MIN

All posts tagged MIN

Title: รักแค่ไหน / Ruk Kae Nai (However Much I Love You)
English Title: “Goodbye”
Artist: Min
Album: [Single]
Year: 2021

นี่ฉันนั้นยังเป็นคนของเธอรึป่าว
Nee chun nun yung bpen kon kaung tur reu bplao
Am I still yours?
ก็เหมือนเหงาเหงาเมื่ออยู่ใกล้เธอ
Gor meuan ngao ngao meua yoo glai tur
I feel lonely when I’m near you
ก็เหมือนไม่เหลือสายตาคู่เดิมที่เคยได้พบเจอ
Gor meuan mai leua sai dtah koo derm tee koey dai pob jur
It’s like your same gaze I once faced is no longer here
หมดแล้วใช่ไหม เวลาของเรา
Mot laeo chai mai welah kaung rao
Our time is over, isn’t it?

(*) ให้รักได้มากแค่ไหน หัวใจเธอก็คงไม่มีฉัน
Hai ruk dai mahk kae nai hua jai tur go rkong mai mee chun
However much love I can give you, your heart doesn’t have me
ให้รักได้มากแค่ไหน สุดท้ายก็ยังไม่พอ จะดึงจะรั้งหัวใจ
Hai ruk dai mahk kae nai soot tai gor yung mai por ja deung ja rung hua jai
However much love I can give you, in the end, it’s still not enough to hold back your heart
เธอที่ไม่มีฉันแล้ว ให้ฝืนเท่าไรก็คงจะไม่ไหว
Tur tee mai mee chun laeo hai feun tao rai gor kong ja mai wai
When you don’t have feelings for me anymore, however much I try to resist, I can’t do anything
สิ่งสุดท้ายที่ฉันจะทำให้เธอ guess I’ll have to say goodbye
Sing soot tai tee chun ja tum hai tur guess I’ll have to say goodbye
The final thing I’ll do for you, I guess I’ll have to say goodbye

เหลือคำถามมากมายที่ค้างคา
Leua kum tahm mahk mai tee kahng kah
There’s so many questions left remaining
อยากรู้ว่ารักเธอเปลี่ยนตอนไหน
Yahk roo wah ruk tur bplian dtaun nai
I want to know when your love changed
ที่พูดว่ารัก ที่ห่วงกัน คิดถึงกันมันจริงไหม
Tee poot wah ruk tee huang gun kit teung gun mun jing mai
When you said you loved me, cared for me, and were thinking about me, was it true?
จากนี้ให้ฉันต้องทำอย่างไร
Jahk nee hai chun dtaung tum yahng rai
What do you want me to do now?

(*,*)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by โอ๊บ เอก เอิ๊ต เอิง
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by Park Su Bin
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: I’m So Sorry
Artist: MIN
Album: [Single]
Year: 2020

Baby I don’t know what to do when you’re gone
Baby, I don’t know what to do when you’re gone
เพราะตอนนี้ไม่มีเธออยู่เหมือนเมื่อก่อน
Pror dtaun nee mai mee tur yoo meuan meua gaun
Because now I don’t have you like I used to
ฉันไม่รู้ ว่าตอนนี้เธอนั้นเป็นอย่างไร
Chun mai roo wah dtaun nee tur nun bpen yahng rai
I don’t know how you are now
You don’t know what’s gone through
You don’t know what’s gone through

(*) My head my head my head
My head, my head, my head
cause I can’t I can’t I can’t ลบเธอจากความคิด เพียงเสี้ยววิ
Cause I can’t, I can’t, I can’t lop tur jahk kwahm kit piang siao wi
Cause I can’t, I can’t, I can’t get you out of my thoughts for even a split second
I’m so sorry
I’m so sorry

(**) ฉันแค่อยากรู้ว่าพอมีหนทาง ที่เธอจะกลับมา จะกลับมาได้ไหม
Chun kae yahk roo wah por mee hon tahng tee tur ja glup mah ja glup mah dai mai
I just want to know if there’s any way that you’ll come back, please come back
Yeah girl baby I’m so sorry
Yeah, girl, baby, I’m so sorry
Anything and everything ฉันก็พร้อมทำ แต่เธอคงไม่สน ไม่ต้องการฉันแล้ว
Anything and everything chun gor praum tum dtae tur kong mai son mai dtaung gahn chun laeo
Anything and everything, I’m ready to do it all, but you don’t care, you don’t want me anymore
Yeah girl maybe it’s time to say goodbye, no
Yeah, girl, maybe it’s time to say good-bye, no

This time she’s gone she ain’t coming back no
This time she’s gone, she ain’t coming back, no
I need you to swallow the pain pronto
I need you to swallow the pain pronto
แต่เธอจะรู้บ้างไหม ว่าฉันจะไม่ไปไหน
Dtae tur ja roo bahng mai wah chun ja mai bpai nai
But will you know that I won’t go anywhere?
เพราะเธอนั้น stuck อยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้
Pror tur nun stuck yoo dtrong nee yoo dtrong nee
Because of you, I’m stuck right here, right here

(*,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Producer : THAIBEATS (FreshyBoyz)
Lyrics : MIN
Melody : MIN
Arranged by : MIN + PART KIERAN
Recording Engineer : PART KIERAN
Mixed & Mastered by : Manny Park

   

Wow, it seems like only yesterday little Min the child star was debuting as a singer, and then he paused activities to finish school…Then he came back as Mr.Min for a while, then paused again to focus on higher education. Am I remembering correctly that he was off to medical school? So shouldn’t he be Dr.Min now? Did he finish yet? But regardless, although it makes me feel really old to see how grown up he is now, it’s nice to see him back. He does have a nice voice, and I like how he wrote the lyrics and melody for this song. Though it’s a little short and simple, at least the English makes sense and the code-switching sounds natural~

Title: Miracle of Love
Artist: MIN
Album: [Single]
Year: 2016

ฉันมีเพียงแค่รอยยิ้ม ที่เธอฝากในใจ
Chun mee paing kae roy yim tee tur fahk nai jai
I have only the smile that you’ve left in my heart
ทำให้ฉันเดินผ่านได้ทุกอย่าง
Tum hai chun dern pahn dai took yahng
It’s made me able to get through everything
โลกบางวันจะมืดมิด มีหน้าเธอนำทาง
Lohk bahng wun ja meut mit mee nah tur num tahng
Some days, the world is dark, but I have your face leading the way
แค่นี้ฉันก็มีแสงไฟส่อง
Kae nee chun gor mee saeng fai saung
Just this gives me a shining light

(*) มันเป็นอะไรที่มากกว่ารัก มันเป็นอะไรที่มากกว่าคิด
Mun bpen arai tee mahk gwah ruk mun bpen arai tee mahk gwah kit
It’s something more than love, it’s something beyond thought
และมันจะเกิดกับเธอเท่านั้น
Lae mun ja gert gup tur tao nun
And it only happened with you
มันเป็นอารมณ์อยู่ใกล้สวรรค์ มันเป็นเวลาเธอใกล้กับฉัน
Mun bpen ahrom yoo glai sawun mun bpen welah tur glai gup chun
It’s a feeling that’s close to paradise, it’s whenever you’re near me
และมันจะอยู่ไปนับจากนี้
Lae mun ja yoo bpai nup jahk nee
And it’ll continue from now on

(**) ปาฏิหาริย์ของฉันคือเธอ baby
Bpahdthahn kaung chun keu tur baby
You are my miracle, baby
Cause You make me fly
Cause you make me fly
ปาฏิหาริย์ที่พูดไม่เก่ง ยิ้มง่าย
Bpahdtihahn tee poot mai geng yim ngai
It’s a miracle that I’m not great at speaking, but I can smile easily
I’m so high for you
I’m so high for you

(***) เธอคือความฝันหรือเธอคือเรื่องจริง
Tur keu kwahm fun reu tur keu reuang jing
Are you a dream or are you real?
หรือเป็นเรื่องจริงที่มันเป็นยิ่งกว่าความฝัน
Reu bpen reuang jing tee mun bpen ying gwah kwahm fun
Or are you something real that’s greater than my dreams?
ฉันก็ไม่รู้แต่ฉันก็รู้สึก
Chun gor mai roo dtae chun gor roo seuk
I don’t know, but I feel it
รักมันอยู่ลึกแต่เธออยู่ลึกยิ่งกว่ารัก
Ruk mun yoo leuk dtae tur yoo leuk ying gwah ruk
Love is deep, but you’re even deeper than love

ฉันไม่พูดว่าความรัก ไม่มหัศจรรย์
Chun mai poot wah kwahm ruk mai mahutsajun
I’m not saying that love isn’t a miracle
บอกเลยว่ามันน่ะสมบูรณ์กว่า
Bauk loey wah mun na som boon gwah
I’m telling you that it’s even more perfect
แค่ที่เธออยู่กับฉัน ให้ตลอดเวลา
Kae tee tur yoo gup chun hai dtalaut welah
With just you being with me all the time
อะไรก็ดูเป็นเรื่องยิ่งใหญ่
Arai gor doo bpen reuang ying yai
Everything seems important

(*,**,***,*,**,**,***)

ฉันก็ไม่รู้แต่ฉันก็รู้สึก
Chun gor mai roo dtae chun gor roo seuk
I don’t know, but I feel it
รักมันอยู่ลึกแต่เธออยู่ลึกยิ่งกว่ารัก
Ruk mun yoo leuk dtae tur yoo leuk ying gwah ruk
Love is deep, but you’re even deeper than love

   
Written : โปสการ์ด( Postcard )
Composed & Arranged : ณรงค์ศักดิ์ ศรีบรรฎาศักดิ์วัชรากรณ์ (เอฟู)

   
Min returns from a long period of absence to release one last single to thank his fans for sticking by him all these years before retiring to focus on his medical degree. It’s not a bad single and music video, showing how much he’s grown since his young beginnings, although it was a little distracting that they used old backing beats from Girly Berry songs. But perhaps after he’s established as a doctor, he can return to singing on the side? Following in Oak Smith’s footsteps 🙂

Title: รักแล้วไปไหน / Ruk Laeo Bpai Nai (Where To Go After Love?)
English Title: “After Love”
Artist: Mr. Min
Album: [Single]
Year: 2014

ฉันเพิ่งรู้ยังมีที่ที่หนึ่ง ซึ่งตัวฉันไม่เคยได้ไป
Chun perng roo yung mee tee tee neung seung dtua chun mai koey dai bpai
I just realized that there’s still the first place that I’ve never been able to go
และเป็นโลกที่ฉันไม่เข้าใจ มันเป็นโลกของคนรักกัน
Lae bpen lohk tee chun mai kao jai mun bpen lohk kaung kon ruk gun
And that’s a world that I don’t understand, it’s the world of lovers
ไม่รู้เลยว่าตรงนั้น มันหน้าตายังไง
Mai roo loey wah dtrong nun mun nah dtah yung ngai
I don’t know what it looks like over there

ถ้าไม่รักใครเลยสักคนหนึ่ง เมื่อไหร่ฉันจึงจะได้ไป
Tah mai ruk krai loey suk kon neung meua rai chun jeung ja dai bpai
If I don’t love anyone, when will I be able to go?
และไม่รู้มันใกล้หรือมันไกล อยู่ที่ไหนลองไปสักที
Lae mai roo mun glai reu mun glai yoo tee nai laung bpai suk tee
And I don’t know if it’s near or far, wherever it is, I’ll try to go
อยากรู้ในคำตอบนี้ แล้วไม่รู้ว่าเธอเธออยากรู้มะ
Yahk roo nai kum dtaup nee laeo mai roo wah tur tur yahk roo ma
I want to know this answer, though I don’t know if you, you want to know too

(*) ฉันไม่รู้ว่ารัก รักแล้วต้องไปที่ไหนกัน
Chun mai roo wah ruk ruk laeo dtaung bpai tee nai gun
I don’t know about love, where do we go after love?
รักครั้งแรกอย่างฉันยังมองทางไปไม่เห็นเจอ
Ruk krung raek yahng chun yung maung tahng bpai mai hen jur
I still haven’t found a first-time lover like me
เที่ยวล่องลอยแอบเหงาใจ อยู่ใกล้เธอช่วยรู้ตัวสักที
Tiao laung loy aep ngao jai yoo glai tur chuay roo dtua suk tee
Going out and drifting, secretly lonely, being near me helps me realize
โลกของคนมีรัก จะจบด้วยสุขหรือทุกข์ใจ
Lohk kaung kon mee ruk ja job duay sook reu took jai
Does the world of lovers end with happiness or suffering?
ทฤษฎีเล่มไหน จะมายืนยันไม่เห็นมี
Trisadee lem nai ja mah yeun yun mai hen mee
There doesn’t seem to be any theory to confirm
ถ้าปลายทางคือหัวใจ เธอคนนี้ ฉันคงขึ้นสวรรค์
Tah bplai tahng keu hua jai tur kon nee chun kong keun sawun
If the destination is your heart, I’ll probably rise to heaven

ที่วันนี้ยังคงค้นหาอยู่ แต่ก็รู้เธอเป็นเหมือนกัน
Tee wun nee yung kong kon hah yoo dtae gor roo tur bpen meuan gun
Today I’m still searching, but I know that you’re the same
ถ้าเห็นฉันแล้วใจของเธอสั่น แบบที่มันแทบหยุดหายใจ
Tah hen chun laeo jai kaung tur sun baep tee mun taep yoot hai jai
If you see me and your heart starts to pound like you’re going to stop breathing
ถ้าฉันคิดที่จะไปแล้วเธอเองจะไปไปกับฉันมะ
Tah chun kit tee ja bpai laeo tur eng ja bpai bpai gup chun ma
If I think of going, would you go, go with me?

(*,*)

Title: เพื่อนไม่รัก / Peuan Mai Ruk (My Friend Doesn’t Love Me)
English Title: “Just a Friend”
Artist: Mr.Min
Album: [Single]
Year: 2013

รู้แล้วว่าไม่มีทาง
Roo laeo wah mai mee tahng
I know there’s no way
รู้แล้วว่าเธอมองกัน แค่เพื่อนคนหนึ่ง
Roo laeo wah tur maung gun kae peuan kon neung
I know you see me as just a friend
รู้แล้วเขาดีมากมาย
Roo aleo kao dee mahk mai
I know he’s really great
รู้ไหมฉันแค่น้อยใจ แต่ยังเหมือนเดิม
Roo mai chun kae noy jai dtae yung meuan derm
Do you know I’m just a little hurt? But it’s still the same

ยิ้มให้เธอ อยากให้รู้ว่าฉันน่ะเข้าใจ
Yim hai tur yahk hai roo wah chun na kao jai
I smile at you, I want you to know that I understand
แต่ที่เงียบไป เธอจะเคยสงสัยอาการฉันบ้างไหม
Dtae tee ngiap bpai tur ja koey song sai ahgahn chun bahng mai
But when I’m quiet, have you wondered about the symptoms I’m showing?

(*) เพื่อนไม่รักแต่แอบรักเพื่อน ห้ามไม่ฟังก็ยังเลอะเลือน
Peuan mai ruk dtae aep ruk peuan hahm mai fung gor yung lur leuan
My friend doesn’t love me, but I secretly love my friend, I forbid myself, but I don’t listen, I’m still unclear
ก็เธอไม่เคยคิด ก็ยังไปแอบคิด ก็สมควรเจ็บ
Gor tur mai koey kit gor yung bpai aep kit gor som kuan jep
But you’ve never felt anything, yet I still go and secretly fantasize, I deserve the pain
เพื่อนไม่รักแต่แอบรักเพื่อน ใกล้เท่าไรยิ่งอ้างว้าง
Peuan mai ruk dtae aep ruk peuan glai tao rai ying ahng wahng
My friend doesn’t love me, but I secretly love my friend, however close we get, the more lonely I am
ถูกสายตาเธอย้ำเตือน เพื่อนเท่านั้นแค่นี้ที่เธอต้องการให้เป็น
Took sai dtah tur yum dteuan peuan tao nun kae nee tee tur dtaung gahn hai bpen
The look in your eyes is a reminder; just being friends is all you want us to be

ยังดี ที่ได้ใกล้เธอ
Yung dee tee dai glai tur
It’s still nice to be near you
ยินดีที่ยังได้เป็น แค่เพื่อนคนเก่า
Yin dee tee yung dai bpen kae peuan kon gao
I’m happy to still be just an old friend
ยิ้มให้เธอ อยากให้รู้ว่าฉันน่ะเข้าใจ
Yim hai tur yahk hai roo wah chun na kao jai
I smile at you, I want you to know I understand
แต่ที่เงียบไป เธอจะเคยสงสัยอาการฉันบ้างไหม
Dtae tee ngiap bpai tur ja koey song sai ahgahn chun bahng mai
But when I’m quiet, have you wondered about the symptoms I’m showing?

(*)

Title: รักเกินตัว / Ruk Gern Dtua (Too Much Love to Handle)
English Title: “Overrated”
Artist: Mr. Min
Album: [Single]
Year: 2013

อยากเด็ดดอกฟ้า แม้ใครจะมองเสลอก็ตาม
Yahk det dauk fah mae krai ja maung salur gor dtahm
I want to pluck a flower from heaven, even though everyone sees it as a slur, I’ll do it
แต่เธอน่ะ ทำให้ฉันน่ะเกินห้ามใจ
Dtae tur na tum hai chun na gern hahm jai
But you are too much for me to forbid myself

(*) เกิดความดันสูง และความต้านทานมันต่ำข้างใน
Gert kwahm dun soong lae kwahm dtahn tahn mun dtum chahng nai
It’s high pressure, and my resistance is low
และมีเธอเป็นจุดหมายที่เฝ้ามอง
Lae mee tur bpen joot mai tee fao maung
And you’re the goal I’m looking at
อยากกุมมือเธอ.. คงไม่คุ้มก็ลองดู..
Yahk goom meu tur kong mai koom gor laung doo
I want to take your hand, it might not be worth it, but I’ll try it and see
for some crazy for you ยังดีไม่พร้อมแต่ขอไม่ยอมได้หรือเปล่า
For some crazy for you yung dee mai praum dtae kor mai yaum dai reu bplao
For some crazy for you, I’m still not prepared, but can I refuse?

(**) รักเธอมากไหม แล้วมันผิดไหม
Ruk tur mahk mai laeo mun pit mai
I love you so much, is it wrong?
ถามใจเธอหน่อย แล้วฉันไม่กลัวล่ะ ว่าไง
Tahm jai tur noy laeo chun mai glua la wah ngai
Ask your heart, and if I’m not afraid, what do you say?
ฉันมีสิทธิไหม ถ้าเธอยังไม่พร้อมจะมั่นใจ
Chun mee sit mai tah tur yung mai praum ja mun jai
Do I have any rights? If you’re still not ready to be certain yet
งั้นฉันจะชวนเธอพิสูจน์
Ngun chun ja chuna tur pisoot
I invite you to prove it

ต้องเสี่ยงแค่ไหน ฉันเองก็ยอมจะเจ็บได้ชัวร์
Dtaung siang kae nai chun eng gor yaum ja jep dai sure
However much I must risk, I consent, I’ll hurt for sure
มันเกินตัวแต่ไม่เกินหัวใจ
Mun gern dtua dtae mai gern hua jai
It’s too much for my body, but not too much for my heart

(*, **,**)

แล้วมันผิดไหม ถามใจเธอหน่อย
Laeo mun pit mai tahm jai tur noy
Is it wrong? Ask your heart
แล้วฉันไม่กลัวล่ะ ว่าไง
Laeo chun mai glua la wah ngai
And if I’m not afraid, what do you say?
ฉันมีสิทธิไหม ถ้าเธอยังไม่พร้อมจะมั่นใจ
Chun mee sit mai tah tur yung mai praum ja mun jai
Do I have any rights? If you’re still not ready to be certain yet
งั้นฉันจะชวนเธอพิสูจน์
Ngun chun ja chuna tur pisoot
I invite you to prove it

Title: คิดถึงได้ไหม / Kit Teung Dai Mai (Can I Miss You?)
Artist: MIN
Album: [Single]
Year: 2012

ไม่รู้เธอคิดยังไงกับรอยยิ้มที่มีให้กัน
Mai roo tur kit yung ngai gup roy yim tee mee hai gun
I don’t know what you’re thinking when you smile at me
ที่รู้ก็คือตัวฉันคิดไปไกลมากขึ้นทุกวัน
Tee roo gor keu dtua chun kit pai glai mahk keun took wun
What I do know is that I think way too far every day
ข้อความที่เธอ Say hi หรือ Goodnight ที่ส่งถึงกัน
Kor kwahm tee tur say hi reu goodnight tee song teung gun
The text messages that say “Hi” or “Goodnight” that you send me
ทำใจฉันสั่น Oh No
Tum jai chun sun oh no
Make my heart pound, oh no

(*) ก็อยากรู้ใจ ว่าตัวเธอนั้นคิดยังไง ต้องถามใคร
Gor yahk roo jai wah dtua tur nun kit yung ngai dtaung tahm krai
I want to understand what you’re feeling, who do I have to ask?
ได้แต่เก็บคำถามเอาไว้ในใจ ไว้ในใจ
Dai dtae gep kum tahm ao wai nai jai wai nai jai
I can only keep my questions hidden in my heart, in my heart
ถ้าเธอไม่คิด ก็มีแต่ฉันคิดไปเองต้องทำไง
Tah tur mai kit gor mee dtae chun kit pai eng dtaung tum ngai
If you’re not thinking anything and it’s only me who’s thinking on my own, what should I do?
เลยไม่อยากที่จะต้องคิดไปไกล เดี๋ยวไกลไป
Loey mai yahk tee ja dtaung kit pai glai diao glai pai
So I don’t want to think so far, or it might get too far

(**) จะคิดถึงได้ไหมเธอ (คิดได้ไหม)
Ja kit teung dai mai tur (kit dai mai)
Can I miss you? (Can I think of you?)
ต้องขอใครบ้างไหมเธอ (ชอบได้ไหม)
Dtaung kor krai bahng mai tur (chaup dai mai)
Who do I have to ask? (Can I like you?)
จะรบกวนไปไหมเธอ (แค่มีเธอ)
Ja rob guan pai mai tur (kae mee tur)
Am I bothering you? (I only have you)
ข้างในใจ เธอไม่ต้องสนใจ
Kahng nai jai tur mai dtaung son jai
In your heart, you don’t have to be interested
ก็อยากแค่คิดถึงเธอ (คิดถึงเธอ)
Gor yahk kae kit teung tur (kit teung tur)
I just want to think about you (Think about you)
ต้องขอใครบ้างไหมเธอ (ฝันถึงเธอ)
Dtaung kor krai bahng mai tur (fun teung tur)
Who do I have to ask? (I dream about you)
ไม่มากไปใช่ไหมเธอ (แค่มีเธอ)
Mai mahk pai chai mai tur (kae mee tur)
It’s not too much, right? (I only have you)
ข้างในใจ เธอคงไม่ว่าไร
Kahng nai jai tur kong mai wah rai
In your heart, what aren’t you saying?

ก็เธอเองจะรู้ไหมมีใครเก็บเธอไปฝัน
Gor tur eng ja roo mai mee krai gep tur pai fun
Do you know you have someone who’s keeping you in his dreams?
คอยแอบมองเธออยู่อย่างงั้น และคนนั้นบังเอิญเป็นฉัน
Koy aep maung tur yoo yahng ngun lae kon nun bung ern pen chun
He keeps secretly looking at you like that, and that person happens to be me
ก็แอบเขินทุกๆทีที่เห็นสายตาคู่นั้น
Gor aep kern took took tee tee hen sai dtai koo nun
I secretly blush whenever we make eye-contact
แอบไปเพ้อคนเดียวทุกครั้ง แทบละลายตอนเธอใกล้กัน
Aep pai pur kon diao took krung taep lalai dtaun tur glai gun
Secretly going crazy alone every time, nearly melting when you’re near me

(*,**)

(***) I miss you more than you know
But hard to tell you that I’ve never known
All the meaning that your shown
Oh how can I know?

(**,***,***,**,***,**)

Title: เธอเหนื่อยมั้ย / Tur Neuay Mai (Aren’t you Tired?)
Artist: MIN
Album: [Single]
Year: 2012

Oh baby what’s going on
I don’t know what’s going on
You may know what’s going on
What’s wrong with me?

ไม่เคยต้องมีอาการอะไรอย่างเงี้ยเลย
Mai koey dtaung mee ahgahn arai yahng ngia loey
I’ve never had any symptoms like this before
ตั้งแต่พบกันฉันเป็นอะไรเนี่ยเชื่อเลย
Dtung dtae pob gun chun pen arai nia cheua loey
Since we met, something’s been wrong with me, seriously
รูป my profile มันก็เห็นเป็นหน้าเธอ
Roop my profile mun gor hen pen nah tur
Looking at my profile picture, I see your face
เสียง ringtone ดังมันก็ยังเป็นเสียงเธอ
Siang ringtone dung mun gor yung pen siang tur
The sound of my ringtone sounds like your voice

(*) รู้มั้ยว่า everyday เธอมารบกวน
Roo mai wah everyday tur mah rop guan
Do you know everyday you bother me?
มันจวนจะ everytime ที่ต้อง คิดถึงเธอ
Mun juan ja every time tee dtaung kit teung tur
It’s nearly every time that I think about you
รู้มั้ยว่า everywhere ฉันน่ะแอบเพ้อ
Roo mai wah everywhere chun na aep pur
Do you know that I’m secretly crazy everywhere?
นี่เธอทำ everything ได้ไง มันเลยอยากถาม
Nee tur tum everything dai ngai mun loey yahk tahm
How can you do everything? That’s what I want to ask you

(**) เธอเหนื่อยมั้ย ที่มาวิ่งอยู่ในหัวใจ
Tur neuay mai tee mah wing yoo nai hua jai
Aren’t you tired from running around in my heart?
คิดจะหยุดมั่งมั้ย ให้ฉันได้นอน
Kit ja yoot mung mai hai chun dai naun
Are you thinking of stopping and letting me sleep?
เธอเหนื่อยมั้ย ที่มาวิ่งวนในหัวใจ
Tur neuay mai tee mah wing won nai hua jai
Aren’t you tired from running all over in my heart?
ไม่ว่าทำยังไง ก็ห้ามเธอไม่ได้เลย
Mai wah tum yung ngai gor hahm tur mai dai loey
No matter what I do, I can’t stop you

(***) (เธออย่ามาพูด) หยุดไม่ได้
(Tur yah mah poot) yoot mai dai
(Don’t speak) I can’t stop
(ไม่ต้องมาเวอร์) เธอต้องช่วย
(Mai dtaung mah ver) tur dtaung chuay
(There’s no need to exaggerate) you gotta help me
(จ้างก็ไม่เชื่อ) Baby I miss you, Do you miss me?
(Jahng gor mai cheua) Baby I miss you, do you miss me?
(You’re hired but you don’t believe me) Baby, I miss you, Do you miss me?
(Tur yah mah poot) yoot mai dai
(Don’t speak) I can’t stop
(ไม่ต้องมาเวอร์) เธอต้องช่วย
(Mai dtaung mah ver) tur dtaung chuay
(There’s no need to exaggerate) you gotta help me
(จ้างก็ไม่เชื่อ) Baby I miss you yeah yeah yeah
(Jahng gor mai cheua) baby I miss you yeah yeah yeah
(You’re hired, but you don’t believe me) Baby, I miss you, yeah yeah yeah

ถ้าไม่รบกวนก็ชวนให้เธอมา Help me
Tah mai rob guan gor chuan hai tur mah help me
If it’s not a bother, I’d like you to help me
ปล่อยเอาไว้นานฉันเองไม่ Take it easy
Ploy ao wai nahn chun eng mai take it easy
I’ve let it go for so long, I can’t take it easy
ใจมันเต้นแรงเมื่ออยู่ใกล้เธอ
Jai mun dten raeng meua yoo glai tur
My heart pounds when I’m near you
แค่เธอยิ้มมาเท่านั้นก็ทำให้เบลอ
Kae tur yim mah tao nun gor tum hai blur
Just you smiling at me makes everything blur
พอได้เจอกันปุ๊บก็เขินแทบตาย
Por dai jur gun poob gor kern taep dtai
As soon as I met you, I was blushing to death
แต่ถ้าไม่เจอกันปั๊บก็เหงาเวอร์ไป
Dtae tah mai jur gun pup gor ngao ver pai
But if I can’t see you, I’m suddenly extremely lonely

(*,**,***)

ฉันเองนี่ไง ที่เธอมาทำ ให้มันวุ่นวาย ในหัวใจ
Chun eng nee ngai tee tur mah tum hai mun woon wai nai hua jai
What am I that you come and make me nervous in my heart?
แล้วเธอคิดไง ถ้าหากว่าฉัน จะขอไปวิ่ง ในหัวใจ
Laeo tur kit ngai tah hahk wah chun ja kor pai wing nai hua jai
And what would you think if I wanted to go running around in your heart?
ก็แค่ลองถาม เผื่อว่าเธอสนใจ
Gor kae laung tahm peua wah tur son jai
I’m just asking in case you’re interested
อยากจะจับฉัน เข้าไปปล่อยในหัวใจ
Yahk ja jup chun kao pai ploy nai hua jai
If you want to catch me and let me in your heart

Cause all I care is just you. Someone like you.
Come on, Baby

(**,***)

Title: Connect
Artist: MIN feat. POI
Album: [Single]
Year: 2011

Tic Tok Tok Tic Tok Tok Tic Tok Tok
ก็ช่วยรับทีหัวใจที่มี ฉัน up load ส่งไปให้
Gor chuay up tee hua jai tee mee chun up load song pai hai
Please accept this heart of mine, I’m uploading it to send you

Tic Tok Tok Tic Tok Tok Tic Tok Tok
ถ้าไม่รบกวน ถ้าไม่รบกวนก็ชวนให้เธอรับไว้
Tah mai rop guan tah mai rop guan gor chuan hai tur rup wai
If it’s not a bother, if it’s not a bother, I’m inviting you to accept

ถูกใจเธอจริงๆ ฉันเองก็เลยมากดLike
Took jai tur jing jing chun eng gor loey mah got like
You’re really pleasing to me, so I’m gonna press “like”
Request เธอเป็น Friend หรือมากกว่า Friend ก็ตามใจ
Request tur pen friend reu mahk gwah friend gor dtahm jai
I’m requesting you to be my friend or more than friend, whichever you like
ใจฉันไม่ต้องใช้ BB ความคิดถึงไม่ต้องพึ่ง3G
Jai chun mai dtaung chai BB kwahm kit teung mai dtaung peung 3G
My heart doesn’t need to use a Blackberry, my thoughts of you don’t require a 3G network
มันชัดยิ่งกว่า LED ถ้าเธอไม่ Link ก็คงไม่เข้าใจ
Mun chut ying gwah LED tah tur mai link gor kong mai kao jai
It’s clearer than an LED, if you don’t link, you might not understand

(*) ก็แค่อยากลอง Connect ก็เผื่อว่าเธอจะ Accept
Gor kae yahk laung connect gor peua wah tur ja accept
I just want to try to connect, in case you’ll accept
แค่เรามา Link มา Link มา Link มา Link กันที่หัวใจ
Kae rao mah link mah link mah link mah link gun tee hua jai
We’ll just link up, link up, link up, link up with our hearts
ก็แค่อยากลอง Connect เอาใจเรามา Direct
Gor kae yahk laung connect ao jai rao mah direct
I just wanna try to connect, to take our hearts directly
แค่เรามา Link มา Link มา Link มา Link กันเธอจะว่าไง
Kae rao mah link mah link mah link mah link gun tur ja wah ngai
We’ll just link up, link up, link up, link up, what do you say?

Link มา Link มา Link จะ Tag หัวใจเข้าไปให้เธอ
Link mah link mah link ja tag hua jai kao pai hai tur
Link up, link up, link up, I’ll tag my heart for you
On เมื่อไรก็เจอ แต่คำว่า Love Love Love Love
On meua rai gor jur dtae kum wah love love love love
Whenever you’re online, you’ll only find the word love love love love
Link มา Link มา Link แค่เธอ Log in เข้าไปก็เจอ
Link mah link mah link kae tur log in kao pai gor jur
Link up, link up, link up, if you just log in, you’ll see it
ขอแค่เพียงว่าเธอ อย่ามา Log out ไปซะก่อน
Kor kae piang wah tur yah mah log out pai sa gaun
I only ask that you don’t log out first!

Check ดู Miss you Tweet ไป Hey Post ไปทุกวันทุกวัน Hey
Check doo miss you tweet pai hey post pai took wun took wun hey
Check out my “miss you” tweet, hey, I’ve posted it every day, every day, hey
ช่วย Follow มาสักทีเซ่ ถ้าเธอชอบใจช่วย Say Yeah
Chuay follow mah suk tee say tah tur chaup jai chuay say yeah
Please follow me, if you like it, please say yeah!

(*)

ถ้าฉันไม่ Like ฉันคงไม่ Link ก็เอาจริงๆแล้วฉันก็ชอบใจ
Tah chun mai like chun kong mai link gor ao jing jing laeo chun gor chaup jai
If I don’t lik it, I won’t link up, but if you really want me, I like it
ก็ลองเอาใจเข้ามาจูนกัน แค่เธอกับฉันแล้วเธอจะว่าไง
Gor laung ao jai kao mah joon gun kae tur gup chun laeo tur ja wah ngai
Then try and tune your heart with mine, just you and I, what do you say?

HEY Boy เอาจริงๆ ถ้าคิดจะ Link ก็ Don’t be slow ya
Hey boy ao jing jing tah kit ja link gor don’t be slow yeah
Hey boy, I really want you, if you’re thinking of linking up, don’t be slow, yeah
ถ้าอยากจะได้ my pin hey get up min เดี๋ยว time จะ over
Tah yahk ja dai my pin hey get up min diao time ja over
If you wanna get my pin, hey, get up, Min, or your time’ll be over
you wanna wanna do แต่อย่ามัวแต่ช้านะไม่ได้ขู่
You wanna wanna do dtae yah mua dtae chah na mai dai koo
You wanna wanna do, but don’t dilly-dally, you can’t threaten me
อันนี้ก็ต้องลองดู เอาใจมา check check check yeah
Un nee gor dtaung laung doo ao jai mah check check check yeah
You gotta check this out, bring your heart and check, check, check, yeah

(*,*)

Title: เพื่อนใหม่ที่ไม่สนิท / Peuan Mai Tee Mai Sanit (A New Friend Who Isn’t Close)
Artist: MIN
Album: [Single]
Year: 2011

มันเกิดอะไร ก็ไม่รู้เหมือนกัน
Mun gerd arai gor mai roo meuan gun
I don’t know what happened
กับเพื่อนคนนี้ ไม่ค่อยเหมือนทุกวัน
Gup peuan kon nee mai koy meuan took wun
With this friend, it wasn’t really like every other day
รู้แค่ในหัวใจเป็นแบบเดิม ไม่ได้
Roo kae nai hua jai pen baep derm mai dai
All I know is that in my heart, it can’t be the same

ก็เคยพูดเคยChatกันทุกที
Gor koey poot koey chat gun took tee
Every time we’ve ever talked and chatted
กับเธอเพื่อนซี้ ที่เคยรู้ใจ
Gup tur peuan see tee koey roo jai
With you, friend, who once knew me
อึดอัดใจ เรื่องไร พูดได้เลย เพื่อนกัน
Eud ut jai reuang rai poot dai loey peuan gun
It’s frustrating, everything, saying that we’re friends

(*) แล้วความรู้สึกเดิม ก็เริ่มหายไป
Laeo kwahm roo seuk derm gor rerm hai pai
The previous feelings are starting to disappear
เพื่อนฉันทำไม กลายเป็นเหมือน เพื่อนใหม่
Peuan chun tummai glai pen meuan peuan mai
Why is my friend starting to seem like a new friend
ที่ไม่เคย สนิทกัน
Tee mai koey sanit gun
Who I’ve never been close with?
เคยโทรคุยกับเธอ ก็ตั้งหลายที
Koey toh kooey gup tur gor dtung lai tee
I used to call you over and over again
ตอนนี้ มองแค่เบอร์ ก็หัวใจสั่น Do u know
Dtaun nee maung kae bur gor hua jai sun do you know
But now, just looking at your phone number makes my heart pound, do you know?

(**) อยู่ดีๆ ก็ต้อง หลบตา ในใจมันเริ่ม control ไม่ได้
Yoo dee dee gor dtaung lop dtah nai jai mun rerm control mai dai
All the sudden having to look in your eyes makes me start to lose control of my heart
เมื่อเธอ สบตา เขินขึ้นมาทุกทีไม่เข้าใจ
Meua tur sop dtah kern keun mah took tee mai kao jai
When you look in my eyes, I start to blush every time, I don’t understand
เป็นความจริงที่ฉันพูดไม่ได้ (Oh baby I miss u)
Pen kwahm jing tee chun poot mai dai (oh baby I miss you)
The truth that I can’t speak (Oh baby, I miss you)
ก็กลัวเธอนั้น จะไม่เข้าใจ (I crazy for u)
Gor glua tur nun ja mai kao jai (I’m crazy for you)
Because I’m afraid that you won’t understand (I’m crazy for you)

(***)คนเดียวที่ฉัน ทำตัวไม่ถูก
Kon diao tee chun tum dtua mai took
The one person who I don’t behave right with
Oh Yeah แต่เท่าที่รู้ ใจมันวุ่นวาย
Oh yeah dtae tao tee roo jai mun woon wai
Oh yeah, but all I know is that my heart’s flustered
เก็บอาการไว้ ข้างในหัวใจ Oh Yeah
Gep ahgahn wai kahn nai hua jai oh yeah
Keeping the symptoms hidden inside my heart, oh yeah
ทำได้แค่ฝันถึงเธอทุกคืน
Tum dai kae fun teung tur took keun
All I can do is dream about you every night

มันเป็นอะไร ที่ได้แต่คิด
Mun pen arai tee dai dtae kit
It’s something that I can only think
กลัวใจตัวเอง แบบว่า ต้องคอยสะกิด
Glua jai dtua eng baep wah dtaung koey sagit
Afraid of my own heart like I’m waiting for a nudge

All I can do is dream of you
Can you come to me oh my girl

(*,**, *,**,***)