Mook Nutnicha

All posts tagged Mook Nutnicha

Title: เชื่อหัวใจตัวเอง / Cheua Hua Jai Dtua Eng (Trusting in My Own Heart)
Artist: Mook Nutnicha (มุก ณัฐณิชา)
Album: OST หัวใจมีเงา / Hua Jai Mee Ngao
Year: 2015

โชคชะตาเล่นกล ให้สองคนได้มาเจอะกัน
Chohk chadtah len gon hai saung kon dai mah jur gun
Fate destined two people to meet

(*) แต่กลับตัดหนทาง คอยขวางคอยกั้น ไม่ให้ฉันไปหาเธอ
Dtae glup dtut hon tahng koy kwahng koy gun mai hai chun bpai hah tur
But ended up cutting off the path, blocking and hindering it, not letting me see you
แต่หัวใจคน ซับซ้อนเกินไป เข้าใจได้ไม่หมดทุกอย่าง
Dtae hua jai kon sup saun gern bpai kao jai dai mai mot took yahng
But the human heart is so complex, it understands not all is lost
จะฝืนยังไง ในสุดท้ายเหมือนมีบางอย่าง
Ja feun yung ngai nai soot tai meuan mee bahng yahng
However we struggle, in the end, it’s like there’s something
เรียกร้องว่าให้เดินต่อไป
Riak raung wah hai dern dtor bpai
Calling for us to move on

(**) ก็ใจมันต้องการ ให้มันเป็นอย่างนั้น
Gor jai mun dtaung gahn hai mun bpen yahng nun
The heart wants it to be like that
เมื่อใจมันสั่งฉัน เมื่อรักเรียกหา
Meua jai mun sung chun meua ruk riak hah
When my heart orders me, when love calls
เหมาะควรอย่างไหนเอาไว้ก่อน
Mor kuan yahng nai ao wai gaun
Consider what is more suitable
ไม่สนดีกว่า ให้รักมันคอยเลือกทาง
Mai son dee gwah hai ruk mun koy leuak tahng
Not caring is better than letting love choose the path

(***) ก็ใจมันร่ำร้องให้มันกลับไปหาเธอ
Gor jai mun rum raung hai mun glup bpai hah tur
But my heart cries out for me to go back and see you
ก็ใจมันพร่ำเพ้อ เพราะว่าเธอคือทุกๆ อย่าง
Gor jai mun prum pur pror wah tur keu took took yahng
My heart is crazy because you’re everything
ลองทำตามหัวใจบ้าง ไม่สนจะเป็นเช่นไร
Laung tum dtahng hua jai bahng mai son ja bpen chen rai
Lost following my heart, not caring how it’ll be
เชื่อหัวใจตัวเอง
Cheua hua jai dtua eng
Trusting in my own heart

(*,**,***)

ลองทำตามหัวใจบ้าง ไม่สนจะเป็นเช่นไร
Laung tum dtahng hua jai bahng mai son ja bpen chen rai
Lost following my heart, not caring how it’ll be
เชื่อหัวใจตัวเอง
Cheua hua jai dtua eng
Trusting in my own heart
เชื่อหัวใจตัวเอง
Cheua hua jai dtua eng
Trusting in my own heart
เชื่อหัวใจตัวเอง
Cheua hua jai dtua eng
Trusting in my own heart
เชื่อหัวใจตัวเอง
Cheua hua jai dtua eng
Trusting in my own heart

   
คำร้อง หทัย แสงวิจิตร
ทำนอง พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล
เรียบเรียง ศรายุทธ แสงชุมพล

Title: หนึ่งนาทีที่ไม่เหลือใคร / Neung Nahtee Tee Mai Leua Krai (One Minute I Don’t Have Anyone Left)
Artist: Gam and the Angels (Gam Wichayanee, Silvy Pawida, Mook Nutnicha, Nat Nunlacha)
Album: [Single]
Year: 2015

ฉันรู้ว่าสิ่งที่แล้วมา ฉันทําผิดอย่างมหันต์
Chun roo wah sing tee laeo mah chun tum pit yahng mahun
I know in the past I made some serious mistakes
เธอคอยให้ความสําคัญ ฉันยังทําเป็นไม่แล
Tur koy hai kwahm sumkun chun yung tum bpen mai lae
You gave me importance, but I still acted like I didn’t notice
ได้แต่คอยทําร้าย ฉันทําให้หัวใจ เธอมีบาดแผล
Dai dtae koy tum rai chun tum hai hua jai tur mee baht plae
I could only hurt you, I wounded your heart
ฉันรู้ๆ ว่าเธอเสียใจ ฉันยังทําเป็นไม่แคร์
Chun roo roo wah tur sia jai chun yung tum bpen mai care
I knew, I knew you were sad, but I still acted like I didn’t care

แต่ในวันนี้ คิดถึงเธอที่สุด
Dtae nai wun nee kit teung tur tee soot
But today, I miss you so much
ถึงแม้ว่าอาจจะสาย (ถึงแม้ว่าอาจจะสาย)
Teung mae wah aht ja sai (teung mae wah aht ja sai)
Even though it might be too late (Though it might be too late)
ได้แต่ขอร้อง ได้แต่บนบานและภาวนา ให้เธอให้อภัย
Dai dtae kor raung dai dtae bon bahn lae pahwanah hai tur hai apai
I can only beg, I can only pray and hope you’ll forgive me

(*) เสี้ยวนาทีที่คิดถึงเธอ (ที่คิดถึงเธอ)
Siao nahtee tee kit teung tur (tee kit teung tur)
The fraction of a moment that I think of you (think of you)
รู้ไหมฉันก็แทบขาดใจ (ฉันก็แทบขาดใจ)
Roo mai chun gor taep kaht jai (chung or taep kaht jai)
Do you know I nearly die? (I nearly die)
หนึ่งนาทีที่ไม่เหลือใคร (ที่ไม่เหลือใคร)
Neung nahtee tee mai leua krai (tee mai leua krai)
The one moment that I don’t have anyone left (that I don’t have anyone left)
มันยิ่งเจ็บและทรมาน
Mun ying jep lae toramahn
The more it hurts and tortures me
แต่ละวันที่ฉันหายใจอยู่ อยู่อย่างคนที่ไร้วิญญาณ
Dtae la wun tee chun hai jai yoo yoo yahng kon tee rai winyahn
But each day that I’m breathing, I live like a person without a spirit
อยากจะกลับเวลาย้อนไปวันวาน
Yahk ja glup welah yaun bpai wun wahn
I want to turn back time to yesterday
ที่จะทําให้เธอกับฉัน เป็นเหมือนดังเดิม
Tee ja tum hai tur gup chun bpen meuan dung derm
To make you and I the same again

ความผิดที่ได้ทําร้ายเธอ ย้อนมาทิ่มแทงใจฉัน
Kwahm pit tee dai tum rai tur yaun mah tim taeng jai chun
The mistakes that hurt you came back to stab me in my heart
ฉันทุกข์และฉันเสียน้ำตา เมื่อไม่มีใครต้องการ
Chun took lae chun sia num dtah meua mai mee krai dtaung gahn
I’m suffering and crying when no one wants me
แต่ในวันนี้คิดถึงเธอที่สุด ถึงแม้ว่าอาจจะสาย
Dtae nai wun nee kit teung tur tee soot teung mae wah aht ja sai
But today I miss you so much, though it might be too late
ได้แต่ขอร้อง ได้แต่บนบานและภาวนา ให้เธอให้อภัย
Dai dtae kor raung dai dtae bon bahn lae pahwanah hai tur hai apai
I can only beg, I can only pray and hope you’ll forgive me

(*,*)

Title: ชีวิตที่ไม่มีเธอ / Cheewit Tee Mai Mee Tur (A Life Without You)
Artist: Mook Nutnicha
Album: OST อนิลทิตา / Aniltita
Year: 2014

นานเท่าไร กับเรื่องมากมายที่ต้องเจอ
Nahn tao rai gup reuang mahk mai tee dtaung jur
How long has it been with so many problems I’ve had to face?
ผ่านช่วงชีวิตที่ไม่มีเธอ กับเวลาที่เลยผ่าน
Pan chuang cheewit tee mai mee tur gup welah tee loey pahn
Spending my life without you with the time that has passed
นานเท่าไร ไม่เคยให้ใครแทนที่เธอ
Nahn tao rai mai koey hai krai taen tee tur
How long has it been that I’ve never let anyone replace you?
ที่ว่างตรงนี้ของเธอเสมอ แค่เท่านั้น
Tee wahng dtrong nee kaung tur samur kae tao nun
Your empty space is always here, that’s it

(*) ยังคงเป็นเธอคนนี้ ที่อยู่ในฝัน
Yung kong bpen tur kon nee tee yoo nai fun
It’s still you who’s in my dreams
ยังคงเป็นเธอเท่านั้น ที่ฉันเฝ้ารอ
Yung kong bpen tur tao nunt ee chun fao ror
It’s still only you whom I wait for

(**) อยากรู้เธออยู่ไหน คิดถึงจับใจ
Yahk roo tur yoo nai kit teung jup jai
I want to know where you are, my thoughts of you grab my heart
ผ่านวันเวลาที่ยากเย็นสักเท่าไร
Pahn wun welah tee yahk yen suk tao rai
However difficult the passing days are
ไม่อาจทำให้ใจหยุดรักเธอ
Mai aht tum hai jai yoot ruk tur
They won’t make my heart stop loving you

(***) ต่อให้แสนนานแค่ไหน ทุกลมหายใจ
Dtor hai saen nahn kae nai took lom hai jai
No matter how long it’ll be, every breath I take
แต่ละนาทีของทุกวันที่หมุนไป
Dae la nahtee kaung took wun tee moon bpai
Each moment of every passing day
เธอรู้ไหม ฉันใช้มันเพื่อรอเธอ
Tur roo mai chun chai mun peua ror tur
Do you know? I use it to wait for you

(*,**,***)

ไม่ว่าแสนนานแค่ไหน ทุกลมหายใจ
Mai wah saen nahn kae nai took lom hai jai
No matter how long it’ll be, every breath I take
แต่ละนาทีของทุกวันที่หมุนไป
Dae la nahtee kaung took wun tee moon bpai
Each moment of every passing day
เธอรู้ไหม ฉันใช้มันเพื่อรอเธอ
Tur roo mai chun chai mun peua ror tur
Do you know? I use it to wait for you