Mos Patiparn

All posts tagged Mos Patiparn

Title: ไม่รัก…ก็บ้า / Mai Ruk Gor Bah (If Anyone Doesn’t Love You, They’re Crazy)
Artist: Mos Patiparn
Album: Mr. Mos
Year: 1994

(*) เดิมทีเดียวไม่เคยสนใจ มองทีไรไม่เคยเข้าตา
Derm tee diao mai koey son jai maung tee rai mai koey kao dtah
At first I was never interested, whenever I looked, I was never satisfied
ดูเธอเองเหมือนคนทุกอย่าง คงจะธรรมดา
Doo tur eng meuan kon took yahng kong ja tummadah
Seeing you was like looking at anyone else, you were average

พอลองๆคบไปไม่นาน มีอาการยิ่งดูยิ่งดี
Por laung laung kop bpai mai nahn mee ahgahn ying doo ying dee
As soon as I started dating you, I got the feeling that the more I looked, the better you became
มีอะไรเยอะเต็มไปหมด เธอเป็นคนเข้าที
Mee arai yur dterm bpai mot tur bpen kon kao tee
There’s so much about you, you’re the person for me

(**) มันถูกหน้าอกข้างซ้าย ที่ตรงหัวใจพอดี
Mun took nah auk kahng sai tee dtrong hua jai por dee
It’s right on the left side of my chest, right where my heart is
เป็นอะไรที่ตรงสุดๆแล้ว ตรงกับใจที่มี
Bpen arai tee dtrong soot soot laeo dtrong gup jai tee mee
There’s something right there that matches the feelings I have

(***) เจอะยังงี้ใครไม่รักก็บ้าแล้ว
Jur yung ngee krai mai ruk gor bah laeo
Seeing you like this, if anyone doesn’t love you, they’re crazy
ก็ไม่แคล้วคงสมองไม่ค่อยดี ถ้าไม่รักคนที่ดีที่สุดคนนี้
Gor mai klaeo kong samaung mai koy dee tah mai ruk kon tee dee tee soot kon nee
It’s inescapable, their brains must not be very good if they don’t love the best person in the world

เธอมีความห่วงใยให้กัน มีอะไรแบ่งปันให้เรา
Tur mee kwahm huang yai hai gun mee arai baeng bpun hai rao
You worry about me, if you have anything you share it with me
คอยเอาใจไม่เคยจะขัด เอายังไงก็เอา
Koy ao jai mai koey ja kut ao yung ngai gor ao
You keep trying to please me, we never butt heads, whatever I want, you bring it

เดิมทีเดียวไม่เคยใส่ใจ พอลองลองคบไปสักปี
Derm tee diao mai koey sai jai por laung laung kop bpai suk bpee
At first I never cared, as soon as I tried dating you for a year
จึงมาเจอของดีที่สุด เราเป็นคนโชคดี
Jeung mah jur kaung dee tee soot rao bpen kon chohk dee
I found the best thing in the world, I’m a lucky man

(**,***,*,***,***)

Title: เพียงเพื่อน / Piang Peuan (Only Friends)
Artist: Most Patiparn (มอส ปฏิภาณ) and Tata Young (ทาทา ยัง)
Album: Most & Tata
Year: 1997

(*) บอกตัวเองบอกทุกครั้ง
Bauk dtua eng bauk took krung
I tell myself every time
ทุกทุกคราวเวลาฉันเจอเธอ
Took took krao welah chun jur tur
Every time when I see you
ตอกและย้ำอยู่เสมอ
Dtauk lae yum yoo samur
I always repeat
ระหว่างเรานั้นจะเป็นได้แค่ไหน
Rawahng rao nun ja bpen dai kae nai
How much can be between us

ก็แค่เพียงเพื่อนเท่านั้น
Gor kae piang peuan tao nun
We’re only friends
ไม่มีทางจะเป็นมากกว่านี้
Mai mee tahng ja bpen mahk gwah nee
There’s no way we’ll be any more than this

(**) อยากให้เธอรู้สึก อยากให้เธอเข้าใจบางอย่าง
Yahk hai tur roo seuk yahk hai tur kao jai bahng yahng
I want you to feel it, I want you to understand
ที่มันทรมานฉันก็คือความรู้สึก
Tee mun toramahn chun gor keu kwahm roo seuk
That what’s torturing me are my feelings
เก็บมานานแสนนานเหลือเกิน
Gep mah nahn saen nahn leua gern
I’ve kept them in for way too long
ที่เธอคงไม่เคยรู้นั่นคือใจของฉัน
Tee tur kong mai koey roo nun keu jai kaung chun
What you’ve probably never known is that my heart
ให้กับเธอคนนี้คนเดียว
Hai gup tur kon nee kon diao
Is for you alone

(**,**,*)

ก็แค่เพียงเพื่อนเท่านั้น
Gor kae piang peuan tao nun
We’re only friends
ไม่มีทางจะเป็นมากกว่านี้จริงจริง
Mai mee tahng ja bpen mahk gwah nee jing jing
There’s really no way we’ll be any more than this

ทั้งที่ใจยังมีเธอคนนี้คนเดียว
Tung tee jai yung mee tur kon nee kon diao
Even though my heart still has you alone

   

คำร้อง สีฟ้า
ทำนอง/เรียบเรียง อภิไชย เย็นพูนสุข

Title: รักรู้ไหม / Ruk Roo Mai (Do You Know I Love You?)
Artist: Mos Patiparn (มอส ปฏิภาณ)
Album: OST หัวใจพลอยโจร / Hua Jai Ploy John
Year: 2012

รัก..รู้มั้ย ได้ยินหรือเปล่า
Ruk roo mai dai yin reu bplao
Do you know I love you? Can you hear me?
เหงาบ้างไหม เมื่อเราไกลกัน
Ngao bahng mai meua rao glai gun
Are you lonely when we’re far apart?
คิดถึงไหม ตอนฉันไม่อยู่
Kit teung mai dtaung chun mai yoo
Do you miss me when I’m not here?
รู้ไหมรู้ ว่าฉันต้องการ
Roo mai roo wah chun dtaung gahn
Do you know, know that I need you?

(*) แอบเจ็บใจเล็กๆ บ่อยๆ
Aep jep jai lek lek boy boy
I’m often a little secretly offended
คอยเวลาจะได้เจอ ก็มันรักเธอ
Koy welah ja dai jur gor mun ruk tur
Waiting to see you, I love you
คิดถึงแต่เธอ ทุกทีที่เจอใจมันเต้นแรง
Kit teung dtae tur took tee te ejur jai mun dten raeng
I think only of you, every time I see you, my heart pounds
อยากบอกว่า ไม่มีเปลี่ยนแปลง
Yahk bauk wah mai mee bplian bplaeng
I want to tell you that nothing has changed
รักมันแทรกแซง หัวใจทุกวินาที
Ruk mun saek saeng hua jai took winahtee
Love intervenes in my heart every second

รัก..รู้มั้ย ใช่ฉันหรือเปล่า
Ruk roo mai chai chun reu bplao
Do you know I love you? Am I the one
ซึ้งบ้างไหม ที่เห็นข้อความ
Seung bahng mai tee hen kor kwahm
Are you touched to see my messages?
ถ้าได้รัก ยากที่จะห้าม
Tah dai ruk yahk tee ja hahm
If you fall in love, it’s difficult to forbid yourself
ถามขอถาม เคยเป็นบ้างไหม
Tahm kor tahm koey bpen bahng mai
I’m asking you, I want to ask you, have you ever felt this way?

(*)

คิดถึงแต่เธอ ทุกทีที่เจอใจมันเต้นแรง
Kit teung dtae tur took tee te ejur jai mun dten raeng
I think only of you, every time I see you, my heart pounds
อยากบอกว่า ไม่มีเปลี่ยนแปลง
Yahk bauk wah mai mee bplian bplaeng
I want to tell you that nothing has changed
รักมันแทรกแซง หัวใจทุกวินาที
Ruk mun saek saeng hua jai took winahtee
Love intervenes in my heart every second

ทุกวินาที
Took winahtee
At every second

Title: เสียงเรียกร้องของหัวใจ / Siang RIak Raung Kaung Hua Jai (The Voice of the Heart Crying Out)
Artist: Mos Patiparn (มอส ปฏิภาณ)
Album: 9 Mos
Year: 2008

รู้ทุกๆ เหตุผล ที่เราไม่ควรคบกัน
Roo took took het pon tee rao mai kuan kop gun
I know every reason as to why we shouldn’t date
แต่ใกล้เธอทุกครั้ง ก็ไม่อาจห้ามใจไว้
Dtae glai tur took krung gor mai aht hahm jai wai
But every time I’m near you, I can’t stop myself

(*) ทุกสัมผัส ที่เรามี ทุกนาที ที่รักเราเคลื่อนไหว
Took sumput tee rao mee took nahtee tee ruk rao kleuan wai
Every connection that we have, every moment that our love is in sync
เธอรับรู้ถึงใจ ที่ฉันมอบให้ไหม
Tur rup roo teung jai tee chun maup hai mai
Do you realize my heart that I’ve given to you?

(**) เสียงหัวใจของฉันเรียกร้อง ให้ทุกคืนมีเราอย่างนี้
Siang hua jai kaung chun riak raung hai took keun mee rao yahng nee
The voice of my heart is crying out for every night to have us like this
หากว่าเธอนั้นก็รู้สึกดี ช่วยที กระซิบที ว่าเหมือนกัน
Hahk wah tur nun gor roo seuk dee chuay tee grasip tee wah meuan gun
If you feel good too, please, whisper that you feel the same

รักที่ต้องซ่อนเร้น ยิ่งฝืนก็ยิ่งต้องการ
Ruk tee dtaung saun ren ying feun gor ying dtaung gahn
With a love that must be hidden, the more we resist, the more I want it
ไม่มีอะไรกั้นขวาง เมื่อเรามีกันใช่ไหม
Mai mee arai gun kwahng meua rao mee gun chai mai
There’s nothing hindering us when we have each other, right?

(*,**)

เธอได้ยินหัวใจของฉันบอกว่ารัก
Tur dai yin hua jai kaung chun bauk wah ruk
You can hear the voice of my heart saying it loves you
ทุกครั้งที่เธออยู่ในอ้อมกอดของฉัน
Took krung tee tur yoo nai aum gaut kaung chun
Every time that you’re in my embrace
ฉันได้ยินเสียงหัวใจเธอนะ
Chun dai yin siang hua jai tur na
Can I hear the voice of your heart?
เมื่อใจเราตรงกัน
Meua jai rao dtrong gun
When our hearts are the same
อย่ากังวลไปเลย
Yah gung won bpai loey
Don’t worry about anything
ฟังเสียงหัวใจเราเอง เถอะ
Fung siang hua jai rao eng tur
Let’s listen to the voices of our own hearts

(*,**)

   
คำร้อง : por-che
ทำนอง/เรียบเรียง : ธนเดช ผาสุขธรรม

Title: ด้วยรักและปลาทู / Duay Ruk Lae Bplahtoo (With Love and Mackerel)
Artist: Mos Patiparn
Album: ??
Year: ??

(∗) อยากให้เธอคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัว คิดว่าฉันเป็นแมวสักตัว
Yahk hai tur kit wah chun bpen maeo suk dtua kit wah chun bpen maeo suk dtua
I want you to think of me as a cat, think of me as a cat
เลี้ยงไม่ยากหรอก เลี้ยงไม่ยากหรอก จะคอยทำตัวน่ารักให้เธอดู
Liang mai yahk rauk liang mai yahk rauk ja koy tum dtua naruk hai tur doo
I’m not hard to take care of, I’m not hard to take care of, I’ll act cute and get you to see

(∗∗) ร้องเหมียวเหมียวเดี๋ยวเดียวก็มา เข้ามาเคล้ามาคลอกับเธอ
Raung meow meow diao diao gor mah kao mah klao mah klor gup tur
If you call out “Meow, meow,” I’ll come, I’ll come and snuggle up against you
เหมียว เหมียวเหมียว หง่าว เหมียว เหมียวเหมียว หง่าว ก็แปลตรงตรงว่าฉันต้องการเธอ
Meow meow meow ngao meow meow meow ngao gor bplae dtrong dtrong wah chun dtaung gahn tur
“Meow meow meow ngow, meow meow meow ngao” translates literally to “I want you”

(***) ถ้าเธอจะขอฉันก็ให้กอด ขอฉันก็ให้กอด จะหาน่ารักกว่านี้มีอีกไหม
Tah tur ja kor chun gor hai gaut kor chun gor hai gaut ja hah naruk gwah nee mee eek mai
If you ask me, I’ll give you a hug, ask me, I’ll give you a hug, is there anything cuter than this?
รักฉันแล้วไม่เสี่ยง เลี้ยงฉันแล้วไม่เหนื่อย
Ruk chun laeo mai siang liang chun laeo mai neuay
Loving me is no gamble, you won’t get tired of taking care of me
ถ้าเธออารมณ์ดีดีจะคอยมาร้องเหมียวเหมียวทั้งวัน
Tah tur ahrom dee dee ja koy mah raung meow meow tung wun
If it puts you in a good mood, I’ll keep calling “Meow meow” all day

(****) รักกับฉันไม่เปลืองอะไร เลี้ยงเอาไว้ในใจสักคน
Ruk gup chun mai bpleuang arai liang ao wai nai jai suk kon
Nothing is wasted by loving me, take care of me in your heart
รักไม่ยากหรอก เลี้ยงไม่ยากหรอก แค่เธอดูแลด้วยรักและปลาทู
Ruk mai yahk rauk liang mai yahk rauk kae tur doo lae duay ruk lae bplahtoo
I’m not hard to love, I’m not hard to take care of, just look after me with love and mackerel

(∗∗ , ∗∗∗∗ , ∗∗∗ , ∗ , ∗∗ , ∗∗∗∗ )

เหมียว เหมียวเหมียว หง่าว เหมียว เหมียวเหมียว หง่าว ก็แปลตรงตรงว่าฉันต้องการเธอ
Meow meow meow ngao meow meow meow ngao gor bplae dtrong dtrong wah chun dtaung gahn tur
“Meow meow meow ngow, meow meow meow ngao” translates literally to “I want you”
รักไม่ยากหรอก เลี้ยงไม่ยากหรอก แค่เธอดูแลด้วยรักและปลาทู
Ruk mai yahk rauk liang mai yahk rauk kae tur doo lae duay ruk lae bplahtoo
I’m not hard to love, I’m not hard to take care of, just look after me with love and mackerel

Title: เกิดมาเพื่อรักเธอ / Gert Mah Peua Ruk Tur (Born to Love You)
Artist: Mos Patiparn
Album: OST รักเกินพิกัดแค้น
Year: 2004

อาจจะดูว่าฉัน โง่งมที่ทำเพื่อเธอ ให้เธอได้เสมอ ทั้งตัวและหมดหัวใจ
Aht ja doo wah chun ngoh ngohm tee tum peua tur hai tur dai samur tung dtua lae mot hua jai
It might seem like I’m naive always doing things for you with both my body and my entire heart
ทั้งๆที่ความเป็นจริง แค่ฝันก็ยังเกินไป ไม่มีอะไรคู่ควรสักอย่าง
Tung tung tee kwahm bpen jing kae fun gor yung gern bpai mai mee arai koo kuan suk yahng
Even though in reality it’s just a dream, it’s still too much, there’s nothing suitable about me

ผ่านไปถึงเพียงไหน หัวใจก็พอรู้ดี แต่บังเอิญตอนนี้ รักเธอเกินหยุดยั้งใจ
Pahn bpai teung piang nai hua jai gor por roo dee dtae bungern daun nee ruk tur gern yoot yung jai
Whatever I go through, my heart knows full well, but it just so happens that right now, I love you too much to stop my heart
พื้นที่ในใจที่มี ไม่เหลือให้ใครคนใด ทุกห้องในใจมีเพียงแต่เธอ
Peun tee nai jai tee mee mai leua hai krai kond ai took haung nai jai mee piang dtae tur
There’s no space in my heart left for anyone else, every chamber has only you

(*) เกิดมาเพื่อจะรัก รักเธอคนเดียวอยู่อย่างนี้
Gert mah peua ja ruk ruk tur kon diao yoo yahng nee
I was born to love, love only you like this
ต่อให้มันไม่มีหนทางใดๆ ก็ไม่เคยหวั่นไหว
Dtor hai mun mai mee hon tahng dai dai gor mai koey wun wai
Even though there’s no way, I’ve never been shaken
เกิดมาเพื่อจะรัก รักเธอจริงๆและพร้อมจะตายแทนได้
Gert mah peua ja ruk ruk tur jing jing lae praum ja dtai taen dai
I was really born to love, love you, and I’m ready to die in your place
ก็เพราะหัวใจ ฉันมันสร้างมาเพื่อเธอ
Gor pror hua jai chun mun sahng mah peua tur
Because my heart was created for you

แต่ไม่เคยโทษฟ้า ที่พาให้เราพบกัน และกำหนดให้ฉัน รักเธอเหมือนดังนิยาย
Dtae mai koey toht fah tee pah hai rao pob gun lae gum not hai chun ruk tur meuan dung niyai
But I’ve never blamed heaven for leading us to meet and determining that I would love you like a fairytale
ให้ฉันต้องเจียมตัวเอง ให้ฉันต้องทนทำใจ แม้ทุกข์เพียงใด ก็มีเแต่เธอ
Hai chun dtaung jiam dtua eng hai chun dtaung ton tum jai mae took piang dai gor mee dtae tur
Making me have to humble myself, making me have to endure accepting it, no matter how much it hurts, I have only you

(*)

ก็เพราะว่าเธอนั้นคือที่สุดของหัวใจ
Gor pror wah tur nun keu tee soot kaung hua jai
Because you are most of my heart

Title: กลับกลอก / Glup Glauk (Unreliable)
Artist: Mos Patiparn
Album: Moving Mos
Year: 1995

บอกคนโน้น บอกคนนี้
Bauk kon nohn bauk kon nee
You tell that person and tell this person
ว่าตัวฉันเองไม่ดียังไง ว่าเธอไม่เคยมีใจ
Wah dtua chun eng mai dee yung ngai wah tur mai koey mee jai
How bad I am, that you never had feelings for me
แต่บอกกับฉัน บอกอย่างไม่อาย
Dtae bauk gup chun bauk yahng mai ai
But you tell me, tell me shamelessly
ว่ามีฉันเพียงคนเดียวในใจ ไม่เคยต้องการใครใคร
Wah mee chun piang kon diao nai jai mai koey dtaung gahn krai krai
That you have only me in your heart and would never want anyone else

(*) หลอกคนโน้น กลับกลอกคนนี้
Lauk kon nohn glup glauk kon nee
You deceive that person, you’re unreliable to this one
นี่น่ะหรือคนดีที่ฉันไว้ใจเรื่อยมา
Nee na reu kon dee tee chun wai jai reuay mah
Or are you the good person whom I’ve constantly trusted?

(**) ตอบคำถาม คำเดียวก็พอ
Dtaup kum tahm kum diao gor por
Answer the question, one word is enough
ว่าสิ่งที่เธอกำลังพูดไป ใครจะรู้ความจริง
Wah sing tee tur gumlung poot bpai krai ja roo kwahm jing
Who knows the truth of what you’re saying?
ตอบคำถาม คำเดียวก็พอ
Dtaup kum tahm kum diao gor por
Answer the question, one word is enough
ว่าเธอเองเป็นคนพูดจา กลิ้งกลอกหรือจริง
Wah tur eng bpen kon poot jah gling glauk reu jing
That you’re the one talking, are you unreliable or true?

บอกคนโน้น บอกคนนี้
Bauk kon nohn bauk kon nee
You tell that person, you tell this person
ว่าใจของเธอไม่เคยมีใคร และมีที่ว่างมากมาย
Wah jai kaung tur mai koey mee krai lae mee tee wahng mahk mai
That you’ve never had feelings for anyone and your heart has a lot of empty space
แต่บอกกับฉัน ว่าสุดหัวใจ
Dtae bauk gup chun wah soot hua jai
But you tell me that I’m your world
ไม่มีที่ว่างเหลือให้ใครใคร และมีฉันเต็มดวงใจ
Mai mee tee wahng leua hai krai krai lae mee chun dtem duang jai
There’s no space left for anyone else, and you have me filling your heart

(*,**)

ไม่ต้องการเป็นคนที่โดนหลอก ยอมเป็นคนช้ำใจ
Mai dtaung gahn bpen kont ee dohn lauk yaum bpen kon chum jai
I don’t need someone who deceives me, I consent to be the one who gets hurt
ขอแค่เพียงเป็นคนรับรู้ ความจริงก็พอ
Kor kae piang bpen kon rup roo kwahm jing gor por
I just want to be someone who accepts the truth, that’s enough

(**,**)

Title: ไม้วิเศษ / Mai Wiset (Magic Wand)
Artist: Mos Patiparn
Album: แมวหมู่ / Maeo Moo (Cat Group)
Year: 1997

หากว่าฉันมีไม้วิเศษ เสกอะไรได้เอง
Hahk wah chun mee mai wiset sek arai dai eng
If I had a magic wand, I’d be able to conjure up anything
อยากจะขอเสกของที่มีเป็นอะไรที่ดีให้เธอ
Yahk ja kor sek kaung tee mee bpen arai tee dee hai tur
I want to conjure up the best things for you
เสกกระป๋องเป็นรถสปอร์ต
Sek grabpaung bpen rot sport
I’d turn this can into a sports car
เสกแมงปอให้เป็นเครื่องบิน
Sek maeng bpor hai bpen kreuang bin
I’d turn a dragonfly into an airplane
เสกใบ้ไม้ให้เปลี่ยนเป็นเรือแล่นไป
Sek bai mai hai bplian bpen reua laen bpai
I’d turn a stick into a sailboat

(*) แต่คงเป็นแค่ในนิทานเธอก็รู้ว่ามันไม่จริง
Dtae kong bpen kae nai nitahn tur gor roo wha mun mai jing
But that’s only in fairy tales, you know it’s not true
หากจะมีก็มีแค่บ้างสิ่ง สิ่งที่มีก็คือหัวใจ
Hahk ja mee gor mee kae bahng sing sing tee mee gor keu hua jai
If I have anything, it’s just one thing, the thing I have is my heart
สิ่งที่ยังไม่เคยให้ใครให้กับเธอ
Sing tee yung mai koey hai krai hai gup tur
The thing I’ve still never given to anyone, I give to you

หากว่าฉันมีไม้วิเศษ เสกอะไรได้เอง
Hahk wah chun mee mai wiset sek arai dai eng
If I had a magic wand, I’d be able to conjure up anything
อยากจะขอเสกของที่มีเป็นอะไรที่ดีให้เธอ
Yahk ja kor sek kaung tee mee bpen arai tee dee hai tur
I want to conjure up the best things for you
เสกให้ฟ้ายังใสสะอาด เสกดอกไม้ให้บานทั้งวัน
Sek hai fah yung sai sa aht sek dauk mai hai bahn tung wun
I’d make the sky remain clear, I’d make flowers bloom all day long
เสกถนนให้เป็นลำธารไหลริน
Sek tanon hai bpen sumtahn lai rin
I’d turn the road into a flowing canal

(*,*)

หากจะมีก็มีแค่บ้างสิ่ง สิ่งที่มีก็คือหัวใจ
Hahk ja mee gor mee kae bahng sing sing tee mee gor keu hua jai
If I have anything, it’s just one thing, the thing I have is my heart
สิ่งที่ยังไม่เคยให้ใครให้กับเธอ
Sing tee yung mai koey hai krai hai gup tur
The thing I’ve still never given to anyone, I give to you

Title: วางตัวลำบาก / Wahng Dtua Lumbahk (Behaving Difficultly)
Artist: Mos Patiparn
Album: Mr. Mos
Year: 1994

เมื่อฉันจะไปจะตัดใจขอแยกทาง แต่เธอก็ยัง จะเหนี่ยวรั้งไม่ให้ไป
Meua chun ja bpai ja dtut jai kor yaek tahng dtae tur gor yung ja niao rung mai hai bpai
When I’m going, when I decide to break up, you still hold me back and don’t let me go
เมื่อฉันจะอยู่ก็กลับทำไม่สนใจ ทำคล้ายคล้าย เราไม่เคยมีอะไรกัน
Meua chun ja yoo gor glup tum mai son jai tum klai kali rao mai koey mee arai gun
When I stay, you end up acting like you don’t care, acting like there’s nothing between us

(*) เล่นกันแบบเนี๊ยะ เธอก็มีสิทธิ แต่อยากให้เธอคิด ให้เธอเห็นใจ
Len gun baep nia tur gor mee sit dtae yahk hai tur kit hai tur hen jai
Messing with me like this, you have the right, but I want you to think about it and have sympathy

(**) รู้มั้ยว่าใครที่วางตัวลำบาก เขาเดือดร้อนและเหนื่อยขนาดไหน
Roo mai wah krai tee wahng dtua lumbahk kao deuat raun lae neuay kanaaht nai
Do you know how frustrating and tiresome people who behave difficultly are?
รู้มั้ยว่าใครที่เดาทางไม่ออก ก็อยากบอกให้รู้ว่าทำเกินไป
Roo mai wah krai tee dao tahng mai auk gor yahk bauk hai roo wah tum gern bpai
Do you know that someone who can’t guess your motive wants to tell you it’s too much?

ไม่คิดจะรัก ก็อย่าดึงฉันไว้นาน เลิกแล้วต่อกันในวันนี้ซะดีกว่า
Mai kit ja ruk gor yah deung chunw ai nahn lerk laeo dtor gun nai wun nee a dee gwah
If you don’t think you love me, don’t keep me tied down for a long time, breaking up today is better
ถ้ารักกันอยู่ ก็อย่าเหมือนที่แล้วมา ทำเย็นชา เหมือนไม่มีใจจะให้กัน
Tah ruk gun yoo gor yah meuan tee laeo mah tum yen chah meuan mai mee jai ja hai gun
If you do love me, don’t act like the past, acting cold and indifferent like you don’t have feelings for me

(*,**,*)

รู้บ้างมั้ยว่าใครที่วางตัวลำบาก เขาเดือดร้อนและเหนื่อยขนาดไหน
Roo mai wah krai tee wahng dtua lumbahk kao deuat raun lae neuay kanaaht nai
Do you know how frustrating and tiresome people who behave difficultly are?
แล้วรู้มั้ยว่าใครที่เดาทางไม่ออก เขาสับสน และก็ไม่เข้าใจ
Laeo roo mai wah krai tee dao tahng mai auk kao sup son lae gor mai kao jai
And do you know that the person who can’t guess your motive is confused and doesn’t understand?
รู้บ้างมั้ยว่าใครที่วางตัวลำบาก เขาเดือดร้อน จนสุดจะทนไหว
Roo bahng mai wah krai tee wahng dtua lumbahk kao deuat raun jon soot ja ton wai
Do you know that people who behave difficultly are frustrating to the limits of endurance?
แล้วรู้มั้ยว่าใครที่เดาทางไม่ออก ก็อยากบอกให้รู้ว่าทำเกินไป
Laeo roo mai wah krai tee dao tahng mai auk gor yahk bauk hai roo wah tum gern bpai
And do you know that someone who can’t guess your motive wants to tell you it’s too much?

Title: ถูกอยู่แล้ว / Took Yoo Laeo (You Did Right)
Artist: Mos Patiparn
Album: Moving Mos
Year: 1995

ได้ฟังคำลา ที่เธอมาบอก
Dai fung kum laht ee tur mah bauk
I heard the good-bye you told me
บอกฉัน ว่ารักไม่เป็นอย่างเก่า
Bauk chun wah ruk mai bpen yahng gao
You told me that our love wasn’t how it used to be
นับตั้งแต่ ที่เธอเจอเขา
Nup dtung dtae tee tur jur kao]
Ever since you met him
ก็ทำให้เธอ พบชีวิตใหม่
Gor tum hai tur pop cheewit mai
It made you find a new life

ด้วยความจริงใจ ฉันไม่เคยโกรธ
Duay kwahm jing jai chun mai koey groht
With sincerity, I’ve never been angry
คงรู้ ว่าฉันเป็นคนยังไง
Kong roo wah chun bpen kon yung ngai
I know what kind of person I am
ที่เธอเอ่ย ว่าเธอผิดไหม
Tee tur oey wah tur pit mai
You asked if you did something wrong
จะผิดอะไร ไม่ผิดอยู่แล้ว
Ja pit arai mai pit yoo laeo
What was your mistake? You didn’t make a mistake

(*) ก็ชีวิตของเธอ
Gor cheewit kaung tur
It’s your life
เธอต้องรู้ว่าใจของเธออยู่ไหน
Tur dtaung roo wah jai kaung tur yoo nai
You must know where your heart is
ก็ตามมันไป ก็ชีวิตของเธอ
Gor dtahm mun bpai gor cheewit kaung tur
And follow it, it’s your life
เธอก็ต้องเลือกคนที่เธอว่าดี
Tur gor dtaung leuak kon tee tur wah dee
You must choose the person you think is best
อย่างที่เธอพอใจ มันถูกอยู่แล้ว
Yahng tee tur por jai mun took yoo laeo
Like you’re satisfied with, you did right

ฉันมันคนเดิม เขามันคนใหม่
Chun mun kon derm kao mun kon mai
I’m the same person, he’s a new person
จะมอง ยังไงก็ย่อมแตกต่าง
Ja maung yung ngai gor yaum dtaek dtahng
However you look at it, we’re different
ถึงจะเจ็บ ก็ไม่อยากขัดขวาง
Teung ja jep gor mai yahk kut kwahng
Though it’ll hurt, I don’t want to hold you back
อยากให้เธอทำ ทำอย่างที่ฝัน
Yahk hai tur tum tum yahng tee fun
I want you to do, do as you dream

(*)

ขอให้เธอทำตามหัวใจ
Kor hai tur tum dtahm hua jai
I want you to follow your heart
อย่าคิดอะไรมากมาย
Yah kit arai mahk mai
Don’t think too much about it
มันไม่ผิดถ้าเธอต้องการมีใคร
Mun mai pit tah tur dtaung gahn mee krai
It’s not wrong if you want someone else
ที่ไม่ใช่ฉัน
Tee mai chai chun
Who’s not me

(*,*)