Namm Ronnadet

All posts tagged Namm Ronnadet

Title: เธอคือผู้วิเศษ / Tur Keu Poo Wiset (You’re a Magician)
Artist: Namm Ronnadet (แหนม รณเดช)
Album: [Single]
Year: 2020

เธอเป็นเพลงโปรดตอนรถติด
Tur bpen pleng bproht dtaun rot dtit
You’re my favorite song during a traffic jam
เป็นวันอาทิตย์ให้ใจพักผ่อน
Bpen wun ahtit hai jai puk paun
You’re a weekend to give my heart a rest
เสียงตอนเธอบ่น
Siang dtaun tur bon
Your voice when you complain
ให้ฟังนานเท่าไร ไม่มีเบื่อ
Hai fung nahn tao rai mai mee beua
However long I listen to it, I’m never bored

เธอเป็นหมอตอนไม่สบาย
Tur bpen mor dtaun mai sabai
You’re a doctor when I’m sick
เป็นเซอร์ไพร์สให้ในวันเกิด
Bpen surprise hai nai wun gert
You’re a surprise for me on my birthday
โมโหจนระเบิด เธอยังดูน่ารัก
Moh hoh jon rabert tur yung doo naruk
Even when you’re so mad you’re going to explode, you’re still cute

(*) ภาพคนในฝัน มันรวมเอาไว้ที่เธอทุกอย่าง
Pahp kon nai fun mun ruam ao wai tee tur took yahng
All the girls of my dreams are combined into you
และคนอย่างฉัน นั้นก็คงโชคดีกว่าใคร
Lae kon yahng chun nun gor kong chohk dee gwah krai
And a guy like me is luckier than anyone else

(**) เปรียบดั่งเธอนั้นเป็นผู้วิเศษ เสกทุกวันให้มันดูพิเศษสำหรับฉัน
Bpriap dung tur nun bpen poo wiset sek took wun hai mun doo wiset sumrup chun
You’re like a magician, you transform every day and make it seem special to me
ให้วันธรรมดานั้นกลายเป็นเหมือนความฝัน
Hai wun tummadah nun glai bpen meuan kwahm fun
You make an average day into a dream
ให้คนธรรมดาคนนึงอย่างฉัน มีเธอทุกวัน
Hai kon tummadah kon neung yahng chun mee tur took wun
Letting an average guy like me have you every day
อยู่เคียงข้างไปด้วยกันเท่านั้นพอ
Yoo kiang kahng bpai duay gun tao nun por
Being beside you and together with you is enough

เป็นคุณครูเมื่อฉันทำผิด
Bpen koon kroo meua chun tum pit
You’re my teacher when I make a mistake
วันมืดมิดเธอเป็นดวงไฟ
Wun meut mit tur bpen duang fai
On dark days, you’re my light
ให้ง้อซักเท่าไหร่
Hai ngor suk tao rai
However much you pout
ยังไงก็น่ารัก
Yung ngai gor naruk
No matter what, you’re cute

(*,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by โอ๊บ เอก เอิ๊ต จันทร์
Lyrics Director by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ , แหนม รณเดช
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: เป็นอะไรสักอย่าง / Bpen Arai Suk Yahng (To Be Something)
Artist: Namm Ronnadet (แหนม รณเดช)
Album: [Single]
Year: 2019

รู้ฉันรู้ว่าฉันคนธรรมดา
Roo chun roo wah chun kon tummadah
I know, I know I’m an average person
ไม่ได้มีเวทมนตร์ให้ประทับใจ
Mai dai mee wet mon haibpratup jai
I don’t have any spells to cast on your heart
ไม่ได้คล้าย ดั่งคนที่เธอนั้นฝันไฝ่
Mai dai klai dung kon tee tur nun fun fai
I’m not like the guy of your dreams
ใกล้แค่ไหน เธอคงแค่มองผ่าน
Glai kae nai tur kong kae maung pahn
However close we are, you just look past me

วันเดิมเดิมที่เหมือนจะธรรมดา
Wun derm derm tee meuan ja tummadah
On average days
เธอมาทำให้มันพิเศษขึ้นมา
Tur mah tum hai mun piset keun mah
You make them more special
แค่ได้รู้ แค่ได้เห็นว่าเธออยู่ไม่ห่าง
Kae dai roo kae dai hen wah tur yoo mai hahng
Just knowing, just being able to see you nearby
แค่บางครั้ง ที่เธอยิ้มให้กัน
Kae bahng krung tee tur yum hai gun
Just the few times that you smile at me

(*) เธอเหมือนกับจันทร์ที่ลอยห่างไกล
Tur meuan gup jun tee loy hahng glai
You’re like the distantly floating moon
ต่อให้นานแค่ไหน ก็ไม่มีใครรู้
Dtor hai nahn kae nai gor mai mee krai roo
No matter how long it’s been, no one knows
ว่าในใจเธอนั้นจะคิดอย่างไร
Wah nai jai tur nun ja kit yahng rai
How you feel in your heart

(**) แค่ให้ฉันได้เป็นอะไรให้เธอสักอย่าง
Kae hai chun dai bpen arai hai tur suk yahng
Just let me be something to you
อาจจะไกลแต่อย่างน้อยให้ฉันดูแลแต่เธอไม่ห่าง
Aht ja glai dtae yahng noy hai chun doo lae dtae tur mai hahng
We might not be close, but at least let me take care of you, never far
เธอไม่ต้องรู้สึก แบบเดียวกันฉันทุกอย่าง แค่ให้รู้ว่าเธอยังมีฉัน
Tur mai dtaung roo seuk baep diao gup chun took yahng kae hai roo wah tur yung mee chun
You don’t have to feel exactly as I do, I just want to let you know that you still have me
อยู่ตรงนี้ที่เดิม ไกลแค่นี้เท่าเดิม
Yoo dtrong nee tee derm glai kae nee tao term
Right here in the same place, the same distance away
แค่เพียงหันไปได้เจอเธอ ก็พอ
Kae piang hun bpai dai jur tur gor por
Just being able to turn and see you is enough

ทั้งหัวใจของฉันที่ให้เธอไป
Tung hua jai kaung chun tee hai tur bpai
I’m giving you my whole heart
จะไม่รอและหวังให้เธอรับมัน
Ja mai ror lae wung hai tur rup mun
I won’t wait or hope that you’ll accept it
หากบังเอิญ ถ้าเธอก็คิดเหมือนเหมือนกัน
Hahk bung ern tah tur gor kit meuan meuan gun
If you happen to feel the same
คนอย่างฉัน คงโชคดีเหลือเกิน
Kon yahng chun kong chohk dee leua gern
A guy like me would be so lucky

(*,**)

หากพบเธอในฝัน ลืมตาโปรดอย่าหายไป กลายเป็นความจริงได้ไหม
Hahk pob tur nai fun leum dtah bproht yah hai bpai glai bpen kwahm jing dai mai
If I meet you in my dreams, please don’t disappear when I open my eyes, please come true

(**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by โอ๊บ เอก ยักษ์ เอิ๊ต เอิง
Lyrics Director by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by แหนม โอ๊บ
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Brass Section by พัชรพงษ์ จันทราพูน

Title: แอบ / Aep (Secretly)
Artist: Namm Ronnadet (แหนม รณเดช)
Album: [Single]
Year: 2019

บางอย่างเธอไม่ต้องรู้
Bahng ytahng tur mai dtaung roo
There are some things you don’t have to know
บางอย่างเธอไม่ต้องเห็นทุกมุมก็ได้
Bahng yahng tur mai dtaung hen took moom gor dtai
There are some things you don’t have to see from every angle
บางอย่างที่เรียกว่าหัวใจของฉัน
Bahng yahng tee riak wah hua jai kaung chun
Something called my heart
บางอย่างงงๆอย่างนั้นไป
Bahng yahng ngong ngong yahng nun bpai
Some things are confusing like that
มันอาจจะดีต่อฉันและเธอไปอีกนานเท่านาน
Mun aht ja dee dtor chun lae tur bpai eek nahn tao nahn
It might be good for you and me for a long, long time
ปล่อยให้งงอย่างนั้นไป
Bploy hai ngong yahng nun bpai
Let things be confusing like that

(*) แค่ได้เป็นคนที่เธอไม่เคยจะรัก
Kae dai bpen kon tee tur mai koey ja ruk
Just to be the person whom you’ll never love
และได้เป็นคนที่มันรักเธออยู่อย่างนี้ก็ดีแค่ไหน
Lae dai bpen kon tee mun ruk tur yoo yahng nee gor dee kae nai
And to be the person who loves you like this is nice
แค่ได้เป็นคนที่เธอไม่เคยจะสน
Kae dai bpen kon tee tur mai koey ja son
Just to be the person whom you’ll never be interested in
และได้เป็นคนที่มองแค่เธออยู่อย่างนี้ก็สุขหัวใจ
Lae dai bpen kon tee maung kae tur yoo yahng nee gor sook hua jai
And to be the person who only looks at you like this makes me happy
ชีวิตได้มีเธออยู่ในสายตาฉัน
Cheewit dai mee tur yoo nai sai dtah chun
A life that has you in my sight
แค่นี้ก็มีความสุขมากกว่าเรื่องใด
Kae nee gor mee kwahm sook mahk gwah reuang dai
Just this makes me happier than anything else
ไม่ต้องการไปกว่านี้ได้ยินไหม
Mai dtaung gahn bpai gwah nee dai yin mai
I don’t need any more than this, do you hear me?
แค่ให้หัวใจมันได้รักเธอไปก็พอแล้ว
Kae hai hua jai mun dai ruk tur bpai gor por laeo
Just letting my heart be able to keep loving you is enough

ถ้าหากวันนึงเธอรู้ ถ้าหากวันนึงเธอเห็นหัวใจฉันได้
Tah hahk wun neung tur roo tah hahk wun neung tur hen hua jai chun dai
If one day you know, if one day you can see my heart
มันอาจสะเทือนที่ข้างในของฉัน
Mun aht sateuan tee kahng nai kaung chun
It might make me tremble inside
เสน่ห์ในการได้เฝ้ามอง ตำแหน่งคนเป็นที่สองบางทีคนไม่เคยคิดกัน
Sanay nai gahn dai fao maung dtum naeng kon bpen tee saung bahng tee kon mai koey kit gun
The charm in getting to look at you, the position of someone who is #2, who people never think about
คือไม่มีวันเสียเธอ
Keu mai mee wun sia tur
Is never losing you

(*,*)

   

Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by ฟองเบียร์
Lyrics Director : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Melody by ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

   

Another secret-admirer-type song for Valentine’s Day~ It’s cute and catchy, though, with a bright music video.
Not sure how I feel about Namm with blonde hair though haha.

Title: ได้รักเธอก็ดีแค่ไหน / Dai Ruk Tur Gor Dee Kae Nai (How Nice it Would Be to Be Able to Love You)
Artist: Namm Ronnadet (แหนม รณเดช) ft. Raft
Album: [Single]
Year: 2018

แค่ใครสักคน ที่ตามหามานานจนเจอ
Kae krai suk kon tee dtahm hah mah nahn jon jur
Just the someone whom I’ve searched for for so long until we met
จากคนนับล้านก็มีเพียงเธอ ที่ทำให้เพ้อจนนอนละเมอ
Jahk kon nun lahn gor mee piang tur tee tum hai pur jon naun lamur
From all those millions of people, there was only you who made me crazy until I was daydreaming
แทบทนไม่ไหว
Taep ton mai wai
Nearly unable to take it

ทำไมต้องเธอ เหตใดฟ้าต้องให้เราเจอกัน
Tummai dtaung tur het dai fah dtaung hai rao jur gun
Why must it be you? Why did heaven make us meet
กับความรักที่ได้เป็นเพียงแค่ความฝัน
Gup kwahm ruk tee dai bpen piang kae kwahm fun
With a love that can only be a dream?
ก็รู้ตัว ว่าฉันเอง ทำได้แค่มองเท่านั้น
Gor roo dtua wah chun eng tum dai kae maung tao nun
I realize that I can only look, that’s it

(*) พยายามจะห้ามหัวใจ พยายามจะไม่รู้สึก
Payayahm ja hahm hua jai payayahm ja mai roo seuk
I try to forbid my heart, I try not to feel anything
ยิ่งห้ามกลับเหมือนมันยิ่งลึกลงไปกว่าเดิมทุกที
Ying hahm glup meuan mun ying leuk long bpai gwah derm took tee
But the more I forbid myself, the more it’s like it goes deeper and deeper every time
จะเดินห่างก็ไม่ไหว ให้ใกล้กว่านี้ก็ทำไม่ได้
Ja dern hahng gor mai wai hai glai gwah nee gor tum mai dai
I can’t walk that far, I can’t get any nearer than this

(**) แค่รักเธอตรงนี้ แม้ไม่มีสิทธิ์กอดไว้
Kae ruk tur dtrong nee mae mai mee sit gaut wai
Just loving you from right here, even though I don’t have the right to hug you
ได้รักข้างเดียวมันก็ดีแค่ไหน
Dai ruk kahng diao mun gor dee kae nai
How nice it is just to be able to love you one-sidedly
ไม่มีเหตุผลกับหัวใจ รู้ทั้งรู้ว่าเป็นไปไม่ได้
Mai mee het pon gup hua jai roo tung roo wah bpen bpai mai dai
There’s no reasoning with the heart, I know full well it’s impossible
ก็ยังจะรักเธอ
Gor yung ja ruk tur
But I’ll still love you

ห่างเพียงสายตา แต่ไม่อาจคว้าเธอให้ได้ดังใจ
Hahng piang sai dtah dtae mai aht kwah tur hai dai dung jai
You’re in my vision, but I can’t reach out to you
อยากเก็บเธอไว้แค่เพียงคนเดียวสักแค่ไหน
Yahk gep tur wai kae piang kon diao suk kae nai
How badly I just want to keep you to myself
แต่เรื่องจริง กับเรื่องเรา ก็เหมือนจะดูห่างไกล
Dtae reuang jing gup reuang rao gor meuan ja doo hahng glai
But in reality, our situations seem so far apart

(*,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by เอก Season Five, โอ๊บ เพิ่มศักดิ์, ยักษ์ Clash
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by แหนม โอ๊บ เอก ยักษ์
Arrange by ปิติพัฒน์ อดิศักดิ์วัฒนธร

Title: อยู่กับความคิดถึง / Yoo Gup Kwahm Kit Teung (Living With the Longing)
Artist: Namm Ronnadet (แหนม รณเดช)
Album: [Single]
Year: 2017

ไม่มีอีกแล้วใช่ไหม สายตาที่อ่อนโยนยามเธอหันมา
Mai mee eek laeo chai mai sai dtah tee aun yohn yahm tur hun mah
My vision will no longer go weak when you turn my way, will it?
กอดที่เหมือนไม่มีทางจะจากลา สุดท้ายก็เหลือแค่ความว่างเปล่า
Gaut tee meuan mai mee tahng ja jahk lah soot tai gor leua kae kwahm wahng bplao
The embrace that seemed like there was no way we’d say good-bye, in the end, has only emptiness left
ไม่มีอีกแล้วใช่ไหม มือที่กุมในคืนเหน็บหนาว
Mai mee eek laeo chai mai meu tee goom nai keun nep nao
I won’t have the hand that held me during the cold nights anymore, will I?
ฉันเพียงคนเดียวในที่ของเรา จะอยู่อย่างไร
Chun piang kon diao nai tee kaung rao ja yoo yahng rai
I’m all alone in our place, how will I live?

(*) กอดตัวเองซ้ำๆ กับใจช้ำๆ
Gaut dtua eng sum sum gup jai chum chum
I hug myself over and over with my broken heart
กับความทรงจำที่คอยซ้ำเติม
Gup kwahm song jum tee koy sum dterm
With memories that keep intensifying
ย้ำว่าไม่มีทางกลับเป็นเหมือนเดิม
Yum wah mai mee tahng glup bpen meuan derm
Emphasizing that there’s no way things will go back to being the same again

(**) อยากจะบอกว่าฉันคิดถึง อยู่กับความคิดถึง แต่ก็รู้คิดถึงเท่าไร
Yahk ja bauk wah chun kit teung yoo gup kwahm kit teung dtae gor roo kit teung rao rai
I want to tell you that I miss you, living with the longing, but I know how much I miss you
ไม่มีทางให้เธอย้อนคืนกลับมาใช่ไหม
Mai mee tahng hai tur yaun keun glup mah chai mai
There’s no way for you to come back, is there?
ไม่ว่าจะอยู่ไกลเพียงไร จะอีกนานเพียงใด ฉันยังมีเธอหมดทั้งหัวใจ
Mai wah ja yoo glai piang rai ja eek nahn piang dai chun yung mee tur mot tung hua jai
No matter how far away you are, or how much longer it’ll be, I still have you with all my heart
ไม่มีทางจะลืม
Mai mee tahng ja leum
There’s no way I’ll forget

ไม่มีอีกแล้วใช่ไหม ข้อความที่เราคอยส่งถึงกัน
Mai mee eek laeo chai mai kor kwahm tee rao koy song teung gun
There won’t be any more messages that we sent to each other, will there?
ภาพเมื่อวานที่มีแค่เธอและฉัน วันนี้มีเพียงแค่ความว่างเปล่า
Pahp meua wahn tee mee kae tur lae chun wun nee mee piang kae kwahm wahng bplao
The images of yesterday that had only you and me, today there’s only emptiness
มันจบไปแล้วใช่ไหม สิ่งที่เหลือคือความปวดร้าว
Mun jop bpai laeo chai mai sing te eleua keu kwahm bpuat rao
It’s over, isn’t it? All that’s left is pain
หันมองยังเจอเพียงเงาของเรา จะอยู่อย่างไร
Hun maung yung jur piang ngao kaung rao ja yoo yahng rai
When I turn, I still find only our shadow, how will I live?

(*,**,*,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics Director : สุดเขต จึงเจริญ
Lyrics by สุดเขต จึงเจริญ, โอ๊บ เพิ่มศักดิ์, ยักษ์ Clash
Melody by แหนม รณเดช & โอ๊บ เอก ยักษ์
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: จีบ / Jeep (Flirt)
English Title: “May I?”
Artist: Namm Ronnadet (แหนม รณเดช)
Album: [Single]
Year: 2017

เดินคนเดียวเธอเหงารึเปล่า มีใครคอยปลุกตอนเช้า ด้วยการบอกรักบ้างไหม
Dern kon diao tur ngao reu bplao mee krai koy bplook dtaun chao duay gahn bauk ruk bahng mai
Are you lonely walking alone? Do you have anyone to wake you up int he morning by telling you they love you?
ฝากคำกู้ดไนท์ก่อนนอน พิมพ์เป็นข้อความไว้ แบบนี้มีใครทำให้หรือยัง
Fahk kum good night gaun nun pim bpen kor kwahm wai baep nee mee krai tum hai reu yung
Leaving you the words “good night” before sleeping? Do you have someone to type out messages like this for you yet?

ฟังเพลงคนเดียวเธอเหงารึเปล่า เวลาอากาศมันหนาว มีใครห่มผ้าให้ไหม
Fung pleng kon diao tur ngao reu bplao welah ahgaht mun nao mee krai hom pah hai mai
Are you lonely listening to music alone? When the weather is cold, do you have someone to wrap a blanket over you?
เวลาที่ไม่สบาย มีใครคอยห่วงใย ให้ฉันทำให้เธอได้ไหม
Welah tee mai sabai mee krai koy huang yai hai chun tum hai tur dai mai
When you’re sick, do you have anyone to worry about you? Can you let me do these things for you?

(*) เหมือนท้องฟ้าจะไม่สวยเท่าไหร่ ถ้าค่ำคืนนี้ไม่มีดวงดาว ที่คอยส่องแสงข้างดวงจันทร์
Meuan taung fah ja mai suay tao rai tah kum keun nee mai mee duang dao tee koy saung saeng kahng duang jun
It’s like the sky wouldn’t be so beautiful if the night didn’t have the stars twinkling beside the moon
เธอก็คงจะไม่เหงา แค่เพียงเรามาอยู่ข้างๆกัน
Tur gor kong ja mai ngao kae piang rao mah yoo kahng kahng gun
You wouldn’t be lonely with just us beside each other

(**) อยากขอเป็นคนของเธอ ที่เธอหันมาเมื่อไหร่ก็เจอ เป็นส่วนหนึ่งในทุกนาที
Yahk kor bpen kon kaung tur tee tur hun mah meua rai gor jur bpen suan neung nai took nahtee
I want to be your man whom you fing whenever you turn, I’ll be a part of every minute
ต่อจากนี้จะอยู่ตรงนี้ ดวงใจดวงนี้ จะใช้รักเธอคนนี้คนเดียว
Dtor jahk nee ja yoo dtrong nee duang jai duang nee ja chai ruk tur kon nee kon diao
From now on, I’ll be right here, this heart will be used to love you and you alone

มองใครๆที่เขาคู่กัน ก็แอบรู้สึกอิจฉา อยากให้เป็นฉันกับเธอ
Maung krai krai tee kao koo gun gor aep roo seuk itchah yahk hai bpen chun gup tur
Looking at all the couple, I secretly feel jealous, I want that to be you and I
ที่เดินข้างกันจับมือ มองตาก็อุ่นใจ แบบนั้นจะเป็นไปได้ไหม
Tee dern kahng gun jup meu maung dtah gor oon jai baep nun ja bpen bpai dai mai
Walking together, holding hands, making eye contact and feeling warm, is it possible to be like that?

(*,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by โอ๊บ เพิ่มศักดิ์ & แหนม รณเดช
Lyrics Director by เอก Season Five
คำร้อง เอก Season Five, โอ๊บ เพิ่มศักดิ์, ยักษ์ Clash
ทำนอง แหนม รณเดช, โอ๊บ เพิ่มศักดิ์, เอก Season Five, ยักษ์ Clash
เรียบเรียง โอ๊บ เพิ่มศักดิ์, แหนม รณเดช

  
A cute song for any lonely soul who has ever had a crush on someone~
The music video is cute too, although I think I would get a little creeped out if things just started appearing, like bandages after I’d cut myself, or a new cup after I broke one. I feel like it would either be a ghost or a stalker.

Title: Delete
Artist: Namm Ronnadet (แหนม รณเดช)
Album: Simple Man by Ten Teerapak
Year: 2016

นั่งดูภาพเธอ แล้วลบมันไป เพื่อหวังว่ามันจบแค่นั้น
Nung doo pahp tur laeo lop mun bpai peua wung wah mun jop kae nun
I sit looking at your picture, then delete it in hopes that it will end there
อยากให้เป็นเพียง แค่ฝันที่มันผ่านเข้ามา
Yahk hai bpen piang kae fun tee mun pahn kao mah
I want it to be just a passing dream
แต่ความเป็นจริง ที่ฉันเข้าใจ แค่ลบเธอไปจากสายตา
Dtae kwahm bpen jing tee chun kao jai kae lop tur bpai jahk sai dtah
But the truth that I understand is that I just erased you from my sight
แต่ภาพของเธอกลับมา อยู่ในใจ ไม่ลืม
dtae pahp kaung tur glup mah yoo nai jai mai leum
But your image returns in my heart, I haven’t forgotten

(*) พยายาม ไม่รู้กี่ครั้ง แต่มันก็ไร้ค่า
Payayahm mai roo gee krung dtae mun gor rai kah
I don’t know how many times I’ve tried, but it’s worthless
มีทางไหนช่วยบอกมา ให้ลืมเธอ
Mee tahng nai chuay bauk mah hai leum tur
Please tell me if there’s any way to forget you

(**) ก็ใจไม่แข็ง ไม่แข็งแรงพอ จะลืมเธอสักที
Gor jai mai kaeng mai kaeng raeng por ja leum tur suk tee
My heart isn’t strong, it isn’t strong enough to finally forget you
ก็นานกี่ปี จะลบภาพเธอ ออกจากหัวใจ
Gor nahn gee bpee ja lop pahp tur auk jahk hua jai
How many years will it take to erase your image from my heart?
ก็ใจไม่แข็ง ไม่แข็งแรงพอ มันเกินที่ใจจะทนไหว
Gor jai mai kaeng mai kaeng raeng por mun gern tee jai ja ton wai
My heart isn’t strong, it isn’t strong enough, it’s too much for my heart to bear
ต้องตายเลยใช่ไหม ถึงลบภาพเธอหมด จากหัวใจ
Dtaung dtai loey chai mai teung lop pahp tur mot jahk hua jai
I must die, right? To erase your image completely from my heart

ยังจำวันนั้น บอกรักเธอไป ให้ฉันดูแลเธอได้ไหม
Yung jum wun nun bauk ruk tur bpai hai chun doo lae tur dai mai
I still remember that day I told you I loved you and asked you to let me take care of you
เธอตอบตกลง รู้ไหมหัวใจจบที่เธอ
Tur dtaup dtok long roo mai hua jai jop tee tur
You answered okay, do you know my heart ended at you?
แต่ใครจะรู้ เมื่อถึงวันหนึ่ง ไม่ได้เตรียมใจมาพบเจอ
Dtae krai ja roo meua teung wun neung mai dai dtriam jai mah pob jur
But who would have known that one day, I hadn’t prepared myself to face it
เมื่อรู้ว่าเธอจากไป จากไปไม่คืน
Meua roo wah tur jahk bpai jahk bpai mai keun
When I knew that you were leaving, leaving and not coming back

(*,**,**)

ต้องตายเลยใช่ไหม ถึงลบภาพเธอหมด จากหัวใจ
Dtaung dtai loey chai mai teung lop pahp tur mot jahk hua jai
I must die, right? To erase your image completely from my heart

   
คำร้อง/ทำนอง: ธีรภัค มณีโชติ
เรียบเรียง: เต็น ธีรภัค/แหนม รณเดช
กีต้าร์: แหนม รณเดช/เต็น ธีรภัค

Title: เพลงรักเพลงแรก / Pleng Ruk Pleng Raek (The First Love Song)
Artist: Namm Ronnadet, Ake Season Five, and Ink Worantorn (แหนม รณเดช, เอก Season Five , อิ้งค์ วรันธร)
Album: [Single]
Year: 2015

คำธรรมดา จากคนธรรมดา
Kum tummadah jahk kon tummadah
Average words from an average person
ก็ไม่รู้ว่าเธอเข้าใจมันบ้างไหม
Gor mai roo wah tur koa jai mun bahng mai
But I don’t know if you understand them
มีเพลงๆ หนึ่ง แต่ไม่รู้ว่าลึกซึ้งพอ
Mee pleng pleng neung dtae mai roo wah leuk seung por
I have one song, but I don’t know if it’s deep enough
จะเข้าไปในหัวใจเธอหรือไม่
Ja kao bpai nai hua jai tur reu mai
To penetrate your heart

(*) เพลงนี้ ฉันร้องมันมาจากใจ
Pleng nee chun raung mun mah jahk jai
I sing this song from the heart
ฉันร้องเพื่ออธิบาย ความในใจ
Chun raung peua attibai kwahm nai jai
I sing it to express the the things in my heart
ให้เธอ วันนี้
Hai tur wun nee
For you today

(**) นี่คือเพลงรักเพลงแรก ที่ร้องให้เธอจากใจ
Nee keu pleng ruk pleng raek tee raung hai tur jahk jai
This is the first love song that I’m singing to you from my heart
ต้องการให้เธอ เก็บไว้
Dtaung gahn hai tur gep wai
I want you to keep it
เป็นเพลงของเราสองคน
Bpen pleng kaung rao saung kon
As our song

(***) นี่คือเพลงรักเพลงแรก จะร้องให้เธอฟังกี่หน
Nee keu pleng ruk pleng raek ja raung hai tur fung gee hon
This is the first love song I’ll sing for you to hear many times
ก็ทำเพื่อคนหนึ่งคน และคนนั้นก็คือเธอ
Gor tum peua kon neung kon lae kon nun gor keu tur
I made it for one person, and that person is you

วันและเวลา ได้นำพาเรามา
Wun lae welah dai num pah rao mah
Time led us
ให้ได้พบได้คุยและได้รู้จักกัน
Hai dai pob dai kooey lae dai roo juk gun
To meet, to talk, and to get to know each other
ไม่ใช่ความบังเอิญ จากคนเป็นพันๆ
Mai chai kwahm bung ern jahk kon bpen pun pun
It’s not a coincidence from thousands of people
แต่มีเธอเท่านั้น ที่ภายในจิตใจ
Dtae mee tur tao nun tee pai nai jing jai
But I have only you inside my heart

(*,**,***,**,***,**,***)

และคนนั้นก็คือเธอ
Lae kon nun gor keu tur
And that person is you

   
คำร้อง/ทำนอง : ฟองเบียร์ ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : พล-คชภัค ผลธนโชติ

   
Not only is this song super cute, super catchy, and super adorable, but so is the music video. I must admit, I’m a sucker for good ol’ slap-and-kiss storylines, and the fact that they told a cute one that fit in 6 minutes is perfect. RS needs to take a page out of Music Move’s book haha (I’m still recovering from the 9+ minutes of contrived travesty that was Bigfoot’s latest MV)

Title: หากฉันรู้ / Hahk Chun Roo (If I Knew)
Artist: Namm Ronnadet (แหนม รณเดช)
Album: OST ทางผ่านกามเทพ / Tahng Pahn Gahm Teyp
Year: 2015

หากฉันรู้ใจ คงไม่ต้องเป็นแบบนี้ หากฉันรู้ดี เธอคงไม่เดินจากไป
Hahk chun roo jai kong mai dtaung bpen baep nee hahk chun roo dee tur kong mai dern jahk bpai
If I understood you, things wouldn’t have had to be like this, if I had known, you probably wouldn’t have left me
ทั้งที่เราก็อยู่ใกล้กัน แต่กลับมองผ่านไป ความหมายข้างในดวงตา
Tung tee rao gor yoo glai gun dtae glup maung pahn bpai kwahm mai kaung nai duang dtah
Even though we were close, I ended up overlooking the meaning inside your eyes

ไม่เคยรู้เลย ว่ารักกันมากแค่ไหน ไม่เคยเข้าใจ ทุกครั้งที่เราสบตา
Mai koey roo loey wah ruk gun mahk kae nai mai koey kao jai took krung tee rao sop dtah
I never knew how much we were in love, I never understood every time we made eye contact
นึกไปเองว่าไม่รักกัน จนเธอต้องอ่อนล้า จนต้องหนีฉันไปแสนไกล
Neuk bpai eng wah mai ruk gun jon tur dtaung aun lah jon dtaung nee chun bpai saen glai
I thought that it wasn’t love until I exhausted you, until you ran far away from me

(*) ถ้ายังรักกันอยู่ ถ้ายังมีใจอยู่ อยากขอร้องให้เธอหวนมา
Tah yung ruk gun yoo tah yung mee jai yoo yahk kor raung hai tur won mah
If you still love me, if you still have feelings for me, I want to beg you to come back
คงไม่สายเกินไป ที่เราจะกลับมา สานความรักในใจของเรา
Kong mai sai gern bpai tee rao ja glup mah sahn kwahm ruk nai jai kaung rao
It’s not too late for us to come back and weave love in each other’s hearts

(**) ก็ที่แล้วมา แอบรักเธอคงไม่รู้ ได้แต่เฝ้าดู กลัวไม่มีใจเช่นกัน
Gor tee laeo mah aep ruk tur kong mai roo dai dtae fao doo glua mai mee jai chen gun
In the past, I didn’t know I secretly loved you, I could only look, afraid that you didn’t have feelings for me
ทั้งที่เราเองก็รักกัน แต่ต่างก็ไม่รู้ ความลับข้างในใจสองเรา
Tung tee rao eng gor ruk gund tae dtahng gor mai roo kwahm lup kahng nai jai saung rao
Even though we were in love, neither of us knew the secret inside our hearts

(*,**,**)

   
คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

Title: ให้ฉันดูแลเธอ / Hai Chun Doo Lae Tur (Let Me Take Care of You)
Artist: Namm Ronnadet
Album: OST ผู้ใหญ่ลีกับนางมา / Poo Yai Lee Gup Nahng Mah
Year: 2012 (??)

ก็เป็นคนธรรมดา ไม่พิเศษ
Gor bpen kon tummadah mai piset
I’m an average guy, not special
ก็เป็นคนที่เดินดิน อย่างคนทั่วไป
Gor bpen kon tee dern din yahng kon tua bpai
I’m a normal guy like everyone else
ไม่ได้ดี เกินกว่าคนไหน
Mai dai dee gern gwah kon nai
I’m no better than anyone
มีแค่ใจดวงเดียวให้เธอ
Mee kae jai duang diao hai tur
I only have a heart to give you

ก็เป็นเพียงคนๆ หนึ่งไม่เลิศเลอ
Gor bpen piang kon kon neung mai lurt lur
I’m just one person who’s not perfect
แค่บังเอิญมาเจอเธอ แต่ไม่รู้ทำไม
Kae bungern mah jur tur dtae mai roo tummai
I just happened to meet you, but I don’t know why
ยิ่งใกล้กัน ก็ยิ่งหวั่นไหว
Ying glai gun gor ying wun wai
The closer we get, the more nervous I am
อยากค้นใจเธอดูสักครั้ง
Yahk kon jai tur doo suk krung
I want to search your heart and see

(*) หากบังเอิญ ถ้าเธอต้องการใคร
Hahk bungern tah tur dtaung gahn krai
If you happen to need someone
หากวันใดถ้าเธอนั้นอ่อนแอ
Hahk wun dai tah tur nun aun ae
If you’re feeling weak one day

(**) ให้ฉันดูแลเธอ รักเธอได้ไหม
Hai chun doo lae tur ruk tur dai mai
Let me take care of you, can I love you?
ให้ฉันเป็นเพื่อนเธอ เมื่อเธอเหงาใจ
Hai chun bpen peuan tur meua tur ngao jai
Let me be your friend when you’re lonely
ไม่ต้องกลัว จะไม่ไปไหน
Mai dtaung glua ja mai bpai nai
There’s no need to be scared, I won’t go anywhere
จะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกเหมือนเคย จะดูแลอย่างดี
Ja mai tum hai tur jep eek meuan koey ja doo lae yahng dee
I won’t let you hurt again like before, I’ll take good care of you

หากว่าเธอยังลังเลไม่แน่ใจ
Hahk wah tur yung lung lay mai nae jai
If you’re still hesitant and uncertain
ก็ปล่อยให้มันเป็นไป ให้ตัวฉันได้พิสูจน์
Gor bploy hai mun bpen bpai hai dtua chun dai pisoot
Let it go, let me prove
ว่ารักเธอ มากสักแค่ไหน
Wah ruk tur mahk suk kae nai
How much I love you
โปรดไว้ใจฉันดูสักครั้ง
Bproht wai jai chun doo suk krung
Please trust me and see

(*,**,**,**)