Namcha Cheeranat

All posts tagged Namcha Cheeranat

Title: ต่อจากนี้ / Dtor Jahk Nee (From Now On)
Artist: Namcha Cheeranat (น้ำชา ชีรณัฐ)
Album: [Single]
Year: 2020

เพราะมีเพียงเธอผู้เดียว
Pror mee piang tur poo diao
Because only you
ที่เป็นดั่งทุกอย่าง เป็นทุกลมหายใจ
Tee bpen dung took yahng bpen took lom hai jai
Are my everything, are every breath I take
เป็นแรงคอยพลักดัน ให้ฉันก้าวต่อไป
Bpen raeng koy pluk dun hai chun gao dtor bpai
You’re my driving force pushing me to move forward
เธอคือโลกใบใหม่ที่เพียบพร้อม
Tur keu lohk bai mai tee piap praum
You are my complete new world

(*) และถ้าวันพรุ่งนี้ ฉันไม่มีเธอ
Lae tah wun proong nee chun mai mee tur
And if I didn’t have you tomorrow
ก็คงจะเหมือนท้องฟ้าที่มันนั่นไร้ดาว
Gor kong ja meuan taung fah tee mun nun rai dao
It would be like the sky was without stars
ค่ำคืนทุกคืนมันคงจะเงียบเหงา
Kum keun took keun mun kong ja ngiapngao
Every night would be lonely
วันนี้จะอยู่ไปเพื่อใคร
Wun nee ja yoo bpai peua krai
Who would I be living for today
When my heart only calls out for you
When my heart only calls out for you?

(**) ขอบคุณที่ฟ้าประทานให้เธอเดินเข้ามา
Kaup koon tee fah bpratahn hai tur dern kao mah
I thank heaven for sending you to me
กับความรักที่ดี ที่ฉันได้แต่ฝันว่าสักวันต้องมี
Gup kwahm ruk tee dee tee chun dai dtae fun wah suk wun dtaung mee
With a wonderful love that I only dreamed I’d have some day
That someone who loves me for me
That someone who loves me for me
ช่วยเป็นคนคนนั้นให้ที Oh baby
Chuay bpen kon kon nun hai tee oh baby
Please be that man for me, oh, baby
จะรักเพียงแต่เธอต่อจากนี้
Ja ruk piang dtae tur dtor jahk nee
I’ll only love you from now on

ฉันขอสัญญาว่าจะดูแล
Chun kor sunyah wah ja doo lae
I promise I’ll take care of you
และห่วงใยทุกๆ ลมหายใจ
Lae huang yai took took lom hai jai
And worry about you with every breath I take
เป็นคนที่จะคอยรักเธอมากกว่าใคร
Bpen kon tee ja koy ruk tur mahk gwah krai
I’ll be the person who loves you more than anyone else
จากนี้และตลอดไป
Jahk nee lae dtalaut bpai
From now and forever
Oh ฉันพร้อม
Oh chun praum
Oh, I’m ready

(*,**)

From now and forever we’ll be

   

เนื้อร้อง : แชมป์ ศุภวัฒน์
เนื้อร้องเพิ่มเติม: เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง : แชมป์ ศุภวัฒน์

   

I’m glad to see Namcha active again, and this time on Loveis label after Grammy tried to awkwardly sexualize her. I hope she does better here~

Title: คำตอบของเธอ / Kum Dtaup Kaung Tur (Your Answer)
Artist: Namcha Cheeranat (น้ำชา ชีรณัฐ)
Album: OST Lovey Dovey แผนร้ายนายเจ้าเล่ห์ / Lovey Dovey Paen Rai Nai Jao Lay
Year: 2016

สิ่งที่ฉันไม่เคยแน่ใจ สักครั้งเวลาที่เรามองตา
Sing tee chun mai koey nae jai suk krung welah tee rao maung dtah
The things I’ve never been sure of when I look in your eyes
ในทุกทีที่เธอหันมา เหมือนเธอมีคำถามในใจ
Nai took tee tee tur hun mah meuan tur mee kum tahm nai jai
Every time you turn my way, it’s like you have questions in your heart

(*) มันเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจ ในสิ่งที่เธอมีให้กัน
Mun dtem bpai duay kwahm mai kao jai nai sing tee tur mee hai gun
I’m filled with misunderstandings towards the things you have for me

(**) คำตอบของเธอจะเป็นแบบไหน
Kum dtaup kaung tur ja bpen baep nai
What will your answer be like?
จะดีหรือจะร้าย ทุกเรื่องที่เธอนั้นเคยทำให้กัน
Ja dee reu ja rai took reuang tee tur nun koey tum hai gun
Will it be good or bad? Every matter that you’ve ever done for me
คำตอบของเธอจะเป็นแบบไหน
Kum dtaup kaung tur ja bpen baep nai
What will your answer be like?
ช่วยทำให้ฉันมั่นใจ ได้ไหม ได้โปรด
Chuay tum haic hun mun jai dai mai dai bproht
Please make me certain, okay? Please
ช่วยทำให้รู้ว่าเธอรักกัน
Chuay tum hai roo wah tur ruk gun
Please let me know that you love me

หากว่าเธอรู้ว่าฉันกลัว กลัวเวลาที่อยู่ใกล้กัน
Hahk wah tur roo wah chun glua glua welah tee yoo glai gun
If you knew I was afraid, afraid whenever I’m close to you
อย่าแกล้งทำให้ใจฉันหวั่น หากเธอจะมีคำตอบในใจ
Yah glaeng tum hai jai chun wun hahk tur ja mee kum dtaup nai jai
Don’t tease me and make my heart shake, if you have an answer in your heart

(*,**,**,**)

   
I have no knowledge of this series or the premise of the storyline, but the song itself is nothing impressive for a standalone single, and I’m not a fan of that thick sequined choker she’s wearing. But otherwise, Namcha is so pretty and has such a nice voice and nice clear, enunciated pronunciation~ 😀

Title: เรื่องเมื่อคืน / Reuang Meua Keun (Last Night’s Matters)
Artist: Namcha Cheeranat (น้ำชา ชีรณัฐ)
Album: OST Make It Right the Series
Year: 2016

คงหมดเวลาของเรา กลับคืนสู่ความว่างเปล่า
Kong mot welah kaung rao glup keun soo kwahm wahng bplao
Our time is up, we return to emptiness
เรื่องราวที่มีแค่เรา ที่รู้กันเท่านั้น
Reuang rao tee mee kae rao tee roo gun tao nun
The stories that only we know
มันเกิดจากความรู้สึก หรือเป็นแค่เพียงคนเหงา
Mun gert jahk kwahm roo seuk reu bpen kae piang kon ngao
Did they happen because of feelings? Or was it only two lonely people
ที่มาเจอกัน
Tee mah jur gun
Who happened to meet?

(*) มันอาจไม่เรียกว่ารัก แต่มันดีพอให้ฉัน ลืมเธอไม่ลง
Mun aht mai riak wah ruk dtae mun dee por hai chun leum tur mai long
It might not have been love, but it was good enough for me to be unable to forget you

(**) แต่ความจริงคือฉันไม่ควรอยู่ตรงนี้ ต่อไป
Dtae kwahm jing keu chun mai kuan yoo dtrong nee dtor bpai
But the truth is I shouldn’t be here anymore
เมื่อรู้ทั้งรู้ว่าเธอมีเค้าทั้งใจ
Meua roo tung roo wah tur mee kao tung jai
When I know full well that you have her with all your heart
ก็แค่เรื่องของคนเหงา ที่ไม่มีวันต่อไป
Gor kae reuang kaung kon ngao tee mai mee wun dtor bpai
It’s just an issue of lonely people that will never continue
สุดท้ายแล้วผิดที่ฉันที่มันเกิดเผลอใจ
Soot tai laeo pit tee chun tee mun gert plur jai
In the end, it’s my fault for being careless
คิดถึงแต่เรื่องเมื่อคืน
Kit teung dtae reuang meua keun
Thinking only of last night’s matters

ความจริงมันควรต้องจบ คงไม่มีทางต้องเจ็บ
Kwahm jing mun kuan dtaung jop kong mai mee tahng dtaung jep
In truth, it should be stopped, then there would be no way to get hurt
ไม่เก็บเอาเรื่องนั้นมา คิดถึงมันอีกแล้ว
Mai gep ao reuang nun mah kit teung mun eek laeo
I shouldn’t hold on to those matters or think about them any more
เธออาจไม่ทันรู้สึก กับช่วงเวลาแค่นั้น ที่มาเจอกัน
Tur aht mai tun roo seuk gup chuang welah kae nun tee mah jur gun
You might not have felt anything at that moment we met

(*,**,**,**)

   
คำร้อง/ ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

   
Ahh, Namcha, Thailand’s most enunciated singer. I will never get over the fact that she sings so clearly, I never have to look at lyrics to understand exactly what she’s saying haha. Though even so, I don’t feel like this song fits her voice well enough and does her justice. I never saw the series this is a soundtrack for, but I like the sauciness of the lyrics, trying to get over a one-night-stand with someone who’s already in a relationship and not think too much of it. I just wish I was more taken with the sound.

Title: พรหมลิขิต / Prom Likit (Fate)
Artist: Namcha Cheeranat (น้ำชา ชีรณัฐ)
Album: [Single]
Year: 2015

เหม่อมองบนฟ้าไกล จ้องมองด้วยความสงสัย
Mur maung bon fah glai jaung maung duay kwahm song sai
Staring up at the distant sky in wonder
ว่าใครกันนะ…ใคร ที่พาให้เธอเดินหลงทาง มาเจอกับฉัน
Wah krai gun na krai tee pah hai tur dern long tahng mah jur gup chun
Of who, who led you astray to find me?

(*) มีคนเป็นล้านคน ช่างไร้เหตุผลจริงจริงที่เราเจอกัน
Mee kon bpen lahn kon chahng rai het pon jing jing tee rao jur gun
There’s millions of people, there’s really no reason that we would meet
จากเป็นคนไม่เชื่ออะไร สุดท้ายก็ได้ แต่ถามตัวเองซ้ำซ้ำ
Jahk bpen kon mai cheua arai soot tai gor dai dtae tahm dtua eng sum sum
From someone who didn’t believe in anything, finally all I can do is ask myself over and over

(**) ตกลงคือพรหมลิขิตใช่ไหม ที่เขียนให้เป็นอย่างนั้น
Dtok long keu prom likit chai mai tee kian hai bpen yahng nun
It was fate that determined things would be like that, wasn’t it?
ตกลงให้เรารักกันใช่ไหม อย่างนั้นขอได้หรือไม่
Dtok long hai rao ruk gunc hai mai yahng nun kor dai reu mai
It made us fall in love like that, didn’t it? Can I ask for something?
โปรดอย่าทำให้เราพลัดพราก ให้เรารักกัน
Bproht yah tum hai rao plut prahk hai rao ruk gun
Please don’t make us separate, let us love each other
เนิ่นนานถึงจนวันตาย ฉันขอได้ไหม
Nern nahn teung jon wun dtai chun kor dai mai
For a long time, until the day we die, can I ask for that?

เมื่อก่อนลมหาย…ใจ ก็คิดว่าเป็นของฉัน
Meua gaun lom hai jai gor kit wah bpen kaung chun
Before, I thought my breath was mine
แต่พอได้พบ…เธอ เพิ่งรู้จริงจริง ลมหายใจคือเธอเท่านั้น
Dtae por dai pob tur perng roo jing jing lom hai jai keu tur tao nun
But as soon as I met you, I really just realized that my breath was only you

(*)อีกครั้ง
Eek krung
Again

(**)

จากเป็นคนไม่เชื่ออะไร สุดท้ายก็ได้
Jahk bpen kon mai cheua arai sot tai gor dai
From a person who didn’t believe in anything, finally
ถามตัวเอง ถามตัวเอง ถามตัวเองอีกครั้ง
Tahm dtua eng tahm dtua eng tahm dtua eng eek krung
I ask myself, I ask myself, I ask myself again

(**)
ฉันขอได้ไหม
Chun kor dai mai
Can I ask for that?

   
คำร้อง ขจรเดช พรมรักษา
ทำนอง พูนศักดิ์ จตุระบุล, อภิชาต พรมรักษา
เรียบเรียง lelepraise Chorus

   
While I hate that messy short-layer-hair-with-a-long-braid-that-looks-so-out-of-place look she’s sporting here, and the music video is just standard shots of her singing with nothing else to really comment on, I’ll focus on the song. I love how Namcha is easily the most enunciated artist in Thailand haha~ Her pronunciation is so clear, even with the tones muddled by music, I never have any problem understanding her songs without lyrics hahaha~ This song is cute, bouncy, and innocent enough, and I like the lyrics about wondering what divine circumstances led to the chance finding of love and finally deciding fate must exist~ 🙂

Title: ลมเพลมพัด / Lom Pay Lom Put (Fickle)
Artist: Namcha Cheeranat (น้ำชา ชีรณัฐ)
Album: Lips Me Please
Year: 2011

ลมเพลมพัด เดี๋ยวก็มา
Lom pay lom put diao gor mah
You’re fickle, one moment you come
เดี๋ยวก็ไป เดี๋ยวก็มาหายตัว
Diao gor bpai dioa gor mah hai dtua
One moment you go, one moment you come and disappear
เดี๋ยวก็รัก เดี๋ยวไม่รัก ยังไม่ค่อยชัวร์
Diao gor ruk diao mai ruk yung mai koy sure
One moment you love me, one moment you don’t love me, I’m still not really sure
เธอเอายังไง จะยังไงชักจะปวดหัว
Tur ao yung ngai ja yung ngai chuk ja bpuat hua
What do you want? What is it? I’m starting to get a headache
ไม่ลงตัว ดูไปยังไงก็คงไม่เกิด
Mai long dtua doo bpai yung ngai gor kong mai gert
It’s not complete, however I look at it, it’s not happening

ลมเพลมพัด เดี๋ยวก็พัด
Lom pay lom put diao gor put
You’re fickle, one moment you blow
เดี๋ยวก็เพ เดี๋ยวก็หักเหไป
Diao gor put diao gor huk hay bpai
One moment you blow, one moment you change directions
เดี๋ยวก็รุก เดี๋ยวก็รับ เดี๋ยวก็รุ่นใหญ่
Diao gor rook diao gor rup diao gor roon yai
One moment you’re aggressive, one moment you’re passive, one moment you’re a big kid
เธอคงไม่รู้มั้งว่ารักมันไม่มีไซส์
Tur kong mai roo mung wah ruk mun mai mee size
Perhaps you don’t know that love doesn’t have a size
วุ่นวายใจ ดูไปยังไงก็คงไม่เกิด
Woonw ai jai doo bpai yung ngai gor kong mai gert
It’s bothersome, however I look at it, it’s not happening

(*) รักถ้าเป็นภาระ
Ruk tah bpen pahra
If love is a burden
สงสัยเราคงต้องมานั่งคุยกันหน่อย
Song sai rao kong dtaung mah nung kooey gun noy
I bet we have to sit down and talk a bit
รักถ้าเป็นปัญหา
Ruk tah bpen bpunhah
If love is a problem
ปล่อยไว้ค้างๆ คาๆ ก็คงต้องถอย
Bploy wai kahng kahng kah kah gor kong dtaung toy
Leave it unresolved, we’ll have to retreat

(**) ลมเพลมพัด ให้มันชี้
Lom pay lom put hai mun chee
You’re so fickle, let it show
ให้มันชัด ไม่ต้องมายืดยาว
Hai mun chut mai dtaung mah yeut yao
Make it clear, there’s no need to make it lengthy
เธอจะยื้อ เธอจะย้าย เธอก็เลือกเอา
Tur ja yeu tur ja yai tur gor leuak ao
Will you hold me back or move away? You choose
ฉันไม่บังคับ เธอไม่รับ ฉันไม่รบเร้า
Chun mai bungkup tur mai rup chun mai rup rao
I won’t force you, if you don’t accept it, I won’t pester you
เรื่องของเรา ดูไปยังไงก็คงไม่เกิด
Reuang kaung rao doo bpai yung ngai gor kong mai gert
However you look at our issues, nothing’s happening

(**,*,**)

Title: ยิ่งรักยิ่งเหงา / Ying Ruk Ying Ngao (The More I Love You, the Lonelier I Get)
Artist: Namcha Cheeranat
Album: [Single]
Year: 2014

ยิ่งใกล้เธอเท่าไร ทำไมมันยิ่งห่าง
Ying glai tur tao rai tummai mun ying hahng
The closer I am to you, why is it the further away we get?
รู้สึกอ้างว้าง ดูเหมือนไม่มีใคร
Roo seuk ahng wahng doo meuan mai mee krai
I feel empty, it seems like I don’t have anyone
ใกล้กันแค่เอื้อมมือ แต่คว้าเท่าไรก็เหมือนยิ่งไกล
Glai gun kae euam meu dtae kwah tao rai gor meuan ying glai
You’re within arm’s reach, but however much I reach out, it’s like the further away you get
ไม่ถึงเธอสักที
Mai teung tur suk tee
I can’t reach you

(*) ระหว่างเธอกับฉัน คล้ายๆ มันมีอะไรกั้นอยู่
Rawahng tur gup chun klai klai mun mee arai gun yoo
Between you and me, it’s like there’s something blocking us
เธอเว้นที่ว่างไว้ให้ใคร
Tur wen tee wahng wai hai krai
You’re leaving a space for someone else
ระหว่างเธอกับเขา วันนี้เธอยังทำใจไม่ไหว
Rawahng tur gup kao wun nee tur yung tum jai mai wai
Between you and her, today I still can’t accept it
ก็ทิ้งฉันก่อนไหม
Gor ting chun gaun mai
Please leave me first

(**) ยิ่งรักก็ยิ่งเหงา ยิ่งคบกันยิ่งเหนื่อยใจ
Ying ruk gor ying ngao ying kop gun ying neuay jai
The more I love you, the lonelier I get, the more we date, the more exhausted I am
ปวดร้าวมากแค่ไหน ทั้งเธอและฉันก็รู้ดี
Bpuat rao mahk kae nai tung tur lae chun gor roo dee
However much it hurts, both you and I know full well
ห่างๆ กันสักพักก่อน เพื่อเธอจะได้รู้หัวใจตัวเองสักที
Hahng hahng gun suk puk gaun peua tur ja dai roo hua jai dtua eng suk tee
Let’s take a break so you can get to know your own heart
หากเธอพร้อม ฉันยินดี จะกลับไปรักเธอ
Hahk tur praum chun yin dee ja glup bpai ruk tur
If you’re ready, I”m happy to come back and love you

หยุดพูดคำว่ารัก ถ้าความหมายของมัน
Yoot poot kumw ah ruk tah kwahm mai kaung mun
Stop saying you love me if the meaning
ไม่ใช่เพียงแค่ฉัน คนเดียวที่เธอให้
Mai chai piang kae chun kon diao tee tur hai
Isn’t only for me
ถ้าเธอยังมีเขา ยังหมุนวนเวียนอยู่ในหัวใจ
Tah tur yung mee kao yung moon won wian yoo nai hua jai
If you still have her lingering around in your heart
หยุดรักฉันก่อนเลย
Yoot ruk chun gaun loey
Stop loving me first

(*,**,**)

Title: คนไม่รู้ตัว / Kon Mai Roo Dtua (Oblivious Person)
Artist: Namcha & Techin
Album: OST วิวาห์ว้าวุ่น / Wiwah Wah Woon
Year: 2010

อยู่ด้วยกันจนมันคุ้นเคย ได้มองเธอจนมันคุ้นตา
Yoo duay gun jon mun koon koey dai maung tur jon mun koon dtah
We’ve been together until I’ve gotten used to you, I’ve looked at you until I’ve grown accustomed to seeing you
สิ่งที่ฉันเคยชินเรื่อยมา คือเธอคนนี้
Sing tee chun koey chin reuay mah keu tur kon nee
The thing I’ve always been close to is you
ก็ไม่รู้ว่าใจมันคิดยังไง กับเธอสักที
Gor mai roo wah jai mun kit yung ngai gup tur suk tee
But I don’t know how my heart feels about you
ทุกเรื่องดีๆ ฉันมองไม่เห็นมัน
Took took reaung dee dee chun maung mai hen mun
Every good matter, I can’t see

อยู่ด้วยกันไม่เคยรู้ใจ ขาดเธอไปเพิ่งจะรู้ตัว
Yoo duay gun mai koey roo jai kaht tur bpai perng ja roo dtua
When we were together, I never got to know you, without you, I’ve just realized
สิ่งที่มันเติมเต็มหัวใจฉันมันขาดหาย
Sing tee mun dterm dtem hua jai chun mun kaht hai
The things filling my heart have disappeared
ไม่มีเธอทำไมมันเหงา จนใจแทบทนไม่ไหว
Mai mee tur tummai mun ngao jon jai taep ton mai wai
Why is it so lonely without you that my heart can’t take it?
ทุกเรื่องมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะเธอ
Took reaung mun bplian bplaeng bpai pror tur
Everything changed because of you

(*) คนคนหนึ่ง เพิ่งรู้ว่าเธอสำคัญเกินใคร
Kon kon neung perng roow ah tur sumkun gern krai
One person just realized you’re more important than anyone
และเป็นคนเดียว ที่ใจแอบเก็บซ่อนไว้มานาน
Lae bpen kon diao tee jai aep gep saun wai mah nahn
And you’re the only person whom my heart has kept hidden for so long
เกิดขึ้นโดยไม่ทันรู้ตัว ไม่อาจจะฝืนความต้องการ
Gert keun doy mai tun roo dtua mai aht ja feun kwahm dtaung gahn
It happened without me realizing it, I shouldn’t resist my desire
มันคงห้ามไว้ไม่ทัน เมื่อใจทั้งหมดของฉันรักเธอ
Mun kong hahm wai mai tun meua jai tung mot kaung chun ruk tur
I couldn’t forbid myself when my whole heart loves you

อยู่ด้วยกันไม่เคยเข้าใจ ใกล้เท่าไรไม่เคยเห็นค่า
Yoo duay gun mai koey kao jai glai tao rai mai koey hen kah
When we were together, I never understood, however close we were, I never saw your value
สิ่งที่ดูว่าชินสายตา ฉันมองข้ามไป
Sing tee doo wah chin sai dtah chun maung kahm bpai
What I saw was the usual sight, and I overlooked it
ไม่มีเธอทำไมมันเหงา จนใจแทบทนไม่ไหว
Mai mee tur tummai mun ngao jon jai taep ton mai wai
Why is it so lonely without you that my heart can’t take it?
ทุกเรื่องมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะเธอ
Took reaung mun bplian bplaeng bpai pror tur
Everything changed because of you

(*,*)

Title: ไม่ได้หมดรัก แต่หมดแรง / Mai Dai Mot Ruk Dtae Mot Raeng (I’m Not Out of Love, but Out of Strength)
Artist: Namcha Cheeranat
Album: [Single]
Year: 2013

สิ่งที่ฉันทำอยู่ อาจดูเหมือนว่าไม่แคร์
Sing tee chun tum yoo aht doo meuan wah mai care
The things I do might seem like I don’t care
เหมือนฉันยอมแพ้และรักตัวเอง
Meuan chun yaum pae lae ruk dtua eng
Like I’m a failure and I love myself
บังเอิญว่าฉันเป็นคน ที่อดทนอะไรไม่เก่ง
Bung ern wah chun bpen kon tee aut ton arai mai geng
It so happens that I’m a person who’s not good at enduring anything
ฉันขอพูดเอง และจะขอเป็นคนเดินไป
Chun kor poot eng lae ja kor bpen kon dern bpai
I want to speak for myself, and I want to be the person who goes

หากให้เลือกคนอื่น อาจจะฝืนตัวเองสักหน่อย
Hahk hai leuak kon eun aht ja feun dtua eng suk noy
If I get you to choose someone else, I might be forcing myself a little
แต่ดีกว่าคอยให้เราเริ่มใหม่
Dtae dee gwah koy hai rao rerm mai
But it’s better than making you start over
ยอมเหนื่อยกับเรื่องเก่าเก่า ระหว่างเราไม่เคยเข้าใจ
Yaum neuay gup reuang gao gao rawahng rao mai koey kao jai
I’m tired of the old problems between us, never understanding
จะรักเท่าไหร่ ไม่ช่วยอะไรอีกแล้ว
Ja ruk tao rai mai chuay arai eek laeo
However much I love you, it doesn’t help anything anymore

(*) ไม่ได้หมดรัก แต่มันหมดแล้วเรี่ยวแรงที่มี
Mai dai mot ruk dtae mun mot laeo riao raeng tee mee
I’m not out of love, but I’m out of strength
ร้องไห้ทุกนาทีทุกคืน
Raung hai took nahtee took keun
Crying every moment of every night
เจ็บไปเจ็บมาใกล้ใกล้กัน แต่ละวันช่างกล้ำกลืน
Jep bpai jep mah glai glai gun dtae la wun chahng glum gleun
The pain comes and goes, always near me, I suppress it each day
ที่ฝืนกันอยู่เพราะเสียดาย
Tee feun gun yoo pror sia dai
Forcing myself because I regret it

(**) ไม่ได้หมดรัก แต่หมดแรงแล้วที่ทนมานาน
Mai dai mot ruk dtae mot raeng laeo tee ton mah nahn
I’m not out of love, but I’m out of the strength to endure it any longer
ต่อให้ฉันรักเธอมากแค่ไหน
Dtor hai chun ruk tur mahk kae nai
No matter how much I love you
เป็นนาฬิกาก็ต้องเดิน คนไม่เดินก็ต้องตาย
Bpan nahligah gor dtaung dern kon mai dern gor dtaung dtai
The clock must tick on, and people who don’t move on must die
ไปเจ็บไกลไกล ก็ดีกว่านั่งเสียใจ ที่เดิม ที่เดิม
Bpai jep glai glai gor dee gwah nung sia jai tee derm tee derm
Leaving the pain behind is better than sitting sadly in the same place

ดาวดวงที่เรามอง เรายังมองกันคนละฝั่ง
Dao duang tee rao maung rao yung maung gun kon la fung
The stars we looked at we still look at from different coasts
ฉันไม่อาจหวังให้เราไปต่อ
Chun mai aht wung hai rao bpai dtor
I shouldn’t hope we can continue
เธอเองก็ไม่ได้ขาด แต่ตัวฉันอาจมีไม่พอ
Tur eng gor mai dai kaht dtae dtua chun aht mee mai por
You’re not lacking anything, but I don’t have enough
ฉันขอไม่รอ รักที่ไปไม่ถึง
Chun kor mai ror ruk tee bpai mai teung
I don’t want to wait for a love that won’t reach me

(*,**,**)
จะเจ็บที่ไหน ก็ดีกว่านั่งเสียใจ ตรงนี้
Ja jep tee nai gor dee gtwah nung sia jai dtrong nee
However it’ll hurt, it’s better than sitting sadly right here

Title: อยากจับเธอเปลือย / Yahk Jup Tur Bpleuay (I Want to Touch You Naked)
Artist: Namcha Cheeranat
Album: [Single]
Year: 2013

บอกไม่ถูกฉันไม่รู้ในใจของเธอ
Bauk mai took chun mai roo nai jai kaung tur
You haven’t told me very well, I don’t know what’s in your heart
มีปฏิกิริยามีอาการเช่นไร
Mee bpadtigiriyah mee ahgahn chen rai
What’s your reaction? Your symptoms?
ฉันไม่เคยที่จะดูออก
Chun mai koey tee ja doo auk
I can never tell
แม้จ้องตาก็ไม่รู้ชัด
Mae jaung dtah gor mai roo chut
Though I’m staring into your eyes, I don’t know clearly

(*) หัวใจเธอมันช่างลึกลับชวนให้สืบค้น
Hua jai tur mun chahng leuk lup chuan hai leup kon
Your heart is so secretive, prompting me to investigate
ค้นดู ฉันอยากรู้รู้
Kon doo chun yahk roo roo
Searching, I want to know
คิดยังไงกับฉันนะในขณะนี้
Kit yung ngai gup chun na nai kana nee
How do you feel about me now?

(**) อยากจะลองจับเธอเปลือย
Yahk ja laung jup tur bpleuay
I want to try touching you naked
เปลือยดูใจของเธอที
Bpleuay doo jai kaung tur tee
Bare your heart for me to see
อยากจะดู อยากจะดู
Yahk ja doo yahk ja doo
I want to see, want to see
ใจเธอคิดว่ายังไง
Jai tur kit wah yung ngai
What does your heart feel?
อยากจะชอน อยากจะไช
Yahk ja chuan yahk ja chai
I want to burrow, I want to dig
ไปถึงลึกลึก ข้างในใจ
Bpai teung leuk leuk kahng nai jai
Deep inside your heart
ความจริงมันเป็นยังไงยังไม่ทราบ
Kwahm jing mun bpen yung ngai yung mai sahp
I still don’t know what the truth is

(***) อยากจะลองให้เธอเปลือย
Yahk ja laung hai tur bpleuay
I want to try getting you naked
เปลือยใจเธอให้ดูที
Bpleuay jai tur hai doo tee
Bare your heart so I can see
อยากจะเดิน เข้าไปดู
Yahk ja dern kao bpai doo
I want to walk up and look
ดูตรงกลางข้างในใจ
Doo dtrong glahng kahng nai jai
Look right at the center of your heart
อยากจะดำ ลึกลงไป
Yahk ja dum leuk long bpai
I want to dive deep down
ไปค้นและหาที่กลางใจ
Bpai kon lae hah tee glahng jai
And go searching in the middle of your heart
ความจริงในใจที่เธอเอาไปซ่อน
Kwahm jing nai jai tee tur ao bpai saun
For the truth in your heart that you’re hiding

ช่วยมีบางคำที่จะยืนยันได้ไหม
Chuay mee bahng kum tee ja yeun yun dai mai
Can you help me by reassuring me?
พูดคำที่มีในใจให้ฟังซะที
Poot kum tee mee nai jai hai fung sa tee
Speak the words you have in your heart so I can hear
เธอจะรู้สึกไม่รู้สึกกันยังไงตอนนี้
Tur ja roo seuk mai roo seuk gun yung ngai dtaun nee
Do you feel anything towards me right now or not?
ใจฉันมันเริ่มหวั่นไหว
Jai chun mun rerm wun wai
My heart’s beginning to pound

(*,**,***,**,***,**,***)

Title: รักแท้ยังไง / Ruk Tae Yung Ngai (What Is True Love?)
Artist: Namcha Cheeranat
Album: รักแท้…ยังไง / Ruk Tae…Yung Ngai (What’s True Love?)
Year: 2009

รักเอย รักเอย ก็เคยดูผู้คนรักกัน
Ruk oey ruk oey gor koey doo poo kon ruk gun
Oh, love, oh love, I’ve seen people who were in love
ได้แต่มอง คนเหล่านั้น ยิ่งเห็นแล้วฉันไม่เข้าใจ
Dai dtae maung kon lao nun ying hen laeo chun mai kao jai
I can only look at them, the more I see them, the more I don’t understand
ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน อะไรมันดีไม่ดี
Mai mee hetpon tee chut jen arai mun dee mai dee
There’s no clear reasoning, what’s so good or bad about it?
ที่เคยมองเห็น ก็แบบนี้ รักแล้วสุขยังงั้น
Tee koey maung hen gor baep nee ruk laeo sook yung ngun
I once saw things as this way; You love and are happy
รักแล้วเจ็บยังงี้ แล้วยังไง
Ruk laeo jep yung ngee laeo yung ngai
And you love and are hurt, so what?

(*) รักแท้ รักที่อะไร ตับไตไส้พุง
Ruk tae ruk tee arai dtup dtai sai poong
What is true love? Is it in one’s organs?
หรือรักกางเกงที่นุ่ง ว่าดูสวยดี
Reu ruk gahng geng tee noong wah doo suay dee
Or is love in the pants you wear that look good?
รักที่นามสกุล รักยี่ห้อรถยนต์
Ruk tee nahmsagoon ruk yee hor rot yon
Is love in a last name or an expensive brand of car?
รักเพราะว่าไม่จน มีสตางค์ให้จ่าย
Ruk pror wah mai jon mee sadtahng hai jai
Do we love because we’re not poor and have money to spend?
รักแท้ ต้องทำอะไร ต้องเดินห้างกัน
Ruk tae dtaung tum arai dtaung dern hahng gun
What must we do for true love? Must we walk arm-in-arm
กุ๊กกิ๊กซึ่งกันและกัน ไม่สนสายตาใคร
Gook gik seung gun lae gun mai son sai dtah krai
Flirting together, not caring who sees?
ซึ่งฉันไม่เข้าใจ ไม่ขอรักใครละกัน
Seung chun mai kao jai mai kor ruk krai la gun
Since I don’t understand, I don’t want to love anyone

เมื่อเธอ สนใจ จะชวนเราให้ลองรักกัน
Meua tur son jai ja chuan rao hai laung ruk gun
When you take interest and invite us to try loving each other
ฉันแค่ขอ ให้ตอบฉัน ว่ารักแท้นั้นคืออะไร
Chun kae kor hai dtaup chun wah ruk tae nun keu arai
I just want you to answer me what true love is
ถ้ามีเหตุผลที่ชัดเจน ทำไมเราควรรักกัน
Tah mee het pon tee chut jen tummai rao kuan ruk gun
If there’s a clear reason why we should love each other
ถ้าฟังดูแล้ว มันสร้างสรรค์
Tah fung doo laeo mun sahng sun
If I hear it, and it’s constructive
ฉันก็อยากจะรู้ ฉันก็อยากจะรัก ดูสักที
Chun gor yahk ja roo chun gor yahk ja ruk doo suk tee
I want to know, I want to try loving for once

(*,*)