Nam Rapeepat

All posts tagged Nam Rapeepat

Title: ถูกใจคนไหน / Took Jai Kon Nai (Who Pleases You?)
Artist: Ou Nawapol (อู๋ นวพล ภูวดล), Big Phuchitsa (บิ๊ก ภุชิสสะ), Nam Rapeepat (น้ำ รพีภัทร), Cee Siwat (ซี ศิวัฒน์), Pai Patis (ไผ่ พาทิศ)
Album: OST เบญจา คีตา ความรัก / Benyajah Keedtah Kwahm Ruk
Year: 2003

สวัสดีครับ จำผมได้หรือเปล่า
Sawut dee krup jum pom dai reu bplao
Hello, do you remember me?
คนที่เคยยิ้มฟันขาว ให้กับคุณวันนั้น
Kon tee koey yim fun kao hai gup koon wun nun
The person who once smiled and showed their white teeth to you that day
อยากจะชวนคุณดูหนัง แล้วฟังเพลงด้วยกัน
Yahk ja chuan koon doo nung laeo fung pleng duay gun
I want to invite you to see a movie and listen to some music with me
งานเนี๊ยะผมเลี้ยงไม่อั้น เพลินทั้งวันเลยคุณ
Ngahn nia pom liang mai un plern tung wun loey koon
I’ve planned this event freely, you’ll be happy all day

หยุดก่อนเถอะครับ คิดให้ดีเสียก่อน
Yoot gaun tur krup kit hai dee sia gaun
Hold on, think carefully about it
อย่าเลยอย่าเพิ่งรีบร้อน ฟังผมก่อนเถอะคุณ
Yah loey yah perng reep raun fung pom gaun tur koon
Don’t, don’t get too hasty, listen to me first
หากคุณชอบป่าไม้ รักกลิ่นไอบ้านทุ่ง
Hahk koon chaup bpah mai ruk glin ai bahn toong
If you like the woods, love the scent of Ban Thung
ชอบอนุรักษ์เป็นทุน คุณต้องไปกับผม
Chaup anooruk bpen toon koon dtaun bpai gup pom
And like conservation, you must go with me

แต่ถ้าชอบกีฬา เช่นเทนนิสหรือสควอส
Dtae tah chaup geelah chen tennis reu squash
But if you like sports like tennis or squash
เล่นกับผมดูสักคอร์สรับรองติดลม
Len gup pom doo suk course rup raung dtit lom
Play a course with me, I guarantee you’ll love it
จะคอยดูแลคุณอย่างดี คบกับผม ณ วันนี้
Ja koy doo lae koon yahng dee kop gup pom nor wun nee
I’ll take good care of you, date me right now
แล้ว Body คุณจะงามน่าชม
Laeo body koon ja ngahm nah chom
And your body will become attractive

(*) ถูกใจคนไหน รักคนไหน ชอบคนไหน
Took jai kon nai ruk kon nai chaup kon nai
Who pleases you? Who do you love? Who do you like?
เลือกเอาไว้ตามสไตล์ที่คุณชื่นชม
Leuak ao wai dtahm style tee koon cheun chom
Choose based on your favorite style
ถูกใจคนโน้น รักคนนั้น ชอบคนนี้
Took jai kon nohn ruk kon nun chaup kon nee
You’re pleased by that person, you love that person, you like this person
ใครก็ดีจะ Happy ไม่มีทางขื่นขม แล้วแต่คุณพอใจ
Krai gor dee ja happy mai mee tahng keun kom laeo dtae koon por jai
Whoever makes you happy, there’s no down-side, it’s up to what satisfies you

สวัสดีครับ ผมคนมีระเบียบ
Sawut dee krup pom kon mee rabiap
Hello, I’m a systematic person
ทุกอย่างต้องเท่ห์ต้องเนี๊ยบ มาดผมเฉียบกว่าใคร
Took yahng dtaung tay dtaung niap maht pom chiap gwah krai
Everything must be just right, my appearance is more outstanding than anyone’s
การเรียนต้องดี กิจกรรมใช้ได้
Gahn rian dtaung dee gitjagum chai dai
Education must be good, engaging in activities
สุขุมนุ่มลึกปลอดภัย ไว้ใจได้คือผม
Sookoom noom leuk bplaut pai wai jai dai keu pom
I’m prudent and soft deep down, I’m safe, you can trust me

แต่ผมชอบดอกไม้ รักผืนทรายสายลม
Dtae pom chaup dauk mai ruk peun sai sai lom
But I like flowers, I love the sand and the wind
ชอบบทกวีคำคม มีปรัชญาชีวิต
Chaup bot gawee kum kom mee bpratyah cheewit
I like witty poetry that has life philosophies
ที่คุณได้เจอผม เป็นเพราะฟ้าลิขิต
Tee koon dai jur pom bpen pror fah likit
We met because of fate
ถ้าหากคุณชอบ Artist คุณก็คงถูกใจ
Tah hahk koon chaup artist koon gor kong took jai
If you like artists, you’d be pleased with me

(*,*)

Title: ต้องใช้หัวใจ / Dtaung Chai Hua Jai (We Must Use Our Hearts)
Artist: Nam Rapeepat
Album: Act Track 6
Year: 2011

คนจะดีร้ายดูอย่างไร ฉันเองก็มองด้วยสายตา
Kon ja dee rai doo yahng rai chun eng gor maung duay sai dtah
However good or bad a person seems, I can see it with my eyes
และตีราคาตามใจ
Lae dtee rah kah dtahm jai
And assess them

จนเมื่อเธอได้เดินเข้ามา
Jon meua tur dai dern kao mah
Until you showed up
เหมือนมุมที่มองเปลี่ยนผันไป
Meuan moom tee maung bplian pun bpai
It’s like my point of view has changed
ไม่อาจมองเหมือนเคย
Mai aht maung meuan koey
I don’t see things like I used to

(*) สิ่งนานาทั่วไปอาจวัดคุณค่าด้วยตา
Sing nah nah tua bpai aht wut koon kah duay dtah
There are many things that might measure value visually
แต่คุณค่าของคน จะวัดด้วยอะไร
Dtae koon kah kaung kon ja wut duay arai
But what should be used to measure the value of a person?

(**) ต้องใช้หัวใจ มองหัวใจด้วยกัน
Dtaung chau hua jai maung hua jai duay gun
We must use our hearts, look with our hearts
จะเห็นผู้คนรอบกายเราร้อยพัน ว่าใครที่ร้ายดี
Ja hen poo kon raup gai rao roy pun wah krai tee rai dee
To see who is good and bad of the hundreds of thousands of people around us
เมื่อใช้หัวใจ มองเห็นเธอคนนี้
Meua chai hua jai maung hen tur kon nee
When I use my heart to look at you
จึงรู้ว่าคนข้างกายช่างแสนดี
Jeung roo wah kon kahng gai chahng saen dee
I know that the person beside me is so wonderful
ชีวิตนี้มีค่าเมื่อได้มีเธอ
Cheewit nee mee kah meua dai mee tur
My life became worth something when I met you

วันที่ทำร้ายเธอวันนั้น ทุกวันฉันยังอยากแก้ตัว
Wun tee tum rai tur wun nun took wun chun yung yahk gae dtua
Since that day that I hurt you, every day I still wanted to make excuses
ในสิ่งที่ฉันพลาดไป วันที่ชีวิตเพิ่งเข้าใจ
Nai sing tee chun plaht bpai wun tee cheewit perng kao jai
For the things I mistakenly did, but the day my life started to understand
ก็ยังหวังว่าไม่สายเกิน จะเอ่ยว่ารักเธอ
Gor yung wung wah mai sai gern ja oey wah ruk tur
I still hope it’s not too late to say I love you

(*,**,**)

เธอคนนี้ มีค่ามากมายแค่ไหน
Tur kon nee mee kah mahk mai kae nai
You’re worth so much
ชีวิตนี้มีค่าเมื่อได้มีเธอ
Cheewit nee mee kah meua dai mee tur
My life became worth something when I met you