwhile, that should be enough (that’s just right)

ขอบคุณที่คิดจะทำให้กัน
Kaup koont ee kit ja tum hai gun
Thank you for thinking of doing that for me
ฉันยังรู้สึกตื้นตัน ที่รู้ว่าเธอใส่ใจ
Chun yung roo seuk dteun dtun tee roo wah tur sai jai
I still feel delighted to know that you still care about me enough
ที่สัญญา ที่สาบาน
Tee sunyah tee sahbahn
To promise, to vow
จะรักกัน ตลอดไป
Ja ruk gun dtalaut bpai
That you’ll love me forever

(*,*)

   

คำร้อง: กมลศักดิ์ สุนทานนท์, ปิติ ลิ้มเจริญ
ทำนอง: ธนเดช ผาสุขธรรม, อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง: ธนเดช ผาสุขธรรม