MVL

All posts tagged MVL

Title: คนที่โชคดี / Kon Tee Chohk Dee (Lucky Woman)
Artist: MVL
Album: [Single]
Year: 2020

ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่ารักช่างมีค่า
Kaup koon tee tum hai roo wah ruk chahng mee kah
Thank you for making me realize that love is so valuable
รู้มั้ยเมื่อวันที่เธอได้เข้ามา
Roo mai meua wun tee tur dai kao mah
Do you know that when you showed up
ชีวิตฉันก็เปลี่ยน เปลี่ยนเป็นเหมือนกับว่า
Cheewit chun gor bplian bplian bpen meuan gup wah
My life changed? It changed as if
ฉันและเธอสร้างมาเพื่อคู่กัน
Chun lae tur sahng mah peua koo gun
You and I were created as soulmates

รักแท้ที่มองไม่เห็นด้วยสายตา
Ruk tae tee maung mai hen duay sai dtah
True love that can’t be seen with the eyes
เธอทำให้ฉันนั้นได้เข้าใจว่า
Tur tum hai chun nun dai kao jai wah
You made me able to understand that
เมื่อมีคนรักที่สุด จะทุ่มเททุก ๆ อย่าง
Meua mee kon ruk tee soot ja toom tay took took yahng
When you’re completely in love with someone, you’ll devote everything
อยากให้เธอรู้ไว้
Yahk hai tur roo wai
I want you to remember

(*) จะทำให้เธอเป็นคนโชคดีให้ใครอิจฉา
Ja tum hai tur bpen kon chohk dee hai krai itchah
I’ll make you a lucky woman and make everyone else jealous
จะไม่ทำให้เธอน้อยหน้าใคร
Ja mai tum hai tur noy nah krai
I won’t put you behind anyone else
จะดูแลเธอเรื่อยไป
Ja doo lae tur reuay bpai
I’ll continuously take care of you
จะรักและคอยห่วงใย สัญญาด้วยหัวใจ
Ja ruk lae koy huang yai sunyah duay hua jai
I’ll love and care for you, I swear on my heart
จะรักเธอเพียงคนเดียว
Ja ruk tur piang kon diao
I’ll only love you

ให้ฉัน ได้รักและทำให้เธอนั้นเป็นสุข
Hai chun dai ruk lae tum hai tur nun bpen sook
Let me love you and make you happy
ทุกครั้งที่ฉันนั้นยังหายใจอยู่
Took krung tee chun un yung hai jai yoo
Every moment I’m still breathing
To make you love me and say I love you
To make you love me and say I love you
มีแค่เราที่รู้ก็ชื่นใจ
Mee kae rao tee ruk gor cheun jai
Just having us in love makes me happy

ฉัน ขอดูแลให้ดีไม่ไกลห่าง
Chun kor doo lae hai dee mai glai hahng
I want to take good care of you and won’t be far
รับไว้ ความรักที่ไม่มีวันจาง
Rup wai kwahm ruk tee mai mee wun jahng
Accept this love that will never fade
เมื่อมีคนรักที่สุด จะทุ่มเททุก ๆ อย่าง
Meua mee kon ruk tee soot ja toom tay took took yahng
When you’re completely in love with someone, you’ll devote everything
อยากให้เธอมั่นใจ
Yahk hai tur mun jai
I want you to be certain

(*)

จะทำให้เธอเป็นคนโชคดีให้ใครอิจฉา
จะทำให้เธอเป็นคนโชคดีให้ใครอิจฉา
Ja tum hai tur bpen kon chohk dee hai krai itchah
I’ll make you a lucky woman and make everyone else jealous
จะไม่ทำให้เธอน้อยหน้าใคร
Ja mai tum hai tur noy nah krai
I won’t put you behind anyone else
จะดูแลเธอเรื่อยไป
Ja doo lae tur reuay bpai
I’ll continuously take care of you
จะรักและคอยห่วงใย สัญญาด้วยหัวใจ
Ja ruk lae koy huang yai sunyah duay hua jai
I’ll love and care for you, I swear on my heart
ว่าจะรักเธอ จะรักเธอ
Wah ja ruk tur ja ruk tur
That I’ll love you, I’ll love you
จะรักและคอยห่วงใย สัญญาด้วยหัวใจ
Ja ruk lae koy huang yai sunyah duay hua jai
I’ll love and care for you, I swear on my heart
จะรักเธอเพียงคนเดียว
Ja ruk tur piang kon diao
I’ll only love you

   

Writer / Composer : MVL
Arranger : MVL, The 4 Horsemen
Producer : MVL

Title: Happy Wife Happy Life
Artist: MVL ft. Fukkling Hero and Mindset
Album: [Single]
Year: 2020

เงินทองที่หามาได้ผมยอมโอนให้เธอเก็บ
Ngern taung tee hah mah dai om yaum ohn hai tur gep
I’m willing to transfer you the money you’re looking for
โกรธเป็นฟืนเป็นไฟถ้าใครทําให้เธอเจ็บ
Groht bpen feun bpenf ai tah krai tum hai tur jep
I flip out if anyone hurts you
ไม่ยอมให้ตอมให้ไต่ทั้งริ้นทั้งไรหรือหมัดเห็บ
Mai yaum hai dtaum hai dtai tung rin tung rai reu mut hep
I refuse to let any bugs attack you, not gnats, fleas, or ticks
เพราะเราเป็นช้างเท้าหน้าแต่เมียเป็นควาญนะเด็ก ๆ
Pror rao bpen chahng tao nah dtae mia bpen kwahn na dek dek
Because I may be the front legs of the elephant, but my wife is the elephant keeper, folks

ต้องเก็บทุก ๆ รายละเอียด
Dtaung gep took took rai la iat
I must keep all the details
ถ้าไม่อยากจะมีปัญหาผู้หญิงอย่าเดินเข้าไปเฉียด
Tah mai yahk ja mee bpunhah poo ying yah dern kao bpai chiat
If I don’t want any problems, I shouldn’t walk too close to another woman
ต้องยอมทิ้งทุกอย่างไว้หน้าประตูทั้งยศฐาบรรดาเกียรติ
Dtaung yaum ting took yahng wai nah bpradtoo tung yotsatah bundah gian
I must be willing to leave everything in front of the door, including my rank and honor
เพราะภรรยาอยู่เหนือกฎของธรรมชาติแนะนําไม่ควรเสี่ยง
Pror punyah yoo neua got kaung tummachaht nae num mai kuan siang
Because the wife is above the natural rule, I advise you, you shouldn’t risk it

เลี่ยงได้เลี่ยง เบาได้เบา
Liang dai liang bao dai bao
Tread carefully, be gentle
คิดซะว่าที่เค้าด่ามันเป็นเพราะเค้ารักเรา
Kit sa wah tee kao dah mun bpen pror kao ruk rao
If she curses at you, just think of it as being because she loves you
อย่ามีปาก อย่ามีเสียง ทนได้ให้ทนเอา
Yah mee bpahk yah mee siang ton dai hai ton ao
Don’t open your mouth, don’t use your voice, just keep your head down and endure it
รอไว้อยู่ต่อหน้าเพื่อนแล้วกันค่อยโม้ค่อยโชว์ Pow
Ror wai yoo dtor nah peuan laeo gun koy moh koy show pow
Wait until you’re in front of your friends to brag and show off, pow

(*) ใครบอก ไหนใครบอก ว่าเสือนั้นกลายเป็นแมวแล้ว
Krai bauk nai krai bauk wah seua nun glai bpen maeo laeo
Who said? Who said tigers are just big cats?
ไม่จริงหรอก ไม่จริงหรอก จะบอกให้เข้าใจว่า
Mai jing rauk mai jing rauk ja bauk hai kao jai wah
It’s not true, it’s not true, I’ll tell you so you’ll understand that

(**) อาการอย่างผมเค้าไม่เรียกว่ากลัวเมีย
Ahgahn yahng pom kao mai riak wah glua mia
They don’t call me whipped
เค้าต้องเรียกว่าให้เกียรติคนที่เรารัก
Kao dtaung riak wah hai gian kon tee rao ruk
It’s called honoring the person you love
ไม่ทําให้หึง ไม่ทําให้ไม่สบายใจ
Mai tum hai heung mai tum hai mai sabai jai
I don’t make her jealous, I don’t make her uncomfortable
ทําให้เมียยิ้มได้ในทุก ๆ วัน
Tum hai mia yim dai nai took took wun
I make my wife smile every day

(***) จําเอาไว้ว่า Happy Wife Happy Life
Jum ao wai wah happy wife happy life
Remember, “happy wife, happy life”
ท่องให้เป็นประจํา ทําให้เป็นนิสัยว่า
Tong hai bpen bprajum tum hai bpen nisai wah
Memorize that, make it a habit that
Happy Wife Happy Life
Happy wife, happy life
จําไว้ว่าเมียถูกเสมอ แล้วจะสบายใจ
Jum wai wah mia took samur laeo ja sabai jai
Remember that your wife is always right and you’ll be fine
Happy Wife Happy Life
Happy wife, happy life
Happy Wife Happy Life
Happy wife, happy life

สมัยก่อน ก็พอตัวนะ
Samai gaun gor por dtua na
We managed to make it through the old times
แต่ตอนนี้นะเอาจริง ๆ ก็เริ่มเข้าใจ
Dtae dtaun nee na ao jing jing gor rerm kao jai
But now it’s serious, we’re starting to understand
ไม่ต้องบอก ว่ากลัวเมียนะ
Mai dtaung baukw ah glua mia na
You don’t have to say you’re scared of your wife
ดุแบบนี้นะเอาจริง ๆ ก็ไม่เท่าไหร่
Doo baep nee na ao jing jign gor mai tao rai
Seriously, she’s pretty ferocious
เบื่อมานั่งดูไอจีเห็นสาว ๆ นะดูดี
Beua mah nung doo IG hen sao sao na doo dee
If you’re bored you go through IG and see women, they look good
เจอแบบเนี้ย เฮียจะทนไม่ไหว
Jur baep nia hia ja ton mai wai
Seeing them like this, guys can’t take it
แต่ทําไงได้เรามีเมีย โดนจับได้ต้องมีเคลียร์
Dtae tum ngai dai rao mee mia dohn jup dai dtaung mee clear
But what can we do if we have a wife? If she catches you, you have to clear everything
อย่าทําให้เมียเรานั้นไม่ไว้ใจ
Yah tum hai mia rao nun mai wai jai
I won’t make my wife mistrust me

แล้วเชื่อมั้ยที่คนเค้าบอกว่าเชื่อเมียแล้วเจริญ
Laeo cheua mai tee kon kao bauk wah cheua mia laeo jarern
So do you believe what they say; trust your wife and you’ll prosper?
จะให้ผมนวดส่วนไหนเดี๋ยวเอาให้เพลิน baby เพลิน
Ja hai pom nuat suan nai diao ao hai plern baby plern
Let me give you a massage, and soon you’ll be happy, baby, happy
เงินทองให้เมียเก็บไว้ดิ เอาดิเชิญ baby เชิญ
Ngern taung hai mia gep wai di ao di chern baby chern
Let your wife hold on to the money, okay, go ahead, baby, go ahead
ฝึกให้เป็นนิสัย แล้วจะเจริญ ๆ
Feuk hai bpen nisai laeo ja jarern jarern
Practice making this a habit and you’ll prosper, prosper

(*,**,***)

มึงดูนะ เดี๋ยวกูจะขอค่าเบียร์
Meung doo na diao doo ja kor kah beer
Look, soon I’ll ask for the price of beer
มึงรู้จักนี่ป่าว กล่องข้าวน้อยฆ่าเมีย
Meung roo juk nee bpao glaung kao noy kah mia
Do you know this? A small white box kills wives
เฮ้ย ๆ ดูมันเดินมาละ สวัสดีจ้าเมีย
Hoey hoey doo mun dern mah la sawat dee jah mia
Hey, hey, look at her walk over, hey, baby
ขอตังค์หน่อยครับ เมียด่ากูวิ่งห้าเกียร์
Kor dtung noy krup mia dah goo wing hah gia
Can I have some money? She curses me and runs off at full speed

แค่ไม่อยากหักหน้าเมีย ปัดโธ่ใจเค้าใจเรา
Kae mai yahk huk nah mia bput toh jai kao jai rao
I just don’t want to belittle my wife, her heart is my heart
เมียร้อนก็พัดก็วีอย่าไปสุมไฟในเตา
Mia raun gor put gor wee yah bpai soom fai nai dtao
If your wife is hot, fan her, don’t go starting a fire in the stove
เมียเก็บเงินเพราะเมียหวังดีกลัวมึงไปเรื้อนไปเมา
Mia gep ngern pror mia wung dee glua meung bpai reuan bpai mao
The wife keeps the money because she has good intentions, she’s scared you’ll go off and get drunk
ท่องเอาไว้มึงแค่ขันทีแต่เมียซูสีไทเฮา
Taung ao wai meung kae kun tee dtae mia soo see tai hao
Remember, you’re just a eunuch, but your wife is the empress

ถ้ามึงถามหาท่านเปามึงจะได้เปาเอ็มวอช
Tah meung tahm hah tahm bpao meung ja dai bpao em wash
If you ask for Tan Pao, you’ll get Paw M. Wash
ถามหาเครื่องดื่มเย็น ๆ มึงจะได้โค้กเมนทอส
Tahm hah kreuang deum yen yen meung ja dai coke mentos
If you ask for a cold drink, you’ll get Coke and Mentos
จําเอาไว้ว่าแก๊งนี้มึงไม่มีสิทธิ์เป็นบอส
Jum ao wai wah gaeng nee meung mai mee sit bpen boss
Remember that in this gang, you don’t have the right to be boss
เพราะมึงมันช้างเท้าหน้า แต่เมียเป็นช้างแมมมอส
Pror meung mun chahng tao nah dtae mia bpen chahng mammoth
Because you’re the front legs of the elephant, but your wife is a mammoth

ราคา Air Force 200 คู่ เท่ากับแอร์เมสสองใบ
Rahkah air force 200 koo tao gup air mes saung bai
The price of 200 pairs of Air Forces is equal to two Hermes bags
ท่องไว้แล้วหัดอดออม อย่าทําให้เมียหมองไป
Taung wai laeo hut aut aum yah tum hai mia maung bpai
Memorize that and practice economizing, don’t make your wife gloomy
รักเมียเรา เชิดชูเมียเราแล้วอย่าไปคิดสองใจ
Ruk mia rao chert choo mia rao laeo yah bpai kit saung jai
Love your wife, praise your wife, and don’t think of having two lovers
ทะนุบํารุงเมียให้รุ่งเรืองกันเถิดพี่น้องผองไทย
Tanoobumroong mia hai roong reuang gun tert pee naung paung thai
Nourish your wife so you can flourish together, boys and men of Thailand

(**,***)

   

Writer : MVL, F.HERO, MINDSET
Composer : MVL, F.HERO, MINDSET
Arranger : MVL, BOTCASH
Producer : BOTCASH
Vocal Session Producer : MVL
Mix and Master : BOTCASH

   

Ha! Finally! A Thai hiphop song I can get behind~ 😛 P’Pae making up for the trash he produced on Show Me the Money~

Title: ชั่วโมงต้องมนต์ / Chua Mohng Dtaung Mon (Magic Moment)
Artist: Zom Marie (ส้ม มารี) ft. MVL
Album: [Single]
Year: 2019

เมื่อแรกเจอกับเธอก็ละเมอ ดั่งต้องมนต์
Meua raek jur gup tur gor lamur dung dtaung mon
When I first met you, I fantasized like it was magic
ก็เหมือนคนที่ถูกสะกดดวงใจ เอาไว้ไม่ให้ไปไหน
Gor meuan kon tee took sagot duang jai ao wai mai hai bpai nai
It was like someone cast a spell on my heart that wouldn’t let me go anywhere
เพ้อแต่เธอ นี่เธอช่วยหันมามองฉันทีนะคนดี
Pur dtae tur nee tur chuay hun mah maung chun tee na kon dee
I’m only crazy about you, please turn and look at me, darling

ตอนนี้ใจก็ลอยหลุดไปแล้ว ถูกต้องมนต์
Dtaun nee jai gor loy loot bapi laeo took dtaung mon
Right now my heart has floated off, it’s been hypnotized
ก็เพราะคนอย่างเธอที่ฉันฝันหา ที่ฉันรอมานานแล้ว
Gor pror kon yahng tur tee chun fun hah tee chun ror mah nahn laeo
Because of someone like you whom I’ve dreamed of, whom I’ve been waiting for for so long
ยิ้มให้เธอ แล้วทำไมเธอจึงไม่ยิ้ม ยิ้มคืนมา
Yim hai tur laeo tummai tur jeung mai yim yim keun mah
I smile at you, why don’t you smile, smile back?

อยู่ในชั่วโมงต้องมนต์ ชั่วโมงที่ใจไหวหวั่น
Yoo nai chua mohng dtaung mon chua mohng tee jai wai wun
In this magic moment, the moment my heart trembles
ราวกับดอกไม้ได้ผลิบาน เป็นรักที่มีข้างใน
Rao gup dauk mai dai plibahn bpen ruk tee mee kahng nai
It’s like the flowers inside of me have blossomed into love
มองเธออยู่นานรู้บ้างไหม แค่อยากให้เธอเข้าใจ
Maung tur yoo nahn roo bahng mai kae yahk hai tur kao jai
Do you know I’ve been watching you for a while? I just want you to understand
ช่วงเวลานี้จะต้องหวั่นไหว สักเท่าไร สักแค่ไหน
Chuang welah nee ja dtaung wun wai suk tao rai suk kae nai
How much must I be nervous at this moment? How much?

Back in the day first time we met
Back on the day, the first time we met
Sippin’ on the rock at the bar รอเธอมา
Sippin on the rock at the bar ror tur mah
Sipping on the rock at the bar, waiting for you to come
Check it out มองเธอน่ะ bounce
Check it out maung tur na bounce
Checking it out, watching you bounce
ทำให้หัวใจเต้น Marry go round
Tum hai hua jai dten merry go round
Making my heart pound, merry go round
ทำผมหลงทางอยู่ใน Magic Moment
Tum pom long tahng yoo nai magic moment
Making me get lost in this magic moment
ผู้คนตั้งมากตั้งมายแต่เธอคนเดียวที่มองเห็น
Poo kon dtung mahk dtung mai dtae tur kon diao tee maung hen
There’s so many people, but you’re the only one I see
Be you, Be you ไม่ต้องเปลี่ยนไป
Be you be you mai dtaung bplian bpai
Be you, be you, there’s no need to change
เปลี่ยนได้แค่อย่างเดียว จาก BE YOU to BE MINE
Bplian dai kae yahng diao jahk be you to be mine
Just change one thing; from “be you” to “be mine”

อยู่ในชั่วโมงต้องมนต์ ชั่วโมงที่ใจไหวหวั่น
Yoo nai chua mohng dtaung mon chua mohng tee jai wai wun
In this magic moment, the moment my heart trembles
ราวกับดอกไม้ได้ผลิบาน เป็นรักที่มีข้างใน
Rao gup dauk mai dai plibahn bpen ruk tee mee kahng nai
It’s like the flowers inside of me have blossomed into love
มองเธออยู่นานรู้บ้างไหม แค่อยากให้เธอเข้าใจ
Maung tur yoo nahn roo bahng mai kae yahk hai tur kao jai
Do you know I’ve been watching you for a while? I just want you to understand
ช่วงเวลานี้จะต้องหวั่นไหว สักเท่าไร ฉันก็ยอม
Chuang welah nee ja dtaung wun wai suk tao rai chun gor yaum
However nervous I must be at this moment, I’m willing

   

เนื้อร้อง : บอย ตรัย ภูมิรัตน
เนื้อร้องท่อน rap : MILDVOCALIST
ทำนอง : บอย ตรัย ภูมิรัตน
เรียบเรียง : BERM 60miles
ผู้ควบคุมการผลิต : MILDVOCALIST
ผู้อำนวยการผลิต : Kor Notapol , UnkleT
ผู้กำกับ Music Video : Apiwat Supateeerapong